Word belgelerinizi Engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Word belgelerinizi Engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konu başlığı altında, Word belgelerinizi Engelli kişiler için erişilebilir hale getirmek için adım adım yönergeler verilmiştir.

9 Haziran’da araştırma ekibi iş yeri dışı etkinliğini duyuran el ilanı. Resimde bir fotoğraf ve konferans mekanı adresi vardır.

Word, belgeleri okuyup yazmak için farklı yeteneklere sahip kişilere yardımcı olan birçok özelliği vardır. Word ayrıca engelli kişiler için sorunlara neden olabilecek öğeleri bulan erişilebilirlik denetimcisini de sunmaktadır.

Erişilebilirlik Denetleyicisi’nin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Erişilebilirlik Denetleyicisi Kuralları.

Windows: Word belgelerini erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Eksik alternatif metin bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2019 ' de görsellere alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metin ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, belgenizi görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir metin veya resmin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Renk kodlama örnekleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığını bulmak Için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, belgenizde okunması zor olan veya arka plandan ayırabileceğiniz metni de arayabilirsiniz.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Başlıkların sırasının mantıksal olup olmadığını denetlemek Için, belgenizin İçindekiler tablosunu görsel olarak tarayın.

Ayrıca, her başlığa tıklayıp buna yerleşik bir başlık stili uygulayabilirsiniz.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için, mantıksal bir başlık sırası ve Word 'taki yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar bulunmadığından emin olmak Için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca tablolarınızın tümüyle boş satır veya sütunlar içermediğinden emin olmak için tablolarınızı görsel olarak tarayabilirsiniz.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda,% z1z_' deki Word belgelerinizde görsellere alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak Için, içeriği ve resmin amacını ve belirsiz bir şekilde eklediğinizden emin olun. Alternatif metin kısa bir tümce veya iki karakterden uzun olmamalıdır; çoğu zaman, birkaç düşünceli seçili kelime olacaktır. Çevreleyen metinsel içeriğini alternatif metin olarak veya görüntülere başvuruda bulunan tümceleri (örneğin, "grafik" veya "resim") kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, ekran görüntüsü, simge, video ve 3B modeller gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, resmi göremeyen kullanıcılara resmi tanımlayacak metni okumasını sağlayın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resim seçin ve şeridi Biçimlendir sekmesindeki alternatif metin düğmesine basın.

  • Bir resme sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 resim için alternatif metin menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word Win32 Word metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

  İpucu: Ayrıca, Microsoft 'un bulut destekli akıllı hizmetlerinin sizin için bir açıklama oluşturması için bir açıklama oluşturabilirsiniz. Bu, daha sonra metin girişi alanında sonucu gördüğünüz bir dakikanızı alır. "Yüksek güvenilirlikle oluşturulan açıklama" gibi tüm açıklamaları silmeyi unutmayın.

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil veya SmartArt grafiği seçin ve şeridi Biçimlendir sekmesinde alternatif metin düğmesine basın.

  • Bir şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 şekil için alternatif metin menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm şekli veya SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word Win32 Word metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafiği seçin ve şeridi Biçimlendir sekmesindeki alternatif metin düğmesine basın.

  • Grafiğe sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 grafik için alternatif metin menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word Win32 grafik için alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görsel süsleme yapma

Dekoratif nesneler görsel ilgi (örneğin, stil kenarlıkları) ekleyin. Ekran okuyucularını kullanan kişiler, önemli bilgileri eksik olmadıklarını bildirmek için bu kişilerin dekoratif olduğunu duyacaktır.

 1. Görseli sağ tıklatın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçin. Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 3. Dekoratif olarak işaretle 'yi seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Dekoratif öğeler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

İpucu: Belgenizi PDF olarak dışarı aktardığınızda, dekoratif olarak işaretlediğiniz tüm görseller, bunları yapılar olarak etiketleyerek korunur.

Office 2019 ' de görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda,% z1z_' deki Word belgelerinizde görsellere alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak Için, içeriği ve resmin amacını ve belirsiz bir şekilde eklediğinizden emin olun. Alternatif metin kısa bir tümce veya iki karakterden uzun olmamalıdır; çoğu zaman, birkaç düşünceli seçili kelime olacaktır. Çevreleyen metinsel içeriğini alternatif metin olarak veya görüntülere başvuruda bulunan tümceleri (örneğin, "grafik" veya "resim") kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, ekran görüntüsü, simge, video ve 3B modeller gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, resmi göremeyen kullanıcılara resmi tanımlayacak metni okumasını sağlayın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resim seçin ve şeridi Biçimlendir sekmesindeki alternatif metin düğmesine basın.

