Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Word belgelerinizde metin hizalamasını değiştirmek için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanma. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Hızlı bir şekilde metni ortalamak, sağ veya sol kenar boşluğu Hizala veya sol ve sağ kenarları bile; böylece bir paragraftaki sözcükler arasındaki boşluğu ayarlamak için iki yana yaslama öğreneceksiniz. Ayrıca bir sayfaya dikey olarak hizalamak nasıl öğreneceksiniz.

Hizalama Word belgelerinde açıklanan nasıl ekran okuyucusu bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ekran okuyucunuz ayrıntı düzeyini ayarlarını ayarlamanız gerekebilir. Örneğin, metninizin hizalamayı JAWS açıklamasını duymak için INSERT + F tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu'nu, ekran okuyucusu tuşu + 0 tuşlarına basın. Daha fazla bilgi için ekran okuyucunun belgelerine bakın.

Notlar: 

Bu konuda

Metni sola hizalama

 1. Ekleme noktasını paragraf, belge veya hizalamak istediğiniz tablo herhangi bir yere yerleştirin.

 2. CTRL + L tuşlarına basın.

Metni sağa hizalama

 1. Ekleme noktasını paragraf, belge veya hizalamak istediğiniz tablo herhangi bir yere yerleştirin.

 2. CTRL + R tuşlarına basın.

Metni ortalama

 1. Ekleme noktasını paragraf, belge veya hizalamak istediğiniz tablo herhangi bir yere yerleştirin.

 2. CTRL + e tuşlarına basın

Metni iki yana yaslama

Not: İki yana yaslanmış metin okuma engellilik durumunuz, gibi okuma zorluğu çeken kişiler için okunması zor olabilir. Belgenizin farklı hizalama stil olası, düzeylerin olarak erişilebilir yapmak için.

 1. Ekleme noktasını paragraf, belge veya hizalamak istediğiniz tablo herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Ctrl+ J tuşlarına basın.

Bir sayfaya dikey hizalama

Bir sayfaya dikey olarak, örneğin, bir kapak sayfası oluşturmak için hizalayabilirsiniz. Dikey hizalama seçili metne üst ve alt kenar boşlukları göre yerleştirir.

 1. Dikey olarak hizalamak istediğiniz metne herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açmak için Alt + P, S, P'ye basın.

 3. Press Shift + Sekme seçili durumdaki sekmesinde, örneğin duymak kadar "Seçili, kenar boşlukları sekmesine."

 4. Duyduğunuz kadar sağ ok tuşuna basın: "Seçili, Düzen sekmesini."

 5. Alt + V tuşlarına basın. Odağı Dikey hizalama seçenekleri listesine taşınır.

 6. İstediğiniz ve Enter tuşuna basın seçeneği duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

 7. Dikey hizalama belgenize uygulamak için Enter tuşuna basın.

Paragraf hizalamasını özelleştirme

Metninizi belirli bir konuma hizalamak için, paragrafınızın sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girintisini hızla artırabilirsiniz.

Sol kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını girintiyi artırmak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Alt+P ve sonra da I, L tuşlarına basın.

 3. Girinti alanındaki Sol kutusuna inç cinsinden bir sayı yazın veya 1/10 inç artımlarla bir değer seçmek için ok tuşlarını kullanın.

  Not: İnç dışında bir birimde değer belirtmek için, sayının arkasına ölçü birimini de ekleyin. Örneğin, 12 nokta için 12 nk, 1 santimetre için 1 cm veya 15 piksel için 15 px kullanın.

 4. Değişikliklerinizi uygulamak için Enter tuşuna basın.

Sağ kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını girintiyi artırmak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Alt+P ve sonra da I, R tuşlarına basın.

 3. Girinti alanındaki Sağ kutusuna inç cinsinden bir sayı yazın veya 1/10 inç artımlarla bir değer seçmek için ok tuşlarını kullanın.

  Not: İnç dışında bir birimde değer belirtmek için, sayının arkasına ölçü birimini de ekleyin. Örneğin, 12 nokta için 12 nk, 1 santimetre için 1 cm veya 15 piksel için 15 px kullanın.

 4. Değişikliklerinizi uygulamak için Enter tuşuna basın.

Göster özelliğini kullanarak metni hizalama

Klavye kısayolunu bilmediğiniz veya diğer seçenekler hakkında bilgi edinmek istediğiniz durumlarda, Ne yapmak istiyorsunuz? kutusunu kullanmayı deneyin.

 1. Ekleme noktasını paragraf, belge veya hizalamak istediğiniz tablo herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Ne yapmak istiyorsunuz? kutusuna gitmek için Alt+Q tuşlarına basın.

