Yatay yinelenen tablo ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kullanıcıların tabloya fazladan sütun ekleyebilmelerini istediğinizde Microsoft Office InfoPath form şablonunuzda yatay yinelenen bir tablo kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Yatay Yinelenen Tablo kullanılacağı durumlar

Kullanıcı deneyimi

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Yatay Yinelenen Tablo ekleme

Düzen ipuçları

Ne zaman yatay yinelenen tablo kullanılır

Verilerin yapılandırılmış, sekmeli biçimde girilmesini veya görüntülenmesini ve kullanıcıların gerekirse ek veri sütunu ekleyebilmesini istediğinizde yatay yinelenen tablo kullanın. Örneğin, her çeyrek için satış verilerini toplamak üzere yatay yinelenen tablo kullanabilirsiniz. Form şablonunuz bir veritabanına bağlıysa, o veritabanından kayıtları görüntülemek veya o kayıtlarla çalışmak isterseniz yatay yinelenen tablo kullanabilirsiniz.

Yatay yinelenen tablo, düzen tablosu içinde bir yinelenen bölüm oluşur. Yinelenen bölümde bir tablo sütununu andıran Yatay yinele ayarı etkinleştirilmiştir.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcılar farklı çeyrekler için satış verileri kaydetmek istediklerinde tabloya ek sütunlar ekleyebiliyorlar.

Form üzerinde yatay yinelenen tabloya eklenen satış verileri

Yatay yinelenen tablo iki parçadan oluşur:

 • Üstbilgi sütunu    Yeni, boş bir form şablonuna yatay yinelenen tablo eklediğinizde üstbilgi sütunu varsayılan olarak görünür. Bu sütunu, tablonun sol alt kenarında görünen etiketler girmek için kullanırsınız. Bu etiketlere ihtiyacınız yoksa sütunun içini sağ tıklatın, kısayol menüsünde Sil'in üzerine gelin ve ardından Sütunlar'ı tıklatın.

 • Veri sütunu    Veri sütunu, formda gerektiği kadar çok "yinelenebilen" sütundur. Form şablonu tasarımcısı olarak yatay yinelenen tablo eklediğinizdetasarım modu genellikle tek bir sütun görürsünüz. Ancak, form şablonunuzu temel alan bir formu dolduran kişi CTRL+ENTER tuşlarına basarak, kısayol menüsündeki komutları tıklatarak veya özelleştirebileceğiniz formdaki Öğe ekle açıklayıcı metnini tıklatarak forma birden çok sütun ekleyebilir.

İlgili denetimler

InfoPath, yatay yinelenen tablolara benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan başka denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Yinelenen tablo    Kullanıcıların tabloya birden çok sütun yerine birden çok satır ekleyebilmesini istiyorsanız, yatay yinelenen tablo yerine yinelenen tablo kullanın.

Yinelenen bölüm    Kullanıcıların forma birden çok kez ekleyebilecekleri bir bölüm (örneğin veritabanındaki bir kayıt) oluşturmak için, yinelenen bölüm veya başka bir yinelenen denetim kullanın. Kullanıcılar forma bir yinelenen bölüm eklediklerinde tek tek bölümler form boyunca birbiri ardına gelecek şekilde veya dikey olarak eklenir. Bu davranış, yatay yinelenen tablodaki yinelenen bölümün davranışından farklıdır. Çünkü orada, tek tek bölümler forma yatay olarak veya yan yana eklenir.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcılar imleci yatay yinelenen tablodaki bir sütunun üzerine getirdikleri zaman bir kısayol menüsü düğmesi görünür. Kullanıcılar sütun ekleme veya kaldırma komutları içeren bir kısayol menüsü görmek için bu düğmeyi tıklatır.

Yatay yinelenen tablo için kısayol menüsü

Kullanıcılar, form üzerinde yatay yinelenen tablonun altında görünen Öğe ekle metnini tıklatarak da yeni bir sütun ekleyebilirler. Form şablonunuzu tasarlarken bu metni özelleştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Yinelenen bölümün bulunduğu düzen tablosundan daha geniş olan sütunlar sonraki satıra kayar.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

InfoPath'te bir form şablonu tasarladığınızda, bir tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlamayı seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, yatay yinelenen tablo denetimleri, Web tarayıcısında görüntülenemedikleri için Denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Yatay yinelenen tablo ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlıyor olmanıza veya form şablonunuzun tasarımını bir veritabanına veya başka bir dış veri kaynağına dayandırıyor olmanıza bağlı olarak yatay yinelenen tablo ekleme yordamı biraz değişiklik gösterir.

Aşağıdaki resimde, tasarım modunda işaretçinizi üzerine getirdiğinizde yatay yinelenen tablonun nasıl göründüğü gösterilmektedir.

Yatay yinelenen tabloda seçili yinelenen bölüm

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağı alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. Bunlar da yinelenen alanlara bağlanabilir olsa da Yatay Yinelenen Tablo genellikle yinelenen form şablonunun veri kaynağındaki gruplara bağlıdır.

Aşağıdaki örnekte, form şablonundaki tablo, Veri Kaynağı görev bölmesindeki çeyrek yinelenen grubuna bağlıdır. Tablonun içindeki metin kutusu denetimleri (Golf, Tenis ve Rüzgar Sörfü) çeyrek yinelenen grubunun parçası olan alanlara bağlıdır.  

