Web sayfasında gezintiyi görüntülemek için İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Gezinti işlevselliğinin iyi olması başarılı bir Web sayfası elde etmek için çok önemlidir. Microsoft Office SharePoint Server 2007 programında, Web sayfasının gezinti işlevselliğini İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü kullanarak geliştirebilirsiniz.

Bu makalede

Bir bölümü içerikleri tablosu Web nedir?

Bir bölümü içerikleri tablosu Web ne zaman kullanabilir miyim?

Bir tablo Web Bölümü içerikleri nasıl kullanırım?

İçindekiler Tablosu Web Bölümü nedir?

İçindekiler Tablosu Web Bölümü, Web Bölümü Sayfası'na ekleyebileceğiniz yapılandırılabilir bir bileşendir. Otomatik olarak Office SharePoint Server 2007 site koleksiyonunuzun çeşitli bölümlerini gösteren bir site haritası oluşturmak için İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü kullanabilirsiniz.

Sayfaya İçindekiler Tablosu Web Bölümü eklediğinizde, Web Bölümü'nün site topluluğunun hangi bölümüne yönelik bağlantılar oluşturacağını, bağlantıların nasıl sunulacağını ve nasıl düzenleneceğini belirtirsiniz.

Sayfanın Başı

İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü ne zaman kullanabilirim?

Yeni sayfa oluştururken, sayfayı İçindekiler tablosu olan Hoş geldiniz sayfası sayfa düzenini kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu zaten İçindekiler Tablosu Web Bölümü içeren bir sayfa oluşturur.

Sayfadaki Web Bölümü Bölgesi'ne bir İçindekiler Tablosu Web Bölümü ekleyerek herhangi bir Web Bölümü Sayfası'nda gezinti bağlantıları sağlamak için İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü kullanabilirsiniz. Office SharePoint Server 2007 programında bulunan aşağıdaki sayfa düzenleri İçindekiler Tablosu Web Bölümü oluşturmanıza olanak sağlar:

 • Gelişmiş Arama

 • Intranet Giriş Sayfası

 • Haberler Giriş Sayfası

 • Kişi Arama Sonuçları Sayfası

 • Arama Sayfası

 • Arama Sonuçları

 • Site Dizini Giriş Sayfası

 • Özet bağlantıları olan hoş geldiniz sayfası

 • Karşılama tanıtım sayfası

Sayfanın Başı

İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü nasıl kullanabilirim?

İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü kullanmanın iki temel adımı vardır:

 1. Sayfaya Web Bölümü ekleme

 2. Web bölümünü yapılandırma

Web Bölümü'nü sayfaya ekleme

Yukarıda belirtildiği gibi, İçindekiler tablosu olan Hoş geldiniz sayfası sayfa düzeni kullanılarak oluşturulan sayfalarda İçindekiler Tablosu Web Bölümü zaten bulunmaktadır. Çalıştığınız sayfa, Web Bölümleri'ni destekliyorsa, fakat henüz İçindekiler Tablosu Web Bölümü içermiyorsa, aşağıdaki yordamı kullanarak bir tane ekleyebilirsiniz:

 1. İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü eklemek istediğiniz sayfaya göz atın.

 2. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 3. Web Bölümü için bir bölge seçin ve sonra bu bölgede Web Bölümü Ekle'yi tıklatın. Web Bölümleri Ekle Web Sayfası iletişim kutusu açılır.

 4. Web Bölümleri Ekle iletişim kutusunda, Tüm Web Bölümleri'nin altında, Varsayılan bölümünde, İçindekiler Tablosu Web Bölümü onay kutusunu seçin ve sonra Ekle'yi tıklatın.

Web Bölümü'nü yapılandırma

İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nü yapılandırmak için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Web Bölümü'nün sağ üst köşesindeki oku tıklatın ve ardından Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'i tıklatın. İçindekiler Tablosu Web Bölümü araç bölümü açılır.

  Not: Zaten sayfayı düzenliyorsanız, Web Bölümünün sağ üst köşesindeki okta düzenle etiketi bulunur.

 2. İçerik bölümünde, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  • Başlama yeri      Bu seçenek, içeriğin ekleneceği kök düzeyini belirler. İçindekiler Tablosu Web Bölümü tarafından açılan tüm içeriklerin bu kök sitedeki bir sayfa, bu kök sitedeki bir site veya bu kök sitede bulunan sitedeki bir sayfa olması gerekir. Gözat düğmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nün kökü olarak kullanmak istediğiniz siteyi seçin.

  • Gösterilecek düzeyler      Web Bölümü'nün görüntüleyeceğini gezinti düzeyinin sayısını belirtmek için bu seçeneği kullanın. Kök site gezintinin birinci düzeyindedir ve kök sitenin hemen altındaki her site ikinci düzey gezintidedir ve bu böyle devam eder. Sayfalar ait oldukları siteyle aynı gezinti düzeyinde bulunur.

   Örneğin, Haberler ve Bildiriler adındaki iki site içeren Giriş Sayfası adı verilen bir kök site seçtiğinizi ve bu sitelerden herbirinin Çeyrek 1, Çeyrek 2, Çeyrek 3 ve Çeyrek 4 adında dört site içerdiğini varsayalım. İçindekiler Tablosu Web Bölümü'nün iki düzey göstermesini belirtmişseniz, üçüncü gezinti düzeyinde oldukları için Çeyrek adındaki bu siteleri görüntülemez. Bununla birlikte, bu örnekte, Haberler sitesine ait olan sayfalar ve Bildiriler sitesi görüntülenir, çünkü bunlar ikinci gezinti düzeyindeki sitelere aittir.