  • Bir resme sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 resim için alternatif metin menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word Win32 Word metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

  İpucu: Ayrıca, Microsoft 'un bulut destekli akıllı hizmetlerinin sizin için bir açıklama oluşturması için bir açıklama oluşturabilirsiniz. Bu, daha sonra metin girişi alanında sonucu gördüğünüz bir dakikanızı alır. "Yüksek güvenilirlikle oluşturulan açıklama" gibi tüm açıklamaları silmeyi unutmayın.

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil veya SmartArt grafiği seçin ve şeridi Biçimlendir sekmesinde alternatif metin düğmesine basın.

  • Bir şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 şekil için alternatif metin menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm şekli veya SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word Win32 Word metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafiği seçin ve şeridi Biçimlendir sekmesindeki alternatif metin düğmesine basın.

  • Grafiğe sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Word Win32 grafik için alternatif metin menüsü

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

  İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word Win32 grafik için alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görsel süsleme yapma

Dekoratif nesneler görsel ilgi (örneğin, stil kenarlıkları) ekleyin. Ekran okuyucularını kullanan kişiler, önemli bilgileri eksik olmadıklarını bildirmek için bu kişilerin dekoratif olduğunu duyacaktır.

 1. Görseli sağ tıklatın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçin. Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 3. Dekoratif olarak işaretle 'yi seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Dekoratif öğeler için Word Win32 Alternatif Metin bölmesi

İpucu: Belgenizi PDF olarak dışarı aktardığınızda, dekoratif olarak işaretlediğiniz tüm görseller, bunları yapılar olarak etiketleyerek korunur.

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda,% z1z_' deki Word belgelerinizde görsellere alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır:

Not: Yalnızca açıklama alanına metin eklemeniz, başlığı boş bırakmanız önerilir. Böylece Narrator gibi birçok ekran okuyucusunda en iyi deneyimi elde edebilirsiniz. Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. Nesneyi Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanı

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Şekle sağ tıklayın, ardından Şekli Biçimlendir’i seçin.

 2. Sağ bölmede Düzen ve Özellikler’i seçtikten sonra Alternatif Metin’i seçin.

 3. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili grafiğin açıklandığı ekran görüntüsü

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizde köprü, metin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanır.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin ve sağ tıklayın.

 2. Bağla’yı seçin. Seçtiğiniz metin Görüntülenecek metin kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir.

 3. Gerekirse köprü metnini değiştirin.

 4. Adres kutusuna köprünün hedef adresini girin.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna bir Ekran İpucu girin.

  İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ve Ekran ipucu metni iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Başlık metnini seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda, Başlık 1 veya Başlık 2 gibi bir başlık stili seçin.

Başlık stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda Madde İşaretleri düğmesini seçin.

 4. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Madde işareti stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda Numaralandırma düğmesini seçin.

 4. Sıralı adımları yazın.

Numaralandırma stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Yazı tipleri için Otomatik renk ayarının ekran görüntüsü
 • Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni belgeyi analiz etmek ve yetersiz renk karşıtlığını bulmak için kullanın. Bu araç artık belgeleri; metin ve sayfa rengi arasındaki karşıtlık, tablo hücresi arka planları, vurgu, metin kutusu dolgu rengi, paragraf gölgelendirmesi, şekil ve SmartArt dolguları, üst bilgiler, alt bilgiler ve bağlantılar için denetler.

 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil “geçti” ibaresini belirtiyorsa bir onay işareti Excel yeşil onay işareti , kırmızı “kaldı” ibaresini belirtiyorsa bir büyük harf X İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. koyun.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda, grubun sağ alt köşesindeki Diğer düğmesini seçin.

  Paragraf iletişim kutusu açılır, Girintiler ve Aralıklar sekmesi gösterirlir.

 4. Aralık’ın altında, istediğiniz aralık seçeneğini belirleyin.

Aralık seçenekleri Paragraf iletişim kutusunda vurgulanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo Araçları Tasarım sekmesinin Tablo Stili Seçenekleri grubunda Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 3. Sütun başlıklarını yazın.

