Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişilere yöneliktir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha genel yardım için bkz. Office Desteği giriş veya Son Office sorunları için düzeltmeler veya geçici çözümler.

Belgelerinizde metin hizalamasını değiştirmek için klavyenizin ve ekran okuyucunuzun Word kullanın. Onu Narrator ve JAWS ile test ettik, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini takip ettikleri sürece diğer ekran okuyucularla çalışabilir. Metni hızlı bir şekilde nasıl ortalayın, sağ veya sol kenar boşluğuna göre hizalayın ya da bir paragraftaki sözcüklerin arasındaki aralığı ayarlamak için iki yana yaslayarak, sol ve sağ kenarlar da olur. Ayrıca, bir sayfayı dikey olarak hizalamayı öğreneceksiniz.

Word belgelerdeki hizalama, ekran okuyucusuna bağlı olarak değişebilir. Ekran okuyucunuzun ayrıntı ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, JAWS’da metninizin hizalamasının açıklamasını dinlemek için Insert+F tuşlarına basın. Ekran okuyucusu 'nda, ekran okuyucusu tuşu + 0 tuşlarına basın. Daha fazla bilgi için ekran okuyucunuzun belgelerine başvurun.

Word, ekran okuyucu kullanmadan metni hizalama hakkında yönergeler mi gerekiyor? Bir sayfadaki metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama.

Notlar: 

Bu konuda

Metni sola hizalama

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragraf, belge veya tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Ctrl+L tuşlarına basın.

Metni sağa hizalama

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragraf, belge veya tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Ctrl+R tuşlarına basın.

Metni ortalama

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragraf, belge veya tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. CTRL + E tuşlarına basın.

Metni iki yana yaslama

Not: Bloklanmış metnin okuma Engelli olan kişiler için okunması zor olabilir (disleksi gibi). Belgenizi olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, farklı bir hizalama stili seçin.

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragraf, belge veya tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Ctrl+ J tuşlarına basın.

Sayfayı dikey olarak hizalama

Bir sayfayı dikey olarak hizalayabilir; Örneğin, kapak sayfası oluşturabilirsiniz. Dikey hizalama seçili metni üst ve alt kenar boşluklarına göre konumlandırır.

 1. Ekleme noktasını dikey olarak hizalamak istediğiniz metnin herhangi bir yerine getirin.

 2. Sayfa yapısı iletişim kutusunu açmak için alt + P, S, P tuşlarına basın.

 3. Seçili durumdaki sekmeyi duyana kadar Shift + Sekme tuşlarına basın; Örneğin, "seçili, kenar boşlukları sekmesi."

 4. "Seçili, Düzen sekmesi" ifadesini duyana kadar sağ ok tuşuna basın.

 5. Alt + V tuşlarına basın. Odaklama Dikey hizalama seçenekleri listesine taşınır.

 6. İstediğiniz seçeneği duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve ENTER tuşuna basın.

 7. Belgenize dikey hizalamayı uygulamak için ENTER tuşuna basın.

Paragraf hizalamasını özelleştirme

Metninizi belirli bir konuma hizalamak için, paragrafınızın sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girintisini hızla artırabilirsiniz.

Sol kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını girintiyi artırmak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Alt+P ve sonra da I, L tuşlarına basın.

 3. Girinti alanındaki Sol kutusuna inç cinsinden bir sayı yazın veya 1/10 inç artımlarla bir değer seçmek için ok tuşlarını kullanın.

  Not: İnç dışında bir birimde değer belirtmek için, sayının arkasına ölçü birimini de ekleyin. Örneğin, 12 nokta için 12 nk, 1 santimetre için 1 cm veya 15 piksel için 15 px kullanın.

 4. Değişikliklerinizi uygulamak için Enter tuşuna basın.

Sağ kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını girintiyi artırmak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Alt+P ve sonra da I, R tuşlarına basın.

 3. Girinti alanındaki Sağ kutusuna inç cinsinden bir sayı yazın veya 1/10 inç artımlarla bir değer seçmek için ok tuşlarını kullanın.

  Not: İnç dışında bir birimde değer belirtmek için, sayının arkasına ölçü birimini de ekleyin. Örneğin, 12 nokta için 12 nk, 1 santimetre için 1 cm veya 15 piksel için 15 px kullanın.

 4. Değişikliklerinizi uygulamak için Enter tuşuna basın.

Göster özelliğini kullanarak metni hizalama

Klavye kısayolunu bilmediğiniz veya diğer seçenekler hakkında bilgi edinmek istediğiniz durumlarda, Ne yapmak istiyorsunuz? kutusunu kullanmayı deneyin.

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragraf, belge veya tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Ne yapmak istiyorsunuz? kutusuna gitmek için Alt+Q tuşlarına basın.

