Yeni veritabanınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Access 2007 ile birlikte her önceden tanımlanmış tablolar, formlar, raporlar, sorgular, makrolar ve ilişkileri içeren bir tam izleme uygulaması şablondur. Bir şablonu ve get çalışmasını hızla temelinde yeni bir veritabanı oluşturmak için bu şablonları hemen yararlı dışında-hazır, olacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, yeni veritabanınızı değiştirmek istediğinizde zamanlar olabilir; örneğin, ekleme veya alanı yeniden adlandırmak veya raporu değiştirme.

Bu makalede, şablondan oluşturulmuş bir veritabanı uygulamak isteyebilirsiniz en yaygın değişiklikleri yapmak nasıl açıklanır. Bağlantıları makaleler belirli alanları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Tabloları ve alanları Publishing

Tabloya alan ekleme

Bir tablodan alan silme

Bir alanı veya tabloyu yeniden adlandırma

Bir form veya rapora alan ekleme

Belge, dosya veya görüntü depolayan alan ekleme

Bir alanı nasıl görüneceğini değiştirme

Tabloları ve alanları Publishing

Bir veritabanı oluşturduğunuzda, tablolarda verilerinizi saklamak — satır ve sütun listeleri konu tabanlı. Siz alanları (sütunlar olarak da adlandırılır) izlemek istediğiniz bilgi öğeleri depolar. Örneğin, bir kişiler tabloda, alanları Soyadı, ad, telefon numarası ve adresi oluşturabilirsiniz. Ürünler tablosu için ürün adı, ürün kimliği ve fiyat için alanlar oluşturabilirsiniz.

Alanları dikkatle seçin önemlidir. Örneğin, bu genellikle hesaplanmış değerleri depolamak için bir alan oluşturmak için kötü bir fikirdir. Çoğu durumda, gerektiğinde değeri hesaplamak Office Access 2007 olabilir. İçinde en düşük yararlı bölümlerini bilgileri depolamak alanları seçtiğinizde, deneyin. Örneğin, tek bir alanda tam adı yerine, adları ve soyadları ayrı olarak depolama göz önünde bulundurun. Rapor, sıralama, arama veya bilginin bir öğe üzerinde bir hesaplamayı gerekiyorsa, genellikle, bu alanda tek başına koyun.

Veritabanı tasarlama ve alanları seçme hakkında daha fazla bilgi için, Veritabanı tasarımında temel bilgiler makalesine bakın.

Bir alan belirleme belirli özelliklere sahip. Örneğin, her alanın tanıtan alanı tablo içindeki bir adı vardır. Bir alanı depolanmaya bilgileri eşleştirmek üzere seçilen veri türünü de bulunur. Ne kadar depolama alanı nasıl her değeri için iptal etmek için veri türünü depolanabilen değerleri ve bu değerler üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemleri de belirler. Her alan bağlantılı bir grup tanımlayan alanı görünüşünü veya davranışını karakteristik özellikleri adlı ayarlarının de bulunur. Örneğin, Biçim özelliğini alanın görüntü düzenini tanımlar; yani, görüntülenirken görüntülenme biçimini.

Sayfanın Başı

Tabloya bir alan ekleme

Veri Sayfası görünümünde tablo kolayca bir alan ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Tasarım görünümünde bir tablo için bir alan ekleyebilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde Yeni alan ekleyin sütun başlığının altındaki hücreye bazı verileri yazarak alanını ekleyin.

Access’te Yeni Alan Ekleyin sütunuyla birlikte Veri Sayfası

1. yeni, boş alan.

Veri Sayfası görünümünde alan ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, yeni alan eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Verilerinizi Yeni alan ekleyin sütun başlığının altındaki hücreye yazın.

  Tablonun birçok alanlar varsa, Yeni alan ekleyin sütun başlığını içeren bir sütuna görmek için sağa kaydırmak zorunda kalabilirsiniz.

