Zamanlama Project'te nasıl çalışır?

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İçinde Project, eski sürümlerini kullanıcılar bazen nasıl Project otomatik olarak zamanlama hesaplama gerçekleştirir tarafından bewildered. Bu makalede, zamanlama altyapısı projenin karmaşık yönlerini demystifies.

Bu makalede ayrıca yeni bir zamanlama yöntemi elinizin sunar. Elle Zamanlanmış Görevler' e Hoş Geldiniz. Elle zamanlanmış görevlerle Project 2010 proje yöneticisine zamanlaması üzerinde daha fazla denetim sağlar.

Bu makalede

Büyük resmi: nasıl proje zamanlandığı?

Proje başlangıç tarihi nasıl etkiler zamanlamayı?

Otomatik olarak zamanlanmış görevler üzerindeki kısıtlamalar zamanlamayı nasıl etkiler?

Son tarihler zamanlamayı nasıl etkiler?

Takvimler zamanlamayı nasıl etkiler?

Kaynak atamaları zamanlamayı nasıl yönlendirir?

Büyük resmi: nasıl proje zamanlandığı?

Project 2010 tanıtır görevlerin zamanlanma üzerinde tam denetim kullanıcılara veren yeni mod — elle zamanlama. Herhangi bir önemli özellikleri kaçırmamak sağlamak için bu bölümü daha yakından inceleyelim.

Project görevleri iki yöntemden birini kullanarak zamanlar: el ile zamanlama ve otomatik zamanlama elle zamanlama için görev bağımlılıklar, kısıtlamalar, gibi etmenlere değişir ve Proje takvimleri değil otomatik olarak ayarla Görev tarihleri.

Not: . Görevleri el ile varsayılan olarak zamanlanır. Proje eski sürümleri ile otomatik zamanlama alışkın olan proje yöneticileri el ile zamanlama özelliğini belirli görevlere veya tüm proje için kapatabilirsiniz. Bazı projeler, özellikle de karmaşık olanlara, sizin için zamanlama birini yapılıyor için projenin güçlü zamanlama altyapısı gerektirebilir.

görev modu grafiği

1. iki elle zamanlanmış görevleri. Bir metin değerini, bir sayı süresi olur. Süre metin değeri olduğundan, Project tarafından otomatik olarak bir başlangıç tarihi ayarlanmadı.

2. iki otomatik olarak zamanlanmış görevler. Bir sayı değeri süresi olur. Süre bir sayı değeri olduğundan, başlangıç tarihi Project tarafından otomatik olarak ayarlanmış olan ve bir çubuğu görüntülenir.

El ile zamanlanmış görevler

Zamanlamanızın herhangi bir yerde el ile zamanlanmış bir görev yerleştirebilirsiniz ve Project bunu başka yere taşımaz. Bu yeni özellik daha fazla esneklik ve planlama ve yönetme kendi zamanlaması üzerinde denetim sağlar.

Peki bu neden önemli? Çoğu zaman, proje zamanlamaları resmi olmaz. E-postalardan, hissedarlarla yapılan toplantılardan veya koridordan geçerken yapılan konuşmalardan elde edilen basit tarih listeleri olarak başlar. Proje yöneticileri genelde iş öğeleri hakkında tam bilgiye sahip değildirler. Örneğin, proje yöneticileri yalnızca bir görevin ne zaman başlaması gerektiğini bilebilirler, ancak ekip üyelerinden bir tahmin gelinceye kadar görevin süresini bilmeyebilirler. Ayrıca proje yöneticileri bir görevin ne kadar süreceğini de bilebilir, ancak kaynak yöneticisinden onay alıncaya kadar görevin ne zaman başlatılabileceğini bilmezler.

Elle zamanlanmış görevlerle ilgili dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Hiçbir zaman habersiz kalmayacaksınız. Elle zamanlanmış görevlerin kendilerine ait göstergeleri ve görev çubukları vardır ve bunları "klasik" otomatik olarak zamanlanmış görevlerden ayırt etmenize yardımcı olurlar.

 • Her şey olabilir. Bir görev elle zamanlanmış modundaysa, Başlangıç, Bitiş ve Süre sütunları boş olabilir ya da bilinen tarihlere ek olarak metin değerleri içerebilir.

