Word'de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word'de belgeyi paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Windows’un yerleşik Ekran Okuyucusu’nu klavyeyle kullanarak Word 2016 belgelerinizi paylaşın. OneDrive veya SharePoint’ten dosyalarınızı paylaşırken, doğrudan belgenizin içinden kişileri belgenizi görüntülemeye veya düzenlemeye davet edebilir ya da dosyayı e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Belgeyi OneDrive’a veya SharePoint’e kaydetme

OneDrive veya SharePoint yoluyla belge paylaşabilmek için, önce belgeyi bu konumlardan birine kaydetmeniz gerekir.

 1. Paylaşmak istediğiniz belgeyi açın.

 2. Backstage görünümü bölmesini açmak için Alt+F, A tuşlarına basın. "Bilgi sekmesi seçili" sözleriyle ilk seçeneğin adını duyarsınız.

 3. Alt+A tuşlarına basarak Farklı Kaydet seçeneğine gidin ve ardından bölmenin içine gitmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Farklı Kaydet listesinde OneDrive veya SharePoint sitesine gitmek için, istediğiniz sitenin adını duyana kadar Yukarı ve Aşağı ok tuşlarına basın ve ardından Enter tuşuna basın. Odak, seçtiğiniz sitenin klasör listesine geçer.

 5. İstediğiniz klasör konumuna göz atın ve Enter tuşuna basarak Farklı Kaydet iletişim kutusunu açın. Odak, Dosya Adı alanındadır.

 6. Dosya Adı alanında, belgenizin adını yazın veya düzenleyin.

 7. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Alt+S tuşlarına basın.

Belgeniz paylaşılan bir konuma kaydedildikten sonra, diğer kişileri belge üzerinde çalışmaya davet edebilirsiniz.

OneDrive veya SharePoint yoluyla belge paylaşma

Bir belgeyi üzerinde çalıştığınız sırada paylaşabilirsiniz.

 1. Paylaşmak istediğiniz belgeyi açın.

 2. Alt+Y tuşlarına basarak Paylaş bölmesini açın ve ardından odağı Kişileri davet et kutusuna taşımak için F6 tuşuna basın.

  Not: Belgenizi henüz OneDrive'a veya Office 365 SharePoint’e kaydetmediyseniz, şimdi bunu yapmanız istenir. Daha fazla bilgi için, bu konunun başlarındaki Belgeyi OneDrive’a veya SharePoint’e kaydetme bölümüne bakın.

 3. Paylaş bölmesindeki Kişileri davet et alanında, belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın. Kişinin bilgilerini önceden depoladıysanız, yalnızca adını yazıp Enter tuşuna basmanız yeterli olur.

  Birden çok kişiyle paylaşmak için, adları veya e-posta adreslerini noktalı virgülle birbirinden ayırın.

 4. İzinleri atamak için, “Düzenleyebilir birleşik giriş kutusu” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ok tuşlarına basarak Düzenleyebilir’i veya Görüntüleyebilir’i seçin.

 5. İleti eklemek için, “İleti ekle” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve bir ileti yazın.

 6. "Paylaş düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın.

Not: Paylaşılan belgedeki değişikliklerin otomatik olarak paylaşılması konusunda, hiçbir zaman paylaşmamayı, her zaman paylaşmayı veya yalnızca sizden istediğinde paylaşmayı seçebilirsiniz. Varsayılan ayar hiçbir zaman paylaşmamaktır. Paylaş bölmesinde, Değişiklikleri otomatik olarak paylaş birleşik giriş kutusuna gitmek için Sekme tuşuna basın ve bir seçim yapın.

Belgenizin kopyasını e-postayla paylaşma

Ayrıca, belgenizin bir kopyasını e-postayla gönderebileceğiniz gibi, belgeyi PDF olarak da gönderebilirsiniz.

 1. Paylaşmak istediğiniz belgeyi açın.

 2. Alt+F tuşlarına basarak Backstage görünümünü açın ve ardından Paylaş bölmesini açmak için Alt+H tuşlarına basın.

 3. "Paylaş bölmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Aşağı ok tuşunu kullanarak E-posta seçeneğine göz atın.

