Word’le madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Word’le madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Madde işaretli oluşturmak için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile Word kullanın veya numaralandırılmış listeler. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Metin satırları varolan bir listeye kapatma, madde işareti stilini değiştirme ve iç içe geçmiş listeleri oluşturma öğreneceksiniz.

Ekran okuyucuların, listede kullanılan madde işaretinin stilini veya numarayı açıklama becerileri farklılık gösterir. Ekran okuyucunuzun ayrıntı ayarlarınızı belirlemeniz gerekebilir. Örneğin, JAWS en yaygın kullanılan on madde işareti türünü tanımlayabilir.

Notlar: 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazmanızı sağlayan çeşitli seçenekler vardır.

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Bu yöntemde, önce metin satırlarını yazar ve ardından bunları listeye dönüştürürsünüz.

 1. Listeniz için metin satırlarını yazın.

 2. Listenin öğelerini seçin.

 3. Listeye öğe açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde işaretli liste için Alt + H, U'ya basın

  • Numaralandırılmış liste için Alt + H, n tuşuna basın.

  Seçili madde işareti veya Numara stili açıklamasını duyduğunuz.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için metnin bir sonraki alana taşımak için aşağı ok tuşuna basın.

Şeritten madde işareti veya numara stili seçerek liste yapma

Bu yöntemde, önce madde işareti veya numara stilini uygular ve ardından liste öğelerini yazarsınız.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde işaretli liste oluşturmak için Alt + H, madde işareti stillerini kütüphanesi açmanızı tuşlarına basın.

  • Numaralandırılmış liste oluşturmak için Alt + H, sayı stilleri kütüphanesi açmak için N tuşuna basın.

 2. Sekme tuşuna basarak kullanılabilir stilleri gözden geçirin ve ardından birini seçmek için Enter tuşuna basın.

 3. Listenin ilk öğesini yazın. Listeye devam etmek için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için metnin bir sonraki alana taşımak için aşağı ok tuşuna basın.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Anahat stili numaralı bir listede numaralandırma veya madde işaretli liste iç içe madde işaretleri gibi bir liste içindeki bir liste oluşturabilirsiniz.

 1. Var olan listede, içine yerleştirilecek listenin üstünde yer alacak öğeyi seçin ve yeni liste öğesini oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 2. Listede, yeni listenin başlatılmasını istediğiniz konuma gidin.

  Yeni öğe için satır başındaki imleç, SEKME tuşuna basın. Word otomatik olarak o öğe için girintiyi artırır ve kolaylaştırır iç içe liste veya liste içinde çevresindeki liste parçası.

  Madde işareti veya numaralandırma stili yeni liste öğesinin üst öğesinin bir stile dayalı. Bu stillerden herhangi bir kullanılabilir madde işareti veya Numara stili değiştirebilirsiniz. Bilgi edinmek için nasıl, Madde işareti veya Numara stili değiştirmekiçin başvurun.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Var olan madde işaretleri veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, madde işareti veya numara kitaplığından herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Listenin tamamını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde İşareti düğmesini seçmek ve kitaplığı açmak için, Alt+H, U tuşlarına basın.

  • Numaralandırma düğmesini seçmek ve kitaplığı açmak için, Alt+H, N tuşlarına basın.

 3. Kullanılabilen seçeneklerde gezinmek için bir ok tuşuna basın. Bu seçenekler, en son kullandıklarınıza bağlı olarak değişebilir. Stil seçmek için Enter tuşuna basın.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için, Girintiyi Azalt düğmesini ve Girintiyi Artır düğmesini kullanın.

 1. Listenin tamamını seçin.

 2. Girintiyi azaltmak veya listeyi kenar boşluğuna yakınlaştırmak için, Alt+H ve sonra da A, O tuşlarına basın.

 3. Girintiyi artırmak veya listeyi kenar boşluğundan uzaklaştırma için, Alt+H, A, I tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Mac için Word kullanma madde işaretli veya numaralandırılmış oluşturmak için yerleşik Mac OS ekran okuyucusu, klavye ve VoiceOver ile listeler. Mac için Word metin satırlarının varolan bir listeye kapatma, madde işareti stilini değiştirme ve iç içe geçmiş listeleri oluşturma sağlar. Tüm bu tür listeler listesi otomatik olarak, yalnızca bir satır sonunda Enter tuşuna basarak devam olanak sağlar.

