Word belgelerinizde metin ve diğer verileri bulma ve değiştirme

Word belgelerinizde metin ve diğer verileri bulma ve değiştirme

Word, belgenizde belirli bir içeriği bulmak için çeşitli seçenekler sunar. Metin, resim, resim yazısı, yer işareti ya da paragraf veya sayfa sonu gibi belirli biçimlendirme türleri gibi öğeleri arayabilir ve değiştirebilirsiniz. Belgenizde içeriğin belirli bir örneğine gitmek için Git komutunu kullanabilirsiniz ve ayrıca, belirli karakterleri veya karakter bileşimlerini içeren sözcükleri veya tümcecikleri bulmak için joker karakterler, kodlar veya normal ifadeler kullanarak aramanızı genişletebilirsiniz.

Notlar: 

 • Word Online şu anda yalnızca temel bulma ve değiştirme özelliklerini içerir. Nesneleri bulma, biçimlendirmeyi bulma, Git’i kullanma ve joker karakter, kod ve normal ifade kullanma gibi gelişmiş bulma ve değiştirme özelliklerini kullanmak için, belgenizi Word masaüstü uygulamasında açın.

 • Bu başlık altındaki içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Bul ve Değiştir

Belirli bir sözcük veya tümceciğin her geçtiği yeri bulmak için hızlı bir arama yapabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'u seçin. İsterseniz, klavyenizde Ctrl+F tuşlarına da basabilirsiniz.

  Giriş sekmesindeki Bul seçeneği

  Gezinti bölmesi görüntülenir.

  Gezinti bölmesi
 2. Ara kutusuna, bulmak istediğiniz metni yazın. Belgede bulunan tüm metin örnekleri vurgulanır ve Gezinti bölmesinde listelenir.

  Belgede ve Gezinti bölmesinde vurgulanmış arama sonuçları
 3. Yukarı ve aşağı ok denetimlerini kullanarak sonuçları gözden geçirin.

Not: Belgenizde değişiklik yaptığınızda arama sonuçları kaybolursa sonuç listesini yeniden görüntülemek için arama kutusunun altındaki aşağı oka tıklayın.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir'i seçin. İsterseniz, klavyenizde Ctrl+H tuşlarına da basabilirsiniz.

  Giriş sekmesinde Değiştir seçeneği vurgulanır.

 2. Aranan kutusuna, aramak ve değiştirmek istediğiniz metni yazın.

 3. Yeni değer kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

  Metin bulma ve değiştirme

 4. Sonrakini Bul’u seçin ve şunlardan birini yapın:

  • Vurgulanan metni değiştirmek için Değiştir'e tıklayın.

  • Belgenizde metni tüm geçtiği yerlerde değiştirmek için Tümünü Değiştir’e tıklayın.

  • Metnin bu örneğini atlayıp bir sonraki geçtiği yere gitmek için Sonrakini Bul’a tıklayın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Değiştir sekmesi

  Not: Word Online’da Sonrakini Bul düğmesi yoktur. Vurgulanan metin örneklerini değiştirmek için, yukarı ve aşağı okları kullanarak sonuçları gözden geçirin.

Tablo, grafik, açıklama, son not veya denklem gibi nesneleri aramak için aşağıdakileri yapın:

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'a tıklayın. İsterseniz, Ctrl+F tuşlarına da basabilirsiniz.

  Giriş sekmesindeki Bul seçeneği

  Gezinti bölmesi görüntülenir.

  Gezinti bölmesi
 2. Arama kutusunun sağ tarafındaki oka tıklayın ve ardından listeden bir seçenek belirtin.

  Nesneleri bulmaya yönelik seçenekler listesi

  Arama sonuçları, arama kutusunun altında görüntülenir.

 3. Belgenizde görmek için bir sonuca tıklayın veya ok denetimlerine tıklayarak tüm sonuçları inceleyin.

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu mu arıyorsunuz?

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanarak gelişmiş bir arama yapmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'un yanındaki oku seçin ve ardından Gelişmiş Bul'u seçin.

  veya

 • Gezinti bölmesinde, arama kutusunun sağ tarafındaki oka tıklayın ve ardından Gelişmiş Bul’u seçin.

Ayrıntılı arama seçenekleri için, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Diğer’e tıklayın.

Not:  Gelişmiş arama seçeneklerinin Büyük/küçük harf eşleştir veya Yalnızca tam sözcükleri buldaha küçük bir kümesi için, Gezinti bölmesinde arama kutusunun sağ tarafındaki oku seçin ve sonra da Seçenekler’i seçin.

