Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Tüm temel görevleri hızla gerçekleştirmek için Word’ü klavye kısayollarıyla ve Windows'un yerleşik Ekran okuyucusuyla birlikte kullanın.

Notlar: 

Bu konuda

Word’ü açma ve yeni belgeyi başlatma

Çalışmaya yeni bir Word belgesiyle başlayın.

 1. Windows logo tuşuna basın, "word" yazın ve Enter tuşuna basın. Word açılır, odak Dosya sekmesindedir ve belge şablonları galerisinde "Boş belge" şablonu seçilidir.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni boş bir belge açmak için, Enter tuşuna basın.

  • Galerideki diğer şablonlardan birini açmak için, istediğiniz şablonu duyana kadar ok tuşlarına basın ve ardından Enter tuşuna basın.

  • Çevrimiçi ortamdaki diğer şablonlara göz atmak için Alt+S tuşlarına basın, sonra istediğiniz şablon türünü yazın (örneğin, öğrenci raporu veya bütçe) ve Enter tuşuna basın. İstediğiniz şablonu duyana kadar ok tuşlarına basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word'ü açtıktan sonra, son kullanılan belgenin adını duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz belgeyi duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Belge kaydetme

Belgede yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Ctrl+S tuşlarına basın.

 1. Belgeyi başka bir adla, başka bir konuma veya başka bir dosya biçiminde kaydetmek için Alt+F, A tuşlarına basın.

 2. Kaydetme konumunu seçmek için Sekme tuşuna basın, ardından istediğiniz konumu duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

 3. "Buraya dosya adını girin" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve istediğiniz adı yazın.

 4. Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Word belgesinin kayıt türü yıldız nokta docx."

 5. Dosya türünü değiştirmek için Ara Çubuğu'na basın ve ardından istediğiniz dosya türünü duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın. Seçmek için Enter tuşuna basın.

 6. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Belgeyi okuma

Metin okuma komutlarını kullanmak için, odağın belge gövde alanında olması gerekir.

 • İmleç konumundan sona kadar tüm metni okumak için, Caps Lock+M tuşlarına basın.

 • Geçerli paragrafı okumak için Caps Lock+Ctrl+I tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki satırı okumak için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın.

 • Sonraki veya önceki sözcüğü okumak için Ctrl+Sağ veya Sol ok tuşuna basın.

 • Okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

Başlıklarla gezinme

Gezinti Bölmesi'ni kullanarak bir başlıktan diğerine hızla geçebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi’ni açmak için Alt+W, K tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Belgede ara, düzenleme."

 2. Şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Seçili, başlıklar sekmesi öğesi."

 3. Başlık listesine göz atmak için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu başlıkları duyurur.

 4. Başlığa gitmek için Enter tuşuna basın. Odak, belgenin gövdesinde başlık satırının başına taşınır.

Değişiklikleri İzle özelliğini kullanma

Değişiklikleri İzle özelliğini açtığınızda, Word belgenizde herhangi birinin yaptığı tüm değişiklikleri işaretler ve gösterir. Doğrudan klavye kısayolunu veya şeridi kullanarak bu özelliği açabilirsiniz.

Değişiklikleri İzle özelliğini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Doğrudan kısayolu kullanmak için klavyede Ctrl+Shift+E tuşlarına basın.

 • Şeridi kullanmak için, klavyede Alt+R, G tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Değişiklikleri İzle, işaretsiz menü öğesi." Sonra G'ye basın.

Belgeleri yazdırma

Word belgelerinizin basılı kopyalarına ihtiyacınız varsa, bunları kolayca yazdırabilirsiniz.

 1. Belgenizi yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın. Yazdır iletişim kutusu açılır. Varsayılan ayarlarla yazdırmak için Enter tuşuna basın.

 2. Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, Sekme tuşuna basarak seçenekler arasında ilerleyin.

 3. Seçenek listesini açmak için Ara Çubuğu'na basın. Bir seçenek listesinde ilerlemek için ok tuşlarına basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Yeni ayarlarla yazdırmak için, "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Mac için Word 2016, klavye kısayollarıyla ve Mac OS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver’la birlikte çalışarak, tüm temel görevleri yerine getirmenize yardımcı olur.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Klavye kısayolları için Mac için Word’de klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Mac’in yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Word’ü açma ve yeni belgeyi başlatma

Yeni bir Word belgesiyle çalışmaya başlamak, VoiceOver’la basit bir işlemdir.

