Yeni veritabanı oluşturma

Yeni veritabanı oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir veritabanı oluşturma Masaüstü makinede değil Web üzerinde kullanılacak ve bu makalede Access başlayarak temel işlemi yer almaktadır. Bu şablon kullanarak bir masaüstü veritabanı oluşturmak ve kendi tablo, formlar, raporlar ve diğer veritabanı nesnelerini oluşturarak sıfırdan bir veritabanı oluşturmak anlatılmaktadır. Ayrıca, varolan verileri yeni veritabanınıza almak için kullanabileceğiniz bazı teknikler anlatılmaktadır.

Bu makalede

Genel bakış

Şablon kullanarak bir veritabanı oluşturma

Şablon kullanmadan bir veritabanı oluşturma

Access tablosunu başka bir kaynaktan verileri kopyalama

İçeri aktarma, ekleme veya başka bir kaynaktan verilere bağlama

Uygulama Bölümü ekleme

Varolan bir Access veritabanını açın.

Access 2007 kullanıyor musunuz?

Genel Bakış

Access ilk kez başlattığınızda veya bir veritabanı Access'i kapatmadan kapatırsanız, Microsoft Office Backstage görünümü görüntülenir.

Backstage görünümü içinden yeni bir veritabanı oluşturmak, varolan bir veritabanını açmak, yapabilirsiniz Office.com özellikli içerik görüntüleme bir başlangıç noktası olan — Access veritabanı dosyasını veya dışındaki bir veritabanının aksine yapmak için kullanabileceğiniz herhangi bir şey içinde bir veritabanı.

Veritabanı oluşturma

Access açtığınızda, Yeni sekme Backstage görünümünde görüntüler. Yeni sekme yeni bir veritabanı oluşturmak çeşitli yollar sağlar:

 • Boş bir veritabanı    İsterseniz, sıfırdan başlatabilirsiniz. Çok özel tasarım gereksinimleri varsa veya yerleştirmek veya katmak için gereken varolan veri varsa iyi bir seçenektir.

 • Access ile yüklü olduğu bir şablonu    Yeni proje başlangıç ve bir başlangıç gibi isterseniz şablon kullanmayı göz önünde bulundurun. Access, varsayılan olarak yüklü birkaç şablonuyla birlikte gelir.

 • Bir şablondan Office.com    Access ile birlikte şablonlarından yanı sıra, pek çok daha fazla şablon Office.comüzerinde bulabilirsiniz. Bir tarayıcıda açmak çift yoksa, şablonlar Yeni sekmesinde kullanılabilir.

Bir veritabanına ekleme

Bir veritabanında çalıştığınız sonra alanları, tablolar veya uygulama bölümleri ekleyebilirsiniz.

Uygulama bölümleri biri kabul edildiğinde birkaç ilişkili veritabanı nesnelerini birlikte kullanmanıza olanak sağlayan bir özelliktir. Örneğin, tablo ve tabloyu temel alan bir form uygulama bölümü oluşur. Uygulama Bölümü'nü kullanarak, aynı anda tablo ve form ekleyebilirsiniz.

Ayrıca oluşturabileceğiniz sorguları, formları, raporları, makroları - ile çalışmak için kullanılan tüm veritabanı nesnelerini.

Şablon kullanarak bir veritabanı oluşturma

Access olarak kullanabileceğiniz şablonları çeşitli ile birlikte gelen-olup olmadığını veya bir başlangıç olarak gelin. Kullanıma hazır veritabanı tüm tablolar, sorgular, formlar, makrolar ve belirli bir görevi gerçekleştirmek için gereken raporları içeren bir şablondur. Örneğin, sorunları izlemek, kişileri yönetme veya giderleri kaydını tutmak için kullanabileceğiniz şablonları vardır. Bazı şablonları kullanımlarını gösteren yardımcı olmak için birkaç örnek kayıtları içerir.

Bu şablonlardan birini gereksinimlerinizi karşılayan varsa, bu genellikle çalışmaya veritabanı almanın en hızlı yolu kullanmaktır. Bununla birlikte, Access'e içeri aktarmak istediğiniz başka bir programda veri varsa, Şablon kullanmadan bir veritabanı oluşturmak daha iyi karar verebilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir veri yapısı şablonları vardır ve çok fazla varolan verilerinizi şablonun yapısına uyarlamak için iş gerektirebilir.

 1. Dosya sekmesinde, açık bir veritabanınız varsa, Kapat' ı tıklatın. Backstage görünümü Yeni sekme görüntüler.

 2. Çeşitli şablon kümesi bazıları da Access'e kurulu olan Yeni sekmesinde kullanılabilir. Office.comek şablon indirebilirsiniz. Ayrıntılar için bu makalenin sonraki bölüme bakın.

 3. Kullanmak istediğiniz şablonu seçin.

 4. Access öneren bir Dosya adı kutusuna veritabanınız için dosya adı — isterseniz dosya adını değiştirebilirsiniz. Veritabanı bir dosya adı kutusunun altında görüntülenen farklı bir klasöre kaydetmek için düğme görüntüsü tıklatın, kaydedin ve Tamam' ı istediğiniz klasöre göz atın. İsteğe bağlı olarak, oluşturabilir ve veritabanınızı bir SharePoint sitesine bağlantı.

  Not: Her ikisi de SharePoint kullanılsa da, bir SharePoint sitesine bağlı bir masaüstü veritabanı Access Services kullanan bir web veritabanı olarak aynı değil. Bir masaüstü veritabanı kullanmak için Access'in yüklenmiş olması gerekir. Web veritabanı bir web tarayıcısı ile kullanılabilir.

 5. Oluştur'u tıklatın.

  Access veritabanını seçtiğiniz ve sonra veritabanı açıldığında şablondan oluşturur. Birçok şablonları için verilerinizi girmeye başlayabilmek form görüntülenir. Şablonunuzu örnek veriler içeriyorsa, her kaydın kayıt seçicisi (gölgeli kutu veya çubuk yalnızca kaydı solunda) ve sonra aşağıdakileri yaparak silebilirsiniz:

  Giriş sekmesinde, kayıtlar grubunda, Sil'itıklatın. düğme görüntüsü

 6. Veri girmeye başlamak için formdaki ilk boş hücreye tıklayın ve yazmaya başlayın. Diğer formlar veya kullanmak isteyebileceğiniz raporları göz atmak için Gezinti Bölmesi kullanın. Bazı şablonları farklı veritabanı nesnelerini arasında taşıma olanak sağlayan bir gezinti formu içerir.

Şablonları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için Access Masaüstü veritabanı oluşturmak için şablon kullanmamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Şablon kullanmadan bir veritabanı oluşturma

Şablon kullanarak ilginizi değilseniz, kendi tablo, formlar, raporlar ve diğer veritabanı nesnelerini oluşturarak bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Çoğu durumda, bu aşağıdakilerden birini veya her ikisini aşağıdakileri içerir:

 • Girme, yapıştırma, veya yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, oluşturulan tabloya veri aktarma ve işlem Oluştur sekmesinde Tablo komutunu kullanarak oluşturduğunuz yeni tablolar ve ardından yinelenen.

