Windows için OneNote'ta klavye kısayolları

Windows için OneNote'ta klavye kısayolları

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows'da OneNote ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows'da OneNote ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Birden çok tuşa birlikte basıp bırakmanızı gerektiren komutlar artı işaretiyle (+) gösterilir. Birden çok tuşa sırayla basmanızı gerektiren komutlar virgül işaretiyle (,) gösterilir.

Bu konuda

Not alma ve biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yeni bir OneNote penceresi açma.

Ctrl+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

Ctrl+Shift+M veya Windows+Alt+N

OneNote penceresini yerleştirme.

Ctrl+Alt+D

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Not: Bu seçimin kapsamını genişletmek için Ctrl+A tuşlarına birkaç kez basın.

Ctrl+A

Seçili metni veya öğeyi kesme.

Ctrl+X

Seçilen metni veya öğeyi Pano'ya kopyalama.

Ctrl+C

Pano içindekileri yapıştırma.

Ctrl+V

Satırın başına gitme.

Home

Satırın sonuna gitme.

End

Bir karakter sola ilerleme.

Sol

Bir karakter sağa gitme.

Sağ Ok

Bir sözcük sola gitme.

Ctrl+Sol

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ Ok

Soldan bir karakter silme.

Geri Al Tuşu

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al Tuşu

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekleme.

Shift+Enter

Yazım denetimi başlatma.

F7

Seçili sözcük için eş anlamlılar sözlüğünü açma

Shift+F7

Odaklanılmış olan nota, sekmeye veya başka nesneye yönelik bağlam menüsünü getirme.

Shift+F10

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştirme.

Ctrl+Shift+W

Sayfanın Başı

Notları biçimlendirme

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçili metni vurgulama.

Ctrl+Shift+H veya Ctrl+Alt+H

Bağlantı ekleme.

Ctrl+K

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Biçimlendirmeyi seçili metne (Biçim Boyacısı) yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Bağlantı açma.

Not: İmleç, biçimlendirilmiş bağlantı metni içinde herhangi bir yerde olmalıdır.

Enter

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

Ctrl+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

Ctrl+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

Ctrl+U

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

Ctrl+Kısa Çizgi

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

Ctrl+Shift+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

Ctrl+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

Ctrl+Nokta

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

Ctrl+Eğik Çizgi

Geçerli nota Başlık 1 stili uygulama.

Ctrl+Alt+1

Geçerli nota Başlık 2 stili uygulama.

Ctrl+Alt+2

Geçerli nota Başlık 3 stili uygulama.

Ctrl+Alt+3

Geçerli nota Başlık 4 stili uygulama.

Ctrl+Alt+4

Geçerli nota Başlık 5 stili uygulama.

Ctrl+Alt+5

Geçerli nota Başlık 6 stili uygulama.

Ctrl+Alt+6

Geçerli nota Normal stili uygulama.

Ctrl+Shift+N

Bir paragrafa soldan girinti ekleme.

Alt+Shift+Sağ

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

Alt+Shift+Sol

Seçili paragrafı sağa hizalama.

Ctrl+R

Seçili paragrafı sola hizalama.

Ctrl+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

Ctrl+Shift+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+<

Seçili metne uygulanan tüm biçimlendirmeyi temizleme.

Ctrl+Shift+N

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizleme.

Ctrl+Shift+R

Sayfanın Başı

Sayfaya öğe ekleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Geçerli sayfaya belge veya dosya ekleme.

Alt+N, F

Geçerli sayfaya çıktı olarak bir belge veya dosya ekleme.

Alt+N, O

Geçerli sayfada belge çıktılarını gösterme veya gizleme (OneNote Yüksek Karşıtlık modunda çalışırken)

Alt+Shift+P

Dosyadan resim ekleme.

Alt+N, P

Tarayıcı veya kameradan resim ekleme.

Alt+N, S

Ekran kırpma görüntüsü ekleme.

Not: Windows görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında yer alan OneNote simgesi etkin olmalıdır.

Windows logo tuşu+Shift+S

Geçerli tarihi ekleme.

Alt+Shift+D

Geçerli tarih ve saati ekleme.

Alt+Shift+F

Geçerli saati ekleme.

Alt+Shift+T

Satır sonu ekleme.

Shift+Enter

Matematik denklemi başlatma veya seçili metni matematik denklemine dönüştürme.

Alt+=

Euro (€) simgesi ekleme.

Ctrl+Alt+E

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluşturma.

Sekme

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluşturma.

Sekme

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluşturma.

Not: Tabloyu bitirmek için bir kez daha Enter tuşuna basın.

Enter

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluşturma.

Ctrl+Enter

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluşturma.

Alt+Enter

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluşturma.

Ctrl+Alt+R

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç herhangi bir satırın başındayken).

Enter

Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken).

DEL (iki kere basın)

Sayfanın Başı

Notları ve nesneleri seçme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için Ctrl+A tuşlarına birkaç kez basın.

Ctrl+A

Satırın sonuna kadar seçme.

Shift+End

Tüm satırı seçme (imleç satırın başındayken).

Shift+Aşağı Ok

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seçme.

Ctrl+Shift+T

Seçilen anahattı veya sayfayı iptal etme.

Esc

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşıma.

Alt+Shift+Yukarı Ok

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı Ok

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşıma (girintiyi azaltma).

Alt+Shift+Sol

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşıma (girintiyi artırma).

Alt+Shift+Sağ

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçme.

Ctrl+Shift+Kısa Çizgi

Seçilen notu veya nesneyi silme.

Delete

Satırın başına gitme.

Home

Satırın sonuna gitme.

End

Bir karakter sola ilerleme.

Sol

Bir karakter sağa gitme.

Sağ Ok

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

Alt+Sol

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

Alt+Sağ Ok

Seçili ses veya video kaydını kayıttan başlatma.

Ctrl+Alt+P veya Ctrl+Alt+S

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye geri alma.

Ctrl+Alt+Y

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye ileri alma.

Ctrl+Alt+U

Sayfanın Başı

Notları etiketleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yapılacaklar etiketini uygulama, işaretleme veya temizleme.

Ctrl+1

Önemli etiketini uygulama veya temizleme.

Ctrl+2

Soru etiketini uygulama veya temizleme.

Ctrl+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygulama veya temizleme.

Ctrl+4

Tanım etiketini uygulama veya temizleme.