Yeni sütununda veri girdiğinizde, Office Access 2007 alan için uygun veri türünü tanımak için yazdığınız bilgileri kullanır. Örneğin, 1/1/2007 gibi sütununda, bir tarih yazarsanız Office Access 2007 bir tarih ve kümeleri için tarih/saat alanı için veri türü olarak girdiğiniz bilgileri tanır. Access veri türünü belirlemek için girdiğiniz yeterli bilgilerin yoksa, veri türü metin için ayarlanmıştır.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız verileri yazın ve bu Office Access 2007 , seçim geçersiz kılan bir alanı için biçimlendirme kümesine açıkça yapar, veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubundaki komutlar'ı tıklatarak bunu yapabilirsiniz.

Veri türünü kesin şekilde ayarlama

 • Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda Veri türününyanındaki aşağı açılan listesindeki oku tıklatın ve sonra veri türü seçin. Access Şeridinde Veri Türü ve Biçimlendirme grubunun Resmi

 • İstediğiniz veri türünü tıklatın.

Biçimi kesin şekilde ayarlama

 1. Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda, açılan liste biçimiyanındaki oku tıklatın ve bir biçim seçin. Access Şeridinde Veri Türü ve Biçimlendirme grubunun Resmi

 2. İstediğiniz biçimi tıklatın.

Hücreye Yeni alan ekleyin başlığı altındaki bilgileri yazarak alan eklediğinizde, Office Access 2007 alanı için bir ad otomatik olarak atar. Şu adların ile alan1 alan2 ikinci alanına ilişkin ilk alanına ilişkin başlatma ve benzeri. Daha fazla tanımlayıcı alan adlarını kullanmak için iyi bir uygulamadır. Başlığını sağ tıklatıp kısayol menüsünde Sütunu yeniden adlandır'ı tıklatarak alan adlandırabilirsiniz.

Veri Sayfası görünümünde bir alanı eklemenin yanı sıra, Tasarım Görünümü'nde bir alan ekleyebilirsiniz. Veri Sayfası görünümü, yalnızca en yaygın alan özelliklerini ayarlama izin verdiğinden, veri sayfası görünümünde kullanılamayan özellik ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanmanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

Tasarım görünümünde alan ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde yeni bir alan eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  Tabloyu Tasarım görünümünde açılır.

 4. Alan adı sütununda, birinci boş satırı tıklatın ve yeni alan için bir ad yazın.

 5. Veri türü sütununda bitişik hücreyi tıklatın ve sonra listeden bir veri türü seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

Yeni alan ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle, ekleme, veya tabloya yeni alan oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Not: Tabloya yeni alan eklediğinizde, alan, varolan formlar ve raporlar için otomatik olarak eklenmez. Bu formlara ve raporlara sırada içlerindeki görünmesi için el ile alanı eklemeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Tablodan alan silme

Mümkünse, sağlanan şablonlardan birini oluşturulan bir veritabanından bir alan silmekten kaçının — alan formlar ve raporlar gibi diğer veritabanı nesnelerini çalışır durumda olasıdır. Alan işe bir veritabanı nesnelerini kullanmayı denediğinizde, bu nedenle, alan silme sonuçları oluşturacak — veritabanı nesnelerini beklendiği gibi çalışmaz. Herhangi bir alanı başvuruları düzgün çalışması diğer nesnelere sırayla işe nesneleri tümünden kaldırmak gerekecektir.

Şablondan oluşturulan bir veritabanından bir alanı silmelisiniz karar verdiğinizde, veri sayfası görünümü veya Tasarım görünümünde bunu yapabilirsiniz. Diğer veritabanı nesnelerini silinen alan başvuruyorsa, başvuru kaldırmak için diğer nesnelerle değiştirmelisiniz unutmayın. Access alan için verileri bulamıyor çünkü Örneğin, silinmiş bir alana bağlı bir denetim raporu içerir ve raporu çalıştırırsanız, bir hata iletisi, görünür.

Bir alanı sildiğinizde, kalıcı olarak bu alanda depolanan tüm bilgileri silin. Bu nedenle, alanları silerken dikkatli olmanız gerekir ve alanı silmeden önce veritabanınızın yedek bir kopyasını oluşturmanız gerekir.

