Yapılacaklar Çubuğunun boyutunu veya içeriklerini değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılacaklar Çubuğu, ekranınızı büyütmek veya küçültmek parçası kaplamasını veya ne kadar bilgi görüneceğini değiştirmek için özelleştirebilirsiniz.

İpucu: Yapılacaklar Çubuğu'nu de açabilirsiniz. Görünüm menüsünde, Düzen grubunda, Yapılacaklar Çubuğu'nu tıklatın ve sonra Normal veya Kapat' ı tıklatın.

Yapılacaklar Çubuğu'nun boyutunu değiştirme

 • Yapılacaklar Çubuğu'nu kenarını işaretleyin. İşaretçi bir Yatay boyut tutamacı simgesi , yeniden boyutlandırmak için sürükleyin.

 • Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, Yapılacaklar Çubuğu, simge durumuna küçültmek için Yapılacaklar Çubuğu'nutıklatın ve sonra simge durumuna küçültülmüş' ı tıklatın.

 • Yapılacaklar Çubuğu'nu son kapalı ya da, Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, simge durumuna küçültülmüş olduğu boyutuna geri yüklemek için Yapılacaklar Çubuğu'nutıklatın ve sonra Normal'itıklatın.

Yapılacaklar Çubuğu'nda gösterilen bilgileri değiştirme

Yapılacaklar Çubuğu'nu dört parçadan oluşur; Tarih Gezgini, randevular bölümünde, görev listesini ve hızlı kişi listesi. Her bir bölümü gizleme veya yeniden boyutlandırın.

Not: Hızlı kişi Microsoft Office Communicator 2007 veya Microsoft Communicator 2010 ile Microsoft Office Communications Server 2007R2 gerektirir.

Yapılacaklar Çubuğu'nun herhangi bir bölümünü gizlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, herhangi bir Outlook klasöründeki Yapılacaklar Çubuğu'nu tıklatın ve ardından Tarih Gezgini, randevu, Görev listesiniveya Hızlı kişi' yi tıklatın. Onay işareti bölümü açıktır gösterir. Onay işaretini kaldırın ve bölümünü gizlemek için tıklatın veya onay işaretini geri yüklemek ve bölümü yeniden açmak için yeniden tıklatın.

 • Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, herhangi bir Outlook klasöründeki Yapılacaklar Çubuğu'nu tıklatın ve sonra Seçenekler' i tıklatın. Yapılacaklar Çubuğu Seçenekleri iletişim kutusunda, göstermek istediğiniz her bir bölümü için onay kutusunu seçin veya gizlemek istediğiniz her bir bölümü için onay kutularını temizleyin.

Tarih Gezgini

Birden çok takvim Yapılacaklar çubuğunun genişliğini artırarak tek satırda yatay olarak yerleştirilebilir. Diğer takvimler dikey olarak yerleştirilmiş göstermek için Yapılacaklar Çubuğu'nda görünen Takvim satır sayısını değiştirin.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yatay yerleştirilmiş diğer takvimler gösterme   

  Varsayılan olarak, bir takvim'nda Tarih Gezgini gösterilir. Yapılacaklar çubuğunu pencerenin boyutunu değiştirerek görüntülenen takvimler sayısını değiştirebilirsiniz:

  • Yapılacaklar Çubuğu'nu kenarını işaretleyin. İşaretçi Yatay boyut tutamacı simgesi için Yapılacaklar Çubuğu'nun genişliği azaltmak veya artırmak için sola veya sağa sürükleyin.

   Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, takvimleri sayısını artırır veya azaltır kullanılabilen alanı dolduracak şekilde.

 • Diğer takvimler dikey olarak yerleştirilmiş gösterme   

  Varsayılan olarak, tek bir satır Takvim Ay'nda Tarih Gezgini gösterilir. Yapılacaklar çubuğunun İçindekiler iletişim kutusunda, dikey olarak gösterilen takvimleri sayısını belirtebilirsiniz:

  1. Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, herhangi bir Outlook klasöründeki Yapılacaklar Çubuğu'nu tıklatın ve sonra Seçenekler' i tıklatın.

