Yammer Enterprise GDPR veri konu isteklerini yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir doğrulanmış yönetici olarak, bir kullanıcıdan Yammer bir Genel veri koruması düzenlemelerin (GDPR) veri isteği konusuile uyumlu olacak şekilde silebilirsiniz. Tüm dosyaları silmeye karar verebilirsiniz ve iletileri oluşturulur veya kullanıcı tarafından değiştirilen veya dosyaları ve iletileri gözden geçirin ve hangi tutmak hangilerinin silmeye karar verin. Kullanıcı silme ve kullanıcının iletileri veya dosyaları tutmak isterseniz, kimliği olan, ancak kullanıcının adla iletileri ve dosyaları tanımlanmaz.

Sabit silmekiçin veri bekletme ayarı ayarlanmalıdır ağınızı bir GDPR veri konu isteği tarafından gönderilen içeriği silmek için.

Bu konuda

Ağ veri bekletme ilkeniz sabit silmek için bir kullanıcı veya kullanıcı verilerinin silmeden önce ayarlandığından emin olun

Bir kullanıcı bir ileti veya dosyayı siler, yammer yumuşak Sil'i veya delete sabit bu verileri veri bekletme ayarları bulunur. Bu Yumuşak silmekiçin ayarlanırsa, bir kullanıcı silmiş veri depolanmaya devam eder. Yammer veri bekletme ayarı Sabit silmekiçin ayarlanırsa, silinmiş bilgiler artık Yammer'da saklanır

Bu GDPR ile uymak için iki konularından bulunur:

 • Kullanıcının fiili silmeyi yaparak ve verilerini silme, ağ veri Bekletme İlkesi Sabit silmekiçin ayarlanması gerekir.

 • Veri silinmiş kullanıcı, veri Bekletme İlkesi Yumuşak silme geçmişte ayarlanmışsa, veri Aktar gösterilir. Sabit silmekiçin ağ ayarlanırken yazılımla silinmiş verileri kalıcı olarak silmek için onu silmelisiniz.

Ağınız için veri bekletme ayarlarını görmek için Yammer Ayarlar'a gidin > Ağ Yöneticisi > İçerik ve güvenlik > Veri bekletme.

Gerekirse, Sabit silmekiçin ayarları değiştirin.

 1. Yammer ayarlarında Ağ yönetici' yi seçin.

 2. İçerik ve güvenlik altında Veri bekletmeseçin.

 3. Kalıcı olarak silmeseçin.

Bir kullanıcıdan Yammer ev ağınızı ve dış ağları silme

Önemli: 

 • Bir kullanıcı silerken, 14 günlük penceresi kullanıcı tanımlayıcı verileri tamamen silinmesi önce kendi dosyaları ve iletileri ev ağında gözden geçirmeniz için yok. Kullanıcının iletileri ve dosyaları gözden geçirmek isterseniz, kullanıcı verilerinin kullanıcının hesabını silme öncesi ya da Bu kullanıcıyı silmekseçtikten sonra 14 gün içinde verdiğinizden emin olun. Sonra 14 günlük penceresinde, dosyaları ve iletileri bulunmaktadır, ancak olacak etmeyi sürdürecektir işaretlenir eski bir kullanıcıya ait olarak.

 • Bir kullanıcı hesabının gelen kaldırılmış devre dışı bırakıldı geçişler sonra artık verebilir ve bunların verileri gözden geçirme anlamına gelen kullanıcıyla kullanıcı verileri artık ilişkilendirebilirsiniz.

Önemli: Gözden geçirin ve iletileri ve dış gruplar, dış iş parçacığı ve kullanıcının Konuk üyesi olduğu ağları dosyalarında silmek istiyorsanız, tek kullanıcı için veri dışarı aktarma ve belirli iletilere veya dosyaları silinönce ' ndaki yönergeleri izleyin Kullanıcı silme. Bu kullanıcı Sil' i açmaz, artık kullanıcı bu iletileri ve dosyaları ilişkilendirmek mümkün olmayacaktır.

Önemli: Ev ağında kullanıcılar için de bunları silme veya bunları kendi giriş Yammer ağından silmeyi tüm dış ağlardan kaldırılır. Silme veya ayrı ayrı üye oldukları her dış ağ Konuk kullanıcıları silme gerekir.

Önemli: AAD hesabınızı kapatma kullanıcı ve bilgilerinde silmez.  Kullanıcı bilgileri silme için Yammer Yönetim Merkezine gidin ve aşağıda verilen yönergeleri tamamlayın.

