Word’de dipnotları ve son notları okumak ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Word’de dipnotları ve son notları okumak ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Word okuyun ve dipnotlar ve sonnotlar Word belgelerinizde atlamak için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanın. Biz bu ekran okuyucusu ve JAWS ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Yeni dipnot ve sonnot ekleme gibi değiştirmek, dönüştürme ve varolanları kaldırma öğreneceksiniz. Genellikle, dipnotlar sayfanın alt kısmında görünür ve sonnotları belgenin veya bölümün sonunda dönebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Dipnotu okuma

Belgenizi okurken veya belgede gezinirken, dipnot başvuruları metinle birlikte otomatik olarak okunur. Ayrıca belgenizde yalnızca dipnotlara hızla gidebilir ve bunları okuyabilirsiniz.

 1. Dipnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Sonraki dipnot seçeneği belirlemek için O, belgenizdeki sonraki Dipnot başvuru numarası gitmek için N tuşuna basın.

  İpucu: Önceki dipnot başvuru numarasına gitmek için P tuşuna basın.

 3. Dipnot metnini sayfanın sonuna atlamak için Alt + S, h tuşuna basın. Belgenize dipnotlar ve sonnotlar hem varsa, Notları Göster penceresi belirir. Dipnotlar için gitmek için Enter tuşuna basın.

 4. Dipnotları okuma başlatmak için SR tuşu + R tuşlarına basın.

 5. Geçerli Dipnot başvuru numarası belge gövde metni döndürmek için Alt + S, h tuşuna basın.

Son notu okuma

Belgenizi okurken veya belgede gezinirken, son not başvuruları metinle birlikte otomatik olarak okunur. Belgenizde yalnızca son notlara hızla gidebilir ve bunları okuyabilirsiniz.

 1. Sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Sonraki dipnot seçeneği, O tuşlarına seçmek için belgenizdeki sonraki sonnot başvuru işaretine dönmek için X.

  İpucu: Önceki dipnot başvuru işaretine gitmek için V tuşuna basın.

 3. Belgenin sonuna sonnot metnini atlamak için Alt + S, h tuşuna basın. Belgenize dipnotlar ve sonnotlar hem varsa, Notları Göster penceresi belirir. ÜST KRKT + SEKME + aşağı ok tuşuna basın ve sonnotları gitmek için Enter tuşuna basın.

 4. Sonnotlar okuma başlatmak için SR tuşu + R tuşlarına basın.

 5. Belge gövde metninde geçerli sonnot başvuru işaretine dönmek için Alt + S, h tuşuna basın.

Dipnota veya son nota atlama

Dipnot veya sonnot başvuru gelen ve ekran okuyucusu ile bir belgeyi okurken taşıyabilirsiniz.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra dipnot veya sonnot başvuru üzerinde imleci yerleştirin. Ekran Okuyucu duyurur: "Dipnot başvuru" veya "Son Not başvuru."

 2. Dipnot başvuru metni sayfanın sonundaki taşımak için SR tuşu + INSERT tuşuna basın. Ekran Okuyucusu'nu "Dipnot 1" gibi dipnot veya sonnot başvuru duyurur.

 3. Dipnot veya sonnot okumak için SR tuşu + R tuşlarına basın.

 4. Özgün dipnot veya sonnot işareti belge gövde metni döndürmek için SR tuşu + ÜST KRKT + INSERT tuşuna basın.

Dipnot ekleme

Word gövde metne bir başvuru işareti yerleştirir ve dipnot başvuru metni sayfanın alt kısmında ekler.

 1. Belgenizi açtıktan sonra Dipnot eklemek istediğiniz yere imleci yerleştirin.

 2. Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 3. Dipnot Ekle seçeneği belirlemek için ekran okuyucusu F'ye basın başvuru numarasını veya metne eklenen işareti duyurur ve odağı sayfanın en altına gider.

 4. Dipnot başvuru metnini yazın.

 5. Başvuru metinle bitirdiğinizde, Alt + S, H dönmek için Dipnot başvuru işareti ekleme noktasını belgenin gövde metninde tuşlarına basın.