 4. E-posta seçenekleri bölmesini açmak için Enter tuşuna basın.

 5. Aşağı ok tuşunu kullanarak seçeneklere gidin ve aşağıdakilerden birini seçmek için Enter tuşuna basın:

  • Ek olarak gönder - Word belgesini e-posta iletisine iliştirir.

  • Bağlantı Gönder - Belgeye yönelik bir köprü oluşturur ve bunu e-postanın gövdesine yerleştirir.

  • PDF Olarak Gönder - Belgeden bir PDF dosyası oluşturur ve bunu e-posta iletisine ekler.

  • XPS Olarak Gönder - Belgeden bir XPS dosyası oluşturur ve bunu e-posta iletisine ekler.

  • İnternet Faksı Olarak Gönder - Bir İnternet faks hizmetine kaydolduysanız, belgeyi bu hizmete gönderir.

 6. E-posta seçeneklerinden birini seçerseniz, Word varsayılan e-posta istemcinizi kullanarak yeni bir e-posta iletisi açar. Belgenizin PDF, XPS veya Word kopyası zaten eklenmiş durumdadır. İleti açıldığında odak Kime alanında olur. E-posta adresini yazın.

 7. İleti yazmak için, “İleti alanı” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve iletinizi yazın.

 8. İletiyi göndermek için Alt+S tuşlarına basın.

Belgeyi PDF olarak kaydetme

Belgenizi PDF olarak kaydedin, böylece birden fazla kanal kullanarak paylaşabilirsiniz.

 1. Kaydetmek istediğiniz belgede Alt+F ve A tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Seçili, Bilgi sekmesi." Dosya bölmesi açılır.

  İletişim kutusunda, PC’nizde veya çevrimiçi konumda daha önce Word belgelerinizi kaydetmiş olduğunuz konum önerilir. Konumu değiştirme yönergelerini, Belgeyi OneDrive’a veya SharePoint’e kaydetme bölümünde bulabilirsiniz.

 2. "Kayıt türü, Word belgesi, yıldız nokta docx" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın. Desteklenen dosya türleri listesi açılır.

 3. Listede, "PDF" sözünü duyana kadar Aşağı ok tuşunu basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın. Şunu duyarsınız: “Kayıt türü, PDF.”

 4. “Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de belgeleri birlikte yazmak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word 2016 klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Klavyeyi ve Mac OS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'ı kullanarak Mac için Word 2016 belgelerinizi paylaşın. OneDrive veya SharePoint’ten dosyalarınızı paylaşırken, doğrudan belgenizin içinden kişileri belgenizi görüntülemeye veya düzenlemeye davet edebilir ya da dosyayı e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Belgeyi OneDrive’a veya SharePoint’e kaydetme

Belgeyi paylaşabilmeniz için, önce OneDrive veya SharePoint'e kaydetmeniz gerekir.

 1. Kaydetmek istediğiniz belgede Command+Shift+S tuşlarına basın. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır.

 2. İletişim kutusunda, Mac'te veya çevrimiçi konumda daha önce Word belgelerinizi kaydetmiş olduğunuz konum önerilir. Konumu denetlemek veya değiştirmek için, "Çevrimiçi konumlar, düğme" veya "Mac'imde, düğme" sözlerini duyana kadar art arda Sekme tuşuna basın. "Çevrimiçi konumlar" sözlerini duyarsanız, seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. "Mac'imde" sözünü duyarsanız, kullanılabilir çevrimiçi konumlar iletişim kutusunda zaten gösteriliyordur.

 3. "Yerler, tablo" sözlerini ve ilk çevrimiçi konumu duyana kadar art arda Sekme tuşuna basın. Gerekirse, kaydetmek istediğiniz konumu duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın.

 4. İstediğiniz konuma geldiğinizde Enter tuşuna basın.

  Belge kaydedilir.

OneDrive veya SharePoint yoluyla belge paylaşma

Kişileri OneDrive veya SharePoint belgesini görüntülemeye ve düzenlemeye davet edebilirsiniz.

 1. Paylaşmak istediğiniz belgede, Control+Option+M tuşlarına basarak menü çubuğuna gidin.

 2. F tuşuna basarak Dosya menüsüne gidin ve ardından menüyü açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Paylaş, alt menü" sözlerini duyana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın ve ardından seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Paylaş alt menüsü açılır ve odak Kişileri Davet Et öğesinde olur. Seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. Kişileri Davet Et iletişim kutusu açılır. Belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın. Kişinin bilgilerini önceden depoladıysanız, yalnızca adını yazıp Enter tuşuna basmanız yeterli olur.