Üst Bilgi Satırı onay kutusunun ekran görüntüsü

Ayrıca bkz.

Mac: Word belgelerini erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, Engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Eksik alternatif metin bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metin ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, belgenizi görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir metin veya resmin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Renk kodlama örnekleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığını bulmak Için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, belgenizde okunması zor olan veya arka plandan ayırabileceğiniz metni de arayabilirsiniz.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Başlıkların sırasının mantıksal olup olmadığını denetlemek Için, belgenizin İçindekiler tablosunu görsel olarak tarayın.

Ayrıca, her başlığa tıklayıp buna yerleşik bir başlık stili uygulayabilirsiniz.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için, mantıksal bir başlık sırası ve Word 'taki yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın altında yalnızca birkaç paragraf olmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar bulunmadığından emin olun.

Ayrıca tablolarınızın tümüyle boş satır veya sütunlar içermediğinden emin olmak için tablolarınızı görsel olarak tarayabilirsiniz.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Office 365’te görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda,% z1z_' deki Word belgelerinizde görsellere alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır:

Notlar: 

 • Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

 • Mac’te sağ tıklamayı etkinleştirmek için Sistem Tercihleri’nde İkincil tıklama seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak Için, içeriği ve resmin amacını ve belirsiz bir şekilde eklediğinizden emin olun. Alternatif metin kısa bir tümce veya iki karakterden uzun olmamalıdır; çoğu zaman, birkaç düşünceli seçili kelime olacaktır. Çevreleyen metinsel içeriğini alternatif metin olarak veya görüntülere başvuruda bulunan tümceleri (örneğin, "grafik" veya "resim") kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, ekran görüntüsü, simge, video ve 3B modeller gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, resmi göremeyen kullanıcılara açıklamayı okuyabilirler.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resim seçin ve resim biçimi şeridi sekmesinde alternatif metin düğmesine basın.

  • Bir resme sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Word 'de bağlam menüsünde alternatif metin seçeneği

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Görüntü içeriğini ve içeriğini açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Word 'de alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekil veya SmartArt grafiği seçin ve Şekil biçimi şeridi sekmesinde alternatif metin düğmesine basın.

  • Bir şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  Şekle alternatif metin eklemek için bağlam menüsündeki alternatif metin seçeneği

  Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 2. Şekil veya SmartArt grafiğinin içeriğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 tümce yazın.

  Word 'de alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafiği seçin ve şeridi Biçimlendir sekmesindeki alternatif metin düğmesine basın.

  • Grafiğe sağ tıklayın ve Alternatif metni Düzenle'yi seçin.

  İpucu: Doğru menüyü açmak Için, grafik alanı'na sağ tıklayın (yani, parçalarından birinin içine değil, grafiğin tamamını çevreleyen çerçevenin içinde).

 2. Grafik içeriğini ve içeriğini açıklamak için 1-2 cümlelerini yazın.

  Word 'de alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görsel süsleme yapma

Dekoratif nesneler görsel ilgi (örneğin, stil kenarlıkları) ekleyin. Ekran okuyucularını kullanan kişiler, önemli bilgileri eksik olmadıklarını bildirmek için bu kişilerin dekoratif olduğunu duyacaktır.

 1. Görseli sağ tıklatın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçin. Alternatif Metin bölmesi, belge gövdesinin sağ tarafında açılır.

 3. Dekoratif olarak işaretle 'yi seçin. Metin girişi alanı gri.

  Alternatif metin bölmesinde seçili dekoratif denetim kutusu

İpucu: Belgenizi PDF olarak dışarı aktardığınızda, dekoratif olarak işaretlediğiniz tüm görseller, bunları yapılar olarak etiketleyerek korunur.

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizde görsellere alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır.

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. SmartArt’ı Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Bir şekle sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Düzen ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili grafiğin açıklandığı ekran görüntüsü

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizde köprü, metin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanır.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin ve sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin.

  Seçtiğiniz metin Görüntülenecek Metin kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir.

 3. Gerekirse köprü metnini değiştirin.

 4. Adres kutusuna hedef URL’yi yazın.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna bir Ekran İpucu girin.

  İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ve Ekran İpucu metni iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Başlık metnini seçin.