Bir kullanıcı silerken, aşağıdaki kullanıcı verileri silinir:

 • Kişiyi takip, konuşmalar ve takip konulara bağlantı ve onları izleyen kullanıcılar bağlantısı

 • Yer işaretleri, dil tercihlerini, bildirim ayarlarını ve hesap etkinliği

 • Web makalesi grafiği

 • Grup üyeliği

 • Ağ üyesi gönderildikleri listesi

Kullanıcı, ev ağında ve dış ağ kaldırma

Yönetici, ev ağınızdan ve herhangi bir dış ağlardan ait bir kullanıcı kaldırabilirsiniz. Bir kullanıcı da kendilerini bir dış ağ üzerinden kaldırabilirsiniz.

(Yönetici tarafından yapılır) kullanıcı kaldırma

 1. Yammer Yönetim merkezinde, Kullanıcılar ' a gidin > Kullanıcıları Kaldır.

 2. Varolan bir kullanıcının adını girin. Kullanıcı seçtikten sonra temizleme seçeneklerini görüntülenir.

  Bir ad seçtikten sonra kullanıcı Kaldır seçenekleri görüntülenir.
  • Kullanıcının tüm dosyaları ve iletileri tutmak isterseniz, Bu kullanıcı silmeseçin.

  • Kullanıcının iletileri ve dosyaları gözden geçirmek isterseniz ve bilgisayarınızda zaten gözden geçirdikten ve tüm iletileri veya dosyalara dış grupları, iş parçacığı veya ağları silindi kullanıcı Konuk üyesi olur:

   1. Silmenize bu kullanıcıyı seçin. Kişinin adı ve kişisel bilgileri temizleme, ancak bunların iletileri bırakın. (14 gün sonra geri alınamaz): kullanıcı verilerini dışarı aktarma ve kullanıcı kalıcı olarak silinmeden önce ev ağında dosyaları ve iletilerini değerlendirmek böylece bu kullanıcının 14 gün boyunca devre dışı bırakır.

    Bu seçenek kullanıcı devre dışı bırakıldı olarak işaretler. Devre dışı bırakıldı kullanıcı Kullanıcıları Kaldır sayfasında listelenir. 14 gün içinde kullanıcı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

    Devre dışı bırakıldı kullanıcı listesi

    14 gün sonra ileti ağları yöneticilerin tüm gönderilir ve kullanıcı silindi bildiren Yöneticiler doğrulanır.

   2. Gönder'e tıklayın.

   3. 14 gün içinde belirli iletilere veya dosyaları silinve tek kullanıcı için veri dışarı aktarma yönergeleri izleyin.

  • Kullanıcı silme önce bir kullanıcının tüm iletileri ve dosyaları silmek isterseniz:

   1. Bu kullanıcıyı kalıcı olarak kaldırmak ve bunların iletileri kaldırmaseçin ve sonra Gönder' i tıklatın.

   2. Bu tamamlandığında, Bu kullanıcı silmeseçin. Bu kullanıcının adı ve etkinlik verileri kaldırır.

Bir kullanıcı (kullanıcı tarafından yapılır) dış ağ kaldırma

Not: Dosyaları veya dış ağ saklayarak iletileri kaldırmak kullanıcı isterse, dış ağ üzerindeki hesaplarıyla silebilmeniz bunu.

 1. Yammer ayarlar simgesi ayarlar simgesini tıklatın.

 2. Ayarları Düzenle' yi tıklatın.

 3. sekmesinde Silme hesabınıtıklatın.

Bir dış grubu dahil olmak üzere bir gruptan kullanıcı kaldırma

 1. Üyelergrubunda öğesini tıklatın.

 2. Kullanıcının adının yanındaki Yammer ayarlar simgesi ayarlar simgesini tıklatın.

 3. Gruptan kaldır’a tıklayın.

Bir konuşma çubuğundan dış katılımcı kaldırma

 • Yammer konuşmada Katılımcıları Kaldır'ıtıklatın.

Kullanarak silme sonra bu kullanıcıyı devre dışı bırakılmış bir hesabı yeniden etkinleştirme

Bir kullanıcı hesabı Bu kullanıcı Sil seçeneğini kullanarak devre dışı bırakıldı, kullanıcının yeniden etkinleştirmek için 14 gün gerekir.

 • Yammer Yönetim Merkezine gidin.

 • Kullanıcıları Kaldır' ı tıklatın.

 • Devre dışı bırakıldı kullanıcılar bölümüne gidin. En az bir devre dışı bırakıldı kullanıcı hesabı olduğunda bu bölümde yalnızca görünür hale gelir.