  Birden çok kişiyle paylaşmak için, adları veya e-posta adreslerini noktalı virgülle birbirinden ayırın.

 6. İleti eklemek için, bir kez Sekme tuşuna basın ve iletiyi yazın.

 7. İzinleri atamak için, Sekme tuşuna yeniden basarak Düzenleyebilir onay kutusuna gidin. Düzenleyebilir, varsayılan olarak seçilidir. Onay kutunun işaretini kaldırmak ve yalnızca görüntüleme izinleri atamak için, Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 8. "Paylaş, düğme" sözlerini duyana kadar art arda Sekme tuşuna basın ve ardından düğmeyi seçip daveti göndermek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Belgenizin kopyasını e-postayla paylaşma

Ayrıca, belgenizin bir kopyasını e-postayla gönderebileceğiniz gibi, belgeyi PDF olarak da gönderebilirsiniz.

 1. Paylaşmak istediğiniz belgede, Control+Option+M tuşlarına basarak menü çubuğuna gidin.

 2. F tuşuna basarak Dosya menüsüne gidin ve ardından menüyü açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Paylaş, alt menü" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Paylaş alt menüsü açılır ve odak Kişileri Davet Et öğesinde olur. Kullanmak istediğiniz seçeneğe bağlı olarak, "Belge Gönder..." veya "PDF Gönder..." sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın. Sonra, seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. Varsayılan e-posta istemciniz, Word dosyasının bir kopyasının veya belgenizin PDF kopyasının eklendiği yeni bir e-posta iletisi oluşturur. Odak, Kime alanında olur. Alıcının e-posta adresini yazın.

 6. Bilgi ve Konu gibi aşağıdaki diğer alanlara gitmek için Sekme tuşuna basın.

 7. İletiyi göndermek için, "Gönder, düğme" sözlerini duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın ve düğmeyi seçip iletiyi göndermek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Belgeyi PDF olarak kaydetme

Belgenizi PDF olarak kaydedin, böylece birden fazla kanal kullanarak güvenle paylaşabilirsiniz.

 1. Kaydetmek istediğiniz belgede Command+Shift+S tuşlarına basın. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır.

  İletişim kutusunda, Mac'te veya çevrimiçi konumda daha önce Word belgelerinizi kaydetmiş olduğunuz konum önerilir. Konumu değiştirme yönergelerini, Belgeyi OneDrive’a veya SharePoint’e kaydetme bölümünde bulabilirsiniz.

 2. “Word belgesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Dosya Biçimi menüsü açılır.

 3. Menüde, “PDF” sözünü duyana kadar Aşağı ok tuşuna ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. PDF'ye uygun çözünürlüğü seçmek için, istediğiniz seçeneği duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra Boşluk Çubuğu'na basın.

 5. “Dışarı Aktar düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Belge PDF olarak kaydedilir.

Ayrıca bkz.

Word'de belgeleri birlikte yazmak için ekran okuyucu kullanma

Word'de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

iOS için Word uygulamasında, iOS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver'ı kullanarak belgelerinizi kolayca paylaşabilirsiniz. Dosyanızı OneDrive veya SharePoint'e kaydedin ve diğer kişileri paylaştığınız belgeyi görüntülemeye ve düzenlemeye davet edin. Bunun yerine belgeyi PDF veya Word belgesi olarak e-postayla göndermeyi tercih ederseniz, bunu doğrudan iOS için Word uygulamasından yapabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

Bu konuda

Belgeyi OneDrive’a veya SharePoint’e kaydetme

Word belgesini paylaşabilmeniz için, önce OneDrive veya SharePoint'e kaydetmeniz gerekir.