 1. Bulucu'da Uygulamalar listesine gitmek için Shift+Command+A tuşlarına basın.

 2. Doğrudan "M" ile başlayan uygulamalara gitmek için M yazın ve ardından şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Microsoft Word uygulaması."

 3. Mac için Word 2016 uygulamasını açmak için Command+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. Yeni, boş bir belge başlatmak için Command+N tuşlarına basın.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word’ü açtıktan sonra, hesap adınızı ve ardından “Hesap ayarları, menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. "Son, radyo düğmesi" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak Son listesini açın.

 3. Listedeki ilk belgenin adını ve ardından bunun dosya konumu bilgilerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. İlk belge istediğiniz belge değilse, doğru belgeyi bulana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

 4. Seçilen belgeyi açmak için Enter tuşuna basın.

Belge kaydetme

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Command+S tuşlarına basın. Belgenin kopyasını başka bir adla kaydetmek için, Shift+Command+S tuşlarına basın, belge için yeni bir ad yazın ve kaydetmek için Enter tuşuna basın.

Belgeyi okuma

Metin okuma komutlarını kullanmak için, odağın belge gövde alanında olması gerekir.

 • İmleç konumundan sona kadar tüm metni okumak için, Control+Option+A tuşlarına basın.

 • Geçerli paragrafı okumak için, Control+OptionP tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki satırı okumak için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın.

 • Sonraki veya önceki sözcüğü okumak için Sağ veya Sol ok tuşuna basın.

İpucu: Okuduğunuz belgede dipnotlar veya açıklamalar varsa, bunları bulmak için VoiceOver ok tuşu gezintisini kullanın. Belge gövde alanıyla etkileşimli çalışmak için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+gitmek istediğiniz yönünün ok tuşuna basarak belgede gezinin.

Başlıklarla gezinme

Gezinti Bölmesi'nin yardımıyla bir başlıktan diğerine hızla geçebilirsiniz.

Gezinti bölmesini açma

 1. Ulaştığınız sekmenin adını (örneğin “Giriş, seçili, sekme” ifadesini) duyana kadar Command+F6 tuşlarına basın.

 2. “Görünüm, sekme” sözlerini duyana kadar Sağ ok tuşuna ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Gezinti bölmesi, seçilmedi, onay kutusu” ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından bölmeyi açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Gezinti bölmesini kullanma

 1. Odağı gezinti bölmesine taşımak için, şunları duyana kadar Command+F6 tuşlarına basın: “Küçük Resimler bölmesi, seçili.”

 2. Sağ ok tuşuna bir kez basın. Şunu duyarsınız: "Belge haritası, sekme." Ardından, gezinti bölmesinde belge haritasını açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 3. “Tablo” sözünü duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın ve ardından başlıkların listelendiği tabloyu açmak için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. Aşağı veya Yukarı ok tuşlarına basarak, istediğiniz başlığı bulana kadar başlıklar arasında gezinin, ardından belgeyi açmak için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Değişiklikleri İzle özelliğini kullanma

Değişiklikleri İzle seçeneği, belgede yaptığınız tüm değişiklikleri işaretler; böylece diğer yazarlar neyin değiştiğini hemen görebilir.

 1. Geçerli sekmenin adını (örneğin “Giriş, seçili, sekme”) duyana kadar Command+F6 tuşlarına basın.

 2. “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak şeridi açın.

 3. “Değişiklikleri İzle, işaretsiz, onay kutusu” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basarak bu özelliği açın.

Belgeleri yazdırma

Geçerli belgeyi yazdırmak için, Command+P tuşlarına basarak Yazdır iletişim kutusunu açın, “Yazdır, düğme” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da belgeyi varsayılan yazıcınıza göndermek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

iOS için Word uygulamasında belge açma ve kaydetme, okuma, değişikliklerini izleme veya yazdırma gibi tüm temel görevleri yerine getirmek için iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'ı kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • iOS için Word uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek için iPhone için Word dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Word’ü açma ve yeni belgeyi başlatma

Yeni bir Word belgesiyle çalışmaya başlamak, VoiceOver’la basit bir işlemdir.

