Word'de kullanıcıların tamamlayacağı veya yazdıracağı formlar oluşturma

Word 'de diğerlerinin doldurabileceği bir form oluşturmak için şablon veya belgeyle başlayın ve içerik denetimleri ekleyin. İçerik denetimleri arasında onay kutuları, metin kutuları, tarih seçiciler ve açılan listeler gibi öğeler bulunur. Veritabanlarına yabancı değilseniz, bu içerik denetimleri verilere bile bağlanabilir.

Geliştirici sekmesini gösterme

Şeritte Geliştirici sekmesi görüntülenmiyorsa, bkz.

Formu temel almak için bir şablon veya boş bir belge açın

Zaman kazanmak için, bir form şablonuyla başlayın veya boş bir şablonla baştan başlayın.

 1. Yeni> dosyaya gidin.

 2. Çevrimiçi ara şablonlarında, Formlar veya istediğiniz form türünü yazın ve ENTER tuşuna basın.

 3. Form şablonunu seçin ve Oluştur veya İndir'i seçin.

 1. Yeni> dosyaya gidin.

 2. Boş belge’yi seçin.

Forma içerik ekleme

Geliştirici'ye gidin ve belgeye veya forma eklemek istediğiniz denetimleri seçin. İçerik denetimini kaldırmak için, denetimi seçin ve DELETE tuşuna basın. Denetimlerin özelliklerini, eklendikten sonra ayarlayabilirsiniz .

Not: İçerik denetimleri kullanılarak oluşturulmuş bir formu yazdırabilirsiniz, ancak içerik denetimlerinin etrafındaki kutular yazdırılmaz.

Zengin metin içerik denetiminde, kullanıcılar metni kalın veya italik olarak biçimlendirebilir ve birden çok paragraf yazabilir. Kullanıcıların ekleyebileceklerini sınırlandırmak istiyorsanız, düz metin içerik denetimini ekleyin.

 1. Denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

 2. Geliştirici > zengin metin içerik denetimi Zengin metin denetimi düğmesi veya düz metin içeriği denetimi Düz metin denetimi düğmesi seçin.

Denetimdeki belirli özellikleri ayarlamak için, içerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirmekonusuna bakın.

Şablonlar için çoğu zaman resim denetimi kullanılır, ancak forma kendiniz de resim denetimi ekleyebilirsiniz.

 1. Denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

 2. Geliştirici > resim içeriği denetimi Resim denetimi düğmesi 'ni seçin.

Denetimdeki belirli özellikleri ayarlamak için, içerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirmekonusuna bakın.

Kişilerin belirli bir metin bloğunu tercih etmesini istediğinizde yapı taşı denetimleri kullanın. Örneğin, sözleşmenin belirli gereksinimlerine bağlı olarak farklı demirbaş metni eklemeniz gerektiğinde yapı taşı denetimleri yararlıdır. Ortak metinlerin her bir sürümü için zengin metin içerik denetimleri oluşturabilir ve sonra da zengin metin içerik denetimleri için kapsayıcı olarak bir yapı taşı denetimi kullanabilirsiniz.

 1. Denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

 2. Geliştirici yapı taşı galerisi içerik denetimi yapı taşı galerisi denetimi (veya Yapı bloğu içerik denetimi) öğesine gidin.

 3. Yapı taşı için Geliştirici ve içerik denetimleri 'ni seçin.

  İçerik denetimlerini gösteren Geliştirici sekmesi

 1. Denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

Denetimdeki belirli özellikleri ayarlamak için, içerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirmekonusuna bakın.

Birleşik giriş kutusunda, kullanıcılar sizin verdiğiniz bir tercih listesinden seçim yapabilir veya kendi bilgilerini yazabilirler. Açılan listede ise, kullanıcılar yalnızca tercih listesinden seçim yapabilir.

 1. Geliştirici > Birleşik giriş kutusu içerik denetimi açılan kutu düğmesi veya açılan liste içerik denetimi Liste kutusu düğmesi 'ne gidin.

 2. İçerik denetimini seçin ve Özellikler'i seçin.

 3. Seçim listesi oluşturmak için, açılan liste özelliklerialtında Ekle 'yi seçin.

 4. Görünen adolarak Evet, Hayırveya belkigibi bir seçim yazın.

  Tüm seçimler açılan listede belirinceye kadar bu adımı yineleyin.

 5. İstediğiniz başka özellikler varsa doldurun.

  Not: İçerik düzenlenemez onay kutusunu seçerseniz, kullanıcılar bir tercihi tıklatamayacaktır.

 1. Tarih seçici denetimini eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

 2. Geliştirici > tarih seçici içerik denetimi Tarih seçicisi düğmesi öğesini seçin.

Denetimdeki belirli özellikleri ayarlamak için, içerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirmekonusuna bakın.

 1. Denetim kutusu denetimini eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

 2. Geliştirici > Düğme resmi

Denetimdeki belirli özellikleri ayarlamak için, içerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirmekonusuna bakın.

Eski form denetimleri Word 'ün önceki sürümleriyle uyumluluk içindir ve eski form ve Active X denetimlerinden oluşur.