 1. Kaydetmek istediğiniz belgede, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Kaydet ve kapat, düğme." Düğmeyi seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. Bir iletişim kutusu açılır ve şunu duyarsınız: "<Belge adı> değişiklikleri kaydedilsin mi?" Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Kaydet, üç nokta, düğme." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Başka bir iletişim kutusu açılır ve şunu duyarsınız: "Farklı kaydet, dosya adı, metin alanı, düzenleniyor, <belge adı> seçili, Word modu." Geçerli ad seçilidir ve ekranın alt yarısında ekran klavyesi gösterilir. Ekran klavyesini kullanarak belge için bir ad yazın. İşiniz bittiğinde, ekranın sağ alt köşesindeki return tuşuna gidin ve seçmek için iki kez dokunun.

 4. Ekran klavyesi kapatılır. Kaydetmek istediğiniz konumu (örneğin, "OneDrive") duyana kadar sola doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

  Daha önce bu telefonda OneDrive'a veya SharePoint'e kaydetmediyseniz, önce konum eklemeniz gerekebilir. Bu durumda, "Yer Ekle" sözlerini duyana kadar sağa veya sola doğru çekin ve sonra iki kez dokunun.

 5. Odak belgenin adı üzerindedir ve ekran klavyesini kullanarak bu adı değiştirebilirsiniz.

 6. İçine kaydetmek istediğiniz klasörü duyana kadar sağa doğru çekin ve klasörü açmak için iki kez dokunun.

 7. Şunu duyana kadar sola doğru çekin: "Kaydet, düğme." Düğmeyi seçip belgeyi kaydetmek için iki kez dokunun.

  Belge kaydedilir ve Son görünümüne dönersiniz.

OneDrive veya SharePoint yoluyla belge paylaşma

Kişileri OneDrive veya SharePoint'teki Word belgenizi görüntülemeye ve düzenlemeye davet edebilirsiniz.

 1. Word belgenizde, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Paylaş menüsü, düğme." Menüyü seçmek ve açmak için ekrana iki kez dokunun. VoiceOver şunu duyurur: "Paylaş, başlık."

 2. Paylaş menüsü açılır. "Kişileri Davet Et, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Kişileri Davet Et iletişim kutusu açılır. Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Adları veya e-posta adreslerini yazın, metin alanı." Alanı seçmek için ekrana iki kez dokunun ve yazmaya başlayın.

 4. Ekran klavyesini kullanarak, belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın. İşiniz bittiğinde, ekranın sağ alt köşesinde yer alan return tuşuna gidin ve seçmek için iki kez dokunun.

  İpucu: Kişinin bilgilerini önceden depoladıysanız, Kişiler listenizden söz konusu kişiyi seçmek için sağa doğru çekmeniz yeterli olur. VoiceOver şunu duyurur: "Kişi ekle, düğme." Düğmeyi seçmek ve Kişiler listenize gitmek için ekrana iki kez dokunun. Kişi listenizde dolaşmak için art arda sağa doğru çekin veya en üstteki Ara özelliğini kullanın. Alıcı olarak eklemek istediğiniz kişiye geldiğinizde, ekrana iki kez dokunun.

 5. Alıcının belgeyi görüntüleyebilmesini ancak düzenleyememesini istiyorsanız, "Düzenleyebilir" sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve düzenleme haklarını kaldırmak için ekrana iki kez dokunun.

 6. Daveti göndermek için “Gönder, düğme” sözlerini duyana kadar sola veya sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Davet gönderilir ve Paylaş menüsüne dönersiniz.

Belgenizin kopyasını e-postayla paylaşma

Ayrıca, belgenizin bir kopyasını e-postayla gönderebileceğiniz gibi, belgeyi PDF olarak da gönderebilirsiniz.

 1. Word belgenizde, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Paylaş menüsü, düğme." Menüyü seçmek ve açmak için ekrana iki kez dokunun. VoiceOver şunu duyurur: "Paylaş, başlık."

 2. Paylaş menüsü açılır. “Kopya Gönder, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Kopya Gönder menüsü açılır. Belgeyi Word biçiminde göndermek için, sonraki adımla devam edin.

  Belgenizin PDF sürümünü göndermek için, "Biçim, Word Belgesi, düğme" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "PDF" sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. Dosyayı göndermek için kullanmak istediğiniz uygulamayı duyana kadar sağa doğru çekin. Bir seçenek belirtmek için, ekrana iki kez dokunun.

 5. Gerekirse, Kime alanına gelene kadar sağa doğru çekin ve alanı seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 6. Ekran klavyesini kullanarak, belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın.

