Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Word görünmesini istediğiniz şekilde paragrafları hale getirerek, belgenize şık bir görünüm vermek için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanın. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Önce ve her paragraftan ve onun girintileri ve satırları boyutunu sonra boşluk miktarını ayarlama öğreneceksiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. Belgeyi açın ve ardından aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. Belgenin tamamında paragraf aralığını ayarlamak istiyorsanız, Ctrl+A tuşlarına basın.

 2. Bir paragraftan önce boşluğu ayarlamak için Alt + P, SB tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Önce aralıklar paragraf,." Yukarı ve aşağı ok tuşları, değer noktası duymak kadar istediğiniz veya noktayı değer türü, istiyorsanız (örneğin, 6 veya 18) ve ENTER tuşuna basın. Küçük noktası değerler daha az alanı temsil eder.

 3. Bir Paragraftan sonraki boşluğu ayarlamak için Alt + P, SA tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Sonra aralıklar paragraf,." Yukarı ve aşağı ok tuşları, değer noktası duymak kadar istediğiniz veya noktayı değer türü, istiyorsanız (örneğin, 6 veya 18) ve ENTER tuşuna basın.

Aralık için diğer seçenekler

 • Seçili paragrafı Word'de hızla satır aralığını ayarlayın için Alt + H, k tuşlarına basın Duyduğunuz: "Satır ve paragraf aralığı." Yukarı ve aşağı ok tuşlarını sık kullanılan satır aralığı boyutları listesinden seçin ve bunu uygulamak için Enter tuşuna basın.

 • Varsayılan aralığınız olarak bir paragraf aralığı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Belgenizde, varsayılan aralık olarak uygulamak istediğiniz paragraf aralığını sahip olan metni seçin.

  2. Paragraf iletişim kutusunu açmak için Alt + H, Syf basın

  3. Paragraf aralığı varsayılan olarak ayarlamak için Alt + D tuşlarına basın.

  4. Microsoft Word iletişim kutusunda, yukarı ve aşağı ok tuşlarını yalnızca bu belgede veya tüm belgeler seçeneği seçmek için "Tamam" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

  5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için "Tamam" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

Paragraf girintilerini ayarlama

 1. Belgeyi açın ve sonra Girintiler için ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. Belgenin tamamını Paragraf girintisini ayarlamak istiyorsanız, Ctrl + A tuşlarına basın.

 2. Sol girinti boyutunu ayarlamak için Alt + P, IL tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Paragraf, sol girinti." Yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın veya değeri (örneğin, .25 veya .5) yazın ve Enter tuşuna basın.

 3. Sağ girinti boyutunu ayarlamak için Alt + P, IR tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Paragraf, sağ girinti." Yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın veya değeri (örneğin, .25 veya .5) yazın ve Enter tuşuna basın.

Girintileri ayarlamak için diğer seçenekler

 • Tek bir paragrafa hızla ilk satır girintisi eklemek için, odağı paragrafın ilk satırının başına getirin ve ardından Sekme tuşuna basın. İlk satır girintisi kullanıldığında, bir paragrafın ilk satırı diğer satırlardan daha girintili olur.

 • Seçtiğiniz herhangi bir girintiyi varsayılan girinti olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Belgenizde, varsayılan girinti uygulamak istediğiniz paragraf girintisini sahip olan metni seçin.

