Word'ün önceki sürümleriyle kullanılacak bir belge oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bazın belgelerinizi Word'ün önceki sürümlerini kullanan kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

Word 2007 ve Word 2010 sürümleri, Word 2013’le oluşturulan .docx dosyalarını açabilir. Word, Excel ve PowerPoint 2007 Dosya Biçimleri için Microsoft Office Uyumluluk Paketi'ni yüklemiş olan Word 2003 kullanıcıları Word 2013 belgelerini de açabilir.

Önceki sürümlerden hangisi kullandığınızdan emin değilseniz, belgelerinizi Word 97 – 2003 (.doc) dosya biçiminde kaydedin.

Not : Önceki sürümlerde düzenleme için kullanılamayan içeriği ve özellikleri öğrenmek için bkz. Önceki sürümlerde farklı davranan özellikler.

Word 97 – 2003 biçiminde yeni belge oluşturma

Word 2013'te Word'ün eski sürümlerinden birini kullananların gözden geçirebileceği ve düzenleyebileceği yeni bir belge oluşturmak için, belgeyi Word 97-2003 biçiminde kaydedin.

 1. Dosya'yı ve ardından Yeni'yi tıklatın.

 2. Boş Belge'yi tıklatarak yeni bir belge açın.

 3. Dosya'yı, Farklı Kaydet'i tıklatın ve ardından dosyanızı kaydetmek için bir konum seçin.

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna belge için bir ad yazın.

 5. Kayıt türü listesinde Word 97-2003 Belgesi'ne tıklayın. Böylece, .docx dosya biçimi .doc biçimi olarak değiştirilir.

 6. Kaydet'e tıklayın.

Word 97 – 2003 belge biçimini kullandığınızda davranışı farklılık gösteren özellikler

Bu tablolarda farklı davranan ve .doc dosyalarını düzenlerken kullanılamayan belge öğelerinin bir listesi bulunmaktadır.

Word 2013

Word 97 – 2003 (.doc) dosya biçimi kullanıldığındaki değişiklik

Office için uygulamalar

Belgeden kalıcı olarak kaldırılır.

Web Videosu

Kalıcı olarak, web videosuna köprü içeren bir resme dönüştürülür.

Açıklama yanıtı/”bitti” bilgisi

Açıklama yanıtları üst düzey açıklamalar haline gelir ve “bitti” olarak işaretlenen tüm açıklamalar sıfırlanır.

Varsayılan başlıklar tarafından daraltıldı

Başlıklar varsayılan olarak genişletilir; özellik kalıcı olarak kaybolur.

Yeni Word 2010 numaralandırma biçimleri

Türkçe Büyük Harfli (Latin) {A, B, C, Ç, D, …}
Türkçe Küçük Harfli (Latin) {a, b, c, ç, d, …}
Bulgarca Büyük Harfli (Kiril) {А,Б,В,Г,Д, …}
Bulgarca Küçük Harfli (Kiril) {а, б, в, г, д, …}
Yunanca Büyük Harfli

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Yunanca Küçük Harfli

{α, β, γ, δ, ε,…}
3 basamaklı sabit biçim {001…NNN}
4 basamaklı sabit biçim {0001…NNNN}
5 basamaklı sabit biçim {00001…NNNNN}

Yeni numaralandırma biçimleri Arap sayılarına (1, 2, 3, 4, ...) dönüştürülür.

Yeni şekil ve metin kutusu efektleri

Şekiller ve metin kutuları .doc dosyası biçiminde kullanılabilen efektlere dönüştürülür.

Giriş sekmesindeki Metin Efektleri

Metin efektleri kalıcı olarak silinir.

Tablolarda alternatif metin

Tablolarda alternatif metin bilgileri kaybolur.

OpenType özellikleri

OpenType özellikleri metinden kalıcı olarak kaldırılır.

Yazar engelleme

Belgenin bölgelerine uygulanan kilitler kaldırılır.

Yeni WordArt efektleri

Metin efektleri kalıcı olarak silinir.

İçerik denetimleri

İçerik denetimleri statik içeriğe dönüştürülür.

Temalar

Kalıcı olarak stillere dönüşür.

Büyük/küçük yazı tipleri

Kalıcı olarak yazı tiplerinin doğrudan biçimlendirmesine dönüştürülür.

İzlenen hareketler

Kalıcı olarak ekleme ve silmelere dönüştürülür.

Hizalama sekmeleri

Kalıcı olarak geleneksel sekmelere dönüştürülür.

SmartArt grafikleri

Tek bir resme dönüştürülür; Word 2003’te hiçbir değişiklik yapılmazsa, belge Word 2013’te açılarak ve Open XML dosya biçimine yükseltilerek SmartArt yeniden oluşturulabilir.

