Windows’da Microsoft Word klavye kısayolları

Windows’da Microsoft Word klavye kısayolları

Bu makale Microsoft Word'deki tüm klavye kısayollarını gösterir. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows’ta Word ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Şu bağlantıya giderek bu klavye kısayollarını bir Word belgesi halinde edinebilirsiniz: Windows klavye kısayolları için Word 2016.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Birden çok tuşa birlikte basıp bırakmanızı gerektiren komutlar artı işaretiyle (+) gösterilir. Birden çok tuşa sırayla basmanızı gerektiren komutlar virgül işaretiyle (,) gösterilir.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Şeritte gezinmek için klavyeyi kullanma

Microsoft Word klavye kısayolları başvurusu

İşlev tuşu başvurusu

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Microsoft Word'de en sık kullanılan kısayollar gösterilir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

"Ne yapmak istiyorsunuz?" kutusuna gitme

Alt+Q

Açma

Ctrl+O

Kaydetme

Ctrl+S

Kapatma

Ctrl+W

Kesme

Ctrl+X

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Tümünü seçme

Ctrl+A

Kalın

Ctrl+B

İtalik

Ctrl+I

Altı çizili

Ctrl+U

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme

Ctrl+[

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme

Ctrl+]

Metni ortalama

Ctrl+E

Metni sola hizalama

Ctrl+L

Metni sağa hizalama

Ctrl+R

İptal etme

Esc

Geri alma

Ctrl+Z

Yineleme

Ctrl+Y

Yakınlaştırma

Alt+W, Q, ardından Yakınlaştır iletişim kutusunda istediğiniz değere Sekme tuşuyla gidin.

Şeritte gezinmek için klavyeyi kullanma

Şerit, Word’ün üst kısmında bulunan, sekmelerle düzenlenmiş çubuktur. Her sekme farklı bir şeridi gösterir. Şeritler gruplardan oluşur ve her grup bir veya daha fazla komut içerir. Word’deki her komuta kısayol kullanarak erişebilirsiniz.

Not: Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için erişim tuşları sağlayabilir.

Şeritteki sekmelerde gezinmek için iki yol vardır:

 • Şeride gitmek için Alt tuşuna basın ve sonra sekmeler arasında gezinmek için Sağ Ok ve Sol Ok tuşlarını kullanın.

 • Doğrudan şeritteki belirli bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını kullanın.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Backstage görünümünü kullanmak için Dosya sayfasını açın.

Alt+F

Temaları, renkleri ve sayfa kenarlığı gibi efektleri kullanmak için Tasarım sekmesini açın.

Alt+G

Yaygın biçimlendirme komutlarını, paragraf stillerini veya Bul aracını kullanmak için Giriş sekmesini açın.

Alt+H

Adres Mektup Birleştirme görevlerini yönetmek veya zarflar ve etiketlerle çalışmak için Postalar sekmesini açın.

Alt+M

Tablolar, resimler, şekiller, üst bilgiler veya metin kutuları eklemek için Ekle sekmesini açın.

Alt+N

Sayfa kenar boşlukları, sayfa yönlendirmesi, girintiler ve aralıklarla çalışmak için Düzen sekmesini açın.

Alt+P

Yardım içeriği bulmak üzere bir arama terimi yazmak için şeritteki "Göster" kutusunu açın.

Alt+Q, ardından arama terimini girin

Yazım Denetimi'ni kullanmak, yazım denetleme dillerini ayarlamak veya belgenizdeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için Gözden Geçir sekmesini açın.

Alt+R

İçindekiler tablosu, dipnotlar veya alıntılar tablosu eklemek için Başvurular sekmesini açın.

Alt+S

Okuma Modu veya Anahat görünümü gibi belgenin görünümünü veya modunu seçmek için Görünüm sekmesini açın. Ayrıca, Yakınlaştırma büyütme oranını ayarlayabilir ve birden çok belge penceresini yönetebilirsiniz.

Alt+W

 • Şerit sekmeleri listesine gitmek için Alt tuşuna, doğrudan bir sekmeye gitmek için klavye kısayoluna basın.

 • Şeritte gezinmek için Aşağı tuşuna basın. (JAWS bu işleme alt şeride gitmek için başvurur.)

 • Komutlar arasında gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 • O anda seçili olan gruba gitmek için Aşağı Ok tuşuna basın.

 • Şeritteki gruplar arasında gezinmek için Ctrl+Sağ veya Ctrl+Sol tuşlarına basın.

 • Şeritteki denetimler, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirilir:

  • Seçili komut bir düğmeyse bu komutu etkinleştirmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bölünmüş bir düğmeyse (başka bir deyişle ek seçenekler menüsünü açan bir düğmeyse) bu komutu etkinleştirmek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Seçenekler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin. Geçerli seçeneği belirlemek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

  • Seçili komut bir listeyse (örneğin, yazı tipi listesi) bu listeyi açmak için Aşağı tuşuna basın. Daha sonra, öğeler arasında gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanın.

  • Seçili komut bir galeriyse, komutu seçmek için Boşluk veya Enter tuşuna basın. Daha sonra öğeler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin.

İpucu: Birden fazla öğe satırı bulunan galerilerde, Sekme tuşu geçerli satırın başından sonuna doğru hareket eder ve satırın sonuna ulaştığında bir sonraki satırın başına geçer. Geçerli satırın sonunda Sağ tuşuna basarak yeniden geçerli satırın başına gidebilirsiniz.

Erişim tuşlarını kullanmak için:

 1. Alt tuşuna basın.

 2. Kullanmak istediğiniz şerit komutunun üstünde gösterilen kare Tuş İpucu'ndaki harfe basın.

Bastığınız harfe bağlı olarak, size başka Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Alt+F tuşlarına basarsanız Office Backstage Bilgi sayfası açılır ve bu sayfanın Tuş İpuçları farklıdır. Yeniden Alt tuşuna basarsanız, Tuş İpuçları gösterilir.

Aşağıdaki tabloda, yalnızca klavye kullanarak klavyenin odağını taşımanın bazı yolları listelenmiştir.

Bunu yapmak için

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanın.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

Sekme veya Shift+Sekme

Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşıma.

Sekme veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirme.

Aşağı Ok, Yukarı Ok, Sol Ok veya Sağ Ok

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Seçili bir öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Odağı pencerenin başka bir bölmesine (Resim Biçimlendir bölmesi, Dil Bilgisi bölmesi veya Seçim bölmesi gibi) taşıma.

F6

Şeritte seçili olan bir komutu veya denetimi etkinleştirme.

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritte seçili olan bir menüyü veya galeriyi açma.

Boşluk çubuğu veya Enter

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürme.

Enter

Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yapma.

Ctrl+Alt+5, ardından art arda Sekme tuşu

Kayan şekil gezintisinden çıkma ve normal gezintiye dönme.

Esc

Microsoft Word klavye kısayolları başvurusu

Belgeleri oluşturma ve düzenleme

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni belge oluşturma.

Ctrl+N

Belgeyi açma

Ctrl+O

Belgeyi kapatma

Ctrl+W

Belge penceresini bölme.

Alt+Ctrl+S

Belge penceresindeki bölmeyi kaldırma.

