Word 2016'da satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Word 2016'da satır aralığı ve girintiyi ayarlamak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Word 2016’yı klavyeniz ve Windows’un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanarak paragrafların aralıklarıyla girintilerini değiştirin ve belgelerinize şık bir görünüm verin.

Notlar : 

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. Belgeyi açın ve ardından aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. Belgenin tamamında paragraf aralığını ayarlamak istiyorsanız, Ctrl+A tuşlarına basın.

 2. Alt+H, P, G tuşlarına basın. Word 2016 odağı Paragraf iletişim kutusunun Girintiler ve Aralıklar sekmesine yerleştirir. İletişim kutusunun adını duyarsınız.

 3. Paragrafın önünde aralık ayarlamak için Alt+B tuşlarına basın. Önce kutusunda, istediğiniz nokta değerini duyana kadar Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın veya istediğiniz nokta değerini (örneğin, 6 veya 18) yazın. (Daha küçük nokta değerleri daha küçük bir alanı temsil eder.)

  Not : Nokta değerlerine göz atmak için Yukarı veya Aşağı Ok tuşlarını kullanırken, Ekran Okuyucusu’nda "Bilinmeyen tuş" sözlerini duyabilirsiniz.

 4. Paragrafın sonunda aralık ayarlamak için Alt+B tuşlarına basın. Sonra kutusunda, istediğiniz nokta seçimini duyana kadar Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın veya istediğiniz nokta değerini (örneğin, 6 veya 18) yazın.

 5. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak için, Sekme tuşuna birkaç kez basarak Tamam düğmesine gidin ve Ara Çubuğu’na basın. Odak belgenize döner.

Aralık için diğer seçenekler

 • Varsayılan aralığınız olarak bir paragraf aralığı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Girintiler ve Aralıklar sekmesinde aralık seçiminizi yaptıktan sonra ALT+D tuşlarına basın.

  2. Microsoft Word iletişim kutusunda, Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarını kullanarak Yalnızca bu belge veya Tüm belgeler seçeneğini belirtin, Sekme tuşuna birkaç kez basarak Tamam düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

 • Word’de seçili paragrafın satır aralığını hızla ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Girintiler ve Aralıklar sekmesinde Alt+N tuşlarına basın.

  2. Satır aralığı listesinde, sık kullanılan satır aralığı boyutları listesinden seçim yapmak için Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarını kullanın.

Paragraf girintilerini ayarlama

 1. Belgeyi açın ve ardından girintilerini ayarlamak istediğiniz paragrafı seçin. Belgenin tamamında paragraf aralığını ayarlamak istiyorsanız, Ctrl+A tuşlarına basın.

 2. Alt+H, P+G tuşlarına basın. Word odağı Paragraf iletişim kutusunun Girintiler ve Aralıklar sekmesine yerleştirir.

 3. Sol girintinin boyutunu ayarlamak için Alt+L tuşlarına basın. Sol kutusunda, istediğiniz değeri ayarlayın, Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarını kullanın veya değeri yazın (örneğin, 0,25 veya 0,5).

 4. Sağ girintinin boyutunu ayarlamak için Alt+R tuşlarına basın. Sağ kutusunda, istediğiniz değeri ayarlayın, Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarını kullanın veya değeri yazın (örneğin, 0,25 veya 0,5).

 5. Paragraf iletişim kutusundan çıkmak için, Sekme tuşuna birkaç kez basarak Tamam düğmesine gidin ve Ara Çubuğu’na basın.

Girintileri ayarlamak için diğer seçenekler

 • Seçtiğiniz herhangi bir girintiyi varsayılan girinti olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Paragraf iletişim kutusunda seçiminizi yaptıktan sonra Alt+D tuşlarına basın.

  2. Microsoft Word iletişim kutusunda, Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarını kullanarak Yalnızca bu belge veya Tüm belgeler seçeneğini belirtin, Sekme tuşuna birkaç kez basarak Tamam düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

 • Kitap stili baskı için Karşılıklı Girinti özelliğini kullanın. Bu özellikte, Sol ve Sağ girintiler karşılıklı ayarlanır, girintilerden biri İç ve diğeri de Dış olarak belirtilir. Girinti seçiminizi yaptıktan sonra, Girintiler ve Aralıklar sekmesinde Alt+M tuşlarına basarak Karşılıklı Girintiler onay kutusunu seçin.

 • Tek bir paragrafa hızla ilk satır girintisi eklemek için, odağı paragrafın ilk satırının başına getirin ve ardından Sekme tuşuna basın. İlk satır girintisi kullanıldığında, bir paragrafın ilk satırı diğer satırlardan daha girintili olur.