 • Yeniden istediğiniz her kullanıcı için yeniden tıklatın.

  14 gün sonra kullanıcının etkinleştirilemez.

Tek kullanıcı için veri dışarı aktarma

Not: Kullanıcının üyesi olduğu her ağ için kullanıcı verileri vermeniz gerekir.

 1. Yammer Yönetim merkezinde, İçerik ve güvenlik dönün > Kullanıcı verilerini dışarı aktar.

 2. Kullanıcının adını yazın ve kullanıcıyı seçin.

 3. Ver'i tıklatın.

  Verileri aşağıdaki dosyaları içeren bir .zip dosyasına verilir.

  Dosya

  İçindekiler

  log.txt

  Her .csv dosyasındaki girdi sayısı özetlenir ve dışarı aktarma işlemi sırasında oluşan hatalar listeler.

  Request.txt

  Parametreleri için Aktar kullanın.

  Files.csv   

  Eklenen veya değiştirilen listeleri dosya, ad, açıklama ve Yammer'da, dosyanın yolunu yazın Yammer kimliği, bu kullanıcı tarafından herhangi bir dosya için meta veri grubu dahil olmak üzere birlikte içinde amaçlı.

  Files.csv gerçek dosya içermiyor. Ekleri, dışarı aktarma'da içerecek şekilde seçtiyseniz, dosyaları zip dosyası dosyaları klasöründe bulunabilir. Dosya Kimliği alanına Files.csv dosyaları klasördeki dosyaları tanımlamak için veya doğrudan Yammer'da dosyaya gitmek için kullanılabilir.

  Belirli bir dosyayı Yammer'da doğrudan gitmek hakkında daha fazla bilgi için bkz: belirli iletilere veya dosyaları silme.

  Groups.csv   

  Grup iç veya dış, bağlantısı grubu, oluşturulma tarihi ve güncelleştirilmiş tarih olup olmadığını kullanıcı tarafından değiştirilen veya oluşturulan herhangi bir grup için kimliği, ad, açıklama ve gizlilik Durum listeleri Yammer gruplandırın. Bu dosya de oy kullanıcı ve kullanıcı oluşturulan anketlere anketleri derlenmiş toplam sayısını içerir.

  Messages.csv   

  Gönderilen veya kullanıcı tarafından değiştirilen her ileti için ileti kimliği, iş parçacığı kimliği, grup kimliği, grup adı, gizlilik durumu, gönderen Kimliği, ad ve e-posta iletisi, kimlikleri ekler ve oluşturma ve silme bilgiler için tam gövdesi listeler. Oluşturduğunuz anketleri listesini de sağlanacaktır.

  Belirli bir ileti Yammer'da doğrudan gitmek hakkında daha fazla bilgi için bkz: belirli iletilere veya dosyaları silme.

  Topics.csv   

  Belirtilen tarih aralığında kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir konu için oluşturma bilgiler ve konusuna bir bağlantı listelenir.

  Dosyaları klasörüne   .

  Bu klasörü oluşturduğunuz veya kullanıcı tarafından belirtilen zaman diliminde değiştirilmiş dosyaları kapsar. Dosyaların yerel biçimlerinde ve bunların Yammer kimliği ile adı verilen Örneğin bir PowerPoint sunusunu 127815379.pptx listeleniyor olması.

  Belirli bir dosyayı Yammer'da doğrudan gitmek hakkında daha fazla bilgi için bkz: belirli iletilere veya dosyaları silme.

 4. Kullanıcı hesap etkinliğini verilerinin hazır olduğunda, veri bağlantısı olan bir Yammer gelen ileti alırsınız. Açmak için bağlantısını tıklatın.

Dışarı aktarılan veriler değil yer işaretiyle işaretlenen iletileri içerir, takip edilen veya kullanıcıların, takip edilen konular, kullanıcının bildirim, uygulama ve dil ayarları ve Kuruluş Şeması takip üyelik grubu. Tek tek bir kullanıcı için bu verileri bulmak için Yammer ayarlar simgesi Yammer ayarlar simgesini tıklatın, Kişiler' i tıklatın ve verileri görüntülemek istediğiniz kullanıcının adını tıklatın. Bu sayfa kullanıcı profili, bunlar herhangi bir dosyaları, resimler ve videolar, ve ardından bunların işaretlerini birlikte saklayarak ve aşağıdaki kullanıcıları, katılmış ve konuları ve ardından konuşmaları gösterir.

Belirli iletilere veya dosyaları silme

Bir ileti veya dosya kimliği varsa, doğrudan Yammer içinde gidin ve silin.