 3. Bir anahtar sözcük veya tümcecik görevinize ilgili yazın ve sonra arama sonuçlarından seçmek için aşağı ok tuşuna basın. Örneğin, metni hizalamak için Sağa Hizala düğmesini gibi ilgili eylemler yazın. Bazı sonuçları alt menüler ile daha fazla seçenek olabilir.

 4. Seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Mac için Word klavye ve VoiceOver, yerleşik Mac OS ekran okuyucusu ile metin hizalamasını değiştirmek için kullanın. Mac için Word genellikle metni yatay olarak sol kenar boşluğuna hizalar ve sağ kenar boşluğuna hizalayıp düzensiz bırakmak bırakır. Metni ortalama, sağ veya sol kenar boşluğuna Hizala veya paragrafın sol ve sağ kenarları bile olacak şekilde sözcükler arasındaki açıklığı için iki yana yaslama. Bir sayfaya dikey olarak da hizalayabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama

Hizalama, paragrafın görünümünü ve kenarlarının yönünü belirler: sola hizalanmış, sağa hizalanmış, ortalanmış veya iki yana yaslanmış metin. Belgenizdeki paragrafları kısa sürede istediğiniz hizalamayla biçimlendirebilirsiniz.

 1. Belgenizde, hizalamak istediğiniz paragrafları seçin.

  İpucu: Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Hizalama menüsüne gitmek için, Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Menüyü genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Hizalama menüsündeki bir seçeneğe gitmek için, Control+Option+Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Siz ilerledikçe seçenekler duyurulur.

  Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Dikkat: İki yana yaslanmış metin okuma engellilik durumunuz, gibi okuma zorluğu çeken kişiler için okunması zor olabilir. Belgenizi olarak erişilebilir yapmak için farklı hizalama stili seçin.

 4. Belgenize dönmek için Return tuşuna basın.

Bir sayfaya dikey hizalama

Bir sayfaya dikey olarak, örneğin, bir kapak sayfası oluşturmak için hizalayabilirsiniz. Dikey hizalama seçili metne üst ve alt kenar boşlukları göre yerleştirir.

 1. Dikey olarak hizalamak istediğiniz metne herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Control + Option + M tuşlarına basın. Odağı Apple menü çubuğuna taşınır. "Format" duymak ve sonra Ara çubuğu tuşlarına kadar SEKME tuşuna basın.

 3. "Belge" duymak ve sonra Ara çubuğu tuşlarına kadar Control + Option + Aşağı Ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "Kenar boşlukları, sekme."

 4. Control + Option + sağ ok tuşuna bir kez basın. Duyduğunuz: "Düzeni sekmesi." Seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın.

 5. Duyduğunuz kadar SEKME tuşuna basın: "Dikey hizalama." Odağı dikey hizalama menüsünde bulunur.

 6. Seçeneğini ve sonra seçmek için Ara çubuğu tuşlarına duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

 7. Dikey hizalama belgenize uygulamak için Return tuşuna basın.

Paragraf girintisini özelleştirme

Metninize belirli sayıda girinti eklemek için, sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girinti ekleyebilirsiniz.

 1. Belgenizde, girinti eklemek istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır.

 3. Girinti grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sola doğru bir girinti eklemek için basın Control + Option + sağ ok tuşuna duyduğunuz kadar: "önce metin."

  • Sağa doğru bir girinti eklemek için basın Control + Option + sağ ok tuşuna duyduğunuz kadar: "sonra metni."

  Girinti boyutunu ayarlamak için, inç cinsinden bir sayı yazın veya girintiyi 1/10 inçin katlarıyla ayarlamak için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Girinti boyutu duyurulur.

 4. Belgenize dönmek ve değişikliklerinizi uygulamak için Return tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

iOS için Word klavye ve TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu ile metin hizalamasını değiştirmek için kullanın. iOS için Word genellikle metni yatay olarak sol kenar boşluğuna hizalar ve sağ kenar boşluğuna hizalayıp düzensiz bırakmak bırakır. Metni ortalama, sağ veya sol kenar boşluğuna Hizala veya paragrafın sol ve sağ kenarları bile olacak şekilde sözcükler arasındaki açıklığı için iki yana yaslama. Bir sayfaya dikey olarak, örneğin, bir kapak sayfası oluşturmak için hizalama Wordtam masaüstü sürümüne geçin.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • iOS için Word uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek için iPhone için Word dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama

Hizalama paragraf kenarlarının yönünü ve görünümünü belirler: sola hizalı, Sağa Hizala, Ortala veya yaslanmış metin. İstediğiniz hizalamayı kullanmak için belgenizdeki paragrafları hızlı bir şekilde biçimlendirebilirsiniz.

 1. VoiceOver hizalamasını değiştirmek istediğiniz paragrafın bir satırı okur kadar belgenizi düzenlerken, parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Gerekirse, Şerit'e gidin ve klavyeyi kapatmak için sola çekin duyduğunuz kadar "Göster şeridindeki, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesinde açılır ve sizin duymak: "Giriş sekmesi."

