Web uyumluluk denetimi: Sorgu hataları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, sorgu hataları Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırma ve yardımcı olabilecek bilgiler sağlar karşılaşabileceğiniz hatalarını çözme listelenir.

Uyumluluk Denetleyicisi hataları hakkında genel bilgi için Web uyumluluğu Denetle'yi genel hatalarlamakalesine bakın.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Hata metni    Sorgu Web ile uyumlu değildir.

Ne anlama gelir?    Web uyumluluğu sorunları sorguda almanız gerekir.

Yapılması gerekenler    Sorguyu Sorgu Tasarımcısı'nı kullanarak yeniden oluşturun. Web sorgusu oluşturmak için sorgu Tasarımcısını kullanma hakkında daha fazla bilgi için sorgulara girişkonusuna bakın.

Sayfanın Başı

ACCWeb102014

Hata metni    SQL Web ile uyumlu değildir.

Ne anlama gelir?    Neden bu hata iletisini birçok nedeni olabilir. Aşağıdakilerden birini yaparak:

 • Web uyumlu olmayan nesneler başvuruda.

 • Web uyumlu olmayan ifadeleri başvuruda.

İfade oluşturma hakkında daha fazla bilgi için ifade oluşturmakonusuna bakın.

Yapılması gerekenler     Web uyumlu sorgularını oluşturmak için web Sorgu Tasarımcısı kullanmayı düşünün. Web tasarlama sorguları hakkında daha fazla bilgi için sorgulara girişkonusuna bakın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103013

Hata metni    Access aynı ada sahip birden çok alan bulunduğundan, sorgu sonuçlarını sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Birden çok alan aynı ada sahip.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adları için denetleyebilir ve yinelenenleri için ayrı alan adlarını değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

ACCWeb103079

Hata metni    İfadede tür uyuşmazlığı.

Ne anlama gelir?    Her iki tarafına birleştirme türleri uyumsuz veya karşılaştırıldığında alan türleri uyumsuz türlerdir. Örneğin, metni sayıya karşılaştırıldığında birleştirilen veya açılamaz.

Yapılması gerekenler    Birleştirmeler tarafına uyumlu olduğundan emin olun. Örneğin, metin türü ve sayı türü sayı türü için metin türü katılın. Birleşim gerçekleştirme değil, uyumlu olmayan alan türlerini karşılaştırma olmadığını denetleyin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103900

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Desteklenmeyen bir sorgu türü, desteklenmeyen ifadeleri, desteklenmeyen ölçütler veya Web'de desteklenmeyen diğer özellikler kullandığından sorguyu yayımlamak Access alamıyor.

Yapılması gerekenler    Sorguyu yeniden tasarlamak için Access Sorgu tasarımcısını kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103901

Hata metni    Böylece sorgu nesnesi oluşturulamıyor Sorgu tanımını geçersiz.

Ne anlama gelir?    Sunucu sorguyu Sorgu tanımını beklenmeyen bir hata nedeniyle ayrıştırır alınamadı.

Yapılması gerekenler    Sorguyu yeniden tasarlamak için erişim tasarımcılarının kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb103902

Hata metni    Access desteklenmeyen bir sorgu türü, desteklenmeyen ifadeleri, desteklenmeyen ölçütler veya Web'de desteklenmeyen diğer özellikler kullandığından Web'de kullanmak için sorguyu dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sorgu Web ile uyumlu olmayan ifadeleri içerir. Bir sunucu kısıtlama nedeniyle ya da bir ifade sunucuya taşıdığınızda, bu hata oluşabilir.

Yapılması gerekenler    Web uyumlu olmayan ifadeleri kaldırın. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için sorguları bkz: ifade oluşturmageçerlidir.

Sayfanın Başı

ACCWeb103903

Hata metni    Böylece sorgu nesnesi oluşturulamıyor Sorgu tanımını geçersiz.

Ne anlama gelir?    Öznitelik değeri Web ile uyumsuz biridir.