Belgenizde karakter biçimlendirmelerini arayabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz. Örneğin, belirli bir sözcüğü veya tümceciği arayıp yazı tipi rengini değiştirebilir veya kalın ya da vurgulu gibi belirli bir biçimlendirmeyi arayıp değiştirebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir'i seçin. İsterseniz, klavyenizde Ctrl+H tuşlarına da basabilirsiniz.

  Giriş sekmesinde Değiştir seçeneği vurgulanır.

 2. Biçim düğmesini görmüyorsanız Daha fazla’ya tıklayın.

  Diğer düğmesi

 3. Belirli bir biçimlendirme içeren metin aramak için Aranan kutusuna metni yazın. Yalnızca biçimlendirmeyi bulmak için kutuyu boş bırakın.

 4. Biçim’e tıklayın ve bulup değiştirmek istediğiniz biçimleri seçin. Örneğin, vurgulanan metni bulmak için Biçim > Vurgu’ya tıklayın; kalın metinleri bulmak için Biçim > Yazı Tipi,’ni ve sonra Yazı Tipi Bulma iletişim kutusunda Yazı tipi stili listesinde bulunan Kalın’ı seçin.

 5. 4. adımda anlatıldığı gibi, Yeni Değer kutusuna ve Biçim’e tıklayıp yeni biçimleri seçin.

  Not: Metni de değiştirmek istiyorsanız Yeni değer kutusuna yeni metni yazın.

 6. Belirli biçimlendirmenin her geçtiği yeri bulup değiştirmek için Sonrakini Bul ve ardından Değiştir’e tıklayın. Belirli biçimlendirmeyi her geçtiği yerde değiştirmek için Tümünü Değiştir’e tıklayın.

Özel karakterleri ve sekme, paragraf işaretleri (satır başları), el ile sayfa sonları gibi belge öğelerini arayabilir ve değiştirebilirsiniz. Örneğin, tüm çift satır aralıklarını (iki paragraf işareti) bulup tek satır aralığıyla (tek paragraf işareti) değiştirebilirsiniz.

İpucu: Boşluk, paragraf işaretleri ve sayfa sonları gibi gizli biçimlendirme simgelerini göstermek için Giriş sekmesinin Paragraf grubundaki işaretine tıklayın.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'un yanındaki oku ve ardından Gelişmiş Bul'u tıklatın.

  Bul menüsündeki Gelişmiş Bul seçeneği

 2. Özel düğmesini göremiyorsanız, Diğer'e tıklayın.

  Diğer düğmesi

 3. Özel'e tıklayın, sonra da istediğiniz öğeye tıklayın.

 4. Öğeyi değiştirmek istiyorsanız, Değiştir sekmesini tıklatın ve yapılacak değişikliği Yeni değer kutusuna yazın.

 5. Belirli bir öğenin her geçtiği yeri bulup değiştirmek için Sonrakini Bul ve ardından Değiştir’e tıklayın. Belirli bir öğeyi her geçtiği yerde değiştirmek için Tümünü Değiştir’e tıklayın.

Git’i kullanarak bulma

 1. Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Bul'un yanındaki oka ve ardından Git'e tıklayın.

  Bul menüsündeki Git seçeneği

 2. Gidilecek yer kutusunda öğe türüne tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belirli bir öğeye gitmek için Öğe türünü gir kutusuna öğeye ilişkin tanımlayıcı bilgiler yazın ve ardından Git’e tıklayın.

  • Belirtilen bir türdeki sonraki veya önceki öğeye gitmek için Gir kutusunu boş bırakın ve ardından Sonraki veya Önceki’ye tıklayın.

Joker karakterler kullanarak arama

Metin aramak için joker karakter kullanın. Örneğin, bir karakter dizesi aramak için yıldız işaretini (*) kullanabilirsiniz. (Örneğin, "s*d" "sade" ve "saadet" sözcüklerini bulur).

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'un yanındaki oku ve ardından Gelişmiş Bul'u tıklatın.

  Bul menüsündeki Gelişmiş Bul seçeneği

 2. Joker karakter kullan onay kutusunu seçin.

  Joker karakter kullan onay kutusunu görmüyorsanız, Diğer'i tıklatın.