Son Not ekle

Word gövde metne bir başvuru işareti yerleştirir ve son not başvuru metni belgenin sonuna ekler.

 1. Belgenizi açtıktan sonra sonnot eklemek istediğiniz yere imleci yerleştirin.

 2. Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 3. Sonnot Ekle seçeneği belirlemek için ekran okuyucusu e tuşuna basın başvuru işaretini veya sayıyı metne eklenen duyurur ve odağı belgenin sonuna gider.

 4. Son not başvuru metnini yazın.

 5. Başvuru metinle bitirdiğinizde, Alt + S, H dönmek için sonnot başvuru işaretini ekleme noktasını belgenin gövde metninde tuşlarına basın.

Dipnotları ve son notları özelleştirme

Dipnotların ve son notların belgenizde gösterilme şeklini değiştirebilirsiniz. Örneğin, sayı biçimini veya belgenizde başvuru metninin gösterildiği yeri değiştirebilirsiniz.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Dipnot ve Son Not iletişim kutusunu açmak için Q tuşuna basın.

 3. İletişim kutusunda, örneğin aşağıdakileri seçebilirsiniz:

  • Burada dipnot veya sonnot belgede görünür.

  • Her biri için kullanılacak numaralandırma biçimini.

  • Başlatmak istediğiniz numarayı.

  • Gönderilmeyeceğini her bölümde yeniden veya tüm belge için sürekli numaralandırma kullanın.

  • Tanımlı değişiklikleri tüm belge veya bulunduğunuz bölüm uygulanıp.

  İletişim alanları ve düğmeleri arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna basın. Bir alanda seçenekler arasında gitmek için ok tuşlarını kullanın ve bir seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Varolan dipnotlar veya sonnotlar belgeyle değişiklikleri uygulamak için Uygula düğmesini ulaşana kadar SEKME tuşuna art arda basın. Belgeye değişiklikleri uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara çubuğu tuşlarına basın.

  Varolan dipnotlar veya sonnotlar içermeyen bir belgeden ayarları uygulamak için Ekle düğmesinin ulaşana kadar SEKME tuşuna art arda basın. Dipnot veya sonnot belgesine ekleme ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara çubuğu tuşlarına basın.

Tüm dipnotları veya son notları dönüştürme

Dipnotları son notlara veya son notları dipnotlara dönüştürebilirsiniz.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Dipnot ve Son Not iletişim kutusunu açmak için Q tuşuna basın.

 3. Dönüştür düğmesi ulaşmak ve sonra seçmek için Ara çubuğu tuşlarına kadar SEKME tuşuna art arda basın. Notları Dönüştür iletişim kutusu açılır.

 4. Notları Dönüştür iletişim kutusunda, istediğiniz seçeneği seçilinceye kadar seçimleri değiştirmek için ok tuşlarını kullanın. Tamam düğmesine geçmek için SEKME tuşuna basın ve seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın. Notları Dönüştür iletişim kutusunu kapatır ve odağı Dipnot ve sonnot iletişim kutusuna döndürür.

 5. İletişim kutusunda Ekle düğmesi seçilidir. Dönüştürmeyi yapmak ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara Çubuğu’na basın.

Dipnotları veya son notları silme

Dipnot veya son notu kaldırmak istiyorsanız, başvuru numarasını silebilir veya sayfa, bölüm veya belgenin sonundaki metin, not dipnot veya sonnot başvuru Metin gövdesinde işaretleme. Başvuru metni kaldırırsanız, başvuru numarasını veya işaretini belgenizde kalır. Başvuru numarasını veya işaretini kaldırdığınızda, Not tamamen kaldırılır ve kalan başvuru sayıları veya çizgileri uygun şekilde güncelleştirilir.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Dipnotları veya son notları seçmek için O tuşuna basın; ardından seçeneklere göz atmak için Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu öğelerin tuşlarını duyurur.