Ayrıca, kısayolu yazdığınızda otomatik olarak madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturması için Word’ü ayarlayabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazmanızı sağlayan çeşitli seçenekler vardır.

Yazarken madde işaretli liste oluşturma

 1. Yeni satırın başına, * (yıldız) girin ve Boşluk Çubuğu veya Sekme tuşuna basın. Otomatik olarak dolu yuvarlak bir madde işareti oluşturulur.

 2. İstediğiniz metni yazın.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için, Enter tuşuna ve ardından Geri tuşuna basın.

Yazarken numaralandırılmış liste oluşturma

 1. Yeni satırın başında, 1. (1 sayısı ve ardından bir nokta) yazın ve Boşluk Çubuğu'na veya Sekme tuşuna basın. Otomatik olarak numaralı bir madde işareti oluşturulur.

 2. İstediğiniz metni yazın.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için, Enter tuşuna ve ardından Geri tuşuna basın.

Şeritte madde işareti veya numara stili seçerek liste yapma

 1. İmleci, yeni listenin başına getirin.

 2. "Şu anda üzerinde bir tab...inside bir sekme grubu olduğunuz tarafından." sekme adı duymak kadar F6 tuşuna ve ardından ENTER tuşuna da Giriş sekmesine gitmek için Duyduğunuz kadar sonra sağ veya sol ok tuşunu kullanın: "Giriş sekmesi." Seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde işaretli liste oluşturma ve bir stil seçmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Madde işaretleri, menü düğmesini." Menüyü genişletmek için Control + Option + ÜST KRKT + M tuşlarına basın. Madde işareti stili seçmek için aşağı ok tuşuna basın ve sonra stiller göz atmak için ok tuşlarını kullanın. Stiller taşıdıkça size bildirilir.

  • Numaralandırılmış liste oluşturma ve bir stil seçmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Numaralandırma, menü düğmesini." Menüyü genişletmek için Control + Option + ÜST KRKT + M tuşlarına basın. Numaralandırma stili seçmek için ok tuşuna basın ve sonra stiller göz atmak için ok tuşlarını kullanın. Stiller taşıdıkça size bildirilir.

  Stil seçmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Liste oluşturulur ve odak belgeye taşınır.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Anahat stili numaralı bir listede numaralandırma veya madde işaretli liste iç içe madde işaretleri gibi bir liste içindeki bir liste oluşturabilirsiniz.

İç içe liste oluşturmak için

 1. Var olan listeyi sonra iç içe listeyi başlatmak istediğiniz öğenin sonuna gidin ve Enter tuşuna basın.

 2. Yeni öğe için satır başındaki imleç, SEKME tuşuna basın. Word otomatik olarak o öğe için girintiyi artırır ve kolaylaştırır iç içe liste veya liste içinde çevresindeki liste parçası.

  Not: Yeni liste öğesinin madde işareti veya numaralandırma stili için üst öğesinin stili temel alınır. Bu stilleri, sağlanan herhangi bir madde işareti veya numaralandırma stiliyle değiştirebilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz. Madde işareti veya numara stilini değiştirme.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Mevcut madde işaretlerinin veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, madde işareti veya numaralandırma kitaplığında herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Bir liste veya iç içe liste seçin.

  İpucu: Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin.

 2. "Şu anda üzerinde bir tab...inside bir sekme grubu olduğunuz tarafından." sekme adı duymak kadar F6 tuşuna ve ardından ENTER tuşuna da Giriş sekmesine gitmek için Duyduğunuz kadar sonra sağ veya sol ok tuşunu kullanın: "Giriş sekmesi." Seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni bir Madde işaretleri stili seçmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Madde işaretleri, menü düğmesini." Menüyü genişletmek için Control + Option + ÜST KRKT + M tuşlarına basın. Stiller göz atmak için aşağı ok tuşuna basın ve sonra stiller göz atmak için ok tuşlarını kullanın.

  • Yeni Numaralandırma stili seçmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Numaralandırma, menü düğmesini." Menüyü genişletmek için Control + Option + ÜST KRKT + M tuşlarına basın. Stiller göz atmak için aşağı ok tuşuna basın ve sonra ok tuşlarını kullanın.

