Windows 10 için OneNote'ta klavye kısayolları

Windows 10 için OneNote'ta klavye kısayolları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows 10 için OneNote ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Windows 10 için OneNote ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Birden çok tuşa birlikte basıp bırakmanızı gerektiren komutlar artı işaretiyle (+) gösterilir. Birden çok tuşa sırayla basmanızı gerektiren komutlar virgül işaretiyle (,) gösterilir.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Windows 10 için OneNote uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları listelenir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli bölüme odaklanma

Ctrl+Shift+G

Bağlam menüsünü açma

Shift+F10

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekleme

Ctrl+N

Not defterini açma

Ctrl+O

Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geçme

Ctrl+G, sonra farklı bir not defteri seçmek için Aşağı veya Yukarı ok tuşuna basın ve Enter tuşuna basın

Yeni bir bölüm oluşturma

Ctrl+T

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluşturma

Ctrl+Alt+N

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluşturma

Ctrl+Alt+Shift+N

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma

F11

Geçerli sayfa sekmesine odaklanma

Ctrl+Alt+G

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyalama

Ctrl+Alt+M

Geçerli sayfayı seçme

Ctrl+Shift+A

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seçme

Ctrl+Shift+T

Şu anda açık olan tüm not defterlerinde arama yapmak için arama kutusunu açma

Ctrl+E

Windows 10 için OneNote’ta yalnızca klavyeyle gezinme

Aşağıdaki tabloda Windows 10 için OneNote uygulamasında gezinmek için kullanabileceğiniz kısayollar listelenmiştir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sekme çubuğu, gezinti bölmesi ve sayfa tuvali arasında atlama

F6

Sekmede şeride gitme

Aşağı ok tuşu

Şeritteki seçenekler arasında hareket etme

Sol veya Sağ ok tuşu

Seçili seçeneği yürütme

Enter

Sekmeler arasında hareket etme

Sol veya Sağ ok tuşu

Ana menü çubuğundaki öğeler arasında hareket etme

Sekme veya Shift+Sekme

Şeridi açma

Alt

Giriş sekmesini açma

Alt+H

Ekle sekmesini açma

Alt+N

Çiz sekmesini açma

Alt+D

Görünüm sekmesini açma

Alt+W

Ekran Okuyucusu'nu etkinleştirme ve kullanma

Windows'da Ekran Okuyucusu'nu etkinleştirmek için Windows logo tuşu+Enter tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Ekran Okuyucusu ayarlar penceresi."

Ekran Okuyucusu kısayolları ve komutları hakkında bilgi edinmek için bkz. Ekran okuyucusu klavye komutları ve dokunma hareketleri.

Ekran Okuyucusu’ndan çıkmak için Caps Lock+Esc tuşlarına basın.

Not alma ve biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni bir OneNote penceresi açma

Ctrl+M

Son eylemi geri alma

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme

Ctrl+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme. Seçimi genişletmek için Ctrl+A tuşlarına basmaya devam edin.

Ctrl+A

Seçilen metni veya öğeyi Panoya kesme

Ctrl+X

Seçilen metni veya öğeyi Panoya kopyalama

Ctrl+C

Panonun içindekileri yapıştırma

Ctrl+V

Satırın başına gitme

Home

Satırın sonuna gitme

End

Bir karakter sola ilerleme

Sol ok tuşu

Bir karakter sağa ilerleme

Sağ ok tuşu

Bir sözcük sola gitme

Ctrl+Sol ok tuşu

Bir sözcük sağa ilerleme

Ctrl+Sağ ok tuşu

Sola doğru bir karakter silme

Geri Al tuşu

Sağa doğru bir karakter silme

Delete

Sola doğru bir sözcük silme

Ctrl+Geri Al

Sağa doğru bir sözcük silme

Ctrl+Delete

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekleme

Shift+Enter

Odaktaki nesnenin bağlam menüsünü açma

Shift+F10 veya Menü tuşu

Bilgi Çubuğu sayfanın üst kısmında görüntüleniyorsa, burada önerilen eylemi gerçekleştirme