 1. Eski denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

 2. Geliştirici > eski formlar Eski denetim düğmesi açılır.

 3. Dahil etmek istediğiniz Eski Form denetimini veya Active X Denetimi’ni seçin.

İçerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirme

Her içerik denetiminin ayarlayabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz özellikleri vardır. Örneğin, Tarih Seçici denetimi tarihleri görüntülemek üzere kullanacağınız biçim için seçenekler sunar.

 1. Değiştirmek istediğiniz içerik denetimini seçin.

 2. Geliştirici > Özellikler'e gidin.

  Denetimler düğmesi

 3. İstediğiniz özellikleri değiştirin.

Forma koruma ekleme

Başkalarının formu düzenleyebilme veya biçimlendirebilme derecesini sınırlandırmak isterseniz, Düzenlemeyi Kısıtla komutunu kullanın:

 1. Kilitlemek veya korumak istediğiniz formu açın.

 2. Geliştirici > düzenlemeyi kısıtlaöğesini seçin.

  Düzenlemeyi kısıtla düğmesi

 3. Kısıtlamaları seçtikten sonra Evet, korumayı Zorlamayı Başlat'ı seçin.

  Düzenleme bölmesini kısıtla

Gelişmiş Ipucu:

Belgenin yalnızca parçalarını korumayı istiyorsanız, belgeyi bölümlere ayırın ve yalnızca istediğiniz bölümleri koruun.

Bunu yapmak için düzenlemeyi kısıtla panelinde bölümleri Seç 'i seçin. Bölümler hakkında daha fazla bilgi için bkz: bölüm sonu ekleme.

Resrict bölümleri panelindeki bölümler Seçicisi

Geliştirici sekmesini gösterme

Şeritte Geliştirici sekmesi görüntülenmiyorsa, bkz.

Şablon açma veya boş belge kullanma

Word 'de diğerlerinin doldurabileceği bir form oluşturmak için şablon veya belgeyle başlayın ve içerik denetimleri ekleyin. İçerik denetimleri, Denetim kutuları, metin kutuları ve açılan listeler gibi öğeleri içerir. Veritabanlarına yabancı değilseniz, bu içerik denetimleri verilere bile bağlanabilir.

 1. Dosya > Şablondan Yeni'ye gidin.

  Şablondan yeni seçeneği

 2. Ara 'da formyazın.

 3. Kullanmak istediğiniz şablona çift tıklayın.

 4. Farklı kaydet> Dosya 'yı seçin ve formu kaydetmek için bir konum seçin.

 5. Farklı kaydet'de bir dosya adı yazın ve Kaydet'i seçin.

 1. Yeni belge> dosyaya gidin.

  Yeni belge seçeneği

 2. Dosya > Farklı Kaydet'e gidin.

 3. Farklı kaydet'de bir dosya adı yazın ve Kaydet'i seçin.

Forma içerik ekleme

Geliştirici'ye gidin ve belgeye veya forma eklemek istediğiniz denetimleri seçin. İçerik denetimini kaldırmak için, denetimi seçin ve DELETE tuşuna basın. Denetimlerin seçeneklerini bir kez eklendikten sonra ayarlayabilirsiniz. Seçenekler 'den, kullanıcılar denetimler ile etkileşen ve Birleşik giriş kutuları için liste öğelerini çalıştıran durumlarda çalıştırılacak giriş ve çıkış makrolarını ekleyebilirsiniz.

 1. Belgede, içerik denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın veya dokunun.

 2. Geliştirici, metin kutusu, denetim kutusuveya Birleşik giriş kutusu'nu seçin.

  İçerik denetimleriyle Geliştirici sekmesi

 3. Denetimin belirli özelliklerini ayarlamak için Seçeneklerve ayarla 'yı seçin.

 4. Eklemek istediğiniz her denetim için 1 - 3 arasındaki adımları yineleyin.

Seçenekler , belirli ayarların yanı sıra ortak ayarları ayarlamanıza olanak tanır. Bir denetim seçin ve sonra ayarlanacak Seçenekler 'i seçin.

 • Ortak özellikleri ayarlayın.

  • Çalışmak Için makro Seç seçeneği , girişte veya alanda çalışacak şekilde kaydedilmiş veya özel bir makro seçmenize olanak tanır.

  • Yer işareti Her denetim için benzersiz bir ad veya yer işareti ayarlayın.

  • Çıkışta hesapla Bu, Kullanıcı alandan çıktığında Word 'Ün tüm hesaplamaları çalıştırmasını veya yenilemesini sağlar.

  • Yardım metni ekleme Her alan için ipuçları veya yönergeler verin.

  • Tamam Ayarları kaydeder ve panelden çıkar.

  • İptal etme Değişiklikleri unutur ve panelden çıkar.

 • Metin kutusu için belirli özellikleri ayarlama

  • Tür Formu normal metin, sayı, tarih, geçerli tarih, geçerli saat veya hesaplama 'yı seçin.

  • Varsayılan metin , Kullanıcı alana geçmeden önce metin kutusunda görüntülenen isteğe bağlı yönerge metnini ayarlar. Kullanıcının alana metin girmesine olanak tanımak için metin kutusunu ayarlayın.