 3. Görevinizle ilgili bir anahtar sözcük veya tümcecik yazın ve ardından arama sonuçlarından seçim yapmak için Aşağı ok tuşuna basın. Örneğin, Sağa Hizala düğmesi gibi bir konuyla ilgili eylemleri bulmak için metni hizalama yazın. Bazı sonuçlar, başka seçenekler içeren alt menülerden oluşabilir.

 4. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word 'de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’teki yenilikler

Mac için Word’ü klavye ve Mac OS’nin yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver’ı kullanarak metin hizasını değiştirin. Mac için Word normalde metni yatay olarak sol kenar boşluğuna hizalar ve sağ kenar boşluğunu düzensiz bırakır. Metni ortalayabilirsiniz, sağ veya sol kenar boşluğuna hizalayabilirsiniz ya da paragrafın sözcükleri arasındaki boşlukları ayarlayarak sol ve sağ kenarlar aynı hizada olacak şekilde iki yana yaslayabilirsiniz. Ayrıca, bir sayfayı dikey olarak da hizalayabilirsiniz.

Word, ekran okuyucu kullanmadan metni hizalama hakkında yönergeler mi gerekiyor? Metni hizalama veya yaslama.

Notlar: 

Bu konuda

Metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama

Hizalama, paragrafın görünümünü ve kenarlarının yönünü belirler: sola hizalanmış, sağa hizalanmış, ortalanmış veya iki yana yaslanmış metin. Belgenizdeki paragrafları kısa sürede istediğiniz hizalamayla biçimlendirebilirsiniz.

 1. Belgenizde, hizalamak istediğiniz paragrafları seçin.

  İpucu: Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Hizalama menüsüne gitmek için, Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Menüyü genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Hizalama menüsündeki bir seçeneğe gitmek için, Control+Option+Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe seçenekler duyurulur.

  Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Dikkat: Bloklanmış metnin okuma Engelli olan kişiler için okunması zor olabilir (disleksi gibi). Belgenizi olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, farklı bir hizalama stili seçin.

 4. Belgenize dönmek için Return tuşuna basın.

Sayfayı dikey olarak hizalama

Bir sayfayı dikey olarak hizalayabilir; Örneğin, kapak sayfası oluşturabilirsiniz. Dikey hizalama seçili metni üst ve alt kenar boşluklarına göre konumlandırır.

 1. Ekleme noktasını dikey olarak hizalamak istediğiniz metnin herhangi bir yerine getirin.

 2. Control+Option+M tuşlarına basın. Odağın Apple menü çubuğuna gitme. "Biçim" sözlerini duyana kadar SEKME tuşuna basın ve ardından ara çubuğu 'Na basın.

 3. "Belge" sözlerini duyana kadar Control + Option + aşağı ok tuşlarına basın ve ardından ara çubuğu 'Na basın. Şunu duyarsınız: "kenar boşlukları, sekme."

 4. Control + Option + sağ ok tuşlarına bir kez basın. Şunu duyarsınız: "Düzen sekmesi." Seçmek için Ara çubuğuna basın.

 5. "Dikey hizalama" ifadesini duyana kadar SEKME tuşuna basın. Odaklanma dikey hizalama menüsündedir.

 6. İstediğiniz seçeneği duyana kadar aşağı ok tuşuna basın ve ardından seçmek için ara çubuğu 'Na basın.

 7. Belgenize dikey hizalamayı uygulamak için Return tuşuna basın.

Paragraf girintisini özelleştirme

Metninize belirli sayıda girinti eklemek için, sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girinti ekleyebilirsiniz.

 1. Belgenizde, girinti eklemek istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır.

 3. Girinti grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sola girinti eklemek için, şunları duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın: "metinden önce."

  • Sağa girinti eklemek için, şunları duyana kadar Control + Option + sağ ok tuşlarına basın: "metinden sonra."

  Girinti boyutunu ayarlamak için, inç cinsinden bir sayı yazın veya girintiyi 1/10 inçin katlarıyla ayarlamak için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Girinti boyutu duyurulur.

 4. Değişikliklerinizi uygulamak ve belgenize dönmek için Return tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word 'de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’teki yenilikler

Metin hizalamasını değiştirmek için klavyeyle iOS için Word ve Android ekran okuyucusu olan TalkBack 'i kullanın. iOS için Word genellikle metni sol kenar boşluğunda yatay olarak hizalar ve sağ kenar boşluğunu düzensiz bırakır. Metni ortalayabilirsiniz, sağ veya sol kenar boşluğuna hizalayabilirsiniz ya da paragrafın sözcükleri arasındaki boşlukları ayarlayarak sol ve sağ kenarlar aynı hizada olacak şekilde iki yana yaslayabilirsiniz. Bir sayfayı dikey olarak hizalamak için örneğin, kapak sayfası oluşturmak için Word 'in tam masaüstü sürümüne geçin.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • iOS için Word uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek için iPhone için Word dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama

Hizalama, paragrafın görünümünü ve kenarlarının yönünü belirler: sola hizalanmış, sağa hizalanmış, ortalanmış veya iki yana yaslanmış metin. Belgenizdeki paragrafları hızlıca biçimlendirebilir ve istediğiniz hizalamayı kullanabilirsiniz.