  • Başlangıç konumundan içerik göster      Web Bölümü'nün, Başlama yeri seçeneğini kullanarak belirttiğiniz kökün hemen altındaki sayfalara yönelik bağlantılar göstermesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusunu işaretlemezseniz, Web Bölümü kökün hemen altındaki siteleri ve bu sitelerin altındaki sayfalarla siteleri görüntüler, fakat kökün hemen altındaki sayfaları görüntülemez.

   Not: Başlangıç konumundan içerik göster seçeneğini seçerseniz, İçindekiler Tablosu bir sütunda görüntüler.

  • Sayfaları göster      Web Bölümü'nün, sitelere yönelik bağlantıların yanı sıra sayfalara yönelik bağlantıları da görüntülemesini istiyorsanız, bu seçeneği seçmeniz gerekir. Bu seçenek temizlenmişse, Web Bölümü'nde yalnızca sitelere yönelik bağlantılar görüntülenir.

  • Gizli sayfaları ekle      Web Bölümü'nün gezintide gizlenen sayfalara yönelik bağlantıları görüntülemesini istiyorsanız bu seçeneği seçin.

  • Gizli siteleri ekle      Web Bölümü'nün gezintide gizlenen sitelere yönelik bağlantıları görüntülemesini istiyorsanız bu seçeneği seçin.

 3. Sunu bölümünde, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  • Üstbilgi Metni      Bu kutuya yazarak Web Bölümü üstbilgisine metin ekleyebilirsiniz. Üstbilgi metni, Web Bölümü başlığının hemen altında görünür.

  • Başlık Stili      Üstbilgi metni ekliyorsanız, bu seçeneği kullanarak metnin stilini de seçebilirsiniz. Açılan listeden bir stil seçin.

  • Sütunları Görüntüle      Web Bölümü tarafından görüntülenen sütun sayısını ayarlamak için bu seçeneği kullanın. Bağlantılar, açılan listeyi kullanarak belirttiğiniz sütun sayısınca düzenlenir.

   Not: İçerik bölümünde, Web Bölümü'nün yalnızca bir sütun görüntülemesine neden olan Başlangıç konumundan içerik göster seçeneğini seçmişseniz, bu seçeneğin etkisi olmaz.

  • Düzey 1 Stili      Bu seçeneği kullanarak Web Bölümü gezinti hiyerarşisinin birinci düzeyinde bulunan bağlantılar için görüntü stilini belirtebilirsiniz. Düzey 1 bağlantıları, İçerik bölümündeki Başlama yeri seçeneğini kullanarak belirttiğiniz kök düzeyin hemen altındaki öğelere yönelir.

  • Düzey 2 stili      Bu seçeneği kullanarak Web Bölümü Gezinti hiyerarşinin ikinci düzeyde olan bağlantıları için görüntü stilini belirtebilirsiniz. Düzey 2 bağlantıları doğrudan düzey 1 bağlantılar altında olan öğeleri üzerine gelin. ( İçerik bölümündeki) göstermek için düzeyleri seçeneği 1olarak ayarlarsanız bu seçenek bir etkisi yoktur.

  • Düzey 3 stili      Bu seçeneği kullanarak Web Bölümü Gezinti hiyerarşisinde üçüncü düzeyinde olan bağlantıları için görüntü stilini belirtebilirsiniz. Düzey 3 bağlantıları doğrudan Düzey 2 bağlantılar altında olan öğeleri üzerine gelin. 1 veya 2' ye ( İçerik bölümündeki) göstermek için düzeyleri seçeneği ayarlarsanız, bu seçenek bir etkisi yoktur.

 4. Düzenleme bölümünde, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  • İçerikleri gezintide sıralandığı gibi sırala      Web Bölümü'nün site gezintisi ayarlarında kullanılanla aynı sıra düzenini kullanmasını sağlamak için bu seçeneği seçin.

  • İçerikleri aşağıdaki ayarları kullanarak sırala      Web bölümü'nün kullanacağı sıra düzenini belirtmek istiyorsanız bu seçeneği seçin. Bu seçeneği seçerseniz, aşağıdaki sıra seçenekleri kullanılabilir:

   • Siteleri Sırala      Bu seçenek, sitelerin bağlantılarını sıralamak için bu sitelerin hangi özelliklerinin kullanılacağını belirtmenize olanak sağlar. Sıralama için kullanabileceğiniz üç özellik bulunur: Başlık, Oluşturma Tarihi ve Son Değiştirme Tarihi.

   • Sıralama Yönü      Sıralanmış site bağlantılarına uygulamak üzere bir sıralama yönü seçmek için bu seçeneği kullanın. Örneğin, Siteleri Sırala'yı Başlık olarak ve Sıralama Yönü'nü Artan olarak ayarlayarak siteleri başlığa göre alfabetik olarak sıralayabilirsiniz.

   • Sayfaları Sırala      Bu seçenek, sayfaların bağlantılarını sıralamak için bu sayfaların hangi özelliklerinin kullanılacağını belirtmenize olanak sağlar. Sıralama için kullanabileceğiniz üç özellik bulunur: Başlık, Oluşturma Tarihi ve Son Değiştirme Tarihi.

   • Sıralama Yönü      Sıralanmış sayfa bağlantılarına uygulamak üzere bir sıralama yönü seçmek için bu seçeneği kullanın. Örneğin, Sayfaları Sırala'yı Başlık olarak ve Sıralama Yönü'nü Artan olarak ayarlayarak sayfaları başlığa göre alfabetik olarak sıralayabilirsiniz.

    Not: Sayfalar ait oldukları site içerisinde sıralanır.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×