Windows Phone için Microsoft Lync 2013 gizlilik eki

Son güncelleştirme tarihi: Aralık 2013

İçindekiler

Windows Phone için Microsoft Lync 2013 için gizlilik eki

Arama Yetkisi Verme (Arama İletme/Aynı Anda Çaldırma)

İstemci Tarafı Günlüğü

Kişi Kartı

Konuşma Geçmişi

Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP)

Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı

Acil Durum Hizmetleri

Konum Paylaşımı

Kişisel Resim

PowerPoint İşbirliği

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Gizlilik Modu

Anında Bildirimler

E-posta Olarak Gönderme

Günlükleri Kaydetme

Oturum Açma Hatası Raporlama

Birleşik Kişi Deposu

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Windows Phone için Microsoft Lync 2013 için gizlilik eki

Bu, Microsoft Lync Ürünleri Gizlilik Bildirimi belgesinin bir ekidir. Belirli bir Microsoft Lync 2013 ürünü veya hizmetiyle ilgili veri toplama ve kullanım uygulamalarını anlamak için, hem Microsoft Lync ürünleri Gizlilik bildirimini hem de bu eki okumalısınız.

Bu gizlilik eki, kuruluşunuzun mobil cihazlarında iPhone için Microsoft Lync 2013 dağıtımını ve kullanımını ele almaktadır. Microsoft Lync Server iletişim yazılımını bir hizmet olarak kullanıyorsanız (bir başka ifadeyle, yazılımın çalıştığı sunucuları üçüncü bir taraf [örneğin, Microsoft] barındırıyorsa), bilgiler söz konusu üçüncü tarafa iletilecektir. Kuruluşunuzdan bu üçüncü tarafa iletilen verilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, kuruluş yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Sayfanın Başı

Arama Yetkisi Verme (Arama İletme/Aynı Anda Çaldırma)

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama yetkisi verme, kullanıcıların kendi adlarına arama yapabilecek veya aramaları yanıtlayabilecek, Lync Toplantıları ayarlayabilecek ve bu toplantılara katılabilecek bir veya birden çok delege atamasına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca, aramaların otomatik olarak telesekretere, başka bir numaraya veya temsilciye iletilmesini ya da hem birincil numaralarının hem de mobil cihaz, temsilci veya arama grubu gibi alternatif bir numaranın aynı anda çaldırılmasını seçebilirler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Temsilci atanırken, yapılandırma sürecinde kullanıcı tarafından temsilcinin kişi bilgileri verilmelidir. Temsilci olarak atanan kullanıcılar, çalıştıkları kuruluştaki biri tarafından temsilci olarak gösterildiklerini kendilerine haber veren bir bildirim alırlar. Temsilci veya temsilciler kendilerini atayan kişi adına bir aramayı yanıtladıklarında, atayan kişi bu durumu kendisine bildiren bir e-posta bildirimi alırlar. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync, temsilcilerin kişi bilgilerini, temsilciliğini üstlendikleri kişiler adına arama almalarına veya arama yapmalarına ve çevrimiçi toplantı zamanlamalarına veya katılmalarına olanak tanımak için kullanır.

Tercih/Denetim: Arama yetkisi verme varsayılan olarak kapalıdır ve aşağıda gösterildiği gibi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir:

 1. Windows Phone için Lync'te, Bilgilerim sekmesinde Arama İletme'ye dokunun.

 2. Aşağı açılan menüde Aynı Anda Çaldır'ı veya Aramaları İleti seçin.

 3. Seçenek listesinde Temsilciler'e dokunun.

Not:  Mobil cihazda yalnızca daha önceden tanımlanmış temsilciler kullanılabilir. Temsilcilerin Lync masaüstü istemcisinde yapılandırılmaları gerekir.

Sayfanın Başı

İstemci Tarafı Günlüğü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İstemci tarafı günlüğü, Windows Phone için Lync kullanım bilgilerini günlüğe kaydetmenizi sağlar. Bu bilgiler, Windows Phone için Lync'te yaşayabileceğiniz her türlü sorunu gidermek için kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: İstemci tarafı günlüğü etkinleştirildiğinde cihaz kimliği, kullanıcı diğer adı ve etki alanı, iletişim durumu verileri, ileti ayrıntıları, oturum açma geçmişi, Kişi listesi ve istemci yapılandırma verileri gibi bilgileriniz cihazınızda yerel olarak depolanır. Lync konuşmalarınızın içeriği depolanmaz. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İstemci tarafı günlüklerinde toplanan bilgiler kuruluşunuzun müşteri desteği tarafından kullanılabilir veya sorunların giderilmesine yardımcı olmak için Microsoft'a gönderilebilir. (Günlükleri Gönderme bölümüne bakın).