  Diğer düğmesi

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listeden bir joker karakter seçmek için Özel'e tıklayın, bir joker karaktere tıklayın ve sonra Aranan iletişim kutusuna ek metni yazın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için kullanabileceğiniz joker karakterler tablosuna bakın.

  • Joker karakteri doğrudan Aranan kutusuna yazın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için kullanabileceğiniz joker karakterler tablosuna bakın.

 4. Öğeyi değiştirmek istiyorsanız, Değiştir sekmesini tıklatın ve yapılacak değişikliği Yeni değer kutusuna yazın.

 5. Sonrakini Bul’a veya Tümünü Bul’a tıklayın ve ardından Değiştir’e veya öğenin tüm örneklerini değiştirmek için Tümünü Değiştir’e tıklayın.

  Not: Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Aranan kutusunda joker karakter ve metin grupları oluşturmak için ayraçları () kullanın ve sonra her ifadenin sonuçlarını kullanmak için Yeni Değer kutusunda \n kullanın.

\n joker karakterini bir ifadeyi aramak ve onu yeniden düzenlenmiş bir ifadeyle değiştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, Aranan iletişim kutusuna (Mersin) (Sibel) yazın, Yeni değer kutusuna da, \2 \1 yazın. Word Mersin Sibel ifadesini bulacak ve Sibel Mersin ile değiştirecektir.

 • Joker karakter kullan onay kutusu seçiliyse, Word yalnızca belirttiğiniz tam metni bulur. Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul onay kutularının, bu seçeneklerin otomatik olarak etkinleştirilmiş olduğunu belirtecek şekilde kullanılamaz (soluk) olduğuna dikkat edin. Bu seçenekleri devre dışı bırakamazsınız.

 • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak için, karakterin önüne bir ters eğik çizgi (\) koyun. Örneğin, soru işaretini bulmak için \? veya ters eğik çizgiyi bulmak için \\ yazın (buna çoğunlukla “kaçış karakteri” denir).

 • Joker karakterleri ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını belirtmek için ayraç kullanabilirsiniz. Örneğin, "önizleme" ve "önemseme" sözcüklerini bulmak için <(ön)*(me)> yazın.

Bulunan öğe

Şunu yazın

Örnek

Boşluk ve noktalama işaretleri de içinde olmak üzere herhangi bir tek karakter

?

s?t girişi sat, set ve s t’yi bulur.

Bu karakterlerden biri

[ ]

t[ae]n girişi tan ve ten sözcüklerini bulur.

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[r-t]oma girişi roma, soma ve toma'yı bulur. Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Sözcüğün başı

<

<(mat) girişi matematik ve matkap'ı bulur ancak şamata'yı bulmaz.

Sözcüğün sonu

>

(in)> girişi in ve derin'i bulur ancak incelik'i bulmaz.

İfade

()

Word, bir arama bileşiminin sonuçlarını anımsar ve değiştirme işleminde kullanır.

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

t[!a-m]p girişi top ve tüp'ü bulur ancak tıp veya tip'i bulmaz.

Önceki karakterin veya ifadenin tam olarak n kez yinelendiği yerler

{n}

bel{2}i girişi belli'yi bulur ancak beli'yi bulmaz.

Önceki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{n,}

bel{1,} girişi beli ve belli sözcüklerini bulur.

Önceki karakterin veya ifadenin n ile m arasında yinelendiği yerler

{n,m}

10{1,3} girişi 10, 100 ve 1000 rakamlarını bulur.

Önceki karakterin bir veya daha fazla yinelendiği yerler

@

ka@n girişi kan ve kaan'ı bulur.

Boşluk ve noktalama işaretleri de içinde olmak üzere herhangi bir karakter dizesi

*

s*t girişi sebat, surat ve son kiremit'i bulur.

Harf, biçimlendirme, alan veya özel karakterler bulmak için kod kullanma

Şunu bulmak için

Yazılan metin

Paragraf işareti ( Paragraf işareti )

^p (Aranan kutusunda Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda çalışmaz) veya ^13

Sekme karakteri ( Sekme karakteri )

^t veya ^9

ASCII karakter

^ nnn, burada nnn karakter kodudur.

