Yammer yöneticilerini yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Yalnızca uygun rolleri kullanıcılarla Yammeriçinde yönetim görevlerini yapabilirsiniz. Bazı rolleri Yammerve bazı Office 365'te yönetilir.

Kullanılabilen roller şunlardır ve hangi kişilerin kendilerine atanmış yapabilirsiniz. Bu rolün gerçekleştirebileceğiniz görevleri ayrıntılı bir listesi ve ekleyin ve her rol için bir kullanıcıyı kaldırma adımları için rol adını tıklatın.

Rol

İş amacı

Yammer Grup Yöneticisi

Grup meşgul ve üretken, Grup kullanım etkinliği izleme dahil olmak üzere tutmak için grubunda günlük etkinliğini yönetme.

Office 365 rapor okuyucu

Gösteren genel Yammer kullanım raporlarını görüntüleme. Bu rolün geliştirmek ve Yammer benimseme izlemek için atanan herkes için yararlı olur.

Yammer Ağ Yöneticisi

Ağ yapılandırın.

Yammer doğrulanmış yönetici

Ağ yapılandırma ve güvenlik ayarlarını yapılandırma, uygun kullanım için anahtar sözcük izleme, veri bekletme yönetme ve veri verme gibi Yammer, depolanan verileri yasal etkileri görevlerle yapın.

Office 365 genel Yöneticisi

Tüm yönetici ve Office 365 rapor okuyucu yapmak için bir Yammer doğrulanmış görevlerin yanı sıra diğer Office 365 Hizmetleri için yönetim görevleri.

Yammer Yönetim merkezinde yönetici rollerini değiştirmek ve verin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, Gamze Berger bir doğrulanmış yönetici olup, bir ağ yöneticisi Diego Siciliani gelir ve Megan Bowen Office 365 genel yönetici olan.

Yöneticilerin listesini gösteren ekran görüntüsü

Yammer Grup Yöneticisi

Görevler

 • Ad, açıklama, resmi ve başlığı renkleri dahil olmak üzere grubu ayarlarını yönetme.

 • Konuşmalar ve grubunda dosyaları yönetin.

 • Üyeleri ve Yöneticileri grubunu yönetme.

 • Duyurular gönderme

Bir Yammer grubunu yönetmek tipik görev yönergeleri için Yammer'da bir grubu yönetmekonusuna bakın.

Kimlerin bu rolü başkalarına vermek

 • Bir grup oluşturur herhangi bir Yammer Kullanıcı grubu için Grup yönetici rolü otomatik olarak atanır ve ekleyebilir veya diğer grup yöneticileri kaldırabilirsiniz.

 • Doğrulanmış yöneticiler ekleyebilir veya grup yöneticileri tüm gruplar kaldırabilirsiniz.

 • Ağ yöneticileri yalnızca ekleyebilir veya grup yöneticileri üye oldukları gruplara kaldırabilirsiniz.

Not: Ağ yöneticileri ve doğrulanmış Yöneticiler için gruplar oluşturmak Yammer kullanıcıları özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda, kimin sonra daha fazla grup yöneticileri ekleme gibi Grup için tüm grubu yönetim görevleri gerçekleştirebilir başlangıç Grup Yöneticisi, atamanız gerekir. Daha fazla bilgi için Office 365 grupları oluşturabilecek yönetmekonusuna bakın.

Ekleme veya gruptan bir grup yöneticisi kaldırma

 • Grup sayfasında, sağ üst köşede, Ayarlar simgesini tıklatın, yönetme üyeleri ve yöneticileri'ıtıklatın, bir kullanıcıyı seçin ve Yönetici yapmaveya İptal etme yönetici' yi tıklatın.

Office 365 rapor okuyucu

Görevler

 • Office 365 kullanım raporlama Panoda Yammer için kullanım raporlarını görüntüleme.

Erişme ve raporları yorumlama hakkında daha fazla bilgi için Yammer etkinliği raporu, grupları etkinliği raporu Yammerve cihaz kullanım raporu Yammerbakın.

