Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Klavyenizi ve hızla açık durumdayken gibi tüm temel temel görevleri gerçekleştirmek için bir ekran okuyucusu ile kullanma Word oluşturun ve belgeyi okuma veya sayfa numaraları ekleyin. Biz bu ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir.

Notlar: 

Bu konuda

Word'ü açma

Çalışmaya yeni bir Word belgesiyle başlayın.

 1. Windows logo tuşuna basın, “word” yazın ve Enter tuşuna basın. Word açılır.

Microsoft hesabınızda oturum açma

En Word özellikleri oturumunu almak için Microsoft hesabınızda oturum açın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Wordaçın. Şablonları görüntüleme gideceğinizi. "En iyi Office oturum açı" duymak kadar SEKME tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  • Zaten belgeyi düzenliyorsanız, Dosya menüsünü açmak için Alt + F tuşlarına basın. Ardından D tuşlarına basın, s Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "Hesaplar penceresini." JAWS içinde sizin duymak: "Hesaplar."

 2. E-posta veya telefon numaranızı yazın, Enter tuşuna basın ve ardından SEKME tuşuna basın. Ekran Okuyucusu'nu, sizin duymak: "metin düzenleme parola,." JAWS içinde sizin duymak: "parolası düzenleyin. Metin yazın."

 3. Parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın.

  Not: Bir kuruluşun hesabını kullanıyorsanız, oturum açma adımları biraz farklı olabilir. Örneğin, PIN veya akıllı kart kullanmanız gerekebilir.

  İpucu: Word oturumunu, kullandığınız son kez oturum değil, uygulamayı oturum açmanızı sormadan açar.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word'ü açtıktan sonra, son kullanılan belgenin adını duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz belgeyi duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Yeni, boş bir belge açma

 1. Wordaçın. Odağı yeni, boş bir belge oluşturmak için üzerinde seçenektir.

 2. Bir belge oluşturmak için Enter tuşuna basın.

  "Düzenleme" göre ve ardından belgeyi, varsayılan adı dinleme Odağı belge gövdesi düzenleme alanına taşır.

 3. Belgenize metin yazın. Belgedeki metni biçimlendirme yönergeleri için, Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma konusuna gidin.

Belge kaydetme

Belgede yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Ctrl+S tuşlarına basın.

 1. Belgeyi başka bir adla, başka bir konuma veya başka bir dosya biçiminde kaydetmek için Alt+F, A tuşlarına basın.

 2. Kaydetme konumunu seçmek için Sekme tuşuna basın, ardından istediğiniz konumu duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

 3. "Buraya dosya adını girin" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve istediğiniz adı yazın.

 4. Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Word belgesinin kayıt türü yıldız nokta docx."

 5. Dosya türünü değiştirmek için Ara Çubuğu'na basın ve ardından istediğiniz dosya türünü duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın. Seçmek için Enter tuşuna basın.

 6. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Diğer kaydetme yönergeleri için seçenekleri, bir Word belgesini kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Belgeyi okuma

Metin okuma komutlarını kullanmak için, odağın belge gövde alanında olması gerekir.

 • Tüm metnin sonuna imleci konumundan okumak için SR tuşu + Ctrl + R tuşlarına basın.

 • Geçerli paragrafı okumak için SR tuşu + Ctrl + K tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki satırı okumak için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın.

 • Sonraki veya önceki sözcüğü okumak için Ctrl+Sağ veya Sol ok tuşuna basın.

 • Okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

Başlıklarla gezinme

Gezinti Bölmesi'ni kullanarak bir başlıktan diğerine hızla geçebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi’ni açmak için Alt+W, K tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Belgede ara, düzenleme."

 2. Şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Seçili, başlıklar sekmesi öğesi."

 3. Başlık listesine göz atmak için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu başlıkları duyurur.

 4. Başlığa gitmek için Enter tuşuna basın. Odak, belgenin gövdesinde başlık satırının başına taşınır.

Belgede arama yapma

Belgenizde belirli bir sözcüğü veya grafik gibi belirli bir öğeyi hızla bulmak için arama özelliğini kullanın.

Sözcük arama

 1. Ctrl+F tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Gezinti, Belgede arama yapın."

 2. Arama sözcüklerinizi yazın. Arama sonuçları listesi siz yazdıkça güncelleştirilir.

 3. "Arama sonuçları listesi" sözlerini ve ardından ilk sonucu duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 4. Listede gezinmek için Aşağı ok tuşuna basın. Ekran Okuyucusu bulunanları duyurur.

Belirli bir öğe arama

Belirli bir öğeyi, örneğin bir grafiği veya belirli bir kişinin açıklamasını aramak için.

 1. Ctrl+F tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Gezinti, Belgede arama yapın."

 2. "Diğer seçenekler, daraltıldı, menü öğesi" sözlerini duyana kadar Caps Lock+Sağ ok tuşlarına basın ve ardından Alt+Aşağı ok tuşlarına basarak menüyü genişletin.

 3. İstediğiniz öğeyi, örneğin "Grafik" öğesini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basarak seçin.