  Stil seçmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Liste stili değiştirilir ve odak belgeye taşınır.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için, şeritteki Girintiyi Azalt düğmesini ve Girintiyi Artır düğmesini kullanın.

 1. Bir liste veya iç içe liste seçin.

 2. "Şu anda üzerinde bir tab...inside bir sekme grubu olduğunuz tarafından." sekme adı duymak kadar F6 tuşuna ve ardından ENTER tuşuna da Giriş sekmesine gitmek için Duyduğunuz kadar sonra sağ veya sol ok tuşunu kullanın: "Giriş sekmesi." Seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Girintiyi Azalt, listeyi veya yakın kenar boşluğuna taşımak için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Azalt Girintile düğmesi."

  • Girintiyi Artır veya liste uzağa kenar boşluğu uzakta taşımak için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Artır Girintile düğmesi."

  Seçenek belirtmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Odağı belgeye geri taşımak için F6 tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

iOS için Word kullanma VoiceOver ile madde işaretli veya numaralandırılmış oluşturmak için yerleşik iOS ekran okuyucusu, telefonunuzda listeler. iOS için Word listeye varolan metin satırlarını değiştirmek, madde işareti stilini değiştirme ve iç içe geçmiş listeleri oluşturma sağlar. Tüm bu tür listeler listesi otomatik olarak, yalnızca dokunarak bir satırın sonunda dönüş devam olanak sağlar.

Notlar: 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Belgenize madde işaretli veya numaralandırılmış liste eklemek için birkaç seçenek vardır.

Madde işaretli liste yazma

 1. Düzenleme görünümünde liste kullanmanın ilk öğeyi yazın ekran klavyesi. Siz kadar sağa doğru çekin klavyeye gitmek için bir klavye öğesi duyulmasını sağlayın.

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek de klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 2. , Klavyeyi kapatmak ve Şerit'e gitmek için yazdıktan sonra sola çekin duyduğunuz kadar "Göster şeridindeki, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesinde açılır ve sizin duymak: "Giriş sekmesi."

 3. Giriş sekmesinde, sağ duyduğunuz kadar çekin "Madde işaretleri, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Madde işaretleri menü açılır.

 4. Madde işaretleri menüde, kez doğru çekin ve kullanılabilen madde işareti stillerini gitmek için sağa doğru çekin: düz daire, Boş daire, düz kare, 4 küçük Karo, boş okveya onay işareti. Madde işareti stili açıklamaları çekerek yaparken duyulmasını sağlayın. Stil, istediğiniz zaman, çift seçmek için dokunun. Madde işareti seçili öğeye eklenir ve odağı Giriş sekmesine taşır.

 5. Şeridi kapatmak ve klavyeye geçmek için sağ duyduğunuz kadar çekin "Gizle Şerit, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Yeni liste öğesi eklemek için seçime dönüş Ekran Klavyesi ve yeni öğeyi yazın. Dönüş, siz "Return" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin seçmek için.

 7. Liste öğelerini oluşturmayı durdurmak için dönüş anahtarına gidin ve ekranın çift dokunun. Duyduğunuz: "Yeni satır." Geri dönüş anahtarına gidin ve ekranın çift dokunun. Odağı madde işaretli listenin altında taşır.

Numaralandırılmış liste yazma

 1. Düzenleme görünümünde liste kullanmanın ilk öğeyi yazın ekran klavyesi. Siz kadar sağa doğru çekin klavyeye gitmek için bir klavye öğesi duyulmasını sağlayın.

 2. , Klavyeyi kapatmak ve Şerit'e gitmek için yazdıktan sonra sola çekin duyduğunuz kadar "Göster şeridindeki, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesinde açılır ve sizin duymak: "Giriş sekmesi."

 3. Giriş sekmesinde, sağ duyduğunuz kadar çekin "numaralandırma düğmesinin" ve sonra ekrana iki kez dokunun. Numaralandırma menü açılır.