 • Diğer kaynaklardan veri alma ve işlemde yeni tablo oluşturma.

Boş bir veritabanı oluşturma

 1. Dosya sekmesini, Yeni'yitıklatın ve sonra Boş veritabanı' nı tıklatın.

 2. Dosya adı kutusuna bir dosya adı yazın. Varsayılan dosya konumunu değiştirmek için düğme görüntüsü ( Dosya adı kutusunun yanında) , veritabanınızı getirmek bir konuma Gözat' ı tıklatın, yeni konumuna göz atın ve Tamam' ı tıklatın.

 3. Oluştur'u tıklatın.

  Access veritabanını tablo1 adlı boş bir tablo ile oluşturur ve sonra tablo1 veri sayfası görünümünde açılır. İmleci Ekle sütunundaki ilk boş hücreye yerleştirilir.

 4. Veri eklemek için yazmaya başlayın veya Access tablosu uygulamasına başka bir kaynaktan gelen verileri kopyalamabölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan gelen verileri yapıştırabilirsiniz.

Veri Sayfası görünümünde veri girme, Excel çalışma sayfasındaki çalışmaya çok benzer şekilde tasarlanmıştır. Veri girerken tablo yapısını oluşturulur. Veri sayfası için yeni bir sütun eklediğinizde, yeni bir alan tabloda tanımlanır. Access her alanın veri türünü, girdiğiniz verileri temel alan otomatik olarak ayarlar.

Şu anda içinde tablo1 veri girmek istemiyorsanız, düğme görüntüsü Kapat' ı tıklatın. Tabloya herhangi bir değişiklik yaptıysanız, Access değişiklikleri kaydetmenizi isteyen. Tablo açık bırakmak için İptal ' i tıklatın, atmak için Hayır ' ı tıklatın veya değişikliklerinizi kaydetmek için Evet ' i tıklatın.

İpucu: Access [yükle sürücü] alan klasöründe Blank.accdb adlı bir dosya arar: \Program Office\Templates\1033\Access\. Varsa, Blank.accdb web veritabanları hariç tüm yeni boş veritabanları için şablon değil. İçeriğe göre boş tüm yeni veritabanları devralınır. Bu bölüm numaraları veya şirket bildirimleri ve ilkeleri gibi varsayılan içerik dağıtmak için iyi bir yöntemdir. Unutmayın, Blank.accdb boş yeni web veritabanları oluşturulmasını üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Önemli: Tablo1 en az bir kez kaydetmeden kapatırsanız, Access, veri içinde girdiğiniz bile tablonun tamamını siler.

Tablo ekleme

Oluştur sekmesinin tablolar grubunda komutları kullanarak, yeni tablolar var olan veritabanına ekleyebilirsiniz.

Access Şeridi Resmi

Veri sayfası görünümünde başlayarak bir tablo oluşturun    Veri Sayfası görünümünde veri hemen girebilir ve arka planda tablo yapısını yapı erişim sağlar. Alan adları (alan1, alan2 vb.) sayısal olarak atanır ve Access her alanın veri türünü, girdiğiniz verileri temel alan otomatik olarak ayarlar.

 1. Oluştur sekmesinin tablolar grubunda Tablo'yutıklatın. düğme görüntüsü

  Access tabloyu oluşturur ve Ekle'yi tıklatın sütunun ilk boş hücreyi seçer.

 2. Alanlar sekmesinin Ekle ve Sil grubunda, eklemek istediğiniz alan türünü tıklatın. İstediğiniz türünü görmüyorsanız Diğer alanlar düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 3. Access, yaygın olarak kullanılan alan türlerinin listesini görüntüler. İstediğiniz alan türünü tıklatın ve yeni alan Access veri sayfası ekleme noktasına ekler.

  Alan sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Veri sayfasında bir alan sürüklediğinizde, alanı yerleştirileceği bir dikey ekleme çubuğu görüntülenir.

 4. Veri eklemek için ilk boş hücreye yazmaya başlayın veya Access tablosu uygulamasına başka bir kaynaktan veri Kopyalabölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan gelen verileri yapıştırın.

 5. Bir sütunu (alanı) yeniden adlandırmak için sütun başlığını çift tıklatın ve yeni adı girin.

  Alan listesi bölmesinde gördüğünüzde ne içeren anlayabilirsiniz böylece her alan için anlamlı bir ad verin.

 6. Bir sütunu taşımak için sütunu seçmek için başlığını tıklatın ve sonra sütun istediğiniz konuma sürükleyin. Ayrıca birden fazla bitişik sütunları seçmek ve tümü aynı anda yeni konuma sürükleyin. Birden fazla bitişik sütunları seçmek için ilk sütunun sütun üstbilgisini tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak son sütunun sütun başlığını tıklatın.

Tasarım görünümünde başlayarak bir tablo oluşturun    Tasarım görünümünde tablo yapısını önce oluşturun. Ardından veri girmek için veri sayfası görünümüne geçin veya yapıştırma veya alma gibi başka bir yöntemi, kullanarak verileri girin.

 1. Oluştur sekmesinin tablolar grubunda, Tablo Tasarımı' nı tıklatın. düğme görüntüsü

 2. Her alan tablonuzda Alan adı sütununda bir ad yazın ve sonra Veri türü listesinden bir veri türü seçin.

 3. İsterseniz, Açıklama sütununda her alan için bir açıklama yazabilirsiniz. İmleci o alana veri sayfası görünümünde yerleştirilir çalıştığınızda açıklama sonra durum çubuğunda görüntülenir. Form Sihirbazı'nı veya Rapor Sihirbazı'nı kullandığınızda açıklama ayrıca durum çubuğu metin olarak oluşturulan tüm denetimleri ve form veya rapordaki Alan listesi bölmesinden alanı sürükleyerek oluşturduğunuz herhangi bir denetim için bu alan için kullanılır.

 4. Tüm alanlarınızı ekledikten sonra tabloyu kaydedin:

  • Dosya sekmesinde Kaydet'e tıklayın.

 5. Veri Sayfası görünümüne geçiş yapma ve ilk boş hücreye tıklatarak veri tabloda herhangi bir zamanda yazmaya başlayabilirsiniz. Access tablosu uygulamasına başka bir kaynaktan gelen verileri kopyalamabölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan gelen verileri de yapıştırabilirsiniz.

Tasarım görünümünde alan özelliklerini ayarlama    Tablonuzun nasıl oluşturulacağını ne olursa olsun, incelemek ve alan özelliklerini ayarlamak için bir fikirdir. Bazı özellikler veri sayfası görünümünde kullanılabilir olsa da, bazı özellikler yalnızca Tasarım Görünümü'nde ayarlayabilirsiniz. Tasarım görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın. Alan özelliklerini görmek için tasarım kılavuzundaki alanı tıklatın. Özellikler aşağıda tasarım kılavuzunda, Alan özelliklerialtında görüntülenir.