 • Bulun ve Yammer belirli bir iletiyi silmek için:

  1. İletiyi URL'sini oluşturun. Https://www.Yammer.com/<network_namekullanma >/yazışmalarda / # / show?threadId <thread_id> =. Örneğin, https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/Threads/show?threadId=1040647232.

  2. İletide, daha fazla Diğer simgesine (...) simgesini tıklatın ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

 • Bulup Yammer'da belirli bir dosyayı silmek için:

  • Yammer Arama kutusunu kullanın. Örneğin, vermede 12345678.pptx adlı bir dosya için 1235678.pptx için arama yapın. Arama sonuçlarında, dosyaya Git' i tıklatın ve sonra Bu dosyayı Silseçeneğini tıklatın.

  • Veya, dosyanın URL'sini oluşturun. Https://www.Yammer.com/<network_namekullanma > / <file_number>, örneğin https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678# /Files/ adresini. Dosya için Yammer sayfasında Bu dosyayı Silseçeneğini tıklatın.

Bul ve kullanıcı başına Aktar yer almayan kullanıcı verilerini silme

Bir dışarı içinde yer almayan bazı kullanıcı verisi yok. Bir kullanıcı için bu verileri bulmak için Yammer ayarları Yammer ayarlar simgesi için Git > Kişilerve kullanıcı adını tıklatın.

Aşağıdaki tabloda, değiştirme veya silme gerekirse, bu verileri gösterilmiştir.

Veri türü

Nasıl değiştirmek veya silmek için

Yer işaretiyle işaretlenen iletiler, Grup üyeliğini, takip edilen veya aşağıdaki kullanıcıları ve takip edilen konuları

Bir kullanıcı Yammer'dan kaldırmak için kullanıcı seçeneği silme seçtiğinizde, bu bilgileri 14 günlük askıya dönemden sonra silinir. Yönetici, bir kullanıcı için bu bilgileri değiştiremezsiniz.

Bir kullanıcı değiştirebilir veya bu bilgileri silin. Yammer'da sürdürme ipuçları düzenliadımları için bkz.

Kullanıcı ayarlarını, bildirim, uygulama ve dil ayarları dahil olmak üzere

Bu bilgiler kullanıcı Yammer'dan kaldırmak için kullanıcı seçeneği silme seçtiğinizde 14 günlük askıya dönemden sonra silinir. Yönetici, bir kullanıcı için bu bilgileri değiştiremezsiniz.

Bir kullanıcı kendi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Benim Yammer profil ve ayarlarını değiştirmeadımları için bkz.

Kullanıcı profili

Kullanıcının bir Yammer kimlik varsa, iki seçeneğiniz vardır:

Kullanıcının bir Office 365 kimlik varsa, Yammer Kullanıcı profili profil bilgileri alır Azure Active Directory (AAD gelen) Office 365'ten otomatik olarak alınır. Yammer kullanıcıları, Yammer'da profillerini geçici olarak değiştirebilirsiniz, ancak AAD, dolayısıyla kalıcı olarak değiştirmek veya bir kullanıcının profil silmek için değişiklik olduğunda bu değişikliklerin üzerine yazılır, değiştirme veya Office 365 ve AAD dizin verileri silmeniz gerekir. Office 365'ten kendi kullanım ömrü boyunca yönetme Yammer kullanıcıları ve Azure Active Directory içindeki kullanıcı için profil bilgilerini ekleme veya değiştirmebakın.

Kullanıcı profili ve (kullanıcı tarafından yapılır) ayarlarını düzenleme

Bir kullanıcı kendi profili düzenleyebilirsiniz. Yöneticiler kullanıcı profili veya ayarları değiştiremezsiniz.

 • Kullanıcı Yammer ayarlar simgesi Yammer ayarlar simgesini tıklatın ve Ayarları Düzenle'yitıklatın.

 • Yapmak istediğiniz değişikliği sekmesini seçin:

  • Profilinizi değiştirmek için profiliseçin.

  • Parolanızı değiştirmek için parolaseçin.

  • Bildirimleriniz düzenlemek için ağlarıseçin.

  • Hesap etkinliğinizi görmek için Hesap etkinliğiseçin.

  • Yüklediğiniz hangi uygulamaların görmek için Uygulamalarım' ı seçin.

  • Tercihler ayarlamak için Tercihler'iseçin.

Ayrıca Bkz:

Veri uyumluluk Yammer yönetme

GDPR Yönet veri konu isteklerini Yammer temel

Yammer Enterprise verileri dışarı aktarma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×