Yayımlayan sitedeki sayfalarla çalışma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Yayımlayan bir sitede, Web sayfaları merkezi olarak Sayfa Kitaplığı'nda depolanır. Bir iade etme ve kullanıma alma sistemiyle, sayfaların bir kerede yalnızca bir kişi tarafından düzenlenmesi sağlanır ve Sürüm Oluşturma özelliği de değişiklikleri izlemeye yardımcı olur. Varsayılan olarak, her sayfanın yayımlanabilmesi için önce bir gözden geçiren tarafından onaylanması gerekir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sayfa oluşturma

Bir sayfayı düzenleme

Sayfayı kaydetme

Daha önce kaydedilmiş bir sayfayı düzenleme

Bir sayfayı iade

Sayfayı onaya gönderme

Onaylama veya reddetme sayfa

Bir sayfayı yayımlayın

Bir sayfanın sürüm geçmişini görüntüleme

Sayfa oluşturma

Bir tarayıcı kullanarak Web sayfaları oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi programlar daha fazla seçenek sunabilir, ancak bazı sayfalar için tarayıcı kullanmanın gereksinimlerinize daha uygun olduğunu görebilirsiniz.

 1. Sayfa üzerinde Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü oluşturmak istediğiniz sitede, Sayfası oluştur'ıtıklatın.

 2. URL Adı kutusuna, sayfanın dosya adını yazın. Bu ad tüm sitedeki bağlantılarda görünür.

 3. Başlık kutusunda, URL Adı ile aynı olan varsayılan başlığı kabul edebilir veya sayfa için yeni bir başlık yazabilirsiniz. Belirli sayfa düzenlerinde, başlık sayfanın sol üst köşesinde görünür.

 4. Açıklama kutusuna, isterseniz sayfanın içeriğiyle ilgili bir açıklama yazın. Belirli sayfa düzenlerinde, açıklama sayfada görüntülenir.

 5. Sayfa Düzeni bölümünde, yayımlamak istediğiniz sayfa için bir düzen seçin. Seçeceğiniz düzen, yayımlamak istediğiniz içeriğin türüne veya site tasarımcınızın kullanmanızı istediği şablona bağlıdır.

 6. Oluştur öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayfa düzenleme

Seçtiğiniz düzenin türüne bağlı olarak, sayfa üzerinde alan denetimlerine ve Web Bölümlerine sahip olabilirsiniz. Bu öğelerin her birini ayrı ayrı düzenleyip yapılandırarak sayfaya içerik eklersiniz. Sayfada hangi öğelerin görüneceğini sayfa tasarımcısı belirler. Alan denetimlerinin sayfa üzerinde yerleri değiştirilemez ve bunlar sayfalarla siteler arasında tutarlılığı korumak için kullanılırlar. Bazı düzenlerde, Web Bölümleri ekleme ve düzenleme olanağınız bulunabilir.

İçerik eklenecek veya düzenlenecek öğe

Yapılacak eylem

Alan denetimleri

 • Bir alan denetimine içerik eklemenin tam yöntemi değişiklik gösterir. Bir kutuya metin yazmanız veya diğer seçenekleri görüntülemek üzere İçeriği Düzenle bağlantısını veya Görüntüyü Düzenle bağlantısını tıklatmanız gerekebilir. Diğer denetimler başka seçeneklere sahip olabilir.

Web Bölümleri

 • Bir sayfaya Web Bölümü eklemek için, sayfadaki Web Bölümü yer tutucusunda, Web Bölümü Ekle bağlantısını tıklatın ve sayfaya eklemek istediğiniz Web Bölümünü seçin.

 • Bir Web bölümünü yapılandırmak için Web Bölümü menüsü başlık çubuğunda oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'itıklatın. Araç bölmesinde yapılandırmasını güncelleştirin.

Sayfanın Başı

Sayfa kaydetme

Sayfalar, sitenin Sayfa Kitaplığı'na kaydedilir. Sayfalar bu merkezi konuma kaydedildiğinden, uygun izinlere sahip birden fazla yazar Web sayfaları üzerinde birlikte daha kolay çalışabilir. Sayfa kaydetmek için birkaç seçenek vardır ve bunların çoğuna Sayfa Düzenleme araç çubuğundan erişilebilir.

Bunu yapmak için

Bunu yapın

Sayfayı kaydetme ve düzenlemeye devam etme.

 • Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Sayfa öğesini tıklatın ve sonra Kaydet seçeneğini tıklatın.

Sayfayı kaydetme ve başkalarının düzenlemesini engelleme.

 • Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Sayfa öğesini tıklatın ve sonra Kaydet ve Düzenlemeyi Durdur seçeneğini tıklatın.

Sayfayı kaydetme ve başkalarının düzenlemesine izin verme.

 • Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Taslak Paylaştırmayı Denetle öğesini tıklatın.

Sayfayı kaydetme ve gözden geçirme için iade etme.

 • Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Onay için gönder öğesini tıklatın.

Sayfa son kez kullanıma alındığından beri yaptığınız tüm değişiklikleri atma.

 • Sayfa öğesini tıklatın ve sonra Kullanıma Almayı İptal Et seçeneğini tıklatın.

Sayfayı her iade ettiğinizde, bir alt sürüm oluşturulur. Bir sayfanın alt sürüm olup olmadığını numarasından anlarsınız. Bir sayfanın ana sürümleri, onaylanıp yayımlanmış sürümlerdir ve sonunda sıfır (0) bulunur.