Her alan özelliği açıklamasını görmek için özellik'i tıklatın ve Alan özelliklerialtında özellik listesi yanındaki kutuya açıklama okuyun. Yardım düğmesini tıklatarak daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, yaygın olarak ayarlanacak alan özellikleri açıklanır.

Özellik

Açıklama

Alan Boyutu

Metin alanları için bu özelliği en fazla alan depolanabilen karakter sayısını ayarlar. En fazla 255'tir. Sayı alanları için bu özelliği depolanacak sayı türü ayarlar (uzun tamsayı, çift, vb.). En etkili veri depolama için az verilerini ihtiyacınız olacağını düşündüğünüz alanı ayırma önerilir. Değer ayarlayabilirsiniz yukarı daha sonra gereksinimlerinize değiştirirseniz.

Biçim

Bu özelliği, verilerin görüntülenme biçimini ayarlar. Alanında depolanan gibi gerçek veriler etkilemez. Önceden tanımlanmış bir biçim seçin veya özel bir biçim girin.

Giriş Maskesi

Bu alana girilen tüm veriler için desen belirtmek için bu özelliği kullanın. Bu, tüm veri olduğundan doğru girilmiş ve gerekli karakter sayısını içerdiğinden emin olmak yardımcı olur. Giriş maskesi oluşturma hakkında daha fazla yardım için özellik kutusunun sağ tarafında Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

Varsayılan Değer

Bu alanda yeni bir kayıt eklediğiniz her zaman görüntülenecek varsayılan değeri belirtmek için bu özelliği kullanın. Örneğin, her zaman kaydı eklenen tarihi kaydetmek istediğiniz tarih/saat alanı varsa, varsayılan değer olarak "Date()" (tırnak işaretleri olmadan) girebilirsiniz.

Gerekli

Bu özellik bir değeri bu alanda gerekli olup olmadığını belirler. Bu özelliği Evetolarak ayarlarsanız, Access, bu alan için girilen değer sürece yeni bir kayıt eklemek izin vermez.

Sayfanın Başı

Access tablosunu başka bir kaynaktan verileri kopyalama

Verilerinizi Excel gibi başka bir programda depolanıyorsa kopyalayın ve bir Access tablosuna yapıştırın. Verileriniz zaten sütunlara, ayrılmış Excel çalışma sayfasındaki oldukları gibi genel olarak, bu en iyi şekilde çalışır. Verilerinizi word işleme programı ise, veri sütunlarını sekmeleri kullanarak ayırın veya verileri kopyalamadan önce sözcük işleme programında bir tabloya verileri dönüştürmek için en iyi. Verilerinizi düzenleme veya düzenlemesi (örneğin, ayrılarak tam adları halinde adları ve soyadları) gerekiyorsa, verileri kopyalamadan önce özellikle, Access ile bilmiyorsanız Bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Boş bir tabloya verileri yapıştırdığınızda, Access orada bulduğu veri türüne göre her alanın veri türünü ayarlar. Örneğin, yapıştırılan bir alan tarih değerleri ancak hiçbir şey içeriyorsa, tarih/saat veri erişim geçerlidir o alana yazın. Yapıştırılan alanı yalnızca sözcükler "Evet" ve "yok" içeriyorsa, Access Evet uygular/Hayır veri türü alanını.

Access alanları yapıştırılan verileri ilk satırda ne bulduğu bağlı olarak adlandırır. Yapıştırılan verileri ilk satırının ardındaki satır türü'nde benziyorsa, Access ilk satırın verileri bir parçasıdır ve alanları (F1, F2, vb.) genel adları atar belirler. Yapıştırılan verileri ilk satırı izleyen satırda benzer değilse, Access ilk satırı alan adlarını oluşur belirler. Access, buna göre alanların adları ve ilk satırı verileri içermez.

Access atar genel alan adları varsa, olabildiğince çabuk Karışıklığı önlemek için alanları yeniden adlandırmanız gerekir. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Tabloyu kaydetmek için CTRL + S tuşlarına basın.

 2. Veri Sayfası görünümünde, her sütun başlığını çift tıklatın ve ardından her sütun için bir tanımlayıcı alan adı yazın.

 3. Tabloyu yeniden kaydedin.

Not: Tasarım görünümüne geçmek ve alan adları düzenleme alanları da yeniden adlandırabilirsiniz. Tasarım görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın. Veri Sayfası görünümüne dönmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

İçeri aktarma, ekleme veya başka bir kaynaktan verilere bağlama

Yeni bir tabloya verileri alma veya var olan bir Access tablosunda eklemek istediğiniz ve başka bir programda depolanan verileri sahip olabilir. Veya diğer programlarda verilerine tutmak kişilerle işinize yarayabilecek ve kendisiyle bağlantı oluşturarak Access'te çalışmak istediğiniz. Her iki durumda da, Access, diğer kaynaklardan verilerle çalışmak kolaylaştırır. Excel çalışma sayfasında, başka bir Access veritabanındaki bir tabloya, bir SharePoint listesi veya çeşitli diğer kaynaklardan veri alabilirsiniz. Kullandığınız işlem kaynağınıza bağlı olarak, biraz farklılık gösterse de aşağıdaki yordamı başlamanıza yardımcı olacaktır.

 1. Access'te, Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, içeri aktarılan dosya türüne ilişkin komutu tıklatın.

  Dış Veri sekmesinde Al ve Bağla grubu

  Örneğin, bir Excel çalışma sayfasından veri alıyorsanız, Excel' i tıklatın. Gereksinim duyduğunuz programı türünü görmüyorsanız, diğer' i tıklatın.

  Not: Doğru biçimi türünü İçeri Aktar ve Bağla grubunda bulamıyorsanız, içinde başlangıçta verileri oluşturulan programı başlatın ve sonra sık kullanılan dosya biçiminde (örneğin, bir sınırlanmış metin dosyası), önce veri Kaydet a yapabilirsiniz için o programı kullanmak olabilir t Access'e bu verileri.

 2. Dış Veri Al iletişim kutusunda, kaynak veri dosyasını bulmak için Gözat ' ı tıklatın veya Dosya adı kutusuna kaynak veri dosyanın tam yolunu yazın.

 3. İstediğiniz seçeneği tıklatın (tüm programlar, içe bildirin ve bazı eklemek ya da bağlantı olanak verir) altında geçerli veritabanındaki verileri depolamak istediğiniz nasıl ve nerede belirtin. İçeri aktarılan verileri kullanan yeni bir tablo oluşturabilir veya (bazı programlarıyla) verileri varolan bir tabloya veya kaynak programda verilere bir bağlantı tutan bir bağlantılı tablo oluşturun.

 4. Sihirbaz başlatılırsa, sonraki sayfalarda Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin. Sihirbazın son sayfasında, Son'utıklatın.

  Nesneleri veya bağlantı tabloları Access veritabanından içeri aktarıyorsanız, Nesneleri içeri aktarma veya Tabloları bağlantı iletişim kutusu görüntülenir. Öğeleri istediğiniz ve Tamam' ı seçin.