Bir alanı silmeden önce herhangi bir tablo ilişkilerde yer alan yaramazsa emin olmalısınız. Kendisi için ilişkilerin alan silmeyi denerseniz, Access, ilişkiler silmelisiniz sizi uyarır. Tablo ilişkisini silme hakkında adım adım yönergeler için bir tablo ilişkisini silmebölümüne bakın.

Veri Sayfası görünümünde alan silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, alanı silmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Silmek istediğiniz alanı (sütun) seçin.

  İpucu: Alan (sütun) seçmek için alan seçicisi (sütun başlığının) tıklatın.

 5. DELETE tuşuna basın.

  –veya–

  Veri sayfası sekmesinin alanlar ve sütunlar grubu Silseçeneğini tıklatın.

Not: Veri Sayfası görünümünde bir tablonun birincil anahtarını parçası olan bir alana silemezsiniz. Birincil anahtar alanı silmek için Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Birincil anahtarlar hakkında daha fazla bilgi için ekleme, ayarlama, değiştirme veya birincil anahtarı kaldırmamakalesine bakın.

Tasarım görünümünde bir alanı silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde alanı silmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  Tabloyu Tasarım görünümünde açılır.

 4. Silmek istediğiniz alanı (satırı) seçin.

  İpucu: Satır seçmek için satır seçicisini tıklatın.

 5. DELETE tuşuna basın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Satır Sil'i tıklatın.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

Bir alanı silmeden önce herhangi bir tablo ilişkilerde yer alan yaramazsa emin olmalısınız. Kendisi için ilişkilerin alan silmeyi denerseniz, Access, ilişkiler silmelisiniz sizi uyarır. Tablo ilişkisini silmek için aşağıdakileri yapın.

Tablo ilişkisini silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Tablo ilişkisine katılan tablolar açıksa, onları kapatın. Açık tablolar arasındaki bir tablo ilişkisini silemezsiniz.

 4. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

 5. Tablo ilişkisine katılan tablolar görünür değilse, aşağıdakileri yapın:

  1. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Tablo Adları'nı tıklatın.

  2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Kapat' ı tıklatın, Ekle'yitıklatın ve eklemek için tabloları seçin.

 6. Silmek istediğiniz tablo ilişkisinin ilişki satırını tıklatın (çizgi görünür kalın seçili olduğunda) silme ve DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Bir alanı veya tabloyu yeniden adlandırma

Mümkünse, bir alanı veya sağlanan şablonlardan birini oluşturulan bir veritabanında tablo yeniden adlandırma kaçının — alan veya tablo içindeki formlar ve raporlar gibi diğer veritabanı nesnelerini kullanılmaz olasıdır. Alan veya tablo işe bir veritabanı nesnelerini kullanmayı denediğinizde, bu nedenle, alan veya tabloyu yeniden adlandırma sonuçları oluşturabilirsiniz. Diğer nesnelere hala eski adı oldukları varsa beklendiği gibi çalışmayabilir. Düzgün çalışması diğer nesneler için eski adın yeni ad ile değiştirilmesi gerekir. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Geçerli veritabanı kategorisinde Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir onay kutusunu seçerseniz, bu çalışma çoğunu sizin için otomatik olarak yapılır.

Veri Sayfası görünümünde sütun başlığındaki görünen metni değiştirmek isteyebilirsiniz. Alanı yeniden adlandırmak zorunda kalmadan bunu yapabilirsiniz. Yalnızca sütun başlığının metin değiştirmek istediğiniz ve alanı yeniden adlandırmak istediğiniz yoksa, bir sütun başlığı, görünen metni değiştirmebölümüne bakın.

Gerektiğinde, Gezinti Bölmesi'nde tabloyu yeniden adlandırma veya veri sayfası görünümü veya Tasarım görünümünde bir alanı yeniden adlandırma. Bunu yapmadan önce bunu zaten açıksa değil, Otomatik Ad Düzeltme seçeneğin açılması düşünmelisiniz.

