Yönetilen Meta Veri sütunu oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetilen Meta veri sütunu listeleri, kitaplıkları veya site kullanıcıları yönetilen terimler belirli terim kümesinden değerlerini seçin ve bu değerler kendi içeriğinin uygulamak etkinleştirmek için içerik türlerini eklediğiniz yeni bir sütun türüdür. Oluşturma ve yapılandırma varolan bir terim kümesi veya teriminin eşlemek için Yönetilen Meta veri sütunu veya yeni bir terim kümesinin özellikle Yönetilen Meta veri sütunu için oluşturabilirsiniz.

Bu makalede

Yönetilen Meta veri sütunu kullanmanın yararları

Yazılanı tamamlayan, ayrıştırma, açıklamalar, eş anlamlılar

Ağaç Seçici

Varolan bir terim kümesi veya teriminin haritaları bir yönetilen meta veri sütunu oluşturma

Yeni terim kümesi ile yeni bir yönetilen meta veri sütunu oluşturma

Oluşturma ve yeni terim kümesi yapılandırma

İlgili görevler

Yönetilen Meta veri sütunu kullanmanın yararları

Yönetilen Meta verileri kullanıcıların kendi içeriğinin başvuruda bulunabilirsiniz terimlerin listesiyle sağladıkları için sütunları meta verilerin tutarlı kullanımı siteler arasında yükseltme. Bu terimleri, terim deposu yönetim aracında terim deposu yöneticisi veya terimleri yönetmek için gerekli izinlere sahip diğer kişiler tarafından merkezi olarak yönetilen bir terim kümesi gelmektedir.

Bu terim kümesini güncelleştirildiğinde ve sütunundan ayrı ayrı yönetilen çünkü sütunu (veya herhangi bir içerik türleri, listeler veya kitaplıklar kendisiyle ilişkilendirilmiş) güncelleştirmek için gerek yoktur güncelleştirme yapma terimler için kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Belirli yönetilen meta veri sütunu bağlı olduğu terim kümesi güncelleştirildiğinde, bu Yönetilen Meta veri sütunu kullanılabilir her yerde güncelleştirilmiş koşullarını otomatik olarak kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelir. Bu yönetilen meta veri sütunu bir kullanıcı seçmek seçim değer listesini değiştirmek istediği her zaman güncelleştirilecek sahip olmayı tercih seçim bir sütundan çok farklı hale getirir.

Terimleri, açıklamalar, eş anlamlılar ve çok dilli değerleri ayrıştırma desteği silmenize yönetilen meta verileri sütunlar birkaç benzersiz özellikleri ve kullanıcıları seçin ve uygulama desteği "yazma," gibi içerik için terimleri yardım özelliklere sahip.

Yazılanı tamamlayan, ayrıştırma, açıklamalar, eş anlamlılar

Zaman bir kullanıcı bir yönetilen meta veri alanına bir değer yazmaya başlar, tüm koşulları kullanıcı karakterlerle başlayan kümesi yazılan ilişkilendirilmiş terim görüntüler. Terimi adını ayarlayın ve terimin konum hiyerarşisi yardımcı olan terimi birlikte kendisini, kullanıcılar uygun terimi seçin belirtilmesi.

Yazmaya başladığınızda terimler size önerilir.

Kullanıcıların kendi işaretçi bunları uygun kararlar almanıza yardımcı olması için açıklayıcı metin görmek için Önerilen terimler üzerinde taşıyabilirsiniz.

Açıklayıcı metin, kullanıcıların doğru terimi seçmesine yardım eder.

Eş Anlamlılar için bir terim belirtilmişse, kullanıcıları bu girebilir ve doğru terimi atanır.

Ağaç Seçici

Kullanıcıları Yönetilen Meta veri sütunu güncelleştirdiğinizde, bunlar istedikleri değeri yazabilirsiniz veya bunların s terimi hiyerarşisi içinde bir değerden seçmek için kullanabilecekleri terim Seçicisi iletişim kutusunu başlatmak için Yönetilen Meta veri alanının yanındaki görüntüler etiketler simgesini tıklatabilirsiniz et. Bu, kullanılabilir terimlerle tanıdık olmayabilir kullanıcılara kullanışlıdır. Terim kümesi açık olması için yapılandırılmış ve onun için Yönetilen Meta veri sütunu dolgu değerleri sağlar, kullanıcıları yeni bir terim terim kümesine terim eklemeyi olabilir. Veya terim kümesi için belirlenen kişiye geri bildirim gönderme seçeneği yalnızca olabilir.

Yönetilen terimleri bir ağaç denetim seçicisinden seçebilirsiniz.

