Yatay yinelenen tablo ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kullanıcıların tabloya ek sütun eklemek, istediğiniz zaman, Microsoft Office InfoPath form şablonunuzda Yatay Yinelenen Tablo kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Yatay Yinelenen Tablo kullanılacağı durumlar

Kullanıcı deneyimi

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Yatay Yinelenen Tablo ekleme

Düzen ipuçları

Yatay Yinelenen Tablo kullanılacağı durumlar

Yatay Yinelenen Tablo veri girilen veya bir yapılandırılmış, tablolu biçimde görüntülenmesini istediğinizde ve gerekirse, veri, ek sütun eklemek kullanıcıların değiştirebilmesini istediğiniz zaman kullanın. Örneğin, yatay yinelenen tablo için her üç aylık satış verileri toplamak için kullanabilirsiniz. Form şablonunuz için bir veritabanı bağlıysa, yatay yinelenen tablo görüntülemek veya bu veritabanından kayıtlarla çalışmak için de kullanabilirsiniz.

Yatay Yinelenen Tablo içindeki bir düzen tablosubir yinelenen bölüm oluşur. Yinelenen bölüme benzeyen bir tablodaki bir sütunu etkinleştirildiğinde, bir yatay olarak yinelenen ayar vardır.

Satış verilerini farklı üç aylık dönem için kaydetmek istiyorsanız aşağıdaki örnekte, kullanıcıların tabloya ek sütunlar ekleyebilirsiniz.

Form üzerinde yatay yinelenen tabloya eklenen satış verileri

Yatay Yinelenen Tablo iki bölümden oluşur:

 • Sütun başlığı    Yatay Yinelenen tablo üzerinde yeni bir eklediğinizde, boş bir form şablonu üstbilgi sütunu varsayılan olarak görüntülenir. Normalde, tabloyu sol tarafında görünen etiketi girmek için bu sütunu kullanın. Bu etiketler ihtiyacınız yoksa, sütunu sağ tıklatın, kısayol menüsünde Sil ' i işaretleyin ve sütunlar' ı tıklatın.

 • Veri sütunu    Veri sütununu "olarak gerektiği durumlarda formdaki yineleyebilirsiniz" sütundur. Yatay Yinelenen tablo eklediğinizde form şablonu Tasarımcısı olarak, normalde yalnızca tek bir sütunda tasarım modu görürsünüz. Birden çok sütun formda CTRL + ENTER tuşlarına basarak, kısayol menüsündeki komutları tıklatarak veya formdaki yapabilecekleriniz Ekle öğesi yönerge metnini tıklatarak ekleyebilirsiniz, ancak form şablonunuzdaki dayalı bir formu dolduran kişi Özelleştir.

İlgili denetimler

InfoPath Yatay Yinelenen tablolarına benzer ancak, farklı amaçlara hizmet diğer denetimleri içerir. En iyi çalışır; bu denetimleri form şablonunuzdaki karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Yinelenen tablo    Birden çok sütun yerine bir tabloya birden çok satır eklemek açabilmesini istiyorsanız, yinelenen tablo yerine yatay yinelenen tablo kullanın.

Yinelenen bölüm    Formun birden çok kez (örneğin, bir veritabanındaki bir kaydı) kullanıcıları eklemek için bir bölüm oluşturmak için yinelenen bölüm veya başka bir yinelenen denetim kullanın. Kullanıcıların formda yinelenen bölüm eklediğinizde, tek tek bölümler dikey olarak eklenen veya art arda, form uzunluğunu aşağı. Bu davranış, burada bölümleri bağımsız yatay ya da yan yana formda eklenen yatay yinelenen tablo, yinelenen bölüme farklılık gösterir.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcıların yatay yinelenen tablo sütununda işaretçiyi her bir kısayol menüsü düğmesi görüntülenir. Kullanıcıların komutları ekleme veya bir sütun kaldırmak için kısayol menüsünü görmek için düğmesini tıklatın.

Yatay yinelenen tablo için kısayol menüsü

Kullanıcılar form üzerindeki yatay yinelenen tablo altında görünen Öğe Ekle metni tıklatarak yeni bir sütun da ekleyebilirsiniz. Form şablonunuzu tasarlarken bu metni kaldırmak ya da özelleştirin. Yinelenen bölüm denetimi içeren düzen tablosu genişliğini aşan sütunlar bir sonraki satıra kaydırılır.

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

InfoPath form şablonuna tasarladığınızda tarayıcıyla uyumlu form şablonutasarlamak seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, bir Web tarayıcısında görüntülenemez çünkü yatay yinelenen tablo denetimi denetimler görev bölmesinde, kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Yatay yinelenen tablo ekleme

Yatay Yinelenen Tablo ekleme yordamı yeni, boş bir form şablonu tasarlama veya bir veritabanı veya başka bir dış veri kaynağını form şablonunuzu tasarımını alma bağlı olarak biraz farklıdır.

Aşağıdaki çizimde, işaretçinizi üzerinde tasarım modunda taşıdığınızda Yatay Yinelenen Tablo nasıl görüneceğini gösterir.

Yatay yinelenen tabloda seçili yinelenen bölüm

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağı alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. Bunlar da yinelenen alanlara bağlanabilir olsa da Yatay Yinelenen Tablo genellikle yinelenen form şablonunun veri kaynağındaki gruplara bağlıdır.

Aşağıdaki örnekte, tablo form şablonunda yinelenen grup Veri kaynağı görev bölmesinde Çeyrek ilişkilidir. Tablo içindeki metin kutusu denetimleri — Golf, tenisve Windsurfing — yinelenen grup Çeyrek parçası olan alanlara bağlıdır.