  İpucu: Kişinin bilgilerini önceden depoladıysanız, Kişiler listenizden söz konusu kişiyi seçmek için sağa doğru çekmeniz yeterli olur. VoiceOver şunu duyurur: "Kişi ekle, düğme." Düğmeyi seçmek ve Kişiler listenize gitmek için ekrana iki kez dokunun. Kişi listenizde dolaşmak için art arda sağa doğru çekin veya en üstteki Ara özelliğini kullanın. Alıcı olarak eklemek istediğiniz kişiye geldiğinizde, ekrana iki kez dokunun.

 7. E-postanın konusunu değiştirmek için, "Konu" sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak başka bir konu yazın. İşiniz bittiğinde, ekranın sağ alt köşesinde yer alan return tuşuna gidin ve seçmek için iki kez dokunun.

 8. İleti eklemek için, sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak iletinizi yazın. İşiniz bittiğinde, ekranın sağ alt köşesinde yer alan return tuşuna gidin ve seçmek için iki kez dokunun.

 9. Bitirdiğinizde, "Gönder, düğme" sözlerini duyana kadar art arda sola doğru çekin ve belgeyi göndermek için ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Android'in yerleşik ekran okuyucusu TalkBack'i kullanarak, Android için Word belgelerinizi paylaşın. OneDrive'dan dosyalarınızı paylaşırken, doğrudan belgenizin içinden kişileri belgenizi görüntülemeye veya düzenlemeye davet edebilir ya da dosyayı e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Belgeyi OneDrive’a kaydetme

OneDrive kullanarak belge paylaşabilmeniz için önce belgeyi oraya kaydetmiş olmanız gerekir.

 1. Yeni belgenizi yazdıktan sonra, “Dosya, düğme” sözlerini duyana kadar sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. “Farklı Kaydet düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Farklı kaydet, Dosya menüsü kapalı, Dosya adı girin <geçerli dosya adı>."

 3. Dosya adını değiştirmek istiyorsanız, ekrana iki kez dokunarak ekran klavyesini açın. Klavyeyi kullanarak önce eski adı silin ve ardından yeni dosya adını yazın. Bitirdiğinizde, klavyeyi kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

 4. OneDrive hesabınızı bulana kadar kaydetme konumu seçeneklerine göz atmak için sola veya sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 5. Aşağı ve sonra yukarı doğru çekin. Şunu duyarsınız: "Kaydet düğmesi." Belgenizi kaydetmek için ekrana iki kez dokunun. Kaydettikten sonra Dosya menüsü kapatılır ve odak belgeye döner.

İpucu: Belgenizi OneDrive’a kaydettikten sonra, belgeyi yeni bir konuma kaydetmediğiniz sürece Kaydet’i seçtiğinizde tüm değişiklikler o konuma kaydedilir.

OneDrive yoluyla belge paylaşma

Bir belgeyi üzerinde çalıştığınız sırada paylaşabilirsiniz. İşbirliği yapacağınız kişi paylaşım bağlantısını bir e-postayla alır ve belgeyi Word'de açmak için bu bağlantıyı kullanabilir.

 1. Android için Word‘de paylaşmak istediğiniz belgeyi açın.

 2. "İşaretsiz, Paylaş, değiştir" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. “Bu dosyaya kişileri davet et, düzenleme kutusu” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Ekran klavyesini kullanarak, belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın.

 5. Klavyeyi kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

 6. İleti eklemek için, “Bir ileti ekleyin (isteğe bağlı), düzenleme kutusu” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin, ekrana iki kez dokunun ve ardından ekran klavyesini kullanarak iletinizi yazın.

 7. İzinleri atamak için, "İşaretli, düzenlenebilir, onay kutusu" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Varsayılan olarak, işbirliği yaptığınız kişiler paylaştığınız belgeyi düzenleyebilir. Belgeyi yalnızca görüntüleyebilmelerini istiyorsanız ekrana iki kez dokunun.

 8. “Paylaş düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

Belgenizin kopyasını e-postayla paylaşma

Ayrıca, belgenizin bir kopyasını e-postayla gönderebileceğiniz gibi, belgeyi PDF olarak da gönderebilirsiniz.

