Web uyumluluk denetimi: Sorgu hataları

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırdığınızda karşılaşabileceğiniz Sorgu hataları listelenmiş ve hataları çözmenize yardımcı olabilecek bilgiler sağlanmıştır.

Uyumluluk Denetleyicisi hataları hakkında genel bilgi için Web uyumluluğu Denetle'yi genel hatalarlamakalesine bakın.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Hata metni    Sorgu Web'le uyumsuz.

Bunun anlamı    Sorguda Web uyumluluk sorunlarını denetlemeniz gerekir.

Yapılması gerekenler    Sorguyu Sorgu Tasarımcısı'nı kullanarak yeniden oluşturun. Web sorgusu oluşturmak için sorgu Tasarımcısını kullanma hakkında daha fazla bilgi için sorgulara girişkonusuna bakın.

Sayfanın Başı

ACCWeb102014

Hata metni    SQL Web'le uyumsuz.

Bunun anlamı    Bu hatayı birçok nedenle alabilirsiniz. Şunlardan birini yapabilirsiniz:

 • Web uyumsuz nesnelere başvuru.

 • Web uyumsuz ifadelere başvuru.

İfade oluşturma hakkında daha fazla bilgi için ifade oluşturmakonusuna bakın.

Yapılması gerekenler     Web uyumlu sorgularını oluşturmak için web Sorgu Tasarımcısı kullanmayı düşünün. Web tasarlama sorguları hakkında daha fazla bilgi için sorgulara girişkonusuna bakın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103013

Hata metni    Sorguda aynı ada sahip birden çok alan bulunduğundan Access sorguyu Web'de kullanım için dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Birden çok alan aynı ada sahip.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adlarını denetleyip bunlara farklı alan adları verin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103079

Hata metni    İfadede tür uyuşmazlığı.

Bunun anlamı    Birleştirmenin iki tarafındaki türler uyumsuz veya karşılaştırılan alan türleri uyumsuz türler. Örneğin, metin - sayı karşılaştırılamaz veya birleştirilemez.

Yapılması gerekenler    Birleştirme taraflarının uyumlu olmasını sağlayın. Örneğin, metin türünü metin türüne, sayı türünü de sayı türüne birleştirin. Birleştiremezseniz, uyumsuz alan türlerini karşılaştırıp karşılaştırmadığınıza bakın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103900

Hata metni    Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Desteklenmeyen sorgu türü, desteklenmeyen ifade, desteklenmeyen ölçüt veya Web'de desteklenmeyen başka özellikleri kullandığından, Access sorguyu yayımlayamadı.

Yapılması gerekenler    Sorguyu yeniden tasarlamak için Access sorgu tasarımcısını kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103901

Hata metni    Sorgu tanımlaması geçersiz; bu nedenle sorgu nesnesi oluşturulamıyor.

Bunun anlamı    Sorgu tanımında beklenmeyen bir hata olduğundan sunucu sorguyu ayrıştıramaz.

Yapılması gerekenler    Sorguyu yeniden tasarlamak için Access tasarımcılarını kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103902

Hata metni    Desteklenmeyen sorgu türü, desteklenmeyen ifade, desteklenmeyen ölçüt veya Web'de desteklenmeyen başka özellikleri kullandığından, Access sorguyu Web'de kullanılmak üzere dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sorguda Web'le uyumsuz ifadeler vardır. Bu hata sunucu sınırlaması nedeniyle ya da ifade sunucuya taşınamadığında oluşabilir.

Yapılması gerekenler    Web uyumlu olmayan ifadeleri kaldırın. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için sorguları bkz: ifade oluşturmageçerlidir.

Sayfanın Başı

ACCWeb103903

Hata metni    Sorgu tanımlaması geçersiz; bu nedenle sorgu nesnesi oluşturulamıyor.

Bunun anlamı    Öznitelik değerlerinden biri Web'le uyumsuz.

Yapılması gerekenler    Aşağıdaki koşulların doğru ayarlandığından emin olun:

 • Ad özniteliğinde şunlar olamaz:

Başta eşittir işareti

=

Nokta

.

Ünlem işareti

!

Köşeli parantez

[]

Başta boşluk

Yazdırılamaz karakter

Örneğin: <Paragraf> veya <SEKME>

Şu simgelerden biri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ad özniteliği 1 - 64 arası karakter uzunluğundadır.

 • Resim yazısı özniteliği: Dizeler, en çok 1024 karakter.

Sayfanın Başı

ACCWeb103904

Hata metni    Alt sorguları olduğundan, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sorguda alt sorgu vardır. Alt sorgular sunucuda desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Sorgunuzu alt sorgusu olmayacak şekilde değiştirin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103905

Hata metni    Web'le uyumlu olmayan farklı bir sorguyla bağlantılı olduğundan, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sorgu, sunucuda temsil edilemeyen giriş olarak sorguda iç içe sorgu vardır ya da bulunamayan bir giriş kaynağına sahiptir.

Yapılması gerekenler   

 • İç içe sorgunun geçerli olduğundan emin olun.

 • Geçerli iç içe sorgu oluşturmak için Access sorgu tasarımcılarını kullanın.

 • Sorgu giriş kaynağı tablosunun veya sorgusunun veritabanında olmasını sağlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103906

Hata metni    Sorgu tanımlaması geçersiz; bu nedenle sorgu nesnesi oluşturulamıyor.

Bunun anlamı    Seçili veya sıralama öğesi sütunlarına ait kaynak tablo veya sorgu bulunamadı.