Sayfanın Başı

Daha önce kaydedilen sayfayı düzenleme

Microsoft Office SharePoint Server 2007 uygulamasında bir sayfayı aynı anda yalnızca bir kişi düzenleyebilir. Sayfayı Düzenle öğesini tıklattığınızda, sayfa otomatik olarak Sayfa Kitaplığı'ndan kullanıma alınır ve böylece başkalarının sayfaya erişimi engellenmiş olur.

Sayfa daha önce yayımlanmışsa, yayımlanan sürüm okuyucular tarafından görüntülenebilecek durumda kalır ve düzenleme için yeni bir alt sürüm oluşturulur. Örneğin, sürüm 3.0 yayımlanırsa, Sayfayı Düzenle öğesini tıklattığınızda, Office SharePoint Server 2007 uygulaması, sürüm 3.1'i oluşturur. Sürüm 4.0 onaylanıp yayımlanıncaya kadar, Web sayfasını ziyaret edenler sürüm 3.0'ı görürler.

Sayfaları düzenlemek için, sayfanın kendisinden başlayabilir veya sayfaya sitedeki Sayfa Kitaplığı'ndan erişebilirsiniz.

Bunu yapmak için

Bunu yapın

Sayfaya bakarken, sayfayı düzenlemeye başlama.

 • Sayfasında, Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü , düzenlemek istediğiniz Sayfa Düzenle'yitıklatın.

Sayfa Kitaplığında bir sayfayı bulma.

 1. Sayfa, Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü üzerinde bulunduğu sitede, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın.

 2. Belge Kitaplıkları öğesinin altında, Sayfalar seçeneğini tıklatın.

 3. Sayfalar listesinde, düzenlemek istediğiniz sayfanın adını tıklatın.

 4. Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Sayfayı Düzenle öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayfayı iade etme

Kullanıma alma ve iade etme sistemi, aynı sayfanın aynı zamanda birden fazla sürümünün oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur. Sistem bunu, bir sayfanın yalnızca kullanıma alınan sürümünü düzenlenmesine izin vererek sağlar. Aynı Web sayfası üzerinde birlikte çalışmak için, önce sayfanın bir yazar tarafından kitaplığa iade edilmesi gerekir; sayfa ancak bundan sonra başka bir yazar tarafından değişikliklere katkıda bulunmak üzere kullanıma alınabilir.

Sayfayı iade etmek ve diğer kullanıcıların Sayfa Kitaplığı'ndan erişmesine izin vermek için, aşağıdakileri yapın:

 • Düzenlediğiniz sayfada Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Taslak Paylaştırmayı Denetle öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayfayı onaya gönderme

Office SharePoint Server 2007 sayfayı yayımlamadan önce, onay için bir gözden geçirene göndermenize olanak sağlar. Yöneticiniz iş akışını etkinleştirmediği sürece, gözden geçirene sayfanın gözden geçirilmeye hazır olduğunu bildirmeniz gerekir.

 • Sayfayı gözden geçirmeye hazır hale getirmek için, Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Onay için gönder öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayfayı onaylama veya reddetme

Sayfayı gözden geçiren, yazarın yayıma hazırladığı içeriği kabul etme veya reddetme seçeneklerine sahiptir. Gözden geçiren yeni bir sürüm oluşturmadan sayfayı düzenleyemez ve bu sürümün de onay için yeniden gönderilmesi gerekir.

Varsayılan olarak, sayfa onaylanır onaylanmaz yayımlanır. Sayfa reddedilirse, reddedilmeden önceki sürümüyle Sayfa Kitaplığında kalır, ancak durumu Reddedildi olarak değişir.

 • Bir sayfayı onaylayıp yayımlamak için, Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Onayla öğesini tıklatın.

 • Sayfayı reddetmek için, Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Reddet öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayfa yayımlama

Uygun izinlere sahip olan bir yazar, gözden geçiren onayı olmadan bir sayfayı yayımlayabilir. Varsayılan olarak, bir sayfayı yayımladığınız zaman, Web sitesinde hemen görünür. Siz veya sayfa tasarımcısı, Sayfa Ayarları sayfasında yayımlanma zamanlamasını değiştirebilirsiniz. Bu seçenek, sayfa çalışanlar için belirli bir tarihte etkinleşen avantajlar veya bir tatil sırasında gerçekleşen özel etkinlikler gibi zamana duyarlı bilgiler içeriyorsa, kullanışlı olur.

 • Bir sayfayı yayımlamak için, düzenlemekte olduğunuz sayfada, Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Yayımla öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Sayfanın sürüm geçmişini görüntüleme

Sürüm Geçmişi sayfasını kullanarak bir sayfanın, geçerli durumu da dahil, geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Bu sayfa, varsa yayımda olan ana sürümü, sayfanın bekleyen ve reddedilen sürümlerini görüntüler. Sürüm Geçmişi sayfası ayrıca, sayfayı kimin, ne zaman düzenlediğini de gösterir. Belirli bir sürüm hakkında daha fazla bilgi isterseniz, listeden bu öğeyi seçebilirsiniz.

 • Bir sayfanın sürüm geçmişini görüntülemek için, geçmişini görmek istediğiniz sayfadan, Sayfa Düzenleme araç çubuğunda, Araçlar öğesini ve sonra Düzeltme Geçmişi öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×