 • Zamanlama modlarını değiştirme Otomatik olarak zamanlanmış için el ile Zamanlanmış görevden İleri ve geri değiştirebilirsiniz. Ancak, dikkat edin. Otomatik olarak zamanlanmış için el ile Zamanlanmış görevden değiştirdiğinizde, proje bazı kararları vermenize olacaktır. Görevin süresini "fortnight" ise, proje görevi otomatik olarak zamanlanmış ayarlanırsa varsayılan olarak tahmini süre "1 day?" birini kullanın. Sonuçta, bütün bir fortnight iki hafta uzun olduğunu öğrenmek için proje bekleyebilirsiniz.

 • Kaymayı denetleme Elle zamanlanmış bir görev kayma nedeniyle ertelenmek zorunda kalırsa, ardıl görevleri otomatik olarak ötelenmez. Proje yöneticileri, kaynakları planlanan şekilde ilerleyebilecekse özgün tarihleri korumayı ya da zor bağımlılıklar varsa ardıl görevleri ertelemeyi seçebilirler.

 • Efor kullanımlı etkiler    Elle Zamanlanmış Görevler efor kullanımlı olarak ayarlanamaz. Kaynaklar için atandığından el ile zamanlanmış bir görev süresini değiştirme değil

Aşağıdaki tabloda, Project özniteliklerinin nasıl tanımlandığı ve elle zamanlama ve otomatik olarak zamanlanmış görevler için nasıl kullanıldığı gösterilir.

öğe

Elle Zamanlanmış

Otomatik Olarak Zamanlanmış

Süre

Sayı, tarih veya metin bilgileri, örneğin "14 g" veya "fortnight" olabilir. Projeye göre Yardım zamanlamaya proje kullanılmaz.

Yalnızca zaman uzunluğu ve zaman birimlerini temsil eden sayılar kullanılabilir; örneğin "14g" veya "2 ay".

Çalışma

Yalnızca zaman uzunluğu ve zaman birimlerini temsil eden sayılar kullanılabilir; örneğin "14g" veya "2 ay".

Yalnızca zaman uzunluğu ve zaman birimlerini temsil eden sayılar kullanılabilir; örneğin "14g" veya "2 ay".

Kaynaklar

Görevlere atayabilirsiniz. Projeye göre proje zamanlama yardımcı olmak için kullanılmaz.

Görevlere atanabilir. En iyi zamanlamayı belirlemeye yardımcı olması için Project tarafından kullanılır. Elle zamanlanmış görevlerin aksine, görevler efor kullanımlı olarak ayarlanmışsa görevlerin sürelerini değiştirir.

Başlangıç tarihi

"En kısa sürede Sometime." veya "Oca 30" gibi sayı, tarih veya metin bilgilerini olabilir Projeye göre Yardım zamanlamaya proje kullanılmaz.

Yalnızca tarihi bilgileri kullanılabilir.

Bitiş tarihi

"30 Oca." ya da "Yakın zamanda" gibi tarih ya da metin bilgisi olabilir. Projenin zamanlanmasını sağlamak için Project tarafından kullanılmaz.

Yalnızca tarihi bilgileri kullanılabilir.

Kısıtlamalar

Project tarafından yoksayıldı.

En iyi zamanlamayı belirlemeye yardımcı olması için Project tarafından kullanıldı.

Bağımlılıklar (Bağlantılar)

Kullanılabilir ancak görevin zamanlamasında değiştirmez.

Kullanılabilir ancak görevin zamanlamasında değiştirmez.

Proje ve kaynak takvimleri

Project tarafından yoksayıldı.

En iyi zamanlamayı belirlemeye yardımcı olması için Project tarafından kullanıldı.

Otomatik olarak zamanlanmış görevler

Otomatik olarak zamanlanmış görevler, klasik Project'in görevlerinizi zamanlama şeklidir. Otomatik zamanlama, yapılandırılmış, sistematik bir proje zamanlamaları yönetme aracıdır. Görev süresi, planlanan çalışma, kaynakların sayısı ve kısıtlama tarihleri gibi kullanıcı girişlerine bağlı olarak, Project en iyi zamanlama için görevlerin en erken ve en geç tarihlerini hesaplar.

Project, şunlarla ilgili girdiğiniz bilgilerden bir proje zamanlar:

 • Tüm proje.

 • Projeyi tamamlamak için gereken ayrı ayrı çalışma öğeleri (görevler).

 • Gerekiyorsa, bu görevleri tamamlamak için gereken kaynaklar.

