Yönetilmeyen cihazlardan erişimi denetleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Son güncelleştirme: Ocak 2018

Not : Bazı işlevler hedeflenen bırakın seçeneğiyukarı ayarlamış kuruluşlara aşamalı olarak sunulur. Bu özellik henüz göremeyebilirsiniz veya bu makalede anlatılan nedir'den farklı görünebilir anlamına gelir.

SharePoint veya Office 365'te genel yönetici, engelleyebilir veya (söz konusu etki alanına katılmış veya uyumlu Intune içinde) yönetilmeyen cihazlardan SharePoint ve OneDrive içeriğe erişimi sınırlayın. Engelleme veya sınırlandırmak erişmek için:

 • Kuruluş veya yalnızca bazı kullanıcıları veya güvenlik gruplarını'deki tüm kullanıcılar.

 • Yalnızca bazı site koleksiyonlarını veya kuruluş tüm siteleri.

Erişimi engelleme güvenlik sağlamaya yardımcı olur, ancak kullanılabilirlik ve üretkenliği, gelir. Erişimi sınırlama kullanıcıların yanlışlıkla veri kaybı yönetilmeyen cihazlarda adres atarken üretken olanak sağlar. Erişimi sınırlandırmak açtığınızda, kullanıcıları yönetilen cihazda (tarayıcı birini kullanın ve aşağıda listelenen işletim sistemi birleşimleri sürece) tam erişim elde eder. Kullanıcıların yönetilmeyen aygıtlarda yalnızca tarayıcı indirme, yazdırma veya dosyaları eşitleme yeteneği ile erişimi olur. Ayrıca Microsoft Office Masaüstü uygulamaları gibi uygulamalar içeriğe erişim sağlamaya kullanamazlar. Access sınırlandırmak olduğunda, izin vermek veya dosyaları tarayıcıda düzenleme engellemek seçebilirsiniz.

Notlar : 

 • Azure AD koşullu erişim ilkelerinin engelleme veya yönetilmeyen cihazlarda erişimi sınırlandırmak dayanır. Bunları ve gereksinim duydukları abonelikler hakkında daha fazla bilgi için koşullu erişim Azure Active Directory'debakın.

 • Yönetilmeyen cihazlarda erişimi sınırlandırmak istiyorsanız, kullanıcılar aşağıdaki tarayıcı ve işletim sistemi birleşimleri olan yönetilen cihazlarda de erişimi sınırlı:

  Chrome, Firefox veya Microsoft Edge ve Microsoft Internet Explorer Windows 10 veya Windows Server 2016 yanı sıra başka bir tarayıcı

  Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 veya Windows Server 2008 R2 Firefox'ta

SharePoint Yönetim Merkezi kullanılarak SharePoint ve OneDrive içeriğe erişimi engelle

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. SharePoint Yönetim merkezinde, erişim denetimitıklatın.

 5. Erişimi engelleseçin.

 6. Tamam'a tıklayın.

  Access denetimi sayfasında ayarlama erişimini engelleme

  Not : Bu ilke etkinleşmesi için 5-10 dakika kadar sürebilir. Zaten yönetilmeyen cihazlardan oturum açmış kullanıcılar için etkili çalışmaz.

Azure AD Yönetim Merkezine gidin ve koşullu erişim' i tıklatın, bir ilke SharePoint Yönetim Merkezi tarafından oluşturulan görebilirsiniz.

Azure AD Yönetim Merkezi'nde erişimini engellemek için bir ilkesi oluşturma

SharePoint Yönetim Merkezi kullanılarak SharePoint ve OneDrive içeriğe erişimi sınırlamak

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. SharePoint Yönetim merkezinde, erişim denetimitıklatın.

 5. Sınırlı izin ver, yalnızca web accessseçin.

 6. Tamam'a tıklayın.

  Access denetimi sayfasında sınırlı erişim ayarı

  Notlar : 

  • Bu ilkeler etkinleşmesi için 5-10 dakika kadar sürebilir. Zaten yönetilmeyen cihazlardan oturum açmış kullanıcılar için etkili çalışmaz.

  • Varsayılan olarak, kullanıcıların tarayıcıda Kopyala dosyalarını düzenleyin ve oturumunu tarayıcı penceresinde dosya içeriğini yapıştırma ve önizlemesi yapılamıyor (.zip ve .exe gibi) tarayıcıda dosyalarını indirme İlkesi sağlar. Bunu engellemek için PowerShell cdmlet kullanın.

