Word’de üst bilgi veya alt bilgi oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de üst bilgi veya alt bilgi oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Word 2016'yı klavyeniz ve Windows’un yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak belgenizdeki tüm sayfalarda sayfa numarası, belge başlığı, şirket adı, yazar ve tarih bilgilerini içeren üst bilgi veya alt bilgiler oluşturabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Üst bilgi veya alt bilgi oluşturma

Üst bilgiler ve alt bilgiler Word’de o kadar yaygın kullanılır ki, kendi araç çubukları vardır.

 1. Belgenizde üst bilgi oluşturmak için, Alt+N tuşlarına basın ve ardından H tuşuna basarak şeritten Üst Bilgi menüsünü açın. Ekran Okuyucusu menünün adını duyurmaz.

  Alt bilgi oluşturmak için, Alt+N tuşlarına basın ve ardından O tuşuna basarak şeritten Alt Bilgi menüsünü açın. Ekran Okuyucusu menünün adını duyurmaz.

  Odak menüye geçer ve menüde üst bilgi veya alt bilgi düzenleri listelenir.

 2. Düzen listesinde ilerlemek için Sekme tuşuna veya Aşağı Ok tuşunu kullanın. İstediğiniz birini seçmek için Enter tuşuna basın.

  Belgenizin üst bilgi ve alt bilgi alanında, seçtiğiniz düzen açılır. Odak, seçtiğiniz üst bilgi ve alt bilgi alanındaki düzenlenebilir ilk metne taşınır. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları şeridini kapatana kadar belgenizin gövdesini düzenleyemezsiniz.

 3. Düzenlenebilir metin alanında odağı taşımak için Sağ Ok tuşuna basın. "Belge başlığı" veya "Buraya yazın" gibi yer tutucu metnin yüksek sesle okunduğunu duyarsınız.

 4. İstediğiniz metni yazın.

 5. Varsa, bir sonraki düzenlenebilir metin alanına gitmek için Sağ Ok tuşuna basın.

 6. İşiniz bittiğinde Alt+J tuşlarına basın ve ardından C tuşuna basarak Üst Bilgi’yi kapatın ve belgenin gövdesine geçin.

Üst bilgi veya alt bilgiyi düzenleme

Üst bilgi veya alt bilgiye sayfa numaraları veya tarih gibi istediğiniz metinleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, şirket logosu gibi bir resim de ekleyebilirsiniz.

 1. Üst bilgiyi açmak ve düzenlemek için Alt+N, H, E tuşlarına basın.

  Alt bilgiyi açmak ve düzenlemek için Alt+N, O, E tuşlarına basın.

  Bu işlem odağı üst bilgi veya alt bilgiye taşır ve Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları şeridini açar.

 2. İstediğiniz değişiklikleri yapın.

 3. İşiniz bittiğinde, Alt+J tuşlarına basarak üst bilgiyi veya alt bilgiyi kapatın ve ardından C tuşuna basın. Odak, belgenin gövdesine taşınır.

Üst bilgi veya alt bilgiye sayfa numarası ekleme

Word 2016, Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araç Çubuğu şeridinde, sayfa numaraları için menü öğeleri olarak farklı konumlar ve biçimler sağlanır.

 1. Üst bilgiyi düzenlemek amacıyla açmak için Alt+H tuşlarına basın ve sonra da E tuşuna basın.

  Alt bilgiyi düzenlemek amacıyla açmak için Alt+F tuşlarına basın ve sonra da E tuşuna basın.

  Bu işlem Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araç Çubuğu’nu açar ve odağı üst bilgiye veya alt bilgiye taşır.

 2. Sayfa numarası eklemek için Alt+J tuşlarına ve ardından N+U tuşlarına basarak Sayfa Numarası menüsünü açın.

 3. Sayfa numarasının sayfadaki olası konumları (sayfanın başı, sayfanın sonu, vb.) listesinde ilerlemek için Aşağı Ok tuşunu kullanın. İstediğiniz konumu seçmek için Enter tuşuna veya Ara Çubuğu’na basın.

  Her sayfa konumu öğesi, söz konusu konumdaki seçenekleri sağlayan ek bir menü açar. Aşağı Ok tuşunu kullanarak bu seçeneklere göz atın ve istediğiniz birini seçin.

 4. İşiniz bittiğinde Alt+J tuşlarına basın, ardından C tuşuna basarak Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araç Çubuğu şeridini kapatın ve odağı belgenin gövdesine taşıyın.