Kimlerin bu rolü başkalarına vermek

Bu rolün Office 365 genel Yönetici rolüne dahil ve diğer kullanıcılara Office 365 genel yönetici tarafından verilebilir. Bu rolü hakkında daha fazla bilgi için ilgili Office 365 Yönetici rolleribakın.

Bir rapor okuyucu rol eklemek veya kaldırmak

Yammer Ağ Yöneticisi

Görevler

 • Logo ve renkleri, kullanım ilkesi, kullanıcı profillerinde neleri kapsadığını dahil olmak üzere ağ ayarlarını yapılandırın.

 • Kullanıcıları iç ve dış konuklar listelenmemiş grupları yönetme

 • Verme ve ağ Yönetici rolü iptal etme

 • Grup Yöneticileri için herhangi bir şey oldukları gruplara yapabilirsiniz.

Ağ yöneticileri için tipik görevler yönergeleri için Yammer - Yönetici Yardımıkonusuna bakın.

Kimlerin bu rolü başkalarına vermek

Office 365 genel Yönetici rolüne ve Yammer kişilerle diğer Yammer kullanıcıları, Yöneticiler ve ağ yöneticileri ağ Yönetici rolü verebilir doğrulanır.

Ağ Yöneticisi ekleme

 1. Yammer Yönetim merkezinde, Yöneticiler' e tıklayın ve sonra Ek yöneticileri atama bölümünde kullanıcının adını girin.

 2. Bu kullanıcıyı yönetici yapabilirseçin ve sonra Gönder' i tıklatın.

Ağ Yöneticisi kaldırma

 • Yammer Yönetim merkezinde, Yöneticiler' e tıklayın, kullanıcının adını seçin ve ardından Kaldır' ı tıklatın.

Doğrulanmış yönetici

Görevler

Ağ Yöneticisi yapabilir, tüm görevler olarak:

 • Ata doğrulanır ve yönetici rolleri ağ.

 • Anahtar sözcükleri izleme, veri bekletme, güvenlik ayarları dahil olmak üzere ve özel gruplar veri okuma içerik ilkelerini yönetin.

 • Verileri dışarı aktarma

 • Diğer araçlarla tümleştirmeler yapma

Tipik Görevler doğrulanmış Yöneticiler için yönergeleri için Yammer - Yönetici Yardımıkonusuna bakın.

Kimlerin bu rolü başkalarına vermek

 • Office 365 genel yönetici

 • Bir Yammer doğrulanmış yönetici

Ekleme veya doğrulanmış Yöneticiler, Office 365 genel Yönetici rolüne vermeden kaldırma

 1. Yammer Yönetim merkezinde, Yöneticiler' e tıklayın.

 2. Kullanıcı bir ağ yöneticisi ise, kişinin adını Geçerli Yöneticiler listesinde gösterilir. GRANT doğrulanmış yöneticiseçin.

  Kullanıcı bir ağ yöneticisi değilse:

  1. Ek yöneticileri atama bölümünde, bunları ada göre arayın ve Bu kullanıcıya yönetici yapabilirseçin ve Gönder' e tıklayın.

  2. Kullanıcı Geçerli yöneticis listede bulun ve Grant doğrulanmış yönetici' yi tıklatın.

Ayrıca bir ağ yöneticisi olarak Office 365 genel yönetici olmayan bir doğrulanmış yönetici değiştirme

 • Yammer Yönetim merkezinde, Yöneticiler' e tıklayın ve yönetici satırında Geçerli yöneticileri bölümünde Doğrulanmış yönetici iptal'itıklatın.

Tüm yönetici rollerini de Office 365 genel yönetici olmayan bir doğrulanmış yönetici kaldırma

 • Yammer Yönetim merkezinde, Yöneticiler' e tıklayın ve yönetici satırında Geçerli yöneticileri bölümünde Kaldır' ı tıklatın.

Office 365 genel Yöneticisi

Office 365 genel yönetici rolü olan herkes otomatik olarak olan bir Yammer doğrulanmış yönetici

Görevler

Bir doğrulanmış yönetici yapabilir, tüm görevler olarak:

 • Office 365 kullanımı raporlama Pano raporları görüntüleme.

