Zamanlamanızın ilerleme durumunu gözden geçirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Proje ilerledikçe, kendi görevlerdeki çalışmayı genel proje zamanlamanasıl etkilediğini gözden geçirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Gözden geçir zamanlama farklılıklar

Zaman içinde project çalışmayı görüntüleme

Zamanlamanın gerisinde olan görevleri belirleme

Zamanlamamı içinde bolluk bulma

Zamanlama farklılıklarını gözden geçirme

Projenizi ilerleme durumunu izlemek gibi arasındaki farklar planlanan, zamanlanan, gözden geçirebilirsiniz ve fiili çalışma. Bu, projenizdeki çalışmanın beklendiği gibi ilerleyen gerektirmediğine yardımcı olur. Çalışma miktarını veya kaynaklar ve tek tek atamaları bir bütün olarak görevler için karşılaştırabilirsiniz.

Özgün planınız ile çalışma miktarlarıyla karşılaştırmak bulmanın en kolay yolu, Gantt Grafiği görünümü veya Kaynak kullanımı görünümünde gibi bir sayfa görünüme çalışma tablosu uygulamaktır. Çalışma alanındaki değeri fiili ve kalan çalışmayı başlamışsa görevler için toplamı gösteren ve henüz başlatılmamış görevler için son öngörülen çalışma değeri gösteren geçerli zamanlanan çalışma değerini gösterir.

Sonra özgün planlanan çalışma miktarlarını temel kaydettiyseniz temel alanında depolanır. Bu alan ile geçerli durumda Zamanlanmış çalışma miktarlarını özgün planınıza çalışma miktarlarıyla karşılaştırmak. Hesaplanan fark planlanan ve zamanlanan çalışması, başka bir deyişle, temel ve çalışma alanları arasındaki farkı arasındaki farkı alanında gösterilir.

Ayrıca, Fiili alanlardaki filli çalışma miktarını da gözden geçirebilirsiniz. Tamamlanmış görevler için Fiili ve Çalışma alanları aynı değeri içerir.

Karşılaştırma...

Açıklama

Nasıl?

Özgün planınızı geçerli görev çalışmasıyla

Çalışma tablosu uygulanmış Gantt Grafiğini kullanarak, görevlerinizin planlanan kadar çok çalışma kullanıp kullanmadığını inceleyebilirsiniz.

Görünüm sekmesinde Gantt Grafiği seçeneğini tıklatın. Veri grubunda Tablolar seçeneğindeki oku ve ardından Çalışma seçeneğini tıklatın. Çalışma ve Temel alanlarındaki değerleri karşılaştırın.

Temel ve Çalışma alanları arasındaki farkı görmek için Fark alanını gözden geçirin. Tamamlanan görevler için bu fark, fiili çalışma ile planlanan çalışma arasındaki farkı gösterir. Devam eden görevler için Çalışma alanı, Fiili Çalışma ile Kalan Çalışma'nın toplamıdır. Henüz başlamamış görevler için Çalışma alanı, geçerli hedeftir ve genellikle Temel ile aynı olur.

Fark alanı yalnızca Çalışma alanları ile Temel alanları karşılaştırır; diğer temel alanları (Temel1, Temel2 vb.) karşılaştırmaz.

Geçerli görev ve atama özgün planınızla çalışır

Çalışma tablosu uygulanmış Görev Kullanımı görünümünü kullanarak görevlerde ve görevlere atanmış kaynaklarda planlanan ölçüde çalışma kullanılıp kullanılmadığını inceleyebilirsiniz.

Görünüm sekmesinde, Görev Görünümleri grubunda Görev Kullanımı seçeneğini tıklatın. Görünüm sekmesinde, Veri grubunda Tablolar seçeneğindeki oku tıklatın ve ardından Çalışma seçeneğini tıklatın.

Görünümün sayfa bölümünde toplam çalışma değerlerini gözden geçirin. Görev Adı alanının yanı sıra tablo Çalışma, Temel, Fark, Fiili, Kalan ve Tamam. Ç. % (tamamlanan çalışma yüzdesi) alanlarını gösterir. İtalik girişler her atama için ayrı ayrı çalışma değerlerini gösterirken özet satırlar her atama için toplam çalışma değerini gösterir.

Her zaman döneminin altındaki görünümün zaman çizelgesi bölümünde, her görev ve atama için çalışmanın zaman aşamalı değerlerini gözden geçirin.

Özgün planınızı geçerli kaynak ve atama çalışmasıyla

Çalışma tablosu uygulanmış Kaynak Kullanımı görünümünü kullanarak kaynak ve atamaların planlanan kadar çalışma kullanıp kullanmadığını inceleyebilirsiniz.

