Web paketini verme veya alma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ekip sitenizde, ekip belgelerini depolamak ve durumlarını incelemek için özel listeler, kitaplıklar ve Web sayfaları oluşturduğunuzu varsayalım. Bu site özelleştirmeleri çok iyi çalıştığı için diğer takımlarla paylaşmak istiyorsunuz. Çözümü yalnızca paketleyip dağıtabilseydiniz çok iyi olurdu, böylece takımlar her takım sitesindeki özel listeleri, kitaplıkları ve Web sayfalarını yeniden oluşturmak zorunda kalmazdı.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 programında, sitenin bir parçasını veya tümünü boş içerik olarak taşımak için Web paketlerini kullanabilirsiniz. Önce, hangi site öğelerinin paketleneceğini ve verileceğini seçersiniz sonra Web paketini başka bir site içine alıp dağıtırsınız.

Bu makalede

Web paketi veya başka bir paketleme özelliğini kullanmalı mıyım?

Web paketi verme

Web paketi içeri aktarma

Taşımak veya bir Office SharePoint Server 2007 sitedeki içeriği paylaşmak için Web paketi kullanabilir miyim?

Windows SharePoint Services 2.0 siteden bir Windows SharePoint Services 3.0 site içeriğini taşımak için bir Web paketi kullanabilir miyim?

Web paketini mi yoksa başka bir paketleme özelliğini mi kullanmalıyım?

Web sitelerini paketlemeye yönelik üç farklı özellik vardır: Office SharePoint Designer 2007'de, bir siteyi yedekleyebilir veya bir Web paketi oluşturabilir, bir siteyi tarayıcıda site şablonu olarak kaydedebilirsiniz. Seçeceğiniz özellik, yapmak istediğiniz işe bağlıdır.

Web Paketi (.fwp dosyası)     Bu özelliği, Web sayfaları, site, liste veya kitaplık yapısını paylaşmak ya da yeniden kullanmak için tercih edin. Web paketlerinde tüm bir siteyi paketleyebileceğiniz gibi yalnızca istediğiniz belirli bir sayfayı, listeyi veya kitaplığı seçebilirsiniz. Web paketleri, site yapısını çoğaltmak için çok uygundur, ancak liste verileri, alt siteler veya güvenlik ve izin ayarları içermez. Ayrıca Web paketi özel bağlantı çubukları içerebilir. Paketi oluşturduktan sonra dosyayı istediğiniz kadar Web sitesine alabilir veya dağıtabilirsiniz.

Yedekleme ve geri yükleme (.cmp dosyası)    Bir sitenin tamamını veya alt sitenin yedek bir kopyasını yapmak istediğiniz veya sitenin tamamını taşımak ya da başka bir sunucu veya konum alt site istediğiniz durumlarda, bu özelliği kullanın. Web paketleri aksine içerik geçirme paketleri liste verilerini içerir ve yalnızca belirli site öğeleri içerecek şekilde seçemezsiniz. Not Bazı özelleştirmeleri veya ayarları işlemdeki kaybedebilir. Örneğin, yedek dosyasını iş akışları, uyarılar ve site koleksiyonu düzeyinde depolanan özellikleri içermez. Yedek dosyasını, dönüşüm veya bölge içindeki nesneler de içermez. Yedekleme ve geri yükleme kullanmak için bu site için yönetici izinlerine sahip olmalısınız. Daha fazla bilgi için bkz: Yedekleme, geri yükleme ' yi veya SharePoint sitesine gitme.