 1. iPhone'unuzda, iOS için Word uygulamasının bulunduğu giriş ekranına gitmek için üç parmağınızla sağa veya sola doğru çekin.

 2. VoiceOver uygulamayı duyurana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin.

 3. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

 4. Word açılır. “Yeni düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Yeni sekmesi açılır; belge şablonları galerisinde "Boş belge" şablonu seçili durumdadır.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni boş bir belge açmak için, şunu duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun: "Boş belge."

  • Galerideki diğer şablonlardan birini açmak için, istediğiniz şablonu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. iOS için Word uygulaması açıldıktan sonra, “Son düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. İstediğiniz belgeyi duyana kadar sola doğru çekin. Siz ilerledikçe, VoiceOver son belgeleri "<dosya adı>, <konum>" olarak duyurur.

 3. Belgeyi açmak için, belgenin üzerindeyken ekrana iki kez dokunun.

Belge kaydetme

Siz çalışırken iOS için Word belgenizi otomatik olarak OneDrive'a kaydeder ve böylece sizin kaydetmekle uğraşmanız gerekmez. İsterseniz, belgeyi kolayca yeniden adlandırabilirsiniz.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, VoiceOver şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. Belgeyi adlandırmak için, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Ad." Ekran klavyesini kullanarak belge için bir ad yazın. Klavyeye gitmek için şunu duyana kadar sağa çekin: "Q."

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek de klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Kaydetmek istediğiniz konumu bulana kadar sağa veya sola doğru çekin, örneğin telefonunuzu veya OneDrive'da bir klasörü bulun. Siz ilerledikçe VoiceOver konumları duyurur. Kaydetmek istediğiniz konuma geldiğinizde, ekrana iki kez dokunun. Açılacak klasörler varsa, klasöre gelene kadar sağa doğru çekin ve ardından iki kez dokunarak klasörü açın.

 4. Belgeyi kaydetmek için, "Kaydet, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Belgeniz kaydedilir.

Belgenin bir kopyasını cihazınıza kaydetmek isterseniz, bunu ekran okuyucunuzla kolayca yapabilirsiniz.

 1. Belgede, Dosya menüsünü açın. “Kopyasını kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. Odak, yeni dosya adı metin alanına taşınır. Belgeniz için yeni bir ad istiyorsanız, ekran klavyesini kullanarak adı yazın.

 3. Kaydetmek istediğiniz konumu, örneğin iPhone'unuzu veya OneDrive'da bir klasörü bulana kadar sağa doğru çekin.

 4. Belgenin kopyasını kaydetmek için, "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Kopya kaydedilir.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma hareketlerini kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

 • Sayfadaki metnin tamamını okumak için, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "<Sayfa numarası>. sayfa içeriği." VoiceOver sayfanın tamamını okumaya başlar.

 • Satırları okumak için, sayfaya bir parmağınızı koyun ve aşağı doğru kaydırın. VoiceOver, üzerine geldiğiniz satırı okur.

 • Okumayı durdurmak için, ekrana iki parmağınızla iki kez dokunun.

Değişiklikleri İzle özelliğini kullanma

Değişiklikleri İzle seçeneği, belgede yaptığınız tüm değişiklikleri işaretler; böylece diğer yazarlar neyin değiştiğini hemen görebilir.

Not: Bu özelliği kullanabilmek için, Office 365 aboneliğiniz olmalıdır.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, VoiceOver şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Şeridi göster düğmesi." Sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "<şerit sekmesi adı> sekmesi."

 2. Ekrana iki kez dokunun ve ardından şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Gözden Geçir sekmesi.” Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. “Değişiklikleri İzleme Kapalı düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Değişiklikleri İzleme Açık."

 4. Şeridi kapatmak ve odağı belgenize taşımak için, "Şeridi gizle düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Belgeleri yazdırma

Word belgelerinizi doğrudan iPhone'unuzdan AirPrint desteği olan bir yazıcıda yazdırın. AirPrint ve desteklenen yazıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, iPhone, iPad veya iPod touch cihazınızdan yazdırmak için AirPrint kullanma konusuna bakın.