Görünüm sekmesinde Kaynak Kullanımı'nı tıklatın. Görünümsekmesinde Veri grubunda Tablolar seçeneğindeki oku ve ardından Çalışma seçeneğini tıklatın.

Görünümün sayfa bölümünde toplam çalışma değerlerini gözden geçirin. Kaynak Adı alanının yanı sıra tablo % Tamam. (tamamlanan yüzde), Çalışma, Fazla Mesai, Temel, Fark, Fiili ve Kalanalanlarını gösterir. İtalik girişler her atama için ayrı ayrı çalışma değerlerini gösterirken özet satırlar her atama için toplam çalışma değerini gösterir.

Her zaman döneminin altındaki görünümün zaman çizelgesi bölümünde, her kaynak ve atama için çalışmanın zaman aşamalı değerlerini gözden geçirin.

Not: Kaynak verileri proje düzeyinde temellendirilmiştir. Sonuç olarak, temellendirilmiş kaynak verileri birçok etmene bağlı olarak geniş çapta değişebilir. Örneğin, çok görevi ve bu görevlere tahsis edilmiş çok kaynağı olan bir projeniz var. Bir temel kaydettiğinizde, kaynak ayırma verileri proje düzeyinde alınır. Bir süre sonra bir görev ekler ve yeni görevi proje düzeyini toplamaya yapılandırırsanız, kaynak ayırma temeli değişmez.

Sayfanın Başı

Proje çalışmasını zamana göre görüntüleme

Dönemlere bölünmüş çalışmayı görüntüleyerek bir dakikadan bir yıla kadar uzanan dönemlerdeki çalışmaları görebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde Görev görünümleri grubunda, Görev Kullanımı' nı tıklatın veya Kaynak görünümleri grubunda, Kaynak kullanımı' nı tıklatın.

 2. Yakınlaştır grubunda Zaman Ölçeği altındaki oku tıklatın. Listede Zaman Ölçeği seçeneğini belirleyin ve ardından Üst Katman, Orta Katman veya Alt Katman sekmesini tıklatın.

  Not: Alt zaman ölçeği katmanı ayarlamak için zaman ölçeği listedeki seçeneklerden birini tıklatabilirsiniz.

 3. Sekmedeki zaman ölçeği katmanı için, Birimler kutusunda, kullanmak istediğiniz zaman birimini tıklatın.

  Örneğin, haftalara ve sonra günlere bölünmüş çalışmayı görmek isterseniz, Üst Katman sekmesindeki Birimler kutusunda Hafta'yı ve ardından Orta Katman sekmesindeki Birimler kutusunda Gün'ü tıklatın .

  Not: Üçten daha az zaman ölçeği göstermek için Zaman ölçeği seçenekleri listesinde altında Göster listesinde görünmesini istediğiniz zaman ölçeklerini seçin.

 4. Zaman ölçeğinin görünümünü biçimlendirmek için Etiket, Hizala ve Sayı kutularında kullanmak istediğiniz değerleri girin. Mali yıl kullan ve Çizgileri işaretle onay kutularını seçin veya işaretlerini kaldırın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 5. Biçim sekmesinde, çalışma, fiiliçalışmayı, Birikmeli çalışma, fazla yüklenme, Maliyetveya Kalan kullanım olanağıAyrıntıları grubunda öğesini seçin.

Not: Eklemek veya daha fazla seçenek görmek için Ayrıntıları Ekle'ıtıklatın. Ayrıntı stilleri iletişim kutusu görüntülenir. Kullanılabilir alanlar, Kullanım Ayrıntılar sekmesinde, istediğiniz alanları seçin. Göster' i tıklatın. Buna karşılık, Seçenekler kaldırmak için alanları Bu alanları gösterseçin ve seçenekleri kaldırmak için Gizle ' yi tıklatın. Alanları görünme sırasını değiştirmek için Taşı oklarını kullanın. Tamam' ı tıklatın.

Not: Bazen bir bileşim görünümübilinen bir bölünmüş görünüm kullanarak seçili görev ile ilişkilendirilmiş iş de görüntüleyebilirsiniz. Bölünmüş görünüm oluşturmak için üst bölme görünümünün üzerinde görünmesini istediğiniz görünümü seçin ve ardından, Görünüm sekmesinde, Bölünmüş Görünüm grubunda Ayrıntılarıseçin. Listede istediğiniz görünümü seçin. Alt bölmedeki görünümü üst bölmesi görünümü'nde görevleri veya kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi gösterir. Örneğin, üst bölmedeki ve Kaynak kullanımı görünümünde alt bölmedeki herhangi bir görev görünümüne görüntülerken, alt bölmedeki görünümü bu kaynaklarla ilgili bilgileri üst bölmesinde seçilen görevlere atanan kaynakların gösterir. Gösterilen kaynak bilgileri yalnızca üst bölmesinde seçili görevler için her kaynağın atanan tüm görevler için geçerlidir.