  Öğe bir alt menüyse, öğeyi ve ardından "Daraltıldı, menü öğesi" sözlerini duyarsınız; genişletmek için Sağ ok tuşuna basın.

 4. Odak bir sonraki sonuç düğmesine taşınır. Sonuçlarla ilerlemek için art arda Enter tuşuna basın.

Sayfa numarası ekleme

 1. Alt + N, N, U'ya basın. Duyduğunuz: "Üstbilgi ve altbilgi, sayfanın üst." Sayfa numarası menüsü açılır ve odağı ilk seçeneği olur.

 2. Menüye göz atmak için, istediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Sayfa numarası stillerini içeren bir liste açılır.

 3. İstediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 4. Sayfa numaralarını sayfanın en üstüne, en altına veya sayfa kenar boşluğuna eklemeyi seçerseniz, Üst Bilgi veya Alt Bilgi bölmesi açılır. Bölmeden çıkmak ve belge düzenleme moduna geçmek için Esc tuşuna basın.

Belgeleri yazdırma

Word belgelerinizin basılı kopyalarına ihtiyacınız varsa, bunları kolayca yazdırabilirsiniz.

 1. Belgenizi yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın. Yazdır iletişim kutusu açılır. Varsayılan ayarlarla yazdırmak için Enter tuşuna basın.

 2. Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, Sekme tuşuna basarak seçenekler arasında ilerleyin.

 3. Seçenek listesini açmak için Ara Çubuğu'na basın. Bir seçenek listesinde ilerlemek için ok tuşlarına basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Yeni ayarlarla yazdırmak için, "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Temayı değiştirerek karşıtlığı artırma

Daha fazla Karşıtlık sağlayan bir tema ayarlarsanız kullanmak daha kolay Word bulabilirsiniz.

İpucu: Bu değişiklik Office 365 uygulamalarınızın tümünü etkiler.

 1. Backstage görünümünde Alt+F, D tuşlarına basarak Office Hesabı’nı açın. Ekran okuyucu kullanıyorsanız, “Hesap sekmesi” sözlerini duyarsınız ve odak Office Teması kutusuna taşınır.

 2. Office Teması kutusunu açmak için Y, 1 tuşlarına basın. O anda seçili olan temanın adını duyarsınız.

 3. Bir tema seçin ve Enter tuşuna basın. En yüksek karşıtlığı Koyu Gri teması sağlar.

İpucu: Windows’da daha yüksek karşıtlığa sahip bir tema seçmek veya diğer erişilebilirlik ayarlarını kullanmak da isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayarınızın daha kolay kullanılmasını sağlayın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Klavye ve VoiceOver hızla açık durumdayken gibi tüm temel temel görevleri gerçekleştirmek için yerleşik Mac OS ekran okuyucusu ile kullanma Mac için Word oluşturun ve belgeyi okuma veya sayfa numaraları ekleyin.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için Mac için Word’de klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Mac’in yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Word'ü açma

Yeni bir Word belgesiyle çalışmaya başlamak, VoiceOver’la basit bir işlemdir.

 1. Bulucu'da Uygulamalar listesine gitmek için Shift+Command+A tuşlarına basın.

 2. Doğrudan "M" ile başlayan uygulamalara gitmek için M yazın ve ardından şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Microsoft Word uygulaması."

 3. Mac için Wordaçmak için Command + aşağı ok tuşuna basın.

Microsoft hesabınızda oturum açma

En Mac için Word özellikleri oturumunu almak için Microsoft hesabınızda oturum açın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Wordaçın.

  • Zaten belgeyi düzenliyor olmadığınızdan ve oturum açmak isterseniz, ÜST KRKT + Command + P tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Şablondan yeni."

 2. Şablonları görünümünde gideceğinizi. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "menü düğmesine hesap ayarları'nda, oturum."

 3. Ara çubuğu tuşlarına basın. Oturum açma iletişim kutusu açılır. Duyduğunuz: "e-posta veya telefon numaranızı yazın."

 4. E-posta veya telefon numaranızı yazın ve Return tuşuna basın. VoiceOver duyurur: "Güvenli parola metni düzenleme."

 5. Parolanızı yazın ve Return tuşuna basın. "Word düğmesi kullanmaya başlama" duymak için uygulama gitmek için Ara çubuğu tuşuna basın.

 6. Boş bir belge başlatmak için günlüğe sonra Return tuşuna basın.

  Not: Bir kuruluşun hesabını kullanıyorsanız, oturum açma adımları biraz farklı olabilir. Örneğin, PIN veya akıllı kart kullanmanız gerekebilir.

  İpucu: Word oturumunu, kullandığınız son kez oturum değil, uygulamayı oturum açmanızı sormadan açar.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word’ü açtıktan sonra, hesap adınızı ve ardından “Hesap ayarları, menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. "Son, radyo düğmesi" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak Son listesini açın.