  Tam işlemi, aktarma, ekleme veya veri bağlantısı seçtiğinize bağlıdır.

 5. Access, tamamlanan içeri aktarma işleminin ayrıntılarını kaydetmek isteyip istemediğinizi hakkında sizi uyarır. Size bu aynı içeri aktarma işlemini yeniden gelecekte gerçekleştirecekseniz düşünüyorsanız, içeri aktarma adımlarını' i tıklatın ve sonra ayrıntılarını girin. Ardından Dış veri sekmesinde Al ve Bağla grubunda Kaydedilen içeri aktarmalar düğme görüntüsü tıklatarak işlemi gelecekte kolayca tekrar edebilirsiniz. İşleminin ayrıntılarını kaydetmek istemiyorsanız, Kapat' ı tıklatın.

Tablo aktarmayı seçerseniz, Access verileri yeni bir tabloya aktarır ve tablonun tablolar grubunda altında Gezinti Bölmesi'nde görüntüler. Varolan bir tabloya veri eklemek seçtiyseniz, veri tabloya eklenir. Verilere bağlanmak seçtiyseniz, Access Gezinti Bölmesi'nde tablolar grubunun altında bağlantılı bir tablo oluşturur.

Sayfanın Başı

Uygulama Bölümü ekleme

Var olan veritabanına işlevselliği eklemek için uygulama bölümü kullanabilirsiniz. Onu bir tablo ile ilişkili bir form gibi çeşitli ilgili nesneler oluşturan veya uygulama bölümü tek bir tabloyu basit olabilir.

Örneğin, bir sayı Kimliği alanında, bir tarih alanı ve Not alanı içeren bir tablo açıklamaları uygulama bölümü oluşur. Herhangi bir veritabanına eklemek ve olarak kullanılır-olduğunu veya çok az özelleştirme.

 1. Uygulama bölümü eklemek istediğiniz veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesini tıklatın.

 3. Uygulama bölümleri şablonları grubunda öğesini tıklatın. Kullanılabilir bölümleri listesi açılır.

 4. Eklemek istediğiniz uygulama bölümü'nü tıklatın.

Sayfanın Başı

Varolan bir Access veritabanını açın.

 1. Dosya sekmesinde 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda, açmak istediğiniz veritabanının bulunduğu konuma gidin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanını Access Seçenekleri iletişim kutusunu ya da bir yönetim ilkesi tarafından ayarlanmış olan modu belirtilen varsayılan modunda açmak için çift tıklatın.

  • Böylece siz ve diğer kullanıcıların okuma ve yazma veritabanına çok kullanıcılı bir ortamda paylaşılan access veritabanını açmak için ' ı tıklatın.

  • düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve böylece görüntüleyebilir ancak düzenleyemez salt okunur access veritabanını açmak için salt okunur Aç ' ı tıklatın. Diğer kullanıcılar yine de okuyabilir ve veritabanına yazma.

  • düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra da özel erişim kullanarak veritabanını açmak için Özel Kullanımda Aç'ı tıklatın. Bir veritabanını özel erişim ile açık olduğunda, herkese veritabanını açmaya çalıştığında "dosya zaten kullanımda" iletisi alır.

  • düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel kullanımda salt okunur açmak için salt okunur access veritabanını açmak için tıklatın. Diğer kullanıcıların veritabanı yine açabilirsiniz, ancak salt okunur moduna sınırlıdır.

Not: DBASE, Microsoft Exchange veya Excel gibi bir dış dosya biçimindeki bir veri dosyası doğrudan açabilirsiniz. Ayrıca doğrudan herhangi bir ODBC veri kaynağı, Microsoft SQL Server gibi açabilirsiniz. Access otomatik olarak veri dosyası olarak aynı klasörde yeni bir Access veritabanı oluşturur ve dış veritabanındaki her tablo için bağlantılar ekler.

İpuçları

 • Dosya sekmesinde, en son açılan veritabanları birini açmak için Son Kullanılanlar' ı tıklatın ve sonra bu veritabanı için dosya adını tıklatın. Access veritabanını açtığınız son kez yapan aynı seçeneği ayarlarını kullanarak açar. Son kullanılan dosyalar listesinde görüntülenmiyorsa Dosya sekmesinde Seçenekler' i tıklatın. Access Seçenekleri iletişim kutusunda, İstemci ayarları' nı tıklatın. Görüntülemealtında en son belgelerin listesinde, en çok 50 görüntülemek için belgelerin sayısını girin.

  Son veritabanları, iki tıklatmayla erişmek için gezinti çubuğunda Backstage görünümünde gösterebilirsiniz: 1) Dosya sekmesini, açmak istediğiniz son 2) veritabanı. Alt kısmının yakınında en son sekmesi, Bu sayıda son veritabanları hızla eriş onay kutusunu seçin ve sonra göstermek için veritabanları sayısını ayarlayın.

 • Dosya sekmesinde komutunu tıklatarak bir veritabanı açıyorsanız, Son Belgelerim iletişim kutusuna tıklayarak daha önce açtığınız veritabanlarının kısayollarının listesini görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Access 2007 kullanıyor musunuz?

Access ilk kez başlattığınızda veya bir veritabanı Access'i kapatmadan kapatırsanız, Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfası görüntülenir.

Microsoft Office Access'e Başlarken sayfası

Bu sayfayı içinden yeni bir veritabanı oluşturabilir, varolan bir veritabanını açmak veya Microsoft Office Online'dan özellikli içerik görüntüleme bir başlangıç noktasıdır.

Access veritabanı oluşturma işlemi hızlandırmak için kullanabileceğiniz şablonları çok çeşitli sizinle sağlar. Kullanıma hazır veritabanı tüm tablolar, sorgular, formlar ve raporlar belirli bir görevi gerçekleştirmek için gereken içeren bir şablondur. Örneğin, sorunları izlemek, kişileri yönetme veya giderleri kaydını tutmak için kullanabileceğiniz şablonları vardır. Bazı şablonları kullanımlarını gösteren yardımcı olmak için birkaç örnek kayıtları içerir. Şablon veritabanları gibi olduklarını veya bunları gereksinimlerinize daha iyi sığdırmak için özelleştirebileceğiniz kullanılabilir.

Bu şablonlardan birini gereksinimlerinizi karşılayan varsa, bu genellikle çalışmaya veritabanı almanın en hızlı yolu kullanmaktır. Bununla birlikte, Access'e içeri aktarmak istediğiniz başka bir programda veri varsa, Şablon kullanmadan bir veritabanı oluşturmak daha iyi karar verebilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir veri yapısı şablonları vardır ve çok fazla varolan verilerinizi şablonun yapısına uyarlamak için iş gerektirebilir.