 2. Giriş sekmesinde Başlık 1 veya Başlık 2 gibi bir başlık stili seçin.

Başlık stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Paragraf grubunda Madde İşaretleri düğmesini seçin.

 4. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Madde işareti stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Numaralandırma düğmesini seçin.

 4. Sıralı adımları yazın.

Numaralandırma stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Mac için Word yazı tipi rengi seçim menüsü
 • Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni belgeyi analiz etmek ve yetersiz renk karşıtlığını bulmak için kullanın. Bu araç artık belgeleri; metin ve sayfa rengi arasındaki karşıtlık, tablo hücresi arka planları, vurgu, metin kutusu dolgu rengi, paragraf gölgelendirmesi, şekil ve SmartArt dolguları, üst bilgiler, alt bilgiler ve bağlantılar için denetler.

 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil “geçti” ibaresini belirtiyorsa bir onay işareti Excel yeşil onay işareti , kırmızı “kaldı” ibaresini belirtiyorsa bir büyük harf X İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. koyun.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Satır ve Paragraf Aralığı > Satır Aralığı Seçenekleri’ni seçin.

  Paragraf iletişim kutusu açılır ve Girintiler ve Aralıklar sekmesi gösterilir.

 4. Aralık’ın altında, istediğiniz aralık seçeneğini belirleyin.

Paragraf iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo tasarımı sekmesinde üst bilgi satırı iletişim kutusunu seçin.

 3. Sütun başlıklarını yazın.

Üst Bilgi Satırı onay kutusunun ekran görüntüsü

Ayrıca bkz.

iOS: Word belgelerini erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (11pt veya daha büyük), sans serif yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söylerler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Metin aralığı kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve Word’ün yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizde köprü, metin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanır.

Köprü metni ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki diğer düğmesine dokunun.

 3. Giriş > Ekle’ye dokunun.

 4. Ekranı aşağı kaydırıp Bağlantı komutuna gelin ve dokunun.

 5. Seçtiğiniz metin Görüntü kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir. Gerekirse değiştirin.

 6. Köprü eklemek için, Adres kutusuna URL’yi yazın.

 7. Ekranın üst kısmındaki Bitti'ye dokunun.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

URL’nin (adres) ve görüntülenecek metnin gösterildiği Bağlantı komutu

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki diğer düğmesine dokunun.

 3. Stiller komutunda sağ oka dokunun.

 4. Başlık 1 gibi bir başlık stiline dokunun.

Başlık 1 seçeneğinin seçili olduğu Stiller komutu

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki diğer düğmesine dokunun.

 3. Madde İşaretleri komutunda sağ oka dokunun.

 4. İstediğiniz madde işareti seçeneğine dokunun.

 5. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Biçimlendirme seçeneklerinin gösterildiği Madde İşaretleri komutu

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki diğer düğmesine dokunun.

 3. Numaralandırma komutunda sağ oka dokunun.

 4. İstediğiniz numaralandırma seçeneğine dokunun.

 5. Sıralı adımları yazın.

Biçimlendirme seçeneklerinin gösterildiği Numaralandırma komutu

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Yazı tipleri için Otomatik renk ayarının ekran görüntüsü
 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil “geçti” ibaresini belirtiyorsa bir onay işareti Excel yeşil onay işareti , kırmızı “kaldı” ibaresini belirtiyorsa bir büyük harf X İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. koyun.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Tümceler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın:

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki diğer düğmesine dokunun.

 3. Satır Aralığı komutunda sağ oka dokunun.

 4. İstediğiniz aralık seçeneğine dokunun.

Biçimlendirme seçeneklerinin gösterildiği ve 1,15’in seçili olduğu Satır Aralığı komutu

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Giriş > Ekle > Tablo’ya dokunun.

 3. Stil Seçenekleri komutunda sağ oka dokunun.

 4. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

 5. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

Üst Bilgi Satırının seçili olduğu Stil Seçenekleri komut çubuğu

Ayrıca bkz.

Android: Word belgelerini erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Metin aralığı kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için, mantıksal bir başlık sırası ve Word 'taki yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizde görsellere ve tablolara alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır.

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, resmi göremeyen kullanıcılara resmi tanımlayacak metni okumasını sağlayın.

 1. Bir resim seçin.

 2. Resim sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve ardından buna dokunun.

 4. Bir açıklama yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Android için Word resmi alternatif metin iletişim kutusu

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Bir şekil seçin.