 3. Giriş sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni sola hizalamak için kadar sağa doğru çekin "Hizala sola, düğme" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Metni sağa hizalamak için kadar sağa doğru çekin "Sağa Hizala düğmesi" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Metni ortalamak için sağa duyduğunuz kadar çekin "metni Ortala, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Metni yaslama için sağa duyduğunuz kadar çekin "Yasla metin, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

   Not: "Düğmesi seçili < hizalama >."olarak seçili durumdaki hizalamayı duyurulan

   Not: İki yana yaslanmış metin okuma engellilik durumunuz, gibi okuma zorluğu çeken kişiler için okunması zor olabilir. Belgenizi olarak erişilebilir yapmak için farklı hizalama stili seçin.

 4. Şeridi kapatma ve klavyeye geçmek için çekin sola duyduğunuz kadar "Gizle Şerit, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

Paragraf girintisini özelleştirme

Sol veya sağ kenar boşluklarına sayfanın girintileme ekleyebilirsiniz.

 1. VoiceOver hizalamasını değiştirmek istediğiniz paragrafın bir satırı okur kadar belgenizi düzenlerken, parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sola doğru bir girinti eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin "Azalt girinti konumunu, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

  • Sağa doğru bir girinti eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin "girinti konumunu Artır, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Bir seçenek seçtikten sonra paragrafa girinti eklenir.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Android için Word klavye ve TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu ile metin hizalamasını değiştirmek için kullanın. Android için Word genellikle metni yatay olarak sol kenar boşluğuna hizalar ve sağ kenar boşluğuna hizalayıp düzensiz bırakmak bırakır. Metni ortalama, sağ veya sol kenar boşluğuna Hizala veya paragrafın sol ve sağ kenarları bile olacak şekilde sözcükler arasındaki açıklığı için iki yana yaslama.  Bir sayfaya dikey olarak, örneğin, bir kapak sayfası oluşturmak için hizalama Wordtam masaüstü sürümüne geçin.

Notlar: 

Bu konuda

Metni sola veya sağa hizalama, metni ortalama veya iki yana yaslama

Hizalama paragraf kenarlarının yönünü ve görünümünü belirler: sola hizalı, Sağa Hizala, Ortala veya yaslanmış metin. İstediğiniz hizalamayı kullanmak için belgenizdeki paragrafları hızlı bir şekilde biçimlendirebilirsiniz.

 1. Belgenizi düzenlerken TalkBack hizalamasını değiştirmek istediğiniz paragrafın bir satırı okur kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Gerekirse, klavyeyi kapatmak ve Giriş sekmesine gitmek için sağa "daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Giriş sekmesinde açılır ve sizin duymak: "ev seçili sekme menüsü,."

 3. Giriş sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni sağ sol, çekin, "Hizala sol, Değiştir" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar hizalamak için.

  • Siz "Sağa Hizala Değiştir" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru doğru çekin metni hizalamak için.

  • Metni ortalamak için sağa duyduğunuz kadar çekin "Merkezi, anahtar," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Metni yaslama için sağa duyduğunuz kadar çekin "Yasla, anahtar," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Not: "İşaretli < hizalama > geçiş yaparken." şu anda seçili hizalamayı duyurulan

  Not: İki yana yaslanmış metin okuma engellilik durumunuz, gibi okuma zorluğu çeken kişiler için okunması zor olabilir. Belgenizi olarak erişilebilir yapmak için farklı hizalama stili seçin.

 4. Şeridi kapatmak ve klavyeye geçmek için kadar sağa doğru çekin "İşaretli, diğer seçenekler, anahtar," duymak ve ekrana iki kez dokunun.

Paragraf girintisini özelleştirme

Sol veya sağ kenar boşluklarına sayfanın girintileme ekleyebilirsiniz.

 1. Belgenizi düzenlerken TalkBack girintisini değiştirmek istediğiniz paragrafın bir satırı okur kadar parmağınızı yazma alanının sürükleyin. İmleci orada taşımak için ekrana iki kez dokunun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sola doğru bir girinti eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin "Girintiyi Azalt, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

  • Sağa doğru bir girinti eklemek için sağ duyduğunuz kadar çekin "Girintiyi Artır, düğmesi," ve ekrana iki kez dokunun.

 3. Bir seçenek seçtikten sonra paragrafa girinti eklenir.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Mobile ekran okuyucusu ile yerleşik Windows ekran okuyucusu belgelerinizde metin hizalamasını değiştirmek için kullanın. Yatay metni ortalamak veya sağ veya sol kenar boşluğu hizalamak veya paragrafın sol ve sağ kenarları bile olacak şekilde sözcükler arasındaki açıklığı ayarlamayı metni yaslama. Bir sayfaya dikey olarak, örneğin, bir kapak sayfası oluşturmak için hizalama Wordtam masaüstü sürümüne geçin.

