Word 2016’da dipnotları ve son notları okumak ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Word 2016’da dipnotları ve son notları okumak ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Word 2016 belgelerinizde dipnotları ve son notları okumak ve bunlara atlamak için Word 2016 uygulamasını klavyenizle ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın. Ayrıca yeni dipnotlar ve son notlar ekleyebilir, var olan dipnotları ve son notları değiştirebilir, dönüştürebilir ve kaldırabilirsiniz. Genellikle, dipnotlar sayfanın en altında ve son notlar da belgenin veya bölümün sonunda gösterilir.

Notlar : 

Bu konuda

Dipnotu okuma

Belgenizi okurken veya belgede gezinirken, dipnot başvuruları metinle birlikte otomatik olarak okunur. Ayrıca belgenizde yalnızca dipnotlara hızla gidebilir ve bunları okuyabilirsiniz.

 1. Dipnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Sonraki dipnot seçeneği belirlemek için O, belgenizdeki sonraki Dipnot başvuru numarası gitmek için N tuşuna basın.

  İpucu : Önceki dipnot başvuru numarasına gitmek için P tuşuna basın.

 3. Sayfanın sonundaki dipnot metnine atlamak için, Alt+S ve sonra da H tuşlarına basın. Belgenizde hem dipnotlar hem de son notlar varsa, Notları Göster penceresi açılır. Dipnotlara gitmek için Enter tuşuna basın.

 4. Dipnotların okunmasını başlatmak için Caps Lock+M tuşlarına basın.

 5. Geçerli Dipnot başvuru numarası belge gövde metni döndürmek için Alt + S, h tuşuna basın.

Son notu okuma

Belgenizi okurken veya belgede gezinirken, son not başvuruları metinle birlikte otomatik olarak okunur. Belgenizde yalnızca son notlara hızla gidebilir ve bunları okuyabilirsiniz.

 1. Sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Sonraki dipnot seçeneği, O tuşlarına seçmek için belgenizdeki sonraki sonnot başvuru işaretine dönmek için X.

  İpucu : Önceki dipnot başvuru işaretine gitmek için V tuşuna basın.

 3. Belgenin sonuna sonnot metnini atlamak için Alt + S ve sonra h tuşuna basın Belgenize dipnotlar ve sonnotlar hem varsa, Notları Göster penceresi belirir. ÜST KRKT + SEKME + aşağı ok tuşuna basın ve ardından son notlara gitmek için Enter tuşuna basın.

 4. Son notların okunmasını başlatmak için Caps Lock+M tuşlarına basın.

 5. Belge gövde metninde geçerli sonnot başvuru işaretine dönmek için Alt + S, h tuşuna basın.

Dipnota veya son nota atlama

Ekran Okuyucusu’yla bir belgeyi okurken, dipnot veya son not başvurusuna gidip dönebilirsiniz.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra dipnot veya sonnot başvuru üzerinde imleci yerleştirin. Ekran Okuyucu duyurur: "Dipnot başvuru" veya "Son Not başvuru".

 2. Sayfanın sonundaki dipnot başvurusuna gitmek için, Caps Lock+Insert tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu dipnot veya son not başvurusunu duyurur (örneğin, “Dipnot 1”).

 3. Dipnot veya son notu okumak için Caps Lock+M tuşlarına basın.

 4. Belgenin gövde metninde özgün dipnot veya son not işaretine dönmek için, Caps Lock+Shift+Insert tuşlarına basın.

Dipnot ekleme

Word 2016 gövde metne bir başvuru işareti yerleştirir ve dipnot başvuru metni sayfanın alt kısmında ekler.

 1. Belgenizi açtıktan sonra Dipnot eklemek istediğiniz yere imleci yerleştirin.

 2. Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 3. Dipnot Ekle seçeneği belirlemek için ekran okuyucusu F'ye basın başvuru numarasını veya metne eklenen işareti duyurur ve odağı sayfanın en altına gider.

 4. Dipnot başvuru metnini yazın.

 5. Başvuru metinle bitirdiğinizde, Alt + S, H dönmek için Dipnot başvuru işareti ekleme noktasını belgenin gövde metninde tuşlarına basın.

Son Not ekle

Word 2016 gövde metne bir başvuru işareti yerleştirir ve son not başvuru metni belgenin sonuna ekler.