ANSI karakter

^0 nnn; burada 0, sıfır ve nnn, karakter kodudur

Uzun tire ( — )

^+

Tire ( – )

^=

Şapka karakteri

^^

El ile satır sonu ( el ile satır sonu )

^l veya ^11

Sütun sonu

^n veya ^14

Sayfa veya bölüm sonu

^12 (değiştirme sırasında sayfa sonu ekler)

El ile sayfa sonu

^m (Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda bölüm sonlarını da bulup değiştirir)

Bölünemez boşluk ( bölünemez boşluk )

^s

Bölünmez kısa çizgi ( Bölünmez kısa çizgi )

^~

Seçmeli kısa çizgi ( seçmeli kısa çizgi )

^-

Şunu bulmak için

Şunu yazın

Herhangi bir karakter

^?

Herhangi bir rakam

^#

Herhangi bir harf

^$

Resim veya grafik (yalnızca satır içi)

^g

Dipnot işareti

^f veya ^2

Son not işareti

^e

Alan (alan kodları görüntüleniyorsa)

^d veya ^19 veya ^21

Açıklama (satır içi açıklama olduğunda)

^a veya ^5

Bölüm sonu

^b

Boşluk

^w (herhangi bir boşluk veya düzenli ve bölünemez boşluk kombinasyonu ve sekme karakterleri)

Bununla değiştirmek için

Şunu yazın

Pano içeriği

^c

Bul kutusundaki metin

^&

Normal ifadeleri kullanarak metin bulma ve değiştirme (Gelişmiş)

Joker karakterler kullanıp metinlerle joker karakterlerin bileşimleri olan normal ifadeler oluşturarak, birçok bul ve değiştir görevini otomatikleştirebilirsiniz. Metin karakterleri, hedef metin dizesinde bulunması gereken metinleri gösterir. Joker karakterler, hedef dizede değişebilecek metinleri gösterir. Örneğin, büyük bir tablodaki yinelenen satırları bulmak ve kaldırmak veya ad listesinin sırasını değiştirmek (“Ad Soyadı” yerine “Soyadı, Ad” yapmak) için normal ifadeleri kullanabilirsiniz.

Burada deneyebileceğiniz bir örnek verilmiştir. Bu bölümdeki adımlar, adların sırasını değiştiren normal ifadenin nasıl kullanılacağını açıklar. Normal ifadelerinizi çalıştırmak için her zaman Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullandığınızı aklınızda bulundurun. Ayrıca, ifade beklendiği gibi çalışmadığında değişikliklerinizi geri almak için her zaman CTRL+Z tuşlarına basabilir ve sonra da başka bir ifade deneyebilirsiniz.

 1. Word’ü başlatın ve yeni boş bir belge açın.

 2. Aşağıdaki adları belgeye kopyalayın.

  Emre Elmas

  Demet Acar

  Merve Demir

  Faruk Arslan

 3. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir’e tıklayarak Bu ve Değiştir iletişim kutusunu açın.

  Giriş sekmesinde Değiştir seçeneği vurgulanır.

 4. Joker karakter kullan onay kutusunu görmüyorsanız, Diğer'e tıklayın ve onay kutusunu seçin. Onay kutusunu seçmezseniz, Word joker karakterleri metin olarak kabul eder.

 5. Aranan kutusuna aşağıdaki karakterleri yazın. İki parantez kümesi arasındaki boşluğu eklemeyi unutmayın ve en sona boşluk eklemeyin.

  (<*>) (<*>)

 6. Yeni değer kutusuna aşağıdaki karakterleri yazın. Virgül ile ikinci eğik çizgi arasına boşluk eklediğinizden emin olun.

  \2, \1

 7. Adları seçin ve ardından Tümünü Değiştir’e tıklayın. Word adların sırasını değiştirir ve bunları bir virgülle ayırır; şöyle:

  Elmas, Emre

  Acar, Demet

  Demir, Merve

  Arslan, Faruk

Normal ifadelerinizin tasarımının büyük bölümünü belgenin içeriği belirler (ama tümünü değil). Yukarıdaki örnekte, her öğe (ad) iki sözcükten oluşuyordu. Öğe iki sözcükten ve bir de ikinci adın baş harfinden oluşuyorsa, farklı bir ifade kullanabilirsiniz.

Şimdi her ifadeyi içten dışa doğru inceleyelim:

İlk ifadede, (<*>) (<*>):

 • Yıldız işareti (*) sözcükteki metnin tümünü döndürür.

 • Küçüktür ve büyüktür simgeleri (< >), sırasıyla her sözcüğün başlangıcını ve sonunu işaretler. Bunlar, aramanın tek bir sözcük döndürmesini güvence altına alır.