Notlar: 

Bu konuda

Metin hizalamasını değiştirme

 1. Ekleme noktasını paragraf, belge veya hizalamak istediğiniz tablo herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Diğer seçenekler, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni hizalamak için sola, sağa çekin kadar "Kapalı, sola düğme Hizala" duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Metni hizalamak için sağa, siz kadar sağa doğru çekin "Hizala sağ düğmeye kapalı," duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  • Metni ortalamak için kadar sağa doğru çekin "Orta Düğme kapalı," duymak ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Metni iki yana yaslama

Not: İki yana yaslanmış metin okuma engellilik durumunuz gibi okuma zorluğu çeken kişiler için okumak çok zor olabilir. Belgenizin farklı hizalama stil olası, düzeylerin olarak erişilebilir yapmak için.

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Diğer seçenekler, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. "Kapalı, iki yana yaslama, düğmesi" duyduğunuz kadar sağa doğru çekin ve ardından çift dokunarak ekran paragraf hizalamak için.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Online belgelerinizde metnin yatay hizalamasını değiştirmek için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanma. Bu ekran okuyucusu ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Hızlı bir şekilde metni ortalamak, sağ veya sol kenar boşluğu Hizala veya paragrafın sol ve sağ kenarları bile olacak şekilde sözcükler arasındaki açıklığı için iki yana yaslama öğreneceksiniz. Bir sayfaya dikey olarak, örneğin, bir kapak sayfası oluşturmak için hizalama Wordtam masaüstü sürümüne geçin.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Office Online ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Word Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Word Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Word Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Metin hizalamasını değiştirme

 1. Ekleme noktasını paragraf, belge veya hizalamak istediğiniz tablo herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni sola hizalamak için Ctrl + L tuşlarına basın.

  • Metni sağa hizalamak için Ctrl + R tuşlarına basın.

  • Metni ortalamak için Ctrl + E tuşlarına basın.

Metni iki yana yaslama

Not: İki yana yaslanmış metnin okunması, disleksi gibi okuma engeli olan kişiler için çok zor olabilir. Belgenizi olabildiğince erişilebilir hale getirmek için, farklı bir hizalama stili seçin.

 1. Ekleme noktasını her yerden yaslamak istediğiniz paragrafa getirin.

 2. Sol ve sağ kenarları bile; böylece metni yaslama için CTRL + J tuşlarına basın.

Paragraf hizalamasını özelleştirme

Metninizi belirli bir konuma hizalamak için, paragrafınızın sayfanın sol veya sağ kenar boşluklarından girintisini hızla artırabilirsiniz.

Sol kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını herhangi bir girinti oluşturmak istediğiniz paragrafa getirin.

 2. Alt + Windows logo tuşu basın ve ardından P, ı, M'ye basın Odağı Sol kutusuna Girinti alanının dönüşür.

 3. İnç cinsinden bir sayı yazın ve Enter tuşuna basın veya yukarı ve aşağı ok tuşlarını 1/10 inç adımlarla girintisini değiştirme.

  Not: Girinti santimetre olarak belirtmek için "tarafından cm" takip edilen bir sayı yazın.

Sağ kenar boşluğundan girintiyi artırma

 1. Ekleme noktasını herhangi bir girinti oluşturmak istediğiniz paragrafa getirin.

 2. Alt + Windows logo tuşu ve ardından P, ı, r tuşuna basın Odağı Girinti alanının sağ kutusuna dönüşür.

 3. İnç cinsinden bir sayı yazın ve Enter tuşuna basın veya yukarı ve aşağı ok tuşlarını 1/10 inç adımlarla girintisini değiştirme.

  Not: Girinti santimetre olarak belirtmek için "tarafından cm" takip edilen bir sayı yazın.

Göster özelliğini kullanarak metni hizalama

Klavye kısayolunu biliyor musunuz veya hakkında daha fazla seçenek öğrenmek mi istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz kutusunu kullanmayı deneyin.

 1. Ekleme noktasını hizalamak istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getirin.

 2. Ne yapmak istiyorsunuz kutusuna gitmek için Alt + Windows logo tuşuna basın ve sonra Q tuşuna basın.

 3. Bir anahtar sözcük veya tümcecik görevinize ilgili yazın ve ardından arama sonuçlarını göz atmak için aşağı ok tuşuna basın. Örneğin, "metni Sağa Hizala düğmesini gibi ilgili eylemler için hizalama" yazın. Bazı sonuçları alt menüler ile daha fazla seçenek olabilir.

 4. Yukarı ve aşağı ok tuşlarını arama sonuçları arasında seçin ve Enter tuşuna basarak bir seçenek belirtin.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word Online klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×