 1. Açık bir veritabanınız varsa, Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve sonra Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfasını görüntülemek için Veritabanını Kapat düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Birkaç özellikli şablonları Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfanın ortasında görüntülenir ve Şablon kategorileri bölmesindeki bağlantılar'ı tıklatın, daha fazla kullanılabilir olur. Office Online Web sitesinden ek şablon indirebilirsiniz. Ayrıntılar için bu makalenin sonraki bölüme bakın.

 3. Kullanmak istediğiniz şablonu tıklatın.

 4. Access öneren bir Dosya adı kutusuna veritabanınız için dosya adı — isterseniz dosya adını değiştirebilirsiniz. Veritabanı bir dosya adı kutusunun altında görüntülenen farklı bir klasöre kaydetmek için düğme görüntüsü tıklatın, kaydedin ve Tamam' ı istediğiniz klasöre göz atın. İsteğe bağlı olarak, oluşturabilir ve veritabanınızı bir SharePoint sitesine bağlantı.

 5. Oluştur (veya karşıdan yükleme, Office Online şablonu için) tıklayın.

  Access oluşturur veya veritabanı indirir ve bunu açar. Bir form verilerinizi girmeye başlayabilmek görüntülenir. Şablonunuzu örnek veriler içeriyorsa, her kaydın kayıt seçicisi (gölgeli kutu veya çubuk yalnızca kaydı solunda) ve sonra aşağıdakileri yaparak silebilirsiniz:

  Giriş sekmesinde, kayıtlar grubunda, Sil'itıklatın. düğme görüntüsü

 6. Veri girmeye başlamak için formdaki ilk boş hücreye tıklayın ve yazmaya başlayın. Diğer formlar veya kullanmak isteyebileceğiniz raporları göz atmak için Gezinti bölmesini kullanın.

Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfasında gereksinimlerinizi karşılayan bir şablonu bulamıyor ve Internet'e bağlı, daha büyük bir seçim için Office Online Web sitesi keşfedebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfasında Diğer Office Online sitesindealtında şablonları' nı tıklatın.

  Office Online şablonları giriş sayfası, tarayıcı penceresinde görüntülenir.

 2. Office Online gezinti ve arama araçları kullanın ve indirmek için yönergeleri izleyin isteğiniz Access şablonu bulmak için kullanın. Bir şablonu yüklediğinizde, bir veritabanı dosyasını bilgisayarınıza indirdiğiniz ve yeni bir Access örneğinde açık. Çoğu durumda, şablon verilerinizi hemen girmeye başlayabilmek için veri girişi formunu açmak için tasarlanmıştır.

Şablonları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için Access 2007 şablonları Kılavuzumakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Şablon kullanarak ilginizi değilseniz, kendi tablo, formlar, raporlar ve diğer veritabanı nesnelerini oluşturarak bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Çoğu durumda, bu genellikle aşağıdakilerden birini veya her ikisini aşağıdakileri içerir:

 • Girme, yapıştırma, veya yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, oluşturulan tabloya veri aktarma ve işlem Oluştur sekmesinde Tablo komutunu kullanarak oluşturduğunuz yeni tablolar ve ardından yinelenen.

 • Diğer kaynaklardan veri alma ve işlemde yeni tablo oluşturma.

 1. Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfasında Yeni boş veritabanıaltında Boş veritabanı' nı tıklatın.

  Boş Veritabanı düğmesi

 2. Boş veritabanı Bölmesi'nde, Dosya adı kutusuna bir dosya adı yazın. Bir dosya adı uzantısı belirtmezseniz, Access sizin için eklediği. Varsayılan dosya konumunu değiştirmek için düğme görüntüsü ( Dosya adı kutusunun yanında) , veritabanınızı getirmek bir konuma Gözat' ı tıklatın, yeni konumuna göz atın ve Tamam' ı tıklatın.

 3. Oluştur'u tıklatın.

  Access veritabanını tablo1 adlı boş bir tablo ile oluşturur ve sonra tablo1 veri sayfası görünümünde açılır. İmleci ilk boş hücreye Yeni alan ekleyin sütunuyla yerleştirilir.

 4. Veri eklemek için yazmaya başlayın veya Access tablosu uygulamasına başka bir kaynaktan gelen verileri kopyalamabölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan gelen verileri yapıştırabilirsiniz.

Veri Sayfası görünümünde bilgileri girmeyi Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfasında çalışmaya çok benzer şekilde tasarlanmıştır. Veri girerken tablo yapısını oluşturulur — tabloya yeni bir sütun eklemek istediğiniz zaman yeni bir alan tanımlanır. Access her alanın veri türünü, girdiğiniz verileri temel alan otomatik olarak ayarlar.

Şu anda içinde tablo1 bilgileri girmek istemiyorsanız, düğme görüntüsü Kapat' ı tıklatın. Tabloya herhangi bir değişiklik yaptıysanız, Access tablosundaki değişiklikleri kaydetmek ister. Tablo açık bırakmak için İptal ' i tıklatın, atmak için Hayır ' ı tıklatın veya değişikliklerinizi kaydetmek için Evet ' i tıklatın.

Önemli: Tablo1 en az bir kez kaydetmeden kapatırsanız, Access, veri içinde girdiğiniz bile tablonun tamamını siler.

Oluştur sekmesinin tablolar grubunda komutları kullanarak, yeni tablolar var olan veritabanına ekleyebilirsiniz.

access şeridi resmi

Veri sayfası görünümünde başlayarak bir tablo oluşturun    Veri Sayfası görünümünde veri hemen girebilir ve arka planda tablo yapısını yapı erişim sağlar. Alan adları (alan1, alan2 vb.) sayısal olarak atanır ve Access her alanın veri türünü, girdiğiniz verileri temel alan otomatik olarak ayarlar.

 1. Oluştur sekmesinin tablolar grubunda Tablo'yutıklatın. düğme görüntüsü

  Access tabloyu oluşturur ve Yeni alan ekleyin sütunundaki ilk boş hücreye seçer.

  Not: Yeni alan ekleyin sütunuyla görmüyorsanız, Tasarım görünümünde veri sayfası görünümü yerine olabilir. Veri Sayfası görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu çift tıklatın. Access yeni tabloyu kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar ve sonra veri sayfası görünümüne geçer.

 2. Veri sayfası sekmesinin alanlar ve sütunlar grubu, Yeni alan' ı tıklatın. düğme görüntüsü

  Access, yaygın olarak kullanılan alan türlerinin listesini içeren Alan şablonları bölmesi görüntüler. Çift tıklatın veya bu alanlardan birini sayfanızın sürükleyin, Access bu adda bir alan ekler ve bu türde bir alan için uygun değerleri için özelliklerini ayarlar. İsterseniz, daha sonra özelliklerini değiştirebilirsiniz. Alanı sürüklerseniz, bu verileri içeren veri sayfasının bir alanının üzerine sürükleyin gerekir. Alan yerleştirileceği gösteren bir dikey ekleme çubuğu görüntülenir.

 3. Veri eklemek için ilk boş hücreye yazmaya başlayın veya Access tablosu uygulamasına başka bir kaynaktan veri Kopyalabölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan gelen verileri yapıştırın.

