Yinelenen veri denetimleri ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir adet kullanıcıdan tek bir bilgiyi toplamak veya görüntülemek kolaydır ancak bazen bu yeterli olmayabilir. Bazı durumlarda, gider raporu öğeleri listesi gibi birden çok veri noktası toplamanız veya kullanıcıları bir listesi gibi birden çok veri noktasını görüntülemeniz gerekebilir. Forma birden çok denetim, hatta bir denetim listesi ekleyebilirsiniz ancak bu form tasarlamanın en etkili yolu değildir. Microsoft InfoPath 2010, bu gibi durumlara uyum sağlamak için, veritabanı tabloları veya farklı uzunluklarda listeler gibi yinelenen verileri yakalamak ya da sunmak için çeşitli denetimlere sahiptir.

Bu makalede

Yinelenen veri denetimleri hakkında

Yinelenen veri denetimleri ekleme

Yinelenen Veri Denetimleri Hakkında

Yinelenen Bölüm

Yinelenen bölüm kontrolleri, normal bölüm kontrolleri gibi başka denetimleri içerebilir ancak farklı olarak ne kadar gerekiyorsa o kadar bölüm eklemenize izin verir. Örnek olarak, kullanıcıların, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adlarını ve yaşlarını listelemelerinin gerektiği bir sigorta başvuru formu düşünün. Bu tür bir form, birçok insanın bakmakla yükümlü olduğu üçten fazla kişi olmayacağı düşünülerek üç yer tutucu alan ile kullanılarak kağıt form gibi tasarlanabilir. Ancak eğer bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu üçten fazla kişi varsa, bunları eklemek için yer kalmayabilir. Kullanıcılar, yinelenen bölüm denetimi kullanarak ihtiyaçları olduğu kadar alan ekleyebilirler.

Bir form şablonuna yinelenen bölüm denetimi eklediğinizde yalnızca boş bir kapsayıcı eklenir. Yinelenen bölüm denetiminin işe yarayabilmesi için bu yinelenen bölüm denetiminin içine tablolar ve metin alanları eklemeniz gerekir.

Kullanıcılar işaretçiyi yinelenen bölüme getirdiklerinde, sol üst köşede üzerinde ok olan mavi bir düğme belirir. Bu, kısayol menüsü düğmesidir. Kullanıcılar bu düğmeyi tıklatarak, yinelenen bölüm eklemek, kaldırmak veya değiştirmek için kullanılan seçenekleri görebilirler.

Şunları yapmak istediğinizde yinelenen bölüm kullanın:

 • Bir sigorta başvurusuna, başvuruyu yapanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısını artırmak gibi eklemeler yapması gerekliliği durumunda olduğu gibi, aynı tür verinin birden çok örneğini toplamak istediğinizde.

 • Çalışan kayıtları örneği üzerinde konuşursak, 1 kayıt dönmesi durumuna 1 kayıt, 10 kayıt dönmesi durumunda 10 kayıt görüntülemek gibi, form üzerinde değişken miktarda kayıt göstermek istediğinizde.

 • Form şablonunuzda fazla yer kaplayan boş yer tutuculardan kaçınmak istediğinizde.

Sayfanın Başı

Yinelenen Tablo

Yinelenen bölümler, normal bir bölümde olduğu gibi denetimler eklemenize ve düzenlemenize izin verse de, bazen tablo biçimlendirilmesine ihtiyaç olabilir. Verileri bir tabloda görüntülemek veya kullanıcıların tabloya satır eklemelerini ve ek tablo verileri eklemelerini sağlamak için yinelenen tablo ekleyin.

Yinelenen tablo; üstbilgi satırı, bir veya daha fazla sayıda satır ve altbilgi satırı olmak üzere üç parçadan oluşur. Üstbilgi satırı genelde sütun başlıkları için kullanılırken altbilgi satırına metin kutuları veya veri satırlarındaki değerleri toplamak için kullanılabilecek ifade kutuları eklenebilir. Veri satırları, tablodaki veriye uygun olarak dinamik olarak veya kullanıcının tabloya veri girmesinin sonucu olarak, gerektiği kadar çok tekrar edebilir. Yalnızca bir üstbilgi satırı ile bir altbilgi satırı vardır ve varsayılan olarak yalnızca üstbilgi satırı ile bir adet veri satırı görünür durumdadır.

Şunları yapmak istediğinizde yinelenen tablo kullanın:

 • Kullanıcıların yapılandırılmış, sekmeli biçimde veri girmelerini sağlama.

 • En iyi görüntülenen satır öğelerini, sayısal verileri ve diğer veri türlerini bir tabloda toplama.

 • Form şablonunuzda yalnızca gerçek veri içeren satırları görüntüleyerek yer tasarrufu yapma.

 • Veritabanından, Web hizmetinden veya başka bir veri kaynağından alınan kayıtları form şablonundaki bir tabloda görüntüleme veya bu kayıtlarla bu tabloda çalışma.

Sayfanın Başı

Yinelenen Özyinelemeli Bölüm

Yinelenen özyinelemeli bölüm diğer denetimleri içerir, kendi içine eklenebilir ve iç içe geçmiş başvuru gruplarına bağlıdır (Bağlı ya da ilişkili olmak: Denetime girilen verilerin kaydedilmesi için bir denetimi veya alanı bir veri kaynağına bağlamak. Bir denetim ilişkisiz olduğunda bir alana veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez.) (Başvuru grubu: Kendi özellikleri ve içerdikleri gruplar ile alanların özellikleri her zaman eşleşecek şekilde, başka bir grupla ilişkili bir grup. Bir grubun özellikleri değiştirilirse diğer grup otomatik olarak güncelleştirilir.). Yinelenen özyinelemeli bölümleri anahat gibi hiyerarşik içerik oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yatay Yinelenen Tablo

Yatay yinelenen tablo, içinde belirli sayıda yatay yinelenen satır barındıran bir tablo ile satır başlıklarını yanda tutan bir başka tablo barındıran, yinelenen bir bölümdür. Bu bileşenler; daha fazla veri eklendiğinde satır yerine sütun ekleyerek büyüyen tablo verileri içeren, önceden tanımlı bir koleksiyon oluşturacak şekilde bir araya getirilmiştir. Örneğin her üç aylık dönem için satış verilerini toplamak üzere yatay yinelenen tablo kullanabilirsiniz. Form şablonunuz bir veritabanına bağlıysa, veritabanındaki kayıtları görüntülemek veya bu kayıtlarla çalıştırmak için yatay yinelenen tablo da kullanabilirsiniz.

