Yinelenen tablo ekleme

Kullanıcıların bir tabloya bilgi girebilmelerini istiyorsanız, Microsoft Office InfoPath form şablonunuza yinelenen tablo ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, yinelenen tablolar genellikle tek bir satır görüntüler. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form doldururken, gerektiğinde tabloya ek satır ekleyebilirler. Form şablonunuzda bir dış veri kaynağına (veritabanı gibi) veri bağlantısı varsa, formda otomatik olarak birden fazla kayıt görüntülemek için yinelenen tablo kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Yinelenen tablo ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Yinelenen tablo ekleme

Düzen ipuçları

Yinelenen tablo ne zaman kullanılır

Şunları yapmak istediğinizde yinelenen tablo kullanın:

 • Kullanıcıların yapılandırılmış, sekmeli biçimde veri girmelerini sağlama.

 • En iyi görüntülenen satır öğelerini, sayısal verileri ve diğer veri türlerini bir tabloda toplama.

 • Form şablonunuzda yalnızca gerçek veri içeren satırları görüntüleyerek yer tasarrufu yapma.

 • Veritabanından, Web hizmetinden veya başka bir veri kaynağından alınan kayıtları form şablonundaki bir tabloda görüntüleme veya bu kayıtlarla bu tabloda çalışma.

Aşağıdaki resimde, satır öğelerini bir gider raporu formunda toplamak için yinelenen tablo kullanılmaktadır.

Gider raporunda satır öğelerini toplamak için kullanılan, yinelenen tablo

Yinelenen tablo üç parçadan oluşur:

 • Üstbilgi satırı    Yeni, boş bir form şablonuna yinelenen tablo eklediğinizde, üstbilgi satırı varsayılan olarak görüntülenir. Üstbilgi satırı genelde sütun başlıkları için kullanılır. Sütun başlıkları gerekmiyorsa, Yinelenen Tablo Özellikleri iletişim kutusunda Üstbilgi ekle onay kutusunu temizleyin.

 • Veri satırı    Veri satırı, formda gereken sayıda "yinelenebilen" satırdır. Form şablonu tasarımcısı olarak, yinelenen tablo eklerken tasarım modu yalnızca tek bir satır görürsünüz. Ancak, form şablonunuzu temel alan bir formu dolduran kişi, CTRL+ENTER tuşlarına basarak, kısayol menüsündeki komutları tıklatarak veya tablonun son satırının altında Öğe ekle'yi tıklatarak forma birden çok satır ekleyebilir.

 • Altbilgi satırı    Metin kutuları veya bir sütundaki değerleri toplayan ifade kutuları eklemek için altbilgi satırını kullanabilirsiniz. Altbilgi satırı yinelenen tabloda varsayılan olarak görüntülenmez. Altbilgi satırını açmak için, Yinelenen Tablo Özellikleri iletişim kutusunda Altbilgi ekle onay kutusunu seçin.

İlgili denetimler

InfoPath, yinelenen tablolara benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan başka denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Yinelenen bölüm    Kullanıcıların bir forma birden çok kez ekleyebildikleri daha az yapılandırılmış bir bölüm (veritabanındaki bir kayıt gibi) oluşturmak için, yinelenen tablo yerine yinelenen bölümü kullanın.

Yatay yinelenen tablo    Kullanıcıların bir tabloya ek satır yerine ek sütun ekleyebilmelerini istediğinizde, normal yinelenen tablo yerine yatay yinelenen tablo kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcılar işaretçilerini yinelenen tabloda satırın üzerine her getirdiğinde bir kısayol menüsü görüntülenir. Kullanıcılar satır eklemek veya çıkarmak üzere bir komut kısayol menüsünü görmek için düğmeyi tıklatırlar.

Shortcut menu for repeating table

Kullanıcılar formda yinelenen tablonun altında görüntülenen Öğe ekle metnini tıklatarak da yeni satır ekleyebilir. Form şablonunuzu tasarlarken bu metni özelleştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yinelenen tablo ekleme

Yinelenen tablo ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde, tasarım modunda yinelenen tablo gösterilmektedir.