 4. Numaralandırma menüde, kez doğru çekin ve kullanılabilir numaralandırma stiller arasında gitmek için sağa doğru çekin: 1. 2. 3., 1) 2) 3), ı II. III., A b c, bir) b) c), a b. cveya ı ii. III. Numaralandırma stilini açıklamaları çekerek yaparken duyulmasını sağlayın. Stil, istediğiniz zaman, çift seçmek için dokunun. iOS için Word numaralandırılmış liste otomatik olarak başlar ve odağı Giriş sekmesine taşır.

 5. Şeridi kapatmak ve klavyeye geçmek için sağ duyduğunuz kadar çekin "Gizle Şerit, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Yeni liste öğesi eklemek için seçime dönüş Ekran Klavyesi ve yeni öğeyi yazın. Dönüş, siz "Return" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin seçmek için.

 7. Liste öğelerini oluşturmayı durdurmak için dönüş anahtarına gidin ve ekranın çift dokunun. Duyduğunuz: "Yeni satır." Geri dönüş anahtarına gidin ve ekranın çift dokunun. Odağı numaralandırılmış listenin altında taşır.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Anahat stili numaralı bir listede numaralandırma veya madde işaretli liste iç içe madde işaretleri gibi bir liste içindeki bir liste oluşturabilirsiniz.

 1. Bir listeniz varsa, iç içe geçmiş listesine değiştirmek istediğiniz liste öğesi duymak kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin "girinti konumunu Artır, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. iOS için Word otomatik olarak o öğe için girintiyi artırır ve kolaylaştırır iç içe bir listeye.

 3. Başka bir iç içe liste öğesini eklemek için imleci öğeyi sonuna karakter ve ardından dönüş seçin son duymak kadar aşağı doğru bir parmağınızla çekerek taşıma Ekran Klavyesi ve yeni öğeyi yazın.

Not: Madde işareti veya numaralandırma stili iç içe liste öğesinin kendi üst öğesi stilini üzerinde dayanır. Bu stillerden herhangi bir kullanılabilir madde işareti veya Numara stili değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Madde işareti veya Numara stili değiştirmekiçin başvurun.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Mevcut madde işaretlerinin veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, Madde işareti veya Numaralandırma kitaplığından herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Bir öğeyi kendi madde işareti veya numaralandırma stilini değiştirmek istediğiniz liste düzeyini duymak kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Şerit'e gidin ve klavyeyi kapatmak için sağ duyduğunuz kadar çekin "Göster şeridindeki, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesinde açılır ve sizin duymak: "Giriş sekmesi."

 3. Giriş sekmesinde, tek Parmakla VoiceOver kadar sağa doğru çekin Madde işaretleri veya Numaralandırma düğmesinin ulaşan duyurur. Ardından kitaplığını açmak için çift dokunun.

  İpucu: Madde işaretli bir listeyi, numaralandırılmış bir iç içe listeyle birleştirebilir ya da tersini yapabilirsiniz.

 4. Bir kez seçenekler taşıyın ve sonra stiller göz atmak için sağa için aşağı doğru çekin. Siz taşırken voiceOver stilleri duyurur. Seçili durumdaki stili olarak "Seçili" duyurulan Bir stili seçmek için ekranın çift dokunun.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için Girintiyi Azalt ve Girintiyi Artır seçeneklerini kullanın.

 1. İlk öğe listesinin ilk düzey olarak duymak kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Soldan girinti eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin "Azalt girinti konumunu, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

  • Sağ girinti eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin "girinti konumunu Artır, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Bir seçenek seçtikten sonra Girintiyi listesine eklenir.

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Android için Word kullanma TalkBack ile madde işaretli veya numaralandırılmış oluşturmak için yerleşik Android ekran okuyucusu telefonunuzda listeler. Android için Word listeye varolan metin satırlarını değiştirmek, madde işareti stilini değiştirme ve iç içe geçmiş listeleri oluşturma sağlar. Tüm bu tür listeler listesi otomatik olarak, satırın sonunda Enter dokunarak devam olanak sağlar.

Notlar: 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Belgenize madde işaretli veya numaralandırılmış liste eklemek için birkaç seçenek vardır.

Madde işaretli liste yazma

 1. Düzenleme görünümünde liste kullanmanın ilk öğeyi yazın ekran klavyesi.

  Not: Ekrandaki öğeleri inceleyerek klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça TalkBack öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için öğenin üstündeyken parmağınızı kaldırın. Cihazınızın ayarlarına bağlı olarak, karakter eklemek için ekrana iki kez dokunmanız gerekebilir.