Yatay yinelenen tablo iki bölümden oluşur. Bunlar, varsayılan olarak görünür durumda olan üstbilgi sütunu ve tablodaki veri miktarına göre gerektiği kadar tekrar eden veri sütunudur. Bu sütun dinamik olarak ya da kullanıcının tabloya veri girmesinin sonucu olarak yinelenebilir.

Şunları yapmak istediğinizde yatay yinelenen tablo kullanın:

 • Kullanıcıların verileri yapılandırılmış, tablolu biçimde veri girmelerini sağlamak.

 • En iyi şekilde tabloda görüntülenen verileri kullanıcıdan almak.

 • Yalnızca gerçekten veri içeren sütunları görüntüleyerek form şablonunuzda yer tasarrufu yapmak.

 • Veritabanı, Web hizmeti veya başka bir veri kaynağından kayıtları görüntülemek veya bu kayıtlarla çalışmak.

Sayfanın Başı

Ana Öğe/Ayrıntı

Kullanıcıların formunuz üzerinde büyük miktarda verilerle (örneğin bir veritabanından gelen birden çok kayıtla) çalışmasını beklediğiniz durumlarda ana öğe/ayrıntı denetimi kullanarak kullanıcılarınızın bu verileri yönetmesini kolaylaştırabilirsiniz. Kullanıcı ana öğe denetiminde bir öğeyi seçtiğinde bu öğeyle ilgili bilgiler ayrıntı denetiminde görünür.

Örneğin personel kayıtları veritabanına bağlı bir insan kaynakları formu tasarlarken ana öğe/ayrıntı denetimi kullanabilirsiniz. Çalışan adı ve iş unvanı kayıtlarını ana öğe denetiminde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntı denetimi ise çalışan konumu, işe alım tarihi, doğum tarihi ve benzeri diğer kayıtları görüntüleyebilir. Bu işlem, veritabanı terimcesindeki bire bir ilişki türü ile eşdeğerdir.

Benzer şekilde ana öğe denetiminde belirli bir kayıt kümesini (örneğin müşteri adlarını) görüntüleyebilir, ayrıntı denetiminde de ilgili diğer kayıtları (örneğin müşteri siparişlerini) gösterebilirsiniz. Bu işlem, veritabanı terimcesindeki bire çok ilişki türü ile eşdeğerdir.

Sayfanın Başı

Ana öğe/ayrıntı ilişkisi

Ana öğe/ayrıntı denetimi aslında birbiriyle ilişkili iki denetimden oluşur. Bu denetimlerden biri belirlenmiş ana öğe denetimi, diğeri ise belirlenen ayrıntı denetimidir. Ana öğe denetimi her zaman için bir yinelenen tablodur. Ayrıntı denetimi ise yinelenen tablo veya yinelenen bölüm olabilir. Ana öğe/ayrıntı ilişkisini, formunuza ilgili denetimleri ekleyerek ve ardından her denetiminin özelliklerini değiştirerek oluşturursunuz. Ayrıca Denetimler görev bölmesindeki Kapsayıcılar bölümüne giderek forma önceden tanımlanmış bir ana öğe/ayrıntı denetimi de ekleyebilirsiniz.

Denetimler görev bölmesinden bir ana öğe/ayrıntı denetimi eklediğinizde Microsoft Office InfoPath 2010 ana denetim ile ayrıntı denetimi arasında bire bir ilişki kurar. Bu, ana öğe denetimindeki her bir satırın ayrıntı denetiminde yalnızca bir karşılığı olduğu anlamına gelir. Tipik bire bir ilişkide hem ana öğe hem de ayrıntı denetimleri, veri kaynağındaki aynı yinelenen gruba bağlıdır.

Dilerseniz ana öğe/ayrıntı denetimi için bire çok ilişkisi kurmak için veri kaynağında ilgili verileri içeren anahtar alanları belirtilebilirsiniz. Bu tür bir ilişkide ana öğe denetimindeki her seçim, ayrıntı kaynağında birden çok eşleşen karşılığa sahiptir. Örneğin kullanıcılar ana öğe denetiminde bir tedarikçi kaydını seçerlerse ayrıntı denetiminde o tedarikçiyle ilişkili ürünleri görüntüleyebilir. Tipik bir bire çok ilişkide ana öğe ve ayrıntı denetimleri, veri kaynağında ayrı yinelenen gruplara bağlıdır

Bire çok ilişkisi oluşturmak üzere uygun anahtar alanları belirtmek için her kontrolün Özellikler iletişim kutusunda bulunan Ana Öğe/Ayrıntı sekmesindeki seçenekleri kullanmanız gerekir.

Ana öğe/ayrıntı denetimi aslında birbiriyle ilişkili iki denetimden oluşur. Bunlardan biri belirlenmiş ana öğe denetimi, diğeri ise belirlenen ayrıntı denetimidir. Ana öğe denetimi her zaman için bir yinelenen tablodur. Ayrıntı denetimi ise yinelenen tablo veya yinelenen bölüm olabilir.

Şunları yapmak istediğinizde ana denetimi/ayrıntı denetimini kullanın:

 • Form şablonunuzun temel alındığı formları dolduran kullanıcıların büyük miktarda veriyle daha verimli çalışmasını sağlamak.

 • "Bire-bir" ilişkinin eşdeğerini görüntülemek. Örneğin, personel kayıtları veritabanına bağlı bir insan kaynakları formu tasarlarken ana denetimi/ayrıntı denetimini kullanabilirsiniz. Ana denetim bir çalışanın adını, iş unvanını, ayrıntı denetimi çalışanın konumunu, işe alınış tarihini ve doğum tarihini görüntüleyebilir.

 • "Birden çoğa" ilişkinin eşdeğerini görüntülemek. Örneğin, ana denetimi bir dizi kaydı (müşteri adları gibi) görüntülemek için, ayrıntı denetimini ise, ilgili kayıtları (müşteri siparişleri gibi) görüntülemek için kullanabilirsiniz.

InfoPath, Denetimler görev bölmesini kullanarak ekleyebileceğiniz önceden tanımlanmış bir ana öğe/ayrıntı denetimi sağlar. Ayrıca bir yinelenen tablo ile bir yinelenen bölüm (ya da iki yinelenen tablo) ekledikten sonra bu denetimlerin özelliklerini değiştirerek de bir ana öğe/ayrıntı denetimi oluşturabilirsiniz.

Form şablonunuz esas olarak ekranda görüntülenmek üzere hazırlanmışsa, ayrıntı denetimini form şablonunuzdaki Kaydırma Bölgesi içine yerleştirmeyi düşünebilirsiniz. Böylece denetimde büyük miktarda verinin görüntülenmesi durumunda kullanıcılarınız bu veri üzerinde kaydırma yoluyla gezinebilirler. Kaydırma bölgesinde görünmeyen verilerin yazdırılan form üzerinde de görülmeyeceğini, bu yüzden kullanıcıların formları yazdıracağını düşünüyorsanız denetimi kaydırma bölgesi içine eklemenin en iyi seçenek olmadığını unutmayın.