Alt+Shift+C veya Alt+Ctrl+S

Belgeyi kaydetme.

Ctrl+S

Yapılacak işlem

Tuş

Köprü ekleme.

Ctrl+K

Bir sayfa geriye gitme.

Alt+Sol

Bir sayfa ileri gitme.

Alt+Sağ Ok

Yenileme.

F9

Yapılacak işlem

Tuş

Belgeyi yazdırma.

Ctrl+P

Baskı önizlemeye geçme.

Alt+Ctrl+I

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşma.

Ok tuşları

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gitme.

Page Up veya Page Down

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gitme.

Ctrl+Home

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gitme.

Ctrl+End

Yapılacak işlem

Tuş

Açıklama ekleme (Düzeltme görev bölmesinde).

Alt+R, C

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Ctrl+Shift+E

Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapatma.

Alt+Shift+C

Şeritteki Gözden Geçir sekmesini seçme.

Alt+R, ardından bu sekmedeki komutlara gitmek için Aşağı tuşuna basın.

Yazım ve Dil Bilgisi'ni seçme

Alt+R, S

Yapılacak işlem

Tuş

Gezinti görev bölmesinde arama kutusunu açma.

Ctrl+F

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirme.

Ctrl+H

Sayfaya, yer işaretine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gitme.

Ctrl+G

Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yapma.

Alt+Ctrl+Z

Gidilecek yer

Tuş

Sola doğru bir karakter

Sol Ok

Sağa doğru bir karakter

Sağ Ok

Sola doğru bir sözcük

Ctrl+Sol

Sağa doğru bir sözcük

Ctrl+Sağ

Yukarı doğru bir paragraf

Ctrl+Yukarı

Aşağı doğru bir paragraf

Ctrl+Aşağı

Sola doğru bir hücre (tabloda)

Shift+Sekme

Sağa doğru bir hücre (tabloda)

Sekme

Yukarı doğru bir satır

Yukarı Ok

Aşağı doğru bir satır

Aşağı Ok

Satırın sonuna

End

Satırın başına

Home

Pencerenin üst tarafına

Alt+Ctrl+Page Up

Pencerenin sonuna

Alt+Ctrl+Page Down

Bir ekran yukarıya (kaydırma)

Page Up

Bir ekran aşağıya (kaydırma)

Page Down

Sonraki sayfanın üst tarafına

Ctrl+Page Down

Önceki sayfanın üst tarafına

Ctrl+Page Up

Belgenin sonuna

Ctrl+End

Belgenin başına

Ctrl+Home

Önceki düzeltmeye

Shift+F5

Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma

Shift+F5

Yapılacak işlem

Tuş

İçindekiler sayfası girişini işaretleme.

Alt+Shift+O

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretleme.

Alt+Shift+I

Alıntı seçeneklerini seçme

Alt+Shift+F12, Boşluk çubuğu

Dizin girdisini işaretleme.

Alt+Shift+X

Dipnot ekleme.

Alt+Ctrl+F

Son not ekleme.

Alt+Ctrl+D

Sonraki dipnota gidin.

Alt+Shift+>

Önceki dipnota gidin.

Alt+Shift+<

"Ne yapmak istiyorsunuz?" adımına ve Akıllı Arama'ya gidin.

Alt+Q

Farklı görünümlerde belgelerle çalışma

Word, belgenin birkaç farklı görünümünü sunar. Her görünüm, belirli görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırır. Örneğin, Okuma Modu belgenin iki sayfasını yan yana görüntülemenizi ve sonraki sayfaya gitmek için ok kullanmanızı sağlar.

Yapılacak işlem

Tuş

Okuma Modu görünümü geçme

Alt+W, F

Sayfa Düzeni görünümüne geçme.

Alt+Ctrl+P

Anahat görünümüne geçme.

Alt+Ctrl+O

Taslak görünüme geçme.

Alt+Ctrl+N

Bu kısayolların geçerli olması için belgenin Anahat görünümünde olması gerekir.

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı yükseltme.

Alt+Shift+Sol

Paragrafı indirgeme.

Alt+Shift+Sağ

Düzeyi gövde metnine düşürme.

Ctrl+Shift+N

Seçili paragrafları yukarı kaydırma.

Alt+Shift+Yukarı Ok

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı Ok

Başlığın altındaki metni genişletme.

Alt+Shift+Artı İşareti

Başlığın altındaki metni daraltma.

Alt+Shift+Eksi İşareti

Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daraltma.

Alt+Shift+A

Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya gösterme.

Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu

Metnin ilk satırını veya tüm metni gösterme.

Alt+Shift+L

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterme.

Alt+Shift+1

Başlık n konumuna kadar olan tüm başlıkları gösterme.

Alt+Shift+n

Sekme karakteri ekleme.

Ctrl+Sekme

Yapılacak işlem

Tuş

Belgenin başına gitme.

Home

Belgenin sonuna gitme.

End

n numaralı sayfaya gitme.

n (n, gitmek istediğiniz sayfa numarasıdır), Enter

Okuma modundan çıkma.

Esc

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

Shift tuşunu basılı tutup, imleci taşımak için ok tuşlarını kullanarak metni seçin

Yapılacak işlem

Tuş

Genişletme modunu etkinleştirme.

F8

En yakın karakteri seçme.

F8, ardından Sol veya Sağ Ok tuşuna basın

Seçim boyutunu büyütme.

F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)

Seçim boyutunu küçültme.

Shift+F8

Genişletme modunu devre dışı bırakma.

Esc

Seçimi sağa doğru bir karakter uzatma.

Shift+Sağ Ok

Seçimi sola doğru bir karakter uzatma.

Shift+Sol Ok

Seçimi sözcüğün sonuna uzatma.

Ctrl+Shift+Sağ

Seçimi sözcüğün başına uzatma.

Ctrl+Shift+Sol

Seçimi satırın sonuna uzatma.

Shift+End

Seçimi satırın başına uzatma.

Shift+Home

Seçimi bir satır aşağı uzatma.

Shift+Aşağı Ok

Seçimi bir satır yukarı uzatma.

Shift+Yukarı Ok

Seçimi paragrafın sonuna uzatma.

Ctrl+Shift+Aşağı

Seçimi paragrafın başına uzatma.

Ctrl+Shift+Yukarı

Seçimi bir ekran aşağı uzatma.

Shift+Page Down

Seçimi bir ekran yukarı uzatma.

Shift+Page Up

Seçimi belgenin başına uzatma.

Ctrl+Shift+Home

Seçimi belgenin sonuna uzatma.

Ctrl+Shift+End

Seçimi pencerenin sonuna uzatma.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzatma.

Ctrl+A

Metnin dikey bloğunu seçme.

Ctrl+Shift+F8, ardından ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Seçimi belgenin belirli bir yerine uzatma.

F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Yapılacak işlem

Tuş

Soldan bir karakter silme.

Geri Al

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+Delete

Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarma.

Ctrl+X

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Depo'ya kesme. (Depo, farklı konumlardan metin grupları toplamanıza ve bunları başka bir konuma yapıştırmanıza olanak tanıyan bir özelliktir.