  • Maksimum uzunluk kullanıcının girebileceği metin uzunluğunu ayarlar. Varsayılan değer sınırsızdır.

  • Metin biçimi , metnin otomatik olarak büyükharf, küçükharf, büyükharf veya başlık büyük harfeayarlanmasını sağlayabilir.

  • Metin kutusu etkin Kullanıcının alana metin girmesini sağlar. Varsayılan metin varsa, Kullanıcı metni bunu değiştirir.

 • Bir denetim kutusununbelirli özelliklerini ayarlayın.

  • Varsayılan değer Varsayılan olarak işaretlenmiyor veya işaretlenmiyor arasında seçim yapın.

  • Onay kutusu boyutu Boyutu gerektiği gibi değiştirmek için boyutu tam olarak veya Otomatik olarak ayarlayın.

  • Denetim kutusu etkin Kullanıcının metin kutusunu işaretlemenizi veya temizlemesini sağlar.

 • Birleşik giriş kutusu için belirli özellikleri ayarlama

  • Açılan öğe Liste kutusu öğeleri için dizeler yazın. Listeye öğe eklemek için + veya ENTER tuşlarına basın.

  • Açılan listedeki öğeler Geçerli listenizi gösterir. Bir öğe seçin ve yukarı veya aşağı okları kullanarak sırayı değiştirin, seçili öğeyi kaldırmak için - tuşuna basın.

  • Açılan menüKullanıcının Birleşik giriş kutusunu açmasına ve seçim yapmasına olanak tanır.

 1. Geliştirici >

  Geliştirici sekmesindeki formu korur düğmesi

  Not: Formun korumasını kaldırmak ve düzenlemeye devam etmek için formu yeniden Sürdür 'ü seçin.

 2. Formu kaydedin ve kapatın.

İsterseniz, formu dağıtmadan önce test edebilirsiniz.

 1. Formu koruyun.

 2. Formu yeniden açın, bir kullanıcı gibi doldurun ve sonra bir kopyasını kaydedin.

Geliştirici sekmesini gösterme

 1. Şeridin sağ tarafında Eylem açılan menüsü öğesini seçin ve ardından Şerit tercihleri'ni seçin.

 2. Özelleştiraltında, Geliştirici 'yi seçin.

Formu temel alan bir şablon veya belgeyi açma

Boş bir belgeyle başlayabilir ve kendi formunuzu oluşturabilirsiniz. Veya zaman kazanmak için bir form şablonuyla işe başlayabilirsiniz.

 1. Dosya > Şablondan Yeni'ye gidin.

 2. Sol bölmede çevrimiçi şablonlar'ı genişletip Formlar'ı seçin.

 3. Kullanmak istediğiniz form şablonuna çift tıklayın.

Forma içerik denetimleri ekleme

 1. Belgede denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Geliştirici sekmesinde, form denetimleri, metin kutusu, denetim kutusuveya Birleşik giriş kutusu

 3. Denetimin belirli özelliklerini ayarlamak için Seçenekler'i seçin ve istediğiniz özellikleri yapılandırın.

  Not: Bir birleşik giriş kutusu içinde açılan öğelerden oluşan bir liste oluşturmak için, birleşik giriş kutusu yer tutucusunu seçin, Seçenekler’e tıklayın ve açılır listede görünmesini istediğiniz öğeleri ekleyin.

 4. Eklemek istediğiniz her denetim için 1 - 3 arasındaki adımları yineleyin.

Yönerge metni ekleme (isteğe bağlı)

Bir metin kutusunda yönerge metinleri (örneğin, "Adı Yazın") bulunması formunuzu kullanmayı kolaylaştırabilir. Varsayılan olarak, bir metin kutusunda metin görüntülenmez, ancak ekleyebilirsiniz.

 1. Açıklayıcı metin eklemek istediğiniz metin kutusu denetimini seçin.

 2. Geliştirici sekmesinde, form denetimlerialtında Seçenekler'i seçin.

 3. Varsayılan metinde, yönerge metnini yazın.

 4. Doldurma özelliğinin etkin olduğundan emin olun ve Tamam 'ıseçin.

Formu koruma

 1. Geliştirici sekmesinde, form denetimlerialtında, formu korur'i seçin.

  Not: Formu korumak ve düzenlemeye devam etmek için, yeniden Formu Koru’ya tıklayın.

 2. Formu kaydedin ve kapatın.

Formu test etme (isteğe bağlı)

İsterseniz, formu dağıtmadan önce test edebilirsiniz.

 1. Formu koruyun.

 2. Formu yeniden açın, bir kullanıcı gibi doldurun ve sonra bir kopyasını kaydedin.

Doldurulabilir formlar oluşturmak Web için Word 'da kullanılamaz.

Formu, doldurulabilir form oluşturma konusundaki yönergelerle Word masaüstü sürümüyle oluşturabilirsiniz.

Belgeyi kaydedip Web için Word 'da yeniden açtığınızda yaptığınız değişiklikleri görürsünüz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×