Ctrl+5

Özel etiket uygulama veya temizleme.

Ctrl+6

Özel etiket uygulama veya temizleme.

Ctrl+7

Özel etiket uygulama veya temizleme.

Ctrl+8

Özel etiket uygulama veya temizleme.

Ctrl+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırma.

Ctrl+0

Ana hatları kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Düzey 1'den başlayarak gösterme.

Alt+Shift+1

Düzey 2'ye genişletme.

Alt+Shift+2

Düzey 3'e genişletme.

Alt+Shift+3

Düzey 4'e genişletme.

Alt+Shift+4

Düzey 5'e genişletme.

Alt+Shift+5

Düzey 6'ya genişletme.

Alt+Shift+6

Düzey 7'ye genişletme.

Alt+Shift+7

Düzey 8'e genişletme.

Alt+Shift+8

Düzey 9'a genişletme.

Alt+Shift+9

Tüm düzeyleri genişletme.

Alt+Shift+0

Girintiyi bir düzey artırma.

Sekme

Girintiyi bir düzey azaltma.

Shift+Sekme

Daraltılmış anahattı genişletme.

Alt+Shift+Artı İşareti

Genişletilmiş anahattı daraltma.

Alt+Shift+Eksi İşareti

Sayfanın Başı

Dil ayarlarını belirleme

Not: Notlarınızın yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office Dil Tercihleri aracında sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

Yapılacak işlem

Buna basın

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlama.

Ctrl+Sol Shift Tuşu

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlama.

Ctrl+Sağ Shift Tuşu

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırma.

Sekme

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma.

Shift+Sekme

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalarla ve yan notlarla çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

F11

Yeni bir OneNote penceresi açma.

Ctrl+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

Ctrl+Shift+M

Sayfa grubunun sekmelerini genişletme veya daraltma.

Ctrl+Shift+*

Geçerli sayfayı yazdırma.

Ctrl+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekleme.

Ctrl+N

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini artırma.

Ctrl+Shift+[

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini azaltma.

Ctrl+Shift+]

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluşturma.

Ctrl+Alt+N

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini azaltma.

Ctrl+Alt+[

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini artırma.

Ctrl+Alt+]

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluşturma.

Ctrl+Shift+Alt+N

Tüm öğeleri seçme.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için Ctrl+A tuşlarına birkaç kez basın.

Ctrl+A

Geçerli sayfayı seçme.

Ctrl+Shift+A
Seçilen sayfa bir sayfa grubunun parçasıysa, gruptaki tüm sayfaları seçmek için Ctrl+A tuşlarına basın.

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşıma.

Alt+Shift+Yukarı Ok

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşma.

Alt+Shift+Aşağı Ok

Ekleme noktasını sayfa başlığına taşıma.

Ctrl+Shift+T

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

Alt+PAGE Up

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

Alt+PAGE Down

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydırma.

PAGE Up

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydırma.

PAGE Down

Geçerli sayfanın en üstüne gitme.

Ctrl+Home

Geçerli sayfanın en altına gitme.

Ctrl+End

Bir sonraki paragrafa gitme.

Ctrl+Aşağı

Bir önceki paragrafa gitme.

Ctrl+Yukarı

Bir sonraki not kapsayıcısına gitme.

Alt+Aşağı Ok

Satırın başına gitme.

Home

Satırın sonuna gitme.

End

Bir karakter sola ilerleme.

Sol

Bir karakter sağa gitme.

Sağ Ok

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

Alt+Sol

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

Alt+Sağ Ok

Yakınlaştırma.

Alt+Ctrl+Artı İşareti (sayısal tuş takımında) veya Alt+Ctrl+Shift+Artı İşareti

Uzaklaştırma.

Alt+Ctrl+Eksi İşareti (sayısal tuş takımında) veya Alt+Ctrl+Shift+Kısa Çizgi

Değişiklikleri kaydetme.

Not: OneNote çalışırken, notlarınız siz değiştirdikçe otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmeniz gerekli değildir.

Ctrl+S

Sayfanın Başı

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

OneNote'u açma.

Windows+Shift+N

Not defteri açma.

Ctrl+O

OneNote’a Gönder Aracı

Windows+N

Yeni bölüm oluşturma

Ctrl+T

Bölüm açma.

Ctrl+Alt+Shift+O

Sonraki bölüme gitme.

Ctrl+Sekme

Önceki bölüme gitme.

Ctrl+Shift+Sekme

Bölümde bir sonraki sayfaya gitme.

Ctrl+PAGE Down

Bölümde bir önceki sayfaya gitme.

Ctrl+PAGE Up

Bölümün ilk sayfasına gitme.

Alt+Home

Bölümün son sayfasına gitme.

Alt+End

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

Alt+PAGE Up

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

Alt+PAGE Down

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyalama.

Ctrl+Alt+M

Geçerli sayfa sekmesine odaklanma.

Ctrl+Alt+G

Geçerli sayfa sekmesini seçme.

Ctrl+Shift+A

Geçerli bölüm sekmesine odaklanma.

Ctrl+Shift+G

Geçerli bölümü taşıma.

Ctrl+Shift+G ve ardından Shift+F10, M

Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geçme.

Ctrl+G, sonra farklı bir not defteri seçmek için Aşağı Ok veya Yukarı Ok tuşlarına basın ve Enter tuşuna basın

Sayfanın Başı

Notları arama

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm not defterlerinde arama yapmak için ekleme noktasını Ara kutusuna götürün.

Ctrl+E

Tüm not defterleri aranırken sonraki sonucu önizleme.

Aşağı Ok

Tüm not defterleri aranırken, seçilen sonuca gitme ve Arama'yı kapatma.

Enter

Arama kapsamını değiştirme.

Ctrl+E, Sekme, Ara Çubuğu

Arama sonuçları bölmesini açma.

Aramadan sonra Alt+O

Yalnızca geçerli sayfayı arama.

Not: Ctrl+E veya Ctrl+F tuşlarına basarak istediğiniz zaman her yerde arama ile yalnızca geçerli sayfada arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ctrl+F

Geçerli sayfada arama yaparken sonraki sonuca gitme.

Enter veya F3

Geçerli sayfada arama yaparken önceki sonuca gitme.

Shift+F3

Arama'yı kapatma ve sayfaya dönme.