 3. Dipnot veya sonnot seçmek için karşılık gelen, Sonraki dipnotiçin N gibi tuşunu kullanın. İmleci şimdi gövde metninde dipnot veya son not başvuru işaretinin önüne yerleştirilir.

 4. Başvuru kaldırmak için iki kez Delete tuşuna basın. Ekran Okuyucu duyurur: "Sil"

  JAWS içinde Delete tuşuna basın. JAWS duyurur: "Seçili boşluğa." Delete tuşuna basın yeniden. Dipnot veya sonnot şimdi kaldırılır.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de açıklamaları eklemek, okumak ve silmek için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Mac için Word okuyun ve dipnotlar ve sonnotlar Word belgelerinizde atlamak için klavye ve VoiceOver, yerleşik Mac OS ekran okuyucusu ile kullanın. Ayrıca yeni dipnot ve sonnot ekleme yanı sıra değiştirin dönüştürme ve varolanları kaldırın. Genellikle, dipnotlar sayfanın alt kısmında görünür ve sonnotları belgenin veya bölümün sonunda dönebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Klavye kısayolları için Mac için Word’de klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Bu konu, Mac’in yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Dipnot ekleme

 1. Belgenizde, bir dipnotu eklemek istediğiniz konuma taşıyın.

 2. Command + Option + F tuşlarına basın. Duyduğunuz: "dipnot ardından numarasını not ve ardından"metni Düzenle."," Odağı dipnot bölümüne taşır.

 3. Dipnot metnini yazın.

Son Not ekle

 1. Belgenizde, sonnot eklemek istediğiniz konuma taşıyın.

 2. Command + Option + E tuşlarına basın. Duyduğunuz: "Sonnot ardından numarasını not ve ardından"metni Düzenle."," Odağı Sonnot bölümüne taşır.

 3. Sonnot metnini yazın.

Atlamak ve dipnot veya sonnot okuyun

Bir belgeyi okurken dipnotları ve sonnotları voiceOver duyurur.

 1. Ne zaman VoiceOver duyurur dipnot veya Sonnot numarası, okuma modu durdurmak ve Not sayısını duymak kadar sol ok tuşuna basın.

 2. Dipnot veya sonnot metne atlamak için basın ve Control + Option + Shift tuşunu basılı ve Ara çubuğu tuşlarına iki kez hızla.

  VoiceOver Not metnini okur. Not metnini otomatik olarak okuma VoiceOver başlamıyorsa, Control + Option + A tuşlarına basın.

Dipnotlar veya sonnotlar arasında gezinme

Kolayca bir dipnot veya sonnot diğerine taşıyabilirsiniz.

 1. Seçili durumdaki sekmesinde, örneğin, "ev sekmesi seçili." duymak kadar F6 tuşuna basın.

 2. Duyduğunuz kadar Control + Option + Sol veya sağ ok tuşuna basın "Başvurular, sekme," ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basın.

 3. "Sonraki dipnot, menü düğmesini" duymak sonra seçeneğini ve sonra Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın. Odağı Seçilen notu taşır. VoiceOver notları okur.

 4. Sonraki veya önceki Notu taşıma tutmak için Control + Option + ÜST KRKT + M tuşlarına basın, sonra seçeneğini ve sonra Control + Option + Ara çubuğu tuşlarına basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

Tüm dipnotları veya son notları dönüştürme

Dipnotları son notlara veya son notları dipnotlara dönüştürebilirsiniz.

 1. Control+Option+M tuşlarına basın. "Menü çubuğu, Apple" sözlerini duyarsınız.

 2. "Ekle" duymak ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

 3. "Dipnot, üç noktayı," duymak ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak kadar aşağı ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "Dipnot ve sonnot, konum."

 4. "Dönüştür düğmesi" ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak duymak kadar SEKME tuşuna basın. Duyduğunuz: "Dönüştür notları, iletişim."

 5. İstediğiniz seçeneği duymak kadar Control + Option + sağ ok tuşuna basın.

