XML Görüntüleyicisi Web Bölümü'nü kullanarak yapısal verileri ve XML tabanlı belgeleri ve formları görüntüleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İçerik görüntülenmeden önce Genişletilebilir İşaretleme Dili'ni (XML) görüntülemek ve Genişletilebilir Stil Sayfası Dili Dönüşümleri'ni (XSLT) uygulamak için XML Görüntüleyici Web Bölümü'nü kullanabilirsiniz.

Önemli: XML Web Bölümü'nde görüntülenen içerik HTML FORM öğesi içeremez. HTML FORM öğesini kullanmaya ihtiyacınız varsa, Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü'nü veya Form Web Bölümü'nü kullanın.

Bu makalede

Web Bölümünü olası kullanma yöntemleriniz

Web Bölümüne içerik eklemenin yolları

Düzenlenmiş ve bağlantılı XML içeriğini bir araya getirme

Sayfaya Web Bölümü ekleme

Web Bölümü özelliklerini düzenleme

Web Bölümü'nün genel özelliklerini yapılandırma

Web Bölümünü kullanma yolları

XML Web Bölümü'nü aşağıdakileri görüntülemek için kullanabilirsiniz:

 • Veritabanı tablolarındaki veya sorgularındaki yapılandırılmış veri.

 • XML tabanlı belgeler.

 • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri birleştiren haftalık durum raporları veya seyahat harcama raporları gibi XML formları.

Sayfanın Başı

Web Bölümü'ne içerik ekleme yolları

XML Görüntüleyici Web Bölümü'ne içerik eklemek için kullanabileceğiniz iki yol vardır:

 • XML ve XSL Düzenleyicileri     XML ve XSLT kaynak kodunu girmek veya değiştirmek için bu düzenleyicileri kullanabilirsiniz. XML ve XSL kaynak düzenleyicileri XML ve XSLT sözdizimi bilgisine sahip kullanıcılara yönelik düz metin düzenleyicileridir.

 • XML ve XSL Bağlantıları     XML ve XSLT'yi düzenlemek yerine, XML ve XSLT kaynak kodunu içeren metin dosyasına köprü girebilirsiniz. Kullanabileceğiniz iki geçerli köprü protokolü şunlardır:

  • Köprü Metin Aktarım Protokolü (http://)

  • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesini (https://) kullanan, gizliliğe sahip Köprü Metin Aktarım Protokolü

   Mutlak bir URL veya bir göreli URL kullanabilirsiniz. Ancak, dosya yolu kullanamazsınız.

Sayfanın Başı

Düzenlenmiş ve bağlanmış XML içeriğini birleştirme

Hem birincil hem de ikincil bilgiler sağlamak amacıyla düzenlenmiş ve bağlanmış içeriği birleştirebilirsiniz. Örneğin, bağlanmış XML içeriğinin veya birincil bilgilerin kullanılamaması durumunda, düzenlenmiş XML içeriğinde ikincil bilgi olarak hata iletisi verebilirsiniz.Hem düzenlenmiş hem de bağlı XML içeriği sağladığınızda, ilk olarak her zaman bağlı XML içeriği kullanılır. Bağlı XML içeriğine erişilemiyorsa, düzenlenmiş XML içeriği kullanılır.

Not:  Düzenlenmiş ve bağlantılı XSL içeriğinin bu şekilde birleştirilmesi desteklenmez.

Sayfanın Başı

Bir sayfaya Web Bölümü ekleme

Bir sayfayı düzenlemek için en azından sitenin varsayılan <Site Adı> Üyeleri SharePoint grubuna eklenerek alınmış izinler sahibi olmanız gerekir.

 • Bir sayfada, şeritteki Sayfa sekmesine ve sonra da Düzenle komutuna tıklayın.

  Düzen sekmesinin Düzenle komutu

  Not:  Düzenle komutu devre dışıysa sayfayı düzenleme izniniz olmayabilir. Yöneticinize başvurun.

 • Web Bölümünü eklemek istediğiniz sayfaya tıklayın, Ekle sekmesini ve sonra da Web Bölümü'ne tıklayın.

  Web Bölümü komutu

 • Kategoriler'in altından Listeler ve Kitaplıklar gibi bir kategori seçin, sayfaya eklemek istediğiniz Web Bölümünü seçin (örneğin, Duyurular) ve ardından Ekle'yi tıklatın.

  Web Bölümü seçici

  Web Bölümünü seçtiğinizde, Web Bölümüyle ilgili bilgiler Web Bölümü Hakkında öğesinde görüntülenir.

 • Sayfayı düzenlemeyi bitirdiğinizde, Sayfa sekmesini ve sonra da Kaydet'i tıklatın.

Not:  XML Görüntüleyicisi Web Bölümü, İçerik Toplaması kategorisinde yer alır.

XML Görüntüleyicisi Web Bölümü sayfanızda konumlandırdığını yere eklenir.

Web Bölümünün özelliklerini düzenleme

 1. Web Bölümü özelliklerini düzenlemek için, Web Bölümünün üzerine gelin ve sonra aşağı oka tıklayın.
  Web Bölümünün Üzerine Gelin

 2. Web Bölümünü Düzenle'ye tıklayın.
  Web Bölümünü Düzenle'yi tıklatın

Web Bölümünün özellikleri araç bölmesinde görüntülenir.

Sayfanın Başı

Web Bölümünün özel özelliklerini yapılandırma

Aşağıdakiler XML Web Bölümü için benzersiz özelliklerdir:

Özellik:

Açıklama

XML Düzenleyicisi

XML kaynak kodunu düz metin düzenleyicisine girmek için kullanın. Bu düzenleyiciyi kullanmak için XML sözdizimi bilgisi gereklidir.

XML Bağlantısı

XML kaynak kodunu içeren metin dosyasına köprü girmek için kullanın. Kullanabileceğiniz geçerli iki geçerli köprü protokolü şunlardır:

 • Köprü Metin Aktarım Protokolü (http://)

 • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesini (https://) kullanan, gizliliğe sahip Köprü Metin Aktarım Protokolü

Mutlak bir URL veya bir göreli URL kullanabilirsiniz. Ancak, dosya yolu kullanamazsınız.

XSL Düzenleyicisi

XSLT kaynak kodunu düz metin düzenleyicisine girmek için kullanın. Bu düzenleyiciyi kullanmak için XSLT sözdizimi bilgisi gereklidir.

XSL Bağlantısı

XSLT kaynak kodunu içeren metin dosyasına köprü girmek için kullanın. Kullanabileceğiniz geçerli iki geçerli köprü protokolü şunlardır:

 • Köprü Metin Aktarım Protokolü (http://)

 • Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesini (https://) kullanan, gizliliğe sahip Köprü Metin Aktarım Protokolü

Mutlak bir URL veya bir göreli URL kullanabilirsiniz. Ancak, dosya yolu kullanamazsınız.

Sayfanın Başı

Web Bölümünün ortak özelliklerini yapılandırma

Web bölümleri, görünüşlerini, düzenlerini ve gelişmiş özelliklerini denetleyen ortak bir özellik kümesini paylaşır. Web Bölümü özelliklerini araç bölmesinde değiştirirsiniz.

Not:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik:

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümü'nün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümü'nün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümü'nün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümünün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür.

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik:

Açıklama

Gizli

Kullanıcı sayfayı açtığında, Web Bölümünün görünür olup olmadığını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklenmiştir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Sayfada Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Sayfadaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik:

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün sayfadan kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümü'nün simge durumuna gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümü'nün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümü'nün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Dışarı Aktarma Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de varsayılan SharePoint Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Görüntüsü URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Görüntüsü URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hatası İletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×