Form şablonundaki yatay yinelenen tabloyla veri kaynağındaki yinelenen grup arasındaki ilişki

Yatay Yinelenen tablo yeni, boş bir form şablonuna ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetim Eklealtında Yatay Yinelenen Tablo'yutıklatın.

 4. Satır sayısı kutusuna, tabloda varsayılan olarak olmasını istediğiniz satır sayısını girin.

 5. Yatay Yinelenen Tablo veri sütunundaki her satırda bir metin kutusuyla oluşturulur. Metin kutusu farklı bir denetim türüne dönüştürmek için dönüştürme, Değiştirme için için kısayol menüsünde gidin ve istediğiniz metin kutusunu sağ tıklatın ve sonra da istediğiniz denetimi tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonundaki Yatay Yinelenen Tablo ekleme

Form şablonunuzdaki varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosya, veritabanı, Web hizmeti veya tasarımını temel alıyorsanız, InfoPath alanları ve grupları bu var olan veri kaynağından Veri kaynağı görev bölmesinde türetilen. Bu senaryoda, form şablonu Veri kaynağı görev bölmesinden bir yinelenen grup sürükleyerek Yatay Yinelenen Tablo ekleyebilirsiniz veya ekleyerek bir yatay yinelenen tablo denetimler görev bölmesinden açıklandığı gibi bunun yerine Aşağıdaki yordam:

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetim Eklealtında Yatay Yinelenen Tablo'yutıklatın.

 4. Yinelenen Tablo Bağlama sihirbazının ilk sayfasında, veri kaynağı listesinde kullanmak istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve sonra tablo satırlarını bağlamak istediğiniz yinelenen grubu Simge resmi ' ı tıklatın.

  İpucu: Yeni bir yinelenen grup oluşturmak için, yinelenen grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünde Ekle’yi tıklatın ve ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda yinelenen grubun özelliklerini belirtin.

 5. İleri’yi tıklatın.

 6. Yinelenen Tablo Bağlama sihirbazının ikinci sayfasında, tabloya sütun olarak eklemek istediğiniz veri bağlama listesindeki alanları çift tıklatın.

  İpucu: Veri bağlama listesinde yeni bir alan oluşturmak için hangi Yatay Yinelenen Tablo bağlı, kısayol menüsünde Ekle seçeneğini tıklatın ve ardından alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda, alan özelliklerini belirtin grubu sağ tıklatın.

 7. Sütunları yeniden sıralamak için tablodaki satırları listesinden bir sütun seçin ve sonra Önüne taşı veya Arkasına Taşı'ıtıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Görünümünü, boyutunu ve yatay yinelenen tablo ve içindeki denetimlerin diğer özelliklerini iyileştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

 • Yinelenen bölüm içindeki düzen tablosu Yatay Yinelenen Tablo oluşan geri çağırma. Ek sütunlarda kullanıcılar eklediğinizde, Düzen tablosunu sağ kenarlığını bir sonraki satıra dolma tablodaki sütunların kaydırma noktası tanımlar. Sütun kaydırma denetlemek için yinelenen bölüm denetimi sağa veya sola kapsayan Düzen tablo hücresini sağ kenarlığını sürükleyebilirsiniz.

 • Yatay Yinelenen Tablo Yazdırma amaçlar için yararlı olabilir. Böylece tüm bilgileri tablosundaki yazdırılıp form şablonundaki sonraki satıra sütunları denetimdeki kaydırma. Form şablonunuzu genelde ekranda görüntüleme için tasarlanmıştır, ancak, form şablonunuzdaki yatay yinelenen tablo kaydırma bölgesi içine yerleştirme düşünün. Kullanıcıların büyük miktarda veri yatay yinelenen tabloda girerseniz, bu şekilde, bunların tümünü formda görmesini yerine görüntülemek için kaydırabilirsiniz.

 • Bir kerede birkaç metin kutusunun boyutunu değiştirmek için boyutu, değiştirme, ALT + ENTER tuşlarına basın, Boyut sekmesini tıklatın ve sonra gerekli ayarlamaları yapın istediğiniz metin kutularını seçin.

 • Form şablonunuzda kullanıcıların bunları yazmanız beklediğiniz metin uzunluğu sığması için metin kutularını yeniden boyutlandırın.

 • Kenarlık veya Kenarlıklar ve gölgelendirme'yitıklatın, Kenarlıklar sekmesini tıklatın ve sonra gerekli ayarlamaları yapın, Biçim menüsünde, değiştirmek istediğiniz metin kutularını select bir kerede birkaç metin kutularının rengini değiştirmek için.

 • Bir metin kutusunda görünen metni özelleştirmek için Biçimlendirme araç çubuğunda yazı tipini ve Yazı tipi boyutunu kutularını kullanın. Yazı tipini ve yazı tipi boyutunu, form şablonunuzdaki metin kutularının tümünü bir kerede değiştirmek için istediğiniz ve sonra Biçim menüsünde Yazı tipi uygulamak için tüm metin kutusu denetimleri tıklatın biçimlendirme içeren metin kutusunu seçin.

 • Metin kutularınızı nasıl metinle fiili bunları görüneceğini görmek için Görünüm menüsünde Örnek verileri ' ı tıklatın. Bu kullanıcılar doldururken form şablonunuzu temel alan bir form nasıl görüneceğinin bir fikir yararlanmanıza yardımcı olur.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×