Varolan bir terim kümesi veya teriminin haritaları bir yönetilen meta veri sütunu oluşturma

Terim kümesi veya terim kümesinin (şey hiyerarşik terim kümeleri için yararlı olabilir) alt temsil eden bir tek terimli için Yönetilen Meta veri sütunu eşleyebilirsiniz. Terim kümesi için sütun eşleme varsa, tüm kullanılabilir terimler bu terim kümesini altında görüntülenir. Siz bir terim kümesi içindeki tek terimli sütunu varsa, sonra sütun bu terimi ve bunun altındaki herhangi bir terimleri hiyerarşide görüntüler.

Varolan bir terim kümesi veya teriminin sitesindeki herhangi bir düzeyde (örneğin, bir site sütunu veya olarak belirli bir liste veya kitaplık için yerel bir sütunu) haritaları Yönetilen Meta veri sütunu oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, kimin yeni site içerik türlerini oluşturma veya listeler ve kitaplıklar yapılandırma olabilir yeniden kullanılabilir ve başkalarının kapsamlı yararlı olması için Yönetilen Meta veri sütunu isterseniz, bir site sütunu oluşturmak isteyebilirsiniz. Nasıl ve nerede oluşturduğunuz Yönetilen Meta veri sütunları çarpanlarına kuruluş genelinde Yönetilen Meta veriler, içerik türleri, belge yönetimi ve site yönetim için planlamanıza içine.

Oluşturmak veya site sütunları yapılandırmak için Site koleksiyonu yöneticisi olmanız gerekir. Liste veya kitaplık için sütun oluşturmak için Listeleri Yönet izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Site sahipleri varsayılan olarak bu izne sahip olması.

Var olan bir terim kümesine haritaları yeni bir yönetilen meta veri site sütunu oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

Liste veya kitaplık için varolan bir terim kümesi haritaları için yeni bir yönetilen meta veri sütunu oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Ayarları Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. veya Site eylemleri menüsünü, Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Web Tasarımcısı galerileri veya galerileraltında Site sütunları' ı tıklatın.

 3. Site sütunları'nda Oluştur' u tıklatın.

 1. Liste veya kitaplığa yeni bir yönetilen meta veri sütunu oluşturmak istediğiniz yere gidin.

 2. Şerit üzerindeki Liste veya Kitaplık sekmesinde, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. Sütunlar bölümünde Sütun Oluştur'u tıklatın.

 1. (Sütunun türüne bağlı olarak oluşturmakta olduğunuz) Yeni Site sütunu veya Sütun Oluştur sayfasında ad ve tür bölümünde, sütun için istediğiniz adı yazın.

 2. Bu sütundaki bilginin türüaltında Yönetilen Meta veri' ı tıklatın.

 3. Grup bölümünde seçin veya sütun düzenlemek istediğiniz grubu oluşturun.

 4. Ek sütun ayarları bölümünde bir açıklama yazın ve kullanıcıların bu sütun için bir değer sağlamasını zorunlu isteyip istemediğinizi belirtin. Ayrıca, sütunun benzersiz değerler zorla isteyip istemediğinizi belirtin.

 5. Daha sonra bir liste veya kitaplığa sütun ekliyorsanız, (birden fazla içerik türünü kitaplığın etkinse) liste veya kitaplık için tüm içerik türlerine bu yeni bir yönetilen meta veri sütunu eklemek isteyip istemediğinizi belirtmek mümkün olabilir. Ayrıca, bu sütun liste veya kitaplık için varsayılan görünüme eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

 6. Birden çok değer alanı bölümünde sütunda birden çok değere izin vermek isteyip istemediğinizi belirtin. Birden çok değere izin verirseniz, kullanıcılar liste görünümleri bu sütunda sıralama yapmak mümkün olmayacaktır.

 7. Görüntü biçimi bölümünde, sütunun yalnızca terim etiketi görüntülemesini istediğiniz mi, yoksa terim ve terim hiyerarşisindeki tam yolunu ayarlama belirtin.
  Terim için bağlam nerede belirsiz olabilir durumlarda tam hiyerarşik yoluyla görüntülemek yararlı olabilir.

 8. Terim deposu ayarları bölümünde, yönetilen bir terim kümesi kullan' ı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanmak istediğiniz koşulları içeren bir terim kümesi için arama yapmak için bir terim adını yazın ve Bul düğmesini tıklatın. Terim kümesi veya teriminin sonuçlarından istediğiniz kutusunda görüntülenen seçebilirsiniz. Yeniden aramak istiyorsanız, Sıfırla düğmesine tıklayın.

  • Terim kümesi veya bu sütuna eşlemek istediğiniz terimi göz atmak için genişletin ve istediğiniz terim kümesi için Gözat kutusunda görüntüleyen Yönetilen Meta Veri Hizmeti Uygulaması'nın yanındaki oku tıklatın. Terim kümesi veya istediğiniz terimi buluncaya kadar düğümlerini genişletmek devam edin. Terim kümesi veya teriminin seçmek için tıklayın.