Esc

Sayfanın Başı

Notları paylaşma

Notları başka kişilerle paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

Ctrl+Shift+E

Notları başka programlarla paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

Ctrl+Shift+E

Seçili olan notta Outlook Bugün görevi oluşturma.

Ctrl+Shift+1

Seçili olan notta Outlook Yarın görevi oluşturma.

Ctrl+Shift+2

Seçili olan notta Outlook Bu Hafta görevi oluşturma.

Ctrl+Shift+3

Seçili olan notta Outlook Gelecek Hafta görevi oluşturma.

Ctrl+Shift+4

Seçili olan notta Outlook Tarih Yok görevi oluşturur.

Ctrl+Shift+5

Seçilen Outlook görevini açma.

Ctrl+Shift+K

Seçili Outlook görevini tamamlandı olarak işaretleme.

Ctrl+Shift+9

Seçili Outlook görevini silme.

Ctrl+Shift+0

Paylaşılan not defterinde değişiklikleri eşitleme.

Shift+F9

Paylaşılan tüm not defterlerinde değişiklikleri eşitleme.

F9

Geçerli sayfayı Okunmadı olarak işaretleme.

Ctrl+Q

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm parola korumalı bölümleri kilitleme

Ctrl+Alt+L

Bu makalede, Microsoft OneNote 2013 uygulamasında yaygın kullanılan görevlere yönelik klavye kısayolları açıklanmaktadır. Söz konusu klavye kısayolları ABD klavye düzenini temel alır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla birebir örtüşmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basılan klavye kısayolları söz konusu olduğunda, tuşlar arasına bir artı işareti (+) konmuştur. Bir tuşun ardından diğerine basılan kısayollar söz konusu olduğunda ise tuşların arasına virgül ( , ) konmuştur. 

Bu konuda

Not alma ve biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M veya Windows+ALT+N

OneNote penceresini yerleştirme.

CTRL+ALT+D

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Not: Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçilen metni veya öğeyi Pano'ya kopyalama.

CTRL+C

Pano'nun içeriğini yapıştırma.

CTRL+V

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL tuşu

Sağdan bir karakter silme.

DELETE tuşu

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL tuşu

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE tuşu

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Yazım denetimi başlatma.

F7

Seçili sözcük için eş anlamlılar sözlüğünü açma

SHIFT+F7

Odaklanılmış olan nota, sekmeye veya başka nesneye yönelik bağlam menüsünü getirme.

SHIFT+F10

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştirme.

CTRL+SHIFT+W

Sayfanın Başı

Notları biçimlendirme

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçili metni vurgulama.

CTRL+SHIFT+H veya CTRL+ALT+H

Bağlantı ekleme.

CTRL+ALT+K

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimlendirmeyi seçili metne (Biçim Boyacısı) yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Bağlantı açma.

Not: İmleç, biçimlendirilmiş bağlantı metni içinde herhangi bir yerde olmalıdır.

ENTER

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+K

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+T

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+SHIFT+A

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+KISA ÇİZGİ

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+NOKTA

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+EĞİK ÇİZGİ

Geçerli nota Başlık 1 stili uygulama.

CTRL+ALT+1

Geçerli nota Başlık 2 stili uygulama.

CTRL+ALT+2

Geçerli nota Başlık 3 stili uygulama.

CTRL+ALT+3

Geçerli nota Başlık 4 stili uygulama.

CTRL+ALT+4

Geçerli nota Başlık 5 stili uygulama.

CTRL+ALT+5

Geçerli nota Başlık 6 stili uygulama.

CTRL+ALT+6

Geçerli nota Normal stili uygulama.

CTRL+SHIFT+N

Bir paragrafa soldan girinti ekleme.

ALT+SHIFT+SAĞ

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

ALT+SHIFT+SOL

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+G

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+:

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+;

Seçili metne uygulanan tüm biçimlendirmeyi temizleme.

CTRL+SHIFT+N

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+R

Sayfanın Başı

Sayfaya öğe ekleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Geçerli sayfaya belge veya dosya ekleme.

ALT+N, F

Geçerli sayfaya çıktı olarak bir belge veya dosya ekleme.

ALT+N, O

Geçerli sayfada belge çıktılarını gösterme veya gizleme (OneNote Yüksek Karşıtlık modunda çalışırken)

ALT+SHIFT+P

Dosyadan resim ekleme.

ALT+N, P

Tarayıcı veya kameradan resim ekleme.

ALT+N, S

Ekran kırpma görüntüsü ekleme.

Not: Windows görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında yer alan OneNote simgesi etkin olmalıdır.

Windows logo tuşu+S (Kullandığınız OneNote 2013 en son güncelleştirmeleri içeriyorsa, Windows logo tuşu+SHIFT+S tuşlarına basın)

Geçerli tarihi ekleme.

ALT+SHIFT+D

Geçerli tarih ve saati ekleme.

ALT+SHIFT+F

Geçerli saati ekleme.

ALT+SHIFT+T

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Matematik denklemi başlatma veya seçili metni matematik denklemine dönüştürme.

ALT+=

Euro (€) simgesi ekleme.

CTRL+ALT+E

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluşturma.

SEKME

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluşturma.

SEKME

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluşturma.

Not: Tabloyu bitirmek için ikinci defa ENTER tuşuna basın.

ENTER

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluşturma.

CTRL+ENTER

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluşturma.

ALT+ENTER

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluşturma.

CTRL+ALT+R

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç herhangi bir satırın başındayken).

ENTER

Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken).

DEL (iki kere basın)

Sayfanın Başı

Notları ve nesneleri seçme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Not: Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Satırın sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

Tüm satırı seçme (imleç satırın başındayken).

SHIFT+AŞAĞI

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seçme.

CTRL+SHIFT+T

Seçilen anahattı veya sayfayı iptal etme.

ESC

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşıma (girintiyi azaltma).

ALT+SHIFT+SOL

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşıma (girintiyi artırma).

ALT+SHIFT+SAĞ

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçme.

CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Seçilen notu veya nesneyi silme.

DELETE tuşu

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Seçili ses veya video kaydını kayıttan başlatma.

CTRL+ALT+P veya CTRL+ALT+S

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye geri alma.

CTRL+ALT+Y

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye ileri alma.

CTRL+ALT+U

Sayfanın Başı

Notları etiketleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yapılacaklar etiketini uygulama, işaretleme veya temizleme.

CTRL+1

Önemli etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+2

Soru etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+4

Tanım etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+5

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+6

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+7

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+8

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırma.