Üst bilgi veya alt bilgiye tarih ekleme

 1. Üst bilgiyi düzenlemek amacıyla açmak için Alt+H tuşlarına basın ve sonra da E tuşuna basın.

  Alt bilgiyi düzenlemek amacıyla açmak için Alt+F tuşlarına basın ve sonra da E tuşuna basın.

  Bu işlem Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araç Çubuğu’nu açar ve odağı üst bilgiye veya alt bilgiye taşır.

 2. Tarih eklemek için Alt+J tuşlarına ve sonra da D tuşuna basarak Tarih ve Saat iletişim kutusunu açın.

 3. Üst bilgi veya alt bilginin olası tarih ve saat biçimleri listesinde ilerlemek için Aşağı Ok tuşunu kullanın. İstediğiniz biçimi bulduğunuzda Sekme tuşuna basarak bunu seçin ve iletişim kutusundaki diğer seçeneklere geçin.

 4. Dil açılan kutusunda, Aşağı Ok tuşuna basarak yüklü dilleri gözden geçirin. Sekme tuşuna basarak bir dil seçin ve sonraki seçeneğe geçin.

 5. Tarih ve saat seçeneklerini varsayılan değerlerine ayarlamak istiyorsanız Enter tuşuna basın.

 6. Sekme tuşuna basarak Tamam düğmesine gelin ve sonra da seçimlerinizi kabul etmek için Enter tuşuna basın.

 7. Üst bilgi veya alt bilgiyi kapatıp belgenin gövdesine dönmek için Alt+J tuşlarına ve ardından C tuşuna basın.

Üst Bilgi ve Alt Bilgi araç çubuğunda bir seçenek belirtme

Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araç Çubuğu’nda, üst bilgiyi özelleştirmek için kullanabileceğiniz birçok seçenek vardır.

 1. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araç Çubuğu şeridini açmak için Alt+N tuşlarına ve sonra da H, E tuşlarına basın.

 2. Şeride geçmek için Alt+J tuşlarına basın.

 3. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araç Çubuğu’ndaki komutlar arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Komut seçmek için Enter tuşuna basın.

 5. İşiniz bittiğinde, Alt+J tuşlarına ve sonra da C tuşuna basarak üst bilgiyi veya alt bilgiyi ve şeridi kapatın.

Üst bilgi veya alt bilgiyi kaldırma

 1. Belgenizdeki üst bilgiyi kaldırmak için, Alt+N, H tuşlarına basarak Ekle sekmesindeki Üst Bilgi menüsünü açın.

  Ast bilgiyi kaldırmak için, Alt+N, O tuşlarına basarak Ekle sekmesindeki Alt Bilgi menüsünü açın.

 2. Üst bilgiyi veya alt bilgiyi kaldırmak için R tuşuna basın ve ardından ESC tuşuna basarak belgenin gövdesine dönün.

Ayrıca bkz:

Word’de açıklamaları eklemek, okumak ve silmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Mac için Word'ü klavyeniz ve Mac OS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak belgenizdeki tüm sayfalarda sayfa numarası, belge başlığı, şirket adı, yazar ve tarih bilgilerini içeren üst bilgi veya alt bilgiler oluşturabilirsiniz.

Notlar: 

Bu konuda

Üst bilgileri veya alt bilgileri oluşturma

 1. Word belgesinde, bir sekmeye ulaşana kadar art arda F6 tuşuna basın. Ekle sekmesine gelmemişseniz, VoiceOver şunları söyleyene kadar Sağ veya Sol ok tuşuna basın: “Ekle, sekme, 8 öğeden 2’ncisi.” Sekmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 2. VoiceOver şunları söyleyene kadar art arda Sekme tuşuna basın: "Üst Bilgi, menü düğmesi" veya "Alt Bilgi, menü düğmesi." Düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. Üst bilgi veya alt bilgi düzenleri listesine girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. Seçeneklere gitmek için ok tuşlarına basın. Seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Belgenizin üst bilgi veya alt bilgi alanında, seçtiğiniz düzen açılır. Odak, şeritte kalır.

 5. Belgenize gitmek için Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın; odak, eklediğiniz üst bilgi veya alt bilgiye taşınır.

 6. Üst bilgi veya alt bilginin metnini yazın.