Form şablonundaki yatay yinelenen tabloyla veri kaynağındaki yinelenen grup arasındaki ilişki

Yeni, boş form şablonuna yatay yinelenen tablo ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Yatay Yinelenen Tablo'yu tıklatın.

 4. Satır sayısı kutusuna tabloda varsayılan olarak bulunmasını istediğiniz satır sayısını girin.

 5. Yatay yinelenen tablo veri sütununun her satırında bir metin kutusuyla oluşturulur. Metin kutusunu farklı bir denetim türüne dönüştürmek için, dönüştürmek istediğiniz metin kutusunu sağ tıklatın, kısayol menüsünde Değiştir'in üzerine gelin ve ardından istediğiniz denetimi tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna yatay yinelenen tablo ekleme

Form şablonunuzdaki varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosya, veritabanı, Web hizmeti veya tasarımını temel alıyorsanız, InfoPath alanları ve grupları bu var olan veri kaynağından Veri kaynağı görev bölmesinde türetilen. Bu senaryoda, form şablonu Veri kaynağı görev bölmesinden bir yinelenen grup sürükleyerek Yatay Yinelenen Tablo ekleyebilirsiniz veya ekleyerek bir yatay yinelenen tablo denetimler görev bölmesinden açıklandığı gibi bunun yerine Aşağıdaki yordam:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Yatay Yinelenen Tablo'yu tıklatın.

 4. Yinelenen Tablo Bağlama sihirbazının ilk sayfasında, veri kaynağı listesinde kullanmak istediğiniz veri kaynağını tıklatın ve sonra tablo satırlarını bağlamak istediğiniz yinelenen grubu Simge görüntüsü ' ı tıklatın.

  İpucu: Yeni bir yinelenen grup oluşturmak için, yinelenen grubu eklemek istediğiniz grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünden Ekle'yi tıklatın, ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda yinelenen grubun özelliklerini belirtin.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Yinelenen Tablo Bağlama Sihirbazı'nın ikinci sayfasında Veri bağlama listesinden tabloya sütun olarak eklemek istediğiniz alanları çift tıklatın.

  İpucu: Yeni alan oluşturmak için Veri bağlama listesinde, yatay yinelenen tablonun bağlı olduğu grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünde Ekle'yi tıklatın ve ardından Alan veya Grup Ekle iletişim kutusunda alanın özelliklerini belirtin.

 7. Sütunları yeniden sıralamak için Tablodaki satırlar listesinden bir sütun seçin ve ardından Öncesine Taşı veya Sonrasına Taşı seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Yatay yinelenen tablonun ve bu tablonun içindeki denetimlerin görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini daha ayrıntıları olarak belirlemenize yardımcı olması için aşağıdaki ipuçlarından yararlanın:

 • Yatay yinelenen tablonun, düzen tablosunun içinde bir yinelenen bölümden oluştuğunu unutmayın. Düzen tablosunun sağ kenarlığı, kullanıcılar ek sütunlar eklediklerinde tablodaki sütunların sonraki satıra kaydığı noktayı tanımlar. Sütun kaydırmayı denetlemek için, düzen tablosu hücresinin içinde yinelenen bölüm denetimini barındıran sağ kenarlığını sağa veya sola doğru sürükleyebilirsiniz.

 • Yatay yinelenen tablo yazdırma amaçları için yararlı olabilir. Denetimdeki sütunlar form şablonundaki sonraki satıra atlar, böylece tablodaki bilgilerin tamamı yazdırılır. Ancak, form şablonunuz öncelikle ekranda görüntülenmek için tasarlandıysa, yatay yinelenen tabloyu form şablonunuzda bir kaydırma bölgesi içine yerleştirin. Böylece kullanıcılar yatay yinelenen tabloya büyük miktarda veri girerlerse kullanıcılar bu verinin tamamını formda görmez, ancak veriyi görüntülemek için kaydırma yapabilirler.

 • Birkaç metin kutusunun boyutunu aynı anda değiştirmek için, boyutunu değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin, ALT+ENTER tuşlarına basın, Boyut sekmesini tıklatın ve ardından gerekli ayarlamaları yapın.

 • Form şablonunuzdaki metin kutularını, kullanıcıların bu kutulara gireceğini düşündüğünüz uzunlukta metinlerin sığacağı şekilde yeniden boyutlandırın.

 • Birkaç metin kutusunun kenarlığını veya rengini aynı anda değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin, Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın, Kenarlıklar sekmesini tıklatın ve gerekli ayarlamaları yapın.

 • Metin kutusunda görünen metni özelleştirmek için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu kutularını kullanın. Form şablonunuzdaki tüm metin kutularının yazı tipini ve yazı tipi boyutunu bir kerede değiştirmek için, istediğiniz biçimlendirmeyi içeren metin kutusunu seçin ve ardından Biçim menüsünde Yazı Tipini Tüm Metin Kutusu Denetimlerine Uygula'yı tıklatın.

 • Metin kutularınızın içine gerçekten metin yazıldığında nasıl görüneceğini görmek için, Görünüm menüsünde Örnek Veriler'i tıklatın. Bu, form şablonunuzu temel alan bir formun kullanıcılar tarafından doldurulduğunda nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinmenizi sağlar.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×