 1. Android için Word‘de paylaşmak istediğiniz belgeyi açın.

 2. "İşaretsiz, Paylaş, değiştir" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 3. “Ek olarak paylaş düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Paylaşmak istediğiniz dosya biçimine bağlı olarak “Belge düğmesi” veya “PDF düğmesi” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Biçimi seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 5. Paylaşmak için kullanmak istediğiniz e-posta uygulamasını (örneğin, "Outlook" veya “Gmail”) bulana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Ekran klavyesini kullanarak, belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın.

 7. Klavyeyi kapatmak için aşağıya ve ardından sola doğru çekin.

 8. “Gönder” sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

İpucu: Ayrıca, bu yönergeleri kullanarak kendi e-posta adresinizi PDF kopyasını gönderebilir veya PDF'yi Google Drive'ınızda depolayabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Word’de belgeleri birlikte yazmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Windows’un yerleşik Ekran Okuyucusu’nu kullanarak Word Mobile uygulamasında belgelerinizi kolayca paylaşabilirsiniz. Dosyanızı OneDrive veya SharePoint'e kaydedin ve diğer kişileri paylaştığınız belgeyi görüntülemeye ve düzenlemeye davet edin. Bunun yerine belgeyi e-postayla göndermeyi tercih ederseniz, bunu doğrudan Word uygulamasından yapabilirsiniz.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

Bu konuda

Belgeyi OneDrive’a veya SharePoint’e kaydetme

Word belgesini paylaşabilmeniz için, önce OneDrive veya SharePoint'e kaydetmeniz gerekir.

 1. Kaydetmek istediğiniz belgede, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. Bir bölme açılır ve şunu duyarsınız: "Backstage sayfası bölmesi, Geri git düğmesi." Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Kaydet düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Kaydet iletişim kutusu açılır ve geçerli dosyanın adını duyarsınız.

 4. "Bu dosyanın bir kopyasını kaydet" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 5. Kaydetmek istediğiniz konumu (örneğin, "OneDrive") duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için iki kez dokunun.

  Henüz oturum açmadıysanız, OneDrive veya SharePoint oturum açmanızı ister.

 6. İçine kaydetmek istediğiniz klasörü veya konumu duyana kadar sağa doğru çekin ve açmak için ekrana iki kez dokunun.

 7. Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "İleri uygulama çubuğu düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 8. DOSYA ADI GİRİN iletişim kutusu açılır.

  Dosya adını değiştirmek istiyorsanız, belgenin geçerli adını duyana kadar sola doğru çekin ve düzenlemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak yeni adı yazın. İşiniz bittiğinde, “Yer işaretleri ve kapsayıcılar” sözlerini duyana kadar yukarı doğru çekin ve ardından “Uygulama çubuğu” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. "Öğeler" sözünü duyana kadar aşağı doğru çekin ve şunu duyana kadar art arda sola doğru çekin: “Kopyasını kaydet uygulama çubuğu düğmesi.”

 9. Belgeyi kaydetmek için ekrana iki kez dokunun.

OneDrive veya SharePoint yoluyla belge paylaşma

Kişileri OneDrive veya SharePoint'teki Word belgenizi görüntülemeye ve düzenlemeye davet edebilirsiniz.

 1. Word belgenizde, Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Kapalı, Paylaş düğmesi.” Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. Paylaş iletişim kutusu açılır. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Birini davet etmek için bir e-posta adresi yazın.” Ekran klavyesini açıp yazmaya başlamak için ekrana iki kez dokunun.

 3. Ekran klavyesini kullanarak, belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın.

  İpucu: Kişinin bilgilerini önceden depoladıysanız, Kişiler listenizden söz konusu kişiyi seçmek için sağa doğru çekmeniz yeterli olur. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Kişilere gözat düğmesi.” Düğmeyi seçmek ve Kişiler listenize gitmek için ekrana iki kez dokunun. Kişi listenizde dolaşmak için art arda sağa doğru çekin veya en üstteki Ara özelliğini kullanın. Alıcı olarak eklemek istediğiniz kişiye geldiğinizde, ekrana iki kez dokunun. Kişi kartı açılır. Kullanmak istediğiniz e-posta adresini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 4. Davetinize kişisel bir not eklemek istiyorsanız, “Diğer Seçenekler” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Ardından, “Bir ileti ekleyin, isteğe bağlı, düzenlenebilir metin” sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun. Not metnini yazmak için ekran klavyesini kullanın.