Sayfanın Başı

Yinelenen Seçim Grubu

Kullanıcıların, formunuzu doldururken çoklu seçim grupları eklemesini sağlamak için formunuza bir yinelenen seçim grubu (Seçim grubu: Karşılıklı olarak birbirini dışlayan seçenekler sunmak için kullanılan denetim. Varsayılan olarak seçim grubu iki seçim bölümü içerir. Bunlardan biri kullanıcıya, formdaki varsayılan seçenek olarak görünür.) ekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar fare işaretçisini formdaki varsayılan seçim üzerine getirdiklerinde, yinelenen seçim grubunun sol üst köşesinde bir kısayol menüsü düğmesi görünür. Kullanıcı ekleme, kaldırma ve değiştirme gibi seçenekleri görmek için bu düğmeyi tıklatabilirsiniz.

Örneğin bir seyahat formunda, kullanıcıların iş seyahatleri hakkında bilgi girmelerini sağlamak için yinelenen seçim grubu kullanabilirsiniz. Tüm ulaşım bölümleri için kullanıcılara uçak, araba veya tren gibi üç seçenek sunabilirsiniz. Her seçenek farklı bir alan kümesi görüntüler.

Sayfanın Başı

Yinelenen Veri Denetimleri Ekleme

Yinelenen özyinelemeli bölüm ekleme

Not: Yalnızca Boş Form (InfoPath Filler)form şablonu kullanılarak oluşturulmuş veya Uyumluluk özelliği Form Seçenekleri iletişim kutusunda InfoPath Filler Formu olarak ayarlanmış formlara Yinelenen Özyinelemeli Bölüm ekleyebilirsiniz.

Yinelenen özyinelemeli bölüm ekleme (veri kaynağını otomatik olarak oluşturma)

Yinelenen özyinelemeli bölüm eklerken veri kaynağının Microsoft Office InfoPath 2010 tarafından oluşturulmasını seçerseniz, InfoPath, kendisine başvuru içeren bir yinelenen grup oluşturur.

 1. Ekleme noktasını, yinelenen özyinelemeli bölümü eklemek istediğiniz konuma yerleştirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

 3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  Not: Onay kutusu kullanılamıyorsa formun tasarımı veri kaynağının otomatik olarak oluşturulmasına izin vermiyor demektir. Varolan bir yinelenen gruba veya oluşturduğunuz bir gruba bağlı bir yinelenen özyinelemeli bir bölüm eklemeniz gerekir.

 4. Kapsayıcı denetimleri altında Yinelenen Özyinelemeli Bölüm’ü tıklatın.

 5. Bölüme bir denetim eklemek için denetimi Denetimler görev bölmesinden bölüme sürükleyin.

  Not: Zaten bölüm grubunun bir parçası olmadığı sürece formdaki bir denetimi bu bölüme taşımamalısınız.

Sayfanın Başı

Yinelenen özyinelemeli bölüm ekleme (varolan yinelenen gruba bağlama)

 1. Ekleme noktasını, yinelenen özyinelemeli bölümü eklemek istediğiniz konuma yerleştirin.

 2. Alanlar görev bölmesi görünmüyorsa, Verisekmesinde bulunan Form Verileri bölümündeki Alanları Göster’i tıklatın.

 3. Alanlar görev bölmesinde, yinelenen yinelemeli bölümün bağlı olmasını istediğiniz grubu sağ tıklatın.

 4. Yinelenen Özyinelemeli Bölüm’ü tıklatın.

  Not: Grup yinelemeniz gerekir, kendisine başvuru içermelidir. Böyle bir grup oluşturmak için alanları görev bölmesinde yinelenen grubu sağ tıklatın, başvurutıklatın ve ardından grubun kendisi (tıklattığınız grubu) başvuruda.

İpucu: Ayrıca Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu işaretli olmadığı sürece Denetimler görev bölmesini kullanarak varolan bir gruba bağlı bir yinelenen özyinelemeli bölüm ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yinelenen Seçim Grubu Eklem

Yinelenen seçim grubu ekleme (veri kaynağını otomatik olarak oluşturma)

Yinelenen seçim grupları (ve diğer denetimler) eklediğinizde veri kaynağının Microsoft Office InfoPath 2010 tarafından otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yaparsanız InfoPath, yinelenen seçim grubu içindeki seçenek bölümlerine bağlı gruplar oluşturur. InfoPath ayrıca, yinelenen seçim grubuna bağlı bir "sanal" grup oluşturur. Alanlar görev bölmesinde sanal grubunun adının sonuna (seçim) yazısı eklenir.

Not: Yalnızca Boş Form (InfoPath Filler) form şablonu kullanılarak oluşturulmuş veya Uyumluluk özelliği Form Seçenekleri iletişim kutusunda InfoPath Filler Formu olarak ayarlanmış formlara Yinelenen Seçim Grubu denetimi ekleyebilirsiniz.

 1. Ekleme noktasını, yinelenen seçim grubunu eklemek istediğiniz konuma yerleştirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

 3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

 4. Kapsayıcılar altında Yinelenen Seçim Grubu’nu tıklatın.

  İki seçim bölümü içeren yinelenen bir seçim grubu formda görünür.

 5. Yinelenen seçim grubu içindeki seçenek bölümlerine denetim eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varsayılan seçim bölümüne denetim eklemek için Denetimler görev bölmesinden istediğiniz denetimi Seçim Bölümü (varsayılan) olarak etiketlenen seçim bölümüne sürükleyin.

  • Farklı seçim bölümüne denetim eklemek için Denetimler görev bölmesinden istediğiniz denetimi Seçim Bölümü olarak etiketlenen seçim bölümüne sürükleyin.

 6. Bölümü sınamak için Giriş sekmesinde Önizleme’yi tıklatın.

  Kullanıcılara ikiden fazla seçenek sunmak için yinelenen seçim grubunun içine başka seçenek bölümleri ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ekleme noktasını yinelenen seçim grubunun içine taşıyın ve ardından Denetimler görev bölmesinde bulunan Kapsayıcıların altındaki Seçim Bölümü’nü tıklatın.

Sayfanın Başı

Yinelenen seçim grubu ekleme (varolan gruba bağlama)

 1. Ekleme noktasını, yinelenen seçim grubunu eklemek istediğiniz konuma yerleştirin.

 2. Alanlar görev bölmesi görünmüyorsa, Verisekmesinde bulunan Form Verileri bölümündeki Alanları Göster’i tıklatın.

 3. Alanlar görev bölmesinde, yinelenen seçim grubunu bağlamak istediğiniz grubu sağ tıklatın ve ardından Yinelenen Seçim Grubu’nu tıklatın.