 2. Sonra yazmak, Şerit'e gidin ve klavyeyi kapatmak için parmağınızı klavyenin üstündeki "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar sürükleyin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesindeki açılır ve sizin duymak: "ev seçili sekme menüsü,."

 3. Giriş sekmesinde, siz kadar sağa doğru çekin "Madde işaretleri menüsü" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Madde işaretleri menü açılır.

 4. Madde işaretleri menüde, kullanılabilen madde işareti stillerini gitmek için sağa çekin: düz daire, Boş daire, düz kare, 4 küçük Karo, boş okveya onay işareti. Madde işareti stili açıklamaları çekerek yaparken duyulmasını sağlayın. Stil, istediğiniz zaman, çift seçmek için dokunun. Madde işareti seçili öğeye eklenir.

 5. Şeridi kapatmak ve klavyeye geçmek için kadar sağa doğru çekin "İşaretli, diğer seçenekler, anahtar," duymak ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Yeni liste öğesi eklemek için seçime girin Ekran Klavyesi ve yeni öğeyi yazın. Girinseçmek için "Enter," duymak ve ardından kaldırın (ve gerekirse, iki kez dokunun kadar) klavyede parmağınızı sürükleyin.

 7. Liste öğelerini oluşturma işlemini durdurmak için Enter’ı iki kez seçin.

Numaralandırılmış liste yazma

 1. Düzenleme görünümünde liste kullanmanın ilk öğeyi yazın ekran klavyesi.

 2. Sonra yazmak, Şerit'e gidin ve klavyeyi kapatmak için parmağınızı klavyenin üstündeki "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar sürükleyin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesindeki açılır ve sizin duymak: "ev seçili sekme menüsü,."

 3. Giriş sekmesinde, siz kadar sağa doğru çekin "Numaralandırma menüsü" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Numaralandırma menü açılır.

 4. Numaralandırma menüde, numaralandırma kullanılabilir stiller arasında gitmek için sağa çekin: 1. 2. 3., 1) 2) 3), ı II. III., A b c, bir) b) c), a b. cveya ı ii. III. Numaralandırma stilini açıklamaları çekerek yaparken duyulmasını sağlayın. Stil, istediğiniz zaman, çift seçmek için dokunun. Android için Word otomatik olarak numaralandırılmış liste başlatır.

 5. Şeridi kapatmak ve klavyeye geçmek için kadar sağa doğru çekin "İşaretli, diğer seçenekler, anahtar," duymak ve ekrana iki kez dokunun.

 6. Yeni liste öğesi eklemek için seçime girin Ekran Klavyesi ve yeni öğeyi yazın. Girinseçmek için "Enter," duymak ve ardından kaldırın (ve gerekirse, iki kez dokunun kadar) klavyede parmağınızı sürükleyin.

 7. Liste öğelerini oluşturma işlemini durdurmak için Enter’ı iki kez seçin.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Anahat stili numaralı bir listede numaralandırma veya madde işaretli liste iç içe madde işaretleri gibi bir liste içindeki bir liste oluşturabilirsiniz.

 1. Bir listeniz varsa, iç içe geçmiş listesine değiştirmek istediğiniz liste öğesi duymak kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin "Girintiyi Artır, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Android için Word otomatik olarak o öğe için girintiyi artırır ve kolaylaştırır iç içe bir listeye.

 3. Başka bir iç içe liste öğesini eklemek için seçime girin Ekran Klavyesi ve yeni öğeyi yazın.

Not: Madde işareti veya numaralandırma stili iç içe liste öğesinin kendi üst öğesi stilini üzerinde dayanır. Bu stillerden herhangi bir kullanılabilir madde işareti veya Numara stili değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Madde işareti veya Numara stili değiştirmekiçin başvurun.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Mevcut madde işaretlerinin veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, Madde işareti veya Numaralandırma kitaplığından herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Bir öğeyi kendi madde işareti veya numaralandırma stilini değiştirmek istediğiniz liste düzeyini duymak kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun. Bir öğe olarak düzeyini talkBack duyurur: "Düzeyi < düzey sayısı > < öğe metin >."