Ctrl+F3

Yapılacak işlem

Tuş

Office Panosu'nu açma.

Giriş sekmesine gitmek için Alt+H tuşlarına, ardından F, O tuşlarına basın.

Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopyalama.

Ctrl+C

Seçili metni veya grafiği Office Panosu için kesme.

Ctrl+X

En son eklemeyi veya yapıştırılmış öğeyi Office Panosu'ndan yapıştırma.

Ctrl+V

Metin ve grafikleri bir kez taşıma.

F2 (sonra imleci hareket ettirin ve Enter tuşuna basın)

Metin veya grafikleri bir kez kopyalama.

Shift+F2 (sonra imleci hareket ettirin ve Enter tuşuna basın)

Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu açma.

Alt+F3

Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Depo'ya kesme.

Ctrl+F3

Depo içeriğini yapıştırma.

Ctrl+Shift+F3

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırma.

Alt+Shift+R

Düzenleme ve tablolar arasında taşıma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki hücrenin içeriğini seçme.

Sekme

Önceki hücrenin içeriğini seçme.

Shift+Sekme

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme.

Shift tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna art arda basın

Sütun seçme.

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütunu yukarıdan aşağıya seçmek için Shift+Alt+Page Down tuşlarına basın.

 • Sütunu aşağıdan yukarıya seçmek için Shift+Alt+Page Up tuşlarına basın.

Bütün satırı seçme

Satırın sonuna, satırdaki ilk hücreye (en soldaki) veya son hücreye (en sağdaki) gitmek için ok tuşlarını kullanın.

 • Satırı soldan sağa doğru seçmek için, satırdaki ilk hücrede Shift+Alt+End tuşlarına basın.

 • Satırı sağdan sola doğru seçmek için, satırdaki son hücrede Shift+Alt+Home tuşlarına basın.

Seçimi (veya bloğu) genişletme.

Ctrl+Shift+F8, ardından ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Bütün tabloyu seçme.

Sayısal tuş takımında Alt+5 (Num Lock kapalıyken)

Gidilecek yer

Tuş

Satırda bir sonraki hücreye

Sekme

Satırda bir önceki hücreye

Shift+Sekme

Satırda ilk hücreye

Alt+Home

Satırda son hücreye

Alt+End

Sütunda ilk hücreye

Alt+Page Up

Sütunda ilk hücreye

Alt+Page Down

Önceki satıra

Yukarı Ok

Sonraki satıra

Aşağı Ok

Yukarı satıra

Alt+Shift+Yukarı Ok

Aşağı satıra

Alt+Shift+Aşağı Ok

Eklenenler

Tuş

Hücreye yeni paragraflar

Enter

Hücrede sekme karakterleri

Ctrl+Sekme

Karakter ve paragraf biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+D

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

Shift+F3

Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendirme.

Ctrl+Shift+A

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+K

Alt çizgi uygulama.

Ctrl+U

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizme

Ctrl+Shift+W

Metnin altını çift çizme.

Ctrl+Shift+D

Gizli metin biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Shift+H

İtalik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirme.

Ctrl+Shift+K

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygulama.

Ctrl+Eşittir İşareti

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

Ctrl+Shift+Artı İşareti

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirme.

Ctrl+Shift+Q

Yapılacak işlem

Tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+F

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Ctrl+Shift+>

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+<

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

Ctrl+]

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

Ctrl+[

Yapılacak işlem

Tuş

Metinden biçimi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Kopyalanmış biçimi metne uygulama.

Ctrl+Shift+V

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

Ctrl+J

Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

Ctrl+R

Paragrafı sola yaslama.

Ctrl+L

Paragrafa soldan girinti verme.

Ctrl+M

Paragrafın sol girintisini kaldırma.

Ctrl+Shift+M

Asılı girinti oluşturma.

Ctrl+T

Asılı girintiyi azaltma.

Ctrl+Shift+T

Paragraf biçimlendirmesini kaldırır.

Ctrl+Q

Yapılacak işlem

Tuş

Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme.

Ctrl+Shift+* (sayısal tuş takımındaki yıldız işareti çalışmaz)

Metin biçimlendirmesini gözden geçirme.

Shift+F1 (ardından, gözden geçirmek istediğiniz biçimlendirmeyle metne tıklayın)

Biçimi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Biçimleri yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Yapılacak işlem

Tuş

Tek aralıklı satırlar.

Ctrl+1

Çift aralıklı satırlar.

Ctrl+2

1,5 satır aralığı ayarlama.

Ctrl+5

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekleme veya kaldırma.

Ctrl+0 (sıfır)

Bunu yapmak için

Tuş

Stil Uygula görev bölmesini açma.

Ctrl+Shift+S

Stiller görev bölmesini açma.

Alt+Ctrl+Shift+S

Otomatik Biçim'i başlatma.

Alt+Ctrl+K

Normal stilini uygulama.

Ctrl+Shift+N

Başlık 1 stilini uygulama.

Alt+Ctrl+1

Başlık 2 stilini uygulama.

Alt+Ctrl+2

Başlık 3 stilini uygulama.

Alt+Ctrl+3

Stiller görev bölmesini kapatmak için

 1. Stiller görev bölmesi seçili değilse, seçmek için F6 tuşuna basın.

 2. Ctrl+Ara Çubuğu’na basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter'a basın.

Bunu eklemek için

Tuş

Alan

Ctrl+F9

Satır sonu

Shift+Enter

Sayfa sonu

Ctrl+Enter

Sütun sonu

Ctrl+Shift+Enter

Uzun tire

Alt+Ctrl+Eksi İşareti (sayısal tuş takımında)

Tire

Ctrl+Eksi İşareti (sayısal tuş takımı)

İsteğe bağlı kısa çizgi

Ctrl+Kısa Çizgi

Bölünemez kısa çizgi

Ctrl+Shift+Kısa Çizgi

Bölünemez boşluk

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Telif hakkı simgesi

Alt+Ctrl+C

Tescilli ticari marka simgesi

Alt+Ctrl+R

Ticari marka simgesi

Alt+Ctrl+T

Üç nokta

Alt+Ctrl+Nokta

Tek sol tırnak işareti

CTRL+` (tek tırnak işareti), ` (tek tırnak işareti)

Tek sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), ' (tek tırnak işareti)

Çift sol tırnak işareti

CTRL+` (tek tırnak işareti), Shift+' (tek tırnak işareti)

Çift sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), SHIFT+' (tek tırnak işareti)

Otomatik Metin girdisi

Enter (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra ve Ekran İpucu görüntülendiğinde)

Yapılacak işlem

Tuş

Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi ( euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazdıktan sonra Alt tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.

Karakter kodu, Alt+X

Seçili karakter Unicode karakter kodunu bulma

Alt+X

Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.

Alt+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

Nesneleri ekleme ve düzenleme

 1. Nesne iletişim kutusunu açmak için Alt, N, J ve sonra J tuşlarına basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Nesne türünü seçmek için Aşağı Ok tuşuna, nesne oluşturmak için de Enter tuşuna basın.

  • Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için Ctrl+Sekme tuşlarına basın, ardından Sekme tuşuna basın ve eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.