 3. Listedeki ilk belgenin adını ve ardından bunun dosya konumu bilgilerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. İlk belge istediğiniz belge değilse, doğru belgeyi bulana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

 4. Seçilen belgeyi açmak için Enter tuşuna basın.

Yeni, boş bir belge açma

 1. Mac için Wordaçın. Odağı yeni, boş bir belge oluşturmak için üzerinde seçenektir. Bir belge oluşturmak için Enter tuşuna basın.

  Yeni belge açılır ve odak buna geçer. Yazdırma Düzeni Görünümü varsayılan olarak seçilidir.

 2. Belgenize metin yazın. Belgedeki metni biçimlendirme yönergeleri için, Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma konusuna gidin.

Belge kaydetme

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Command+S tuşlarına basın. Belgenin kopyasını başka bir adla kaydetmek için, Shift+Command+S tuşlarına basın, belge için yeni bir ad yazın ve kaydetmek için Enter tuşuna basın.

Diğer kaydetme yönergeleri için seçenekleri, bir Word belgesini kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanma konusuna gidin

Belgeyi okuma

Metin okuma komutlarını kullanmak için, odağın belge gövde alanında olması gerekir.

 • İmleç konumundan sona kadar tüm metni okumak için, Control+Option+A tuşlarına basın.

 • Geçerli paragrafı okumak için, Control+OptionP tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki satırı okumak için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın.

 • Sonraki veya önceki sözcüğü okumak için Sağ veya Sol ok tuşuna basın.

İpucu: Okuduğunuz belgede dipnotlar veya açıklamalar varsa, bunları bulmak için VoiceOver ok tuşu gezintisini kullanın. Belge gövde alanıyla etkileşimli çalışmak için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+gitmek istediğiniz yönünün ok tuşuna basarak belgede gezinin.

Başlıklarla gezinme

Gezinti Bölmesi'nin yardımıyla bir başlıktan diğerine hızla geçebilirsiniz.

Gezinti bölmesini açma

 1. Ulaştığınız sekmenin adını (örneğin “Giriş, seçili, sekme”) duyana kadar Command+F6 tuşlarına basın.

 2. “Görünüm, sekme” sözlerini duyana kadar Sağ ok tuşuna ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Gezinti bölmesi, işaretsiz, onay kutusu” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından bölmeyi açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Gezinti bölmesini kullanma

 1. Odağı gezinti bölmesine taşımak için, şunları duyana kadar Command+F6 tuşlarına basın: “Küçük Resimler bölmesi, seçili.”

 2. Sağ ok tuşuna bir kez basın. Şunu duyarsınız: "Belge haritası, sekme." Ardından, gezinti bölmesinde belge haritasını açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 3. “Tablo” sözünü duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın ve ardından başlıkların listelendiği tabloyu açmak için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. Aşağı veya Yukarı ok tuşlarına basarak, istediğiniz başlığı bulana kadar başlıklar arasında gezinin, ardından belgeyi açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Belgede arama yapma

Belgenizde belirli bir sözcüğü veya grafik gibi belirli bir öğeyi hızla bulmak için arama özelliğini kullanın.

Sözcük arama

 1. Shift+Command+H tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Arama, işaretli, birleşik giriş kutusu."

 2. Arama sözcüğünüzü yazın. Siz yazarken arama sonuçları listesinde güncelleştirilir.

 3. "Eşleşmeleri, sonuç" duymak ve sonra sonuçları listesine odağı taşımak için Control + Option + Aşağı Ok tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

 4. Arama sonuçları listesinde ilerlemek için Aşağı ok tuşuna basın.

 5. Belgede değiştirmek istediğiniz bir arama sonucu duyarsanız, belge gövdesine geçmek için Sekme tuşuna basın ve değişikliklerinizi yapın.

Belirli bir öğe arama

 1. Shift+Command+H tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Arama, işaretli, birleşik giriş kutusu."

 2. Arama menüsünü açmak için Aşağı ok tuşuna basın.

 3. İstediğiniz öğeyi, örneğin "Grafik" öğesini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Bulunanlar arasında ilerlemek için Enter tuşuna basın.

Sayfa numarası ekleme

 1. Control+Option+M tuşlarına basın. "Menü çubuğu, Apple" sözlerini duyarsınız.

 2. "Ekle" sözünü duyana kadar Sağ ok tuşuna basın ve sonra da Boşluk Çubuğu'na basın.

 3. "Sayfa numaraları, üç nokta" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Boşluk Çubuğu'na basın. Şunu duyarsınız: "Sayfa numaraları, iletişim kutusu, konum."

 4. Sayfa numarasının sayfadaki konumunu ayarlamak için, istediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Boşluk Çubuğu'na basın.

 5. Sayfa numarasının hizalamasını ayarlamak için, geçerli hizalamayı ve ardından "hizalama" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın. İstediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra Boşluk Çubuğu'na basın.

 6. Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "İşaretsiz, İlk sayfada numarayı göster." Belgenizin ilk sayfasında sayfa numarası gösterilmesini istiyorsanız Boşluk Çubuğu'na basın.