Tercih/Denetim: Varsayılan olarak, istemci tarafı günlüğü kapalıdır ve aşağıda gösterildiği gibi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir:

 1. Windows Phone için Lync'te, Bilgilerim sekmesinde Ayarlar'a dokunun.

 2. Seçenek listesinde Günlük öğesine dokunun.

 3. Günlük seçenekleri sayfasında, Günlüğe Kaydetmeyi Etkinleştir düğmesini Açık konumuna kaydırın.

Sayfanın Başı

Kişi Kartı

Bu Özelliğin Yaptığı İş : Kişi kartı, siz ve kuruluşunuzdaki kişiler hakkında kişi, iletişim durumu ve konum bilgilerini görüntüler. Kişi kartı ayrıca anlık ileti, e-posta veya telefon kullanarak tek adımda iletişim kurulmasını da sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişi kartı bilgileri çeşitli yerlerden toplanır. Adınız, binanız ve ofis numaranız kuruluşun şirket dizininden (örneğin, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri) toplanır. Takvimdeki serbest/meşgul bilgisi gibi dinamik bilgiler Microsoft Exchange Server'dan ve konum bilgileri de çeşitli yollarla alınır (Konum bölümüne bakın). Telefon numaraları şirket dizininden alınabileceği gibi, kullanıcının kendisi tarafından da girilebilir. İletişim durumu bilgileri Lync tarafından Outlook takvimi kullanılarak yönetilir (kullanıcı tarafından etkinleştirilmişse) veya kullanıcının kendisi tarafından girilebilir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı : Kişi kartı bilgileri Lync Server tarafından kuruluşunuzdaki kişilerle paylaşılır.

Tercih/Denetim: Kişiler, Lync masaüstü istemcisinden yönetilir.

Sayfanın Başı

Konuşma Geçmişi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Konuşma Geçmişi anlık ileti konuşmalarınızı cihazınızdaki güvenli bir depolama alanında depolar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Konuşma Geçmişi, anlık ileti konuşmalarınızın içeriğini ve sesli konuşmalarınızla ilgili tarih, saat, süre ve arayan ayrıntıları gibi istatistikleri cihazınızda yerel olarak depolar. Windows Phone için Lync tarafından oluşturulan anlık ileti konuşması geçmişi, Outlook Konuşma Geçmişi klasörünüzde depolanmaz. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync bu bilgileri ana kullanıcı arabirimindeki Sohbetler sekmesinde görüntüleyerek kullanıcıların geçmiş konuşmalarını görmelerine ve bu konuşmalara devam etmelerine olanak tanır.

Tercih/Denetim: Konuşma Geçmişi, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır.

Konuşma geçmişi aşağıdaki şekilde silinebilir:

 1. Konuşma listesinde silmek istediğiniz konuşmaya dokunup bekleyin

 2. Bağlam menüsünde konuşmayı sil'e dokunun.

Sayfanın Başı

Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP)

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Katılmayı tercih ederseniz, Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP) programlarınızı, bilgisayar veya cihazınızı ve bağlı cihazlarınızı nasıl kullandığınızla ilgili temel bilgileri toplar. Bunların her birinin nasıl ayarlandığı ve nasıl çalıştığı hakkında da bilgi toplanır. Bu raporlar müşterilerimizin en çok kullandığı özellikleri geliştirmeye ve genel sorunlara çözüm üretmeye yardımcı olmak için Microsoft'a gönderilir. CEIP ayrıca karşılaştığınız hataların türü ve sayısı, yazılım ve donanım performansı ve hizmetlerin hızıyla ilgili bilgi de toplar. Microsoft, adınızı, adresinizi veya diğer iletişim bilgilerinizi toplamaz.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Bu özellik etkin olduğunda CEIP bilgileri otomatik olarak Microsoft'a gönderilir. CEIP tarafından Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı'nın Gizlilik Bildirimi’ne bakın.

Bilgilerin Kullanımı: Microsoft bu bilgileri Microsoft yazılım ve hizmetlerinin kalite, güvenilirlik ve performansını geliştirmek için kullanır.