CTRL+0

Ana hatları kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Düzey 1'den başlayarak gösterme.

ALT+SHIFT+1

Düzey 2'ye genişletme.

ALT+SHIFT+2

Düzey 3'e genişletme.

ALT+SHIFT+3

Düzey 4'e genişletme.

ALT+SHIFT+4

Düzey 5'e genişletme.

ALT+SHIFT+5

Düzey 6'ya genişletme.

ALT+SHIFT+6

Düzey 7'ye genişletme.

ALT+SHIFT+7

Düzey 8'e genişletme.

ALT+SHIFT+8

Düzey 9'a genişletme.

ALT+SHIFT+9

Tüm düzeyleri genişletme.

ALT+SHIFT+0

Girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Daraltılmış anahattı genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Genişletilmiş anahattı daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Sayfanın Başı

Dil ayarlarını belirleme

Not: Notlarınızın yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office Dil Tercihleri aracında sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

Yapılacak işlem

Buna basın

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlama.

CTRL+SOL SHIFT TUŞU

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlama.

CTRL+RIGHT SHIFT

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalarla ve yan notlarla çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

F11

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M

Sayfa grubunun sekmelerini genişletme veya daraltma.

CTRL+SHIFT+*

Geçerli sayfayı yazdırma.

CTRL+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekleme.

CTRL+N

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini artırma.

CTRL+SHIFT+[

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini azaltma.

CTRL+SHIFT+]

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluşturma.

CTRL+ALT+Z

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini azaltma.

CTRL+ALT+[

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini artırma.

CTRL+ALT+]

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluşturma.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Tüm öğeleri seçme.

Not: Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Geçerli sayfayı seçme.

CTRL+D
Seçilen sayfa bir sayfa grubunun parçasıysa, gruptaki tüm sayfaları seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Ekleme noktasını sayfa başlığına taşıma.

CTRL+SHIFT+T

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydırma.

PAGE UP

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydırma.

PAGE DOWN

Geçerli sayfanın en üstüne gitme.

CTRL+HOME

Geçerli sayfanın en altına gitme.

CTRL+END

Bir sonraki paragrafa gitme.

CTRL+AŞAĞI

Bir önceki paragrafa gitme.

CTRL+YUKARI

Bir sonraki not kapsayıcısına gitme.

ALT+AŞAĞI

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Yakınlaştırma.

ALT+CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımında) veya ALT+CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Uzaklaştırma.

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında) veya ALT+CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Değişiklikleri kaydetme.

Not: OneNote çalışırken, notlarınız siz değiştirdikçe otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmeniz gerekli değildir.

CTRL+S

Sayfanın Başı

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

OneNote'u açma.

Windows+SHIFT+N

Not defteri açma.

CTRL+O

OneNote’a Gönder Aracı

Windows+N

Yeni bölüm oluşturma

CTRL+B

Bölüm açma.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Sonraki bölüme gitme.

CTRL+SEKME

Önceki bölüme gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bölümde bir sonraki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE DOWN

Bölümde bir önceki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE UP

Bölümün ilk sayfasına gitme.

ALT+HOME

Bölümün son sayfasına gitme.

ALT+END

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyalama.

CTRL+ALT+M

Geçerli sayfa sekmesine odaklanma.

CTRL+ALT+G

Geçerli sayfa sekmesini seçme.

CTRL+D

Geçerli bölüm sekmesine odaklanma.

CTRL+SHIFT+G

Geçerli bölümü taşıma.

CTRL+SHIFT+G ve ardından SHIFT+F10, M

Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geçme.

CTRL+G, sonra farklı bir not defteri seçmek için AŞAĞI veya YUKARI tuşlarına basın ve ENTER tuşuna basın

Sayfanın Başı

Notları arama

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm not defterlerinde arama yapmak için ekleme noktasını Ara kutusuna götürün.

CTRL+E

Tüm not defterleri aranırken sonraki sonucu önizleme.

AŞAĞI

Tüm not defterleri aranırken, seçilen sonuca gitme ve Arama'yı kapatma.

ENTER

Arama kapsamını değiştirme.

CTRL+E, SEKME, ARA ÇUBUĞU

Arama sonuçları bölmesini açma.

Aramadan sonra ALT+O tuşları

Yalnızca geçerli sayfayı arama.

Not: CRTL+E veya CTRL+F tuşlarına basarak istediğiniz zaman her yerde arama ile yalnızca geçerli sayfada arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

CTRL+F

Geçerli sayfada arama yaparken sonraki sonuca gitme.

ENTER veya F3

Geçerli sayfada arama yaparken önceki sonuca gitme.

SHFT+F3

Arama'yı kapatma ve sayfaya dönme.

ESC

Sayfanın Başı

Notları paylaşma

Notları başka kişilerle paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Notları başka programlarla paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Seçili olan notta Outlook Bugün görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+1

Seçili olan notta Outlook Yarın görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+2

Seçili olan notta Outlook Bu Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+3

Seçili olan notta Outlook Gelecek Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+4

Seçili olan notta Outlook Tarih Yok görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+5

Seçilen Outlook görevini açma.

CTRL+SHIFT+K

Seçili Outlook görevini tamamlandı olarak işaretleme.

CTRL+SHIFT+9

Seçili Outlook görevini silme.

CTRL+SHIFT+0

Paylaşılan not defterinde değişiklikleri eşitleme.

SHIFT+F9

Paylaşılan tüm not defterlerinde değişiklikleri eşitleme.

F9

Geçerli sayfayı Okunmadı olarak işaretleme.

CTRL+Q

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm parola korumalı bölümleri kilitleme

CTRL+ALT+L

Sayfanın Başı

Bu Yardım makalesinde, Microsoft OneNote 2010’da yaygın olarak kullanılan görevlere yönelik klavye kısayolları tanımlanmıştır. Söz konusu klavye kısayolları ABD klavye düzenini temel alır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla birebir örtüşmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basılan klavye kısayolları söz konusu olduğunda, tuşlar arasına bir artı işareti (+) konmuştur. Bir tuşun ardından diğerine basılan kısayollar söz konusu olduğunda ise tuşların arasına virgül ( , ) konmuştur. 