 • Ayraçlar ve aralarındaki boşluk sözcükleri ayrı gruplara böler: (ilk sözcük) (ikinci sözcük). Ayrıca ayraçlar aramanın her ifadeyi hangi sırayla değerlendirmesini istediğinizi de gösterir.

Başka bir deyişle, ifade şunu söyler: "Her iki sözcüğü de bul."

İkinci ifadede, \2, \1:

 • Eğik çizgi (\), sayılarla birlikte bir yer tutucu işlevi görür. (Başka joker karakterleri bulmak için de eğik çizgi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın.)

 • İlk yer tutucudan sonraki virgül, sırası değiştirilen adlar arasına doğru noktalama işaretini ekler.

Başka bir deyişle, ifade şunu söyler: "İkinci sözcüğü yaz, virgül ekle, birinci sözcüğü yaz."

Aşağıdaki örnekler, Word’de joker karakterleri ve normal ifadeleri kullanmanın yollarından bazılarını gösterir. Kullanabileceğiniz joker karakterlerin listesi için, yukarıdaki Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için joker karakterler bölümüne bakın.

Örnek 1: İkinci adın baş harfleri olduğunda adların sırasını değiştirme

Örnek 2: Tarihlerin sırasını değiştirme

Örnek 3: Selamlamalarda nokta ekleme veya noktayı kaldırma

Örnek 4: Yinelenen paragrafları veya satırları bulma

Örnek 1: İkinci adın baş harfleri olduğunda adların sırasını değiştirme

Bu örnekte, ikinci adın baş harflerini içeren adların sırasını değiştirmek için joker karakterlerle karakter kodlarının bir bileşimi kullanılır. Karakter kodlarını bilmiyorsanız, yukarıdaki Harf, biçimlendirme, alan veya özel karakterler bulmak için kod kullanma bölümüne bakın.

Devam ederken şu olguları aklınızda bulundurun:

 • Bu ifadeyi tabloda yer alan adlarda her kullandığınızda, önce o tabloyu metne dönüştürmelisiniz.

 • Tabloda birden çok sütun varsa, adları içeren sütunu boş bir belgeye kopyalayın ve orada bunu metne dönüştürün.

 • Adların sırasını değiştirdikten sonra, metni yeniden tabloya dönüştürün. Ardından özgün sütunu silebilir veya o sütunun yerine değiştirilmiş verilerinizi koyabilirsiniz.

Önce örnek verileri hazırlayın:

 1. Henüz yapmadıysanız, Word'ü başlatın ve yeni, boş bir belge oluşturun.

 2. Belgeye boş bir tablo ekleyin. Tabloyu 1 sütun genişliğinde ve 4 satır yüksekliğinde yapın.

 3. Şu adları tek tek kopyalayın ve her birini boş bir tablo hücresine yapıştırın:

  Engin Hüseyin Elmas
  Demet A. Acar
  Merve Y. Demir
  Faruk Arslan

  Tablonuz aşağıdakine benzer bir görünümde olmalıdır:

  Engin Hüseyin Elmas

  Demet A. Acar

  Merve Y. Demir

  Faruk Arslan

 4. Tabloyu seçin ve Tablo Araçları Düzen sekmesinin Veri grubunda Metne Dönüştür’e tıklayın.

 5. Metin ayırıcısı olarak Paragraf işaretleri’ni seçin ve ardından Tamam’a tıklayın.

Şimdi adların sırasını değiştirin:

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir’e tıklayarak Bu ve Değiştir iletişim kutusunu açın.

 2. Joker karakter kullan onay kutusunu seçin (onay kutusunu görmek için Diğer’e tıklamanız gerekebilir) ve ardından Aranan kutusuna şu ifadeyi yazın:

  (*) ([! ]@)^13

  İki parantez kümesinin arasına ve ünlem işaretinin arkasına boşluk eklemeyi unutmayın. Daha önce ^13 karakterini görmediyseniz, bunun ne olduğunu sonraki bölümde açıklayacağız.

 3. Yeni değer kutusuna aşağıdaki ifadeyi yazın:

  \2, \1^p

 4. Ad listesini seçin ve ardından Tümünü Değiştir’e tıklayın. Word, adların ve ikinci ad baş harflerinin veya ikinci adların sırasını şu şekilde değiştirir:

  Elmas, Emre Hüseyin
  Acar, Demet A.
  Demir, Merve Y.
  Arslan, Faruk

Değiştirilen metni yeniden tabloya dönüştürün:

 1. Sırası değiştirilen ad listesini seçin.

 2. Ekle sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın ve sonra Metni Tabloya Dönüştür'e tıklayın.

 3. Metni Tabloya Dönüştür iletişim kutusundaki Ayrı metin’in altında Paragraflar’a tıklayın ve sonra da Tamam’a tıklayın.