 9. Dolgu izin ver bölümünde, yeni değerler terim kümesine terim eklemek kullanıcılara kullanabilmelerini isteyip istemediğinizi belirtin. Seçtiğiniz terim kümesi kapalıysa, dolgu izin vermek mümkün olmayacaktır.

 10. Varsayılan değer bölümünde, isteğe bağlı olarak sütun için varsayılan değer olarak kullanmak istediğiniz terimi belirtebilirsiniz. Terimi yazabilirsiniz veya terim seçiciyi kullanarak terimini göz atmak için etiketler simgesini tıklatabilirsiniz.

 11. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Yeni terim kümesi ile yeni bir yönetilen meta veri sütunu oluşturma

Kullanmak istediğiniz varolan bir terim kümesi değilse, yeni bir terim kümesinin yeni bir yönetilen meta veri sütunu için de oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz terim kümesini oluşturduğunuz yere yalnızca site koleksiyonu içinde kullanılabilecek "yerel" terim kümesi olacaktır. İçin yerel bir terim eklemek herhangi bir terim kümesi önerileri Kurumsal anahtar sözcükler sütunlarında (farklı genel terim kümeleri'teki koşullara) olarak sunulmaz.

Oluşturmak veya site sütunları yapılandırmak için Site koleksiyonu yöneticisi olmanız gerekir. Liste veya kitaplık için sütun oluşturmak için Listeleri Yönet izin düzeyine sahip olmanız gerekir. Site sahipleri varsayılan olarak bu izne sahip olması.

Var olan bir terim kümesine haritaları yeni bir yönetilen meta veri site sütunu oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

Liste veya kitaplık için varolan bir terim kümesi haritaları için yeni bir yönetilen meta veri sütunu oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Ayarları Başlık çubuğunda SharePoint 2016 Ayarlar düğmesi. veya Site eylemleri menüsünü, Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Web Tasarımcısı galerileri veya galerileraltında Site sütunları' ı tıklatın.

 3. Site sütunları'nda Oluştur' u tıklatın.

 1. Liste veya kitaplığa yeni bir yönetilen meta veri sütunu oluşturmak istediğiniz yere gidin.

 2. Şerit üzerindeki Liste veya Kitaplık sekmesinde, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. Sütunlar bölümünde Sütun Oluştur'u tıklatın.

 1. (Sütunun türüne bağlı olarak oluşturmakta olduğunuz) Yeni Site sütunu veya Sütun Oluştur sayfasında ad ve tür bölümünde, sütun için istediğiniz adı yazın.

 2. Bu sütundaki bilginin türüaltında Yönetilen Meta veri ' ı tıklatın.

 3. Ek sütun ayarları bölümünde, sütun için bir açıklama yazın ve sütun için bir değer girmesini gerektiren isteyip istemediğinizi belirtin. Ayrıca, sütunun benzersiz değerler zorla isteyip istemediğinizi belirtin.

 4. Bir liste veya kitaplığa sütun ekliyorsanız, ardından (birden fazla içerik türünü kitaplığın etkinse) liste veya kitaplık için tüm içerik türlerine bu yeni bir yönetilen meta veri sütunu eklemek isteyip istemediğinizi belirtmek de. Ayrıca, bu sütun liste veya kitaplık için varsayılan görünüme eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

 5. Birden çok değer alanı bölümünde sütunda birden çok değere izin vermek isteyip istemediğinizi belirtin. Birden çok değere izin verirseniz, kullanıcılar liste görünümleri bu sütunda sıralama yapmak mümkün olmayacaktır.

 6. Görüntü biçimi bölümünde, sütunun yalnızca terim etiketi görüntülemesini istediğiniz mi, yoksa terim ve terim hiyerarşisindeki tam yolunu ayarlama belirtin.
  Terim için bağlam nerede belirsiz olabilir durumlarda tam hiyerarşik yoluyla görüntülemek yararlı olabilir.

 7. Terim deposu ayarları bölümünde, terim kümenizi özelleştirinseçin ve ardından terim kümesi için bir açıklama yazın.

 8. Düzenleme kullanarak terim kümesi Yöneticisi'nitıklatın ve değişikliklerinizi kaydetmek için sorulduğunda Tamam ' ı tıklatın.

 9. Bölümündeki adımları izleyerek Oluştur ve yeni terim kümesi yapılandırma terim kümesi ayarlamak için.

Sayfanın Başı

Oluşturma ve yeni terim kümesi yapılandırma

 1. Terim Deposu yönetim aracının Özellikler bölmesinde, yeni terim kümesiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri belirtin:

Bu alana

Yapılacaklar:

Terim kümesi adı

Terim kümesi için bir ad yazın. Bu alan sütunun adını önceden doldurulan, ancak güncelleştirmek ya da değiştirin

Açıklama

Bu terimleri nasıl kullanmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak bir açıklama yazın.