Başlamadan önce, iPhone'unuzla yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

 1. Belgenizin Düzenleme görünümünde, "Dosya düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. “Yazdır düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. Sağa doğru çekin; şunu duyarsınız: "AirPrint." Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Yazıcı seçenekleri, İptal düğmesi."

 4. Şunları duyana kadar sola doğru çekin: "Yazıcı. Yazıcı seç düğmesi." Ekrana iki kez dokunun. Kullanılabilir AirPrint yazıcılarının listesi açılır.

 5. Seçmek istediğiniz yazıcıyı duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Varsayılan ayarları kullanarak yazdırmak için, Yazıcı Seçenekleri menüsünde "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Android için Word uygulamasında belge açma ve kaydetme, okuma, değişikliklerini izleme veya yazdırma gibi tüm temel görevleri yerine getirmek için Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack'i kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Android için Word‘deki dokunma özelliklerini görmek için Android için Word dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Word’ü açma ve yeni belgeyi başlatma

Yeni bir Android için Word belgesiyle çalışmaya başlamak, TalkBack'le basit bir işlemdir.

 1. Telefonunuzda, Android için Word uygulamasının bulunduğu giriş ekranına gitmek için iki parmağınızla sağa veya sola doğru çekin.

 2. TalkBack uygulamayı duyurana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin.

 3. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

 4. Android için Word açılır. “Yeni düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yeni menüsü açılır; belge şablonları galerisinde "Boş belge" şablonu seçili durumdadır.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni boş bir belge açmak için, "Boş belge" sözlerini duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun.

  • Galerideki diğer şablonlardan birini açmak için, istediğiniz şablonu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Android için Word açıldıktan sonra, son açılmış olan belgeleriniz listelenir.

 2. İstediğiniz belgeyi duyana kadar sola doğru çekin. Siz ilerledikçe, TalkBack son belgeleri "<dosya adı>, <konum> konumunda" olarak duyurur.

 3. Belgeyi açmak için, belgenin üzerindeyken ekrana iki kez dokunun.

Belge kaydetme

Siz çalışırken Android için Word belgenizi otomatik olarak OneDrive'a kaydeder ve böylece sizin kaydetmekle uğraşmanız gerekmez. İsterseniz, belgeyi kolayca yeniden adlandırabilirsiniz.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, TalkBack şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. TalkBack şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Kaydet düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Kaydet. Dosya menüsü kapanır."

 3. Belgeyi adlandırmak için, "Bu dosyayı yeniden adlandır düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak belge için bir ad yazın. Yeni adı kaydetmek için, "Bitti" sözünü duyana kadar parmağınızı klavyenin üzerinde kaydırın, sonra parmağınızı kaldırın (ve gerekirse ekrana iki kez dokunun). Dosya yeniden adlandırılır.

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça TalkBack öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için öğenin üstündeyken parmağınızı kaldırın. Cihazınızın ayarlarına bağlı olarak, karakter eklemek için ekrana iki kez dokunmanız gerekebilir.

Belgenin bir kopyasını cihazınıza veya OneDrive'daki başka bir konuma kaydetmek isterseniz, bunu ekran okuyucunuzla kolayca yapabilirsiniz.

 1. Belgede, Dosya menüsünü açın. Sonra “Farklı kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Farklı Kaydet menüsü açılır ve odak dosya adı alanında olur.

 2. Odak, yeni dosya adı metin alanına taşınır. Belgeniz için yeni bir ad istiyorsanız, ekran klavyesini kullanarak adı yazın.

 3. Kaydetmek istediğiniz konumu, örneğin telefonunuzu veya OneDrive'da bir klasörü bulana kadar sağa veya sola doğru çekin.

 4. Belgenin bir kopyasını kaydetmek için, şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Kaydet düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Kopya kaydedilir.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma hareketlerini kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

 • Sayfadaki içeriğin tümünü okumak için, sağa doğru çekerek sayfadaki ilk metin kutusuna, resme veya bağlantıya gelin. TalkBack içeriği okumaya başlar.

  Sonraki metin kutusunu, resmi veya bağlantıyı okumak için sağa doğru çekin.

 • Okumayı durdurmak için, bir parmağınızla ekrana dokunun.