Zamanlamanızı oluşturduktan sonra projenizde herhangi bir şey değişirse, görevlerinizi veya kaynaklarınızı güncelleştirebilirsiniz, Project zamanlamayı sizin için düzenler.

Her bir görev için, aşağıdakilerden birini ya da tümünü girmelisiniz:

 • Süreler

 • Görev bağımlılıkları

 • Kısıtlamalar

Bu bilgileri kullanarak, Project her görevin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi hesaplar.

Projenize kaynaklar girebilir, daha sonra her bir atama tamamlamakla sorumlu kaynağı göstermek için bunları görevlere atayabilirsiniz. Bu yalnızca proje ekibini planlamanıza yardımcı olmaz, aynı zamanda gereken makine sayısını ya da tüketilecek malzemenin miktarını hesaplamanıza da yardımcı olur. Kaynakları girerseniz, görev zamanlamaları aşağıdaki kaynak bilgilerine göre daha da geliştirilir:

 • Çalışma

 • Birimler

 • Takvimlere girilen çalışma zamanları

Bu öğelerin etkilerini anlamak korumak ve zamanlamanızı gerektiği şekilde ayarlamak için size yardımcı olacak geri çekme ve öteleme zamanı, görev türleri, kaynak kullanılabilirlikve sürükleyen kaynakgibi diğer öğeler zamanlamayı etkileyebilir olabilir.

Not: Proje seçenekleri iletişim kutusunun Takvim sekmesindeki süre birimleri tanımlarını göre otomatik olarak zamanlanmış görevlerin süresini hesaplar. Normal bir aylık takvim gibi yıl içinde Ocak başlar ve her hafta Pazar veya Pazartesi başlar. Varsayılan olarak, proje süre birimleri hesapladığında, bir gün 8 saat eşittir, bir hafta 40 saat eşittir ve bir ay 20 çalışma gününe eşittir. Proje 8:00:00, başlangıç ve bitiş tarihlerini görevler için ve yoksa başlangıç girin ve bitiş saatleri, başlangıç saati ve 17:00 arasında varsayılan bitiş tarihi olarak varsayılan olarak kullanır.

Görev zamanlama modlarını değiştirme

Bir görevin İleri ve geri otomatik el ile zamanlama değiştirebilirsiniz. Görev Modu değiştirdiğinizde, aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

 • Otomatik zamanlamaya değiştirilmiş bir görevin süresi ve tarihleri Project'in varsayılan ayarlarına ayarlıdır. Örneğin, Project, "İki hafta" süreli elle zamanlanmış bir görevi varsayılan "1 gün mü?" süresi ile değiştirir. Elle girilmiş "yarın" başlangıç tarihli bir görevin başlangıcı, görev otomatik olarak zamanlanmış görev olarak değiştirildiğinde projenin başlangıç tarihi olarak değiştirilir.

 • Elle zamanlamaya değiştirilmiş bir görevin süresi ve tarihleri korunur. Ancak, görev elle zamanlanmış olarak ayarlandıktan sonra, süre ve tarihler herhangi bir sayı, metin ya da tarih değeri olabilir.

Sayfanın Başı

Proje başlangıç tarihi zamanlamayı nasıl etkiler?

Varsayılan olarak proje başlangıç tarihi girerseniz, Project projenin başlangıç tarihinde başlamak için görevleri zamanlar ve projenin bitiş tarihi son görevi temel alarak hesaplar.

Gibi görev bağımlılıkları, süreleri ve sınırlamalar, görevler hakkında daha fazla bilgi girerken otomatik olarak zamanlanmış görevler için Project zamanlamayı görevler için daha doğru tarihleri yansıtacak şekilde ayarlar.

Not: Proje başlangıç tarihi değişiklikler varsa, elle zamanlanmış görevleri taşınmaz.

Görev bağımlılığı oluşturmanın öncesi ve sonrası

Düğme resmi Yeni proje oluşturduğunuzda, ilk projenin başlangıç tarihini girin. Proje başlangıç tarihinden itibaren zamanladığınızda tersini belirtmediğiniz sürece tüm görevler proje başlangıç tarihinde başlar.

Düğme resmi Hiçbir görev bağımlılığı ya da kısıtlaması uygulanmamış hem elle hem de otomatik olarak zamanlanmış görevler için, proje süresi en uzun görevin süresiyle aynıdır. Yani, proje bitiş tarihi, en uzun görevin bitiş tarihiyle aynıdır.