Otomatik Ad Düzeltme seçeneğini etkinleştirin

Bir alan, tablo, form veya rapor gibi bir veritabanı nesnesi yeniden adlandırdığınızda genellikle veritabanı çapında yayılması için ad değişikliği istiyorsunuz. Aksi takdirde, eski adına başvuruda nesneleri beklendiği gibi çalışmaz. Office Access 2007 adı değişiklikleri yansıtmak yardımcı olan Otomatik Ad Düzeltme özelliği sağlar. Varsayılan olarak, Otomatik Ad DüzeltmeOffice Access 2007tüm yeni veritabanları için açıktır. Bununla birlikte, onu kapalıysa, açmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz.

Otomatik Ad Düzeltme seçeneğini etkinleştirin

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Access Seçenekleri iletişim kutusunda, sol bölmede, Geçerli veritabanı' nı tıklatın.

 3. Otomatik Ad Düzeltme Seçenekleri' nin altında Otomatik Ad Düzeltme bilgisini izle onay kutusunu seçin ve sonra Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir onay kutusunu seçin.

 4. Otomatik ad düzeltme tarafından gerçekleştirilen her değişikliği günlükler tabloda tutmak isterseniz, Otomatik Ad Düzeltme değişikliklerini günlük onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

Not: Otomatik Ad Düzeltme özelliği Otomatik Düzelt özelliğini aynı değildir. Otomatik Ad Düzeltme özelliği başvurular nesneler arasında düzeltir. Otomatik Düzelt özelliğini sık yanlış yazılmış sözcükler veya tümcecikler düzeltir.

Veri Sayfası görünümünde bir alanı yeniden adlandırma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, alanı yeniden adlandırmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Yeniden adlandırmak istediğiniz alan için sütun başlığının sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Sütunu yeniden adlandır'ı tıklatın.

 5. Alan için yeni bir ad yazın ve ENTER tuşuna basın.

Tasarım görünümünde bir alanı yeniden adlandırma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, alanı yeniden adlandırmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  Tabloyu Tasarım görünümünde açılır.

 4. Yeniden adlandırmak istediğiniz alanın Alan adı sütununda hücreyi tıklatın.

  İpucu: Tüm alan adını seçmek için yalnızca adı ilk karakteri solundaki oka dönüşmesini değişene kadar üzerine gelin ve sonra tıklatın.

 5. Alanı yeniden adlandırmak için metni düzenleyin.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

Tabloyu yeniden adlandırma

Tablo ve diğer birçok veritabanı nesnelerini doğrudan Gezinti Bölmesi'nden yeniden adlandırabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yeniden Adlandır ' ı tıklatın.

  Not: Tabloyu yeniden adlandırabilirsiniz önce başvuran tüm açık nesneler kapatmanız gerekir.

 4. Yeni bir ad yazın ve ENTER tuşuna basın.

 5. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

Bir sütun başlığında görünen metni değiştirme

Resim yazısı başlık veya alanın Resim yazısı özelliğini ayarlayarak bir alana atayabilir başlığı olur. Resim yazısı alan adını bağımsız — her alan bir alan adı vardır ve resim yazısı de sahip olabilir. Örneğin, alanı adınızı katıştırılmış boşluklar olmadan tek bir sözcüğü olmasını isteyebilirsiniz. Boşluklar içeren daha açıklayıcı bir ad oluşturmak için Resim yazısı özelliği daha sonra kullanabilirsiniz. Access alan adı yerine resim yazısı etiketleri ve sorgular, formlar ve raporlar başlıkları ve veri sayfası görünümünde görüntüler.

Metin Resim yazısı özelliği için girmezseniz, alan adına göre varsayılan olarak kullanılır.

Veri Sayfası görünümünde sütun başlığındaki görünen adı değiştirmek isterseniz, alan adını değiştirmeden alanın Resim yazısı özelliğini ayarlayarak bunu yapabilirsiniz. Bir alanın başlık özelliğini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, resim yazısı değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  Tabloyu Tasarım görünümünde açılır.