Sahip

Terim kümesi biri size dışında gibi sahibi isterseniz, başka bir kişi veya grup sahibi değiştirebilir. Tek bir öğe girebilirsiniz.

Kişi

Site kullanıcıları Yönetilen Meta veri sütunundaki değeri güncelleştirirken terim deposu görüşünüzü değiştirebilmesini isterseniz bir e-posta adresini yazın.

Proje katılımcıları

Kullanıcılar veya gruplar terim kümesinde önemli değişiklikler yapılmadan önce bildirilmesi adlarını ekleyin.

Gönderme İlkesi

Terim kümesi Kapalı veya açıkolmasını isteyip istemediğinizi belirtin.

Terim kümesi kapalıysa, ardından kullanıcıların yeni terimler bu terim kümesine bağlı bir yönetilen meta veri sütunundaki değeri güncelleştirmekte olduğunuz ve terim kümesi yalnızca yönetilen meta verileri güncelleştirmek için izni olan kişiler tarafından güncelleştirilebilir ekleyemezsiniz. Terim kümesi açıksa, kullanıcı sütunu aynı zamanda Doldurma seçeneklerine izin verecek şekilde yapılandırılmışsa, terim deposu için yeni terimler ekleyebilirsiniz.

Etiketleme için kullanılabilir

Terim etiketleme için kullanılabilir kümesi içindeki terimleri haline getirmek için onay kutusunu seçin. Onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, bu terim kümesini çoğu kullanıcılara görünür olmayacaktır.

Terim kümesi hala geliştirme, veya aksi kullanılmaya hazır değil, onay kutusunu temizleyin isteyebilirsiniz.

 1. Özellik güncelleştirmelerinizi kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

 2. Terimin terimleri ayarlama, üzerine gelin soldaki ağaç denetimi terim deposu görüntülenen oku tıklatın ve ardından Terim oluştur'ıtıklatın ve sonra adı yazın eklemek için sürenizin istiyorsunuz.

 3. Özellikler bölmesinde, yeni terimle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri belirtin:

Bu alanda:

Yapılacaklar:

Etiketleme için kullanılabilir

Bu terim etiketleme için kullanılabilir duruma getirmek için bu onay kutusunu seçin. Onay kutusunu temizleyin, sonra bu terim görünür, ancak devre dışı bırakılmış etiketleme araçları olacaktır.

Dil

Terim için bu etiketin dilini seçin.

Açıklama

Nasıl bu terim uygulayacaklarını veya benzer terimlerden ayırt edeceklerini anlamalarına yardımcı olmak için bir açıklama yazın.

Varsayılan etiket

Sözcük veya tümceciği dilde bu terim için varsayılan etiket olarak kullanmak istediğiniz girin.

Diğer etiketleri

Bu terim için herhangi bir eş anlamlılar belirtin. Birkaç sözcükler veya tümcecikler meta veri yönetimi amacına yönelik tek bir varlık değerlendirilmesi için aynı anlamı ile isterseniz bunu yapabilirsiniz. Eş anlamlıları eklemek için bir sözcüğü yazın ve ek satırlar oluşturmak için ENTER tuşuna basın.

"Mavi" ve "mavi" rengi terim için varsayılan etiket için bir terim oluşturuyorsanız, örneğin, "azure," ekleyebilirsiniz "sapphire," "Indigo" ve "cobalt" olası eş anlamlıları.

Üyesi

Üst terim kümesi adı, açıklama, sahibi ve diğer bilgileri açıklanmaktadır.

 1. Kaydet’e tıklayın

 2. Yeni terim eklemek için 3 -5 adımları yineleyin.

 3. Terimleri altındaki alt terimler oluşturmak için altında başka bir terim iç içe geçirmeyin, görüntülenen oku tıklatın ve ardından Terim oluşturtıklatın istediğiniz bir tek terimli üzerine gelin ve sürenizin için istediğiniz adı yazın.

 4. Adım 4 ve 5 (ilk güncelleştirmek istediğiniz terimi seçin), alt terimler için özelliklerini belirtmek için yineleyin.

 5. Varsayılan olarak, terim kümesi içindeki terimleri dil için varsayılan sıralama düzenini görüntülenir. Dil veya terim etiketleri, değişiklikleri bakılmaksızın tutarlı bir sırada terimleri görünmesini sağlayacak şekilde özel sıralama düzenini belirtmek istiyorsanız, terim kümesi ağaç denetiminde seçerek ve ardından sağ tarafta Özel sıralama sekmesini tıklatarak bunu yapabilirsiniz. Özel sıralama düzenini kullan' ı tıklatın ve sonra istediğiniz sayısal sırada terimleri düzenlemek için liste kutuları kullanın.

  Sayfanın Başı

İlgili görevler

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×