Düğme resmi İlk ve son görev arasındaki (burada gösterilen) bitiş başlangıç bağımlılığı gibi görev bağımlılıkları projenin bitiş tarihini değiştirebilir.

Neredeyse tüm projelerin bilinen başlangıç tarihinden itibaren zamanlanan. Bir projenin tamamlanması gereken tarih bildiğiniz bile, başlangıç tarihinden itibaren zamanlamanın, en fazla esnekliği sağlar.

Ancak, şu gibi durumlarda bitiş tarihinden itibaren zamanlamak isteyebilirsiniz:

 • Belirtilen tarihte bitmesi için bir projenin ne zaman başlaması gerektiğine karar vermelisiniz.

 • Projenizin ne zaman başlayacağından emin değilsiniz (örneğin, ertelenebilecek başka bir kaynaktan iş alıyorsunuz).

 • Proje yönetiminde kullandığınız yöntem bitiş tarihinden itibaren zamanlamanızı gerektirir.

Bitiş tarihinden itibaren zamanlanan projenizle çalışırken, Project'in bazı eylemleri işleme yöntemindeki farklılıkları göz önünde bulundurun:

 • Otomatik olarak zamanlanmış bir görev girdiğinizde, Project görevin bitiş tarihinin otomatik olarak geç (EG) kısıtlaması atar. Yalnızca gerekli olduğunda diğer sınırlamalara ayarlamanız gerekir.

 • Bir görevin bitiş tarihini değiştirmek için bir Gantt çubuğu sürüklerseniz, Project, otomatik zamanlanan bir görev için otomatik olarak bir Son Bitiş Tarihi (SBTT) kısıtlaması atar.

 • Projenizi bitiş tarihinden itibaren zamanlanacak şekilde değiştirirseniz ve daha önce başlangıç tarihinden itibaren zamanlanmışsa, otomatik zamanlanmış olan görevlerden ve atamalardan tüm seviyelendirme gecikmesi ve seviyelendirme bölmelerini kaldırırsınız. Elle zamanlanmış görevler etkilenmez.

 • Projenizde kaynak fazla yüklemeleri azaltmak için otomatik olarak seviyelendirme kullanıyorsanız, proje görev sonra yerine önce bir görev seviyelendirme gecikmesi ekler.

Sayfanın Başı

Otomatik olarak zamanlanmış görevler üzerindeki kısıtlamalar zamanlamayı nasıl etkiler?

Denetlemek başlangıç veya bitiş tarihini, gerektiğinde bir otomatik olarak görev zamanlama, görevdeki sınırlamayı değiştirebilirsiniz. Esnek sınırlamalar, erken veya görev bağımlılığını izin verdiği geç oluşan bir görevi görev bağımlılıklarıyla çalışın. Örneğin, öncül görev biter bitmez en erken (EE) sınırlaması ve bitiş-başlangıç bağımlılığı olan bir görev zamanlanır. Varsayılan olarak, başlangıç tarihinden itibaren zamanlanan bir projedeki tüm görevleri uygulanan EE kısıtlaması vardır. Benzer şekilde, varsayılan olarak, bitiş tarihinden itibaren zamanlanan bir projedeki tüm görevleri uygulanan geç (EG) sınırlama vardır.

Not: Elle Zamanlanmış görevleri görev kısıtlamalar tarafından etkilenmez. Otomatik olarak zamanlanmış için el ile zamanlanmış bir görev zamanlama modundan değiştirirseniz, görev kısıtlamayı olarak için geç olası (EG) olarak ayarlanır.

Orta zamanlama esnekliği olan sınırlamalar, görevin seçtiğiniz tarihten önce veya sonra başlatılmasını veya bitirilmesini engeller. Örneğin, 15 Haziran için İlk Başlatma Tarihi (İBŞT) sınırlaması ve başka bir göreve bitiş-başlangıç sınırlaması olan bir görev, 15 Haziran'da öncülü bitirilirse, 15 Haziran'da (veya öncülü 15 Haziran'dan sonra bitirilirse daha sonra) başlayabilir, ancak 15 Haziran'dan önce zamanlanamaz.

Kısıtlama uygulamanın öncesi ve sonrası

Düğme resmi Varsayılan bitiş-başlangıç görev ilişkisi ve bu görevlere uygulanan EE kısıtlaması ile, öncül görev (birinci) bitmek üzere zamanlandığında, ardıl görev (ikinci) başlamak üzere zamanlanır.