 4. Başlık özelliğini ayarlamak istediğiniz alanı Alan adı sütununda hücreyi tıklatın.

 5. Alt bölümünde Alan özellikleri' nin altında Genel sekmesinde, Resim yazısıtıklatın.

 6. Alan için yeni bir resim yazısı yazın.

 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

Tabloyu Veri Sayfası görünümünde bir sonraki açışınızda resim yazısı alan adı yerine sütun başlığı görüntülenir.

Sayfanın Başı

Forma veya rapora alan ekleme

Şablonu temel alan bir veritabanı oluşturduğunuzda, veritabanınızı yerleşik, önceden tasarlanmış formlar ve raporlar hemen çalışabileceğiniz sayısını içerir. Size, Bununla birlikte, başka bir alan bir form veya rapora eklemek istediğiniz gelebilir. Bir form veya rapora alan eklediğinizde, bir Denetimadı verilen oluşturun.

Denetimler Tanıtımı

Denetimleri veri görüntüleme, eylemleri gerçekleştirmek ve görüntülemek ve etiketleri ve resimler gibi kullanıcı arabirimi geliştirdiğini bilgilerle çalışmak göndermenizi nesnelerdir. Denetimleri ilişkili, ilişkisiz hesaplanan ve.

 • İlişkili denetim    Kimlerin veri kaynağı olarak tablo veya sorgudaki bir alandır denetimidir. Veritabanınızda alanların değerlerini görüntülemek için ilişkili denetimleri kullanın. Değerler metin, tarihler, sayılar olabilir, Evet/Hayır değerlerini, resim veya grafik olarak gösterir. Metin kutusu ilişkili denetim en yaygın türüdür. Örneğin, bir çalışanın soyadını görüntüler bir formdaki bir metin kutusu, bu bilgileri Çalışanlar tablosunda Soyadı alanından karşılaşabilirsiniz.

 • Unbound denetimi    Bu denetim türünü (bir alanı veya ifadeyi) veri kaynağı ile ilişkilendirilmemiş. Bilgileri, çizgiler, dikdörtgenler ve resimleri görüntülemek için ilişkisiz denetimleri kullanın. Örneğin, ilişkisiz denetim bir form başlığını görüntüler bir etiket olur.

 • Hesaplanmış denetim    Bir alan yerine bir ifade kimlerin veri kaynağı olan denetimidir. Denetim için veri kaynağı olarak bir ifade tanımlayarak denetimde istediğiniz değeri belirtin. İfade işleçleri birleşimidir ( = gibi ve + ), adları, alan adları, sabit değerler ve tek bir değer veren işlevler denetleme. Örneğin, aşağıdaki ifade, Birim Fiyat alanında (0,75) sabit bir değer çarparak yüzde 25 indirim sahip bir öğe fiyatını hesaplar.

= [Birim Fiyat] * 0,75

Formun temel tablo veya sorgudaki bir alan verilerden veya formdaki bir denetime verilerinden bir ifade kullanabilirsiniz. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Ayrıca bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Metin kutusu ilişkili denetim, ilişkisiz denetim veya hesaplanan bir denetim olabilir. Form oluşturduğunuzda ilişkili, ilişkisiz kullanır ve özellikle formda denetim çoğunluğunu yukarı yaptıkları hesaplanan denetimler ekleme ve ilk olarak, tüm ilişkili denetimleri düzenlemek için büyük olasılıkla en verimli iyisidir. Ardından, denetimler grubunda Tasarım görünümünde Tasarım sekmesindeki Araçlar kullanılarak tasarımı tamamlayın ilişkisiz ve hesaplanan denetimler ekleyebilirsiniz.

