Zamanlamanızın anlık göstermek için zaman çizelgesi oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kilometre taşlarını elde etmek ve bildirmek zaman çizelgesiyle kolay olur;  zaman çizelgesi proje aşamalarını ve kilometre taşlarını gösteren işaretlerle projenin ömrünü gösteren yatay veya dikey çizgidir.


zaman çizelgesi diyagramı

Temeli yerleştirme

Zaman çizelgesi oluşturmanın ilk adımı, projenin zamana yayılımını gösteren bir zaman çizelgesi şekli seçmektir. Zaman çizelgesi şekli proje kilometre taşlarını ve olaylarını eklediğiniz temeldir. Zaman çizelgesinin tonunu ayarlamak için Silindirik veya Çizgi gibi çeşitli stiller arasından seçim yapabilirsiniz.

çeşitli zaman çizelgesi stilleri

Zaman çizelgesi temelini oluşturma

 1. Visio'da, zaman çizelgesi şablonu açın.

 2. Zaman Çizelgesi Şekilleri şablonundan, altı zaman çizelgesi şeklinden (Blok, Çizgi, Cetvel, Bölünmüş veya Silindirik) birini çizim sayfasına sürükleyin.

  Zaman Çizelgesini Yapılandır iletişim kutusu açılır.

 3. Zaman Aralığı sekmesinde, Başlangıç kutusunda, projenin başlangıç tarihini yazın veya seçin.

 4. Bitiş kutusunda, projenin bitiş tarihini yazın veya seçin.

 5. Zaman ölçeği listesinde, zaman çizelgesi için zaman ölçeği birimi seçin.

 6. Hafta'yı seçerseniz, hafta başı olmasını istediğiniz günü seçebilirsiniz.

 7. Saat Biçimi sekmesinde, Dil kutusunda, zaman çizelgeniz için istediğiniz dili seçin.

 8. 4 ve 5 numaralı adımlarda seçtiğiniz başlangıç ve bitiş tarihlerinin zaman çizelgesinin uçlarında görünmesini istiyorsanız Başlangıç ve bitiş tarihlerini zaman çizelgesinde göster onay kutusunu seçili olarak bırakın.

 9. İlk Tarih biçimi listesinde, tarihlerin nasıl görünmesini istediğinizi belirleyin.

 10. Zaman çizelgesinde her zaman ölçeği biriminin (yukarıdaki 6 numaralı adımda belirttiğiniz birim) görünmesini isterseniz, Zaman çizelgesinde ara zaman ölçeği işaretleri göster onay kutusunu seçili olarak bırakın.

 11. İkinci Tarih biçimi listesinde, birim etiketlerinin nasıl görünmesini istediğinizi belirleyin.

 12. İşaretler kaldırıldığında tarihleri otomatik olarak güncelleştir onay kutusunu seçili olarak bırakın. Böylece, işaretlerle ilişkilendirilmiş olan tarihlerin, zaman çizelgeniz üzerinde herhangi bir kilometre taşı, aralık veya başka işareti yeniden konumlandırdığınızda otomatik olarak güncelleştirilmesi sağlanır.

 13. Tamam'ı tıklatın.

Not: Daha sonra bu ayarlardan herhangi birini değiştirmek için, zaman çizelgesini sağ tıklatıp Zaman Çizelgesini Yapılandır seçeneğini tıklatarak Zaman Çizelgesini Yapılandır iletişim kutusunu yeniden açabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kilometre taşı, aralık ve işaret ekleme

Zaman çizelgesi temelini yerine oturttuktan sonra, yaşamsal içeriği (önemli kilometre taşlarını ve olayları gösteren işaretler) eklemeye başlayabilirsiniz.

İşaret türü

Kullanım amacı

Kilometre Taşı

Zaman çizelgesi üzerinde belirli bir kilometre taşı tarihini gösterme (örneğin, bir edebiyat projesinin yayımcıya aktarılması gereken tarih).

Aralık

Zaman çizelgesi üzerinde çok önemli bir zaman dilimini (örneğin, ilk taslağı yazmak için gereken zamanı) gösterme. Zaman çizelgesinin stiline uygun bir aralık şekli seçin.

Bugün işareti

Projenin başlangıcından itibaren geçen süreyi gösterme. Gerçek tarih değiştiğinde, Bugün işareti sıradaki tamamlanma tarihiniz açısından zamanlamanızın durumunu bir bakışta ortaya koyacak şekilde değişir.

Kilometre taşları ve aralıklar bulunan zaman çizelgesi

Zaman çizelgesi üzerinde kilometre taşı gösterme

 1. Zaman Çizelgesi Şekilleri şablonundan bir kilometre taşı şeklini sürükleyip doğrudan zaman çizelgesinin en üstüne bırakın.