 1. İmleç, belgenizde nesnenin sol tarafındayken, Sekme+Sağ Ok tuşlarına basarak nesneyi seçin.

 2. Shift+F10 tuşlarına basın.

 3. Nesne adı'na gitmek için sırasıyla Sekme tuşuna, Enter tuşuna, ardından bir kez daha Enter tuşuna basın.

 1. SmartArt seçmek için Alt, N ve ardından M tuşuna basıp bırakın.

 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.

 3. Sekme tuşunun ardından istediğiniz grafiği seçmek için ok tuşlarını kullanın.

 4. Enter tuşuna basın.

 1. WordArt seçmek için Alt, N ve ardından W tuşuna basıp bırakın.

 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçtikten sonra Enter tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

 4. WordArt nesnesini seçmek için Esc tuşuna basın, ardından nesneyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 5. Belgeye dönmek için Esc tuşuna bir kez daha basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

Not: Bu klavye kısayollarını kullanmak için Alt+M tuşlarına basmanız veya Postalar'a tıklamanız gerekir.

Yapılacak işlem

Tuş

Adres mektup birleştirmeyi önizleme.

Alt+Shift+K

Belgeyi birleştirme.

Alt+Shift+N

Birleştirilmiş belgeyi yazdırma.

Alt+Shift+M

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenleme.

Alt+Shift+E

Adres mektup birleştirme alanı ekleme.

Alt+Shift+F

Yapılacak işlem

Tuş

DATE alanı ekleme.

Alt+Shift+D

LISTNUM alanı ekleme.

Alt+Ctrl+L

Bir sayfa alanı ekleyin.

Alt+Shift+P

TIME alanı ekleme.

Alt+Shift+T

Boş alan ekleme.

Ctrl+F9

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirme.

Ctrl+Shift+F7

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Alanın bağlantısını kesme.

Ctrl+Shift+F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

Shift+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

Alt+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

Alt+Shift+F9

Sonraki alana gitme.

F11

Önceki alana gitme.

Shift+F11

Alanı kilitleme.

Ctrl+F11

Alanın kilidini açma.

Ctrl+Shift+F11

Dil Çubuğu

Her belgenin bir varsayılan dili vardır; bu normalde bilgisayarınızın işletim sisteminin varsayılan diliyle aynı olur. Ancak belgeniz farklı bir dilde sözcükler veya tümcecikler de içeriyorsa, söz konusu sözcükler için yazım denetleme dili ayarlamak iyi olabilir. Bu, söz konusu tümceciklerde yazımı ve dil bilgisini denetleme olanağı sağlamakla kalmaz, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilerin bunları işleyebilmesini de sağlar.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazım Denetleme Dilini Ayarla iletişim kutusunu açma

Alt+R, U, L

Yazım denetleme dilleri listesini gözden geçirme

Aşağı Ok

Varsayılan dilleri ayarlama

Alt+R, L

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

Alt+~

101 klavyesinde Kore Dili Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

Sağ Alt

101 klavyesinde Çince Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

Ctrl+Ara Çubuğu

İşlev tuşu başvurusu

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım alma veya Office.com'u ziyaret etme.

F1

Metin ve grafikleri taşıma.

F2

Son eylemi yineleme.

F4

Git komutunu seçme (Giriş sekmesi).

F5

Sonraki bölme veya çerçeveye gitme.

F6

Yazım Denetimi komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi).

F7

Seçimi genişletme.

F8

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Tuş İpuçlarını gösterme.

F10

Sonraki alana gitme.

F11

Farklı Kaydet komutunu seçme.

F12

Yapılacak işlem

Tuş

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatma veya biçimlendirmeyi gösterme.

Shift+F1

Metni kopyalama.

Shift+F2

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

Shift+F3

Bul veya Git eylemini yineleme.

Shift+F4

Son değişikliğe gitme.

Shift+F5

Önceki bölme veya çerçeveye gitme (F6 tuşuna bastıktan sonra).

Shift+F6

Eşanlamlılar komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu).

Shift+F7

Seçim boyutunu küçültme.

Shift+F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

Shift+F9

Kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Önceki alana gitme.

Shift+F11

Kaydet komutunu seçme.

Shift+F12

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Baskı Önizleme komutunu seçme.

Ctrl+F2

Depo'ya kesme.

Ctrl+F3

Pencereyi kapatma.

Ctrl+F4

Sonraki pencereye gitme.

Ctrl+F6

Boş alan ekleme.

Ctrl+F9

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütme.

Ctrl+F10

Alanı kilitleme.

Ctrl+F11

komutunu seçme.

Ctrl+F12

Yapılacak işlem

Tuş

Depo içeriğini ekleme.

Ctrl+Shift+F3

Yer işaretini düzenleme.

Ctrl+Shift+F5

Önceki pencereye gider.

Ctrl+Shift+F6

Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirme.

Ctrl+Shift+F7

Seçimi veya bloğu genişletme.

Ctrl+Shift+F8, ardından ok tuşlarından birine basın

Alanın bağlantısını kesme.

Ctrl+Shift+F9

Alanın kilidini açma.

Ctrl+Shift+F11

Yazdır komutunu seçme.

Ctrl+Shift+F12

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki alana gitme.

Alt+F1

Yeni Yapı Taşı oluşturma.

Alt+F3

Word'den çıkma.

Alt+F4

Program pencere boyutunu geri yükleme.

Alt+F5

Açık iletişim kutusundan belgeye geri gitme (bu eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir).

Alt+F6

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma.

Alt+F7

Makro çalıştırma.

Alt+F8

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

Alt+F9

Seçim görev bölmesini görüntüleme.

Alt+F10

Microsoft Visual Basic kodunu görüntüleme.

Alt+F11

Yapılacak işlem

Tuş

Önceki alana gitme.

Alt+Shift+F1

Kaydet komutunu seçme.

Alt+Shift+F2

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

Alt+Shift+F9

Kullanılabilir bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüleme.

Alt+Shift+F10

İçindekiler kapsayıcısı etkin durumdayken, İçindekiler kapsayıcısında İçindekiler Tablosu düğmesini seçin.

Alt+Shift+F12

Yapılacak işlem

Tuş

Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüleme.

Ctrl+Alt+F1

komutunu seçme.

Ctrl+Alt+F2

Bu makale, klavye kısayollarının özelleştirilmesini veya makrolar için kısayol oluşturulmasını veya Otomatik Metin konusunu kapsamaz.

Microsoft Word Starter kullanıyorsanız, Word için listelenen özelliklerin tümünün Word Starter sürümünde desteklenmediğini unutmayın. Word Starter sürümünde kullanılabilen özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Word Starter özellik desteği.

Bu makalede

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

Microsoft Office temel bilgileri

Şeritte gezinme

Microsoft Word için hızlı başvuru

İşlev tuşu başvurusu

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

İki veya daha fazla tuşun aynı anda basıldığı klavye kısayolları için basılacak tuşlar Microsoft Word 2010 Yardımı'nda artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

 • Makaledeki tüm bölümleri genişletmek için, Tümünü göster seçilene kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Tüm bölümleri daraltmak için yeniden Enter tuşuna basın.