Bir metin kutusu denetimine içinden denetimi verilerini alır alanı tanımlayarak bir alana bağlamak. Forma Alan listesi bölmesinden alanı sürükleyerek seçili bir alana bağlı bir denetim oluşturabilirsiniz. Formun temel tablo veya sorgudaki alanları Alan listesi bölmesini görüntüler. Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Alan listesi bölmesini görüntülemek için Varolan alanları Ekle'yitıklatın. Alan listesi bölmesinden alan bir form Tasarım kılavuzuna sürüklediğinizde varsayılan olarak, Access bir metin kutusu ekler.

Alternatif olarak, denetime denetim veya denetimin özellik sayfasında Denetim Kaynağı değer kutusunda alan adını yazarak bir alana bağlayabilirsiniz. Özellik sayfası adı gibi denetim özelliklerini, kaynak verilerini ve biçiminin tanımlar.

Alan listesi bölmesini kullanarak iki nedenle ilişkili bir metin kutusu oluşturmak için en iyi yolu olur:

 • İlişkili metin kutusunun, kendisine eklenmiş bir etiketi vardır ve bu etiketin başlığı için varsayılan olarak alanın adı (veya temel tablo veya sorguda alan için tanımlanmış olan başlık) alınır; dolayısıyla başlığı kendiniz yazmak zorunda kalmazsınız.

 • İlişkili bir metin kutusu temel tablo veya sorgu (olduğu gibi biçiminde, ondalık basamaklarve Giriş maskesi özellikleri gibi) alanı olarak aynı ayarların birçoğu devralır. Bu nedenle, o alana bağlı bir metin kutusu oluşturmak her alan için bu özellikleri aynı kaldığından emin olabilirsiniz.

Zaten İlişkisiz denetim oluşturduysanız ve bir alana bağlamak istediğiniz alanın adını için denetimin ControlSource özelliğini ayarlayın.

Bir form veya raporu düzen görünümünde alan ekleme

Form veya rapor oluşturduktan sonra kolayca tasarımını düzen görünümünde çalışarak ince ayar yapabilirsiniz. Gerçek canlı verileri kılavuz olarak kullanarak, alan genişliklerini ayarlayın ve alanları yeniden düzenlemek. Yeni alanlar form veya raporda getirin ve formu veya raporu ve kendi denetimlerinin özelliklerini ayarlama.

Gezinti bölmesinde, düzeni görünümüne geçiş yapmak için form veya raporu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Düzen görünümü ' nü tıklatın. Alternatif olarak, Access durum çubuğunda Düzen görünümü düğmesini tıklatabilir veya form veya rapor için belge sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Düzen görünümü ' nü tıklatın.

Düzeni görünümüne geçme

 • Gezinti Bölmesi'nde formu veya raporu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Düzen görünümü ' nü tıklatın.

  -veya-

  Access durum çubuğunda Düzen görünümü düğmesini tıklatın.

  -veya-

  Form veya rapor için belge sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Düzen görünümü ' nü tıklatın.

Form veya raporu Düzen Görünümü'nde görünür.

Özellik sayfasını açma

 • Düzenle sekmesinde, Araçlar grubunda Özellik sayfası' nı tıklatın.

  Klavye kısayolu F4 tuşuna basın.

Tasarımınız için temel tablo veya sorgudaki alanları eklemek için Alan listesi bölmesini kullanabilirsiniz. Biçim sekmesinde, denetimler grubunda, Alan listesi bölmesini görüntülemek için Varolan alanları Ekle'yitıklatın. Alanları tasarımınızı doğrudan Alan listesi bölmesinden sürükleyin.

Alan listesi bölmesini görüntüleme

 • Biçim sekmesinin Denetimler grubunda Varolan Alanları Ekle'yi tıklatın.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme

 • Tek bir alan eklemek için Alan listesi bölmesinden alanı form veya raporda görüntülenen bölüme sürükleyin.

 • Bir kerede birkaç alanları eklemek için CTRL tuşunu basılı tutun ve istediğiniz alanları tıklatın. Seçili alanları form veya rapor üzerine sürükleyin.

Bölüm alanları bırakıldığında, Access her alan için bir ilişkili metin kutusu denetimi oluşturur ve otomatik olarak bir etiket denetimi her alanının yanındaki yerleştirir.