Tercih/Denetim: CEIP varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi CEIP'yi kendi kuruluşu için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Kuruluş yöneticisi kuruluşu için CEIP'yi yapılandırmamışsa, kullanıcı ilk yükleme işlemi sırasında kaydolma fırsatı bulacaktır. Kuruluş yöneticisi CEIP denetimini devre dışı bırakmamışsa, kullanıcılar istediği zaman aşağıdaki adımları kullanarak CEIP tercihini değiştirebilir:

 1. Windows Phone için Lync’te Ayarlar’a gidin.

 2. Lync’i geliştirmemize yardımcı olun’u seçin.

 3. Lync’i geliştirmemize yardımcı olun sayfasından ayarı Açık veya Kapalı olarak değiştirerek açın veya kapatın.

Not: Yönetici, kullanıcının Lync'i kullandığı sırada CEIP'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bu ayarı değiştirirse, yeni ayar ancak kullanıcı Lync'ten çıkıp yeniden oturum açtığında geçerli olur.

Sayfanın Başı

Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı, kullanıcıların bir yandan görüntülü sohbet üzerinden işbirliği yaparken öte yandan da masaüstlerini veya seçilen uygulamaları toplantıdaki herkesle paylaşmalarını sağlar. Böylelikle, meslektaşlarıyla aynı odada çalışır gibi dosyaları paylaşmalarına ve düzenlemelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca Microsoft PowerPoint sunuları yapabilir (PowerPoint İşbirliği bölümüne bakın) ve notlar ve çizimler için toplantıdaki herkesin birlikte kullanabileceği temiz bir sayfa olan sanal beyaz tahta üzerinde diğer kişilerle işbirliği yapabilir. Kullanıcı başlangıçta masaüstünü veya bir uygulamayı paylaştığında, tek denetim sahibi kendisidir. İsterse, diğer kullanıcıların paylaşılan masaüstü veya uygulama üzerindeki denetimi almalarına, kendi fare ve klavyelerini kullanarak gezinmelerine ve değişiklikler yapmalarına izin verebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Paylaşım başka bir toplantı katılımcısı tarafından başlatıldıysa, Windows Phone kullanıcıları ekranlarında paylaşılan masaüstünü veya uygulamayı görebilir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Paylaşılan bilgiler toplantı katılımcıları tarafından video aracılığıyla işbirliği yapmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Windows Phone için Lync kullanıcıları, başka bir toplantı katılımcısı tarafından paylaşılan masaüstünü veya uygulamayı görebilir. Paylaşılan masaüstü veya uygulamanın denetimini alamazlar veya bunlarla etkileşim kuramazlar. Ayrıca Windows Phone üzerinde çalışan masaüstü veya uygulamaları diğer toplantı katılımcılarıyla paylaşamazlar.

Sayfanın Başı

Acil Durum Hizmetleri

Önemli:  Windows Phone için Lync'i ABD'deki 911 gibi bir acil hizmet sağlayıcısını aramak için KULLANMAMANIZI öneririz. Windows Phone için Lync'in gerçek fiziksel konumunuzu saptama özelliği YOKTUR; dolayısıyla, acil hizmet sağlayıcılarıyla görüşmek amacıyla Windows Phone için Lync'i kullanırsanız, sağlayıcılar konumunuzu saptayamaz. Cihazınızdan acil hizmet sağlayıcılarıyla görüşmek isterseniz, Windows Phone için Lync'i kapatın ve cihazınızın arama tuşlarını kullanın.

Sayfanın Başı

Konum Paylaşımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Konum Paylaşımı, Gizlilik Modu etkinleştirildiğinde kişi kartının iletişim durumu işlevselliğini kullanarak saat dilimi bilginizi başkalarıyla paylaşır. (Gizlilik Modu bölümüne bakın).

Önemli: Gerçek fiziksel konumunuz, Windows Phone için Lync tarafından belirlenemez. 911 gibi acil hizmet sağlayıcılarını aramak istediğinizde Windows Phone için Lync'i KULLANMAYIN. Cihazınızın arama tuşlarını kullanın.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Saat dilimi bilginiz mobil cihazın işletim sisteminden alınır ve Lync kişileriniz ile paylaşılır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum Paylaşımı bağlantı kurduğunuz kişilere kuruluşunuzdaki insanlara konumunuzu kişi kartında görüntüler. Coğrafi konum, biçimlendirilmiş adres veya posta adresi gibi başka hiçbir bilginizin iletişim durumu aracılığıyla paylaşılmadığına dikkat edin.