 • Makalenin yalnızca bir bölümünü genişletmek için, söz konusu bölümün başlığı ve simgesi seçilene kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Bölümü daraltmak için yeniden Enter tuşuna basın.

Önemli: Aramaya başlamadan önce, Tümünü Göster seçilene kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın.

 1. Ctrl+F tuşlarına basın.

  İmleç, yazmanıza hazır durumdayken Ara iletişim kutusu açılır.

 2. Kutuya arama metnini yazın.

 3. Enter tuşuna basın.

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster seçilene kadar Sekme tuşuna basın, Enter'a basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Microsoft Office temel bilgileri

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

Alt+Sekme

Önceki pencereye geçme.

Alt+Shift+Sekme

Etkin Pencereyi kapatma.

Ctrl+W veya Ctrl+F4

Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükler.

Alt+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.

F6

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme (saat yönünün tersi).

Shift+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

Ctrl+F6

Önceki pencereye geçme.

Ctrl+Üst Karakter+F6

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

Ctrl+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

Print Screen

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

Alt+Print Screen

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

Sekme

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

Shift+Sekme

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

Ctrl+Sekme

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

Ctrl+Shift+Sekme

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

Ara Çubuğu

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

Alt+ bir seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

Alt+Aşağı Ok

Açılır listeden seçenek belirleme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

Esc

Seçili komutu çalıştırma.

Enter

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir girdiyi yazabileceğiniz veya yapıştırabileceğiniz boş bir kutudur.

Bunu yapmak için

Tuş

Girişin başına gitme.

Home

Girişin sonuna gitme.

Bitir

Bir karakter sola veya sağa gitme.

Sol Ok veya Sağ Ok

Bir sözcük sola gitme.

Ctrl+Sol Ok

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ Ok

Soldaki bir karakteri seçme veya seçimi kaldırma.

ÜstKrkt+Sol Ok

Sağdaki bir karakteri seçme veya seçimi kaldırma.

ÜstKrkt+Sağ Ok

Soldaki bir sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma.

Ctrl+Shift+Sol

Sağdaki bir sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma.

Ctrl+Shift+Sağ Ok

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

Üst Karakter+Home

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+End

Yapılacak işlem

Tuş

iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+F12 veya Ctrl+O

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme.

F12

Seçili klasörü veya dosyayı açma.

Enter

Seçili klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

GERİ AL

Seçili klasörü veya dosyayı silme.

DELETE

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme.

Shift+F10

Seçeneklerde ileri doğru gitme.

Sekme

Seçeneklerde geriye doğru gitme.

Shift+Sekme

Konumlistesini açma.

F4 veya ALT+I

Yapılacak işlem

Tuş

Eylemi iptal etme.

Esc

Eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Yapılacak işlem

Tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

F6

Menü etkin olduğunda bir görev bölmesine gitme. (Ctrl+Sekme tuşlarına birden çok kez basmanız gerekebilir.)

Ctrl+Sekme

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği belirleme.

Sekme veya Shift+Sekme

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesi görüntüleme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

Boşluk çubuğu veya Enter

Seçili galeri öğesi için açılır menü açma.

Shift+F10

Galeriden ilk veya son öğeyi seçme.

Home veya End

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma.

Page Up veya Page Down

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Ctrl+Ara Çubuğu’na basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter'a basın.

Görev bölmesini taşıma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Ctrl+Ara Çubuğu’na basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve Enter tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini taşıyın ve Enter tuşuna basın.

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. Ctrl+Ara Çubuğu’na basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Boyut'u seçin ve Enter tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini yeniden boyutlandırın ve Enter tuşuna basın.

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Kullanılabilir bir eylem veya Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesi düğme görüntüsü ya da Yapıştırma seçenekleri düğmesi düğme görüntüsü için menü veya iletiyi görüntüleyin. Birden çok eylem varsa, sonraki eyleme geçin ve onun menüsünü veya iletisini görüntüleyin.

Alt+Shift+F10

Kullanılabilir eylemler menüsünde seçenekler arasında hareket etme.

Ok tuşları

Kullanılabilir eylemler menüsünde seçili öğe eylemini gerçekleştirir.

Enter

Kullanılabilir eylemler menüsünü veya iletiyi kapatma.

Esc

İpuçları

 • Bir eylem her kullanılabilir olduğunda sesle bilgilendirilmek isteyebilirsiniz (Word Starter sürümünde kullanılamaz). Sesli ipuçlarını duymak için ses kartınız olmalıdır. Microsoft Office Sounds'un da bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.

 • Internet erişiminiz varsa Office.com konumundan Microsoft Office Sounds'u yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra şunları yapın:

  1. Word Seçenekleri'ni açmak için Alt+F, T tuşlarına basın.

  2. Gelişmiş'i seçmek için A tuşuna, ardından da Word'le çalışmak için gelişmiş seçenekler'e gitmek için Sekme tuşuna basın.

  3. Genel’in altında Sesli olarak uyar onay kutusuna gitmek için Alt+S tuşlarına iki kez bastıktan sonra Ara Çubuğu'na basın.

  4. Tamam'ı seçmek için Sekme tuşuna art arda basıp son olarak da Enter tuşuna basın.

   Not: Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde, bu ayar ses desteği olan tüm Office programlarını etkiler.

Şeritte gezinme

Erişim tuşları çok az tuşa basarak komutu hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlar; programın neresinde olduğunuzun önemi yoktur. Word 2010 uygulamasındaki komutlara erişim tuşu kullanarak erişilebilir. İkiyle beş arası tuşa dokunarak en fazla komuta erişebilirsiniz. Erişim tuşu kullanmak için:

 1. Alt tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada N tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

  Not: Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için Alt tuşuna basın.

Office Şeridi'ne sahip programlarla çalışmak için klavye kullanmanın başka bir yolu da, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı sekmeler ve komutlar arasında hareket ettirmektir. Aşağıdaki tabloda fare kullanmadan klavye odağını taşımanın bazı yolları listelenmektedir.

Bunu yapmak için

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçin ve erişim tuşlarını etkinleştirin.

Alt veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.

Şeritteki başka bir sekmeye gitme.

Etkin sekmeyi seçmek için F10, ardından da Sol Ok veya Sağ Ok

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Pencerenin şu alanlarını seçmek için odağı taşıma:

 • Şeridin etkin sekmesi

 • Açık görev bölmeleri

 • Pencerenin altındaki durum çubuğu

 • Belgeniz

F6

Odağı, sırasıyla ileri veya geriye doğru şerit üstündeki komutlarda taşıma.

Sekme veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa ilerleme.

Aşağı Ok, Yukarı Ok, Sol Ok veya Sağ Ok

Şerit'te seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

Boşluk çubuğu veya Enter

Şerit'te seçili olan menü veya galeriyi açma.

Boşluk çubuğu veya Enter

Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

Enter

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürme.

Enter

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.)

F1

Microsoft Word için hızlı başvuru

Belgeler ve web sayfalarıyla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Bölünemez boşluk oluşturma.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Bölünemez kısa çizgi oluşturma.

Ctrl+Shift+Kısa Çizgi

Harfleri kalın yapar.