 1. Belgenizi düzenlerken, VoiceOver, hizalamayı değiştirmek istediğiniz paragrafın paragraf çizgisini okuana kadar parmağınızı yazma alanında sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Gerekirse, klavyeyi kapatıp şeride gitmek için "şeridi göster, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesi açılır ve şunu duyarsınız: "Giriş sekmesi."

 3. Giriş sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni sola hizalamak için, "Sola Hizala, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni sağa hizalamak için, "Sağa Hizala, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni ortalamak için "Ortala metni, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni iki yana yaslamak için, "metni yasla, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

   Not: Şu anda seçili olan hizalama "seçili <hizalama> düğmesi

   Not: Bloklanmış metnin okuma Engelli olan kişiler için okunması zor olabilir (disleksi gibi). Belgenizi olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, farklı bir hizalama stili seçin.

 4. Şeridi kapatıp klavyeye geçmek için "şeridi gizle, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Paragraf girintisini özelleştirme

Sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girinti ekleyebilirsiniz.

 1. Belgenizi düzenlerken, VoiceOver, hizalamayı değiştirmek istediğiniz paragrafın paragraf çizgisini okuana kadar parmağınızı yazma alanında sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sola girinti eklemek için, "girinti konumunu azalt, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Sağa girinti eklemek için, "girinti konumunu artır, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Bir seçenek belirledikten sonra, girinti paragrafa eklenir.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’teki yenilikler

Metin hizalamasını değiştirmek için klavyeyle Android için Word ve Android ekran okuyucusu olan TalkBack 'i kullanın. Android için Word genellikle metni sol kenar boşluğunda yatay olarak hizalar ve sağ kenar boşluğunu düzensiz bırakır. Metni ortalayabilirsiniz, sağ veya sol kenar boşluğuna hizalayabilirsiniz ya da paragrafın sözcükleri arasındaki boşlukları ayarlayarak sol ve sağ kenarlar aynı hizada olacak şekilde iki yana yaslayabilirsiniz.  Bir sayfayı dikey olarak hizalamak için örneğin, kapak sayfası oluşturmak için Word 'in tam masaüstü sürümüne geçin.

Notlar: 

Bu konuda

Metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama

Hizalama, paragrafın görünümünü ve kenarlarının yönünü belirler: sola hizalanmış, sağa hizalanmış, ortalanmış veya iki yana yaslanmış metin. Belgenizdeki paragrafları hızlıca biçimlendirebilir ve istediğiniz hizalamayı kullanabilirsiniz.

 1. Belgenizi düzenlerken,, TalkBack 'ın hizalamayı değiştirmek istediğiniz paragrafın bir çizgisini okuuncaya kadar parmağınızı yazma alanında sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Gerekirse, klavyeyi kapatmak ve giriş sekmesine gitmek için, "Işaretlenmemiş, diğer seçenekler, geçiş yap" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesi açılır ve şunları duyarsınız: "sekme menüsü, giriş seçili."

 3. Giriş sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni sola hizalamak için, "Sola Hizala, Değiştir" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni sağa hizalamak için, "Sağa Hizala, geçiş yap" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni ortalamak için "Ortala, Değiştir" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni iki yana yaslamak için, "yasla, geçiş yap" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  Not: Seçili hizalama "Işaretli <hizalaması>

  Not: Bloklanmış metnin okuma Engelli olan kişiler için okunması zor olabilir (disleksi gibi). Belgenizi olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, farklı bir hizalama stili seçin.

 4. Şeridi kapatıp klavyeye geçmek için, "Işaretli, diğer seçenekler, geçiş yap" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Paragraf girintisini özelleştirme

Sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girinti ekleyebilirsiniz.

 1. Belgenizi düzenlerken, en Kback, Girintiyi değiştirmek istediğiniz paragrafın bir çizgisini okuana kadar parmağınızı yazma alanında sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sola girinti eklemek için, "Girintiyi Azalt, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Sağa girinti eklemek için, "Girintiyi Artır, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Bir seçenek belirledikten sonra, girinti paragrafa eklenir.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’teki yenilikler

Belgelerinizde metin hizalamasını değiştirmek için Windows 'un yerleşik ekran okuyucusu olan ekran okuyucusu ile Word Mobile kullanın. Metni yatay olarak ortalayın veya sağ veya sol kenar boşluğuna hizalayın ya da bir paragraftaki sözcüklerin arasındaki aralığı ayarlamak için metni iki yana yaslama Bir sayfayı dikey olarak hizalamak için örneğin, kapak sayfası oluşturmak için Word 'in tam masaüstü sürümüne geçin.