 5. Alıcının belgeyi görüntüleyebilmesini ancak düzenleyememesini istiyorsanız, "Diğer seçenekler" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. "Bu belge için izinler ver, düzenleyebilir" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Seçenekler listesi açılır ve Ekran Okuyucusu şunu duyurur: “Menü.” "Görüntüleyebilir" sözünü duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 6. Daveti göndermek için, “Paylaş, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

  Davet gönderilir ve Paylaş iletişim kutusuna dönersiniz.

Word belgesini PDF olarak kaydetme

Word belgesini PDF biçiminde kaydetmek için Word Mobile uygulamasının dışarı aktarma işlevini kullanın.

 1. Word belgenizde, Ekran Okuyucusu şunu duyurana kadar sağa veya sola doğru çekin: "Dosya düğmesi." Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. Bir bölme açılır ve şunu duyarsınız: "Backstage sayfası bölmesi, Geri git düğmesi." "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Kaydet iletişim kutusu açılır ve şunları duyarsınız: “<belgenin geçerli dosya adı>, düğme.”

 4. "Bu belgeyi dışarı aktar" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 5. Kaydetmek istediğiniz konumu (örneğin, "OneDrive") duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 6. İçine kaydetmek istediğiniz klasörü duyana kadar sağa doğru çekin ve açmak için ekrana iki kez dokunun.

 7. "İleri uygulama çubuğu düğmesi" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 8. DOSYA ADI GİRİN iletişim kutusu açılır. “Dosya türü, OpenDocument Metni, Birleşik giriş kutusu” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Seçenekler listesini açmak için ekrana iki kez dokunun ve sağa doğru çekin. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “PDF, 2/2.” Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 9. Şunu duyana kadar sola doğru çekin: "Dışarı aktar uygulama çubuğu düğmesi." Belgeyi dışarı aktarmak için ekrana iki kez dokunun.

  Çevrimiçi dosya dönüşümüne izin vermenizi isteyen bir onay iletişim kutusu açılırsa, izin vermek için ekrana iki kez dokunun.

  Belge, seçtiğiniz konumda PDF olarak dışarı aktarılır ve kaydedilir. Kaydet iletişim kutusuna dönersiniz ve odak dosya adında olur.

Belgenizin kopyasını e-postayla paylaşma

Ayrıca doğrudan Word üzerinden, belgenizin bir kopyasını e-postayla gönderebilirsiniz.

 1. Word belgenizde, şunu duyana kadar sağa veya sola doğru çekin: “Kapalı, Paylaş düğmesi.” Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 2. Paylaş iletişim kutusu açılır. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Birini davet etmek için bir e-posta adresi yazın.” Şunu duyana kadar sağa doğru çekin: “Diğer seçenekler, bağlantı.” Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 3. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Ek gönderin veya paylaşma bağlantısı alın.” Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 4. “Ek olarak gönder, düğme” sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin. Seçmek için ekrana iki kez dokunun.

 5. Paylaş penceresi açılır. "Outlook Posta" gibi bir e-posta hesabı duyana kadar sağa doğru çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Posta penceresi açılır. Odak, Kime alanında olur. Ekran klavyesini kullanarak alıcının adresini yazın.

  İpucu: Kişinin bilgilerini önceden depoladıysanız, Kişiler listenizden söz konusu kişiyi seçmek için sağa doğru çekmeniz yeterli olur. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Kişileri seç, düğme.” Düğmeyi seçmek ve Kişiler listenize gitmek için ekrana iki kez dokunun. Kişi listenizde dolaşmak için art arda sağa doğru çekin veya en üstteki Ara özelliğini kullanın. Alıcı olarak eklemek istediğiniz kişiye geldiğinizde, ekrana iki kez dokunun. Kişi kartı açılır. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Kişiler penceresi.” Kullanmak istediğiniz e-posta adresini duyana kadar sağa doğru çekin ve sonra ekrana iki kez dokunun.

 7. E-posta konusunu düzenlemek için sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Konuyu yazmak için ekran klavyesini kullanın. İşiniz bittiğinde, Enter tuşuna gidin ve ekrana iki kez dokunun.