 6. "Tamam düğmesi" duymak ve Control + Option + Ara çubuğu tuşuna basarak kadar SEKME tuşuna basın.

Dipnot veya sonnot silme

 1. Gövde metninde, dipnot veya sonnot silmek istediğiniz atlama.

 2. Duyduğunuz kadar geri al tuşuna basın: "Dipnot" veya "Son silinmiş seçimi." Her iki Not işaretçisi gövde metnini ve Not metnini silinir.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

iOS için Word VoiceOver, yerleşik iOS ekran okuyucusu okuyun ve dipnotlar ve sonnotlar Word belgelerinizde atlamak için kullanın. Ayrıca, yeni dipnot ve sonnot ekleme veya varolanları kaldırabilirsiniz. Genellikle, dipnotlar sayfanın alt kısmında görünür ve sonnotları belgenin veya bölümün sonunda dönebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • iOS için Word uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek için iPhone için Word dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Belgeleri Yazdırma Düzeni Görünümünde okumanızı ve düzenlemenizi öneririz. VoiceOver, diğer görünüm modlarında güvenilir bir şekilde çalışmayabilir.

Bu konuda

Dipnot ekleme

 1. Belgenizdeki bir dipnotu eklemek istediğiniz konuma gidin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. "Şeridi Göster" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola veya sağa çekin. Örneğin, "giriş, sekme." seçili durumdaki sekmesinde dinleme

 3. Ekran çift dokunun. Sekmeleri menüyü genişletir.

 4. "Ekle, sekmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola veya sağa çekin.

 5. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Dipnot Ekle, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Dipnot numarası voiceOver duyurur ve odağı belgenin gövdesine dipnot metin alanına taşır.

 6. Tek parmak ekranın sağ tarafı boyunca duyduğunuz kadar slayt "Gizle Şerit, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 7. Kullanım klavyesini dipnot metnini yazın.

Son Not ekle

 1. Belgenizde, sonnot eklemek istediğiniz konuma gidin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. "Şeridi Göster" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola veya sağa çekin. Örneğin, "giriş, sekme." seçili durumdaki sekmesinde dinleme

 3. Ekran çift dokunun. Sekmeleri menüyü genişletir.

 4. "Ekle, sekmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola veya sağa çekin.

 5. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Sonnot Ekle, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Son Not numarası voiceOver duyurur ve odağı Belge gövdesi Sonnot metin alanına taşır.

 6. Tek parmak ekranın sağ tarafı boyunca duyduğunuz kadar slayt "Gizle Şerit, düğmesi," ve sonra ekrana iki kez dokunun. Ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 7. Kullanım klavyesini sonnot metnini yazın.

Atlamak ve dipnot veya sonnot okuyun

 1. Belgenin gövdesinde, dipnot veya sonnot VoiceOver kadar sağa doğru çekin duyurur. Size, örneğin, "dipnot sayının Dipnot başvuru" duyulmasını sağlayın.

 2. Ekran çift dokunun. Odağı dipnot veya sonnot metin alanına taşır ve Not VoiceOver okur.

Dipnot veya sonnot silme

 1. Belgenin gövdesinde, dipnot veya sonnot VoiceOver kadar sağa doğru çekin duyurur. Size, örneğin, "dipnot sayının Dipnot başvuru" duyulmasını sağlayın.

 2. Ekran çift dokunun. Odak dipnot veya sonnot metin alanına taşınır.

 3. Kullanım klavyesini dipnot veya sonnot alandan metni silin.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Android için Word TalkBack, yerleşik Android ekran okuyucusu okuyun ve dipnotlar ve sonnotlar Word belgelerinizde atlamak için kullanın. Biçim yanı sıra yeni dipnotları ve sonnotları ekleme ve varolanları kaldırma. Genellikle, dipnotlar sayfanın alt kısmında görünür ve sonnotları belgenin veya bölümün sonunda dönebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Dipnot ekleme

 1. Belgenizdeki bir dipnotu eklemek istediğiniz konuma gidin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. "Daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından çift dokunarak ekran. Duyduğunuz "sekme menüsünde seçili durumdaki sekmesinde göre ve ardından," Örneğin, "ev seçili."

