XML verilerini dışarı aktarma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İçeri aktarılan bir XML verilerini eşlenen hücrelere çalışma sayfanızdaki verilerigönderdiğinizden ve verilere yapılan değişiklikler, çoğunlukla verileri bir XML dosyasına kaydetmek veya dışarı aktarmak istediğiniz sonra.

Önemli: Zaman XML eşlemeleri oluşturma ve verileri Excel'de XML veri dosyalarını verme, aktarılabilir satır sayısında bir sınırlama vardır. Excel'den XML Dışarı Aktar en çok 65.536 kaydeder. Dosyanıza birden çok 65.536 satırı varsa, Excel ilk (#ROWS mod 65537) satırları dışarı aktarır. Örneğin, Excel çalışma sayfanızda 70.000 satırları varsa, 70000 mod 65537 = 4464 satırları dışarı aktarır. 1) xlsx yerine kullanın veya 2) dosyayı XML elektronik tablosu 2003 (.xml) kaydetmek için Bizim önerimiz olduğu hangi görüntülenecektir eşlemeler kaybolur veya 3) 65, 536 sonra tüm satırları silin ve yeniden hangi eşlemeler tutmak ancak dosyanın sonundaki veriler kaybolur verin.

Şu şekilde çalışma sayfanızdan XML verilerini dışarı aktarmak:

 1. Geliştirici > Dışarı Aktar.

  Geliştirici sekmesini görmüyorsanız, bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

 2. Küçük bir XML Dışarı Aktar iletişim kutusu görüntülenirse, kullanmak istediğiniz XML eşlemesine tıklayın ve Tamam' ı tıklatın.

  Bu iletişim kutusu yalnızca bir XML tablosu seçilmediğinde ve çalışma kitabının birden çok XML eşlemesi olduğunda görüntülenir.

 3. Büyük XML Dışarı Aktar iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 4. Dışarı Aktar'ı tıklatın.

  Not: Çalışma sayfanızda, başlıkları veya XML eşlemesindeki XML öğe adlarından farklı etiketleri varsa, dışarı aktarma veya çalışma sayfasından XML verilerini kaydettiğinizde Excel XML öğe adlarını kullanır.

Şu şekilde ile birden çok 65.536 çalışıyorsanız, çalışma sayfanızdan XML verilerini dışarı aktarmak:

 1. Dosyanızdaki satırların toplam sayısından 65537 çıkarın. Bu size x satır sayısını verir.

 2. Excel çalışma sayfasının başından x Sil satırı.

 3. Çalışma sayfasını, XML veri dosyası olarak dışarı aktarın.

 4. Excel çalışma sayfasını kapatıp yeniden açın.

 5. Toplam x satırdan sonraki her şeyi silin ve XML veri dosyası olarak dışarı aktarın.

  Bu yordam, sağlamak amacıyla kalan satırların. İki XML Dışarı Aktar olacak noktası dosyaları ve bunlar birleştirilmiş at özgün çalışma sayfanızda toplam.

Eşlenmiş hücrelerdeki XML verilerini XML veri dosyasına kaydetme

Önceki XML işlevselliğiyle geriye dönük uyumluluk için, Dışarı Aktar komutunu kullanmak yerine dosyayı bir XML veri dosyasına (.xml) kaydedebilirsiniz.

 1. Dosyanızı kaydetmek için Ctrl+S tuşlarına basın.

  Bu adım, çalışma sayfanız XML veri dosyası olarak kaydedildiğinde çalışma sayfanızda yaptığınız değişikliklerden hiçbirinin kaybolmamasını sağlar.

 2. Excel 2010 ve 2013'te, Dosya ' yı > Kaydetve dosyanın kaydedileceği konumu seçin.

  Excel 2007'de, düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Farklı Kaydetyanında okun üzerine gelin ve sonra Diğer biçimler' i tıklatın.

 3. Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 4. Kayıt türü listesinde, XML Verileri'netıklayın ve Kaydet' i tıklatın.

 5. XML veri özellik kaybına neden olabileceğini dosyayı kaydetmeden belirten bir ileti alırsanız, devam' ı tıklatın.

 6. Küçük bir XML Dışarı Aktar iletişim kutusu görüntülenirse, kullanmak istediğiniz XML eşlemesine tıklayın ve Tamam' ı tıklatın.

  Bu iletişim kutusu yalnızca bir XML tablosu seçilmediğinde ve çalışma kitabının birden çok XML eşlemesi varsa görüntülenir.

 7. Büyük XML Dışarı Aktar iletişim kutusunda Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 8. Dışarı Aktar'ı tıklatın.

Not: Çalışma sayfanızda, başlıkları veya XML eşlemesindeki XML öğe adlarından farklı etiketleri varsa, dışarı aktarma veya çalışma sayfasından XML verilerini kaydettiğinizde Excel XML öğe adlarını kullanır.

XML verilerini dışarı aktarırken sık karşılaşılan sorunlar

XML verilerini dışarı aktarırken, aşağıdakilere benzer iletiler alabilirsiniz.

XML eşlemesi dışarı aktarılabildi ancak bazı gerekli öğeler eşlenmedi

Bu iletinin birkaç nedeni olabilir:

 • Bu XML tablosuyla ilişkilendirilmiş XML eşlemesinin, XML tablosuna eşlenmemiş bir veya birden çok gerekli öğesi vardır.