Yapılması gerekenler    Aşağıdaki koşullar doğru ayarlandığından emin olun:

 • Ad özniteliği aşağıdakilerden herhangi birini yoktur:

Başında eşittir işareti

=

Dönem

.

Ünlem işareti

!

Köşeli ayraç

[]

Öndeki boşluk

Yazdırılamayan karakterler

Örneğin: < Enter > veya < SEKMESİ >

Aşağıdaki simgelerden birini

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Ad özniteliği tek ile 64 arasında olduğu karakter uzunluğunda.

 • Resim yazısı özniteliği: 1024 karakteri geçmeyecek herhangi bir dize.

Sayfanın Başı

ACCWeb103904

Hata metni    Access alt sorgu içerdiğinden Web'de kullanmak için sorguyu dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sorgu bir alt sorgu içerir. Alt sorguları sunucuda desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Alt sorguda yok şekilde Sorgunuzu değiştirin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103905

Hata metni    Access Web uyumlu olmayan farklı bir sorguyu edeceğinden sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sorguyu sunucuda gösterilemez bir giriş olarak iç içe sorgu şunlardan birini içeren veya bulunamadığını belirten bir giriş kaynağı içermektedir.

Yapılması gerekenler   

 • İç içe sorgu geçerli olduğundan emin olun.

 • Geçerli bir iç içe sorgu oluşturmak için Access Sorgu tasarımcıları kullanın.

 • Bu veritabanında giriş kaynak tablo veya sorgu zaten sorguyu emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103906

Hata metni    Böylece sorgu nesnesi oluşturulamıyor Sorgu tanımını geçersiz.

Ne anlama gelir?    Kaynak tablo veya sorgu seçilen veya sütunlara göre sipariş bulunamaz.

Yapılması gerekenler    Sütun giriş kaynak tablo veya sorgu, Access veritabanınızdaki bulunduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103907

Hata metni     Access Sorgu için Web'de kullanmak üzere kendi sonuçlarında alanlarla içermediğinden dönüştürme alamadı.

Ne anlama gelir?    Hiçbir sütun sorguda seçilir.

Yapılması gerekenler    Seçin veya sorguda en az bir çıkış sütunu belirtin.

Sayfanın Başı

ACCWeb103908

Hata metni     Access Sorgu için Web'de kullanmak üzere kendi sonuçlarında çok fazla alan görüntülediği çünkü dönüştürme alamadı.

Bu ne anlama geliyor     Sorgu kaynağı çok fazla sayıda sütun bulunur.

Yapılması gerekenler     Bu çözmek zor olabilir ve kaynak tabloları incelemek gerekebilir. Bir tablonun yok olabilir birden çok:

 • Sütunları sabit JET_ccolFixedMost.

 • JET_ccolVarMost değişken uzunlukta sütunlar.

 • JET_ccolTaggedMost sütunları etiketlenmiş.

Sayfanın Başı

ACCWeb103916

Hata metni    Access, Web'de desteklenmeyen bir ORDER BY yan tümcesi edeceğinden sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor...

Bu ne anlama geliyor    Aşağıdaki koşullardan birini veya birden çoğunu bulunmaktadır:

 • Öğe tarafından sıralı adını geçerli değil.

 • Kaynak tablo adını geçerli değil.

 • Sıralama düzeni artan veya azalan dışında bir seçenek için ayarlanmıştır.

 • İfade geçerli değil.

Yapılması gerekenler    Aşağıdaki koşullar doğru ayarlandığından emin olun:

 • Ad özniteliği aşağıdakilerden herhangi birini içermiyor:

Başında eşittir işareti

=

Dönem

.

Ünlem işareti

!

Köşeli ayraç

[]

Öndeki boşluk

Yazdırılamayan karakterler

Örneğin: < Enter > veya < SEKMESİ >

Aşağıdaki simgelerden birini

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Ad özniteliği tek ile 64 arasında olduğu karakter uzunluğunda.