 2. Şekil sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve ardından buna dokunun.

 4. Bir açıklama yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. Tabloda herhangi bir yere dokunun.

 2. Bu tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve ardından buna dokunun.

 4. Bir açıklama yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizde köprü, metin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanır.

Köprü metni ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Giriş > Ekle’ye dokunun.

 4. Aşağı kaydırın, bağlantı seçeneğine dokunun ve bağlantı ekle'ye dokunun.

 5. Seçtiğiniz metin Görüntülenecek metin kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir. Gerekirse değiştirin.

 6. Köprü eklemek için, Adres kutusuna URL’yi yazın.

 7. Ekranın en üstünde Uygula'ya dokunun.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Görüntülenecek metin ve adresin gösterildiği Bağlantı komutu

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Metni seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Sayfayı aşağı kaydırın ve ardından öğesine dokunun.

 4. Başlık 1 gibi bir başlık stiline dokunun.

Android için Word başlık stilleri menüsü

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve aşağı kaydırın.

 4. İstediğiniz madde işareti seçeneğine dokunun.

 5. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Android için Word madde işaretli liste menüsü

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırın ve ardından buna dokunun.

 4. İstediğiniz numaralandırma seçeneğine dokunun.

 5. Numaralandırılmış listeye her öğeyi yazın.

Android için Word sıralı listeler menüsü

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Android için Word yazı tipi rengi menüsü
 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil “geçti” ibaresini belirtiyorsa bir onay işareti Excel yeşil onay işareti , kırmızı “kaldı” ibaresini belirtiyorsa bir büyük harf X İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. koyun.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve ardından buna dokunun.

 4. İstediğiniz aralık seçeneğine dokunun.

Android için Word paragraf biçimlendirme menüsü

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Bu tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sağ ucundaki diğer Yukarı ok düğmesine dokunun.

 3. Sayfayı aşağı kaydırın ve stil seçenekleri seçeneğine dokunun.

 4. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

  İpucu: Bir seçenek belirlendiğinde, gri olur.

 5. Tablonuzda her sütun başlığını yazın.

Android için Word tablo seçenekleri menüsü

Ayrıca bkz.

Mobil cihazlar için Windows: Word belgelerini erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Word belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, “buraya tıklayın” metnini kullanmak yerine, bağlantıda hedef sayfa başlığının tamamı yazılmalıdır.

Köprü metni ekleme

Grafiklere, tablolara, şekillere ve diğer görsellere alternatif metinler ekleyin.

Alternatif metin, ekranı göremeyen kişilere, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, eklenmiş nesneler, bağlantılı resimler, mürekkep çizimleri ve videolar gibi görüntülerde neyin önemli olduğunu anlayabilmenizi sağlar.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Görsel süsleme yapma

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir. Bir anlamı iletmek için tek başına renk kullanmamaya dikkat edin. Renklerin veya diğer duyusal özelliklerin anlamını yineleyen metinler oluşturun.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Belgelerinizdeki metinler yüksek karşıtlık modunda, görsel engelli kişiler dahil herkes tarafından okunabilmelidir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (18pt veya daha büyük), sans-serif yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler sayfadaki sözcükleri hareketli olarak veya metni karışmış (bir metin satırı alttaki satıra sıkışmış) olarak algılayabilir. Ayrıca metin başka bir şekilde birleşebilir veya deforme olabilir.

Okuma yükü azaltmak için örneğin şunları yapabilirsiniz:

 • Arial veya Calibri gibi tanıdık sans-serif yazı tiplerini kullanın.

 • Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının.

 • Satırlar ve paragraflar arasında yeteri kadar boş alan bırakın.

 • Paragraflarınızda iki yana yaslama yerine sola hizalama kullanın. Bu, sözcükler arasında büyük boşluklar olmasını önlemeye yardımcı olur. Büyük boşluklar, görsel olarak paragraf boyunca akan bir beyaz boşluk yolu efekti oluşturabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Uygun metin aralığını kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için mantıklı bir başlık sırası ve Word’ün yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgilerini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgileri kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizde görsellere ve tablolara alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır.

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı eklemelisiniz.

Resimlere alternatif metin ekleme

Fotoğraf, grafik ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların resmin açıklamasını okumasını sağlayabilirsiniz.