Not: Makalenin en yeni sürümünü göremiyor olabilirsiniz. Bu pencerenin alt tarafındaki durum çubuğunda Çevrimdışı ifadesi bulunuyorsa bilgisayarınızı internete bağlayın, Yardım görüntüleyicisindeki Çevrimdışı düğmesine tıklayın ve kısayol menüsünden Office.com sitesinden içerik göster’e tıklayın. En yeni belgelere ulaşmak için Office.com’a giderek Microsoft OneNote 2010 Yardım ve Nasıl Yapılır sayfasını da arayabilirsiniz.

Bu konuda

Not alma ve biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M

OneNote penceresini yerleştirme.

CTRL+ALT+D

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Not: Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçilen metni veya öğeyi Pano'ya kopyalama.

CTRL+C

Pano'nun içeriğini yapıştırma.

CTRL+V

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL tuşu

Sağdan bir karakter silme.

DELETE tuşu

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL tuşu

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE tuşu

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Yazım denetimi başlatma.

F7

Seçili sözcük için eş anlamlılar sözlüğünü açma

SHIFT+F7

Odaklanılmış olan nota, sekmeye veya başka nesneye yönelik bağlam menüsünü getirme.

SHIFT+F10

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştirme.

CTRL+SHIFT+W

Notları biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili metni sarı renkle vurgulama.

CTRL+SHIFT+H
veya CTRL+ALT+H

Köprü ekleme.

CTRL+K

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimlendirmeyi seçili metne (Biçim Boyacısı) yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Köprüyü açma.

Not: İmleç, biçimlendirilmiş köprü metni içinde herhangi bir yerde olmalıdır.

ENTER

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+K

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+T

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+SHIFT+A

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+KISA ÇİZGİ

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+NOKTA

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+EĞİK ÇİZGİ

Geçerli nota Başlık 1 stili uygulama.

CTRL+ALT+1

Geçerli nota Başlık 2 stili uygulama.

CTRL+ALT+2

Geçerli nota Başlık 3 stili uygulama.

CTRL+ALT+3

Geçerli nota Başlık 4 stili uygulama.

CTRL+ALT+4

Geçerli nota Başlık 5 stili uygulama.

CTRL+ALT+5

Geçerli nota Başlık 6 stili uygulama.

CTRL+ALT+6

Geçerli nota Normal stili uygulama.

CTRL+SHIFT+N

Bir paragrafa soldan girinti ekleme.

ALT+SHIFT+SAĞ

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

ALT+SHIFT+SOL

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+G

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+:

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+;

Seçili metne uygulanan tüm biçimlendirmeyi temizleme.

CTRL+SHIFT+N

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+R

Sayfaya öğe ekleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Geçerli sayfaya belge veya dosya ekleme.

ALT+N, F

Geçerli sayfaya çıktı olarak bir belge veya dosya ekleme.

ALT+N, O

Geçerli sayfada belge çıktılarını gösterme veya gizleme (OneNote Yüksek Karşıtlık modunda çalışırken)

ALT+SHIFT+P

Dosyadan resim ekleme.

ALT+N, P

Tarayıcı veya kameradan resim ekleme.

ALT+N, S

Ekran kırpma görüntüsü ekleme.

Not: Windows görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında yer alan OneNote simgesi etkin olmalıdır.

Windows logo tuşu+S

Geçerli tarihi ekleme.

ALT+SHIFT+D

Geçerli tarih ve saati ekleme.

ALT+SHIFT+F

Geçerli saati ekleme.

ALT+SHIFT+T

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Matematik denklemi başlatma veya seçili metni matematik denklemine dönüştürme.

ALT+=

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluşturma.

SEKME

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluşturma.

SEKME

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluşturma.

Not: Tabloyu bitirmek için ikinci defa ENTER tuşuna basın.

ENTER

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluşturma.

CTRL+ENTER

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluşturma.

ALT+ENTER

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluşturma.

CTRL+ALT+R

Tabloda geçerli sütunun solunda bir sütun oluşturma.

CTRL+ALT+E

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç herhangi bir satırın başındayken).

ENTER

Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken).

DEL (iki kere basın)

Notları ve nesneleri seçme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Not: Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Satırın sonuna kadar seçme.

SHIFT+END

Tüm satırı seçme (imleç satırın başındayken).

SHIFT+AŞAĞI

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seçme.

CTRL+SHIFT+T

Seçilen anahattı veya sayfayı iptal etme.

ESC

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşıma (girintiyi azaltma).

ALT+SHIFT+SOL

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşıma (girintiyi artırma).

ALT+SHIFT+SAĞ

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçme.

CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Seçilen notu veya nesneyi silme.

DELETE tuşu

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Seçili ses veya video kaydını kayıttan başlatma.

CTRL+ALT+P

Seçili ses veya video kaydını kayıttan başlatma.

CTRL+ALT+S

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye geri alma.

CTRL+ALT+Y

Geçerli ses veya video kaydını birkaç saniye ileri alma.

CTRL+ALT+U

Notları etiketleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yapılacaklar etiketini uygulama, işaretleme veya temizleme.

CTRL+1

Önemli etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+2

Soru etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+4

Tanım etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+5

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+6

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+7

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+8

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırma.

CTRL+0

Ana hatları kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Düzey 1'den başlayarak gösterme.

ALT+SHIFT+1

Düzey 2'ye genişletme.

ALT+SHIFT+2

Düzey 3'e genişletme.

ALT+SHIFT+3

Düzey 4'e genişletme.

ALT+SHIFT+4

Düzey 5'e genişletme.

ALT+SHIFT+5

Düzey 6'ya genişletme.

ALT+SHIFT+6

Düzey 7'ye genişletme.

ALT+SHIFT+7

Düzey 8'e genişletme.

ALT+SHIFT+8

Düzey 9'a genişletme.

ALT+SHIFT+9

Tüm düzeyleri genişletme.

ALT+SHIFT+0

Girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Daraltılmış anahattı genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Genişletilmiş anahattı daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Dil ayarlarını belirleme

Not: Notlarınızın yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office 2010 Dil Tercihleri aracında sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

Yapılacak işlem

Buna basın

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlama.

CTRL+SOL SHIFT TUŞU

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlama.

CTRL+RIGHT SHIFT

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Sayfanın Başı

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalarla ve yan notlarla çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

F11

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M

Sayfa grubunun sekmelerini genişletme veya daraltma.

CTRL+SHIFT+*

Geçerli sayfayı yazdırma.

CTRL+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekleme.