Tercih/Denetim: Konum Paylaşımı, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır. Lync masaüstü istemcisinden yönetilebilir.

Sayfanın Başı

Kişisel Resim

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kişisel Resim resminizi kişilerinize ve kuruluşunuzdaki insanlara kişi kartınızda görüntüler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel resminizi kuruluşunuzun yöneticisi yükleyebilir veya kendiniz yükleyebilirsiniz (etkinleştirildiyse) ve bu resim kuruluşunuzun dizininde (Active Directory Etki Alanı Hizmetleri gibi) depolanır. Lync tarafından kişilerinizle ve kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla paylaşılmak üzere alınır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kişisel resim, deneyiminizi özelleştirmek ve resminizi başkalarıyla paylaşmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Kişisel resim ayarları, Lync masaüstü istemcisinden yönetilir.

Sayfanın Başı

PowerPoint İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: PowerPoint İşbirliği kullanıcıların çevrimiçi bir görüşme veya toplantı sırasında PowerPoint sunuları göstermesine, görüntülemesine ve açıklama eklemesine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: PowerPoint sunusu başka bir toplantı katılımcısı tarafından paylaşılıyorsa, Windows Phone için Lync kullanıcıları sunuyu kendi Windows Phone'larında görebilirler. Sununun denetimini alamaz veya sunuyla etkileşimli çalışamazlar. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Paylaşılan bilgiler toplantı katılımcıları tarafından video aracılığıyla işbirliği yapmak için kullanılır.

Seçenek/Denetim: Windows Phone kullanıcıları yalnızca başka bir toplantı katılımcısı tarafından paylaşılmakta olan bir PowerPoint sunusunu görüntüleyebilir. PowerPoint sunularını Windows Phone'dan yükleyemez, paylaşamaz veya sunulara açıklama ekleyemezler.

Sayfanın Başı

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Bu Özelliğin Yaptığı İş : İletişim durumu ve kişi bilgileri, kullanıcıların hem kuruluşun diğer üyeleri hem de kendi kişisel bağlantıları olan kişilere (kuruluşunuzun hem içinde, hem de dışında) ilişkin iletişim durumu ve kişi bilgilerini görmelerine olanak tanır. İşyeri dışında iletilerini ve diğer durum bilgilerini (örneğin, Outlook takviminizde zamanlanmış bir toplantınız olduğunda) görüntüleyebilmeniz için, yöneticiniz Outlook ve Exchange Server ile tümleştirmeyi de yapılandırabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler : Lync Server'a bağlanmak için oturum açma adresinizi ve bir parola kullanırsınız. Siz ve yöneticiniz, oturum açma adresinizle ilişkili iletişim durumunuz ve kişi bilgilerinizden oluşan bilgileri yayımlayabilir. Microsoft'a hiçbir bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Diğer Lync kullanıcıları ve programları, sizinle daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla yayımlanan durumunuzu ve bilgilerinizi belirlemek üzere iletişim durumu ve kişi bilgilerinize erişim sağlayabilir.

Tercih/Denetim: İletişim durumu ve kişi bilgileri ayarları Lync masaüstü istemcisinden yönetilir.

Sayfanın Başı

Gizlilik Modu

Bu Özelliğin Yaptığı İş : Gizlilik Modu, kullanıcıların Kişiler listesinde yer alan kişilerle kendi iletişim durumu bilgilerinin (Uygun, Meşgul, Rahatsız Etmeyin, vb.) ne kadarını paylaşacaklarını belirleyen bir ayardır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Gizlilik Modunun etkinleştirilmesi, Lync'in, kullanıcının ayarlarını İletişim Durumu bilgilerinin yalnızca Kişi listenizde yer alan kişilerle paylaşılacağı şekilde değiştirebileceği bir moda girmesini sağlar. Microsoft'a hiçbir bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı : Bu ayar kullanıcının iletişim durumu verilerinin nasıl paylaşılacağını belirlemesine olanak tanır.

Tercih/Denetim: Varsayılan olarak Gizlilik Modu kapalıdır. Kuruluşunuzun yöneticisi tarafından etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir; Lync masaüstü istemcisinden yönetilir.