 1. Belgenizi açtıktan sonra sonnot eklemek istediğiniz yere imleci yerleştirin.

 2. Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 3. Sonnot Ekle seçeneği seçmek için ekran okuyucusu e tuşuna basın başvuru işaretini veya sayıyı metne eklenen duyurur ve odağı belgenin sonuna gider.

 4. Son not başvuru metnini yazın.

 5. Başvuru metinle bitirdiğinizde, Alt + S, H dönmek için sonnot başvuru işaretini ekleme noktasını belgenin gövde metninde tuşlarına basın.

Dipnotları ve son notları özelleştirme

Dipnotların ve son notların belgenizde gösterilme şeklini değiştirebilirsiniz. Örneğin, sayı biçimini veya belgenizde başvuru metninin gösterildiği yeri değiştirebilirsiniz.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Dipnot ve Son Not iletişim kutusunu açmak için Q tuşuna basın.

 3. İletişim kutusunda, örneğin aşağıdakileri seçebilirsiniz:

  • Burada dipnot veya sonnot belgede görünür.

  • Her biri için kullanılacak numaralandırma biçimini.

  • Başlatmak istediğiniz numarayı.

  • Gönderilmeyeceğini her bölümde yeniden veya tüm belge için sürekli numaralandırma kullanın.

  • Tanımlı değişiklikleri tüm belge veya bulunduğunuz bölüm uygulanıp.

  İletişim alanları ve düğmeleri arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna basın. Bir alanda seçenekler arasında gitmek için ok tuşlarını kullanın ve bir seçenek belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Varolan dipnotlar veya sonnotlar belgeyle değişiklikleri uygulamak için Uygula düğmesini duyurma ekran okuyucusu duymak kadar SEKME tuşuna art arda basın. Belgeye değişiklikleri uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara çubuğu tuşlarına basın.

  Varolan dipnotlar veya sonnotlar içermeyen bir belgeden ayarları uygulamak için Ekle düğmesinin duyurma ekran okuyucusu duymak kadar SEKME tuşuna art arda basın. Dipnot veya sonnot belgesine ekleme ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara çubuğu tuşlarına basın.

Tüm dipnotları veya son notları dönüştürme

Dipnotları son notlara veya son notları dipnotlara dönüştürebilirsiniz.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Dipnot ve Son Not iletişim kutusunu açmak için Q tuşuna basın.

 3. Sekme tuşuna art arda basın dönüştürme düğmesi duyurma ekran okuyucusu duymak kadar seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın. Notları Dönüştür iletişim kutusu açılır.

 4. Notları Dönüştür iletişim kutusunda, istediğiniz seçeneği seçilinceye kadar seçimleri değiştirmek için ok tuşlarını kullanın. Tamam düğmesine geçmek için SEKME tuşuna basın ve seçmek için Ara çubuğu tuşlarına basın. Notları Dönüştür iletişim kutusunu kapatır ve odağı Dipnot ve sonnot iletişim kutusuna döndürür.

 5. İletişim kutusunda Ekle düğmesi seçilidir. Dönüştürmeyi yapmak ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara Çubuğu’na basın.

Dipnotları veya son notları silme

Dipnot veya son notu kaldırmak istiyorsanız, başvuru numarasını silebilir veya sayfa, bölüm veya belgenin sonundaki metin, not dipnot veya sonnot başvuru Metin gövdesinde işaretleme. Başvuru metni kaldırırsanız, başvuru numarasını veya işaretini belgenizde kalır. Başvuru numarasını veya işaretini kaldırdığınızda, Not tamamen kaldırılır ve kalan başvuru sayıları veya çizgileri uygun şekilde güncelleştirilir.

 1. Dipnotlar veya sonnotlar olan bir belgeyi açtıktan sonra Başvurular sekmesini açmak için Alt + S tuşlarına basın.

 2. Dipnotları veya son notları seçmek için O tuşuna basın; ardından seçeneklere göz atmak için Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu öğelerin tuşlarını duyurur.

 3. Dipnot veya sonnot seçmek için karşılık gelen, Sonraki dipnotiçin N gibi tuşunu kullanın. İmleci şimdi gövde metninde dipnot veya son not başvuru işaretinin önüne yerleştirilir.

 4. Başvuruyu kaldırmak için, Delete tuşuna iki kez basın (Ekran Okuyucusu duyurur: “Delete”).

  JAWS'ta, Delete tuşuna basın. (JAWS şunu duyurur: “Boş alan seçildi”), ardından yeniden Delete tuşuna basın. Dipnot veya son not artık kaldırılmıştır.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×