Ctrl+Shift+W

Yazar adı ve en son değiştirilen zaman damgası ekleme

Ctrl+Shift+M

Notları biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili metni vurgulama

Ctrl+Shift+H veya Ctrl+Alt+H

Köprü ekleme

Ctrl+K

Seçili metnin (Biçim Boyacısı) biçimlendirmesini kopyalama

Ctrl+Shift+C

Seçili metne biçimlendirmeyi yapıştırma (Biçim Boyacısı)

Ctrl+Shift+V

İmleç bağlantı metnindeyken köprüyü açma. İmleci bağlantı metnine getirmek için ok tuşlarına basın.

Enter

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+B

Seçili metne italik biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+U

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+Kısa Çizgi (-)

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+Shift+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya metinden biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygulama veya paragraftan biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+Nokta (.)

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygulama veya paragraftan biçimlendirmeyi kaldırma

Ctrl+Eğik Çizgi

Geçerli nota Başlık 1 stili uygulama

Ctrl+Alt+1

Geçerli nota Başlık 2 stili uygulama

Ctrl+Alt+2

Geçerli nota Başlık 3 stili uygulama

Ctrl+Alt+3

Geçerli nota Başlık 4 stili uygulama

Ctrl+Alt+4

Geçerli nota Başlık 5 stili uygulama

Ctrl+Alt+5

Geçerli nota Başlık 6 stili uygulama

Ctrl+Alt+6

Tüm biçimlendirmeyi temizleyerek geçerli nota Normal stilini uygulama

Ctrl+Shift+N

Paragraf girintisini artırma

Alt+Shift+Sağ ok tuşu veya Sekme tuşu (satırın başında)

Paragraf girintisini azaltma

Alt+Shift+Sol ok tuşu veya Shift+Sekme tuşları (satırın başında)

Seçili paragrafı sağa hizalama

Ctrl+R

Seçili paragrafı sola hizalama

Ctrl+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme

Ctrl+Shift+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme

Ctrl+Shift+<

Geçerli sayfada kural satırlarını gösterme veya gizleme

Ctrl+Shift+R

Sayfaya öğe ekleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Ekran kırpmasını Pano'ya kopyalama (Windows 10 Creators Update gerekir)

Windows logo tuşu+Shift+S

Geçerli tarihi ekleme

Alt+Shift+D

Geçerli tarihi ve saati ekleme

Alt+Shift+F

Geçerli saati ekleme

Alt+Shift+T

Satır sonu ekleme

Shift+Enter

Matematik denklemi başlatma veya seçili metni matematik denklemine dönüştürme

Alt+=

Zaten yazılmış olan metne ikinci bir sütun ekleyerek tablo oluşturma

Sekme

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluşturma

Sekme

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluşturma

Enter

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluşturma

Ctrl+Enter

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluşturma

Alt+Enter

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluşturma

Ctrl+Alt+R

Tabloda geçerli satırın üzerinde bir satır oluşturma (imleç, ilk satır hariç herhangi bir satırın başındayken)

Enter

Tabloda geçerli boş satırı silme (imleç satırın başındayken)

Delete (iki kere basın)

Notları ve nesneleri seçme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme. Seçimi genişletmek için Ctrl+A tuşlarına basmaya devam edin.