  2. Paragraf iletişim kutusunu açmak için Alt + H, Syf basın

  3. Paragraf girintisi varsayılan olarak ayarlamak için Alt + D tuşlarına basın.

  4. Microsoft Word iletişim kutusunda, yukarı ve aşağı ok tuşlarını yalnızca bu belgede veya tüm belgeler seçeneği seçmek için "Tamam" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

  5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için "Tamam" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

 • Kitap stili yazdırmak için içinde paragraf girintileri birbirini karşılıklı sayfalarda karşılıklı karşılıklı girinti özelliğini kullanın. Sol girinti içinde Girintiyi haline gelir ve dışarıdan Girintiyi sağ girintiyi olur. Karşılıklı girinti etkinleştirmek için:

  1. Belgenizde, karşılıklı sayfalarda karşılıklı istediğiniz paragraf girintisini sahip olan metni seçin.

  2. Paragraf iletişim kutusunu açmak için Alt + H, Syf basın

  3. Karşılıklı girintiler etkinleştirmek için Alt + M tuşlarına basın.

  4. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için "Tamam" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Mac için Word görünmesini istediğiniz şekilde paragrafları hale getirerek, belgenize şık bir görünüm vermek için klavye ve VoiceOver, yerleşik Mac OS ekran okuyucusu ile kullanın.

Her paragrafın öncesinde ve sonrasında ne kadar aralık bırakılacağını ve paragraf girintilerinin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, paragrafın yalnızca ilk satırında girinti oluşturabilir veya paragrafın ilk satırının değil ama izleyen satırlarının girintili yazıldığı bir asılı girinti oluşturabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. Belgenizde, aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafları seçin.

  İpucu: Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Aralık grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paragraftan önceki aralığı ayarlamak için, geçerli aralık boyutunu ve "Önce, metni düzenleyin" sözlerini duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın.

  • Paragraftan sonraki aralığı ayarlamak için, geçerli aralık boyutunu ve "Sonra, metni düzenleyin" sözlerini duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın.

  Önce veya Sonra alanlarında, 6 veya 18 gibi bir nokta değeri yazın (nokta değeri ne kadar küçük olursa aralık o kadar az olur).

 4. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak ve belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Satır aralığı ayarlama

 1. Paragrafın satır aralığını değiştirmek için, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin ve Option+Command+M tuşlarına basarak Paragraf iletişim kutusunu açın.

 2. Satır aralığı seçeneklerinden birini belirtmek için, "Satır aralığı" sözlerini ve ardından bir satır aralığı seçeneğini duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Seçenek listesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Ardından, istediğiniz satır aralığı seçeneğini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 3. Birden çok gibi özelleştirilebilir bir seçenek belirtirseniz, aralık boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. Geçerli aralık boyutunu ve "konum" sözünü duyarsınız. Ardından bir değer yazın.

Paragraf girintilerini ayarlama

Paragrafın yalnızca ilk satırını girintili yapma

 1. İlk satırını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Paragrafın ilk satırını girintili yapmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Özel, açılan düğme." Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Ardından, şunları duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın: "İlk satır." Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 4. İlk satırın girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. Geçerli girinti boyutunu ve "Buna göre" sözünü duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Not: Bunun ardından yazdığınız tüm paragraflar girintili yapılır.

Paragrafın ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapma

 1. İlk satırı dışındaki satırlarını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin (asılı girinti).

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Asılı girinti oluşturmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Özel, açılan düğme." Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Ardından, şunu duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın: "Asılı." Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 4. Girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. Geçerli girinti boyutunu ve "Buna göre" sözünü duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Paragrafın tamamının girintisini artırma veya azaltma

 1. Belgenizde, sol veya sağ girintisini artırmak veya azaltmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Girinti grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sol kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Metinden önce."

  • Sağ kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Metinden sonra."

  Girinti boyutunu ayarlamak için, inç cinsinden bir sayı yazın. Girinti boyutu duyurulur.

 4. Belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de belge paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

iOS için Word VoiceOver, yerleşik iOS ekran okuyucusu paragrafları ve satır aralığını değiştirmek için kullanın.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için iPhone için Word’de klavye kısayollarını kullanma konusuna gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. Belgenizde, satır aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Şerit, sağa doğru çekin veya sola "Şeridi Göster" ve çift dokunma ekran duymak kadar gitmek için. Geçerli Şerit sekmesindeki ad duyduğunuz.