 7. Belgede sayfa numaraları eklemek için "Tamam düğmesi" duymak ve sonra Ara çubuğu tuşlarına kadar SEKME tuşuna basın. Sayfa numaralarını eklenir ve Belge gövdesi odağı taşır.

Belgeleri yazdırma

Geçerli belgeyi yazdırmak için, Command+P tuşlarına basarak Yazdır iletişim kutusunu açın, “Yazdır, düğme” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da belgeyi varsayılan yazıcınıza göndermek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

VoiceOver, yerleşik iOS ekran okuyucusu tüm temel'teki temel görevler iOS için Word, Aç gibi yapın, oluşturma ve belgeyi okuma veya sayfa numaraları eklemek için kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • iOS için Word uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek için iPhone için Word dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Word'ü açma

Yeni bir Word belgesiyle çalışmaya başlamak, VoiceOver’la basit bir işlemdir.

 1. iPhone'unuzda, iOS için Word uygulamasının bulunduğu giriş ekranına gitmek için üç parmağınızla sağa veya sola doğru çekin.

 2. VoiceOver uygulamayı duyurana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin.

 3. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

 4. Word açılır.

Microsoft hesabınızda oturum açma

En iOS için Word özellikleri oturumunu almak için Microsoft hesabınızda oturum açın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • iOS için Wordaçın.

  • Kadar "Dosyayı Kapat" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun, zaten bir belge, sağa veya sola çekin düzenliyorsanız. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, belgenizi kaydetme istenir. Belgeyi kaydetme hakkında yönergeler için Word'de bir belgeyi kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

 2. Tek parmak, "düğmesi hesap" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar ekranın alt sağ alan boyunca kaydırın.

 3. "Oturum aç düğmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Tek parmak duyduğunuz kadar ekran boyunca Slayt: "gerekli e-posta, telefon veya Skype, metin alanı,."

 5. Ekrana iki kez dokunun ve sonra e-posta adresi, telefon numarası veya Skype adres yazmak için ekran klavyesini.

 6. Tek parmak, "İleri düğmesine" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar ekranın üst yarısındaki kaydırın. Duyduğunuz: "Parola gir."

 7. Ekrana iki kez dokunun ve sonra klavyesini parolanızı yazın.

 8. Tek parmak, "Oturum" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar ekranın üst yarısındaki kaydırın.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. iOS için Word uygulaması açıldıktan sonra, “Son düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz belgeyi duymak kadar sola doğru çekin. Taşıdıkça, VoiceOver son belgeleri dosya adlarını duyurur ve konumları kaydedin.

 3. Belgeyi açmak için, belgenin üzerindeyken ekrana iki kez dokunun.

Yeni, boş bir belge açma

 1. iOS için Word uygulamasını açın, "Yeni düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Yeni pencere açılır. Odak boş belge şablonu temel oluşturur. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  Yazdırma Düzeni görünümünde yeni boş bir belge açılır. Odağı, belge başlığındadır.

 3. Belgeye metin eklemek için, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Birinci sayfa içeriği." Ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesi açılır.

  İpuçları: Düzenleme bölgesinin erişmek veya açın, ekran klavyesi, VoiceOver rotoru ayarlarını denetleyin. En az emin olun Metin seçimi seçeneğinin işaretli. Rotoru ayarları değiştirmek için:

  1. Giriş ekranında, "Ayarları" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar bir parmağınızla ekranı aşağı kaydırın.

  2. “Genel, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  3. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Erişilebilirlik, düğmesi" ve ekrana iki kez dokunun.

  4. Siz "VoiceOver, düğmesinde," duymak çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

  5. “Rotor, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  6. Siz istediğiniz ve sonra iki kez dokunun seçmek için ekrana seçeneği duymak kadar sağa doğru çekin. Seçmek istediğiniz tüm seçenekler için bu adımı yineleyin.

 4. Kullanım klavyesini belgenizin içine metin yazın. Bir belgedeki metni biçimlendirmek yönergeler için Ekle ve Word'de metni değiştirmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Belge kaydetme

kaydetme hakkında endişelenmeniz gerekmez çalışırken iOS için Word belgenizi OneDrive üzerinde otomatik olarak kaydeder. Belgenizi yeniden adlandırma veya aygıtınıza belgesinin bir kopyasını kaydetmek yönergeler için Word'de bir belgeyi kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma hareketlerini kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

 • Sayfadaki metnin tamamını okumak için, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "<Sayfa numarası>. sayfa içeriği." VoiceOver sayfanın tamamını okumaya başlar.

 • Satırları okumak için, sayfaya bir parmağınızı koyun ve aşağı doğru kaydırın. VoiceOver, üzerine geldiğiniz satırı okur.

 • Okumayı durdurmak için, ekrana iki parmağınızla iki kez dokunun.

Belgede arama yapma

 1. "Düğmesi arama" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola veya sağa çekin. Duyduğunuz: "Arama, metin alanını, düzenlemeyi." Ekrandaki klavye üzerinde alt yarısı ekranın görünür.