Ctrl+A

Geçerli imleç konumundan satırın sonuna kadar seçme

Shift+End

Tüm satırı seçme (imleç satırın başındayken)

Shift+Aşağı ok tuşu

Sayfanın başlığına gitme ve başlığı seçme

Ctrl+Shift+T

Seçilen ana hattı veya sayfayı iptal etme

Esc

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı yukarı taşıma

Alt+Shift+Yukarı ok tuşu

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı aşağı taşıma

Alt+Shift+Aşağı ok tuşu

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sağa taşıma (girintiyi artırma)

Alt+Shift+Sağ ok tuşu

Geçerli paragrafı veya seçili birkaç paragrafı sola taşıma (girintiyi azaltma)

Alt+Shift+Sol ok tuşu

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçme

Ctrl+Shift+Kısa Çizgi (-)

Seçilen notu veya nesneyi silme

Delete

Satırın başına gitme

Home

Satırın sonuna gitme

End

Bir karakter sola ilerleme

Sol ok tuşu

Bir karakter sağa ilerleme

Sağ ok tuşu

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme

Alt+Sol ok tuşu

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya ilerleme

Alt+Sağ ok tuşu

Seçili ses kaydını çalma

Ctrl+Alt+P

Seçili ses kaydını kayıttan yürütmeyi durdurma

Ctrl+Alt+S

Yeni ses kaydı başlatma

Ctrl+Alt+A

Geçerli ses kaydını 10 saniye geri sarma

Ctrl+Alt+Y

Geçerli ses kaydını 5 dakika geri sarma

Ctrl+Alt+T

Geçerli ses kaydını 10 saniye ileri alma

Ctrl+Alt+U

Geçerli ses kaydını 5 dakika ileri alma

Ctrl+Alt+I

Etiket notları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yapılacak etiketini uygulama, işaretleme veya temizleme

Ctrl+1

Önemli etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+2

Soru etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+4

Tanım etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+5

Vurgula etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+6

Kişi etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+7

Adres etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+8

Telefon Numarası etiketini uygulama veya temizleme

Ctrl+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırma

Ctrl+0

Ana hatları kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Düzey 1'den başlayarak gösterme

Alt+Shift+1

Düzey 2'ye genişletme

Alt+Shift+2

Düzey 3'e genişletme

Alt+Shift+3

Düzey 4'e genişletme

Alt+Shift+4

Düzey 5'e genişletme

Alt+Shift+5

Düzey 6'ya genişletme

Alt+Shift+6

Düzey 7'ye genişletme

Alt+Shift+7

Düzey 8'e genişletme

Alt+Shift+8

Düzey 9'a genişletme

Alt+Shift+9

Tüm düzeyleri genişletme

Alt+Shift+0

Girintiyi bir düzey artırma

Sekme

Girintiyi bir düzey azaltma

Shift+Sekme

Daraltılmış ana hattı genişletme

Alt+Shift+Artı işareti (+)

Genişletilmiş ana hattı daraltma

Alt+Shift+Eksi işareti (-)

Dil ayarlarını belirleme

Not: Notlarınızda yazma yönünü değiştirmek için önce Microsoft Office Dil Tercihleri aracında sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlama

Ctrl+Sol Shift Tuşu

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlama

Ctrl+Sağ Shift Tuşu

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırma

Sekme

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltma

Shift+Sekme

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalar ve Hızlı Notlar ile çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Tam sayfa görünümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma

F11

Yeni bir OneNote penceresi açma

Ctrl+M

Sayfa grubunun sekmelerini genişletme veya daraltma

Ctrl+Shift+*

Erişilebilirlik denetleyicisi görünüme geçiş yapma

Ctrl+Shift+F

Geçerli sayfayı yazdırma

Ctrl+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekleme

Ctrl+N

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini artırma

Ctrl+Shift+[

Sayfa sekmeleri çubuğunun genişliğini azaltma

Ctrl+Shift+]

Geçerli sayfa sekmesinin altında aynı düzeyde yeni bir sayfa oluşturma

Ctrl+Alt+N

Geçerli sayfanın altında yeni bir alt sayfa oluşturma

Ctrl+Alt+Shift+N

Tüm öğeleri seçme Seçimi genişletmek için Ctrl+A tuşlarına basmaya devam edin.