 3. Giriş şerit sekmesini seçmek için ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme düğmesi" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • "Paragraf düğmesi önce boşluk ekle" ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan önce boşluk eklemek için.

  • "Paragraf düğmesinden sonra boşluk ekle" ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan sonra boşluk eklemek için.

  • ""Paragraf düğmesi önce boşluk Kaldır ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan önce boşluk kaldırmak için.

  • Paragraftan sonra "boşluk paragraf düğmesinden sonra Kaldır" "ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin alanı kaldırmak için.

Not: Önceki veya sonraki paragrafa zaten ve alanı kaldırmak için seçeneği yoksa hiç boşluk yalnızca kullanılabilir alanı ekleme seçeneğini yalnızca bir paragraftan önceki veya sonraki şu anda alanı yoksa mevcut değildir, yalnızca boşluk önce ve sonra paragraf etkinleştirmek veya devreden geçiş yapabilirsiniz.

Satır aralığı ayarlama

 1. Belgenizde, satır aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Şerit, sağa doğru çekin veya sola "Şeridi Göster" ve çift dokunma ekran duymak kadar gitmek için. Geçerli Şerit sekmesindeki ad duyduğunuz.

 3. Giriş şerit sekmesini seçmek için ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme düğmesi" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz "Satır aralığı düğmesi" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Kullanılabilen satır aralığı değerleri gitmek için sağa çekerek tutmak: 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2,5ve 3.0. Siz duyduğunuzda istediğiniz değeri, çift satır aralığını ayarlamak için ekrana dokunun.

Paragraf girintilerini ayarlama

Paragrafın yalnızca ilk satırını girintili yapma

 1. Belgenizde, Girintili olmasını istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Şerit, sağa doğru çekin veya sola "Şeridi Göster" ve çift dokunma ekran duymak kadar gitmek için. Geçerli Şerit sekmesindeki ad duyduğunuz.

 3. Giriş şerit sekmesini seçmek için ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme düğmesi" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz "özel girinti düğmesinin" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Siz "İlk satır düğmesi" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

Paragrafın ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapma

 1. Belgenizde, Girintili olmasını istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Şerit, sağa doğru çekin veya sola "Şeridi Göster" ve çift dokunma ekran duymak kadar gitmek için. Geçerli Şerit sekmesindeki ad duyduğunuz.

 3. Giriş şerit sekmesini seçmek için ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme düğmesi" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz "özel girinti düğmesinin" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Sağa duyduğunuz kadar çekin "düğmesi asılı" ve ekrana iki kez dokunun.

Paragrafın tamamının girintisini artırma veya azaltma

 1. Belgenizde, Girintili olmasını istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Şerit, sağa doğru çekin veya sola "Şeridi Göster" ve çift dokunma ekran duymak kadar gitmek için. Geçerli Şerit sekmesindeki ad duyduğunuz.

 3. Giriş şerit sekmesini seçmek için ekrana iki kez dokunun, "Giriş sekmesi" sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Siz "Girinti konumunu Artır" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin, girintiyi artırmak için.

  • Siz "Azalt girinti konumunu" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin, Girintiyi azaltmak için.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Android için Word TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu paragrafları ve satır aralığını değiştirmek için kullanın.

Notlar: 

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. Belgenizde, aralık, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. İçin "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar Şerit, sağa doğru çekin veya sola gitme ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Giriş sekmesinde seçmek için çift ekran, sağa veya sola çekin kadar "sekme giriş" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme menüsü" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • "Paragraf düğmesi önce boşluk ekle" ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan önce boşluk eklemek için.

  • "Paragraf düğmesinden sonra boşluk ekle" ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan sonra boşluk eklemek için.

  • ""Paragraf düğmesi önce boşluk Kaldır ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan önce boşluk kaldırmak için.

  • Paragraftan sonra "boşluk paragraf düğmesinden sonra Kaldır" "ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin alanı kaldırmak için.