Sayfanın Başı

Zamanlamanın gerisindeki görevleri tanımlama

Projeniz için taban çizgisi ayarladıysanız, zaman ve görme nasıl görevlerin ilerleme görebilir mi bunların başlangıç ve bitiş tarihleri kayan. Temel ve zamanlanan veya fiili başlangıç karşılaştırarak ilerleme durumunu izlemek ve bitiş tarihlerini.

 1. Görünüm sekmesinde Gantt Grafiği seçeneğindeki oku tıklatın, ardından İzleme Gantt Grafiği öğesini seçin.

 2. Veri grubunda Tablolar seçeneğindeki oku ve ardından Fark seçeneğini tıklatın.

  Fark alanları görünmüyorsa, görüntülemek için görünüm bölmesini ayarlayın veya alanların üzerine gitmek için SEKME tuşuna basın.

İzleme Gantt Grafiği görünümü her görev için biri diğerinin üstünde olacak şekilde iki görev çubuğu görüntüler. Alttaki çubuk temel başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir, üstteki çubuk ise planınız ve zamanlamanız arasındaki farkı görebileceğiniz şekilde zamanlanan başlangıç. ve bitiş tarihlerini gösterir. Bunun yanı sıra grafik temellerini görüntülemek için Gantt Grafiği Araçlar Biçimisekmesinde Temel seçeneğini tıklatabilirsiniz.

Ayrıca Kayan Atamalar filtresini kullanarak görev atamalarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin kayıp kaymadığını görebilirsiniz. Bu filtre, henüz tamamlanmamış ve temel bitiş tarihi gecikmiş görevlere atanmış kaynakları gösterir. Bu filtreyi kullanmak için bir temel planı kaydetmiş olmanız gerekir.

 1. Görünüm sekmesinde Kaynak Kullanımı'nı tıklatın.

 2. Veri grubunda, Filtre listesinde Daha Fazla Filtre öğesini seçin.

 3. Filtreler seçeneğinin yanında Daha Fazla Filtre listesinde Kaynaklar öğesini seçin. Listede Kayan Atamalar öğesini tıklatın.

 4. Yalnızca kayan atamaları göstermek isterseniz Uygula'yı tıklatın. Kayan atamalardaki tüm atamaları renkli bir vurguyla göstermek isterseniz, Vurgula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Zamanlamamdaki bolluk değerini bulma

Zamanlamanızdaki bolluk miktarı, diğer görevlerin veya projelerin bitiş tarihi etkilenmeden görevi ne kadar geciktirebileceğinizi belirtir.

 1. Görünüm sekmesinde, Görev Görünümleri grubunda Gantt Grafiği seçeneğindeki oku tıklatın ve Diğer Görünümler öğesini seçin.

 2. Diğer Görünümler iletişim kutusu görüntülenir. Görünümler listesinde Ayrıntılı Gantt öğesini ve ardından Uygula seçeneğini tıklatın.

 3. Görünümsekmesinde Veri grubunda Tablolar seçeneğindeki oku ve ardından Zamanlama seçeneğini tıklatın.

  Görünümün grafik kısmında bolluk, normal Gantt çubuklarının yanındaki bolluk değerleri ile birlikte ince çubuk olarak görevlerin sağ tarafında görünür.

  Görünümün sayfa bölümünde görünmüyorlarsa, Serbest Bolluk ve Toplam Bolluk alanlarına taşımak için SEKME tuşuna basın.

Not: 

 • Zamanlamanızın neresinde bolluk olduğunu biliyorsanız, zamanlamanızın belirli aşamalarında bolluk olmayıp da diğer aşamalarında çok fazla olduğunda görevleri taşıyabilirsiniz.

 • Bolluk değerleri aynı zamanda bir zamanlama tutarsızlığını gösterir. Örneğin, ardıl görevle bitiş-başlangıç bağımlılığı bulunan bir görev olduğunda negatif bir bolluk değeri oluşur, ancak ardıl görevin ilk görevin bitişinden daha önce Başlaması Gereken Tarih sınırlaması vardır. Ayrıca, bir görev son tarihinden sonra bitmesi için zamanlandığında negatif bolluk oluşur.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×