 4. Bir sütunu (alanı) yeniden adlandırmak için sütun başlığını çift tıklatın ve yeni adı girin.

  Alan listesi bölmesinde gördüğünüzde ne içeren anlayabilirsiniz böylece her alan için anlamlı bir ad vermek için iyi bir uygulamadır.

 5. Bir sütunu taşımak için sütunu seçmek için başlığını tıklatın ve sonra sütun istediğiniz konuma sürükleyin.

  Ayrıca birden fazla bitişik sütunları seçmek ve tümü aynı anda yeni konuma sürükleyin. Birden fazla bitişik sütunları seçmek için ilk sütunun sütun üstbilgisini tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak son sütunun sütun başlığını tıklatın.

Tasarım görünümünde başlayarak bir tablo oluşturun    Tasarım Görünümü'nde, önce yeni tablonun yapısını oluşturun. Ardından veri girmek için veri sayfası görünümüne geçin veya yapıştırma veya alma gibi başka bir yöntemi, kullanarak verileri girin.

 1. Oluştur sekmesinin tablolar grubunda, Tablo Tasarımı' nı tıklatın. düğme görüntüsü

 2. Her alan tablonuzda Alan adı sütununda bir ad yazın ve sonra Veri türü listesinden bir veri türü seçin.

  Not: Alan adı ve Veri türü sütunları görmüyorsanız, Tasarım görünümü yerine veri sayfası görünümünde olabilir. Tasarım görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve sonra Tasarım görünümü düğme görüntüsü ' ı tıklatın. Access yeni tablo için bir ad girmenizi ister ve sonra Tasarım görünümüne geçer.

 3. İsterseniz, Açıklama sütununda her alan için bir açıklama yazabilirsiniz. İmleci o alana veri sayfası görünümünde yerleştirilir çalıştığınızda açıklama sonra durum çubuğunda görüntülenir. Form Sihirbazı'nı veya Rapor Sihirbazı'nı kullandığınızda açıklama ayrıca durum çubuğu metin olarak oluşturulan tüm denetimleri ve form veya rapordaki Alan listesi bölmesinden alanı sürükleyerek oluşturduğunuz herhangi bir denetim için bu alan için kullanılır.

 4. Tüm alanlarınızı ekledikten sonra tabloyu kaydedin:

  • Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve Kaydet'itıklatın veya düğme görüntüsü CTRL + S tuşlarına basın.

 5. Veri Sayfası görünümüne geçiş yapma ve ilk boş hücreye tıklatarak veri tabloda herhangi bir zamanda yazmaya başlayabilirsiniz. Access tablosu uygulamasına başka bir kaynaktan gelen verileri kopyalamabölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan gelen verileri de yapıştırabilirsiniz.

Şablon kullanarak bir tablo oluşturun    Access Şablonları tablo sık kullanılan türlerini sağlar. Tek bir fare tıklatmasıyla, önceden yapılandırılmış alanlarla tam tablo yapısını oluşturabilir ve kullanıma hazır. Gerekirse, daha sonra ekleyebilir veya tablo gereksinimlerinizi karşılayan alanları kaldırın.

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo Şablonları'na tıklayın ve listede sağlanan şablonlardan birini seçin.

 2. Veri eklemek için ilk boş hücreye yazmaya başlayın veya Access tablosu uygulamasına başka bir kaynaktan gelen verileri kopyalamabölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan gelen verileri yapıştırın.

  • Bir sütunu silmek için   

   1. Sütun başlığını sağ tıklatın ve sonra düğme görüntüsü Sütun Sil'itıklatın.

  • Yeni sütun eklemek için   

   1. Veri sayfası sekmesinin alanlar ve sütunlar grubu, Yeni alan' ı tıklatın. düğme görüntüsü

   2. Access, yaygın olarak kullanılan alan türlerinin listesini içeren Alan şablonları bölmesi görüntüler. Çift tıklatın veya bu alanlardan birini sayfanızın sürükleyin, Access bu adda bir alan ekler ve bu türde bir alan için uygun değerleri için özelliklerini ayarlar. İsterseniz, daha sonra özelliklerini değiştirebilirsiniz. Alanı sürüklerseniz, bu verileri içeren veri sayfasının bir alanının üzerine sürükleyin gerekir. Alan yerleştirileceği gösteren bir dikey ekleme çubuğu görüntülenir.

 3. Tabloyu kaydedin:

  • Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve Kaydet'itıklatın veya düğme görüntüsü CTRL + S tuşlarına basın.

Tasarım görünümünde alan özelliklerini ayarlama    Tablonuzun nasıl oluşturulacağını ne olursa olsun, incelemek ve alan özelliklerini ayarlamak için bir fikirdir. Bu yalnızca Tasarım Görünümü'nde yapılabilir. Tasarım görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın. Alan özelliklerini görmek için tasarım kılavuzundaki alanı tıklatın. Özellikler aşağıda tasarım kılavuzunda, Alan özelliklerialtında görüntülenir.

Her alan özelliği açıklamasını görmek için özellik'i tıklatın ve Alan özelliklerialtında özellik listesi yanındaki kutuya açıklama okuyun. F1 tuşuna basarak daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, yaygın olarak ayarlanacak alan özellikleri açıklanır.

Özellik

Açıklama

Alan Boyutu

Metin alanları için bu özelliği en fazla alan depolanabilen karakter sayısını ayarlar. En fazla 255'tir. Sayı alanları için bu özelliği depolanacak sayı türü ayarlar (uzun tamsayı, çift, vb.). En etkili veri depolama için az verilerini ihtiyacınız olacağını düşündüğünüz alanı ayırma önerilir. Değer ayarlayabilirsiniz yukarı daha sonra gereksinimlerinize değiştirirseniz.

Biçim

Bu özelliği, verilerin görüntülenme biçimini ayarlar. Alanında depolanan gibi gerçek veriler etkilemez. Önceden tanımlanmış bir biçim seçin veya özel bir biçim girin.

Giriş Maskesi

Bu alana girilen tüm veriler için desen belirtmek için bu özelliği kullanın. Bu, tüm veri olduğundan doğru girilmiş ve gerekli karakter sayısını içerdiğinden emin olmak yardımcı olur. Giriş maskesi oluşturma hakkında daha fazla yardım için özellik kutusunun sağ tarafında Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

Varsayılan Değer

Bu alanda yeni bir kayıt eklediğiniz her zaman görüntülenecek varsayılan değeri belirtmek için bu özelliği kullanın. Örneğin, her zaman kaydı eklenen tarihi kaydetmek istediğiniz tarih/saat alanı varsa, varsayılan değer olarak "Date()" (tırnak işaretleri olmadan) girebilirsiniz.

Gerekli

Bu özellik bir değeri bu alanda gerekli olup olmadığını belirler. Bu özelliği Evetolarak ayarlarsanız, Access, bu alan için girilen değer sürece yeni bir kayıt eklemek izin vermez.