Not: Önceki veya sonraki paragrafa zaten ve alanı kaldırmak için seçeneği yoksa hiç boşluk yalnızca kullanılabilir alanı ekleme seçeneğini yalnızca bir paragraftan önceki veya sonraki şu anda alanı yoksa mevcut değildir, yalnızca boşluk önce ve sonra paragraf etkinleştirmek veya devreden geçiş yapabilirsiniz.

Satır aralığı ayarlama

 1. Belgenizde, aralık, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. İçin "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar Şerit, sağa doğru çekin veya sola gitme ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Giriş sekmesinde seçmek için çift ekran, sağa veya sola çekin kadar "sekme giriş" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme menüsü" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz "Satır aralığı birleşik giriş kutusunu" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Kullanılabilen satır aralığı değerleri gitmek için sağa çekerek tutmak: 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2,5ve 3.0. Siz duyduğunuzda istediğiniz değeri, çift satır aralığını ayarlamak için ekrana dokunun.

Paragraf girintilerini ayarlama

Paragrafın yalnızca ilk satırını girintili yapma

 1. Belgenizde, aralık, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. İçin "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar Şerit, sağa doğru çekin veya sola gitme ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Giriş sekmesinde seçmek için çift ekran, sağa veya sola çekin kadar "sekme giriş" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme menüsü" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz "özel girinti menüsü" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Sağa duyduğunuz kadar çekin "işaretsiz ilk satırda, anahtar," ve ekrana iki kez dokunun.

Paragrafın ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapma

 1. Belgenizde, aralık, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin.

 2. İçin "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar Şerit, sağa doğru çekin veya sola gitme ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Giriş sekmesinde seçmek için çift ekran, sağa veya sola çekin kadar "sekme giriş" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak dokunun.

 4. Siz "paragraf biçimlendirme menüsü" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. Siz "özel girinti menüsü" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Asılı, işaretsiz, anahtar," ve ekrana iki kez dokunun.

Paragrafın tamamının girintisini artırma veya azaltma

 1. Belgenizde, Girintili olmasını istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Siz kadar sağa doğru çekin girintisini artırmak için "Girintiyi Artır düğmesi" ve çift dokunma ekran duymak.

  • Siz kadar sağa doğru çekin Girintiyi azaltmak için "Girintiyi Azalt düğmesi" ve çift dokunma ekran duyarsınız.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Mobile ekran okuyucusu ile yerleşik Windows Ekran Okuyucusu, paragrafları ve satır aralığını değiştirmek için kullanın.

Notlar: 

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. Ekleme noktasını aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafın herhangi bir yere getirin.

 2. Duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. Swip e, "Daha fazla seçenek" duymak ve çift dokunma ekran kadar sağ.

 4. Geçerli sekmeyi duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. “Giriş” sözünü duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Giriş sekmesinde, siz kadar sağa doğru çekin "Paragraf biçimlendirmesi" duymak ve ekrana iki kez dokunun.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • "Paragraftan önce boşluk ekle" ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan önce boşluk eklemek için.

  • "Paragraftan sonraki boşluk ekle" ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan sonra boşluk eklemek için.

  • ""Paragraftan önce boşluk Kaldır ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin paragraftan önce boşluk kaldırmak için.

  • Paragraftan sonra "boşluk paragraftan sonra Kaldır" "ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin alanı kaldırmak için.

Not: Önceki veya sonraki paragrafa zaten ve alanı kaldırmak için seçeneği yoksa hiç boşluk yalnızca kullanılabilir alanı ekleme seçeneğini yalnızca bir paragraftan önceki veya sonraki şu anda alanı yoksa mevcut değildir, yalnızca boşluk önce ve sonra paragraf etkinleştirmek veya devreden geçiş yapabilirsiniz.