 3. Ekrana iki kez dokunun. Sekme menüsü açılır.

 4. “Ekle sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. "Düğmesi dipnot" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sağa doğru çekin. Odağı dipnot metin alanına taşır ve ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 6. Kullanım klavyesini dipnot metnini yazın.

Son Not ekle

 1. Belgenizde, sonnot eklemek istediğiniz konuma gidin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 2. "Daha fazla seçenek geçiş işaretli değil" duymak kadar sağa veya sola doğru çekin ve ardından çift dokunarak ekran. Duyduğunuz "sekme menüsünde seçili durumdaki sekmesinde göre ve ardından," Örneğin, "ev seçili."

 3. Ekrana iki kez dokunun. Sekme menüsü açılır.

 4. “Ekle sekmesi” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. "Sonnot düğmesi" ve ardından çift dokunarak duymak sağa kadar çekin ekran. Odağı Sonnot metin alanına taşır ve ekrandaki klavye ekranın alt kısmında görünür.

 6. Kullanım klavyesini sonnot metnini yazın.

Atlamak ve dipnot veya sonnot okuyun

 1. Bir belgeyi okurken dipnotları ve sonnotları talkBack duyurur. Size, örneğin, "Not sayının Dipnot başvuru" duyulmasını sağlayın. Dipnot veya sonnot metne atlamak için ekranın çift dokunun.

  TalkBack notu otomatik olarak okur.

Dipnot veya sonnot silme

 1. Dipnot veya sonnot başvuru silmek istediğiniz işaretine gitme.

 2. Yerel bağlam menüsünü açmak için yukarı then sağa çekin. Duyduğunuz: "uyar, yerel bağlam menüsünü."

 3. Siz "Eylemler" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin. Duyduğunuz: "Uyar, Eylemler."

 4. Siz "Başlat bağlam menüsünde" duymak ve sonra iki kez dokunun ekran kadar sağa doğru çekin.

 5. "Kes düğmesi" ve sonra iki kez dokunun ekran duymak kadar sola veya sağa çekin. Dipnot veya sonnot başvuru ve Not metnini kaldırılır.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Mobile ekran okuyucusu ile yerleşik Windows ekran okuyucusu okuyun ve dipnotlar ve sonnotlar Word belgelerinizde atlamak için kullanın. Siz ayrıca yeni dipnot ve sonnot ekleme yanı sıra varolanları kaldırma. Genellikle, dipnotlar sayfanın alt kısmında görünür ve sonnotları belgenin veya bölümün sonunda dönebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Dipnota veya son nota atlama

 1. Duyduğunuz kadar Word belgeyi okurken, yukarı veya aşağı bir parmağınızla çekin: "Öğeler."

 2. Siz "Dipnot" veya "son dipnot veya sonnot, sayının" duymak dipnotun veya sonnotun başlangıcına noktasını ayarlamak için ekrana iki kez dokunun kadar sağa doğru çekin.

Dipnot ekleme

Word Mobile gövde metne bir başvuru işareti yerleştirir ve dipnot başvuru metni sayfanın alt kısmında ekler.

 1. Belgenizde, Dipnot eklemek istediğiniz konumu seçin.

 2. Duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. "Diğer seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. "Ev düğmesi" ve çift dokunma ekran duymak kadar sola çekin. Ana menü şimdi genişletilmiştir.

 5. Siz "Ekle" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. "Düğmesi dipnot" ve çift dokunma ekran duymak kadar sağa doğru çekin.

 7. Kullanım klavyesini Dipnot başvuru metnini yazın.

Son Not ekle

Word Mobile gövde metne bir başvuru işareti yerleştirir ve son not başvuru metni belgenin sonuna ekler.