 8. İleti eklemek için, "İleti, düzenlenebilir metin" sözlerini duyana kadar sağa doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyesini kullanarak iletinizi yazın.

 9. İşiniz bittiğinde, “Öğeler” sözünü duyana kadar yukarı doğru çekin ve şunu duyana kadar sağa doğru çekin: "Gönder düğmesi." Düğmeyi seçmek ve belgeyi göndermek için ekrana iki kez dokunun.

  Belge gönderilir ve Paylaş iletişim kutusuna dönersiniz.

Ayrıca bkz.

Word’de belgedeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Word Online ile belgelerinizi kolayca paylaşmak için, klavyenizi ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu'nu kullanın. OneDrive kullanarak dosyalarınızı paylaştığınızda, diğer kişileri belgeyi görüntülemeye veya düzenlemeye davet edebilirsiniz; böylelikle aynı anda birlikte çalışmanız mümkün olur.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Klavye kısayolları için Word Online’da klavye kısayolları konusuna gidin.

 • Word Online kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Word Online web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Word Online uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Belgeyi OneDrive’a kaydetme

Belgeyi OneDrive yoluyla paylaşabilmeniz için, önce çevrimiçi kaydetmeniz gerekir. Belgeyi çevrimiçi olarak kaydettikten sonra, Word Online bu belgede yapılan tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydeder.

 1. Yeni belgenizi yazdıktan sonra, “Seçili, Giriş sekmesi öğesi” sözlerini duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın.

 2. "Dosya, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar Caps Lock+Sol ok tuşlarına basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. “Farklı Kaydet sekme öğesi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 4. “Farklı Kaydet, çevrimiçi kopyasını kaydet, menü öğesi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 5. Dosya adını yazın ve sonra Enter tuşuna basın.

OneDrive yoluyla belge paylaşma

Bir belgeyi üzerinde çalıştığınız sırada paylaşabilirsiniz. İşbirliği yaptığınız kişi, paylaşım bağlantısını e-postayla alır.

 1. Word Online’da belgeyi düzenlerken, “Seçili, Giriş sekmesi öğesi” sözlerini duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın.

 2. "Dosya, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar Caps Lock+Sol ok tuşlarına basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. “Paylaş sekme öğesi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

 4. "Kişilerle paylaş, diğer kişileri bu belgeyi düzenlemeye veya görüntülemeye davet edin, menü öğesi" sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 5. Paylaş iletişim kutusu yüklendiğinde, Ekran Okuyucusu bunu size bildirir. Ekran Okuyucusu'nun konuşması durduğunda, belgeyi kendisiyle paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın. Birden çok kişiyle paylaşmak için, e-posta adreslerini noktalı virgülle birbirinden ayırın.

 6. İzinleri atamak için, şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Düzenleyebilir." Aşağı ve Yukarı ok tuşlarını kullanarak Düzenleyebilir’i veya Görüntüleyebilir’i seçin.

 7. İleti eklemek için, “Bu davete kişisel bir ileti ekleyin” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra bir ileti yazın.

 8. “Paylaş düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

Belgeyi PDF olarak kaydetme

Belgenizi PDF olarak kaydedin, böylece birden çok kanal üzerinden güvenle paylaşabilirsiniz.

 1. PDF olarak kaydetmek istediğiniz belgeyi Word Online'da açın.

 2. "Diğer, düğme daraltıldı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basarak menüyü açın.

 3. “PDF olarak indir, menü öğesi” sözlerini duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın.

 4. Word Online bir PDF dosyası oluşturur. Bu işlem biraz zaman alabilir. "Belgenizin PDF'sini görüntülemek için buraya tıklayın" sözlerini duyduktan sonra Enter tuşuna basın.

 5. "Kaydet düğmesi" sözlerini duyana kadar Caps Lock+Sağ ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 6. "Bırak düğmesi" sözlerini duyduktan sonra, Enter tuşuna basarak iletişim kutusunu kapatabilirsiniz.

 7. "İletişim kutusu, Microsoft Word Online, odak Kapat düğmesinde" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basarak odağı belgeye döndürün.

Ayrıca bkz.

Word’de belgeleri birlikte yazmak için ekran okuyucu kullanma

Word Online klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×