 1. Belgenizde resmi seçin.

 2. Resim menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Resim menüsünde aşağı kaydırarak Alternatif Metin’e gelin ve dokunun.

 4. Açıklama metin alanına alternatif metninizi yazın. Kısa tutun, en önemli bilgilerle başlayın ve resmin içeriğini ve işlevini iletmeyi hedefleyin. Hazır olduğunuzda Bitti’ye dokunun.

Word Mobile alternatif metin iletişim kutusu

Şekillere alternatif metin ekleme

Satır içi şekiller, SmartArt içindeki şekiller ve diğer şekiller kullanılarak iletilen görsel bilgiler, alternatif metin eklemediğiniz sürece ekran okuyucular tarafından okunamayabilir.

 1. Belgenizde şekli seçin.

 2. Şekil menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Şekil menüsünde aşağı kaydırarak Alternatif Metin’e gelin ve dokunun.

 4. Açıklama metin alanına alternatif metninizi yazın. Kısa tutun, en önemli bilgilerle başlayın ve şeklin içeriğini ve işlevini iletmeyi hedefleyin. Hazır olduğunuzda Bitti’ye dokunun.

Tablolara alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleyerek, ekran okuyucu kullanan kullanıcılar için tablo içeriğinin kısa bir özetini sağlayın.

 1. Tablonun içinde herhangi bir yere dokunun.

 2. Tablo menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Tablo menüsünde aşağı kaydırarak Alternatif Metin’e gelin ve dokunun.

 4. Açıklama metin alanına alternatif metninizi yazın. Kısa tutun, en önemli bilgilerle başlayın ve tablo içeriğinin kısa bir özetini iletmeyi hedefleyin. Hazır olduğunuzda Bitti’ye dokunun.

Görsel süsleme yapma

Dekoratif nesneler görsel ilgi (örneğin, stil kenarlıkları) ekleyin. Ekran okuyucularını kullanan kişiler, önemli bilgileri eksik olmadıklarını bildirmek için bu kişilerin dekoratif olduğunu duyacaktır.

 1. Belgenizdeki bir görseli seçin.

 2. Menüyü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Aşağı kaydırın ve alt metne dokunun.

 4. Dekoratif olarak işaretle 'yi seçin. Metin giriş alanına gri olur.

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, Word belgelerinizdeki köprülerin, metinlerin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanır.

Köprü metni ekleme

Kullanıcının bağlantının arkasında ne olduğunu öğrenebilmesi için, metninize açıklayıcı bir köprü ekleyin.

 1. Köprü eklemek istediğiniz metin parçasını seçin.

 2. Bağlantı ( Word Mobile bağlantı düğmesi simgesi ) düğmesini bulana kadar araç çubuğunu sağa kaydırın ve düğmeye dokunun.

 3. Seçtiğiniz metin Görüntülenecek metin alanında gösterilir. Bu, köprü metnidir. Gerekirse, bunu değiştirebilirsiniz.

  İpucu: “Buraya tıklayın” ifadesini veya açıklayıcı olmayan benzer ifadeleri kullanmaktan kaçının. Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

 4. Köprü eklemek için, Adres kutusuna URL’yi yazın.

 5. Ekranın üst kısmındaki Ekle'ye dokunun.

Word Mobile bağlantı metni iletişim kutusu

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin biçimlendirmenizi geliştirmek için, düz sans-serif bir yazı tipi seçin, büyük yazı tipi boyutu kullanın, metninizi sola hizalayın ve tümü büyük harf veya italik metinleri aşırı kullanmaktan kaçının.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Giriş menüsünde, örneğin büyük yazı tipi ve sans-serif yazı tipi seçebilirsiniz. Ayrıca, vurgu için kalın yazı tipi gibi başka biçimlendirme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Word Mobile’da metin biçimlendirme menüsünün ekran görüntüsü.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Metnin yüksek karşıtlık modunda sorunsuz görüntülendiğinden emin olmak için yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Yazı Tipi Rengi seçeneğinde, sağ oka dokunun.

 4. Otomatik’e dokunun.

Otomatik seçeneğinin seçili olduğu Yazı Tipi Rengi menüsünün ekran görüntüsü.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Yerleşik başlık stillerini kullanarak ekran okuyucular için belgenin bir ana hattını oluşturun. Yerleşik stiller uygulanmadığı sürece, ekran okuyucular büyük ve kalın yazı tipinin kullanıldığı metin parçasını başlık olarak yorumlamaz.