Değişiklikleri İzle özelliğini kullanma

Değişiklikleri İzle seçeneği, belgede yaptığınız tüm değişiklikleri işaretler; böylece diğer yazarlar neyin değiştiğini hemen görebilir.

Not: Bu özelliği kullanabilmek için, Office 365 aboneliğiniz olmalıdır.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, şeride gitmek için TalkBack şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Genişlet düğmesi işaretlenmedi." Sonra ekrana iki kez dokunun. Bir şerit sekmesinin adını ve "Sekme menüsü <sekme adı> seçildi."

 2. Ekrana iki kez dokunun ve ardından şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Gözden Geçir sekmesi.” Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. "Değişiklikleri izle düğmesi işaretlenmedi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Açık."

 4. Şeridi kapatmak için, “Genişlet düğmesi işaretli” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Belgeleri yazdırma

Belgenizi Android telefonunuzdan doğrudan Wi-Fi yazıcısında yazdırın. Başlamadan önce, telefonunuzla yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  Not: Telefonunuzdan ilk kez bir Word belgesi yazdırıyorsanız, dosyayı yazdırılmaya hazırlayan bir çevrimiçi hizmete bağlanmak için izninizi isteyen bir iletişim kutusu açılır. Devam etmek için, "İzin Ver düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yazıcı iletişim kutusu açılır ve TalkBack şunu duyurur: "Yazdır iletişim kutusu."

 3. "Açılan liste, yazıcı seçin" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Varsayılan yazıcıyı kullanmak için ekrana iki kez dokunun. Yazıcı seçilir ve odak Yazdır iletişim kutusuna taşınır.

 5. Belgeyi yazdırmak için, “Belgeyi yazdır” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Belge yazdırılır ve belgenize dönersiniz.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Word Mobile uygulamasında belge açma ve kaydetme, okuma, değişikliklerini izleme veya belgeyi yazdırma gibi tüm temel görevleri yerine getirmek için Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu'nu kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Windows Phone 10 için Word uygulamasının dokunma özellikleri için, Windows 10 için Word Mobile Dokunma Kılavuzu’na bakın.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

Bu konuda

Word’ü açma ve yeni belgeyi başlatma

Yeni bir Word Mobile belgesiyle çalışmaya başlamak, Ekran Okuyucusu'yla basit bir işlemdir.

 1. Telefonunuzda, Tüm uygulamalar listesinde Ekran Okuyucusu Word'ü duyurana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin.

 2. Uygulamayı açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. Yeni belge oluşturmak için, "Öğeler" sözünü duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin, sonra "Yeni düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Yeni menüsü açılır; belge şablonları galerisinde "Boş belge" şablonu seçili durumdadır.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni boş bir belge açmak için, şunu duyduğunuzda ekrana iki kez dokunun: "Boş belge."

  • Galerideki diğer şablonlardan birini açmak için, istediğiniz şablonu duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word Mobile açıldıktan sonra, sağa doğru çekin. Siz ilerledikçe, Ekran Okuyucusu son belgeleri "<dosya adı>, <konum> konumunda" olarak duyurur.

 2. Açmak için, belgenin üzerindeyken ekrana iki kez dokunun.

Belge kaydetme

Siz çalışırken Word Mobile belgenizi otomatik olarak OneDrive'a kaydeder ve böylece sizin kaydetmekle uğraşmanız gerekmez. İsterseniz, belgeyi kolayca yeniden adlandırabilirsiniz.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, "Öğeler" sözünü duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin ve ardından Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Kaydet düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Kaydet menüsü açılır.

 3. Belgeyi adlandırmak için, "Bu dosyayı yeniden adlandır düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak belge için bir ad yazın. Yeni adı kaydetmek için, klavyenin üzerindeyken "Enter" sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Dosya yeniden adlandırılır.

  İpucu: Ekrandaki öğeleri inceleyerek klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça Ekran Okuyucusu öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, öğenin üzerindeyken parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

Belgenin bir kopyasını cihazınıza veya OneDrive'daki farklı bir konuma kaydetmek isterseniz, bunu ekran okuyucunuzla kolayca yapabilirsiniz.