  Not: Yinelenen Seçim Grubu seçeneği kullanılabilir değilse, bağlamaya çalıştığınız grup bu tür denetimleri desteklemiyor olabilir. Yinelenen seçim grupları yalnızca yinelenen sanal gruplara bağlanabilir. Sanal gruplar, veri kaynağında (seçim) olarak görünürler.

 4. Bölümü sınamak için Giriş sekmesinde Önizleme’yi tıklatın.

İpucu: Ayrıca Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu işaretli olmadığı sürece Denetimler görev bölmesini kullanarak varolan bir gruba bağlı bir yinelenen seçim bölümü ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yinelenen tablo ekleme

 1. İmleci, denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

 3. Kapsayıcılar altında Yinelenen Tablo’tu tıklatın.

 4. Yinelenen tabloyu yeni, boş bir form şablonu üzerine ekliyorsanız:

  1. Sütun sayısı kutusuna, tabloda olması gereken sütun sayısını girin ve Tamam’ı tıklatın.

  2. Yinelenen tablo, her sütunda bir metin kutusu olacak şekilde oluşturulur. Metin kutusunu farklı bir denetim türüne dönüştürmek için metin kutusunu sağ tıklatın, Denetimi Değiştir’in üzerine gelin ve istediğiniz denetimi tıklatın.

 5. Yinelenen tabloyu, varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna eklemek istiyorsanız: tablo ekleme:

  1. Yinelenen tablo bağlama sihirbazının ilk sayfasında, veri kaynağı listesinde kullanmak istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve sonra tablo satırlarını bağlamak istediğiniz yinelenen grubu Yinelenen grup simgesi ' ı tıklatın.

   Yeni bir yinelenen grup oluşturmak için, yinelenen grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın, ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda yinelenen grubun özelliklerini belirtin.

  2. İleri'yi tıklatın.

  3. Yinelenen Tablo Bağlama sihirbazının ikinci sayfasındaki Veri bağlama listesinde, tabloya sütun olarak eklemek istediğiniz alanları çift tıklatın.

   Veri bağlama listesinde yeni bir alan oluşturmak için yinelenen tablonun bağlı olduğu grubu sağ tıklatın, Ekle’yi tıklatın ve ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda alanın özelliklerini belirtin.

  4. Sütunları yeniden sıralamak için Sütunlar listesinden bir sütun seçin ve Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı seçeneklerinden birini tıklatın.

Sayfanın Başı

Yinelenen bölüm ekleme

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

 3. Kapsayıcılar altında Yinelenen Bölüm’ü tıklatın.

 4. Yinelenen bölümü yeni, boş bir şablona ekliyorsanız:

  • Yinelenen bölüme denetim eklemek için istediğiniz denetimleri Denetimler görev bölmesinden form şablonunuzdaki yinelenen bölüme sürükleyin.

   Not: Denetim alanı veri kaynağındaki bölümün bir parçası olmadığı sürece form şablonunda zaten varolan bir denetimi bu bölüme taşımamalısınız. Aksi takdirde denetimin bağı bozabilir.

  • Denetime etiket eklemek için denetimin hemen üstüne metin girin.

 5. Yinelenen bölümü, varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna ekliyorsanız:

  1. Yinelenen Bölüm Bağlama iletişim kutusunda, yinelenen bölüm verilerini depolamak istediğiniz yinelenen grubu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  2. Yinelenen bölüme denetimler ekleyin ve sonra onları veri kaynağındaki uygun alanlara bağlayın.

  3. InfoPath denetim etiketi olarak alan veya grup adını kullanır. Gerekirse etiket metnini değiştirin.

   Denetimleri eklemek için ayrıca Alanlar görev bölmesini kullanabilirsiniz. Alanlar görev bölmesinde, yinelenen bölümü bağlamak istediğiniz yinelenen grubu sağ tıklatın ve ardından Yinelenen Bölüm’ü tıklatın.

Sayfanın Başı

Ana Öğe/Ayrıntı denetimi ekleme

Not: Yalnızca Boş Form (InfoPath Filler)form şablonu kullanılarak oluşturulmuş veya Uyumluluk özelliği Form Seçenekleri iletişim kutusunda InfoPath Filler Formu olarak ayarlanmış formlara Ana Öğe/Ayrıntı denetimi ekleyebilirsiniz.

Ana öğe/ayrıntı denetimini yeni, boş bir form şablonuna ekleme

InfoPath, Denetimler görev bölmesini kullanarak ekleyebileceğiniz önceden tanımlanmış bir ana öğe/ayrıntı denetimi sağlar. Ayrıca bir yinelenen tablo ve yinelenen bölüm (veya iki yinelenen tablo) ekledikten sonra bu denetimlerin her ikisinin de özelliklerini değiştirerek de ana öğe/ayrıntı denetimi oluşturabilirsiniz.

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

 3. Kapsayıcılar altında Ana Öğe/Ayrıntı’yı tıklatın.

 4. Ana öğe/Ayrıntı Ekle iletişim kutusunda bulunan Ana öğe içindeki sütun sayısı kutusuna, ana öğe denetimi için sütun sayısını girin.

 5. Ayrıntı içindeki alan sayısı kutusuna, ayrıntı denetimi için alan sayısını girin ve ardından Tamam’ı tıklatın.

  Form şablonuna iki denetim eklenir. Bunlar :Yinelenen Tablo (ana öğe) ve Yinelenen Bölüm (Ayrıntı) denetimleridir.

 6. Ana öğe/ayrıntı ilişkisini sınamak için Giriş sekmesinde Önizleme’yi tıklatın ve ardından ana denetime verileri girin. İlgili veriler ayrıntı denetiminde görünmelidir. Ayrıca, ilgili verilerin ayrıntı denetiminde görüntülendiğini onaylamak için ana denetimde farklı satırları tıklatın.

Sayfanın Başı

Ana öğe/ayrıntı denetimini varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna ekleme

Form şablonunuz varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyası, veritabanı veya Web hizmetini temel alıyorsa, InfoPath, Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları bu varolan veri kaynağındaki öğelerden türetir. Bu senaryoda, aşağıdaki yordamda anlatıldığı gibi Denetimler görev bölmesinden bir ana öğe/ayrıntı denetimi ekleyebilirsiniz.

Gereksinimlerinize uygun olarak, ana denetimler ve ayrıntı denetimleri aynı yinelenen gruba veya farklı yinelenen gruplara bağlanabilir. Ana denetimin/ayrıntı denetiminin içinde görüntülenen denetimler, yinelenen bir grubun parçası olan alanlara bağlıdır.