Sayfanın Başı

Anında Bildirimler

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Anında İletme Bildirimleri, mobil cihazınızda yeni bir ileti veya arama aldığınızda bunu size bildiren mekanizmadır. Bildirim, cihazınızın işletim sistemine bağlı olarak çeşitli yollarla sağlanabilir (arama çaldırma, açılır bildirim veya değişik renkte bir simge). Cihaz yeni bir ileti veya arama aldığında, bildirim cihazda yerel olarak oluşturulur. Bu yalnızca, Windows Phone için Lync ön planda çalışmadığı zamanlarda olur. Windows Phone için Lync ön planda çalışırken, Anında İletme Bildirimleri gösterilmez. Anında İletim Bildirimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bununla birlikte Anında İletme Bildirimlerinin devre dışı bırakılması, ileti ve aramaların alınmasını durdurmaz; yalnızca bildirim özelliğini devre dışı bırakır. Yeni ileti ve aramaların alınmasını durdurmak için, Windows Phone için Lync'i kapatmanız gerekir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Mobil cihaz tarafından hiçbir bilgi toplanmaz, işlenmez veya iletilmez. Microsoft'a hiçbir bir bilgi gönderilmez. Diğer Lync kullanıcılarından cihazınıza gönderilen tüm ileti ve aramalar, cihaza teslim edilmek üzere Microsoft Anında İletme Bildirimi hizmetinden geçer. Konuşma başlatıldıktan sonra, tüm ileti ve aramalar doğrudan konuşmanın katılımcıları arasında gerçekleşir.

Tercih/Denetim: Anında İletme Bildirimleri, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır. Anında İletme Bildirimleri etkinleştirilmişse, aşağıdaki adımları kullanarak açabilir veya kapatabilirsiniz:

 1. Windows Phone için Lync'te, bilgilerim görünümünde, alt uygulama çubuğundaki “…” düğmesine dokunun ve sonra da ayarlar'ı seçin.

 2. Bildirimleri açmak ve kapatmak için Arama İletme Bildirimleri düğmesini kaydırın.

Sayfanın Başı

E-posta Olarak Gönderme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: E-posta Olarak Gönderme, kullanıcının Windows Phone için Lync konuşma geçmişini e-posta eki biçiminde kendi belirlediği bir e-posta adresine göndermesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Gelen ve giden son 50 konuşma, şu durumlar dışında yerel olarak cihazdaki ayrı bir alanda süresiz olarak depolanır: 1) kullanıcının konuşmayı silmesi 2) kullanıcının uygulamayı kaldırması 3) aynı cihazda başka bir kullanıcının oturum açması. E-posta Olarak Gönderme özelliği kullanılarak gönderilen anlık ileti geçmişi, kullanıcı tarafından belirlenen e-posta adresine e-posta biçimde teslim edilir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcılar, konuşmalarını arşivlemek veya paylaşmak gibi amaçlarla cihazın dışında da kullanabilmek için, konuşma geçmişlerini belirlemiş oldukları e-posta adresine bir e-posta eki olarak gönderebilirler.

Tercih/Denetim: E-Posta Olarak Gönderme özelliğini kullanmak için, kullanıcının cihazınızda e-postanın etkinleştirilmiş olması gerekir. E-postayı etkinleştirme ve yapılandırma hakkında bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Anlık ileti konuşma geçmişi şöyle gönderilir:

 1. Konuşma Penceresinde , alttaki uygulama çubuğunda “…” düğmesine dokunun.

 2. Menüden e-posta olarak gönder'i seçin.

 3. Geçmişi kendinizden başka birine göndermek istiyorsanız hedef e-posta adresini girin.

 4. Gönder öğesine dokunun.

Sayfanın Başı

Günlükleri Kaydetme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Günlükleri Kaydetme, karşılaşılabilecek ses veya bağlantı sorunlarının incelenmesine yardımcı olmak için kullanıcının istemci tarafı günlüklerini Microsoft'a kaydetmesine olanak tanır (İstemci Tarafı Günlüğü bölümüne bakın).

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: İstemci tarafı günlüğü etkinleştirildiyse, yalnızca istemci tarafı günlüğünün topladığı bilgiler gönderilir. İstemci tarafı günlükleri cihazınızdan otomatik olarak gönderilmez. Bunun yerine, günlükler yalnızca cihazınızda günlük özelliği etkinleştirildiğinde gönderilir (İstemci Tarafı Günlüğü bölümüne bakın).