 2. Kullanım arama sözcüklerinizi yazmak için ekran klavyesini. VoiceOver eşleşmeleri sayısını duyurur.

 3. Arama sonuçları arasında taşımak için "Önceki arama sonucu" veya "Sonraki arama sonucu" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar tek parmak ekranın sağ üst köşesindeki üzerinde kaydırın.

 4. Ara Çubuğu'nu kapatmak ve bulunan sonucun odağı taşımak için çekerek Z hareketi yapın iki parmağı kullanın.

Sayfa numarası ekleme

 1. "Şeridi Göster" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola veya sağa çekin. Örneğin, "giriş sekmesi." seçili durumdaki sekmesinde dinleme

 2. Ekranda çift dokunun ve sonra sağa veya sola çekin duyduğunuz kadar: "Ekleme, sekme." Seçmek için iki kez dokunun.

 3. Sağa duyduğunuz kadar çekin "sayfa numaraları, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Alt tuşunu tek parmak, istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekran seçeneği duymak kadar ekranın yarısını kaydırın.

 5. Üstbilgi ve altbilgi bölmesi açılır ekrandaki klavye etkinleştirildi. Sayfa numarasını düzenlemek istiyorsanız, yeni sayfa numarasını yazın. Bölmesinden çıkmak için belge içeriği VoiceOver okuyun duyun kadar ekrandaki tek parmak slayt ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Belgeleri yazdırma

Word belgelerinizi doğrudan iPhone'unuzdan AirPrint desteği olan bir yazıcıda yazdırın. AirPrint ve desteklenen yazıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, iPhone, iPad veya iPod touch cihazınızdan yazdırmak için AirPrint kullanma konusuna bakın.

Başlamadan önce, iPhone'unuzla yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

 1. Belgenizin Düzenleme görünümünde, "Dosya düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. “Yazdır düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Sağa doğru çekin; şunu duyarsınız: "AirPrint." Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Yazıcı seçenekleri, İptal düğmesi."

 4. Şunları duyana kadar sola doğru çekin: "Yazıcı. Yazıcı seç düğmesi." Ekrana iki kez dokunun. Kullanılabilir AirPrint yazıcılarının listesi açılır.

 5. Seçmek istediğiniz yazıcıyı duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Varsayılan ayarları kullanarak yazdırmak için, Yazıcı Seçenekleri menüsünde "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Tüm temel'teki temel görevler Android için Word, Aç gibi yapın, oluşturma ve belgeyi okuma veya sayfa numaraları eklemek için TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucu kullanın.

Notlar: 

Bu konuda

Word'ü açın ve oturum açma

En iyi Android için Word özelliklerini ve Wordiçin oturum açarak gittiğiniz belgelerinizi yanınıza alabilirsiniz. Word açmadan da açabilirsiniz.

 1. Telefonunuzda, Android için Word uygulamasının bulunduğu giriş ekranına gitmek için iki parmağınızla sağa veya sola doğru çekin.

 2. TalkBack uygulamayı duyurana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin.

 3. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

 4. “Oturum aç” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Hareket halindeyken işlerinizi halledin."

 5. "Oturum aç düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Not: Hesabınız yoksa, "Ücretsiz kaydolun" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Açmak için ekran klavyesini, ekran çift dokunun ve sonra e-posta adresi, telefon numarası veya hesabınızı oluşturmak için kullanılan Skype adresini yazın.

 7. "İleri düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 8. Açmak için ekran klavyesini, ekran çift dokunun ve parolanızı yazın.

 9. "Oturum aç düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Yeni, boş bir belge açma

 1. Açık Android için Word, "Yeni düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Belgeyi Şablon Galerisi'nde seçili "Boş belge" şablonuyla Yeni menü açılır.

 2. Yeni boş bir belgeyi açmak için ekranın çift dokunun.

 3. Yazdırma Düzeni görünümünde yeni bir belge açılır. Odak belgenin gövdesindedir ve ekran klavyesi görüntülenir.

 4. Kullanım klavyesini belgenizin içine metin yazın. Size tamamladığında, sola doğru çekin aşağı-then-klavye kapatın.

  Bir belgedeki metni biçimlendirmek yönergeler için Ekle ve Word'de metni değiştirmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Android için Word açıldıktan sonra, son açılmış olan belgeleriniz listelenir.

 2. İstediğiniz belgeyi duyana kadar sola doğru çekin. Siz ilerledikçe, TalkBack son belgeleri "<dosya adı>, <konum> konumunda" olarak duyurur.

 3. Belgeyi açmak için, belgenin üzerindeyken ekrana iki kez dokunun.

Belge kaydetme

kaydetme hakkında endişelenmeniz gerekmez çalışırken Android için Word belgenizi OneDrive üzerinde otomatik olarak kaydeder. Belgenizi yeniden adlandırma veya aygıtınıza belgesinin bir kopyasını kaydetmek yönergeler için Word'de bir belgeyi kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma hareketlerini kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

 • Sayfadaki içeriğin tümünü okumak için, sağa doğru çekerek sayfadaki ilk metin kutusuna, resme veya bağlantıya gelin. TalkBack içeriği okumaya başlar.