Azure AD Yönetim Merkezine gidin ve koşullu erişim' i tıklatın, iki ilkeleri SharePoint Yönetim Merkezi tarafından oluşturulan görebilirsiniz. Varsayılan olarak, ilkeyi tüm kullanıcılar için geçerlidir. Yalnızca belirli güvenlik gruplarına uygulamak için Kullanıcılar ve gruplaraltında değişiklik yapın. Azure AD Yönetim merkezinde birbirleriyle çakışan ilkeleri birden çok koşullu erişim oluşturmak için dikkatli olun değil. SharePoint Yönetim Merkezi tarafından oluşturulan ilkeleri devre dışı bırakabilir ve sonra el ile ihtiyacınız koşullu erişim ilkelerini oluşturun.

Erişimi sınırlamak için Azure AD Yönetim Merkezi'nde iki ilkesi oluşturma

PowerShell kullanarak SharePoint ve OneDrive içeriğe erişimi sınırlamak

 1. Connect-SPOServiceçalıştırarak Yönetici hesabınızla SharePoint Yönetim Merkezi'nde SharePoint Online Yönetim Kabuğuiçinde bağlayın. Bu cmdlet'i çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için Bağlan SPOServicebakın.

 2. Set-SPOTenant -ConditionalAccessPolicy AllowLimitedAccessçalıştırın.

Notlar : 

 • Varsayılan olarak, tarayıcı ve tarayıcı penceresini kapatma dosya içeriğini Kopyala dosyalarını düzenlemek kullanıcılara ilke sağlar. Bunu engellemek için -AllowEditing $falsebelirtin.

 • Bir tarayıcıda .zip ve .exe gibi bazı dosya türleri önizlemesi yapılamıyor. Varsayılan olarak, bu dosyaları indirmek kullanıcılara ilke sağlar. Bu tür dosyaları engelleyecek şekilde -AllowDownloadingNonWebViewableFile $falsebelirtin.

 • SharePoint Online PowerShell kullanarak yönetme hakkında daha fazla bilgi için SharePoint Online Yönetim Kabuğu'na girişbakın.

Belirli SharePoint site koleksiyonları veya OneDrive hesapları erişimi sınırlandırmak

Belirli sitelere erişimini sınırlandırmak için "Masaüstü uygulamaları, mobil uygulamalar ve web tam erişime izin verecek şekilde." Kiracı düzeyinde ilkesini ayarlama Ardından el ile bir ilkesi oluşturma Azure AD Yönetim merkezinde ve PowerShell cmdlet'lerini çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Azure AD Yönetim merkezinde, koşullu erişimseçin ve ardından Ekle'yitıklatın.

 2. Kullanıcılar ve gruplaraltında tüm kullanıcılar veya yalnızca belirli güvenlik grupları uygulamak için ilke isteyip istemediğinizi seçin.

 3. Bulut uygulamalarıaltında Office 365 SharePoint Online' ı seçin.

 4. Koşullaraltında hem mobil uygulamalarını ve Masaüstü istemcileri ve tarayıcıseçin.

 5. Oturumu Kullan uygulama kısıtlamaları zorunluseçin. Bu, SharePointiçinde belirtmeniz ayarlarını kullanmak için Azure bildirir.

 6. İlkeyi etkinleştirin ve kaydedin.

  Azure AD Yönetim Merkezi'nde uygulama tuttuğu kısıtlamalar kullanmak üzere bir ilkesi oluşturma
 7. SharePoint Yönetim merkezinde Yönetici hesabınızla Connect-SPOServiceçalıştırarak ' te SharePoint Online Yönetim Kabuğubağlayın. Bu cmdlet'i çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için Bağlan SPOServicebakın.

 8. Set-SPOSite -Identity https://<SharePoint online URL>/sites/<name of site collection or OneDrive account> -ConditionalAccessPolicy AllowLimitedAccessçalıştırın.

Notlar : 

 • Site koleksiyonu düzeyi ayarını en az olarak Kiracı düzeyinde ayarı olarak kısıtlayıcı olması gerekir.

 • Varsayılan olarak, ilke dosyalarını tarayıcıda düzenlemek kullanıcıların sağlar. Bunu engellemek için -AllowEditing $falsebelirtin.

 • Bir tarayıcıda .zip ve .exe gibi bazı dosya türleri önizlemesi yapılamıyor. Varsayılan olarak, bu dosyaları indirmek kullanıcılara ilke sağlar. Bu tür dosyaları engelleyecek şekilde -AllowDownloadingNonWebViewableFile $falsebelirtin.

SharePoint Online PowerShell kullanarak yönetme hakkında daha fazla bilgi için SharePoint Online Yönetim Kabuğu'na girişbakın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×