 1. Başlık olacak metni seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Stiller’e gelin ve dokunun.

 4. Başlık 1 gibi bir başlık stiline dokunun.

Word Mobile’da Başlık 1 seçeneğinin seçili olduğu Stiller menüsünün ekran görüntüsü.

Madde işaretli listeler kullanma

Uygun olduğunda, okunabilirliği ve erişilebilirliği iyileştirmek için, metni madde işaretlerine ayırın.

 1. İmleci belgenizde listenin eklenmesini istediğiniz yere getirin ve listeye eklenecek metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Madde İşaretleri’ne gelin ve dokunun.

 4. Kullanmak istediğiniz madde işareti stiline dokunun.

 5. Gerekirse, liste öğelerini yazın.

  İpucu: Ekran okuyucuların duraklaması için her liste öğesinin sonunda nokta veya virgül kullanın.

Word Mobile'da madde işareti stilini seçmeye yönelik Madde İşaretleri menüsünün ekran görüntüsü.

Sıralı listeler kullanma

Uygun olduğunda, numaralandırılmış listeler kullanın çünkü bunlar sürekli bir metin bloğundan daha kolay izlenebilir.

 1. İmleci belgenizde listenin eklenmesini istediğiniz yere getirin ve listeye eklenecek metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Numaralandırma’ya gelin ve dokunun.

 4. Kullanmak istediğiniz numaralandırma stiline dokunun.

 5. Gerekirse, liste öğelerini yazın.

  İpucu: Ekran okuyucuların duraklaması için her liste öğesinin sonunda nokta veya virgül kullanın.

Word Mobile’da numaralandırma stilinin seçili olduğu Numaralandırma menüsünün ekran görüntüsü.

Uygun metin aralığını kullanma

Okunabilirliği geliştirmek için tümceler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metin parçasını seçin.

 2. Giriş menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Paragraf Biçimlendirmesi’ne gelin ve dokunun.

 4. Satır Aralığı’na dokunun ve kullanmak istediğiniz satır aralığı seçeneğini belirtin.

Satır aralığı değerini seçmeye yönelik Word Mobile menüsünün ekran görüntüsü.

Tablo üst bilgileri kullanma

Ekran okuyucuların sütun ve satırları izlemesine yardımcı olmak için tablonuza üst bilgiler ekleyin.

 1. Tablonuzda, imleci ilk satırın herhangi bir yerine getirin.

 2. Tablo menüsünü açmak Için, diğer (...) düğmesine dokunun.

 3. Tablo menüsünde Ekle'ye dokunun.

 4. Yukarı Ekle’ye dokunun.

 5. Önceki menüye dönmek için, Ekle menü üst bilgisinde sol oka dokunun.

 6. Tablo menüsünde, aşağı kaydırarak Stil Seçenekleri’ne gelin ve dokunun.

 7. Üst Bilgi Satırı’nı seçin.

 8. Tablonuza dönün ve sütun başlıklarını yazın.

Üst Bilgi Satırı seçeneğinin seçili olduğu Stil Seçenekleri menüsünün ekran görüntüsü.

Ayrıca bkz.

Office Online: Word Online belgelerini erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, Engelli kişiler için erişilebilir Word Online belgeleri oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Resimler ve tablolarla alternatif metinler ekleyin.

Eksik alternatif metni bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi 'ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, belgenizi görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Renk kodlama örnekleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli düzeyde karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığını bulmak Için, belgenizde okunması zor veya arka plandan ayırabileceğiniz metni arayın.

Belgenizin metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Yerleşik başlıklar ve stiller kullanın.

Yerleşik stillerin kullanılmadığı başlıkları bulmak için, başlık gibi görünecek şekilde biçimlendirilmiş metinleri bulmak için belgenizi görsel olarak tarayın. Bu metni seçin ve sonra bir başlık stilinin kullanılıp kullanılmadığını görmek için şeridin Giriş sekmesine bakın.

Sekme sırasını korumak ve ekran okuyucuların belgelerinizi okumasını kolaylaştırmak için, mantıksal bir başlık sırası ve Word Online 'taki yerleşik biçimlendirme araçlarını kullanın.