  Sonraki metin kutusunu, resmi veya bağlantıyı okumak için sağa doğru çekin.

 • Okumayı durdurmak için, bir parmağınızla ekrana dokunun.

Belgede arama yapma

 1. "Bul düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa veya sola çekin. Duyduğunuz: "Bul, üç nokta Düzenle kutusunda." Klavye ekranda ekranın en altında görüntülenir.

 2. Kullanım klavyesini arama sözcük veya tümcecik yazın.

 3. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Gönder, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. TalkBack eşleşen örneklerin sayısı ve hangi noktalarından birini gövde metninde seçili duyurur.

 4. Arama sonuçları arasında taşımak için size kadar sağa doğru çekin duyulmasını sağlayın "önceki düğmesini bulma" veya "Bul sonraki düğmesi" ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. Bul Çubuğu'nu kapatmak için sağ duyduğunuz kadar çekin "Kapat Bul çubuğu, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Sayfa numarası ekleme

 1. ", Daha fazla seçenek Değiştir işaretli değil" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa veya sola çekin. Duyduğunuz: "sekme menüsünde seçili durumdaki sekmesinde göre ve ardından," Örneğin, "ev seçili."

 2. Ekran çift dokunun. Sekme menüsü açar.

 3. "Sekme Ekle" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa veya sola doğru çekin.

 4. "Sayfa numarası menüsü" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz istediğiniz ve sonra ekrana iki kez dokunun sayfa numarasının konumu duymak kadar sağa doğru çekin.

 6. Üstbilgi ve altbilgi menü açılır. Sayfa numarası seçenekleri değiştirmek isterseniz, siz kadar sağa doğru çekin "Sayfa numarası menüsü" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun. Siz istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekran seçeneği duymak kadar sağa doğru çekin.

 7. Üstbilgi ve altbilgi menüsü, sağa doğru çekin "Üstbilgi ve altbilgi, düğmesi Kapat" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar kapatmak için. Odağı düzenleme alanında belgeye döndürür.

Belgeleri yazdırma

Belgenizi Android telefonunuzdan doğrudan Wi-Fi yazıcısında yazdırın. Başlamadan önce, telefonunuzla yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Not: Telefonunuzdan ilk kez bir Word belgesi yazdırıyorsanız, dosyayı yazdırılmaya hazırlayan bir çevrimiçi hizmete bağlanmak için izninizi isteyen bir iletişim kutusu açılır. Devam etmek için, "İzin Ver düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yazıcı iletişim kutusu açılır ve TalkBack şunu duyurur: "Yazdır iletişim kutusu."

 3. "Açılan liste, yazıcı seçin" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Varsayılan yazıcıyı kullanmak için ekrana iki kez dokunun. Yazıcı seçilir ve odak Yazdır iletişim kutusuna taşınır.

 5. Belgeyi yazdırmak için, “Belgeyi yazdır” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Belge yazdırılır ve belgenize dönersiniz.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Ekran Okuyucu, yerleşik Windows Ekran Okuyucusu tüm temel'teki temel görevler Word Mobile, Aç gibi yapın, oluşturma ve belgeyi okuma veya sayfa numaraları eklemek için kullanın.

Notlar: 

Bu konuda

Word'ü açın ve oturum açma

 1. Telefonunuzda, tüm uygulamalar listesinde, ekran okuyucusu Wordduyurur kadar bir parmağınızla ekranı aşağı kaydırın.

 2. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. Sağa "düğmesi, oturum" duymak kadar çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "Haydi açıldıysa alacağınız."

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başka bir Office uygulamaya aygıtınızda açmadıysanız veya yeni bir hesap eklemek isterseniz, size kadar sağa doğru çekin oturum açmak için kullanmak istediğiniz hesap türüne duymak ve ardından çift seçmek için ekrana dokunun.

  • Başka bir Office uygulamaya aygıtınızda zaten oturum ve, o hesabın adını duymak ve sonra iki kez dokunun seçmek için ekranın kadar sağa doğru çekin, aynı hesap kullanmak istiyorsanız.

 5. "Devam düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Yeni bir hesap kullandıysanız, sizin duymak: "İptal düğmesi." Varolan hesabı gönderdiyseniz, toplantı Word Mobilekullanmaya hazırsınız.

 6. Sağa duyduğunuz kadar çekin: "e-posta adresi, düzenlenebilir metin."

 7. Ekrana iki kez dokunun ve sonra klavyesini e-posta adresinizi yazın.

 8. Tek parmak, "İleri düğmesine" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar ekranın üst yarısındaki üzerinde kaydırın.

 9. "Parola" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 10. Parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın.

 11. Tek parmak "düğmesi, oturum" duymak kadar ekrandaki slayt ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "hesap bu uygulamayı eklendi."

 12. Siz "Kapat düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word Mobile açıldıktan sonra, sağa doğru çekin. Siz ilerledikçe, Ekran Okuyucusu son belgeleri "<dosya adı>, <konum> konumunda" olarak duyurur.