İkinci adının baş harfleriyle, sırayı parça parça değiştirme

Aranan kutusundaki ifadeden başlayarak, ifadenin tek tek parçalarına bakıp nasıl çalıştıklarını görelim.

İfadenin tamamında iki desen grubu aranır: ikinci ad baş harfi (veya ikinci adı) olan ad ve soyadı. (*) tüm adları bulur. Bundan sonra bir boşluk olduğuna dikkat edin.

İfadenin bu parçası soyadlarını eşleştirir:

([! ]@)^13

Ünlem işareti, köşeli ayraç içinde belirtilen tüm karakterleri dışlar. Bu örnekte, [! ] girişi "boşluklar dışındaki her şeyi bul" anlamına gelir. Bunun etkisi, soyadlarının önündeki boşluğu kırpmaktır.

@ karakteri önceki karakterin bir veya birden çok örneğini bulur, dolayısıyla yalnızca soyadının önündeki tüm boşlukların kaldırıldığından emin olmayı sağlar.

Soyadının nerede bittiğini bilmemiz gerektiğinden, her satırın sonundaki paragraf işaretini aramak için ^13 karakterini kullanırız. Bununla birlikte, paragraf işaretini yeniden kullanmayı planlamadığımız için, diğer her şeyi ayraç içine alırız.

Adları yeniden test belgenize kopyalayarak (bunları paragraf işaretleriyle ayırmaya dikkat edin) ve ardından Aranan kutusunda ([! ]@)^13 kullanıp arama yaparak bunu deneyebilirsiniz. Arama her soyadını eşleştirir.

Arama bir sonraki satırın başında yeniden başlatıldığından, buradan başlayıp sonraki soyadının başına kadar olan her şeyi eşleştirmek için yıldız joker karakterini (*) kullanırız.

Soyadının önündeki boşluğu yeniden kullanmayı planlamadığımızdan, bunu iki gruptan dışlamak için ayraçlar kullanırız:

(*) ([! ]@)^13

Önemli: ^13 karakter kodunu kullanırken dikkatli olun. Normalde, paragraf işaretlerini aramak için ^p karakter kodunu kullanabilirsiniz. Öte yandan, bu kod joker karakter aramalarında çalışmaz. Onun yerine geçen ^13 kodunu kullanmanız gerekir. ^p karakter kodu joker karakter aramalarında çalışmasa da, joker karakter değiştirme işlemlerinde bu kodu kullanmalısınız, çünkü bu karakter kodu biçimlendirme bilgilerini içerirken ^13 karakteri içermez. Buna ek olarak, ^13 karakterine stil bilgileri de atayamazsınız. Değiştirme işleminde ^13 kodunun yanlış kullanılması, temelde belgenizi biçimlendiremeyeceğiniz bir dosyaya dönüştürebilir.

Asıl sıra değiştirme işlemini "değiştir" ifadesi (\2 \1) gerçekleştirir. Yeni değer kutusunda, \2, karakterleri aramaya ikinci deseni önce yazmasını ve desenden sonra virgül eklemesini söyler. \1^p karakterleri aramaya ilk desenin yazılacağı yeri ve o desenden sonra paragraf işareti yazılacağını bildirir.

Örnek 2: Tarihlerin sırasını değiştirme

Bu örnekte, tarihleri Avrupa biçiminden ABD biçimine dönüştürmek için normal ifadeler kullanılır.

 1. Aşağıdaki tarihi kopyalayıp belgenize yapıştırın: 28th May 2003

 2. Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açın ve Aranan kutusuna aşağıdaki ifadeyi yazın:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Aşağıdaki açılış ve kapanış ayraçları arasına boşluk eklediğinizden emin olun: 2}) (<[ ve *>) ([0.

 3. Yeni değer kutusuna aşağıdaki ifadeyi girin:

  \3 \1, \4

  Her karakter kümesinin arasına boşluk eklediğinizden emin olun.

 4. Tümünü Değiştir’e tıklayın.

  Arama 28th May 2003 tarihlerini May 28, 2003 ile değiştirir.