Ctrl+B

Harfleri italik yapar.

Ctrl+I

Harflerin altını çizme.

Ctrl+U

Yazı tipi boyutunu bir değer küçültme.

Ctrl+Shift+<

Yazı tipi boyutunu bir değer büyütme.

Ctrl+Shift+>

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

Ctrl+[

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

Ctrl+]

Paragraf veya karakter biçimlendirmesini kaldırma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Seçili metin veya nesneyi kopyalama.

Ctrl+C

Seçili metin veya nesneyi kesme.

Ctrl+X

Seçili metin veya nesneyi yapıştırma.

Ctrl+V

Özel yapıştırma

Ctrl+Alt+V

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırma

Ctrl+Shift+V

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Sözcük Sayımı iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+G

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni belge oluşturma.

Ctrl+N

Belgeyi açma

Ctrl+O

Belgeyi kapatma

Ctrl+W

Belge penceresini bölme.

Alt+Ctrl+S

Belge penceresindeki bölmeyi kaldırma.

Alt+Shift+C veya Alt+Ctrl+S

Belgeyi kaydetme.

Ctrl+S

Yapılacak işlem

Tuş

Gezinti görev bölmesini açma (belge aramak için).

Ctrl+F

Bulmayı yineleme (Bul ve Değiştir penceresini kapattıktan sonra).

Alt+Ctrl+Y

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirme.

Ctrl+H

Sayfaya, yer işaretine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gitme.

Ctrl+G

Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yapma.

Alt+Ctrl+Z

Göz atma seçeneklerinin listesini açma. Seçeneği belirlemek için ok tuşlarına basın; belirlenen seçeneği kullanarak belgeye göz atmak için Enter tuşuna basın.

Alt+Ctrl+Home

Önceki göz atma nesnesini taşıma (göz atma seçenekleri kümesi).

Ctrl+Page Up

Sonraki göz atma nesnesini taşır (göz atma seçenekleri kümesi).

Ctrl+Page Down

Yapılacak işlem

Tuş

Sayfa Düzeni görünümüne geçme.

Alt+Ctrl+P

Anahat görünümüne geçme.

Alt+Ctrl+O

Taslak görünüme geçme.

Alt+Ctrl+N

Bunu yapmak için

Tuş

Paragrafı yükseltme.

Alt+Shift+Sol

Paragrafı indirgeme.

Alt+Shift+Sağ

Düzeyi gövde metnine düşürme.

Ctrl+Shift+N

Seçili paragrafları yukarı kaydırma.

Alt+Shift+Yukarı Ok

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı Ok

Başlığın altındaki metni genişletme.

Alt+Shift+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma.

Alt+Shift+Eksi İşareti

Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daraltma.

Alt+Shift+A

Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya gösterme.

Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu

Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterme.

Alt+Shift+L

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterme.

Alt+Shift+1

Başlık n konumuna kadar olan tüm başlıkları gösterme.

Alt+Shift+n

Sekme karakteri ekleme.

Ctrl+Sekme

Yapılacak işlem

Tuş

Belgeyi yazdırma.

Ctrl+P

Baskı önizlemeye geçme.

Alt+Ctrl+I

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşma.

Ok tuşları

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gitme.

Page Up veya Page Down

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gitme.

Ctrl+Home

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gitme.

Ctrl+End

Yapılacak işlem

Tuş

Açıklama ekleme.

Alt+Ctrl+M

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Ctrl+Shift+E

Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapatma.

Alt+Shift+C

Not: Bazı ekran okuyucular Tam Ekran Okuma görünümüyle uyumlu olmayabilir.

Bunu yapmak için

Tuş

Belgenin başına gitme.

Home

Belgenin sonuna gitme.

End

n numaralı sayfaya gitme.

n, Enter

Okuma düzeni görünümünden çıkma.

Esc

Bunu yapmak için

Tuş

İçindekiler sayfası girişini işaretleme.

Alt+Shift+O

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretleme.

Alt+Shift+I

Alıntı seçeneklerini girme

Alt + Shift + F12, Boşluk çubuğu

Dizin girdisini işaretleme.

Alt+Shift+X

Dipnot ekleme.

Alt+Ctrl+F

Son not ekleme.

Alt+Ctrl+D

Bunu yapmak için

Tuş

Köprü ekleme.

Ctrl+K

Bir sayfa geriye gitme.

Alt+Sol

Bir sayfa ileri gitme.

Alt+Sağ Ok

Yenileme.

F9

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

Yapılacak işlem

Tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+GERİ AL

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

Ctrl+DELETE

Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarma.

Ctrl+X

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Depo'ya kesme.

Ctrl+F3

Yapılacak işlem

Tuş

Office Panosu'nu açma.

Giriş sekmesine gitmek için Alt+H tuşlarına, ardından F, O tuşlarına basın.

Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopyalama.

Ctrl+C

Seçili metni veya grafiği Office Panosu için kesme.

Ctrl+X

En son eklemeyi veya yapıştırılmış öğeyi Office Panosu'ndan yapıştırma.

Ctrl+V

Metin ve grafikleri bir kez taşıma.

F2 (sonra imleci hareket ettirin ve Enter tuşuna basın)

Metin veya grafikleri bir kez kopyalama.

Shift+F2 (sonra imleci hareket ettirin ve Enter tuşuna basın)

Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu açma.

Alt+F3

Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Depo'ya kesme.

Ctrl+F3

Depo içeriğini yapıştırma.

Ctrl+Shift+F3

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırma.

Alt+Shift+R

Bunu eklemek için

Tuş

Alan

Ctrl+F9

Satır sonu

Shift+Enter

Sayfa sonu

Ctrl+Enter

Sütun sonu

Ctrl+Shift+Enter

Uzun tire

Alt+Ctrl+Eksi İşareti

Tire

Ctrl+Eksi İşareti

İsteğe bağlı kısa çizgi

Ctrl+Kısa Çizgi

Bölünemez kısa çizgi

Ctrl+Shift+Kısa Çizgi

Bölünemez boşluk

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Telif hakkı simgesi

Alt+Ctrl+C

Tescilli ticari marka simgesi

Alt+Ctrl+R

Ticari marka simgesi

Alt+Ctrl+T

Üç nokta

Alt+Ctrl+Nokta

Tek sol tırnak işareti

CTRL+` (tek tırnak işareti), ` (tek tırnak işareti)

Tek sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), ' (tek tırnak işareti)

Çift sol tırnak işareti

CTRL+` (tek tırnak işareti), Shift+' (tek tırnak işareti)

Çift sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), SHIFT+' (tek tırnak işareti)

Otomatik Metin girdisi

Enter (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra ve Ekran İpucu görüntülendiğinde)

Bunu yapmak için

Tuş

Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi ( euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazdıktan sonra Alt tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.

Karakter kodu, Alt+X

Seçili karakter Unicode karakter kodunu bulma

Alt+X

Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.

Alt+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

Shift tuşunu basılı tutup, imleci taşımak için ok tuşlarını kullanarak metni seçin.

Yapılacak işlem

Tuş

Genişletme modunu etkinleştirme.

F8

En yakın karakteri seçme.

F8, ardından Sol veya Sağ Ok tuşuna basın

Seçim boyutunu büyütme.

