Yenilikler: PivotTable'lardaki değişiklikler

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki geliştirmeler ve yeni işlevler PivotTable'lar ve çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) PivotTable daha kolay ve hızlı Microsoft Excel 2010içinde kullanmak üzere oluşturun.

Bu makalede

PivotTable'larda yeni ve geliştirilmiş İşlevler

İyileştirilmiş performans

PivotTable etiketleri

Öğeyi arama

Sıralama

Filtre uygulama

Değeri farklı Göster özelliği

Büyük PivotTable'lar için destek geri alma

PivotChart geliştirmeleri

OLAP PivotTable'larında yeni ve geliştirilmiş işlevsellik

Adlandırılmış kümeleri

Geri yazma desteği

PivotTable'lardaki yeni ve geliştirilmiş işlevler

İyileştirilmiş performans

Excel 2010içinde çoklu iş parçacığı yardımcı genel PivotTable performansını geliştirin. Bu, büyük miktarda veriyi, örneğin sıralama ve PivotTable verilerine filtre uyguladığınızda, üzerinde çalışırken daha hızlı sonuç fark edeceksiniz anlamına gelir.

PivotTable etiketleri

PivotTable daha kolay kullanabilmek Excel 2010içinde PivotTable'da etiketlerini aşağı doğru doldurabilirsiniz. Ayrıca, iç içe alanlarının öğe resim yazıları tüm satırları ve sütunları görüntülemek için PivotTable'ları etiketlerini yineleyebilirsiniz. Tek tek alanlar için etiketlerini yineleyebilirsiniz, ancak aynı anda PivotTable'da tüm alanlar için açma veya kapatma etiketlerini yinelemek için seçeneğini de açabilirsiniz.

Örneğin, sütunlarda değer alanları bulunan bir PivotTable'ınız varsa ve tüm satırlardaki alanlar için genel toplamlar ve alt toplamlar kapatılmışsa etiket yineleme özelliği kullanışlıdır.

Öğe arama

alanlar ve öğeler çok sayıda sahip sütun çalışmak kullanıcıları etkinleştirin PivotTable'larda öğe arama Excel 2010 sağlar. Kullanıcıların öğe arama kullanarak, PivotTable içinde binlerce veya milyonlarca satırı çift arasında ilgili öğe bulabilirsiniz. Öğeyi arama PivotField veya OLAP CubeField öğe yazılarında aramak için kullanabileceğiniz Otomatik Filtre açık veya kapalı olan tek bir sütun.

Sıralama

PivotTable'ları ve Excel tablodaki verileri büyük miktarda daha hızlı sıralama etkinleştirmek için çoklu zincirleme sıralama Excel 2010 sağlar. Birden çok zincirleme sıralama açıp kapatılabilir.

Filtreleme

Filtreleme, büyük miktarlardaki verileri çözümleme etkinleştirmek için geliştirilmiştir. Excel 2010, birden fazla öğe üzerinde filtreleme hızlıdır ve OLAP hem OLAP olmayan PivotTable'larda filtrelerde uyguladığınızda (örneğin, gizli öğeleri toplamlar içinde) görünür olmayan veriler bulunur. Excel Services'ı aynı geliştirilmiş filtre işlevleri kullanabilirsiniz.

Excel 2010içinde de verileri filtrelemek için dilimleyici kullanma seçeneğiniz vardır. Dilimleyiciler, PivotTable verilerini filtrelemek için tıklatabileceğiniz düğmeler sağlar. Dilimleyiciler hızlı filtreleme yanı sıra, filtre uygulanmış PivotTable raporunda işaretlerinin gösterildiği anlamak kolaylaştırır geçerli filtreleme durumu de belirtirsiniz.

Değer Gösterimi özelliği

Excel 2010, Değer Gösterimi özelliğini bulmak ve kullanmak daha kolay ve işlevselliği OLAP hem OLAP olmayan PivotTable'larda geliştirilmiştir. Üst satırı toplam %, üst sütun toplamı %, üst toplam %, Değişen Toplam %, Rank küçükten büyüğeve Derecesine büyükten küçüğegibi ek hesaplamalar Değer Gösterimi özelliğini içerir. Alan veya öğe üzerinde hesaplamayı temel belirtmek daha kolay bir yöntemdir. Böylece değeri ve aynı anda değerine göre bir hesaplama gösterebilir olmayan - OLAP PivotTable'ları gösterildiği gibi, şimdi aynı ölçünün birden çok kez OLAP PivotTable'ları değerler alanına ekleyebilirsiniz.

Büyük PivotTable'lar için geri alma desteği

Geri Al yığın (örneğin, yenileme işlemleri) birden çok öğe ekleneceğini geri alma işlemleri büyük PivotTable'larda performans önemli ölçüde yavaşlatabilir. Büyük PivotTable'larda performansı geliştirmek için Geri Al komutunu büyük Geri Al yığınlar desteklemek için uygulanmıştır. Ayrıca, PivotTable güncelleştirme yayımlanmadığını veya aynı anda Otomatik Sığdırma ve stilleri uygulandığında performans azalır. Excel 2010' deki bu sorunu gidermek için Otomatik Sığdırma ve stilleri ESC tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu seçenekleri kapatmak yenilerseniz ve büyük PivotTable'da verileri güncelleştirme performansını geliştirebilirsiniz.

PivotChart geliştirmeleri

Excel 2010içinde PivotChart raporlarıyla etkileşim daha kolay anlaşılır. Özellikle, kolay verilere filtre uygulamak için doğrudan bir PivotChart ve Özet Grafik düzenini ekleme ve kaldırma alanları yeniden düzenlemek için olur. Benzer şekilde, tek bir tıklatmayla PivotChart raporundaki tüm alan düğmeleri gizleyebilirsiniz.

OLAP PivotTable'larındaki yeni ve geliştirilmiş işlevler

Adlandırılmış kümeler

İçinde Excel 2010, adlandırılmış kümeleri çok hiyerarşik oluşturabilirsiniz. Adlandırılmış küme boyut üyelerini kümesini döndüren bir çok boyutlu ifadeler (MDX) ifadesidir. MDX dili ile bilmiyorsanız, adlandırılmış kümeleri basit tanımlamak için bir iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. MDX ile biliyorsanız, adlandırılmış kümeleri daha gelişmiş oluşturmak için MDX Düzenleyicisi'ni kullanabilirsiniz. Adlandırılmış kümeleri PivotTable'lar hem OLAP formülleri desteklenir. Adlandırılmış kümeleri ile işletmenizin farklı alanlar için farklı ölçümlerin gösteren OLAP PivotTable raporları oluşturabilir.

Geri yazma desteği

Geri yazma Analysis Services küplerindeki verilerle çalışmak için önemli bir özelliktir. Geri yazma, yüksek düzey planlamadan ve bütçe oluşturmadan birden fazla kullanıcıdan basitçe veri toplamaya kadar çeşitli senaryolarda sıklıkla kullanılır.

Excel 2010içinde OLAP PivotTable değerlerini alanındaki değerlerle değiştirin ve bunları geri OLAP sunucusunda Analysis Services küpüne yazılır. Benzetim modunda geri yazma özelliğini kullanın ve ardından değişiklikleri artık gereksinim ya da değişiklikleri kaydedebileceğiniz geri. KÜP UPDATE deyimi destekleyen herhangi bir OLAP sağlayıcısı ile geri yazma özelliğini kullanabilirsiniz.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×