Düğme resmi İBŞT kısıtlaması uygulandığında, (burada gösterildiği gibi) öncül görev kısıtlama tarihinden önce bitse bile, ardıl görev kısıtlama tarihinden önce başlayamaz.

Esnek olmayan sınırlamalar, varsayılan olarak tüm görev bağımlılıklarını geçersiz kılar ve görev seçtiğiniz tarihe sınırlar. Örneğin, 30 Eylül için (BŞGT) kısıtlama ve başka bir görev için bitiş-başlangıç bağımlılığı olan bir görev, her zaman olup kendi öncül erken biter olsun 30 Eylül için zamanlanan veya geç olacaktır.

Bir tarihe sınırlı bir görev için kısıtlamayı içinde belirtilen tarihi başlamak çok geç ardıl biter bir öncül varsa, negatif bolluk ortaya çıkar.

Gözden geçirin veya bir görevdeki sınırlamayı değiştirmek için görev üzerinde sağ tıklatın, Görev bilgileri öğesini ve sonra sınırlama türü ve sınırlama tarihi kutularına bilgidir sınırlama Gelişmiş sekmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Son tarihler zamanlamayı nasıl etkiler?

Son tarihler genellikle görev zamanlamayı etkilemez. Sizi, öncül görevler değişirse zamanlamayı etkileyebilecek bir görev kısıtlaması ayarlamak zorunda bırakmadan, kaçırmak istemeyeceğiniz bir hedef tarihi göstermek için kullanılırlar. Son tarihi olan bir görev tıpkı diğer görevler gibi zamanlanır, ancak bir görev son tarihinden önce biterse, Project size, görevin son tarihi kaçırdığını belirten bir görev göstergesi görüntüler.

Son tarihler görevler üzerindeki toplam bolluğu etkileyebilir. Görevin toplam bolluğu bitmeden önce bir son tarih girerseniz, görevin geç bitiş tarihi değil de son tarih kullanılarak toplam bolluk yeniden hesaplanır. Toplam bolluk sıfıra ulaşırsa görev kritik hale gelebilir.

Bağımsız görevlerin yanı sıra, özet görevler için de son tarihler ayarlayabilirsiniz. Özet görevin son tarihi alt görevlerden herhangi biriyle çakışıyorsa, son tarih göstergesi, alt görevler arasında kaçırılmış bir son tarihi işaret eder..

Ancak son tarihler, En Geç (EG) kısıtlamalı bir göreve son tarih ayarlarsanız, görevlerin zamanlanmalarını etkileyebilir. Görev son tarihte bitecek şekilde zamanlanır, ancak öncülleri kaydığında son tarihten sonra bitme olasılığı vardır.

Gözden geçirin veya bir görev son tarihi değiştirmek için görev üzerinde sağ tıklatın, Görev bilgileriöğesini ve sonra Gelişmiş sekmesini kullan Son kutusunu tıklatın.

Sayfanın Başı

Takvimler zamanlamayı nasıl etkiler?

Takvimler, proje için hafta sonları ve tatiller gibi standart çalışma zamanı ve çalışma dışı zaman belirler.

Not: Elle Zamanlanmış görevleri proje veya kaynak takvimleri tarafından etkilenmez.

Proje takvimleri kaynak kullanılabilirliğini, görevlere atanan kaynakların nasıl zamanlandığını ve görevlerin kendilerinin nasıl zamanlandığını belirlemek için kullanılır. Proje ve görev takvimleri, görevleri zamanlamada kullanılır ve görevlere kaynaklar atanmışsa, kaynak takvimleri de kullanılır.

Project'te başvurulan takvimler şunlardır:

 • Temel takvimler    Diğer takvimler türlerinde temellerini alanlarıdır. Proje takvimi olacak temel takvim seçeneğini de belirleyebilirsiniz ve görev takvimini veya kaynak takvimi için varsayılan saat olarak görevlere temel takvim uygulayabilirsiniz. Project, üç temel takvim sağlar: standart 24 saatlik ve Gece Vardiyası takvimleri. Sağlanan temel takvimlerden birini kullanarak kendi temel takviminizi özelleştirebilirsiniz.

 • Proje takvimleri    Bunlar standart çalışma ve çalışma dışı zamanları proje için bir bütün olarak ayarlayın. Kaynak takvimleri veya görev takvimleri kullanılmazsa, görevler Proje Takvimde çalışma zamanı varsayılan olarak zamanlanır.

