Windows için yeni OneDrive eşitleme istemcisini dağıtma

Bu makale, iş veya okul ortamlarındaki OneDrive İş kullanıcılarına yeni OneDrive eşitleme istemcisi dağıtımı yapmayı planlayan BT yöneticilerine yöneliktir. OneDrive eşitleme istemcisini kendi kullanımınıza yönelik yüklemek için, indirin ve Başlarken makalesini okuyun.

Yazılım gereksinimleri

OneDrive eşitleme istemcisi (OneDrive.exe) şu işletim sistemlerinde desteklenir:

OneDrive eşitleme istemcisi, OneDrive İş'in şirket içi örneklerini (kuruluşunuz Office 365’e abone olmadığı durumlarda) henüz desteklemiyor. OneDrive eşitleme istemcisinin kısıtlamaları ve sınırlamaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yeni OneDrive eşitleme istemcisini kullanarak dosya ve klasör eşitlemeye yönelik kısıtlama ve sınırlamalar.

Planlama

Kullanıcılara eşitleme sırasında gerekecek ağ bant genişliğini tahmin etme hakkında bilgi için bkz. OneDrive eşitleme istemcisi için ağ kullanımını planlama. Kullanıcılarınız Windows 10 Fall Creators Update veya üstünü çalıştırıyorsa İsteğe Bağlı Dosyalar'ın kullanılmasını öneririz çünkü böylelikle ağ performansı sorunlarına neden olmadan çok sayıda kullanıcıya aynı anda dağıtım yapabilirsiniz. Dağıtımı ne zaman bekleyeceklerini bildirmek, OneDrive'la çalışma yönergelerini ve kaynaklarını sağlamak için dağıtımı kullanıcılarınıza haber vermeyi unutmayın.

Dağıtım işlemine genel bakış

Bu işlem üç adımdan oluşur:

 1. Kullanıcılarınızın bilgisayarlarına OneDrive.exe’yi yükleyin.

 2. OneDrive işlemlerini başlatın ve isteğe bağlı olarak kullanıcılardan iş veya okul hesaplarıyla oturum açmalarını isteyin.

 3. Güncelleştirme halkanızı ayarlayın (isteğe bağlı).

Önemli: Kullanıcılarınız şu anda OneDrive İş eşitleme istemcisini (Groove.exe) kullanıyorsa ve onları OneDrive eşitleme istemcisine geçirmek istiyorsanız, devam etmeden önce Önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden geçiş yapma konusuna bakın.

1. Adım: OneDrive.exe’i yükleme

İşlemin çoğu bölümünde, yeni OneDrive eşitleme istemcisi eşitleme istemcisini kuruluşunuzdaki cihazlara uygulamaları yüklerken kullandığınız geleneksel yöntemle dağıtabilirsiniz. Çok sayıda kullanıcıya dağıtım yapıyorsanız, System Center Configuration Manager (SCCM) gibi .exe dosyalarını dağıtmak ve yerel sistem kayıt defterlerinde değişiklik yapmak için kullanılan kurumsal dağıtım araçlarını tanımak yararlı olacaktır.

Kullanıcılarda OneDrive eşitleme istemcisinin zaten yüklü olup olmadığını denetleme

Kuruluşunuzdaki bilgisayarlarda Windows 10 çalıştırılıyorsa, zaten yeni eşitleme istemcisi yüklenmiştir. Bilgisayarlarda Office 2016 veya Office 2013 (Ev ve Öğrenci, Ev ve İş, Profesyonel, Bireysel, Ev veya Üniversite) yüklüyse, yeni eşitleme istemcisi de yüklenmiş olabilir. Office’in her makineye yüklenmesi gerekirken, OneDrive’ın her kullanıcı için yüklenmesi gerekir. Kuruluşunuzda Office dağıtımı yapmayı planlıyorsanız, tek tek makinelerdeki fazladan kullanıcılar için OneDrive.exe’yi ayrıca dağıtmanız gerekir.