 2. Gerekirse, klavyeyi kapatmak ve Şerit'e gitmek için "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar klavyenin üstündeki parmağınızı sürükleyin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesindeki açılır ve sizin duymak: "ev seçili sekme menüsü,."

 3. Giriş sekmesinde, TalkBack kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin Madde işaretleri veya Numaralandırma düğmesinin ulaşan duyurur. Ardından kitaplığını açmak için çift dokunun.

  İpucu: Madde işaretli bir listeyi, numaralandırılmış bir iç içe listeyle birleştirebilir ya da tersini yapabilirsiniz.

 4. Stiller göz atmak için sağa doğru çekin. Siz taşırken talkBack stilleri duyurur. Seçili durumdaki stili olarak "Seçili" duyurulan Bir stili seçmek için ekranın çift dokunun.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için Girintiyi Azalt ve Girintiyi Artır seçeneklerini kullanın.

 1. İlk öğe listesinin ilk düzey olarak duymak kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun. İlk düzey listesinin gruptaki ilk öğeyi talkBack duyurur: "1 / (...), üst düzey 1 ise, < öğe metin >."

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Siz kadar sağa doğru çekin soldan girinti eklemek için "Girintiyi Azalt düğmesi" ve çift dokunma ekran duyarsınız.

  • Sağa doğru çekin, kadar sağa girinti eklemek için "Girintiyi Artır düğmesi" ve ekrana iki kez dokunun duymak.

 3. Bir seçenek seçtikten sonra Girintiyi listesine eklenir.

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Mobile kullanma ekran okuyucusu ile madde işaretli veya numaralandırılmış oluşturmak için yerleşik Windows Ekran Okuyucusu, telefonunuzda listeler. Word Mobile listeye varolan metin satırlarını değiştirmek, madde işareti stilini değiştirme ve iç içe geçmiş listeleri oluşturma sağlar. Tüm bu tür listeler listesi otomatik olarak, satırın sonunda Enter dokunarak devam olanak sağlar.

Notlar: 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Belgenize madde işaretli veya numaralandırılmış liste eklemek için birkaç seçenek vardır.

Madde işaretli liste yazma

 1. Liste metninizin ilk satırını yazın.

 2. Yazma alanında olduğundan emin olun. Tek parmak duyduğunuz kadar ekrandaki sürükleyin: "Düzenlenebilir metin." Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Satırları." Madde işaretli listeye dönüştürme değiştirmek istediğiniz metin satırının göz atmak sağa veya sola çekin. Satır seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 3. Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 4. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "Madde işaretleri düğmesi." Ekran çift dokunun.

 5. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "daraltılmış diğer seçenekler düğmesini,." Ekran çift dokunun. Diğer seçenekler menüsü genişletir. Duyduğunuz: "Ev düğmesine."

 6. Duyduğunuz kadar menüde, bir parmağınızla sağa çekin: "Madde işaretleri düğmesi." Ekran çift dokunun.

 7. Kullanılabilir madde işareti stillerini gitmek için sağa doğru çekin. Madde işareti stili açıklama çekerek yaparken duyduğunuz. Bir stili seçmek için iki kez dokunun.

 8. Kullanım klavyesini liste öğesi metni yazın.

 9. Sağa duyduğunuz kadar yeni madde işareti eklemek için çekin: "Diğer Seçenekler düğmesi. Genişletilmiş." Daha fazla seçenekdaraltmak için iki kez dokunun. Klavye ve sağa veya sola çekin "Enter" duymak kadar dokunun Ekranda çift dokunun.

 10. Liste oluşturmayı durdurmak için çift Enter üzerinde dokunma iki kez ekran klavyesi.

Numaralandırılmış liste yazma

 1. Liste metninizin ilk satırını yazın.

 2. Yazma alanında olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden birini sürükleyerek dokunun bir ekran duyduğunuz kadar: "Düzenlenebilir metin." Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Satırları." Madde işaretli listeye dönüştürme değiştirmek istediğiniz metin satırının göz atmak sağa veya sola çekin. Satır seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 3. Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 4. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "Numaralandırma düğmesi." Ekran çift dokunun.