 1. Belgede, Kaydet menüsünü açın. Ardından Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa doğru çekin: "Bu dosyanın kopyasını kaydedin." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Uygulama seçin açılan menüsü açılır.

 2. Kayıt konumunu seçmek için, telefonunuz ("Bu cihaz, 1/2") veya OneDrive'daki bir konum ("OneDrive, 2/2") gibi kaydetmek istediğiniz konumu bulana kadar sağa veya sola doğru çekin. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu konumları duyurur. Kaydetmek istediğiniz konuma geldiğinizde ekrana iki kez dokunun. Açılacak klasörler varsa, klasöre gelene kadar sağa doğru çekin ve ardından iki kez dokunarak klasörü açın.

 3. Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "İleri, uygulama çubuğu düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. Dosyayı kaydetmek için, “Kopyasını kaydet, uygulama çubuğu düğmesi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Dosya kaydedilir ve odak belgenize taşınır.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma hareketlerini kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

 • Sayfanın içeriğini okumak için, okumak istediğiniz sayfaya gidin, sonra parmağınızı sayfanın üzerine koyun ve aşağı doğru kaydırın. Ekran Okuyucusu, üzerine geldiğiniz satırları, resimleri veya bağlantıları okur.

Değişiklikleri İzle özelliğini kullanma

Değişiklikleri İzle seçeneği, belgede yaptığınız tüm değişiklikleri işaretler; böylece diğer yazarlar neyin değiştiğini hemen görebilir.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, "Öğeler" sözünü duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin ve ardından Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Diğer seçenekler." Ekrana iki kez dokunun. Şerit açılır.

 2. Gözden Geçir sekmesine gitmek için, ekrana iki kez dokunun, bir şerit sekmesi adı duyana kadar sola doğru çekin, ekrana iki kez dokunun ve şunu duyana kadar çekin: "Gözden Geçir sekmesi, 4/5." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. “Kapalı, Değişiklikleri İzle” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Açık, Değişiklikleri İzle düğmesi."

 4. Şeridi kapatmak ve odağı belgenize taşımak için, "Diğer seçenekler, düğme genişletildi" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Belgeleri yazdırma

Belgenizi Windows telefonunuzdan doğrudan Wi-Fi yazıcısında yazdırın. Yazıcınızın desteklenip desteklenmediğini denetlemek için, şu makaledeki listeye bakın: Windows 10 Mobile'da Desteklenen Yazıcılar. Telefonunuzla yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

 1. Word belgenizin Düzenleme görünümünde, "Öğeler" sözünü duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin ve ardından Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun. Dosya menüsü açılır.

 2. “Yazdır düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Yazdır iletişim kutusunu açmak için ekrana iki kez dokunun.

 3. Doğru yazıcının seçili olup olmadığını denetlemek için, “Yazıcı, birleşik giriş kutusu” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun. Ekran Okuyucusu seçili yazıcının adını okur ve size kaç seçeneğiniz olduğunu söyler (örneğin, “5’in birincisi”). Yazıcı seçmek için, istediğiniz yazıcının adını duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve sonra da ekrana iki kez dokunun.

 4. Belgeyi yazdırmak için, “Yazdır düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve belgeyi yazıcıya göndermek için ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de bir belge üzerinde yazım denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Tüm temel görevleri hızla gerçekleştirmek için Word Online’ı klavye kısayollarıyla ve Windows'un yerleşik Ekran okuyucusuyla birlikte kullanın.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Klavye kısayolları için Word Online’da klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • Word Online’ı kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge’i kullanmanızı öneririz. Word Online web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Word Online uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Word Online'ı açma ve yeni belgeyi başlatma

Word Online'da oturum açın ve gittiğiniz her yere belgelerinizi de yanınızda götürün.

 1. Tarayıcınızda Office Online adresine gidin.

 2. "Word, bağlantı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 3. Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açmak için Alt+A tuşlarına basın. İş veya okul hesabınızı kullanarak oturum açmak için Alt+N tuşlarına basın.

 4. Enter tuşuna basın. Kimlik bilgilerinizi yazın ve Enter tuşuna basın.

 5. Word Online açılır. Şunu duyarsınız: "Microsoft Word Online." Odak, Dosya sekmesindedir ve belge şablonları galerisinde "Yeni boş belge" şablonu seçili durumdadır.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni boş bir belge açmak için, Enter tuşuna basın.