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

 3. Kapsayıcılar altında Yinelenen Tablo’tu tıklatın.

 4. Yinelenen Tablo Bağlama sihirbazının ilk sayfasında, tablo satırlarına bağlamak istediğiniz yinelenen grubu tıklatın ve ardından İleri’yi tıklatın. Tablonuzda yalnızca tek bir sütun varsa yinelenen grup yerine yinelenen alan seçebilirsiniz.

  Tabloyu bağlamak üzere yeni bir yinelenen grup oluşturmak için, yinelenen grubu bağlamak istediğiniz grubu sağ tıklatın, Ekle’yi tıklatın ve ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusuna yinelenen grubun özelliklerini girin.

 5. Tabloya dahil olmasını istediğiniz sütunları eklemek için Veri bağlama listesindeki alanları çift tıklatın.

  Sütun olarak eklemek üzere yeni bir alan oluşturmak için tablonun bağlı olduğu grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünde Ekle’yi tıklatın ve ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusuna alanın özelliklerini girin.

 6. Sütunları yeniden sıralamak için tablo listesinde bulunan Sütun seçeneğindeki sütunlardan birini tıklatın, Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı seçeneklerinden birini tıklatın ve ardından Son’u tıklatın.

 7. Form şablonunuzdaki tablonun altında bulunan Yinelenen Tablo etiketini çift tıklatın.

 8. Şeritteki Denetim Araçları Özellikleri sekmesinde Ana öğe/ayrıntı’yı tıklatın.

 9. Ana öğe olarak ayarla’yı tıklatın, Ana Öğe Kimliği kutusuna ViewContext tanımlayıcısını yazın ve ardından Tamam’ı tıklatın.

  Bir denetimin ViewContext tanımlayıcısını görüntülemek için denetimi sağ tıklatın, <Kontrol Türü> Özellikleri’ni tıklatın ve ardından Gelişmiş sekmesini tıklatın. ViewContext tanımlayıcısı, sekmenin Kod bölümünde görünür. ViewContext: etiketinin yanındaki değeri vurgulayabilir ve panoya kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basabilirsiniz. Genelde bir ana öğe/ayrıntı denetimi yapılandırmasında, ana öğe denetimi yinelenen tablonun kendisi olur, böylece bu adımda yapılandırdığınız yinelenen tablonun ViewContext belirleyicisini kullanırsınız.

 10. İmleci, form şablonunda yinelenen bölümü (ayrıntı denetimini) eklemek istediğiniz konuma getirin.

 11. Denetimler görev bölmesindeki Kapsayıcılar öğesinin altında bulunan Yinelenen Bölüm’ü tıklatın.

  Alternatif olarak, ayrıntı denetimi olarak başka bir yinelenen tabloyu kullanabilirsiniz.

 12. Yinelenen Bölüm Bağlama sihirbazının ilk sayfasında, bölümü bağlamak istediğiniz yinelenen grubu tıklatın ve ardından Tamam’ı tıklatın.

 13. Form şablonunuzda, bölümün altında görünen Yinelenen Bölüm etiketini tıklatın.

 14. Şeritteki Denetim Araçları Özellikleri sekmesinde Ana Öğe/Ayrıntı’yı tıklatın.

 15. Ayrıntı olarak ayarla’yı ve ardından İlişkilendirilecek ana öğe kimliği listesinde ana öğe denetiminin adını tıklatın. Seçtiğiniz ad, 9. adımda belirttiğiniz ViewContext tanıtıcısına karşılık gelmelidir.

 16. Bir-çok ilişkisi için varsayılan, ana öğe/ayrıntı denetimi bire bir ilişkiyi değiştirmek için ana öğe/ayrıntı ilişkisialtında anahtar alanına göre'yi tıklatın ve sonra anahtar alanı ( yanındaki XPath Seç simgesi XPath Seç' i tıklatın ana) ve anahtar alanlarını veri kaynağı belirtmek için anahtar alanı (ayrıntı) kutuları içeren bir-çok ilişkisi oluşturmak için uygun ilişkili veriler.

 17. Ana öğe/ayrıntı ilişkisini sınamak için Giriş sekmesinde Önizleme’yi tıklatın ve ardından ana denetime verileri girin. İlgili veriler ayrıntı denetiminde görünmelidir. Ayrıca, ilgili verilerin ayrıntı denetiminde görüntülendiğini onaylamak için ana denetimde farklı satırları tıklatın.

  Ana öğe/ayrıntı denetimleri eklemek için Alanlar görev bölmesini de kullanabilirsiniz. Ana öğe denetim oluşturmak için Alanlar görev bölmesinde, ana öğe denetimini bağlamak istediğiniz yinelenen grubu sağ tıklatın ve ardından Yinelenen Tablo’yu tıklatın. Ayrıntı denetimi oluşturmak için aynı genel adımları izleyin.

Sayfanın Başı

Varsayılan ana/ayrıntı ilişkisini değiştirme

Denetimler görev bölmesini kullanarak form şablonunuza bir ana denetim/ayrıntı denetimi eklediğinizde, Infopath ana denetim ile ayrıntı denetimi arasında "bire-bir" ilişki kurar. "Bire-bir" ilişki, ana denetimdeki her seçim için, ayrıntı denetiminde birer eşleşen sonuç görüneceği anlamına gelir.

Ana/ayrıntı ilişkisini varsayılan "bire-bir" ilişkiden "birden çoğa" ilişkisine dönüştürebilirsiniz. "Birden çoğa" ilişki, ana denetimdeki her seçim için, ayrıntı denetiminde birden fazla sayıda eşleşen sonuç görünebileceği anlamına gelir.

Form şablonunuza bir ana denetim/ayrıntı denetimi eklediğinizde, InfoPath varsayılan olarak bir yinelenen tablo ve bir yinelenen bölüm ekler. Bu denetimlerin her ikisi de veri kaynağında aynı yinelenen gruba bağlıdır. Varsayılan olarak, her iki denetim de yinelenen gruptaki alanlara bağlı olan diğer denetimleri içerir. Ancak "birden çoğa" ilişkisinde, ana denetimler ve ayrıntı denetimleri normalde ayrı yinelenen gruplara bağlanır.

Denetimler görev bölmesini kullanarak form şablonunuza bir ana öğe/ayrıntı denetimi form şablonunuza eklediyseniz ve bire bir ilişki yerine bire çok ilişki oluşturmak istiyorsanız, InfoPath’in oluşturduğu ayrıntı denetimini silebilirsiniz. Bunun ardından, aşağıdaki yordamda açıklandığı şekilde, ihtiyaçlarınıza daha uygun, yeni bir ayrıntı denetimi ekleyebilirsiniz:

 1. Ayrıntı denetimi olarak atanmış yinelenen bölümü seçin ve DELETE tuşuna basın.

 2. Form şablonuna yeni bir yinelenen bölüm ekleyin:

  1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

  2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

  3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  4. Denetim ekle altında Yinelenen Bölüm seçeneğini tıklatın.