Repeating table in design mode

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Yinelenen tablolar, yinelenen alan da bağlı olabilmelerine rağmen, genelde form şablonunun veri kaynağındaki yinelenen grup bağlıdır.

Aşağıdaki örnekte, formdaki Listelenen Giderler tablosu, Veri Kaynağı görev bölmesindeki öğe yinelenen grubuna bağlıdır. Tablonun içindeki metin kutusu denetimleri (Tarih, Açıklama, Kategori ve Maliyet), öğe yinelenen grubunun parçası olan alanlara bağlıdır.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Yeni, boş bir form şablonuna yinelenen tablo ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Yinelenen Tablo'yu tıklatın.

 4. Sütun sayısı kutusuna, tabloda olmasını istediğiniz sütun sayısını girin.

 5. Yinelenen tablo, her sütunda bir metin kutusuyla oluşturulur. Metin kutusunu farklı bir denetim türüne dönüştürmek için metin kutusunu sağ tıklatın, kısayol menüsünden Değiştir'in üzerine gelin ve istediğiniz denetimi tıklatın.

Varolan veri kaynağına dayanan bir form şablonuna yinelenen tablo ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Bu senaryoda, yinelenen grubu Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna sürükleyerek veya onun yerine, aşağıdaki yordamda anlatıldığı gibi Denetimler görev bölmesinden bir yinelenen tablo ekleyerek yinelenen tablo ekleyebilirsiniz:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Yinelenen Tablo'yu tıklatın.

 4. Yinelenen Tablo Bağlama Sihirbazı'nın birinci sayfasında, Veri kaynağı listesinde kullanmak istediğiniz veri kaynağını tıklatın, ardından tablo satırlarını bağlamak istediğiniz yinelenen grubu Simge görüntüsü tıklatın.

  İpucu: Yeni bir yinelenen grup oluşturmak için, yinelenen grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın, ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda yinelenen grubun özelliklerini belirtin.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Yinelenen Tablo Bağlama Sihirbazı'nın ikinci sayfasında, Veri bağlama listesinde tabloya sütun olarak eklemek istediğiniz alanları çift tıklatın.

  İpucu: Veri bağlama listesinde yeni bir alan oluşturmak için, yinelenen tablonun bağlı olduğu grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın, sonra Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda alanın özelliklerini belirtin.

 7. Sütunları yeniden sıralamak için Tablodaki sütunlar listesinden bir sütun seçin, sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Yinelenen tablonun içindeki denetimlerin görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini zarifleştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

 • Bir kerede birkaç metin kutusunun boyutunu değiştirmek için, boyutu değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin, Biçim menüsünde Özellikler'i tıklatın ve Boyut sekmesinde gerekli ayarlamaları yapın.

 • Kullanıcıların yazmasını beklediğiniz metnin kutulara sığması için form şablonunuzdaki metin kutularını yeniden boyutlandırın.

 • Yinelenen tablodaki denetimlerin kenarlığını veya rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin, Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın, Kenarlıklar sekmesini tıklatın ve gerekli ayarlamaları yapın.

 • Yinelenen tablonun içindeki metin kutusunda görünen metni özelleştirmek için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu kutularını kullanın. Form şablonunuzdaki tüm metin kutularının yazı tipini ve yazı tipi boyutunu bir kerede değiştirmek için, istediğiniz biçimlendirmeyi içeren metin kutusunu seçin ve Biçim menüsünde Yazı Tipini Tüm Metin Kutusu Denetimlerine Uygula'yı tıklatın.

 • Metin kutularınızın içine gerçek metin yazıldığında nasıl görüneceğini görmek için, Görünüm menüsünde Örnek Veriler'i tıklatın. Bu, kullanıcılar formu doldurduklarında form şablonunuzu temel alan bir formun nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinmenizi sağlar.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×