CTRL+N

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini artırma.

CTRL+SHIFT+[

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini azaltma.

CTRL+SHIFT+]

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluşturma.

CTRL+ALT+Z

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini azaltma.

CTRL+ALT+[

Geçerli sayfa sekmesi etiketinin girinti düzeyini artırma.

CTRL+ALT+]

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluşturma.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Tüm öğeleri seçme.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Geçerli sayfayı seçme.

CTRL+D
Seçilen sayfa bir sayfa grubunun parçasıysa, gruptaki tüm sayfaları seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Ekleme noktasını sayfa başlığına taşıma.

CTRL+SHIFT+T

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydırma.

PAGE UP

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydırma.

PAGE DOWN

Geçerli sayfanın en üstüne gitme.

CTRL+HOME

Geçerli sayfanın en altına gitme.

CTRL+END

Bir sonraki paragrafa gitme.

CTRL+AŞAĞI

Bir önceki paragrafa gitme.

CTRL+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını yukarı taşıma veya sayfayı yukarı doğru genişletme.

CTRL+ALT+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını aşağı taşıma veya sayfayı aşağı doğru genişletme.

CTRL+ALT+AŞAĞI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sola taşıma veya sayfayı sola doğru genişletme.

CTRL+ALT+SOL OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sağa taşıma veya sayfayı sağa doğru genişletme.

CTRL+ALT+SAĞ OK

Bir sonraki not kapsayıcısına gitme.

ALT+AŞAĞI

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Yakınlaştırma.

ALT+CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Uzaklaştırma.

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Değişiklikleri kaydetme.

OneNote çalışırken, notlarınız siz değiştirdikçe otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmeniz gerekli değildir.

CTRL+S

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Yeni bölüm oluşturma

CTRL+T

Not defteri açma.

CTRL+O

Bölüm açma.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Sonraki bölüme gitme.

CTRL+SEKME

Önceki bölüme gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bölümde bir sonraki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE DOWN

Bölümde bir önceki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE UP

Bölümün ilk sayfasına gitme.

ALT+HOME

Bölümün son sayfasına gitme.

ALT+END

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyalama.

CTRL+ALT+M

Geçerli sayfa sekmesine odaklanma.

CTRL+ALT+G

Geçerli sayfa sekmesini seçme.

CTRL+D

Geçerli bölüm sekmesine odaklanma.

CTRL+SHIFT+G

Geçerli bölümü taşıma.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geçme.

CTRL+G, sonra farklı bir not defteri seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşlarına basın ve ENTER tuşuna basın

Notları arama

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm not defterlerinde arama yapmak için ekleme noktasını Ara kutusuna götürün.

CTRL+E

Tüm not defterleri aranırken sonraki sonucu önizleme.

AŞAĞI

Tüm not defterleri aranırken, seçilen sonuca gitme ve Arama'yı kapatma.

ENTER

Arama kapsamını değiştirme.

CTRL+E, SEKME, ARA ÇUBUĞU

Arama sonuçları bölmesini açma.

Aramadan sonra ALT+O tuşları

Yalnızca geçerli sayfayı arama.

Not: CRTL+E veya CTRL+F tuşlarına basarak istediğiniz zaman her yerde arama ile yalnızca geçerli sayfada arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

CTRL+F

Geçerli sayfada arama yaparken sonraki sonuca gitme.

ENTER veya F3

Geçerli sayfada arama yaparken önceki sonuca gitme.

SHFT+F3

Arama'yı kapatma ve sayfaya dönme.

ESC

Sayfanın Başı

Notları paylaşma

Notları başka kişilerle paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Notları başka programlarla paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Seçili olan notta Outlook Bugün görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+1

Seçili olan notta Outlook Yarın görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+2

Seçili olan notta Outlook Bu Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+3

Seçili olan notta Outlook Gelecek Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+4

Seçili olan notta Outlook Tarih Yok görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+5

Seçilen Outlook görevini açma.

CTRL+SHIFT+K

Seçili Outlook görevini tamamlandı olarak işaretleme.

CTRL+SHIFT+9

Seçili Outlook görevini silme.

CTRL+SHIFT+0

Paylaşılan not defterinde değişiklikleri eşitleme.

SHIFT+F9

Paylaşılan tüm not defterlerinde değişiklikleri eşitleme.

F9

Geçerli sayfayı Okunmadı olarak işaretleme.

CTRL+Q

Sayfanın Başı

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

Yapılacak işlem

Buna basın

Tüm parola korumalı bölümleri kilitleme

CTRL+ALT+L

Sayfanın Başı

Bu Yardım konusunda, Microsoft Office OneNote 2007 uygulamasında yaygın olarak kullanılan görevlere yönelik klavye kısayolları tanımlanmıştır. Söz konusu klavye kısayolları ABD klavye düzenini temel alır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla birebir örtüşmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basılan klavye kısayolları söz konusu olduğunda, tuşlar arasına bir artı işareti (+) konmuştur. Bir tuşun ardından diğerine basılan kısayollar söz konusu olduğunda ise tuşların arasına virgül ( , ) konmuştur. 

İpucu: Bu konuda bir sözcük veya tümcecik bulmak için Tümünü Göster’e tıklayın, CTRL + F tuşlarına basın, sözcük veya tümceciği yazın ve ENTER tuşuna basın.

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

OneNote Yardım ana sayfasına dönme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin OneNote Yardımına Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Yardım penceresinin OneNote Yardımına Gözat bölümünde, sırasıyla seçili öğeyi genişletme veya daraltma.

ENTER

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil).

SEKME

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL veya GERİ AL TUŞU

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI veya AŞAĞI

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Yardım penceresinin nasıl görüneceğini belirleme. Pencere, etkin programa bağlı (döşenmiş) veya ayrı (döşenmemiş) şekilde görünebilir.

ALT+U

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

İmleç geçerli Yardım konusunda değilse önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme.

F6 tuşuna ve ardından AŞAĞI OK tuşuna basın

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metin yazma.

F6 tuşuna ve ardından AŞAĞI OK tuşuna basın

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, Aranacak sözcükleri yazın kutusu ve Arama listesi arasında geçiş yapma.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI veya AŞAĞI

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL veya SAĞ

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin Pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.

F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse ALT tuşuna basarak odağı menü çubuğuna geçirmeyi, sonra da CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine geçmeyi deneyin.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine gitme (saat yönünün tersine).