 • Ekleyin ve Office 365 genel Yönetici rolüne ve Office 365 raporları okuyucu rolüne diğer kullanıcılardan kaldırın.

 • Diğer Office 365 Hizmetleri yönetme.

Kimlerin bu rolü başkalarına vermek

 • Office 365 genel Yönetici rolüne diğer kişilerle.

Office 365 genel yönetici rol eklemek veya kaldırmak

Office 365 genel yönetici eklemek için bkz: Office 365 iş'te yönetici rolleri atama.

Başka bir Office 365 genel Yöneticisi kaldırma

 • Yammer Yönetim merkezinde, Yöneticiler' e tıklayın ve yönetici satırında, Office 365 yöneticileri, değişiklik durumutıklatın. Bu kullanıcının rolleri değiştirebileceğiniz Office 365 sayfasına götürür.

Yönetici rolleri sorun giderme

Yammer için kendi yönetici rolü değiştirebilir miyim?

No Yöneticiler, kendi rolleri düzenleyemezsiniz.

Kimlerin ağ yöneticileri ve doğrulanmış Yöneticiler için bizim ağ olduğunu nasıl bulabilirim?

Tüm şirket grubu üyeleri listesinde tüm yöneticiler non‐Admin kullanıcılar görebilir. Yöneticiler adının yanındaki mavi başlangıç var.

Yöneticiler, yöneticilerin listesini görüntüleyebilir: Yammer Yönetim merkezinde, Yöneticilerseçin. Yöneticiler ayrıca kimlerin ağ Yönetici rolü vardır ve kimlerin doğrulanmış Yönetici rolü vardır gözden geçirmek için Yöneticiler listesini dışa aktarabilirsiniz. Yammer Yönetim merkezinde, Dışarı aktarma kullanıcılarıseçin. Dışarı aktarılan içinde. Dosya, Aç Admins.csvZIP.

Office 365 genel yönetici olduğumu ve Yammer'da oturum açtığımda herhangi bir yönetim araçları neden görmüyorum?

Yöneticinizin neden Yammer e-postalarını almadığını belirlemek için aşağıdaki sorun giderme seçeneklerini denetleyin:

 1. Yönetici bir Yammer hesabı oluşturdu mu?

  Office 365 otomatik işlemi Genel Yöneticiyi Yammer'da bir doğrulanmış yönetici olarak eşitler, ancak kullanıcının onay e-postasını almak için Yammer'da yine de bir hesap oluşturması gerekir.

 2. Yönetici doğru etki alanında mı?

  Kullanıcı Yammeretkinleştirmek için kullandığınız aynı şirket etki alanında bir e-posta adresi olması gerekir. Yönetici customer.uk oluşturmak, ancak customer.com, etkinleştirdiğiniz Yammer ağdan kaynaklandığından, yönetici bir Yammer doğrulandı yönetici eşitlenir değil Bir yöneticinin etki düzenleme hakkında daha fazla bilgi için yönetici anahtar kavramları Yammerbakın.

 3. Yönetici genel bir e-posta mı kullanıyor?

  Yönetici genel bir e-posta adresi kullanamaz ve yönetici hesabının gerçek bir kullanıcıya atanmış olması gerekir. Bunu düzenlemek için, Genel Yöneticinin e-posta adresinde belirli sözcüklerin kullanılmasına izin verilmez:

  • admin, noreply, help, support, workfeed, feedback, yammer, api, abuse, postmaster, hostmaster, root, new, create, index, show, destroy, delete ve update

 4. Şirketiniz Yammer.com’u Güvenilir Alıcılar listesine ekledi mi?

  E-posta hizmetiniz Yammer etki alanından gelen e-postaları engelliyor olabilir; Yammer.com adresinin şirketinizin Güvenilir Alıcılar listesinde olduğundan ve bu adresten e-posta gelmesinin herhangi bir nedenle engellenmediğinden emin olun.

Ayrıca Bkz:

Yammer - Yönetici Yardımı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×