 2. Açmak için, belgenin üzerindeyken ekrana iki kez dokunun.

Yeni, boş bir belge açma

 1. Word Mobile uygulamasını açın, "Yeni düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Yeni penceresi açılır ve yeni, boş bir belge şablonu temel odak oluşturur.

 3. Yeni boş bir belge açmak için, şunu duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun: "Boş belge."

 4. Yazdırma Düzeni görünümünde yeni bir belge açılır. Odak belgenin gövdesindedir ve ekran klavyesi görüntülenir.

 5. Kullanım klavyesini belgenizin içine metin yazın.

  Bir belgedeki metni biçimlendirmek yönergeler için Ekle ve Word'de metni değiştirmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Belge kaydetme

kaydetme hakkında endişelenmeniz gerekmez çalışırken Word Mobile belgenizi OneDrive üzerinde otomatik olarak kaydeder. Belgenizi yeniden adlandırma veya aygıtınıza belgesinin bir kopyasını kaydetmek yönergeler için Word'de bir belgeyi kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma hareketlerini kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

Sayfanın içeriğini okumak için, okumak istediğiniz sayfaya gidin, sonra parmağınızı sayfanın üzerine koyun ve aşağı doğru kaydırın. Ekran Okuyucusu, üzerine geldiğiniz satırları, resimleri veya bağlantıları okur.

Belgede arama yapma

 1. "Bul düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar tek parmak yarısı ekranın sağ üst kısımdaki slayt. Duyduğunuz: "Bul arama kutusuna düzenleme." Ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 2. Kullanım klavyesini arama sözcük veya tümcecik yazın.

 3. Tek parmak, "İleri düğmesine bulma" ve sonra çift ekran tüm eşleşen sözcükleri veya tümcecikleri gitti kadar dokunun duymak kadar ekranın üst kısmını üzerinde kaydırın.

 4. Duyduğunuz kadar Bul Çubuğu'nu kapatmak için bir parmağınızı ekranın sağ üst köşesinde slayt "Kapat Bul çubuğu, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Sayfa numarası ekleme

 1. "Daraltılmış, diğer seçenekler düğmesini," duymak kadar sağ alt köşesinde ekranın üzerinde bir parmak slayt ve sonra ekrana iki kez dokunun. Duyduğunuz: "sekme seçicisini listesi geçerli sekme adı sonra".

 2. Sekmeler listesini açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. Siz "Ekle" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa veya sola çekin.

 4. "Sayfa numarası, düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Seçeneği için istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekran sayfa numarası konumunu duymak kadar sağa doğru çekin. Üstbilgi ve altbilgi menü açılır.

 6. Sayfa numarası seçenekleri değiştirmek isterseniz, ekranın altındaki tek parmak, "Sayfa numarası, düğmesi" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar kaydırın. Siz istediğiniz ve sonra iki kez dokunun ekran seçeneği duymak kadar sağa doğru çekin.

 7. "Kapat gruplandırma, Kapat üstbilgi ve altbilgi düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar Üstbilgi ve altbilgi menüden çıkmak için bir parmağınızla alta ekranın yarısını kaydırın.

Belgeleri yazdırma

Belgenizi Windows telefonunuzdan doğrudan Wi-Fi yazıcısında yazdırın. Yazıcınızın desteklenip desteklenmediğini denetlemek için, şu makaledeki listeye bakın: Windows 10 Mobile'da Desteklenen Yazıcılar. Telefonunuzla yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, "Öğeler" sözünü duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin ve ardından Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. “Yazdır düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Yazdır iletişim kutusunu açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. Doğru yazıcının seçili olup olmadığını denetlemek için, “Yazıcı, birleşik giriş kutusu” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun. Ekran Okuyucusu seçili yazıcının adını okur ve size kaç seçeneğiniz olduğunu söyler (örneğin, “5’in birincisi”). Yazıcı seçmek için, istediğiniz yazıcının adını duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve sonra da ekrana iki kez dokunun.

 4. Belgeyi yazdırmak için, “Yazdır düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve belgeyi yazıcıya göndermek için ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de bir belge üzerinde yazım denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Klavyenizi ve hızla açık durumdayken gibi tüm temel temel görevleri gerçekleştirmek için bir ekran okuyucusu ile kullanma Word Online oluşturun ve belgeyi okuma veya sayfa numaraları ekleyin. Biz bu ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Word Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Word Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Word Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Word Online açma ve oturum açma

Word Online'da oturum açın ve gittiğiniz her yere belgelerinizi de yanınızda götürün.

 1. Tarayıcınızda, Office.comadresine gidin. Oturum açma sayfası açılır.

 2. "Oturum açma hesabınıza" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın. Hesap menüsüne seçin açılır.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Oturum açmak için var olan bir hesabı kullanmak için hesabı ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın.

  • Yeni bir hesap eklemek için sekme duyduğunuz kadar "Başka bir hesap kullanın, düğmesi" tuşa basın ve ENTER tuşuna basın. E-posta adresi, telefon numarası veya Skype adresini yazın ve Enter tuşuna basın. Parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın.