Paragraf aralığını ve girintilerini ayarlamak için klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, paragrafların aralıklarını ve girintilerini ayarlamaya yönelik kullanışlı klavye kısayolları özetlenir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Paragraf iletişim kutusunun Girintiler ve Aralıklar sekmesini açma

Alt+H, P+G

Başındaki aralığı ayarlama

Alt+B

Sonundaki aralığı ayarlama

Alt+F

Sol girintiyi ayarlama

Alt+L

Sağ girintiyi ayarlama

Alt+R

Seçili aralığı veya girintiyi varsayılan değer olarak ayarlama

Alt+D

Satır aralığı ayarlama

Alt+N

Karşılıklı Girinti özelliğini seçme

Alt+M

Ayrıca bkz.

Word 2016'da belgede metin eklemek veya düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Word 2016'da metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word 2016 klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Paragrafların istediğiniz gibi görünmesini sağlayarak belgenize özenli bir görünüm kazandırmak için Mac için Word 2016 uygulamasını klavyenizle ve Mac OS'un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanın.

Her paragrafın öncesinde ve sonrasında ne kadar aralık bırakılacağını ve paragraf girintilerinin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, paragrafın yalnızca ilk satırında girinti oluşturabilir veya paragrafın ilk satırının değil ama izleyen satırlarının girintili yazıldığı bir asılı girinti oluşturabilirsiniz.

Notlar : 

Bu konuda

Paragraf aralığını ayarlama

 1. Belgenizde, aralığını ayarlamak istediğiniz paragrafları seçin.

  İpucu : Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Aralık grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paragraftan önceki aralığı ayarlamak için, geçerli aralık boyutunu ve "Önce, metni düzenleyin" sözlerini duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın.

  • Paragraftan sonraki aralığı ayarlamak için, geçerli aralık boyutunu ve "Sonra, metni düzenleyin" sözlerini duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın.

  Önce veya Sonra alanlarında, 6 veya 18 gibi bir nokta değeri yazın (nokta değeri ne kadar küçük olursa aralık o kadar az olur).

 4. Paragraf iletişim kutusunu kapatmak ve belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Satır aralığı ayarlama

 1. Paragrafın satır aralığını değiştirmek için, biçimlendirmek istediğiniz paragrafı seçin ve Option+Command+M tuşlarına basarak Paragraf iletişim kutusunu açın.

 2. Satır aralığı seçeneklerinden birini belirtmek için, "Satır aralığı" sözlerini ve ardından bir satır aralığı seçeneğini duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Seçenek listesini açmak için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Ardından, istediğiniz satır aralığı seçeneğini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 3. Birden çok gibi özelleştirilebilir bir seçenek belirtirseniz, aralık boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. Geçerli aralık boyutunu ve "konum" sözünü duyarsınız. Ardından bir değer yazın.

Paragraf girintilerini ayarlama

Paragrafın yalnızca ilk satırını girintili yapma

 1. İlk satırını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Paragrafın ilk satırını girintili yapmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Özel, açılan düğme." Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Ardından, şunları duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın: "İlk satır." Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 4. İlk satırın girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. Geçerli girinti boyutunu ve "Buna göre" sözünü duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Not : Bunun ardından yazdığınız tüm paragraflar girintili yapılır.

Paragrafın ilk satırı dışındaki satırlarını girintili yapma

 1. İlk satırı dışındaki satırlarını girintili yapmak istediğiniz paragrafları seçin (asılı girinti).

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Asılı girinti oluşturmak için, Girinti grubundaki seçenekleri kullanın. Şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Özel, açılan düğme." Bir seçeneği belirtmek için Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Ardından, şunu duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın: "Asılı." Seçmek için Boşluk Çubuğu’na basın.

 4. Girinti boyutunu ayarlamak için Sekme tuşuna basın. Geçerli girinti boyutunu ve "Buna göre" sözünü duyarsınız. Ardından, inç cinsinden bir değer, örneğin 0,5 yazın.

 5. Belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Paragrafın tamamının girintisini artırma veya azaltma

 1. Belgenizde, sol veya sağ girintisini artırmak veya azaltmak istediğiniz paragrafları seçin.

 2. Paragrafı biçimlendirmek için, Option+Command+M tuşlarına basın. Paragraf iletişim kutusu açılır ve odak Girintiler ve Aralıklar sekmesinde olur.

 3. Girinti grubundaki seçenekleri kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sol kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Metinden önce."

  • Sağ kenar boşluğundan girintiyi değiştirmek için, şunları duyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın: "Metinden sonra."

  Girinti boyutunu ayarlamak için, inç cinsinden bir sayı yazın. Girinti boyutu duyurulur.

 4. Belgenize dönmek için Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de belge paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word 2016’daki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×