Satır aralığı ayarlama

 1. Ekleme noktasını her yerden paragrafta satır satır aralığını ayarlamak istediğiniz.

 2. Duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. Swip e, "Daha fazla seçenek" duymak ve çift dokunma ekran kadar sağ.

 4. Geçerli sekmeyi duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 5. “Giriş” sözünü duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Giriş sekmesinde, siz kadar sağa doğru çekin "Paragraf biçimlendirmesi" duymak ve ekrana iki kez dokunun.

 7. "Aralıklar, düğmesi, satır" ekrana iki kez dokunun ve duymak kadar sağa doğru çekin.

 8. Kullanılabilen satır aralığı değerleri gitmek için sağa çekerek tutun. Siz duyduğunuzda istediğiniz değeri, çift satır aralığını ayarlamak için ekrana dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Windows 10 için Word Mobile'da harici klavye ile klavye kısayollarını kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Online ekran okuyucusu ile görünmesini istediğiniz şekilde paragrafları hale getirerek, belgenize şık bir görünüm vermek için kullanın. Bu ekran okuyucusu ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Önce ve her paragraftan ve onun girintileri ve satırları boyutunu sonra boşluk miktarını ayarlama öğreneceksiniz.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Word Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Word Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Word Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Ayarlama paragraf ve satır aralığı

 1. Belgeyi açın ve ardından paragrafın başına ve Shift + Ctrl + aşağı ok tuşuna basmak ekleme noktasını taşıyarak için aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. Belgenin tamamı için paragraf aralığını ayarlamak istiyorsanız, Ctrl + A tuşlarına basın.

 2. Bir paragraftan önce boşluğu ayarlamak için Alt + Windows logo tuşu ve ENTER tuşuna P, SB tuşlarına basın. Duyduğunuz: "önce aralıklar." Yukarı ve aşağı ok tuşları, değer noktası duymak kadar istediğiniz veya noktayı değer türü, istiyorsanız (örneğin, 6 veya 18) ve ENTER tuşuna basın. Küçük noktası değerler daha az alanı temsil eder.

 3. Bir Paragraftan sonraki boşluğu ayarlamak için SA Alt + Windows logo tuşu ve P, ENTER tuşuna basın. Duyduğunuz: "sonra aralıklar." Yukarı ve aşağı ok tuşları, değer noktası duymak kadar istediğiniz veya noktayı değer türü, istiyorsanız (örneğin, 6 veya 18) ve ENTER tuşuna basın.

 4. Ayarlamak için seçili bir paragrafın satır aralığını Alt + Windows logo tuşu ve sonra H, 02 tuşuna basın. Duyduğunuz: "Satır aralığı." ENTER tuşuna basın, ardından yukarı ve aşağı ok tuşlarını sık kullanılan satır aralığı boyutları listesinden seçin ve bunu uygulamak için Enter tuşuna basın.

Paragraf girintilerini ayarlama

 1. Belgeyi açın ve ardından paragrafın başına ve Shift + Ctrl + aşağı ok tuşuna basmak ekleme noktasını taşıyarak girintilerini ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. Belgenin tamamı için paragraf girintilerini ayarlamak istiyorsanız, Ctrl + A tuşlarına basın.

 2. Sol girinti boyutunu ayarlamak için Alt + Windows logo tuşu, P, IL tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Sol girinti." İstediğiniz değere ayarlamak için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın veya değeri (örneğin, .25 veya .5) yazın ve Enter tuşuna basın.

 3. Sağ girinti boyutunu ayarlamak için Alt + Windows logo tuşu, P, IL tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Sağ girinti." İstediğiniz değere ayarlamak için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın veya değeri (örneğin, .25 veya .5) yazın ve Enter tuşuna basın.

 4. Bir paragrafa ilk satır girintisini eklemek için odağı paragrafın ilk satırın başına taşıma ve ardından SEKME tuşuna basın. En fazla paragraftaki diğer çizgileri ile ilk satır girintisi, paragrafın ilk satırını girintili olur.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word Online klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×