Grafikler ve diyagramlar

Tek bir resme dönüştürülür; Word 2003’te hiçbir değişiklik yapılmazsa, belge Word 2013’te açılarak ve Open XML dosya biçimine yükseltilerek grafik yeniden oluşturulabilir. Excel 2003 tarafından desteklenen sınırları aşan tüm belgeler kalıcı olarak kaldırılır.

Open XML Eklenmiş nesneleri

Değişiklik yoktur.

Yapı taşları

Yapı taşları ve Otomatik Metin girdileri bazı bilgileri kaybedilebilir.

Kaynakça

Kalıcı olarak statik metne dönüşür.

Alıntılar

Kalıcı olarak statik metne dönüşür.

Denklemler

Tek bir resme dönüştürülür; Word 2003’te hiçbir değişiklik yapılmazsa, belge Word 2013’te açılarak ve Open XML dosya biçimine yükseltilerek denklem yeniden oluşturulabilir.

Göreli metin kutuları (Metin kutuları, sayfa genişliği veya yüksekliğinin belirli bir yüzdesine göre boyutlandırılır)

Göreli ölçümler kalıcı olarak mutlak konumlandırmaya dönüştürülür.

Word'ün önceki sürümlerinde çalışan kişilere göndermek için bir belge oluşturun ve Word, Excel ve PowerPoint 2007 dosya biçimleri için Microsoft Office Uyumluluk Paketi'niyüklediğinizi biliyorsanız, Microsoft Word 2010 modunda çalışabilirsiniz.

Olup, Word, Excel ve PowerPoint açık XML dosya biçimleri için Microsoft Office Uyumluluk Paketi'ni yüklemiş için belgenizi gönderdiğiniz kişiler, uyumluluk modunda çalışabilirsiniz emin değilseniz. Uyumluluk modu bir belgede çalışırken böylece Word'ün önceki sürümlerini kullanan kişilerin tam düzenleme yetenekleri sahip olur Word 2010 hiçbir yeni ya da geliştirilmiş özellikleri kullanılabilir kullanmamasını sağlar.

Not : Belge zaten oluşturduğunuz ve hangi içeriğin daha önceki sürümlerde düzenlemek için kullanılamaz bulmak istediğiniz, Özellikler, daha önceki sürümlerinde farklı davranırbakın.

Uyumluluk Modu'nu açma

Önceki bir sürümde kullanılacak olan yeni bir belge oluşturduğunuzda, dosyayı Word 97-2003 biçiminde kaydederek Uyumluluk modunu kapatabilirsiniz.

 1. Yeni bir belge açın.

 2. Dosya sekmesini tıklatın.

 3. Farklı Kaydet'e tıklayın.

 4. Kayıt türü listesinde Word 97-2003 Belgesi'ni tıklatın. Böylece, .doc dosya biçimi değiştirilir.

 5. Dosya adı kutusuna belge için bir ad yazın.

 6. Kaydet'e tıklayın.

Önceki sürümlerde farklı davranan özellikler

Bu tablolarda farklı davranan veya Uyumluluk Modu'nda çalışırken kullanılamayan belge öğelerinin bir listesi bulunmaktadır.

Not : Microsoft Word Starter 2010kullanıyorsanız, Word Starter'da Word 2010 için listelenen tüm özellikler desteklenir aklınızda bulundurun. Word Starter'da kullanılabilen özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Word Starter özelliği destekler.

Word 2010 öğesi

Word 2007'de açıldığında olan değişiklik

Word 97-2003'te açıldığında değişiklik

Yeni numaralandırma biçimleri

Yeni numaralandırma biçimleri Arap sayılarına (1, 2, 3, 4, ...) dönüştürülür.

Yeni numaralandırma biçimleri Arap sayılarına (1, 2, 3, 4, ...) dönüştürülür.

Yeni şekiller ve metin kutuları

Şekiller ve metin kutuları bu biçimde kullanılabilen efektlere dönüştürülür.

Şekiller ve metin kutuları bu biçimde kullanılabilen efektlere dönüştürülür.

Metin efektleri

Efektler özel bir stil kullanılarak uygulanmadığı sürece metin efektleri kalıcı olarak kaldırılır. Metin efektleri stil kullanılarak uygulanmışsa belge Word 2010 uygulamasında açıldığında yeniden görüntülenir.

Efektler özel bir stil kullanılarak uygulanmadığı sürece metin efektleri kalıcı olarak kaldırılır. Metin efektleri stil kullanılarak uygulanmışsa belge Word 2010 uygulamasında açıldığında yeniden görüntülenir.

Tablolarda alternatif metin

Tablolarda alternatif metin bilgileri kaybolur.

Tablolarda alternatif metin bilgileri kaybolur.

OpenType özellikleri

Yeni tür özellikler kaldırılır.

Yeni tür özellikler kaldırılır.

Yazar engelleme

Belgenin bölgelerini uygulanan özellikler kaldırılır.

Belgenin bölgelerini uygulanan özellikler kaldırılır.

Yeni WordArt efektleri

Metin efektleri kalıcı olarak silinir.