 • Kaynak takvimleri    Bunlar, varsayılan olarak standart takvimi temel alır. Yalnızca çalışma için kullanılabilir olduğunda, kaynakların zamanlaması sağlamaya çalışma zamanının veya belirli kaynaklar veya bir dizi kaynağı, çalışma dışı zaman değiştirebilirsiniz. Kaynak takvimdeki çalışma ve çalışma dışı zaman değişmiştir ve kaynağın bir görev için atandığı, görev çalışma zamanı kaynak takvimdeki zamanlanır.

 • Görev takvimleri    Bunlar, proje Takvimde çalışma saatleri dışında kalan görevlerin çalışma zamanlarını tanımlamak için kullanılabilir. Görev takvimi bir göreve atanan ve göreve atanan kaynağın farklı çalışma zamanlarını, kaynak takvimi olduğunda, görev iki takvimin örtüşen çalışma saatlerini zamanlanır. Ancak, kaynak takvimlerini yoksayar ve kaynağın çalışma dışı zamanı aracılığıyla görevi zamanlamak için bir görev seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

Takvimlerle çalışmak için Proje sekmesini tıklatın ve sonra Çalışma zamanını değiştir'itıklatın.

Sayfanın Başı

Kaynak atamaları zamanlamayı nasıl yönlendirir?

Projenizdeki görevlere kaynak atamazsanız, Project zamanlamayı süreleri, görev bağımlılıklarını, kısıtlamaları ve proje ve görev takvimi bilgilerini kullanarak zamanlar. Kaynak atarsanız, görevler kaynakların takvimlerine ve atama birimleri görev zamanlanır, bu da daha doğru bir zamanlama sağlar.

Not: Elle zamanlanmış görevler kaynak takvimlerden etkilenmez. Elle zamanlanmış göreve bir kaynak atandığında, görevin zamanlanması değişmez.

Atama, görevi tamamlamadan sorumlu belirli bir kaynakla belirli bir görevin ilişkisidir. Bir göreve birden fazla kaynak atanabilir. Çalışma kaynakları, malzeme kaynakları ve gider kaynakları görevlere atanabilir. Çalışma kaynaklarının aksine, bir göreve malzeme kaynakları ya da maliyet kaynakları atamak, görev zamanlamasını etkilemez.

Örneğin, projenizde Özellik geliştirme adlı bir göreviniz var. Ayrıca, mühendis kaynağınız Kemal var. Kemal'i Özellik geliştirme görevine atarsanız, bu görevin zamanlanması, süre, görev bağımlılıkları, kısıtlamalar ve takvimler gibi görev bilgilerinin yanı sıra, Kemal'in kaynak takvimine ve atama birimlerine bağlı olur.

Görev bilgilerine göre zamanlamanın yanı sıra, projenizdeki görevlere kaynaklar atadıktan sonra, zamanlama bilgilerini hesaplamada kullanmak üzere Project'in şunları içeren ek kaynak ve atama bilgileri bulunur:

 • Kaynağın yapmak üzere atandığı çalışma veya fazla mesai miktarı ve bu çalışmanın zaman içerisinde dağıtılma şekli. Zaman içerisindeki çalışma dağıtımı da çalışma dağıtımlarından etkilenebilir.

 • Görevdeki kaynak için yarı zamanlı, tam zamanlı veya çoklu gibi atama birimlerinin sayısı.

 • Varolan atamayı düzeltirseniz zamanlamanın nasıl değişeceğini etkileyen görev türü. Üç görev türü sabit birimli, sabit süreli ve sabit çalışmalıdır.

 • Görevin efor kullanımlı olup olmadığı. Kaynaklar eklendiğinde veya kaldırıldığında atamadaki gibi bir görev efor kullanımlı ise, iş görev için sabit kalır ve kaynaklar arasında dağıtılır. Sabit birimli görevler için örneğin, bir sonuç diğer kaynaklar atadıysanız, daha kısa bir süre görevi tamamlamak için gerekli olmasıdır.

  Not: Elle Zamanlanmış Görevler efor kullanımlı olarak ayarlanamaz. Elle Zamanlanmış görev süresini için atanan kaynakları olarak değişmez.

 • Kaynak takvimleri. Project, atanan kaynakları kaynak takvimlerinde gösterilen çalışma ve çalışma dışı zamanlara göre zamanlar.

Görevlere kaynak atamak için, Kaynak sekmesine ve Kaynak Ata öğesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×