Tarihlerin sırasını parça parça değiştirme

Şimdi Aranan kutusundaki ifadeden başlayalım. İfade, tarihleri ayraç kümeleriyle belirtilen dört desene ayırarak çalışır. Her desen, tüm tarihlerde bulabileceğiniz, örnekte kullanılan stilde yazılmış bileşenleri içerir. Soldan sağa doğru çalışalım:

 • [0-9] sayı aralığı, ilk desendeki tek basamaklı sayıları eşleştirir. Tarihler iki basamaklı sayılardan da oluşabileceğinden, aramaya tek basamaklı veya iki basamaklı tarihleri döndürmesini bildiririz: {1,2}. Sonuç ilk desendir: ([0-9]{1,2}).

  İkinci deseni sıra sayıları oluşturur. Sıra sayıları "th," "nd," "st" ve "rd" gibi kısaltmalardan oluşur; dolayısıyla bu harfleri aralığa ekleriz [dhnrst]. Sıra sayıları her zaman iki harften oluştuğundan, harf sayısını ikiyle sınırlandırırız: ([dhnrst]{2}).

 • Bunlardan sonra bir boşluk gelir; boşluğu ay adlarını bulan metin veya joker karakterler izler. Tüm ay adları şu büyük harflerle başlar: ADFJMNOS. Her büyük harfi kaç karakterin izlediğini bilmediğimizden, bunların arkasına yıldız işareti (*) ekleriz. Yalnızca ay adlarıyla ilgilendiğimizden, sonuçları tek bir sözcükle sınırlandırmak için büyüktür ve küçüktür karakterlerini kullanırız. Sonuç dördüncü desendir: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Son olarak, yılı ararız. Aynı sayı aralığını kullanırız, ancak bu kez sayıları dört harfle sınırlandırırız ([0-9]{4}).

Yeni değer kutusuna dört adres deseninden yalnızca üçünü yazdığımıza dikkat edin. Tarihten sıra sayılarını ("th") çıkardık çünkü ABD biçiminde sıra sayıları kullanılmaz. Tarihteki sıra sayılarını bırakmak istiyorsanız, Yeni değer kutusuna \3 \1\2, \4 girin. Bu durumda, 3’ten ve virgülden sonra boşluk girersiniz; ama başka hiçbir konuma girmezsiniz.

Bu noktada, ay adlarının yazılmadığı 28/05/03 gibi tarihlerin nasıl işleneceğini sorabilirsiniz. Bu ifadeyi kullanarak ararsınız:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Bu ifadeyi kullanarak değiştirirsiniz:

\3/\1/\2

Tarih 28/05/2003 biçimindeyse, son desende {2} yerine {4} kullanırsınız.

Normal ifadelerde liste ayırıcılarını kullanma hakkında

Önceki örnekte tek basamaklı veya iki basamaklı tarihleri bulmak için şu bağımsız değişken kullanılır: {1,2}. Bu durumda, iki değeri virgül ayırır. Bununla birlikte, kullandığınız liste ayırıcısını Windows’daki bölgesel ayarlarınız denetler. Bölgesel ayarlarınızda liste ayırıcısı olarak noktalı virgül kullanılacağı belirtilmişse, virgül yerine noktalı virgül kullanmalısınız.

İşletim sisteminizin hangi liste ayırıcısını belirttiğini bulmak için, aşağıdakileri yapın:

 1. Denetim Masası’nı açın. (Windows 8 ve üstünde Windows Başlat düğmesine sağ tıkayın ve ardından Denetim Masası’na tıklayın. Windows 7’de Başlat düğmesine ve ardından Denetim Masası'na tıklayın.)

 2. Saat, Dil ve Bölge’ye tıklayın.

 3. Tarih, saat veya sayı biçimini değiştir’e tıklayın ve ardından Ek ayarlar’a tıklayın.

 4. Sayılar sekmesine tıklayın ve Liste ayırıcısı girdisini bulun.

Örnek 3: Selamlamalarda nokta ekleme veya noktayı kaldırma

Bazı ülkelerde, saygı ifade eden unvanlar (Mr., Mrs., Dr. gibi) nokta içermez. Bu örnekte, saygı ifadelerinde nokta ekleme ve kaldırma işlemleri gösterilir. Bu noktadan sonra, Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanmayı bildiğinizi varsayıyoruz.