Ctrl+A

Geçerli sayfayı seçme

Ctrl+Alt+G

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşıma

Alt+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşma

Alt+Shift+Aşağı ok tuşu

İmleci sayfa başlığına taşıma

Ctrl+Shift+T

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydırma

Page Up

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydırma

Page Down

Geçerli sayfanın en üstüne gitme

Ctrl+Home

Geçerli sayfanın en altına gitme

Ctrl+End

Sonraki paragrafa git

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Önceki paragrafa git

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Bir sonraki not kapsayıcısına gitme

Alt+Aşağı ok tuşu

Satırın başına gitme

Home

Satırın sonuna gitme

End

Bir karakter sola ilerleme

Sol ok tuşu

Bir karakter sağa ilerleme

Sağ ok tuşu

Ziyaret edilen son sayfaya geri dönme

Alt+Sol ok tuşu

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya ilerleme

Alt+Sağ ok tuşu

Microsoft Office 2010 logosu

Ctrl+Alt+Artı işareti (sayısal tuş takımında +) veya Ctrl+Alt+Shift+Artı işareti

Sıcak renkler grubu

Ctrl+Alt+Eksi işareti (sayısal tuş takımında –) veya Ctrl+Alt+Shift+Çizgi (-)

Değişiklikleri kaydetme ve not defterini eşitleme

Not: OneNote çalışırken, notlarınız her değiştirildiğinde otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmek gerekmez.

Ctrl+S

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

OneNote'u açma

Windows logo tuşuna basın, sonra OneNote yazın. Aşağı ok tuşuna basarak "OneNote, Microsoft Store uygulaması" öğesini seçin ve ardından Enter tuşuna basın.

Not defterini açma

Ctrl+O

Yeni bir bölüm oluşturma

Ctrl+T

Sonraki bölüme gitme

Ctrl+Sekme

Önceki bölüme gitme

Ctrl+Shift+Sekme

Bölümde bir sonraki sayfaya gitme

Ctrl+Page Down

Bölümde bir önceki sayfaya gitme

Ctrl+Page Up

Bölümün ilk sayfasına gitme

Alt+Home

Bölümün son sayfasına gitme

Alt+End

Geçerli sayfayı taşıma veya kopyalama

Ctrl+Alt+M

Geçerli sayfa sekmesine odaklanma

Ctrl+Alt+G

Geçerli bölüm sekmesine odaklanma

Ctrl+Shift+G

Gezinti çubuğunda farklı bir Not defterine geçme

Ctrl+G, sonra farklı bir not defteri seçmek için Aşağı veya Yukarı ok tuşlarına basın ve Enter tuşuna basın

Geçerli bölümün bağlam menüsünü açma

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Notları arama

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şu anda açık olan tüm not defterlerinde arama yapmak için arama kutusunu açma

Ctrl+E veya Ctrl+F

Tüm not defterlerinde arama yapılırken, sonraki sonucu önizleme

Aşağı ok tuşu

Tüm not defterlerinde arama yapılırken, seçili sonucu gitme

Enter

Arama kapsamını değiştirme

Ctrl+E, Sekme, Sekme, Aşağı ok

Arama'yı kapatma ve sayfaya dönme

Esc

Notları paylaşma

Notları başka kişilerle paylaşma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Paylaş bölmesini açma

Ctrl+Shift+E

Geçerli sayfa için paylaşım bağlantısı oluşturma

Ctrl+Shift+E, Sekme, Sekme, Enter

Geçerli not defterini paylaşma

Ctrl+Shift+E, Sekme, Aşağı ok, Aşağı ok

Başka bir uygulama üzerinden bir sayfanın kopyasını gönderme

Ctrl+Shift+E, Enter

Notları başka programlarla paylaşma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Başka bir uygulama üzerinden geçerli sayfanın kopyasını gönderme

Ctrl+Shift+E, Enter

Geçerli not defterini eşitleme

Ctrl+S veya Shift+F9

Tüm not defterlerini eşitleme

F9

Geçerli sayfayı okundu veya okunmadı olarak işaretleme

Ctrl+Q

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Tüm parola korumalı bölümleri kilitleme

Ctrl+Alt+L

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

OneNote’ta temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×