  2. Tarih Gezgini Gösteraltında Ay satır sayısı metin kutusuna, 9ile 0 arasında bir sayı yazın.

   Tarih Gezgini'nde görünen ay sayısından daha fazla satır Tarih Gezgini alanının boyutunu artırır.

Randevular

Daha fazla randevular randevular bölümünde görüntülemek için gizleme veya diğer Yapılacaklar Çubuğu bölümlerini boyutunu küçültün. Yapılacaklar Çubuğu'nda gösterilen randevular sayısını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 • Çubuğu randevu bölümü görev listesi arasında gösterin. İşaretçiyi Dikey yeniden boyutlandırma imleci değiştiğinde, randevular bölümün boyutunu azaltmak veya yukarı veya aşağı sürükleyin.

  Farenin düğmesini bıraktığınızda, randevuların sayısı kullanılabilen alanı dolduracak şekilde artar veya azalır.

Randevular bölümünde gösterilen bilgileri değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Görünüm sekmesinde, Düzen grubunda, herhangi bir Outlook klasöründeki Yapılacaklar Çubuğu'nutıklatın ve sonra Seçenekler' i tıklatın.

 2. Randevuları Gösteraltında seçin veya istediğiniz seçeneklerin onay kutularını temizleyin.

  Randevular bölüm gizlemek için Randevular Göster onay kutusunu temizleyin.

Görev listesi

Görev Listesi’nde daha fazla görev görüntülemek için diğer Yapılacaklar Çubuğu parçalarını kapatın veya boyutunu azaltın. Gösterilen görevlerin sayısını doğrudan değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 • Çubuğu randevu bölümü görev listesi arasında gösterin. İşaretçiyi Dikey yeniden boyutlandırma imleci değiştiğinde, yukarı veya aşağı sürükleyin veya görev listesi bölümü boyutunu küçültün.

  Farenin düğmesini bıraktığınızda, randevuların sayısı kullanılabilen alanı dolduracak şekilde artar veya azalır.

Yapılacaklar Çubuğu'na görsel Kılavuzu

Yapılacaklar Çubuğu

Sayfanın Başı

Yapılacaklar Çubuğu'nda daha fazla görevleri gösterme

Yapılacaklar Çubuğu'nu dört bölümden oluşur: Tarih Gezgini, randevular bölümünde, görev giriş bölmesi ve görev listesi. Her bir bölümü açma veya kapatma.

Daha fazla görevleri görev listesinde görüntülemek için kapatma veya diğer Yapılacaklar Çubuğu bölümlerini boyutunu küçültün. Örneğin, Tarih Gezgini kapatma veya görüntülenen randevular sayısını değiştirin. Bu tür değişiklikler hakkında yönergeler için bu makalenin diğer bölümlere bakın.

İpucu: Yapılacaklar Çubuğu'nun bölümleri açıp kapatabilir hızlı bir şekilde. Yapılacaklar Çubuğu başlık çubuğunu sağ tıklatın ve sonra açmak veya kapatmak istediğiniz bölümünü tıklatın.

Sayfanın Başı

Yapılacaklar çubuğunu açıp kapatma.

Yapılacaklar Çubuğu'nu varsayılan olarak açıktır ancak bunu kapatabilirsiniz istediğinizde kapalı. Yapılacaklar Çubuğu'nu devre dışı bırakırsanız, yalnızca geçerli görünümde kapalıdır ve sonraki Outlook'u başlattığınızda bu hala o görünümde devre dışı bırakılır.

 • Görünüm menüsünde, yapılacaklar çubuğunu açmak için Yapılacaklar Çubuğu' na gidin ve sonra Normal'itıklatın.

  Klavye kısayolu Yapılacaklar Çubuğu açma veya ALT + F2 tuşlarına basarak kapatılabilir.

 • Görünüm menüsünde, yapılacaklar çubuğunu kapatmak için Yapılacaklar Çubuğu' na gidin ve ardından Kapalı' yı tıklatın.

  Klavye kısayolu Yapılacaklar Çubuğu açma veya ALT + F2 tuşlarına basarak kapatılabilir.