Metin efektleri kalıcı olarak silinir.

Yeni içerik denetimleri

Kalıcı olarak statik içeriğe dönüştürülür.

Kalıcı olarak statik içeriğe dönüştürülür.

Word 2007 içerik denetimleri

Değişiklik yoktur.

Kalıcı olarak statik metne dönüşür.

Temalar

Değişiklik yoktur.

Kalıcı olarak stillere dönüşür. Dosya daha sonra Word 2010 uygulamasında açılırsa, temaları kullanarak stili otomatik olarak değiştiremezsiniz.

Büyük/küçük yazı tipleri

Değişiklik yoktur.

Kalıcı olarak statik biçimlendirmeye dönüştürülür. Dosya daha sonra Word 2010 uygulamasında açılırsa, başka bir stil kullanıyorsanız başlık ve gövde yazı tipleri otomatik olarak değişmez.

İzlenen hareketler

Değişiklik yoktur.

Kalıcı olarak ekleme ve silmelere dönüştürülür.

Sekmeler

Değişiklik yoktur.

Hizalama sekmeleri geleneksel sekmelere dönüştürülür.

SmartArt grafikleri

Değişiklik yoktur.

Hiçbir değişiklik yapılmadıkça düzenlenemeyen tek nesneye dönüşür ve Word 2010'da yeniden açılır.

Grafikler ve diyagramlar

Değişiklik yoktur.

Bazı grafikler ve diyagramlar değiştirilemeyen görüntülere dönüştürülür. Desteklenen satır dışındaki veriler kaybolur.

Open XML Eklenmiş nesneleri

Değişiklik yoktur.

Statik içeriğe dönüştürülür.

Yapı taşları

Değişiklik yoktur.

Yapı Taşları ve Otomatik Metin girdileri bazı bilgileri kaybedilebilir.

Kaynakça

Değişiklik yoktur.

Kalıcı olarak statik metne dönüşür.

Alıntılar

Değişiklik yoktur.

Kalıcı olarak statik metne dönüşür.

Denklemler

Değişiklik yoktur.

Grafiğe dönüştürülür ve değiştirilemez. Belge kaydedildiğinde denklemlerdeki yorumlar, son notlar ve dipnotlar kalıcı olarak kaybolur.

Göreli metin kutuları

Değişiklik yoktur.

Kalıcı olarak mutlak konumlara dönüştürülür.

Microsoft Office Word'ün önceki sürümlerini kullanan ve Word, Excel ve PowerPoint 2007 dosya biçimleri için Microsoft Office Uyumluluk Paketi'ni yüklemiş olan kişiler Microsoft Office Word 2007 biçiminde kaydedilmiş belgeleri açabilirsiniz, ancak bunlar yeni veya geliştirilmiş özellikler kullanılarak oluşturulan bazı öğeleri değiştirmek mümkün olmayabilir. Örneğin, denklemleri içeren bir belgeyi açmak için Word'ün önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, denklemler düzenlenemez görüntüleri dönüşür.

Microsoft Office Word'ün önceki bir sürümünde kullanılacak bir belge oluşturmak için Uyumluluk Modu'nda çalışabilirsiniz. Uyumluluk modu bir belgede çalıştığınız sırada böylece Word'ün önceki sürümlerini kullanan kişilerin tam düzenleme yetenekleri sahip olur Office Word 2007 hiçbir yeni ya da geliştirilmiş özellikleri kullanılabilir olmasını sağlar.

Not : Dosya menüsü ile Microsoft Office düğmesi düğme resmi değiştirilmiştir.

Uyumluluk Modu'nu açma

Önceki bir sürümünde kullanılacak olan yeni bir belge oluşturduğunuzda, dosyayı Word 97-2003 biçiminde kaydederek Uyumluluk modunu kapatabilirsiniz.

 1. Yeni bir belge açın.

 2. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra Farklı Kaydet'e tıklayın.

 3. Word 97-2003 belgesi kayıt türü listesinden seçin.

 4. Dosya adı kutusuna belge için bir ad yazın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Uyumluluk modunda farklı davranan belge öğeleri

Farklı davranan veya Uyumluluk Modu'nda çalışırken kullanılamayan belge öğelerinin bir listesi aşağıdadır.

Office Word 2007 öğesi

Uyumluluk modunda davranış

Göreli konumlandırma metin kutuları

Yalnızca mutlak konumlandırmaya kullanılabilir.

nesnelerin görüntülendiği gezinti bölmesi

Yalnızca mutlak sekmeleri kullanılabilir.

Tema renkleri

Kullanılamaz.

Tema yazı tipleri

Kullanılamaz.

tema efektleri

Kullanılamaz.

İçerik denetimleri

Kullanılamaz. Bununla birlikte, eski denetimler kullanılabilir.

SmartArt

Yalnızca sınırlı bir diyagram türlerinin kullanılabilir.

Denklemler

Kullanılamaz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×