 5. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "daraltılmış diğer seçenekler düğmesini,." Ekran çift dokunun. Diğer seçenekler menüsü genişletir. Duyduğunuz: "Ev düğmesine."

 6. Duyduğunuz kadar menüde, bir parmağınızla sağa çekin: "Numaralandırma düğmesi." Ekran çift dokunun.

 7. Kullanılabilir numaralandırma stiller arasında gitmek için sağa doğru çekin. Çekerek yaparken numaralandırma stili açıklama duyduğunuz. Bir stili seçmek için iki kez dokunun.

 8. Kullanım klavyesini liste öğesi metni yazın.

 9. Sağa duyduğunuz kadar yeni madde işareti eklemek için çekin: "Diğer Seçenekler düğmesi. Genişletilmiş." Daha fazla seçenekdaraltmak için iki kez dokunun. Klavye ve sağa veya sola çekin "Enter" duymak kadar dokunun Ekranda çift dokunun.

 10. Liste oluşturmayı durdurmak için çift Enter üzerinde dokunma iki kez ekran klavyesi.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Anahat stili numaralı bir listede numaralandırma veya madde işaretli liste iç içe madde işaretleri gibi bir liste içindeki bir liste oluşturabilirsiniz.

 1. Belgenizdeki bir listeniz varsa, yazma alanında olduğundan emin olun. Tek parmak duyduğunuz kadar ekrandaki sürükleyin: "Düzenlenebilir metin." Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Satırları." İç içe geçmiş listesine değiştirmek istediğiniz liste öğesi göz atmak sağa veya sola çekin. Öğeyi seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 2. Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "Girintiyi Artır düğmesini." Ekran çift dokunun.

  Öğe, artık iç içe listenin bir parçasıdır.

 4. Daha yüksek bir liste düzeyine geri dönmek için, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler.” Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Girintiyi Azalt düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Mevcut madde işaretlerinin veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, Madde işareti veya Numaralandırma kitaplığından herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Belgenizde, yazma alanında olduğundan emin olun. Tek parmak duyduğunuz kadar ekrandaki sürükleyin: "Düzenlenebilir metin." Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Satırları." Liste öğesi için kendi madde işareti veya numaralandırma stilini değiştirmek istediğiniz liste düzeyindeki göz atmak için sağa veya sola doğru çekin. Öğeyi seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 2. Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. Duyduğunuz kadar bir parmağınızla sağa çekin: "daraltılmış diğer seçenekler düğmesini,." Ekran çift dokunun. Diğer seçenekler menüsü genişletir. Duyduğunuz: "Ev düğmesine."

 4. Ekran okuyucusu Madde işaretleri veya Numaralandırma düğmesine ulaştığınızı duyurana kadar, bir parmağınızla sağa veya dola doğru çekin. Sonra, kitaplığı açmak için iki kez dokunun ve yeni stili seçmek için sağa doğru çekin.

  Madde işaretli bir listeyi, numaralandırılmış bir iç içe listeyle birleştirebilir ya da tersini yapabilirsiniz.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için Girintiyi Azalt ve Girintiyi Artır seçeneklerini kullanın.

 1. Belgenizde, yazma alanında olduğundan emin olun. Tek parmak duyduğunuz kadar ekrandaki sürükleyin: "Düzenlenebilir metin." Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Satırları." Hizalamasını değiştirmek istediğiniz liste öğesine göz atmak için sağa veya sola doğru çekin. Öğeyi seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 2. Ekranında duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. Ekran okuyucusu Girintiyi Artır veya Girintiyi Azalt düğmesini ulaşan duyurur kadar sağa tek Parmakla çekin. Ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de belge paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Online kullanma klavyenizi ve ekran ile madde işaretli veya numaralandırılmış oluşturmak için okuyucu belgenizde listeler. Bu ekran okuyucusu ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Listeye varolan metin satırlarını değiştirmek, madde işareti stilini değiştirme ve iç içe geçmiş listeleri oluşturma öğreneceksiniz. Tüm bu tür listeler listesi otomatik olarak, yalnızca bir satır sonunda Enter tuşuna basarak devam olanak sağlar.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Word Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Word Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Word Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazmanızı sağlayan çeşitli seçenekler vardır.