 1. Belgenizde, sonnot eklemek istediğiniz konumu seçin.

 2. Duyduğunuz kadar tek Parmakla yukarı veya aşağı çekin: "Öğeler."

 3. "Diğer seçenekler düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. "Ev düğmesi" ve çift dokunma ekran duymak kadar sola çekin. Ana menü şimdi genişletilmiştir.

 5. Siz "Ekle" duymak, çift dokunma ekran kadar sağa doğru çekin.

 6. Sağa duyduğunuz kadar çekin "Sonnot düğmesi" ve ekran çift dokunun.

 7. Kullanım klavyesini sonnot başvuru metni yazın.

Dipnotları veya son notları silme

Dipnot veya son notu kaldırmak istiyorsanız, başvuru numarasını silebilir veya sayfa, bölüm veya belgenin sonundaki metin, not dipnot veya sonnot başvuru Metin gövdesinde işaretleme. Başvuru metni kaldırırsanız, başvuru numarasını veya işaretini belgenizde kalır. Başvuru numarasını veya işaretini kaldırdığınızda, Not tamamen kaldırılır ve kalan başvuru sayıları veya çizgileri uygun şekilde güncelleştirilir.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de bir belge üzerinde yazım denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Word Online okuyun ve dipnotlar ve sonnotlar Word belgelerinizde atlamak için klavyenizin ve ekran okuyucusu ile kullanın. Bu ekran okuyucusu ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Biçim yanı sıra yeni dipnotlar ve sonnotlar eklemek ve varolanları kaldırmak öğrenin. Genellikle, dipnotlar sayfanın alt kısmında görünür ve sonnotları belgenin veya bölümün sonunda dönebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Ekran okuyucular hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ekran okuyucular Microsoft Office ile nasıl çalışır konusuna gidin.

 • Word Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Word Online web tarayıcınızda çalıştığı için klavye kısayolları, masaüstü programında kullanılanlardan farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Word Online yerine web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Dipnotlar okuyun

 1. Belgenizde, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + N, S, F. Duyduğunuz: "Düzenleme dipnot."

 2. Dipnot Bölmesi'nde tüm içeriğini okumak için SR tuşu + R tuşlarına basın.

 3. Belgenizde dipnotlar arasında gezinmek için ya da duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın "önceki dipnot, düğmesi" veya "Sonraki dipnot, düğmesi," ve Enter tuşuna basın.

 4. Dipnot bölmesinden çıkmak için Esc tuşuna basın.

Sonnotlar okuyun

 1. Belgenizde, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + N, S, n. Duyduğunuz: "Düzenleme Sonnot."

 2. Son Not Bölmesi'nde tüm içeriğini okumak için SR tuşu + R tuşlarına basın.

 3. Belgenizdeki sonnotlar arasında gezinmek için ya da duymak kadar Ctrl + F6 tuşuna basın "önceki Sonnot, düğmesi" veya "sonraki Sonnot, düğmesi," yazıp Enter tuşuna basın.

 4. Son not bölmesi çıkmak için Esc tuşuna basın.

Dipnota veya son nota atlama

Ekran okuyucunuz bir belgeyi okurken dipnotları ve sonnotları duyurur.

 1. Ne zaman ekran okuyucunuz duyurur dipnot veya Sonnot numarası, okuma modu durdurmak ve Not sayısını duymak kadar sol ok tuşuna basın ve ardından "Grubu, dipnot," veya "Grubu, sonnot," ve ardından not numarasının yeniden.

 2. Dipnot veya sonnot bölmesine geçmek için Ctrl + F8 tuşlarına basın.

Dipnot ekleme

 1. Belgenizde, bir dipnotu eklemek istediğiniz konuma taşıyın.

 2. Tuşuna basın, Alt + Windows logo tuşu + N, R, F. Duyduğunuz: "Düzenleme dipnot."

 3. Dipnot metnini yazın.

 4. Dipnot bölmesinden çıkmak için Esc tuşuna basın.

Son Not ekle

 1. Belgenizde, bir sonnot eklemek istediğiniz konuma taşıyın.

 2. Tuşuna basın, Alt + Windows logo tuşu + N, R n. Duyduğunuz: "Düzenleme Sonnot."

 3. Son not metnini yazın.

 4. Son not bölmesi çıkmak için Esc tuşuna basın.

Biçim dipnotlar

Yazı tipini ve boyutunu ve dipnotlar girintisini değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri için bir veya tüm dipnotları uygulanabilir.