  • Galerideki diğer şablonlardan birini açmak için, istediğiniz şablonu duyana kadar Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından Enter tuşuna basın.

  • Çevrimiçi ortamdaki diğer şablonlara göz atmak için, "Daha fazla şablon göster, bağlantı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Word için şablonlar." İstediğiniz şablon kategorisini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. İstediğiniz şablonu duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Son kullanılan bir belgeyi açma

Üzerinde çalıştığınız son belgelerin tümü tek bir yerde bulunabilir.

 1. Word Online'ı açtıktan sonra, son kullanılan belgenin adını duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın.

 2. İstediğiniz belgeyi duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Belge, Okuma görünümünde açılır.

 3. Belgeyi düzenlemek için, "Belgeyi düzenle, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın.

 4. Aşağı ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Tarayıcıda düzenle."

 5. Enter tuşuna basın. Belge, Düzenleme görünümünde açılır.

Belge kaydetme

Siz çalışırken Word Online belgenizi otomatik olarak OneDrive'a kaydeder ve böylece sizin kaydetmekle uğraşmanız gerekmez. İsterseniz, belgeyi kolayca yeniden adlandırabilirsiniz.

 1. Düzenleme görünümünde, geçerli sekmeyi duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın ve ardından F tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Menüyü kapat, menü öğesi."

 2. A tuşuna basın. Farklı Kaydet menüsü açılır.

 3. “Yeniden adlandır" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Yeniden Adlandır iletişim kutusu açılır.

 4. Belge için yeni bir ad yazın. Bitirdiğinizde, "Tamam düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Belgenin bir kopyasını cihazınıza kaydetmek istiyorsanız, ekran okuyucunuz ve klavye kısayollarıyla bunu kolayca yapabilirsiniz. Belgenizi Word DOCX, PDF veya ODT dosyası olarak indirebilirsiniz.

 1. Düzenleme görünümünde, geçerli sekmeyi duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın ve ardından F tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Menüyü kapat, menü öğesi."

 2. A tuşuna basın. Farklı Kaydet menüsü açılır.

 3. "Kopyasını indir" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "<seçilen indirme biçimi> indirmek için buraya tıklayın, bağlantı." Bağlantıyı seçmek için Caps Lock+Enter tuşlarına basın.

 4. "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar Caps Lock+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Dosya cihazınıza indirilir.

Belgeyi okuma

Düzenleme görünümünde metin okuma komutlarını kullanmak için, odak belgenin gövde alanında olmalıdır.

 • İmleç konumundan sona kadar tüm metni okumak için, Caps Lock+M tuşlarına basın.

 • Geçerli paragrafı okumak için Caps Lock+Ctrl+I tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki satırı okumak için Ctrl+Aşağı veya Yukarı ok tuşlarına basın.

 • Sonraki veya önceki sözcüğü okumak için Ctrl+Sağ veya Sol ok tuşuna basın.

 • Okumayı durdurmak için Ctrl tuşuna basın.

Başlıklarla gezinme

Gezinti Bölmesi'ni kullanarak bir başlıktan diğerine hızla geçebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'ni açmak için, Düzenleme görünümünde geçerli sekmeyi duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın ve ardından W, K tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Belgede ara, düzenleme."

 2. Başlık listesine göz atmak için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu başlıkları duyurur.

 3. Başlığa gitmek için Enter tuşuna basın. Odak, belgenin gövdesinde başlık satırının başına taşınır.

Belgeleri yazdırma

Word belgelerinizin basılı kopyalarına ihtiyacınız varsa, bunları kolayca yazdırabilirsiniz.

 1. Belgenizi yazdırmak için Düzenleme görünümünde Ctrl+P tuşlarına basın. Yazdır iletişim kutusu açılır. Varsayılan ayarlarla yazdırmak için, "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 2. Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, Sekme tuşuna basarak seçenekler arasında ilerleyin.

 3. Seçenek listesini açmak için Ara Çubuğu'na basın. Bir seçenek listesinde ilerlemek için ok tuşlarına basın. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Yeni ayarlarla yazdırmak için, "Yazdır düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word Online klavye kısayolları

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×