Yazarken madde işaretli liste oluşturma

 1. Yeni bir satır başındaki * (yıldız işareti) yazın ve sonra Ara çubuğu tuşlarına basın. Dolu Yuvarlak Madde işareti otomatik olarak oluşturulur.

 2. İlk öğe için istediğiniz metni yazın.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için iki kez Enter tuşuna basın.

Yazarken numaralandırılmış liste oluşturma

 1. Yeni bir satır başlangıcına yazın 1. (1 sayısı ve ardından bir noktayla), ve sonra Ara çubuğu tuşlarına basın. Numaralandırılmış madde işareti otomatik olarak oluşturulur.

 2. İlk öğe için istediğiniz metni yazın.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için iki kez Enter tuşuna basın.

Şeritte madde işareti veya numara stili seçerek liste yapma

 1. Ok tuşlarını kullanarak yeni bir liste başında imleci yerleştirin.

 2. Giriş sekmesine gitmek için Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + H.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde işaretli liste oluşturma ve bir stil seçmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: ", madde işaretleri düğmesi daraltılmış." Madde işareti kitaplığıgenişletmek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Stiller göz atmak için SEKME tuşuna basın. Stiller taşıdıkça size bildirilir.

  • Duyduğunuz kadar numaralandırılmış liste oluşturma ve bir stil seçmek için SEKME tuşuna basın: "Numaralandırma düğmesi daraltılmış." Numaralandırma Kitaplığıgenişletmek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Stiller göz atmak için SEKME tuşuna basın. Stiller taşıdıkça size bildirilir.

  Bir stili seçmek için Enter tuşuna basın.

  Liste olarak seçilmiş stille oluşturulur ve odağı belge alanına taşır.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Anahat stili numaralı bir listede numaralandırma veya madde işaretli liste iç içe madde işaretleri gibi bir liste içindeki bir liste oluşturabilirsiniz.

 1. Var olan listeyi sonra iç içe listeyi başlatmak istediğiniz öğenin sonuna gitmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın.

 2. İmleç yeni öğe için satır başındaki Giriş sekmesine gitmek için Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + H.

 3. Giriş sekmesinde, duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın "Girintiyi Artır, düğmesi," yazıp Enter tuşuna basın. Word otomatik olarak o öğe için girintiyi artırır ve kolaylaştırır iç içe bir liste veya çevresindeki listenin içinde bir listeyi parçası.

  Not: Madde işareti veya numaralandırma stili yeni liste öğesinin üst öğesinin bir stile dayalı. Bu stillerden herhangi bir kullanılabilir madde işareti veya numaralandırma stili değiştirebilirsiniz. Bilgi edinmek için nasıl, Madde işareti veya Numara stili değiştirmekiçin başvurun.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Mevcut madde işaretlerinin veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, madde işareti veya numaralandırma kitaplığında herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Bir liste veya iç içe liste seçin.

  İpucu: Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin.

 2. Giriş sekmesine gitmek için Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + H.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde işaretli liste oluşturma ve bir stil seçmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: ", madde işaretleri düğmesi daraltılmış." Madde işareti kitaplığıgenişletmek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Stiller göz atmak için SEKME tuşuna basın. Stilleri, taşıma ve seçili durumdaki stili olarak "Seçili" duyurulan gibi bildirilir.

  • Yeni Numaralandırma stili seçmek için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Numaralandırma düğmesi daraltılmış." Numaralandırma Kitaplığıgenişletmek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Stiller göz atmak için SEKME tuşuna basın. Stilleri, taşıma ve seçili durumdaki stili olarak "Seçili" duyurulan gibi bildirilir.

  Bir stili seçmek için Enter tuşuna basın.

  Liste stili değiştirilir ve odak belgeye taşınır.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için, şeritteki Girintiyi Azalt düğmesini ve Girintiyi Artır düğmesini kullanın.

 1. Bir liste veya iç içe liste seçin.

 2. Giriş sekmesine gitmek için Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + H.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Girintiyi Azalt, listeyi veya yakın kenar boşluğuna taşımak için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Girintiyi Azalt, düğmesi."

  • Girintiyi Artır veya liste uzağa kenar boşluğu uzakta taşımak için duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Girintiyi Artır, düğmesi."

  Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Odağı belgeye geri taşımak için Ctrl + F6 tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word Online klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×