  XML kaynağı görev bölmesindeki hiyerarşik öğe listesi, her öğenin solundaki simgenin sağ üst köşesine kırmızı bir yıldız işareti koyarak gerekli öğeleri belirtir. Gerekli öğeyi eşlemek için, bunu çalışma sayfasında gösterilmesini istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Öğe, özyinelemeli bir yapıdır.

  Özyinelemeli yapının yaygın bir örneği, aynı XML öğelerinin iç içe birkaç düzeyde yer aldığı bir çalışanlar ve yöneticiler hiyerarşisidir. XML Kaynağı görev bölmesindeki öğelerin tümünü eşlemiş olsanız bile, Excel bir düzeyden daha derin olan özyinelemeli yapıları desteklemez ve bu nedenle öğelerin tümünü eşleyemez.

 • XML tablosunda karma içerik var.

  Karma içerik, bir öğenin alt öğesi ve alt öğenin dışında basit metni olduğunda ortaya çıkar. Bu durumun sık karşılaşılan bir örneği, öğenin içindeki verileri işaretlemek için biçimlendirme etiketlerinin (örneğin kalın yazı etiketleri) kullanılmasıdır. Alt öğe (Excel bunu destekliyorsa) görüntülenebilse bile, veriler içeri aktarıldığında metin içeriği kaybolur, veriler dışarı aktarıldığında kullanılamaz ve dolayısıyla içeri/dışarı aktarılamaz.

Çalışma kitabınızdaki XML eşlemeleri dışarı aktarılamıyor

Diğer öğelerle eşlenmiş öğenin ilişkisi korunamaz varsa XML eşlemesi dışarı aktarılamaz. Bu ilişki aşağıdaki nedenlerden dolayı korunur değildir:

 • Eşlenmiş öğenin şema tanımı, aşağıdaki özniteliklere sahip bir dizinin içinde yer alır:

  • Maxoccurs özniteliği 1'e eşit değildir.

  • Sıranın tanımlanmış birden fazla doğrudan alt öğesi vardır veya doğrudan alt öğesi olarak başka bir oluşturucusu vardır.

 • Aynı yinelenen üst öğeye sahip yinelenmeyen eşdüzey öğeler farklı XML tablolarına eşlenmiştir.

 • Birden çok yinelenen öğe aynı XML tablosuna eşlenmiştir ve yineleme bir üst öğe tarafından tanımlanmamıştır.

 • Farklı üst öğelerin alt öğeleri aynı XML tablosuna eşlenmiştir.

Ayrıca, aşağıdaki XML şema yapılarından biri varsa, XML eşlemesi dışarı aktarılamaz:

 • Liste listesi    Bir öğe listesinin ikinci bir öğe listesi vardır.

 • Normal dışı veriler    XML tablosunun şemada bir kez geçecek şekilde tanımlanan bir öğesi vardır (maxoccurs özniteliği 1 olarak ayanlanmıştır). Böyle bir öğeyi XML tablosuna eklediğinizde, Excel tablo sütununu öğenin birden çok örneğiyle doldurur.

 • Seçim    Eşlenmiş bir öğe, <choice> şema yapısının bir parçasıdır.

Çalışma kitabının eşlenmiş aralığı olmadığından Excel çalışma kitabını kaydedemiyor

Bir veya birden çok eşlenmiş aralık oluşturmadığınız sürece, Excel çalışma kitabınızı XML veri dosyasında kaydedemezsiniz.

Çalışma kitabınıza XML eşlemesi eklediyseniz, XML öğelerini çalışma sayfanıza eşlemek için şu adımları izleyin:

 1. Geliştirici > Kaynak'a tıklayın.

  Geliştirici sekmesindeki XML komutları

  Geliştirici sekmesini görmüyorsanız, bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

 2. XML kaynağı görev bölmesinde, çalışma sayfanıza eşlemek istediğiniz öğeleri seçin.

  Bitişik olmayan öğeleri seçmek için, bir öğeye tıklayın, CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra öğelerin her birine tıklayın.

 3. Seçili öğeleri çalışma sayfasında görünmelerini istediğiniz konuma sürükleyin.

Çalışma kitabınızda henüz XML eşlemesi eklemediyseniz veya verileriniz bir XML tablosunda yer almıyorsa, çalışma kitabınızı Excel makro içerebilen çalışma kitabı dosya biçiminde (.xlsm) kaydedin.

Geliştirici sekmesini gösterme

Geliştirici sekmesini görmüyorsanız, aşağıdakilerden birini yaparak görüntüleyebilirsiniz:

 • Excel 2013 ve Excel 2010:

  1. Dosya > Seçenekler'i tıklatın.

  2. Şeridi Özelleştir kategorisini tıklatın.

  3. Ana Sekmeler'in altında, Geliştirici kutusunu işaretleyin ve Tamam'a tıklayın.

 • Excel 2007:

  1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi > Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Popüler kategorisine tıklayın.

  3. Excel'le çalışmak için üst seçenekler'in altında Şeritte Geliştirici sekmesini göster kutusunu işaretleyin ve Tamam'a tıklayın.

Ayrıca Bkz:

Excel'de XML görünümünü üzerinden

XML eşlemesi hücrelere eşlemesi XML öğelerini

Bağlan bir XML dosyasına (Power Query)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×