Notlar: 

Bu konuda

Metin hizalamasını değiştirme

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragraf, belge veya tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Şunları duyana kadar bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: "öğeler".

 3. "Diğer seçenekler, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni sola hizalamak için, "kapalı, Sola Hizala düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni sağa hizalamak için, "kapalı, sağa hizala düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  • Metni ortalamak için "kapalı, Ortala düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Metni iki yana yaslama

Not: İki yana yaslanmış metnin okunması, disleksi gibi okuma engeli olan kişiler için çok zor olabilir. Belgenizi olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, farklı bir hizalama stili seçin.

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Şunları duyana kadar bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: "öğeler".

 3. "Diğer seçenekler, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. "Kapalı, yasla, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Belgelerinizde yatay metin hizalamasını değiştirmek için klavyenizin ve ekran okuyucunuzun Web için Word kullanın. Bu uygulamayı ekran okuyucusu 'yla sınıyoruz, ancak ortak erişilebilirlik standartlarını ve tekniklerini izledikleri sürece diğer ekran okuyucularla birlikte çalışabilir. Metni hızlı bir şekilde nasıl ortalayın, sağ veya sol kenar boşluğuna hizalayın ya da bir paragraftaki sözcüklerin arasındaki aralığı ayarlamak için iki yana yaslayabilirsiniz; böylece sol ve sağ kenarlar de olur. Bir sayfayı dikey olarak hizalamak için örneğin, kapak sayfası oluşturmak için Word 'in tam masaüstü sürümüne geçin.

Word, ekran okuyucu kullanmadan metni hizalama hakkında yönergeler mi gerekiyor? Bir sayfadaki metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Office ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Web için Word kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için Word web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi genel kısayollar Web için Word uygulaması için değil, web tarayıcısı için kullanılır.

Bu konuda

Metin hizalamasını değiştirme

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragraf, belge veya tablonun herhangi bir yerine getirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni sola hizalamak için CTRL + L tuşlarına basın.

  • Metni sağa hizalamak için CTRL + R tuşlarına basın.

  • Metni ortalamak için CTRL + E tuşlarına basın.

Metni iki yana yaslama

Not: İki yana yaslanmış metnin okunması, disleksi gibi okuma engeli olan kişiler için çok zor olabilir. Belgenizi olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, farklı bir hizalama stili seçin.

 1. Ekleme noktasını, iki yana yaslamak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Sol ve sağ kenarlarının eşit olması için CTRL + J tuşlarına basın.

Paragraf hizalamasını özelleştirme

Metninizi belirli bir konuma hizalamak için, paragrafınızın sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girintisini hızla artırabilirsiniz.

Sol kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını girintili yapmak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Alt + Windows logo tuşuna basın ve ardından P, I, L tuşlarına basın. Düğme, girinti alanının sol kutusuna dönüşür.

 3. İnç cinsinden bir sayı yazın ve ENTER tuşuna basın veya yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak 1/10 inç 'lik artışlarla Girintiyi değiştirin.

  Not: Girintiyi santimetre cinsinden belirtmek için, bir sayı ve ardından "cm" yazın.

Sağ kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını girintili yapmak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Alt + Windows logo tuşuna basın ve ardından P, I, R tuşlarına basın. Odağın girinti alanının sağ kutusuna dönüşür.

 3. İnç cinsinden bir sayı yazın ve ENTER tuşuna basın veya yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak 1/10 inç 'lik artışlarla Girintiyi değiştirin.

  Not: Girintiyi santimetre cinsinden belirtmek için, bir sayı ve ardından "cm" yazın.

Göster özelliğini kullanarak metni hizalama

Klavye kısayolunu bilmediğiniz veya diğer seçenekler hakkında bilgi edinmek istediğiniz durumlarda, ne yapmak istiyorsunuz? kutusunu kullanmayı deneyin.

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Ne yapmak istiyorsunuz? kutusuna gitmek için alt + Windows logo tuşuna basın ve ardından Q tuşuna basın.

 3. Görevinize ilişkin bir anahtar sözcük veya tümcecik yazın ve ardından arama sonuçlarına göz atmak için aşağı ok tuşuna basın. Örneğin, Sağa Hizala düğmesi gibi ilgili eylemler için "metni Hizala" yazın. Bazı sonuçlar, başka seçenekler içeren alt menülerden oluşabilir.

 4. Arama sonuçları arasında yukarı ve aşağı ok tuşlarını seçin ve ENTER tuşuna basarak bir seçenek belirleyin.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word 'de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Word’de keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’teki yenilikler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×