Yapılması gerekenler    Sütun giriş kaynağı tablosunun veya sorgusunun Access veritabanında olmasını sağlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103907

Hata metni     Sonuçlarında hiç alan olmadığından, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sorguda seçili sütun yoktur.

Yapılması gerekenler    Sorguda en az bir giriş sütunu seçin veya belirtin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103908

Hata metni     Sonuçlarında çok fazla alan görüntülediğinden, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun Anlamı     Sorgu kaynağında çok fazla sütun vardır.

Yapılması gerekenler     Bunu çözmek zor olabilir; kaynak tabloları incelemeniz gerekebilir. Tabloda şunlar birden çok olamaz:

 • JET_ccolFixedMost sabit sütunları.

 • JET_ccolVarMost değişken uzunluktaki sütunları.

 • JET_ccolTaggedMost etiketli sütunları.

Sayfanın Başı

ACCWeb103916

Hata metni    Web'de desteklenmeyen ORDER BY yan tümcesiyle bağlantılı olduğundan, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun Anlamı    Şu koşullardan biri veya birkaçı vardır:

 • Sıralama öğesinin adı geçerli değil.

 • Kaynak tablonun adı geçerli değil.

 • Sıralama düzeni artan veya azalan dışında bir seçeneğe ayarlanmış.

 • İfade geçerli değil.

Yapılması gerekenler    Aşağıdaki koşulların doğru ayarlandığından emin olun:

 • Ad özniteliğinde şunlar olamaz:

Başta eşittir işareti

=

Nokta

.

Ünlem işareti

!

Köşeli parantez

[]

Başta boşluk

Yazdırılamaz karakter

Örneğin: <Paragraf> veya <SEKME>

Şu simgelerden biri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ad özniteliği 1 - 64 arası karakter uzunluğundadır.

 • İfade geçerli ifadedir.

Sayfanın Başı

ACCWeb103918

Hata metni     Web'de desteklenmeyen JOIN türünü belirttiğinden, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sunucu, iki tablo arasında birden çok birleştirmesi olan sorguları dönüştüremez (çok alanlı birleştirmeler).

Yapılması gerekenler    Birleşimlerin tablo başına yalnızca bir alan kullandığından emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103926

Hata sınaması    Hangi tablonun SELECT FROM için olduğunu belirtmediğinden, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı     Sorguda giriş tablosu yoktur (FROM yan tümcesi eksik).

Yapılması gerekenler    Sorgunuzda belirtilen giriş sütununun olmasını sağlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103927

Hata metni    Sorguda aynı ada sahip birden çok alan bulunduğundan Access sorguyu Web'de kullanım için dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Birden çok alan için aynı adı belirtmişsiniz.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adlarını denetleyip bunlara farklı alan adları verin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103928

Hata metni    Parametrelerinden bazıları Web'de kullanım için dönüştürülemediğinden, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Parametre adı veya türü geçerli değildir.

Yapılması gerekenler    Parametre adının ve türünün geçerli olmasını sağlayın.

 • Ad özniteliğinde şunlar olmaz:

Başta eşittir işareti

=

Nokta

.

Ünlem işareti

!

Köşeli parantez

[]

Başta boşluk

Yazdırılamaz karakter

Örneğin: <Paragraf> veya <SEKME>

Şu simgelerden biri

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ad özniteliği 1 - 64 arası karakter uzunluğundadır.

Şu türler geçerlidir:

Metin (en çok 255 karakter)

Sayılar

Boole

Tarih Saat

Para Birimi

Sayfanın Başı

ACCWeb103930

Hata metni    Parametrelerinden bazıları sonuç alanları olarak görüntülendiğinden veya ORDER BY deyimlerinde kullanıldığından, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sorguda skalar olarak hedeflenen ya da sıralama öğesi deyiminde kullanılan parametre vardır.

Parametre hedeflenen sütun (Örnek: select param1 from Tablo1) veya sıralama öğesi (Örnek: select * from tablo 1 ve order by field1= param) olarak kullanılırsa bu oluşur.

Yapılması gerekenler    Hedeflenen sütun ya da sıralama öğesi sütunu olan parametreleri kullanmayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103938

Hata metni    Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Aynı ada sahip iki alan vardır; Access bunlar için geçerli diğer adlar oluşturamıyor.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adlarını denetleyip bunlara farklı alan adları verin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103939

Hata metni    Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sorguda 64 karakterden uzun bir diğer ad vardır.

Yapılması gerekenler    Sorguda kullanılan diğer adın 64 karakter veya daha kısa olmasını sağlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103940

Hata metni    Web'de desteklenmeyen JOIN türünü belirttiğinden, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sunucu, aynı iki tabloda birden çok birleştirmesi olan sorguları dönüştüremez (çok alanlı birleştirmeler).

Yapılması gerekenler    Kullandığınız birleşimlerin tablo başına yalnızca bir alan olmasını sağlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103942

Hata metni     Döngüsel birleştirmesi olduğundan, Access Web'de kullanım için sorguyu dönüştüremedi.

Bunun anlamı    Sorgunuzdaki tabloların arasındaki birleştirmeler tablolar arasında döngüsel birleştirmeye neden olur; buysa, Access'in sorguyu Web'de kullanım için dönüştürmesini engeller.

Yapılması gerekenler     Tablolar arasındaki birleştirmeleri kaldırın; böylece, döngüsel birleştirmeler kaldırılır.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×