 • Geçerli bir ifade ifadesidir.

Sayfanın Başı

ACCWeb103918

Hata metni     Access, Web'de desteklenmeyen bir birleştirme türünü belirtir çünkü sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sunucu (birden çok alanlı birleştirmeler) iki tablo arasında birden fazla birleşim sorguları desteklemez.

Yapılması gerekenler    Birleştirmeler tablo başına yalnızca tek bir alan kullandığınızdan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103926

Hata test etme    Access, SELECT FROM tablo belirtilmediği çünkü sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?     Sorgu (FROM yan tümcesi eksik) hiçbir giriş tablo bulunur.

Yapılması gerekenler    Sorgunuzu belirtilen Giriş bir sütun bulunduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103927

Hata metni    Access aynı ada sahip birden çok alan bulunduğundan, sorgu sonuçlarını sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Birden fazla alan için aynı adı belirttiğiniz.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adları için denetleyebilir ve yinelenenleri için ayrı alan adlarını değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

ACCWeb103928

Hata metni    Access bazı parametrelerinin Web'de kullanmak üzere dönüştürülmemiş çünkü sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Parametre adı veya türü geçerli değil.

Yapılması gerekenler    Parametre adı ve türü geçerli olduğundan emin olun.

 • Ad özniteliği varsa içermez:

Başında eşittir işareti

=

Dönem

.

Ünlem işareti

!

Köşeli ayraç

[]

Öndeki boşluk

Yazdırılamayan karakterler

Örneğin: < Enter > veya < SEKMESİ >

Aşağıdaki simgelerden birini

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Ad özniteliği tek ile 64 arasında olduğu karakter uzunluğunda.

Aşağıdaki türleri geçerlidir:

Metin (en çok 255 karakter)

Rakamlar

Boolean

DateTime

Para Birimi

Sayfanın Başı

ACCWeb103930

Hata metni    Access, çünkü bazı parametrelerinin sonuç alanları olarak görüntülendiğinden veya ORDER BY ifadelerine kullanılan sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sorgu, bir skaler öngörülen veya bir sırada deyimi tarafından kullanılan bir parametreye sahiptir.

Parametre kullandıysanız, bu durum ortaya çıkabilir öngörülen sütun olarak ya da (örnek: tablo1 param1 seçin) veya sıralama olarak (örnek: seçin * tablosu 1 ve alan1 sıralama parametre =).

Yapılması gerekenler    Öngörülen sütunun veya sütun sıralama parametrelerini kullanmaktan kaçının.

Sayfanın Başı

ACCWeb103938

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Access geçerli diğer adlarını bunları oluşturamaz ve aynı ada sahip iki alan vardır.

Yapılması gerekenler    Yinelenen alan adları için denetleyebilir ve yinelenenleri için ayrı alan adlarını değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

ACCWeb103939

Hata metni    Access sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sorgu 64 karakterden daha büyük olan bir diğer bulunur.

Yapılması gerekenler    Sorguda kullanılan diğer 64 karakter eşit veya olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103940

Hata metni    Access, Web'de desteklenmeyen bir birleştirme türünü belirtir çünkü sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sunucu aynı iki tablolarda (birden çok alanlı birleştirmeler) birden fazla birleşim sorguları desteklemez.

Yapılması gerekenler    Tablo başına yalnızca tek bir alan kullandığınızı birleştirmeler emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb103942

Hata metni     Access bir döngüsel birleştirme içerdiğinden Web'de kullanmak için sorguyu dönüştürülemiyor.

Ne anlama gelir?    Sorgunuzu tablolar arasındaki birleştirmeler sorguyu Web'de kullanılacak dönüştürmenizi erişimini engelleme tablolar arasında döngüsel birleştirme neden oluyor.

Yapılması gerekenler     Döngüsel birleştirmeler kaldırıldığını tablolar arasında birleştirmeler kaldırın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×