Yönetim ayarlarını dağıtma

Etki alanınızdaki bilgisayarlarda kayıt defteri anahtarlarını kurmak için OneDrive‘ı yükleyin ve OneDrive.admx ile OneDrive.adml dosyalarını %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ yolundan Grup İlkesi merkez deposuna kopyalayın. Daha fazla bilgi için bkz. OneDrive eşitleme istemcisi ayarlarını denetlemek için Grup İlkesi kullanma.

System Center Configuration Manager’ı kullanarak OneDrive eşitleme istemcisini dağıtma

Windows için OneDriveSetup.exe yükleyicisini yerel ağ paylaşımına kaydederek, System Center Configuration Manager aracılığıyla dağıtabilirsiniz. Windows için Üretim halkası OneDriveSetup.exe yükleyicisini indirin veya Kuruluş halkası OneDriveSetup.exe yükleyicisini indirin. Yapılandırma Yöneticisi’nde uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

İpucu: Örnek SCCM paketini deneyin. Yalnızca OneDrive.exe yolunu ve uygulama sahibini güncelleştirin.

OneDrive eşitleme istemcisini Windows üzerine yüklemek için, System Center Configuration Manager’ı kullanarak aşağıdaki komutu çalıştırın:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /silent

(burada YürütülebilirDosyaYolu, yerel bilgisayardaki bir konum veya erişilebilir bir ağ paylaşımıdır).

Notlar: 

 • Bu komut kullanıcı oturum açma işleminde ve Yönetici izinleri kullanılarak çalıştırılmalıdır. Makinedeki her kullanıcı için çalıştırılması gerekir. Bir .exe dosyasının her kullanıcı hesabına nasıl dağıtılacağını gösteren örnek için, bkz. SCCM ile OneDrive eşitleme istemcisini dağıtma.

 • Komutu komut satırı parametresi kullanmadan çalıştırırsanız, kullanıcılar yükleme durumunu görür. Yükleme sonrasında, OneDriveSetup.exe otomatik olarak OneDrive.exe’yi yürütür ve kullanıcılara OneDrive Kurulumu’nu görüntüler. Komutu /silent parametresiyle çalıştırırsanız, OneDrive.exe saydam olarak yüklenir ve OneDrive Kurulumu gösterilmez. OneDrive.exe’yi ek bir komutla çalıştırmanız gerekir. Kuruluşunuz genelinde OneDrive’ın kullanıma açılmasını denetlemek istiyorsanız, /silent parametresini kullanmanızı öneririz.

Yükleyici, %localappdata%\Microsoft\OneDrive klasörünün altına OneDrive yürütülebilir dosyasını yükler.

IRM korumalı dosyaları eşitlemeyi etkinleştirmek için RMS istemcisini dağıtma

Yeni Windows için OneDrive eşitleme istemcisi artık IRM korumalı SharePoint belge kitaplıkları ve OneDrive konumlarını eşitlemeyi destekliyor. Kullanıcılarınız için sorunsuz bir IRM eşitleme deneyimi oluşturmak için kullanıcılarınızın makinelerine son Rights Management Service (RMS) istemcisini dağıtın.

İstemciyi bilgisayarlara sessiz yüklemek için Microsoft Windows Installer Aracının (Msiexec.exe) komut satırı seçeneklerinin bir parçası olan /qn anahtarını kullanın. Örneğin, aşağıdaki komut sessiz modda kurulumu gösterir (RMS İstemci kurulum paketinin C:\Karşıdan Yüklemeler konumuna indirildiği varsayılmaktadır)

msiexec /qn c:\downloads\setup.msi

msiexec komutunu çalıştırmak için kurulum dosyasını ağ paylaşımında bulundurup yönetimli yazılım dağıtımını kullanabilirsiniz.

Not: Eşitleme istemcisi, belge erişim haklarını sonlandıran IRM politikalarını desteklemez.