Bilgilerin Kullanımı: Cihazınızdan toplanan bilgiler, karşılaştığınız sorunu gidermek ve Lync'i geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Günlükleri Gönderme özelliğini kullanmak için, kullanıcının cihazınızda e-postanın etkinleştirilmiş olması gerekir. E-postayı etkinleştirme ve yapılandırma hakkında bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

İstemci tarafı günlükleri şöyle gönderilebilir:

 1. Windows Phone için Lync'te, bilgilerim görünümünde, alt uygulama çubuğundaki “…” düğmesine dokunun ve sonra da ayarlar'ı seçin.

 2. Seçenekler listesinden Günlük'ü seçin.

 3. Günlüğe Kaydetme seçenekleri sayfasında Günlükleri Kaydet'e dokunun.

 4. Günlükler eklenmiş halde açılan e-posta formunda, hedef e-posta adresini girin ve sonra Gönder'e dokunun.

Sayfanın Başı

Oturum Açma Hatası Raporlama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Oturum Açma Hatası Raporlama özelliği, kullanıcının Lync'te oturum açma girişimi başarısız olduğunda otomatik olarak bir hata raporu oluşturur. Bundan sonra kullanıcıya hata raporunu Microsoft'a gönderme seçeneği sağlanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Hata raporunda toplanan bilgiler kullanıcının İnternet bağlantısının kalitesi ve başarısız oturum açma girişimleri sonucu oluşturulan hata kodlarını ve özel durum verilerini içerir. Ayrıca rapor, kullanıcının IP adresi veya Oturum Başlatma Protokolü Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (SIP URI) gibi kimliğini ortaya koyabilecek bilgileri de içerebilir. Bu bilgiler Microsoft'a gönderilebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Oturum Açma Hatası Raporu'nda yer alan bilgiler Microsoft tarafından oturum açma sorunlarının giderilmesine ve çözülmesine yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca, Microsoft bu bilgileri Lync oturum açma deneyimini geliştirmek amacıyla, sık karşılaşılan oturum açma hatalarını ve eğilimlerini belirlemek için de kullanabilir.

Tercih/Denetim: Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından yönetilebilir. Yönetici oturum açma hata raporunun Microsoft'a her zaman gönderilmesini veya hiç gönderilmemesini seçebileceği gibi, bunu kullanıcının kararına da bırakabilir.

Kullanıcı aşağıdaki adımları izleyerek tercihlerini değiştirebilir:

 1. Lync ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Lync – Seçenekler iletişim kutusunda Genel'e tıklayın.

 3. Genel sekmesinde, Lync hata bilgilerini Microsoft'a otomatik olarak gönder seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

 4. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Birleşik Kişi Deposu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Birleşik Kişi Deposu üç ana özellikten oluşur; bu özelliklerin yalnızca biri, Arama Birleştirme özelliği, Windows Phone için Lync'te kullanılabilir. Arama Birleştirme, Genel Adres Listenizi (GAL) Lync kişilerinizle birleştirir ve böylece bir kişiyi aradığınızda, arama sonuçlarında yalnızca tek bir giriş olur.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Windows Phone için Lync, kişi bilgilerini Active Directory Etki Alanı Hizmetleri veya iletişim durumundan alır. Bu bilgiler, Windows Phone için Lync tarafından dahili olarak kullanılır.

Bilgilerin Kullanımı: Active Directory Etki Alanı Hizmetleri veya iletişim durumundan alınan kişi bilgileri Windows Phone için Lync kullanıcı arabiriminde gösterilir.

Tercih/Denetim: Birleşik Kişi Deposu ayarları, Lync masaüstü istemcisinden yönetilir.

Sayfanın Başı

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync bir arama sırasında cihaz veya ağ sorunları algılarsa, ses kalitenizin kötü olabileceğini belirtmek üzere uzaktaki taraflara bilgi gönderir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Aramada sesin kötü olmasına (örneğin, yankılı veya gürültülü) neden olan bir cihaz kurulumunuz varsa, aramaya katılan diğer taraflara sizin tarafınızdaki bir cihaz kurulumu nedeniyle ses kalitesinin düşük olduğunu da haber verir. Diğer taraflara yalnızca ses kalitesinin düşük olmasına neden olan bir cihaz kullandığınıza ilişkin bir bildirim gösterilir. Onlara hangi cihazı kullandığınız belirtilmez. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Aramalarda diğer kişilere gönderilen bilgiler, onların aramanın kalitesini geliştirmelerine yardımcı olur. Örneğin, aramayı yalnızca dinliyorsanız, sunucular hattınızın sesini kapatabilir.

Tercih/Denetim: Lync, arama kalitesi bildirimlerini kapatmanıza izin vermez.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×