Örneğin başlıkları, önceden belirlenmiş mantıksal düzende yerleştirin. Başlık 3, Başlık 1 ve Başlık 2 yerine; Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3 sırasını kullanın. Belgelerinizdeki bilgileri küçük parçalar halinde düzenleyin. İdeal olan, her başlığın yalnızca birkaç paragraftan oluşmasıdır.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

Madde işaretli listeler kullanma

Sıralı listeler kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar bulunmadığından emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi 'ni kullanın.

Ayrıca tablolarınızın tümüyle boş satır veya sütunlar içermediğinden emin olmak için tablolarınızı görsel olarak tarayabilirsiniz.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloyla iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş satır ve sütunlar da ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir bilginin bulunmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Resimlere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, Word Online belgelerinizde resimlere ve tablolara alternatif metin eklenmesi açıklanmaktadır.

Not: Yalnızca Açıklama alanına metin koyarak başlığı boş bırakmak tavsiye ederiz. Böylece Narrator gibi birçok ekran okuyucusunda en iyi deneyimi elde edebilirsiniz. Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Bir resim seçin.

 2. Resim _GT_ Alternatif metni'ni seçin.

 3. Açıklama iletişim kutusuna alternatif metninizi yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Word Online resmi alternatif metin bölmesi

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo _GT_ Alternatif metni'ni seçin.

 3. Açıklama iletişim kutusuna alternatif metninizi yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Başlık ve Açıklama alanlarını içeren Alternatif Metin iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, Word Online belgelerinizde köprü, metin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanır.

Köprü metni ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin ve sağ tıklayın.

 2. Bağla’yı seçin. Seçtiğiniz metin Görüntüleme metni kutusunda görüntülenir. Bu, köprü metnidir.

 3. Gerekirse köprü metnini değiştirin.

 4. Adres kutusuna köprünün hedef adresini girin.

  İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü bilgileri için Görüntü Metni ve Adres alanlarını içeren Bağlantı iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metninizi seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

  Word Online yazı tipi rengi seçim menüsü
 • Renklerle karşıtlığı çözümleyen ve sonuçları neredeyse anında görüntüleyen ücretsiz Renk Karşıtlığı Çözümleyicisi uygulamasını kullanın.

Erişilebilir bir metin biçimi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Renk kodlu köprü metnine alt çizgi ekleyin. Bu, renk körlüğü olan kişilerin rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

 • Durum belirtmek için renk kullanılmışsa, şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil “geçti” ibaresini belirtiyorsa bir onay işareti Excel yeşil onay işareti , kırmızı “kaldı” ibaresini belirtiyorsa bir büyük harf X İçinde büyük harf X harfi bulunan kırmızı kutunun ekran görüntüsü. koyun.

Not: Bu kaynaklarda başka öneriler de sağlanmaktadır: usability.gov ve Renk Körlüğü Olan Kullanıcılar İçin Web Erişilebilirliği.

Yerleşik başlık stillerini uygulama

 1. Başlık metnini seçin ve giriş sekmesini seçin.

 2. Stiller düğmesini seçin ve başlık 1 veya Başlık 2gibi bir başlık stili seçin.

Word Online metin stilleri menüsü

Madde işaretli listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Madde işaretleri düğmesini seçin ve kullanmak istediğiniz madde işareti stilini seçin.

 4. Madde işaretli listedeki her madde işareti öğesini girin.

Word Online madde işaretleri menüsü

Sıralı listeler kullanma

 1. İmleci belgenizde herhangi bir yere getirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Numaralandırma düğmesini seçin ve kullanmak istediğiniz liste stilini seçin.

 4. Sıralı adımları yazın.

Word Online numaralandırma menüsü

Metin aralığını kullanma

Cümleler ve paragraflar arasındaki boşlukları artırın veya azaltın.

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. ... Düğmesini seçin ve ardından paragraf seçenekleri'ni seçin. Paragraf iletişim kutusu açılır ve Girinti ve Aralık seçenekleri gösterilir.

 4. Aralık’ın altında, istediğiniz aralık seçeneğini belirleyin.

Genel, Girinti ve Aralık seçeneklerinin gösterildiği Paragraf iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Tablo üst bilgilerini kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo _GT_ stil seçenekleri > üst bilgi satırı'nı seçin.

 3. Sütun başlıklarınızı yazın.

Word Online tablo stili Seçenekler menüsü

Ayrıca bkz.

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×