 7. Varsa, bir sonraki düzenlenebilir metin alanına gitmek için Sağ ok tuşuna basın.

Üst bilgileri veya alt bilgileri düzenleme

 1. Word belgesinde, üst bilgi veya alt bilgiye gitmek için art arda Control+Option+Sol veya Sağ ok tuşlarına basın.

 2. Örneğin, Shift+Command+ok tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz metni seçin ve yeni üst bilgiyi veya alt bilgiyi yazın.

 3. Sonraki üst bilgi veya alt bilgiye gitmek için, bir sonrakine ulaşana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın. VoiceOver konumunuzu duyurur.

Üst bilgi veya alt bilgiye tarih ekleme

 1. Word belgesinde, üst bilgi veya alt bilgiye gitmek için art arda Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın.

 2. Öğe Seçicisi’ni açmak için Press Control+Option+I tuşlarına basın. Tarih ve saat yazın. VoiceOver şunu duyurur: "Bir öğe, Tarih ve Saat düğmesi." Düğmeye gitmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın ve sonra düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına yeniden basın.

 3. Kullanılabilir biçim seçeneklerini içeren Tarih ve Saat iletişim kutusu açılır. Listeye gitmek için Aşağı ok tuşuna basın ve ardından listeye girmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 4. Listedeki seçeneklere gitmek için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın. Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Sekme tuşuna basın: "Tamam, varsayılan, düğme." Düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Tarih, üst bilgi veya alt bilgiye eklenir. Odak, Üst Bilgi ve Alt Bilgi şeridinde kalır. Şeritle etkileşimli çalışmayı durdurmak için, Control+Option+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın.

Üst bilgileri ve alt bilgileri özelleştirme

Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesinde, üst bilgiyi veya alt bilgiyi özelleştirmek için kullanabileceğiniz birçok seçenek vardır.

 1. Control+Option+M tuşlarına basarak menü çubuğuna gidin ve sonra da V tuşuna basarak Görünüm menüsüne gidin.

 2. Menüyü açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın: “Üst Bilgi ve Alt Bilgi.” Üst bilgi ve alt bilgiyi düzenlemek üzere açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesine gitmek için, VoiceOver şunları söyleye kadar art arda F6 tuşuna basın: "Üst Bilgi ve Alt Bilgi, seçili, sekme." Şeride gitmek için art arda Sekme tuşuna basın.

  Şeritteki ilk öğe Üst Bilgi’dir. Şeritteki diğer öğelere gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 5. Bir öğeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 6. Bitirdiğinizde sekmeyi ve üst bilgiyle alt bilgiyi kapatmak için, Control+Option+I tuşlarına basarak Öğe Seçicisi’ni açın. Üst bilgiyi kapat yazın. VoiceOver şunu duyurur: "Bir öğe, Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat düğmesi." Düğmeye gitmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın ve sonra düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına yeniden basın.

  Üst bilgi, alt bilgi ve Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesi kapatılır ve odak belgenin gövde metnine taşınır.

Üst bilgileri veya alt bilgileri kaldırma

 1. Word belgesinde, Control+Option+M tuşlarına basarak menü çubuğuna gidin, sonra da V tuşuna basarak Görünüm menüsüne gidin.

 2. Menüyü açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 3. VoiceOver şunları duyurana kadar art arda Aşağı ok tuşuna basın: “Üst Bilgi ve Alt Bilgi.” Üst bilgi ve alt bilgiyi düzenlemek üzere açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesine gitmek için, VoiceOver şunları söyleye kadar art arda F6 tuşuna basın: "Üst Bilgi ve Alt Bilgi, seçili, sekme." Şeride gitmek için art arda Sekme tuşuna basın.

  Şeritteki ilk öğe Üst Bilgi’dir. VoiceOver şunu duyurur: “Üst Bilgi, menüsü düğmesi.” Alt Bilgi’ye gitmek için Sekme tuşuna basın. Düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. VoiceOver şunları duyurana kadar Aşağı ok tuşuna basın: "Üst Bilgiyi Kaldır" veya "Alt Bilgiyi Kaldır."

 6. Üst bilgi veya alt bilgiyi kaldırmak için, Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 7. Üst bilgi veya alt bilgi belgenizden kaldırılır.

  Sekmeyi ve üst bilgiyle alt bilgiyi kapatmak için, Control+Option+I tuşlarına basarak Öğe Seçicisi’ni açın. Üst bilgiyi kapat yazın. VoiceOver şunu duyurur: "Bir öğe, Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat düğmesi." Düğmeye gitmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın ve sonra düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına yeniden basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için Teknik Destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×