 1. Belgenizde, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + N, S, F. Duyduğunuz: "Düzenleme dipnot."

 2. Duyduğunuz kadar SR tuşu + sağ ok tuşuna basın "biçim dipnot, düğmesi," yazıp Enter tuşuna basın. Duyduğunuz: "İletişim kutusunda, Biçim seçenekleri." Odağı yazı tipi menüsünde bulunur.

 3. Yazı tipini değiştirmek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Yazı tipi menüsü genişletir. Yazı tipini ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

 4. Yazı tipi boyutunu değiştirmek için "Yazı tipi boyutunu" yazıp ENTER tuşuna duymak kadar SEKME tuşuna basın Alt + Aşağı Ok tuşu. Yazı tipi boyutunu ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

 5. Girinti değiştirmek için istediğiniz girinti seçeneği duymak kadar SEKME tuşuna basın. Ekran Okuyucusu'nu de seçeneğini etkinleştirme veya devre dışı olup olmadığını duyurur. Seçmek için Enter tuşuna basın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca geçerli dipnot değişiklikleri uygulamak için "düğmesi uygulama" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın.

  • Tüm dipnotları için değişiklikleri uygulamak için "uygulamak için Tümünü Değiştir düğmesi" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

 7. Gövde metnine dönmek için Esc tuşuna basın.

Biçim sonnotlar

Yazı tipini ve boyutunu ve sonnotları girintisini değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri birini veya tümünü sonnotlar için uygulanabilir.

 1. Belgenizde, Alt + Windows logo tuşu basın tuşu + N, S, n. Duyduğunuz: "Düzenleme Sonnot."

 2. "Biçim sonnotlar" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SR tuşu + sağ ok tuşuna basın. Duyduğunuz: "İletişim kutusunda, Biçim seçenekleri." Odağı yazı tipi menüsünde bulunur.

 3. Yazı tipini değiştirmek için Alt + Aşağı Ok tuşuna basın. Yazı tipi menüsü genişletir. Yazı tipini ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

 4. Yazı tipi boyutunu değiştirmek için "Yazı tipi boyutunu" yazıp ENTER tuşuna duymak kadar SEKME tuşuna basın Alt + Aşağı Ok tuşu. Yazı tipi boyutunu ve Enter tuşuna basın duymak kadar aşağı ok tuşuna basın.

 5. Girinti değiştirmek için istediğiniz girinti seçeneği duymak kadar SEKME tuşuna basın. Ekran Okuyucusu'nu de seçeneğini etkinleştirme veya devre dışı olup olmadığını duyurur. Seçmek için Enter tuşuna basın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yalnızca geçerli sonnotlar için değişiklikleri uygulamak için "düğmesi uygulama" ve Enter tuşuna basın duymak kadar SEKME tuşuna basın.

  • Tüm sonnotları değişiklikleri uygulamak için "uygulamak için Tümünü Değiştir düğmesi" duymak ve Enter tuşuna basın kadar SEKME tuşuna basın.

 7. Gövde metnine dönmek için Esc tuşuna basın.

Dipnot veya sonnot silme

 1. Dipnot veya sonnot silmek istediğiniz gidin.

 2. Dipnot veya sonnot bölmesine geçmek için CTRL + F8 tuşlarına basın.

 3. Dipnot veya sonnot metnini silin.

 4. Dipnot veya sonnot başvuru numarası gövde metninde dönmek için Esc tuşuna basın.

 5. Gövde metninde başvuru numarasını seçmek için Shift + Sol veya sağ ok tuşuna basın ve sonra Delete tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de resim veya görüntü eklemek için ekran okuyucu kullanma

Word Online klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Araştırma ve Word gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×