SHIFT+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+ÜST KRKT+F6

Bir belge penceresi ekranı kaplamamış durumdayken, Boyut komutunu çalıştırma (pencerenin Denetim menüsünde). Ok tuşlarını kullanarak pencereyi yeniden boyutlandırın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.

CTRL+F8

Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).

CTRL+F9

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Yazı tipini değiştirme

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme

CTRL+SHIFT+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

En son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Yapılacak işlem

Tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse ALT tuşuna basarak odağı menü çubuğuna geçirmeyi, sonra da CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine geçmeyi deneyin.

F6

Menü veya araç çubuğu etkin olduğunda bir görev bölmesine geçme. (CTRL+SEKME tuşlarına birden çok kez basmanız gerekebilir.)

CTRL+SEKME

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği belirleme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesi görüntüleme.

CTRL+AŞAĞI

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI veya YUKARI

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Bir kısayol menüsünü açma; seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü açma.

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME veya END

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Seçili galeri listesinin başına veya sonuna gitme.

CTRL+HOME veya CTRL+END

Araştır görev bölmesini açma.

Alt+Tıklama

Araç çubuklarını, menüleri ve görev bölmelerini yeniden boyutlandırma

 1. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın.

 2. İstediğiniz araç çubuğunu veya görev bölmesini seçmek için CTRL+SEKME tuşlarına art arda basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Araç çubuğunun yeniden boyutlandırma

  1. Araç çubuğunda Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Boyut komutuna ve ardından ENTER tuşuna başın.

  3. Araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın. Tek seferde 1 pikseli yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarına basın.

  Araç çubuğunu taşıma

  1. Araç çubuğunda Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Taşı komutuna ve ardından ENTER tuşuna başın.

  3. Araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın. Tek seferde 1 pikseli taşımak için CTRL+ok tuşlarına basın. Araç çubuğunu çıkarmak için devamlı olarak AŞAĞI OK tuşuna basın. Araç çubuğunu sol veya sağ tarafa dikey olarak yerleştirmek için araç çubuğu tamamen sol veya sağ taraftayken sırasıyla SOL OK ya da SAĞ OK tuşlarına basın.

  Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

  1. Görev bölmesinde, ek komut menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Boyutlandır komutunu seçmek için önce AŞAĞI OK tuşuna, daha sonra da ENTER tuşuna basın.

  3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın. Tek seferde 1 pikseli yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

  Görev bölmesini taşıma

  1. Görev bölmesinde, ek komut menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Taşı komutunu seçmek için önce AŞAĞI OK tuşuna, daha sonra da ENTER tuşuna basın.

  3. Görev bölmesini konumlandırmak için ok tuşlarına basın. Tek seferde 1 pikseli taşımak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

 4. Taşımayı veya yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Kapalıysa listeyi açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

ALT+AŞAĞI

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya klasör yolu gibi bir girdiyi yazdığınız veya yapıştırdığınız boş bir kutudur.

Yapılacak işlem

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL veya SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Önceki klasöre gitme. Resim yazısı 4

ALT+1

Bir Düzey Yukarı Düğme resmi düğmesi: Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

ALT+2

Web’de ara Resim yazısı 4 düğmesi: İletişim kutusunu kapatma ve Web’de arama sayfanızı açma

ALT+3

Sil Resim yazısı 4 düğmesi: Seçili klasörü veya dosyayı silme.

ALT+3

Yeni Klasör Oluştur Resim yazısı 4 düğmesi: Yeni klasör oluşturma.

ALT+4

Görünümler Resim yazısı 4 düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapma.

ALT+5

Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü görüntüleme.

ALT+L

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusunun içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Konumlistesini açma.

F4 veya ALT+I

Dosya listesini yenileme.

F5

Not alma ve notları biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçilen metni veya öğeyi Pano'ya kopyalama.

CTRL+C

Pano'nun içeriğini yapıştırma.

CTRL+V

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL tuşu

Sağdan bir karakter silme.

DELETE tuşu

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL tuşu

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Yazım denetimi başlatma.

F7

Notları biçimlendirme

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçili metni vurgulama.

CTRL+SHIFT+H

Köprü ekleme.

CTRL+K

Köprüyü açma.

Not: İmleç, biçimlendirilmiş köprü metni içinde herhangi bir yerde olmalıdır.

ENTER

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+K

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+T

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+SHIFT+A

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+KISA ÇİZGİ

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+NOKTA

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+EĞİK ÇİZGİ

Bir paragrafa soldan girinti ekleme.

ALT+SHIFT+SAĞ

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

ALT+SHIFT+SOL

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+R

Seçili paragrafı ortalama.

CTRL+E

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metne yazı tipi uygulama.

CTRL+SHIFT+F, YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Seçili metne yazı tipi boyutu uygulama.

CTRL+SHIFT+P, YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Yazı Tipi görev bölmesini açma.

CTRL+D

Sayfaya öğe ekleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Geçerli sayfaya belge veya dosya ekleme.

ALT+I, F

Geçerli sayfaya çıktı olarak bir belge veya dosya ekleme.

ALT+I, O

Geçerli sayfada belge çıktılarını gösterme veya gizleme (OneNote Yüksek Karşıtlık modunda çalışırken).

ALT+SHIFT+P

Dosyadan resim ekleme.

ALT+I, P, F

Tarayıcı veya kameradan resim ekleme.

ALT+I, P, S

Ekran kırpma görüntüsü ekleme.

Not: Windows görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında yer alan OneNote simgesi etkin olmalıdır.

Windows logo tuşu+S

Geçerli tarihi ekleme.

ALT+SHIFT+D

Geçerli tarih ve saati ekleme.

ALT+SHIFT+F

Geçerli saati ekleme.

ALT+SHIFT+T

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Notları ve nesneleri seçme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçilen anahattı veya sayfayı iptal etme.

ESC

Seçilen notu veya nesneyi yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI OK

Seçilen notu veya nesneyi aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI OK

Seçilen notu veya nesneyi sola taşıma.

ALT+SHIFT+SOL OK

Seçilen notu veya nesneyi sağa taşıma.

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçme.

CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Sayfada alan ekleme veya kaldırma.

ALT+I, N tuşlarına, ardından YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna ve sonra ENTER’a basın

Seçilen notu veya nesneyi silme.

DELETE tuşu

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ OK

Notları etiketleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yapılacaklar etiketini uygulama, işaretleme veya temizleme.