Formlar ve raporlar hakkında daha fazla bilgi için Form aracını kullanarak form oluşturma ve Basit rapor oluşturmamakalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Belge, dosya veya görüntü depolayan alan ekleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazla belgeleri, dosyaları veya görüntüleri depolamak için ek veri türüne sahip bir alan eklemek için Office Access 2007 kullanabilirsiniz. Tek bir alanda birkaç dosyalarını saklamak üzere ek alanı kullanabilirsiniz. Bu alanda birden fazla dosya türünü bile depolayabilirsiniz. Örneğin, bir istihdam aday veritabanında kayda her kişi için fotoğraf, ek olarak bir veya daha fazla özgeçmişler ekleyebilirsiniz.

Tabloya ek alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, alanı eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  Tabloyu Tasarım görünümünde açılır.

 4. Alan adı sütununda, birinci boş satırı tıklatın ve yeni alan için bir ad yazın.

 5. Veri türü sütununda bitişik hücreyi tıklatın ve sonra ek listeden seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

  Access tabloyu kaydettikten sonra değişikliklerinizi geri alamazsınız söyleyen bir ileti görüntüleyebilir. Hata yaptığınız düşünüyorsanız bu alanı başka bir veri türüne dönüştürülemez, ancak alanı silebilirsiniz anlamına gelir.

 7. Değişikliği onaylamak için Evet'i tıklatın.

Tabloya ek alanı ekledikten sonra belge, dosya veya görüntü için bir kayıt eklemek için ekler iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Bir alanı ek iliştirme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde eki eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Tabloda, ek alanını çift tıklatın.

  Ekler iletişim kutusu görünür.

 5. Ekle'yi tıklatın.

  Dosya Seç iletişim kutusu görünür.

 6. Dosya veya kayda eklemek, dosyayı veya dosyaları seçin ve sonra ' ı istediğiniz dosyaları göz atmak için Konum listesini kullanın.

  Not birden çok dosya herhangi bir desteklenen veri türü seçin.

 7. Ekler iletişim kutusunda, tablonuza dosya eklemek için Tamam'ı tıklatın.

  Access, dosyaları alana ekler ve buna göre ekleri gösteren sayı artar.

 8. Tablodaki geçerli alana veya tablodaki diğer alanlara dosya eklemek için gerektiği kadar bu adımları yineleyin.

Ek alanları hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlaramakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Bir alanı nasıl görüneceğini değiştirme

Bir alanı görüntülendiğinde nasıl görüneceğini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, görüntü biçimleri formlarda ve raporlarda veya tablo veri sayfası görünümünde açıldığında gibi veritabanınızı kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Görüntüleme biçimi ayarlamak için alanın Biçim özelliğini ayarlayın. Alanın biçimini özelliğini sonra yeni formları tarafından otomatik olarak devralındı ve sizin oluşturduğunuz raporları.

Veri Sayfası görünümünde görüntü biçimini ayarlama

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, biçim ayarlamak istediğiniz alanı içeren tabloyu çift tıklatın.
  Tablo veri sayfası görünümünde açılır.

 4. Görüntü biçimini ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.

 5. Veri sayfası sekmesinin veri türü ve biçimlendirme grubunda, açılan liste biçimiyanındaki oku tıklatın ve bir biçim seçin. Access Şeridinde Veri Türü ve Biçimlendirme grubunun Resmi

  Alan yeni görüntüleme biçimi ile görüntülenir.

Tasarım görünümünde görüntü biçimini ayarlama

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde görüntüleme biçimini değiştirmek istediğiniz alanın bulunduğu tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  Tabloyu Tasarım görünümünde açılır.

 4. Görüntü biçimini ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.

 5. Alan özellikleri' nin altında Genel sekmesinde, Biçim kutusunu tıklatın.

 6. Açılan listeyi tıklatın ve görüntüleme biçimi seçin.

 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu öğesinde Kaydet'i tıklatın.

Bir alanı görünümünü değiştirme hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×