 3. Yinelenen bölüme istediğiniz denetimleri ekleyin:

  1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

  2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

  3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  4. Ekle öğesinin altında, eklemek istediğiniz denetimi tıklatın.

  5. Eklemek istediğiniz tüm denetimler için 1 ve 4 arasındaki adımları yineleyin.

 4. Form şablonunuzda yinelenen sekmesini çift tıklatın.

 5. Şeritteki Denetim Araçları Özellikleri sekmesinde bulunan Ana Öğe/Ayrıntı’yı tıklatın.

 6. Ana öğe/ayrıntı ayarları altındaAyrıntı olarak ayarla’yı tıklatın.

 7. İlişkilendirilecek ana öğe kimliği listesinde, ana öğe denetiminin ViewContext tanımlayıcısını tıklatın.

  Bir denetimin ViewContext tanımlayıcısını görüntülemek için denetimi sağ tıklatın, <Kontrol Türü> Özellikleri’ni tıklatın ve ardından Gelişmiş sekmesini tıklatın. ViewContext tanımlayıcısı, sekmenin Kod bölümü altında görünür. ViewContext: etiketinin yanındaki değeri vurgulayabilir ve panoya kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basabilirsiniz.

 8. Ana öğe/ayrıntı ilişkisi altında Anahtar alanına göre’yi tıklatın.

 9. Anahtar alanı (ana) kutusunun yanında XPath Seç simgesi XPath Seç' i tıklatın ve sonra bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, ana denetim anahtar alanını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 10. Anahtar alanı (ayrıntı) kutusunun yanında XPath Seç simgesi XPath Seç' i tıklatın ve sonra bir alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, ayrıntı denetimi için anahtar alanını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Ana denetimi/ayrıntı denetimini ilk kez oluştururken "birden çoğa" ilişki kurmak istiyorsanız, Denetimler görev bölmesindeki önceden tanımlanmış ana denetimi/ayrıntı denetimini kullanmak yerine, kendi ana/ayrıntı denetiminizi elle oluşturmayı düşünün. Yinelenen bir tablo ile yinelenen bir bölüm arasında veya form şablonundaki iki yinelenen tablo arasında bir ana/ayrıntı ilişkisi oluşturarak kendi denetiminizi oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, her denetimin Özellikler iletişim kutusunu açın ve bir denetimi ana denetim, diğerini ayrıntı denetimi olarak atayın. Ayrıntı denetiminin özeliklerinde değişiklik yaparak, anahtar alanlarını kullanıp "birden çoğa" ilişki oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yatay yinelenen tablo ekleme

Not:  Yalnızca Boş Form (InfoPath Filler)form şablonu kullanılarak oluşturulmuş veya Uyumluluk özelliği Form Seçenekleri iletişim kutusunda InfoPath Filler Formu olarak ayarlanmış formlara Yatay Yinelenen Tablo denetimi ekleyebilirsiniz.

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Giriş sekmesindeki Denetimler bölümünün sağ alt köşesindeki Denetimler Bölmesi düğmesini tıklatın.

 3. Kapsayıcılar altında Yatay Yinelenen Tablo’yu tıklatın.

 4. Yinelenen tabloyu yeni, boş bir form şablonuna ekliyorsanız:

  1. Satır sayısı kutusuna, tabloda varsayılan olarak olmasını istediğiniz satır sayısını girin.

  2. Yatay yinelenen tablo, veri sütunundaki her satırda birer metin kutusu olacak şekilde oluşturulur. Metin kutusunu farklı bir denetim türüne dönüştürmek için, dönüştürmek istediğiniz metin kutusunu sağ tıklatın, Denetimi Değiştir’in üzerine gelin ve istediğiniz denetimi tıklatın.

 5. Yinelenen tabloyu, varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna ekliyorsanız:

  1. Yinelenen tablo bağlama sihirbazının ilk sayfasında, veri kaynağı listesinde kullanmak istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve sonra tablo satırlarını bağlamak istediğiniz yinelenen grubu Yinelenen grup simgesi ' ı tıklatın.

   Yeni bir yinelenen grup oluşturmak için yinelenen grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, Ekle’yi tıklatın ve ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda, yinelenen grubun özelliklerini belirtin.

  2. İleri'yi tıklatın.

  3. Yinelenen Tablo Bağlama sihirbazının ikinci sayfasında bulunan Veri bağlama listesinde, tabloya sütun olarak bağlamak istediğiniz alanları tıklatın.

   Yeni bir alan oluşturmak için Veri bağlama listesinde yatay yinelenen tablonun bağlı olduğu grubu tıklatın, Ekle’yi tıklatın ve ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda alanın özelliklerini belirtin.

  4. Sütunları yeniden sıralamak için tablo listesinde bulunan Satırlar öğesinden bir sütun seçin ve ardından Önüne Taşı veya Arkasına Taşı seçeneklerini tıklatın.

  5. Son’u tıklatın.

Sayfanın Başı

Yinelenen veri denetimleri için düzen ipuçları

Bir yinelenen veri denetiminin içindeki denetimlerin görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini iyileştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

 • Bir yinelenen veri denetiminin içindeki birçok denetimin boyutunu aynı anda değiştirmek için CTRL tuşunu basılı tutun, boyutunu değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin ve şeritte Denetim Araçları Özellikleri sekmesinde bulunan Denetim Boyutu’nu kullanarak gerekli ayarlamaları yapın.

 • Bir yinelenen veri denetiminin içindeki birçok denetimin kenarlık veya rengini aynı anda değiştirmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve boyutunu değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin. Şeritteki Denetim Araçları özellikleri sekmesini tıklatın, sekmenin Renk bölümünde Kenarlıklar veya Gölgelendirme seçeneklerini tıklatın ve ardından gerekli ayarlamaları yapın.

 • Bir yinelenen veri denetiminin içindeki metin kutusunda görünen metni özelleştirmek için şeritteki Giriş sekmesinin Metni Biçimlendir bölümünde bulunan Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu kutularını kullanın. Alternatif olarak şeritteki Giriş sekmesinde bulunan Yazı Tipi Stilleri bölümünü kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yinelenen bölüm düzeni ipuçları

Bir Yinelenen Bölüm denetimi içindeki diğer denetimlerin görünümünü, boyutunu diğer özelliklerini iyileştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

 • Bazı durumlarda, yinelenen bölüm içindeki metinlerin ve bu denetimlerin solundaki etiketlerin hizası biraz bozuk görünebilir. Bunları hızlıca yeniden hizalamak için denetimi sağ tıklatın, <Denetim Türü > Özellikleri’ni tıklatın, Boyut sekmesinde bulunan Hizala’yı tıklatın ve ardından Uygula’yı tıklatın. Etiket ve denetim düzen tablosunda farklı hücrelerde ise, kısayol menüsündeki Tablo Özellikleri’ni tıklatın ve ardından, Dikey Hizalama altında bulunan Ortala’yı tıklatın.