Sayfanın Başı

Yapılacaklar Çubuğu'nu simge durumuna küçültme veya genişletme

 • Görünüm menüsünde, yapılacaklar çubuğunu simge durumuna küçültmek için Yapılacaklar Çubuğu' na gidin ve sonra simge durumuna küçültülmüş' ı tıklatın.

 • Normal boyutuna Yapılacaklar Çubuğu, Görünüm menüsünde, geri yüklemek için Yapılacaklar Çubuğu' na gidin ve sonra Normal'itıklatın.

Yapılacaklar Çubuğu'nun boyutunu değiştirme

 • Yapılacaklar Çubuğu'nu kenarını işaretleyin. İşaretçi bir Yatay boyut tutamacı simgesi , yeniden boyutlandırmak için sürükleyin.

Sayfanın Başı

Yapılacaklar Çubuğu'nda daha fazla randevu gösterin

 1. Görünüm menüsünde, Yapılacaklar Çubuğu' na gidin ve sonra Seçenekler' i tıklatın.

  İpucu: Yapılacaklar çubuğunun İçindekiler iletişim kutusu hızla, Yapılacaklar Çubuğu başlık çubuğunu sağ tıklatıp ardından Seçenekler' i tıklatarak da açabilirsiniz.

  Yapılacaklar Çubuğu Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Yapılacaklar Çubuğunun İçindekiler iletişim kutusu

 2. Yaklaşan randevuları panelini Gösteraltında n randevu gösterin metin kutusuna 25ile 0 arasında bir sayı yazın.

  Not: Ayrıca bu iletişim kutusunda, görüntülemek istemediğiniz herhangi bir Yapılacaklar Çubuğu'nu parçaları için onay kutularını temizleyebilirsiniz.

  Aşağıda gösterildiği gibi randevuların sayısı azalan Yapılacaklar Çubuğu'nda randevular bölümünün boyutunu küçültür.

  Yapılacaklar Çubuğu

Sayfanın Başı

Yapılacaklar Çubuğu'nda daha fazla takvimi gösterme

Yapılacaklar Çubuğu'nu genişliğini artırarak yatay bir satırda yerleştirilmiş birden fazla takvimi gösterebilirsiniz. Diğer takvimler dikey olarak yerleştirilmiş göstermek için Yapılacaklar Çubuğu'nda dahil edilecek Takvim satır tam sayısını belirtebilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yatay yerleştirilmiş diğer takvimler gösterme   

  Varsayılan olarak, bir takvim'nda Tarih Gezgini gösterilir. Yapılacaklar çubuğunu pencerenin boyutunu değiştirerek görüntülenen takvimler sayısını değiştirebilirsiniz:

  • Yapılacaklar Çubuğu'nu kenarını işaretleyin. İşaretçi bir Yatay boyut tutamacı simgesi , Yapılacaklar Çubuğu'nun genişliği azaltmak veya artırmak için sürükleyin.

   Fare düğmesini serbest bıraktığınızda, takvimleri sayısını artırın veya kullanılabilen alanı dolduracak şekilde azaltın.

 • Diğer takvimler dikey olarak yerleştirilmiş gösterme   

  Varsayılan olarak, tek bir takvim'nda Tarih Gezgini gösterilir. Yapılacaklar çubuğunun İçindekiler iletişim kutusunda, dikey olarak gösterilen takvimleri sayısını belirtebilirsiniz:

  1. Görünüm menüsünde, Yapılacaklar Çubuğu' na gidin ve sonra Seçenekler' i tıklatın.

   Yapılacaklar Çubuğu Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

   Yapılacaklar Çubuğunun İçindekiler iletişim kutusu

  2. Tarih Gezgini panelini Gösteraltında n ay gösterecek metin kutusuna, 9ile 0 arasında bir sayı yazın.

   Not: Ayrıca bu iletişim kutusunda, görüntülemek istemediğiniz herhangi bir Yapılacaklar Çubuğu'nu parçaları için onay kutularını temizleyebilirsiniz.

   Aşağıda gösterildiği gibi Tarih Gezgini'nde görüntülenen ay sayısını artırma Tarih Gezgini alanının boyutunu artırır.

   Yapılacaklar Çubuğu

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×