 2. Kilometre Taşı Yapılandır iletişim kutusunda, kilometre taşının tarih ve saatini yazın veya seçin.

 3. Açıklama kutusuna, kilometre taşı için bir açıklama yazın.

 4. Tarih biçimi listesinden, tarihin nasıl görünmesini istediğinizi belirleyin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

İpucu: Bir kilometre taşının tarihini hızlı şekilde değiştirmek için, kilometre taşını zaman çizelgesi üzerinde olmasını istediğiniz yere sürükleyin. Kilometre taşı üzerindeki tarih yeni konumuna uygun şekilde değişir.

Zaman çizelgesi üzerinde zaman dilimi gösterme

 1. Zaman Çizelgesi Şekilleri şablonundan bir aralık şeklini sürükleyip doğrudan zaman çizelgesinin en üstüne bırakın.

 2. Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi kutularında, zaman diliminin başlangıç ve bitiş tarihlerini yazın veya seçin.

 3. Açıklama kutusuna, aralık için bir açıklama yazın.

 4. Tarih biçimi listesinden, tarihlerin nasıl görünmesini istediğinizi belirleyin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

İpucu: Bir aralığın zaman dilimini hızlı şekilde değiştirmek için, yeşil seçim tutamaçlarını zaman çizelgesi üzerinde olmasını istediğiniz yere sürükleyin veya aralığı buraya taşıyın. Aralık üzerindeki tarih yeni konumuna uygun şekilde değişir.

Zaman çizelgesi metnini taşıma

Zaman çizelgeleri bazen kalabalık bir hal alabilir. Zaman çizelgenizin daha kolay okunabilmesi için, metinleri zaman çizelgesinden uzağa taşımak isteyebilirsiniz.

Zaman çizelgesimetnini dışarı taşıma

1. Aralığı seçmek için sarı denetim tutamacını tıklatın.

2. Denetim tutamağını metni daha iyi bir konuma taşımak için aralık şeklinin üzerine sürükleyin.

3. Aralığın başlangıcı ve bitişi otomatik olarak bir kaşlı ayraçla işaretlenir.

Zaman çizelgesi üzerinde geçen süreyi gösterme

 1. Zaman Çizelgesi Şekilleri şablonundan Geçen süre şeklini sürükleyerek doğrudan zaman çizelgesinin en üstüne bırakın. Şeklin sol ucu zaman çizelgesinin başlangıcına hizalanır ve şekil günün tarihine kadar uzanır.

 2. Zaman Çizelgesi Şekilleri şablonundan Bugün işareti şeklini zaman çizelgesine sürükleyin.

 3. Şekil gerçek günün tarihinde konumlandırılır.


Zaman çizelgesi üzerinde geçen süre

Üzerinde Geçen süre veya Bugün işareti şekli bulunan bir zaman çizelgesi çizimini her açışınızda, şekiller gerçek günün tarihiyle hizalanacak şekilde değişir.

Sayfanın Başı

Zaman çizelgesinde bir bölümün ayrıntılarını gösterme

Varolan bir zaman çizelgesinin bir bölümünü daha çok ayrıntı görüntülemek için ikinci bir zaman çizelgesi olarak genişletebilirsiniz. Genişletilen zaman çizelgesi özgün zaman çizelgesinin bir bölümünü gösterir, ancak ununla ayrı olarak çalışırsınız; örneğin, genişletilen zaman çizelgesine özgün zaman çizelgesinde olduğu gibi kilometre taşları veya aralıklar eklersiniz. Özgün zaman çizelgesine bir kilometre taşı veya aralık eklerseniz, genişletilen zaman çizelgesine de eklenir. Ancak, genişletilen zaman çizelgesine bir kilometre taşı veya aralık eklerseniz, özgün zaman çizelgesine eklenmez.

Not: Genişletilmiş zaman çizelgesi oluşturabilmeniz için çizim sayfasında bir zaman çizelgeniz olması gerekir.

Bir bölümün ayrıntılarını gösterme

 1. Zaman Çizelgesi Şekilleri'nden, Genişletilmiş Zaman Çizelgesi şeklini sayfaya sürükleyin.

 2. Zaman Çizelgesini Yapılandır iletişim kutusunda, Zaman Aralığı ve Saat Biçimi sekmelerinde genişletilmiş zaman çizelgesi için istediğiniz seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın (Başlangıç ve bitiş tarihleri özgün zaman çizelgesinin zaman aralığı içinde olmalıdır).