2. Adım: Kullanıcıların oturum açmasına yardımcı olma

OneDrive, var olan Office veya Windows kimlik bilgilerini kullanarak çoklu oturum açmayı desteklemez, ancak kullanıcıların eşitleme istemcisinde aşağıda gösterilen diğer yollarla oturum açmasına yardımcı olabilirsiniz:

 • Kullanıcıların bilgisayarlarında OneDrive Kurulumu’nu başlatmak için aşağıdaki URL’yi kullanın. Kullanıcılar Kurulum’a başlamak için tıkladıklarında, e-posta adreslerini girebilmeleri için bir oturum açma penceresi açılır.

  odopen://launch
 • Kurulum’u başlatmak için her kullanıcının e-posta adresiyle aşağıdaki URL’yi kullanın ve oturum açma penceresinde kullanıcı e-posta adreslerini yeniden doldurun.

  odopen://sync?useremail=youruseremail@organization.com

SharePoint Bir sitenin eşitlenecek şekilde otomatik olarak yapılandırılmasını istiyorsanız, otomatik olarak eşitlenmesini istediğiniz SharePoint sitenin yolunu oluşturmak için aşağıdaki URL'yi kılavuz olarak kullanabilirsiniz. BURASI sözcüğünü URL'nin her bileşenine ilişkin doğru değerlerle değiştirin.

Not: Nokta (.), kısa çizgi (-) ve adres işareti (@) gibi özel karakterleri bunlara karşılık gelen kodlanmış değerlerle değiştirin. Örneğin; URL kısa çizgi içeriyorsa, kısa çizgiyi kodlanmış değeri olan %2D ile değiştirin. Bunlara ek olarak, ekip sitesini sorgulayıp uygun URL'yi oluştururken gereken uygun Site Kimliği, Web Kimliği ve Liste Kimliği'ni saptamak için İstemci Tarafı Nesne Modeli (CSOM) bilgisine de ihtiyacınız olacaktır.

odopen://sync/?siteId=SiteID_HERE&webId=WebID_HERE&listId=ListID_HERE&userEmail=UserEmail_HERE&webUrl=WebURL_HERE"
 • System Center Configuration Manager (SCCM) betiğini kullanarak aşağıdaki komutu çalıştırın:

  %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe 

  Bu komut OneDrive işlemini başlatır. Kullanıcılar hiçbir hesap ayarlamamışsa, OneDrive Kurulum’u görüntüler. OneDrive Kurulum’u özel olarak kiracınızda hesap ayarlamamış olan kullanıcılara görüntülemek için, şu komut satırı parametresini kullanın:

   /configure_business:<tenantId>

Notlar: 

 • System Center Configuration Manager'ı kullandığınızda, OneDrive.exe'nin Yönetici olarak değil Kullanıcı izinleriyle çalıştırıldığından emin olun.

 • Kiracı kimliğinizi bulma konusunda yardım için bkz. Office 365 kiracı kimliğinizi bulma.

3. Adım: Güncelleştirme halkanızı ayarlama (İsteğe bağlı)

OneDrive eşitleme istemcisinin güncelleştirmelerini ertelemek ve kullanıcılarınıza dağıtımını denetlemek için, Üretim güncelleştirme kademesinden Kurumsal güncelleştirme kademesine geçiş yapabilirsiniz. Güncelleştirme kademeleri ve eşitleme istemcisinin güncelleştirmeleri nasıl denetlediği hakkında daha fazla bildi edinmek için bkz. OneDrive eşitleme istemcisinin güncelleştirme işlemi.

Güncelleştirme kademesini Grup İlkesi kullanarak ayarlamak istiyorsanız, OneDrive.exe güncelleştirmesini ikinci sürüm yayımlanana kadar ertele seçeneğini etkinleştirin. Bu ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. OneDrive eşitleme istemcisi ayarlarını denetlemek için Grup İlkesi kullanma.

Ayrıca Bkz:

Yeni OneDrive eşitleme istemcisini kullanarak dosya ve klasör eşitlemeye yönelik kısıtlama ve sınırlamalar

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×