CTRL+1

Önemli etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+2

Soru etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+4

Tanım etiketini uygulama veya temizleme.

CTRL+5

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+6

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+7

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+8

Özel etiket uygulama veya temizleme.

CTRL+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırma.

CTRL+0

Ana hatları kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Düzey 1'den başlayarak gösterme.

ALT+SHIFT+1

Düzey 2'ye genişletme.

ALT+SHIFT+2

Düzey 3'e genişletme.

ALT+SHIFT+3

Düzey 4'e genişletme.

ALT+SHIFT+4

Düzey 5'e genişletme.

ALT+SHIFT+5

Düzey 6'ya genişletme.

ALT+SHIFT+6

Düzey 7'ye genişletme.

ALT+SHIFT+7

Düzey 8'e genişletme.

ALT+SHIFT+8

Düzey 9'a genişletme.

ALT+SHIFT+9

Tüm düzeyleri genişletme.

ALT+SHIFT+0

Seçilen başlığa ilişkin gövde metnini gösterme.

ALT+SHIFT+=

Seçilen başlığa ilişkin gövde metnini gizleme.

ALT+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Dil ayarlarını belirleme

Not: Notlarınızın yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office 2007 Dil Ayarları iletişim kutusunda sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

Yapılacak işlem

Buna basın

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlama.

CTRL+SOL SHIFT TUŞU

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlama.

CTRL+RIGHT SHIFT

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırma.

SEKME

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma.

SHIFT+SEKME

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalarla ve yan notlarla çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

F11

Yeni bir OneNote penceresi açma.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açma.

CTRL+SHIFT+M

Geçerli sayfayı yazdırma.

CTRL+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekleme.

CTRL+N

Geçerli sayfa grubuna yeni bir alt sayfa ekleme.

CTRL+SHIFT+N

Tüm öğeleri seçme.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Geçerli sayfayı seçme.

CTRL+SHIFT+A
Seçilen sayfa bir sayfa grubunun parçasıysa, gruptaki tüm sayfaları seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

Sayfa sekmesinin boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+SOL KÖŞELİ AYRAÇ

Sayfa sekmesinin boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+SAĞ KÖŞELİ AYRAÇ

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşıma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI OK

Ekleme noktasını sayfa üst bilgisine taşıma.

CTRL+T

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydırma.

PAGE UP

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydırma.

PAGE DOWN

Geçerli sayfanın en üstüne gitme.

CTRL+HOME

Geçerli sayfanın en altına gitme.

CTRL+END

Bir sonraki paragrafa gitme.

CTRL+AŞAĞI

Bir önceki paragrafa gitme.

CTRL+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını yukarı taşıma veya sayfayı yukarı doğru genişletme.

CTRL+ALT+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını aşağı taşıma veya sayfayı aşağı doğru genişletme.

CTRL+ALT+AŞAĞI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sola taşıma veya sayfayı sola doğru genişletme.

CTRL+ALT+SOL OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sağa taşıma veya sayfayı sağa doğru genişletme.

CTRL+ALT+SAĞ OK

Bir sonraki not kapsayıcısına gitme.

ALT+AŞAĞI

Satırın başına gitme.

HOME tuşu

Satırın sonuna gitme.

END tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

SOL OK

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme.

ALT+SOL

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ

Yakınlaştırma.

ALT+CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Uzaklaştırma.

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Değişiklikleri kaydetme.

Not: OneNote çalışırken, notlarınız siz değiştirdikçe otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmeniz gerekli değildir.

CTRL+S

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni not defteri oluşturma.

ALT+N, N

Yeni bölüm oluşturma.

ALT+N, S

Bölüm açma.

CTRL+O

Sonraki bölüme gitme.

CTRL+SEKME

Önceki bölüme gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bölümde bir sonraki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE DOWN

Bölümde bir önceki sayfaya gitme.

CTRL+PAGE UP

Bölümün ilk sayfasına gitme.

ALT+HOME

Bölümün son sayfasına gitme.

ALT+END

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gitme.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gitme.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli bölümü taşıma.

ALT+F, R, V

Notları arama

Yapılacak işlem

Tuş

Ekleme noktasını Bul kutusuna taşıma.

CTRL+F

Arama kapsamını değiştirme.

CTRL+F, SEKME, AŞAĞI OK

Arama sırasında bir sonraki arama sonucuna gitme.

ENTER

Notları paylaşma

Notları başka kullanıcılarla paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Canlı paylaşım oturumu başlatma.

ALT+S, L, S

Paylaşılan bir oturuma katılma.

ALT+S, L, J

Paylaşılan bir oturumdan ayrılma.

ALT+S, L, L

Notları başka programlarla paylaşma

Yapılacak işlem

Buna basın

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderme.

CTRL+SHIFT+E

Seçili sayfayı Microsoft Office Word 2007 uygulamasına gönderme.

ALT+F, D, W

Microsoft Office Outlook 2007 üzerinde randevu oluşturma.

ALT+SHIFT+A

Microsoft Office Outlook 2007 üzerinde kişi oluşturma.

CTRL+SHIFT+C

Seçili olan notta Outlook Bugün görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+1

Seçili olan notta Outlook Yarın görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+2

Seçili olan notta Outlook Bu Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+3

Seçili olan notta Outlook Gelecek Hafta görevi oluşturma.

CTRL+SHIFT+4

Seçili olan notta Outlook Tarih Yok görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+5

Outlook Görevleri menüsünü açma.

ALT+K

Seçilen Outlook görevini açma.

CTRL+SHIFT+K

Seçili Outlook görevini tamamlandı olarak işaretleme.

CTRL+SHIFT+9

Seçili Outlook görevini silme.

CTRL+SHIFT+0

Paylaşılan not defterinde değişiklikleri eşitleme.

SHIFT+F9

Paylaşılan tüm not defterlerinde değişiklikleri eşitleme.

F9

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

Yapılacak işlem

Tuş

Parola koruması seçeneklerini belirleme.

ALT+F, S

Tüm parola korumalı bölümleri kilitleme

CTRL+ALT+L

Parola Koruması iletişim kutusundaki Parolayı Girin kutusunu seçme.

ALT+P

Parola Koruması iletişim kutusundaki Parolayı Doğrulayın kutusunu seçme.

ALT+C

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

OneNote’ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli kişiler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×