 3. Genişletilmiş zaman çizelgesi çizim sayfasında görünerek aşağıdakileri görüntüler:

  • İki zaman çizelgesini ilişkilendirmeye ve özgün zaman çizelgesine ait olup genişletilmiş zaman çizelgesi tarafından sunulan bölümü göstermeye yarayan gri renkli kesik çizgiler.

  • Paylaşılan kilometre taşları ve aralıklar. Bunlar, zaman çizelgelerinden birinde değiştirildikleri zaman diğerinde değişecek şekilde otomatik olarak eşitlenirler.

   Not: Genişletişmiş zaman çizelgesi varsayılan olarak özgün zaman çizelgesiyle aynı şekil türünü kullanır. Şekil türünü değiştirmek için, genişletilmiş zaman çizelgesini sağ tıklatıp Zaman Çizelgesi Türünü Ayarla'yı tıklatın.

İpucu: Genişletişmiş bir zaman çizelgesinin zaman dilimini hızlıca değiştirmek için, sarı renkli denetim tutamaçlarını sürükleyin. Genişletişmiş zaman çizelgesindeki tarih yeni konuma uygun şekilde değişir.

Sayfanın Başı

Zaman çizelgesini düzeltme

Kilometre taşı tarihleri, bir işlemin ne kadar süreceğiyle ilgili tahminler ve hatta proje bitiş tarihleri kaçınılmaz olarak değişir. Değişiklikler karşısında Visio zaman çizelgelerini kolayca gözden geçirip düzeltebilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz

Yapılacak eylem

Proje başlangıç ve bitiş tarihleri

 • Zaman çizelgesi şeklini sağ tıklatın, Zaman Çizelgesini Yapılandır'ı tıklatın ve Zaman Aralığı sekmesine gidin. Yeni başlangıç veya bitiş tarihlerini yazın veya seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Zaman çizelgesi çubuğundaki bölüm sayısını değiştirme

 • Zaman çizelgesi şeklini sağ tıklatın, Zaman Çizelgesini Yapılandır'ı tıklatın ve Zaman Aralığı sekmesine gidin. Zaman ölçeği listesinden, farklı bir zaman birimi seçip Tamam'ı tıklatın.

Zaman çizelgesi tarihlerinin ve bölümlerinin görünürlüğü

 • Zaman çizelgesi şeklini sağ tıklatın, Zaman Çizelgesini Yapılandır'ı tıklatın ve Saat Biçimi sekmesine gidin. Biçimlendirme'nin altında, zaman çizelgesi üzerinde tarihleri veya zaman ölçeği işaretlerini görüntülemek veya gizlemek üzere onay kutularını seçin veya temizleyin. Tamam'ı tıklatın.

Zaman çizelgesi çubuğunda ok uçlarını görünüşü

 • Zaman çizelgesi şeklini sağ tıklatın ve Ok Başı Başlatmayı Göster veya Ok Başı Bitirmeyi Göster'i tıklatın.

Kilometre taşı türü

 • Kilometre taşını sağ tıklatın ve Kilometre Taşı Türünü Ayarla'yı tıklatın. Kilometre Taşı Türü listesinden, istediğiniz stili tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.

Aralık türü

 • Aralık şeklini sağ tıklatın ve Aralık Türünü Ayarla'yı tıklatın. İstediğiniz stili seçip Tamam'ı tıklatın.

Kilometre taşı tarihi

 • Kilometre taşını sağ tıklatın ve Kilometre Taşı Yapılandır'ı tıklatın. İstediğiniz tarihi girip Tamam'ı tıklatın.

Zaman dilimi tarihleri

 • Aralığı sağ tıklatın ve Aralık Yapılandır'ı tıklatın. İstediğiniz tarihleri girip Tamam'ı tıklatın.

Kilometre taşı veya zaman dilimi açıklaması

 • Kilometre taşı veya aralıkla ilişkilendirilmiş metni çift tıklatın. Açıklamayı seçin ve istediğiniz yeni açıklamayı yazın.

Kilometre taşı, aralık veya bugün işaretiyle ilişkilendirilmiş metnin konumu

 • Şekli seçin. Metin ile zaman çizelgesi çubuğu arasındaki uzaklığı veya metnin açısını değiştirmek için bir denetim tutamacını sürükleyin.

Tarih biçimi

 • Zaman çizelgesini, kilometre taşını veya aralığı sağ tıklatın ve Zaman Çizelgesini Yapılandır, Kilometre Taşı Yapılandır veya Aralık Yapılandır'ı tıklatın. Tarih biçimi listesinden istediğiniz biçimi tıklatıp Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×