Sayfanın Başı

Verilerinizi Office Excel 2007gibi başka bir programda depolanıyorsa kopyalayın ve bir Access tablosuna yapıştırın. Verileriniz zaten sütunlara, ayrılmış Excel çalışma sayfasındaki oldukları gibi genel olarak, bu en iyi şekilde çalışır. Verilerinizi word işleme programı ise, veri sütunlarını sekmeleri kullanarak ayırın veya verileri kopyalamadan önce sözcük işleme programında bir tabloya verileri dönüştürmek için en iyi. Verilerinizi düzenleme veya düzenlemesi (örneğin, ayrılarak tam adları halinde adları ve soyadları) gerekiyorsa, özellikle Access ile değil biliyorsanız bu veri kopyalamadan önce yapmak isteyebilirsiniz.

Boş bir tabloya verileri yapıştırdığınızda, Access orada bulduğu veri türüne göre her alanın veri türünü ayarlar. Örneğin, yapıştırılan bir alan tarih değerleri ancak hiçbir şey içeriyorsa, tarih/saat veri erişim geçerlidir o alana yazın. Yapıştırılan alanı yalnızca sözcükler "Evet" ve "yok" içeriyorsa, Access Evet uygular/Hayır veri türü alanını.

Access alanları yapıştırılan verileri ilk satırda ne bulduğu bağlı olarak adlandırır. Yapıştırılan verileri ilk satırının ardındaki satır türü'nde benziyorsa, Access ilk satırın verileri bir parçasıdır ve alanları (F1, F2 vb.) genel adları atar belirler. Yapıştırılan verileri ilk satırı izleyen satırda benzer değilse, Access ilk satırı alan adlarını oluşur belirler. Access, buna göre alanların adları ve ilk satırı verileri içermez.

Access atar genel alan adları varsa, olabildiğince çabuk Karışıklığı önlemek için alanları yeniden adlandırmanız gerekir. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Tabloyu kaydedin.

  • Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve Kaydet'itıklatın veya düğme görüntüsü CTRL + S tuşlarına basın.

 2. Veri Sayfası görünümünde, her sütun başlığını çift tıklatın ve sonra her sütun için geçerli bir alan adı yazın. Verilerin üzerine yazıyorsanız, ancak sütun başlık satırı alan adlarını değil veri içeren Site'nin görünebilir.

 3. Tabloyu yeniden kaydedin.

Not: Tasarım görünümüne geçmek ve alan adları düzenleme alanları da yeniden adlandırabilirsiniz. Tasarım görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın. Veri Sayfası görünümüne dönmek için Gezinti Bölmesi'nde tabloyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Başka bir programda depolanan verileri olabilir ve bu verileri yeni bir tabloya aktarmak veya Access'te varolan bir tablonun sonuna ekleme isteğiniz. Veya diğer programlarda verilerine tutmak kişilerle işinize yarayabilecek ve kendisiyle bağlantı oluşturarak Access'te çalışmak istediğiniz. Her iki durumda da, Access, diğer kaynaklardan verilerle çalışmak kolaylaştırır. Excel çalışma sayfasında, başka bir Access veritabanındaki bir tabloya, bir SharePoint listesi veya çeşitli diğer kaynaklardan veri alabilirsiniz. Kullandığınız işlem kaynağınıza bağlı olarak, biraz farklılık gösterse de aşağıdaki yordamı başlamanıza yardımcı olacaktır.

 1. Access'te, Dış veri sekmesindeki Al grubunda, içeri aktarılan dosya türüne ilişkin komutu tıklatın.

  access şeridi resmi

  Örneğin, bir Excel çalışma sayfasından veri alıyorsanız, Excel' i tıklatın. Gereksinim duyduğunuz programı türünü görmüyorsanız, diğer' i tıklatın.

  Not: İçeri aktarma grubunda doğru biçimde türü bulamıyorsanız, içinde başlangıçta oluşturduğunuz verileri programı başlatın ve sonra veri yaygın bir dosya olarak kaydetmek için o programı kullanmak gerekebilir bu verileri içeri aktarmadan önce biçimlendirme (bir sınırlanmış metin dosyasıgibi) Access'e.

 2. Dış Veri Al iletişim kutusunda, kaynak veri dosyasını bulmak için Gözat ' ı tıklatın veya Dosya adı kutusuna kaynak veri dosyanın tam yolunu yazın.

 3. İstediğiniz seçeneği tıklatın (tüm programlar, içeri aktarmak izin ve bazı eklemek veya bağlamak sağlar) altında geçerli veritabanındaki verileri depolamak istediğiniz nasıl ve nerede belirtin. İçeri aktarılan verileri kullanan yeni bir tablo oluşturabilir veya (bazı programlarıyla) verileri varolan bir tabloya veya kaynak programda verilere bir bağlantı tutan bir bağlantılı tablo oluşturun.

 4. Sihirbaz başlatılırsa, sonraki sayfalarda Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin. Sihirbazın son sayfasında, Son'utıklatın.

  Nesneleri veya bağlantı tabloları Access veritabanından içeri aktarıyorsanız, Nesneleri içeri aktarma veya Tabloları bağlantı iletişim kutusu görüntülenir. İstediğiniz ve Tamam' ı tıklatın, istediğiniz öğeleri seçin.

  Tam işlemi, aktarma, ekleme veya veri bağlantısı seçtiğinize bağlıdır.

 5. Access, tamamlanan içeri aktarma işleminin ayrıntılarını kaydetmek isteyip istemediğinizi hakkında sizi uyarır. Size bu aynı içeri aktarma işlemini yeniden gelecekte gerçekleştirecekseniz düşünüyorsanız, içeri aktarma adımlarını' i tıklatın ve sonra ayrıntılarını girin. Ardından Dış veri sekmesinde Al grubunda Kaydedilen içeri aktarmalar düğme görüntüsü tıklatarak işlemi daha sonra kolayca tekrar edebilirsiniz. İşleminin ayrıntılarını kaydetmek istemiyorsanız, Kapat' ı tıklatın.

Tablo aktarmayı seçerseniz, Access verileri yeni bir tabloya aktarır ve tablonun tablolar grubunda altında Gezinti Bölmesi'nde görüntüler. Varolan bir tabloya veri eklemek seçtiyseniz, veri tabloya eklenir. Verilere bağlanmak seçtiyseniz, Access Gezinti Bölmesi'nde tablolar grubunun altında bağlantılı bir tablo oluşturur.

Sayfanın Başı

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne tıklayın ve sonra da 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, açmak istediğiniz veritabanının bulunduğu konuma gidin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanını Access Seçenekleri iletişim kutusunu ya da bir yönetim ilkesi tarafından ayarlanmış olan modu belirtilen varsayılan modunda açmak için çift tıklatın.

  • Böylece siz ve diğer kullanıcıların okuma ve yazma veritabanına çok kullanıcılı ortamında paylaşılan access veritabanını açmak için ' ı tıklatın.

  • düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve böylece görüntüleyebilir ancak düzenleyemez salt okunur access veritabanını açmak için salt okunur Aç ' ı tıklatın. Diğer kullanıcılar yine de okuyabilir ve veritabanına yazma.

  • düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra özel kullanımda access ile bir veritabanını açmak için Özel Kullanımda Aç'ı tıklatın. Bir veritabanını özel erişim ile açık olduğunda, herkese veritabanını açmaya çalıştığında "dosya zaten kullanımda" iletisi alır.

  • düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel kullanımda salt okunur açmak için salt okunur access veritabanını açmak için tıklatın. Diğer kullanıcıların veritabanı yine açabilirsiniz, ancak salt okunur moduna sınırlıdır.

Açmak istediğiniz veritabanını bulamazsanız   

 1. iletişim kutusunda, Bilgisayarım ' ı tıklatın veya Bak açılan listesinde Bilgisayarım ' ı tıklatın.

 2. Sürücüler listesinde, sağ tıklatın, düşündüğünüz sürücü veritabanını içeren ve Ara' yı tıklatın.

 3. Arama sonuçları iletişim kutusunda arama ölçütlerinizi yazın ve veritabanı için aramak için Arama ' nı tıklatın.

 4. Veritabanı bulunursa, bunu açmak için çift tıklatın.

 5. İptal etmek için veritabanını açmak iletişim kutusunda tıklatmanız gerekir. Sonra Arama sonuçları iletişim kutusunu kapatın.

Not: DBASE, Paradox, Microsoft Exchange veya Excel gibi bir dış dosya biçimindeki bir veri dosyası doğrudan açabilirsiniz. Ayrıca doğrudan herhangi bir ODBC veri kaynağı, Microsoft SQL Server veya Microsoft FoxPro gibi açabilirsiniz. Access otomatik olarak veri dosyası olarak aynı klasörde yeni bir Access veritabanı oluşturur ve dış veritabanındaki her tablo için bağlantılar ekler.

 • En son açılan veritabanlarını birini açmak için Son kullanılan veritabanını Aç listesinde Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfasında bu veritabanı için dosya adına tıklayın. Access veritabanını son açtığınızda sahip seçenek ayarlarıyla açar. Son kullanılan dosyalar listesinde görüntülenmiyorsa, Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve sonra Access Seçenekleri' ni tıklatın. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş' i tıklatın. Görüntülemealtında en son belgelerin listesinde, en çok dokuz görüntülemek için belgelerin sayısını girin.

 • Microsoft Office düğmesi ' ni tıklatıp ardından komutunu kullanarak bir veritabanı açıyorsanız, Son Belgelerim ' ı tıklatarak önceden açmış olduğunuz veritabanlarına kısayollarının listesini görüntüleme iletişim kutusu.

Sayfanın Başı

Yeni bir boş veritabanı oluşturduğunuzda, Access veri girebilirsiniz ancak diğer bir nesne veritabanında oluşturduğu yeni bir tablo açar. Formları, raporları, makroları veya ek tablolar, oluşturduğunuz tüm yeni veritabanları sunma gibi diğer nesnelere isterseniz, bu nesneler içeren boş bir özel şablon oluşturabilirsiniz. Sonra yeni bir veritabanı oluşturma gelecek sefer Bunu zaten şablonunuzu bu nesnelerin içerecektir. Bu nesnelerin yanı sıra, veri, yanı sıra herhangi bir özel yapılandırma ayarları, veritabanı özelliklerini, başvurular veya tüm yeni veritabanları için istediğiniz kodunu önceden girilmiş tabloları şablonu içerebilir.

Örneğin, tüm projelerinizi kullanmak ister makroları topluluğu olduğunu varsayalım. Bu makroları içeren bir boş şablon oluşturursanız, Access bunları oluşturduğunuz tüm yeni veritabanları içerir.

Office Access 2007 dosya biçimi, Access 2002-2003 dosya biçiminde veya Access 2000 dosya biçimi boş şablonları oluşturabilirsiniz. Şablon Blank.accdb Office Access 2007 dosya biçimini ve Blank.mdb için önceki dosya biçimleri için adlandırılmış olması gerekir.

 • Varsayılan dosya biçimini için Access 2000 veya Access 2002 - 2003 sürümlerinde ayarlanmışsa, Access Blank.mdb boş şablon dosya adı kullanır. Yeni veritabanı Blank.mdb olarak aynı dosya biçiminde oluşturulur. Örneğin, Access 2002-2003 dosya biçiminde blank.mdb adlı şablonu ise, Access 2000, varsayılan dosya biçiminizi olsa bile, oluşturduğunuz tüm yeni veritabanları Access 2002-2003 biçiminde olacaktır.

 • Access 2007 için varsayılan dosya biçiminizi ayarlarsanız, Access Blank.accdb boş şablon dosya adı olarak kullanır.

Varsayılan dosya biçimini nasıl değiştiririm?

 1. Microsoft Office Düğmesi’ne ve ardından Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Access Seçenekleri iletişim kutusunda, popülerseçeneğini tıklatın.

 3. Veritabanı oluşturma' nın altında varsayılan dosya biçimi açılan listeden istediğiniz biçimi seçin.

Boş bir şablon oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • (Boş ad veya geçici bir ad verin) yeni bir veritabanı oluşturmak ve sonra içeri aktarmak veya şablonda dahil etmek istediğiniz nesneleri oluşturun.

 • Şablonda istediğiniz nesneleri içeren varolan bir veritabanını bir kopyasını oluşturun ve istemediğiniz herhangi bir nesneleri silin.

Şablonda istediğiniz nesneleri olduktan sonra belirli bir konuma kaydetmeniz gerekir.

 1. Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra Kaydetüzerine gelin.

 2. Veritabanını başka bir biçimde kaydetmealtında şablon için kullanmak istediğiniz dosya biçimini tıklatın.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, bu iki şablon klasörlerden birine gidin:

  • Sistem şablonu klasörü    Örneğin, C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Kullanıcı şablon klasörü    Örneğin:

   • Windows Vista içinde    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • Microsoft Windows Server 2003 veya Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\kullanıcı de Data\Microsoft\Templates

    Not: Sistem şablonu klasöründe boş şablon boş şablonları herhangi bir kullanıcı şablonu klasörde geçersiz kılar.

 4. Dosya adı kutusuna, Blank.accdb (veya önceki bir sürümünde şablonu oluşturuyorsanız, Blank.mdb,) yazın ve sonra Kaydet'itıklatın.

Yeni bir boş veritabanı oluşturduğunuzda, yeni şablon yerinde olduğunu, şablonu nesneler varsayılan olarak, oluşturduğunuz tüm yeni veritabanında dahil. Access, yeni boş veritabanları Şablon kullanmadan oluşturduğunuzda gelir gibi yeni bir tablo veri sayfası görünümünde açılır.

Boş şablonu kullanmayı durdurmak için silme veya Blank.accdb (veya daha önceki sürümleri Access Blank.mdb) adlı dosyayı yeniden adlandırın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×