Bu ifade, nokta olmaksızın Mr, Ms, Mrs ve Dr unvanlarını bulur:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

İfadede boşluk içeren ikinci bir desen kullanıldığına dikkat edin. Orada nokta olmasaydı, bu boşluk normalde saygı ifadesini izleyecekti. Bu ifade, noktayı ekler:

\1.\2

Tersini yapmak için, şu ifadeyi kullanarak arama yapın:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Ve şu ifadeyi kullanarak değiştirin:

\1

Örnek 4: Yinelenen paragrafları veya satırları bulma

Bu ifadeyi kullandığınızda, yinelenen satırların arka arkaya gelmesi için önce listeyi sıralamak isteyebilirsiniz. Ayrıca, tüm boş paragraf işaretlerini de kaldırmanız gerekir. Başka bir deyişle, metin bloklarını ayırmak için şu şekilde boş paragraflar kullandıysanız:

Emre Hüseyin Elmas¶

Emre Hüseyin Elmas¶

Demet A. Acar¶

bu paragrafları şu şekilde kaldırmanız gerekir:

Emre Hüseyin Elmas¶
Emre Hüseyin Elmas¶
Demet A. Acar¶

Boş paragrafları kaldırmak için tercih ettiğiniz yöntemi kullanabilirsiniz, ancak buradaki birbirini izleyen iki paragraf karakterini bulur. Bu ifadeyi kullanarak arayın (@ karakteri bulma ve değiştirme işlemini yineler ve birden çok boş satırları kaldırır):

(^13)\1@

Sonuçları şu ifadeyle değiştirirsiniz:

^p

Şimdi metni değiştirmenin yollarına göz atalım. Bu ifade birbirini izleyen iki özdeş paragraf dizisini bulur:

(*^13)\1

Bu ifade paragraflarda biten uzun metin tekrarlarını da eşleştirir. Örneğin, ifadeyi şu liste için çalıştırın:

Emre Hüseyin Elmas¶
Demet A. Acar¶
Emre Hüseyin Elmas¶
Demet A. Acar¶
Merve Y. Demir¶

Arama işleminde yalnızca ilk dört satır bulunur ve ancak bir bütün olarak desen değiştiğinde durulur. Buna karşılık, liste için şu ifadeyi çalıştırırsanız:

Emre Hüseyin Elmas¶
Emre Hüseyin Elmas
Demet A. Acar¶
Demet A. Acar¶

İfade yalnızca ilk iki paragrafı bulur. 

Daha fazla sayıda özdeş öğeyi aramak için, daha fazla yer tutucu ekleyin. Örneğin, bu ifade birbirini izleyen üç özdeş paragrafı bulur:

(*^13)\1\1

Aynı işi yapmak için köşeli ayraçları da kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde, sırasıyla iki ve üç özdeş paragraf bulunur:

(*^13){2} (*^13){3}

İsterseniz, iki veya üç özdeş paragrafı da bulabilirsiniz:

(*^13){2,3}

Ayrıca, iki veya daha çok özdeş paragrafı da bulabilirsiniz:

(*^13){2,}

Bu ifadelerden herhangi birini aşağıdaki dizeyle değiştirebilirsiniz:

\1

Buna ek olarak, belgenizdeki tüm yinelenen paragrafları değiştirmek için, bulma ve değiştirme işlemini istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz veya @ joker karakterini ekleyebilir ve ifadenin işlemi sizin yerinize tekrarlamasını sağlayabilirsiniz:

(*^13)\1@

Tablodaki yinelenen satırları değiştirmek için de bu yöntemi kullanırsınız. Bunu yapmak için, önce tüm birleştirilmiş hücreleri kaldırın ve ardından tabloyu sıralayarak yinelenen hücreleri yan yana getirin. Ardından, tablonuzu metne dönüştürün. (Tablo menüsünde Dönüştür’ün üzerine gelin ve ardından Tabloyu metne seçeneğine tıklayın; istendiğinde, sekme sınırlayıcısını kullanın.) Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, metni yeniden tabloya dönüştürün.

Diğer örnekler

Word’de normal ifadeleri kullanmayla ilgili diğer örnekler için, MVP FAQ sitesindeki Joker karakterleri kullanarak karakterleri bulma ve değiştirme konusuna bakın.

Ayrıca bkz.

Otomatik metin biçimlendirmeyi (Otomatik Biçim) yapılandırma veya devre dışı bırakma

Sayfa numaralarını silme

Word’de sayfa silme

Simge ekleme

Mac için Word’de metni veya biçimlendirmeyi bulma ve değiştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×