 4. "Word, bağlantı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 5. Word Online açılır. Şunu duyarsınız: "Microsoft Word Online." Odak, Dosya sekmesindedir ve belge şablonları galerisinde "Yeni boş belge" şablonu seçili durumdadır.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word Online'ı açtıktan sonra, son kullanılan belgenin adını duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz belgeyi duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Belge, Okuma görünümünde açılır.

 3. Belgeyi düzenlemek için, "Belgeyi düzenle, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın.

 4. Aşağı ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Tarayıcıda düzenle."

 5. Enter tuşuna basın. Belge, Düzenleme görünümünde açılır.

Belgeyi Word'ün tam sürümünde açma

Word'ün tam masaüstü sürümünü kullanıyorsanız, bu sürüm dosyalarınızla çalışırken size çok daha fazla seçenek sağlar. Tam sürümü Word Online'dan kolayca açabilirsiniz.

 1. Word Online belgesinde Alt+Windows logo tuşu+O tuşlarına basın. Belge masaüstü sürümünde açılır.

 2. Word Online'a dönün ve ardından Ctrl+W tuşlarına basarak tarayıcı sekmesini kapatın.

Değişiklik yapmak için Düzenleme görünümüne geçme

Bazen Word Online bir belgeyi okuma görünümünde açar. Belgede değişiklik yapmadan önce düzenleme görünümüne geçmek gerekir.

 1. Okuma görünümünde duyduğunuz kadar Ctrl + F6 tuşuna basın "Düzenle belge, daraltılmış, düğme" ve ENTER tuşuna basın. Duyduğunuz: "Menüsü."

 2. "Tarayıcıda Düzenle" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın. Belgenizi düzenleme görünümünde açar.

Yeni, boş bir belge açma

 1. Word Onlineaçın. Odağı yeni, boş bir belge şablonu'dır.

 2. Yeni boş bir belge açmak için, Enter tuşuna basın.

 3. Odak, Yazdırma Düzeni Görünümü'nde belge gövdesindeki düzenleme alanına taşınır.

 4. Belgenize metin yazın. Belgedeki metni biçimlendirme yönergeleri için, Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma konusuna gidin.

Belge kaydetme

kaydetme hakkında endişelenmeniz gerekmez çalışırken Word Online belgenizi OneDrive üzerinde otomatik olarak kaydeder. Belgenizi yeniden adlandırma veya aygıtınıza belgesinin bir kopyasını kaydetmek yönergeler için Word'de bir belgeyi kaydetmek için bir ekran okuyucusunu kullanmakonusuna gidin.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma komutlarını kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

 • Tüm metnin sonuna imleci konumundan okumak için SR tuşu + Ctrl + R tuşlarına basın.

 • Geçerli paragrafı okumak için SR tuşu + Ctrl + K tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki satırı okumak için Ctrl+Aşağı veya Yukarı ok tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki sözcüğü okumak için Ctrl+Sağ veya Sol ok tuşuna basın.

 • Okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

Başlıklarla gezinme

Gezinti Bölmesi'ni kullanarak bir başlıktan diğerine hızla geçebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'ni açmak için, Düzenleme görünümünde geçerli sekmeyi duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın ve ardından W, K tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Belgede ara, düzenleme."

 2. Başlık listesine göz atmak için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu başlıkları duyurur.

 3. Başlığa gitmek için Enter tuşuna basın. Odak, belgenin gövdesinde başlık satırının başına taşınır.

Belgede arama yapma

 1. CTRL + F tuşlarına basın. Duyduğunuz: "belgeyi arayın." Odağı üzerinde arama metin alanıdır.

 2. Arama sözcüklerinizi yazın. İlk arama sonucu bağlamında duyduğunuz.

 3. Sonraki arama sonucu taşımak için Enter tuşuna basın ve "İleri, düğmesi, sonuç" duymak kadar SEKME tuşuna basın.

Sayfa numarası ekleme

 1. Belgenizde Alt+Windows logo tuşu+N, N, U tuşlarına basın. Üst Bilgi veya Alt Bilgi Ekle menüsü açılır.

 2. İstediğiniz sayfa numarası stili seçeneğini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. Üstbilgi ve altbilgiyi düzenleme alanı açılır. Alan çıkmak ve belgenin gövdesine dönmek için Esc tuşuna basın.

Belgeleri yazdırma

Word belgelerinizin basılı kopyalarına ihtiyacınız varsa, bunları kolayca yazdırabilirsiniz.

 1. Belgenizi yazdırmak için Düzenleme görünümünde Ctrl+P tuşlarına basın. Yazdır iletişim kutusu açılır. Varsayılan ayarlarla yazdırmak için, "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 2. Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, Sekme tuşuna basarak seçenekler arasında ilerleyin.

 3. Seçenek listesini açmak için Ara Çubuğu'na basın. Bir seçenek listesinde ilerlemek için ok tuşlarına basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Yeni ayarlarla yazdırmak için, "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word Online klavye kısayolları

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×