 • Yinelenen Bölüm Özellikleri iletişim kutusundaki Görünüm sekmesinde bulunan Dikey yinele’yi tıklatın. Bu, kullanıcılar yinelenen bölümler ekledikçe bu bölümlerin formun uzunluğu kadar aşağıda dikey şekilde görünmesi anlamına gelir. Bunun yerine Yatay yinele’yi seçerek yinelenen bölümün yatay olarak genişlemesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamen farklı düzenler oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin takvim benzeri bir form şablonu oluşturabilirsiniz. Yatay yinele seçeneği, tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Sayfanın Başı

Yatay yinelenen tablo düzeni ipuçları

Yatay Yinelenen Tablo denetiminin ve içindeki denetimlerin görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini iyileştirmek için:

 • Yatay yinelenen tablo, bir düzen tablosu içindeki bir yinelenen bölümden oluşur. Düzen tablosunun sağ kenarlığı, kullanıcılar ek sütunlar eklediklerinde sütunların bir sonraki satıra kaydığı noktayı tanımlar. Sütun kaydırmayı denetlemek için, yinelenen bölüm denetimini sağa veya sola kapsayan düzen tablo hücresinin sağ kenarlığını sürükleyebilirsiniz.

 • Yatay yinelenen tablo, formun yazdırıldığı durumlarda yararlı olabilir. Denetimin içindeki sütunlar form şablonundaki bir sonraki satıra kayarlar, böylece tablodaki tüm veriler yazdırılabilir. Ancak form şablonunuz esas olarak ekranda görüntülenmek için hazırlandıysa yatay yinelenen tabloyu, form şablonunuzdaki bir Kaydırma Bölgesi  denetiminin içine konumlandırmayı düşünün. Böylece, kullanıcılar yatay yinelenen tabloya büyük miktarda veri girerlerse, tümünü formda görmek yerine kaydırarak görüntüleyebilirler. Ancak bir kullanıcı kaydırma bölgesini kullanırken formu yazdırırsa, kaydırma bölgesindeki verilerden yalnızca ekranda görüntülenen kısımlar yazdırılır.

Sayfanın Başı

Yinelenen bölümü özelleştirme yolları

Form şablonuna yinelenen bölüm ekledikten sonra, Yinelenen Bölüm Özellikleri iletişim kutusunu kullanarak özelliklerini ve ayarlarını değiştirebilir, böylece bölümü özelleştirebilirsiniz. İletişim kutusunu açmak için form şablonunda özelliklerini değiştirmek istediğiniz yinelenen bölümü sağ tıklatın ve ardından Yinelenen Bölüm Özellikleri’ni tıklatın.

Aşağıdaki tablo yinelenen bir bölümü nasıl özelleştirebileceğinizi açıklar ve böyle yapılabilmesinin nedenlerini açıklar. Tablo Yinelenen Bölüm Özellikleri iletişim kutusundaki seçenekler hakkında ayrıntılı olarak yönteme ilişkin bilgi vermese de kullanılabilecek çeşitli seçenekler hakkında fikir verir.

Notlar: 

 • Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız Yinelenen Bölüm Özellikleri iletişim kutusundaki bazı özellikler kullanılabilir değildir. Örneğin kullanıcıların bölümleri yatay olarak yan yana eklemelerine izin veren ayar kullanılamaz.

 • Form şablonunuz bir veritabanı, şema veya varolan başka bir veri kaynağını temel alıyorsa bir denetimin tüm özelliklerini özelleştirmek mümkün olmayabilir. Örneğin, varolan bir veri kaynağından türetilen denetimin boyutunu değiştirebilirsiniz ancak varolan veri kaynağından türetilen alan veya grup adını değiştiremezsiniz.

Sekme

Görev

Ayrıntılar

Veri

Grup adını değiştirme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, veri kaynağı ile çalıştığınızda sizin için daha rahat olması için bir denetimin varsayılan alan veya grup adını değiştirebilirsiniz. Örneğin bir sigorta formu şablonunda "Bakmakla yükümlü olduğu kişi" adı verilmiş bir grup, "grup1" adlı bir gruptan daha kolay anlaşılır.

Not: Grup adını değiştirmek, form şablonundaki yinelenen bölüm ile veri kaynağındaki yinelenen alan arasındaki bağı etkilemez. Yinelenen bölümü farklı bir yinelenen gruba bağlamanız gerekiyorsa yinelenen bölümü sağ tıklatın ve ardından Bağlamayı Değiştir’i tıklatın.

Veri

Kullanıcıların bölüm eklemesini veya silmesini engelleme

Kullanıcıların bölüm eklemesine veya silmesine izin ver onay kutusu varsayılan olarak işaretlidir. Bu onay kutusunu temizlerseniz, kullanıcılar yinelenen bir bölümdeki bölümleri ekleyemez veya silemez. Yinelenen verilerin görüntülenmesini istediğiniz ancak kullanıcıların bu verileri değiştirmesini veya başka bölüm eklemesini istemediğiniz raporlama senaryolarında bu kullanışlı olacaktır.

Veri

Menü komutlarını özelleştirme

Bölüm özelliklerini daha da değiştirmek için, Değiştir'i tıklatın. Örneğin kullanıcı formunda bölüm kaldırmak veya eklemek kullanılan menü komutlarının adlarını ve konumlarını özelleştirebileceğiniz Komutları Özelleştirme iletişim kutusunu açabilirsiniz. Bu tür bir özelleştirme, formunuzun kullanımını kolaylaştırır. Örneğin, kullanıcıların formlarında yinelenen bölümleri kaldırmalarını sağlayan Düzenle menüsüne özel komutları ekleyebilirsiniz.

Veri

İpucu metnini gösterme veya özelleştirme

Ekle düğmesini ve ipucu metnini göster onay kutusu varsayılan olarak işaretlidir. Kullanıcıların formda açıklayıcı metin görmesini istemiyorsanız bu onay kutusunu temizleyebilirsiniz veya açıklayıcı metni özelleştirebilirsiniz. Örneğin, yinelenen bölümdeki bağımlıları girmeleri için kullanıcılara gereken sigorta formu şablonunuz varsa, yinelenen alan altında görünen "Öğe ekle"yi "Ek bağımlı ekle" olarak değiştirebilirsiniz.