F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)

Seçim boyutunu küçültme.

Shift+F8

Genişletme modunu devre dışı bırakma.

Esc

Seçimi sağa doğru bir karakter uzatma.

Shift+Sağ Ok

Seçimi sola doğru bir karakter uzatma.

Shift+Sol Ok

Seçimi sözcüğün sonuna uzatma.

Ctrl+Shift+Sağ

Seçimi sözcüğün başına uzatma.

Ctrl+Shift+Sol

Seçimi satırın sonuna uzatma.

Shift+End

Seçimi satırın başına uzatma.

Shift+Home

Seçimi bir satır aşağı uzatma.

Shift+Aşağı Ok

Seçimi bir satır yukarı uzatma.

Shift+Yukarı Ok

Seçimi paragrafın sonuna uzatma.

Ctrl+Shift+Aşağı

Seçimi paragrafın başına uzatma.

Ctrl+Shift+Yukarı

Seçimi bir ekran aşağı uzatma.

Shift+Page Down

Seçimi bir ekran yukarı uzatma.

Shift+Page Up

Seçimi belgenin başına uzatma.

Ctrl+Shift+Home

Seçimi belgenin sonuna uzatma.

Ctrl+Shift+End

Seçimi pencerenin sonuna uzatma.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzatma.

Ctrl+A

Metnin dikey bloğunu seçme.

Ctrl+Shift+F8, ardından ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Seçimi belgenin belirli bir yerine uzatma.

F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki hücrenin içeriğini seçme.

Sekme

Önceki hücrenin içeriğini seçme.

Shift+Sekme

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme.

Shift tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna art arda basın

Sütun seçme.

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütunu yukarıdan aşağıya seçmek için Shift+Alt+Page Down tuşlarına basın.

 • Sütunu aşağıdan yukarıya seçmek için Shift+Alt+Page Up tuşlarına basın.

Seçimi (veya bloğu) genişletme.

Ctrl+Shift+F8, ardından ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Bütün tabloyu seçme.

Sayısal tuş takımında Alt+5 (NUM LOCK kapalıyken)

Gidilecek yer

Tuş

Sola doğru bir karakter

Sol Ok

Sağa doğru bir karakter

Sağ Ok

Sola doğru bir sözcük

Ctrl+Sol

Sağa doğru bir sözcük

Ctrl+Sağ

Yukarı doğru bir paragraf

Ctrl+Yukarı

Aşağı doğru bir paragraf

Ctrl+Aşağı

Sola doğru bir hücre (tabloda)

Shift+Sekme

Sağa doğru bir hücre (tabloda)

Sekme

Yukarı doğru bir satır

Yukarı Ok

Aşağı doğru bir satır

Aşağı Ok

Satırın sonuna

End

Satırın başına

Home

Pencerenin üst tarafına

Alt+Ctrl+Page Up

Pencerenin sonuna

Alt+Ctrl+Page Down

Bir ekran yukarıya (kaydırma)

Page Up

Bir ekran aşağıya (kaydırma)

Page Down

Sonraki sayfanın üst tarafına

Ctrl+Page Down

Önceki sayfanın üst tarafına

Ctrl+Page Up

Belgenin sonuna

Ctrl+End

Belgenin başına

Ctrl+Home

Önceki düzeltmeye

Shift+F5

Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma

Shift+F5

Gidilecek yer

Tuş

Satırda bir sonraki hücreye

Sekme

Satırda bir önceki hücreye

Shift+Sekme

Satırda ilk hücreye

Alt+Home

Satırda son hücreye

Alt+End

Sütunda ilk hücreye

Alt+Page Up

Sütunda ilk hücreye

Alt+Page Down

Önceki satıra

Yukarı Ok

Sonraki satıra

Aşağı Ok

Yukarı satıra

Alt+Shift+Yukarı Ok

Aşağı satıra

Alt+Shift+Aşağı Ok

Eklenenler

Tuş

Hücreye yeni paragraflar

Enter

Hücrede sekme karakterleri

Ctrl+Sekme

INSERT tuşuna basarak üzerine yazma ayarlarını üzerine yazma moduna erişebileceğiniz şekilde değiştirmek için şunları yapın:

 1. Word Seçenekleri'ni açmak için Alt+F, T tuşlarına basın.

 2. GELİŞMİŞ’i seçmek için A tuşuna, sonra da Sekme tuşuna basın.

 3. Üzerine yazma modunu denetlemek için Insert tuşunu kullan onay kutusuna gitmek için Alt+O tuşlarına basın.

 4. Onay kutusunu seçmek için Ara Çubuğu’na, ardından da Enter tuşuna basın.

Üzerine Yazma modunu açmak veya kapatmak için INSERT tuşuna basın.

Karakter ve paragraf biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Metinden biçimi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Kopyalanmış biçimi metne uygulama.

Ctrl+Shift+V

Not: Aşağıdaki klavye kısayolları Tam Ekran Okuma modunda çalışmaz.

Bunu yapmak için

Tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+F

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Ctrl+Shift+>

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+<

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

Ctrl+]

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

Ctrl+[

Yapılacak işlem

Tuş

Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+D

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

Shift+F3

Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendirme.

Ctrl+Shift+A

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+K

Alt çizgi uygulama.

Ctrl+U

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizme

Ctrl+Shift+W

Metnin altını çift çizme.

Ctrl+Shift+D

Gizli metin biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+Shift+H

İtalik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirme.

Ctrl+Shift+K

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygulama.

Ctrl+Eşittir İşareti

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

Ctrl+Shift+ARTI İŞARETİ

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirme.

Ctrl+Shift+Q

Yapılacak işlem

Tuş

Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme.

Ctrl+Shift+* (sayısal tuş takımındaki yıldız işareti çalışmaz)

Metin biçimlendirmesini gözden geçirme.

Shift+F1 (ardından, gözden geçirmek istediğiniz biçimlendirmeyle metne tıklayın)

Biçimi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Biçimleri yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Yapılacak işlem

Tuş

Tek aralıklı satırlar.

Ctrl+1

Çift aralıklı satırlar.

Ctrl+2

1,5 satır aralığı ayarlama.

Ctrl+5

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekleme veya kaldırma.

Ctrl+0 (sıfır)

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

Ctrl+J

Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

Ctrl+R

Paragrafı sola yaslama.

Ctrl+L

Paragrafa soldan girinti verme.

Ctrl+M

Paragrafın sol girintisini kaldırma.

Ctrl+Shift+M

Asılı girinti oluşturma.

Ctrl+T

Asılı girintiyi azaltma.

Ctrl+Shift+T

Paragraf biçimlendirmesini kaldırır.

Ctrl+Q

Yapılacak işlem

Tuş

Stil Uygula görev bölmesini açma.

Ctrl+Shift+S

Stiller görev bölmesini açma.

Alt+Ctrl+Shift+S

Otomatik Biçim'i başlatma.

Alt+Ctrl+K

Normal stilini uygulama.

Ctrl+Shift+N

Başlık 1 stilini uygulama.

Alt+Ctrl+1

Başlık 2 stilini uygulama.

Alt+Ctrl+2

Başlık 3 stilini uygulama.