Görünüm

Kullanıcıların, birbiri ardına sıralanan yerine yan yana sıralanan bölümler eklemelerine izin verme

Dikey yinele seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Bu, kullanıcılar yinelenen bölümler ekledikçe bu bölümlerin formun uzunluğu kadar aşağıda dikey şekilde görünmesi anlamına gelir. Yinelenen bölümün yatay olarak genişlemesini de seçebilirsiniz. Bu tamamen farklı düzenler oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin takvim benzeri bir form şablonu oluşturabilirsiniz. Yatay yinele seçeneği, tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Görünüm

Verilere filtre uygulama

Kullanıcının, yinelenen bölümdeki verileri, girdikleri veya formun başka bir yerinde seçtikleri değerlere göre filtreleyebileceğiniz Verilere Filtre Uygula iletişim kutusunu açmak için Verilere Filtre Uygula’yı tıklatın. Örneğin yinelenen bölümü, kullanıcıların projelerini durumlarına göre filtreleyebildikleri geçerli projeleri hakkında bilgi toplamak için kullanabilirsiniz.

Ana Öğe/Ayrıntı

Ana öğe/ayrıntı ilişkisi ayarlama

Ana öğe/Ayrıntı sekmesinde, bir yinelenen tablo (ana öğe denetimi) ve bir yinelenen bölüm (ayrıntı denetimi) arasında ana öğe/ayrıntı ilişkisi kurabilirsiniz. Bu tür bir ilişki kurarsanız, kullanıcının yinelenen tabloda seçtiği öğeye bağlı olarak ilgili veriler yinelenen bölümde görüntülenecektir. Ana öğe/ayrıntı denetimleri, tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Boyut

Boyutu, doldurmayı ve kenar boşluklarını ayarlama

Bir denetimin boyutlarını, değerleri Yükseklik ve Genişlik kutularına elle girerek değiştirebilirsiniz. Ayrıca bir denetimin hem içinde hem de dışındaki boşluğu, denetimin içeriğini çevreleyen boşluğun miktarı olarak tanımlanan doldurmayı ya da denetimin kenarı ile form şablonunda denetimin etrafında bulunan metin veya denetimler arasındaki boşluğu ifade eden kenar boşluklarını değiştirerek iyileştirebilirsiniz.

Gelişmiş

Sekme dizin sırasını değiştirme

Form şablonunun genel sekme sırasında bir düğmenin konumunu değiştirebilirsiniz. Sekme sırası, kullanıcılar SEKME veya ÜST KARAKTER+SEKME tuşlarına bastığında, odağın formun üzerinde bir alan veya nesneden diğerine ilerleme sırasıdır. Form şablonunda tüm denetimlerin varsayılan sekme dizini ayarı 0'dır, ancak sekme sırası 1 ile başlar. Şöyle ki, kullanıcı SEKME tuşuna bastığında, ilk olarak Sekme dizini kutusunda 1 değeri olan denetim ziyaret edilir. İkinci olarak Sekme dizini kutusunda 2 değeri olan denetim ziyaret edilir ve bu şekilde devam eder. Sekme dizini kutusunda 0 değeri olan denetim, sekme sırasının en sonunda yer alır. Sekme sırasında atlamak istediğiniz denetimler varsa, Sekme dizini kutusuna -1 girin.

Gelişmiş

Bir Ekran İpucu belirleme

Kullanıcılar işaretçilerini denetimin üzerine taşıdığında görüntülenmek üzere açıklayıcı bir nokta girmek için Ekran İpucu kutusuna istediğiniz metni girin. Ekrandaki metni yapay konuşma ile okuyan veya yenilenebilir Braille ekranı olarak gösteren erişilebilirlik yardımcıları, kullanıcıları için bilgileri yorumlamak için genelde bu Ekran İpuçlarına ihtiyaç duyar.

Gelişmiş

Birleştirme ayarlarını belirtme ve özelleştirme

Birden fazla form birleştirildiğinde kullanıcıların denetime girdiği verilerin nasıl görüneceğini belirtmek için Birleştirme Ayarları’nı tıklatın. Örneğin hangi hedef formda yinelenen bölümlerin eklenme sırasını değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş

Yinelenen bölüm için ViewContext veya 'XmlToEdit ' tanımlayıcılarını alın

ViewContext veya 'XmlToEdit ' değerlerini, denetimi kodda tanımlamak üzere kullanabilirsiniz. Örneğin ViewContext değerini biliyorsanız, denetime bağlı XML verisi üzerinde bir düzenleme işlemi yapmak üzere bu değeri View sınıfının SelectText veya SelectNodes yöntemleri ile kullanabilirsiniz. Benzer şekilde denetimin XmlToEdit değerini biliyorsanız, programlama kullanarak yinelenen denetim örnekleri eklemek veya kaldırmak için View sınıfının ExecuteAction yöntemini kullanabilirsiniz. Örneğin XCollectionInsert veya XCollectionRemoveAll gibi bir ActionType numaralandırma değeri ve çalışmak için belirli bir grubu tanımlayan XmlToEdit adını belirtebilirsiniz.

Tarayıcı formları

Verileri sunucuya geri göndermek için ayarları özelleştirme

Tarayıcı formları yalnızca tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarladığınızda görüntülenir. Bu, kullanıcılar forma bölümler eklediğinde veya formdaki bölümleri kaldırdıklarında verilerin sunucuya gönderilip gönderilmeyeceğini denetlemenize izin verir.

Diğer Eylemler

Kuralları uygulama

Yinelenen bölümdeki sekmeyi çift tıklatın ve şeritteki Denetim Araçları Özellikleri sekmesinde bulunan Kurallar bölümündeki Kuralları Yönet’i tıklatın. Kullanıcılar yinelenen bölüm içindeki denetimlerle çalıştıklarında veya buraya denetim eklediklerinde uygulayabileceğiniz kurallar ile çalışabileceğiniz Kurallar görev bölmesi görüntülenir.

Diğer Eylemler

Koşullu biçimlendirme ekleme

Şeritteki Denetim Araçları Özellikleri sekmesinde bulunan Kurallar bölümünde Kuralları Yönet’i tıklatın, Yeni’yi tıklatın ve ardından Biçimlendirme’yi tıklatın. Bu, kullanıcıların forma girdiği değerlere bağlı olarak, görünürlük de dahil olmak üzere, denetimin görünümü ile ilgili koşullu biçimlendirme kuralları oluşturmanızı sağlar. Örneğin kullanıcı formdaki belirli bir onay kutusunun seçimini kaldırdığında bir yinelenen bölümü gizlemeyi seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×