Alt+Ctrl+3

Stiller görev bölmesini kapatma

 1. Stiller görev bölmesi seçili değilse, seçmek için F6 tuşuna basın.

 2. Ctrl+Ara Çubuğu’na basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter'a basın.

Nesneleri ekleme ve düzenleme

 1. Nesne iletişim kutusunu açmak için Alt, N, J ve sonra J tuşlarına basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Nesne türünü seçmek için Aşağı Ok tuşuna, nesne oluşturmak için de Enter tuşuna basın.

  • Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için Ctrl+Sekme tuşlarına basın, ardından Sekme tuşuna basın ve eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.

 1. İmleç, belgenizde nesnenin sol tarafındayken, Sekme+Sağ Ok tuşlarına basarak nesneyi seçin.

 2. Shift+F10 tuşlarına basın.

 3. Nesne adı'na gitmek için sırasıyla Sekme tuşuna, Enter tuşuna, ardından bir kez daha Enter tuşuna basın.

 1. SmartArt seçmek için Alt, N ve ardından M tuşuna basıp bırakın.

 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.

 3. Sekme tuşunun ardından istediğiniz grafiği seçmek için ok tuşlarını kullanın.

 4. Enter tuşuna basın.

 1. WordArt seçmek için Alt, N ve ardından W tuşuna basıp bırakın.

 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçtikten sonra Enter tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

 4. WordArt nesnesini seçmek için Esc tuşuna basın, ardından nesneyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 5. Belgeye dönmek için Esc tuşuna bir kez daha basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

Not: Bu klavye kısayollarını kullanmak için Postalar sekmesinde olmanız gerekir.

Bunu yapmak için

Tuş

Adres mektup birleştirmeyi önizleme.

Alt+Shift+K

Belgeyi birleştirme.

Alt+Shift+N

Birleştirilmiş belgeyi yazdırma.

Alt+Shift+M

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenleme.

Alt+Shift+E

Adres mektup birleştirme alanı ekleme.

Alt+Shift+F

Yapılacak işlem

Tuş

DATE alanı ekleme.

Alt+Shift+D

LISTNUM alanı ekleme.

Alt+Ctrl+L

PAGE alanı ekleme.

Alt+Shift+P

TIME alanı ekleme.

Alt+Shift+T

Boş alan ekleme.

Ctrl+F9

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirme.

Ctrl+Shift+F7

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Alanın bağlantısını kesme.

Ctrl+Shift+F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

Shift+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

Alt+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

Alt+Shift+F9

Sonraki alana gitme.

F11

Önceki alana gitme.

Shift+F11

Alanı kilitleme.

Ctrl+F11

Alanın kilidini açma.

Ctrl+Shift+F11

Dil çubuğu

Yapılacak işlem

Tuş

Diller veya klavye düzenleri arasında geçiş yapma.

Sol Alt+Shift

Düzeltme seçeneklerinin listesini görüntüleme.

Düğme Görüntüsü +C

El yazısını açın veya kapatın.

Düğme Görüntüsü +H

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

Alt+~

101 klavyede Korece IME'yi açma veya kapatma.

Sağ Alt

101 klavyede Çince IME'yi açma veya kapatma.

Ctrl+Ara Çubuğu

İpuçları

 • Diller ve klavye düzenleri arasında geçiş yapmakta kullanılan tuş birleşimini, Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunda seçebilirsiniz. Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunu açmak için, Dil çubuğuna sağ tıklayıp Ayarlar'a tıklayın. Tercihler'in altında, Tuş Ayarları'na tıklayın.

 • Windows logo tuşu Düğme Görüntüsü çoğu klavyenin en alt tuş sırasında bulunur.

İşlev tuşu başvurusu

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım alma veya Microsoft Office.com sitesini ziyaret etme.

F1

Metin ve grafikleri taşıma.

F2

Son eylemi yineleme.

F4

Git komutunu seçme (Giriş sekmesi).

F5

Sonraki bölme veya çerçeveye gitme.

F6

Yazım Denetimi komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi).

F7

Seçimi genişletme.

F8

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Tuş İpuçlarını gösterme.

F10

Sonraki alana gitme.

F11

Farklı Kaydet komutunu seçme.

F12

Bunu yapmak için

Tuş

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatma veya biçimlendirmeyi gösterme.

Shift+F1

Metni kopyalama.

Shift+F2

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

Shift+F3

Bul veya Git eylemini yineleme.

Shift+F4

Son değişikliğe gitme.

Shift+F5

Önceki bölme veya çerçeveye gitme (F6 tuşuna bastıktan sonra).

Shift+F6

Eşanlamlılar komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu).

Shift+F7

Seçim boyutunu küçültme.

Shift+F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

Shift+F9

Kısayol menüsünü görüntüleme.

Shift+F10

Önceki alana gitme.

Shift+F11

Kaydet komutunu seçme.

Shift+F12

Bunu yapmak için

Tuş

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Baskı Önizleme komutunu seçme.

Ctrl+F2

Depo'ya kesme.

Ctrl+F3

Pencereyi kapatma.

Ctrl+F4

Sonraki pencereye gitme.

Ctrl+F6

Boş alan ekleme.

Ctrl+F9

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütme.

Ctrl+F10

Alanı kilitleme.

Ctrl+F11

komutunu seçme.

Ctrl+F12

Bunu yapmak için

Tuş

Depo içeriğini ekleme.

Ctrl+Shift+F3

Yer işaretini düzenleme.

Ctrl+Shift+F5

Önceki pencereye gider.

Ctrl+Shift+F6

Word 2010 kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirme.

Ctrl+Shift+F7

Seçimi veya bloğu genişletme.

Ctrl+Shift+F8, ardından ok tuşlarından birine basın

Alanın bağlantısını kesme.

Ctrl+Shift+F9

Alanın kilidini açma.

Ctrl+Shift+F11

Yazdır komutunu seçme.

Ctrl+Shift+F12

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki alana gitme.

Alt+F1

Yeni Yapı Taşı oluşturma.

Alt+F3

Word 2010 uygulamasından çıkma.

Alt+F4

Program pencere boyutunu geri yükleme.

Alt+F5

Açık iletişim kutusundan belgeye geri gitme (bu eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir).

Alt+F6

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma.

Alt+F7

Makro çalıştırma.

Alt+F8

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

Alt+F9

Seçim ve Görünürlük görev bölmesini görüntüleme.

Alt+F10

Microsoft Visual Basic kodunu görüntüleme.

Alt+F11

Bunu yapmak için

Tuş

Önceki alana gitme.

Alt+Shift+F1

Kaydet komutunu seçme.

Alt+Shift+F2

Araştır görev bölmesini görüntüleme.

Alt+Shift+F7

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

Alt+Shift+F9

Kullanılabilir bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüleme.

Alt+Shift+F10

İçindekiler kapsayıcısı etkin durumdayken, İçindekiler kapsayıcısında İçindekiler Tablosu düğmesini seçin.

Alt+Shift+F12

Bunu yapmak için

Tuş

Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüleme.

Ctrl+Alt+F1

komutunu seçme.

Ctrl+Alt+F2

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×