Site Şablonu (.stp dosyası)    Bu özelliği, aynı ana içerik veya site yapısı ile başlayan birden çok Web sitesi oluşturmak istediğinizde kullanın. Örneğin, bir sitede oluşturulan tüm alt sitelerin yapıda, görünümde, verdiği izlenimde ve içerikte benzer olmasını isteyebilirsiniz. Bunu, siteyi bir site şablonu olarak kaydedip Site Şablon Galerisi'ne ekleyerek sağlayabilirsiniz; böylece herkes bu siteyi şablon olarak kullanabilir. Site şablonları, Web paketlerinden farklı olarak liste verileri içerir. Site şablonunu oluşturmak istediğiniz site için hem yönetici izninizin hem de Site Şablon Galerisine yazma erişiminizin olması gerekir. Ayrıca Bkz: bölümünde, site şablonlarıyla ilgili daha fazla bilgi için bağlantı bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı


Web paketi verme

Web paketi oluşturduğunuzda eklemek için seçtiğiniz dosyalar tek bir .fwp dosyası içinde paketlenir ve sıkıştırılır. Web paketi; listeler, kitaplıklar, bu listeler ve kitaplıklardaki tüm belgeler, Web sayfaları ve Web Bölümü sayfaları içerir. Ancak, Web sitesi boş içerik olarak taşındığında özgün Web sitesinin parçası olan liste verisi, paketteki Web sayfaları ile birlikte taşınmaz. Örneğin kitaplığınız, belgelerin planlama durumunu izlemek için oluşturduğunuz bir sütun içerebilir. Kitaplığı paketlediğinizde paket, belgeleri, özel sütun ve o sütunun ayarlarını içerir, ancak belgelerin durumunu gösteren verileri içermez.

Web paketleri iki anahtar kolaylık sunar. İlk olarak, Web paketini oluştururken paket içine eklemek istediğiniz dosyalar konusunda esnek davranabilirsiniz. Tüm bir siteyi veya yalnızca belirli Web sayfalarını, listeleri veya kitaplıkları ekleyebilirsiniz. İkinci olarak, dosyaları paketlerken bağımlılıkları kolayca tanımlayabilirsiniz — paketlenen dosyaların gerek duyduğu dosyalar — ve otomatik olarak Web paketine ekleyebilirsiniz. Örneğin, özel liste formu kullanan bir liste içeren Web sayfasını paketlerken, ilişkilendirilmiş dosyalar otomatik olarak tanımlanır ve Web sayfasına eklenir.

 1. Dosya menüsünde Site Aç'ı tıklatın.

 2. Site Aç iletişim kutusunda paketlemek istediğiniz siteye gözatıp siteyi tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

 3. Dosya menüsünde Ver üzerine gelin ve sonra Kişisel Web Paketi seçeneğini tıklatın.

 4. Dosyaların Web paketine eklemek için seçtiğinizi bağımlılıkları görüntülemek için iletişim kutusunun altındaki Bağımlılıkları Göster seçeneğini tıklatın.

  Bağımlılıklar, seçili dosyaların düzgün bir şekilde çalışmak için gereksinim duydukları ilişkili ek dosyalardır.

 5. Bağımlılık denetimi listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm bağımlı dosyaları göstermek için, Tüm bağımlılıkları denetle seçeneğini tıklatın.

  • Köprüler tarafından bağlantılı sayfalar hariç tüm bağımlı dosyaları göstermek için Köprüler dışında tüm bağımlılıkları denetleseçeneğini tıklatın.

   Not: Ayrıca bu seçenek geçişli stil sayfalarını dışlar. Web paketini verirken geçişli stil sayfalarını eklemek için Tüm bağımlılıkları denetle seçeneğini tıklatın.

  • Yalnızca seçtiğiniz belirli dosyaları eklemek ve bağımlılıkları göstermemek için Bağımlılıkları denetleme seçeneğini tıklatın. Bu seçenek, Web paketine tam olarak hangi dosyaların eklendiği ile ilgili tam denetim sunar.

 6. Web sitesindeki dosyalar listesinde Web paketine eklemek istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçin ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca, önceki adımda seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak bağımlı dosyalar eklenir. Bu seçenek, bağımlı dosyaların gösterilmesi veya gizlenmesi için tıklattığınız Bağımlılıkları Göster veya Bağımlılıkları Gizle seçeneklerinden bağımsız olarak paketlemeye hangi dosyaların ekleneceğini belirler.

 7. Web paketinden dosyaları kaldırmak için Paketteki dosyalar listesindeki dosyaları tıklatın ve sonra Kaldır seçeneğini tıklatın.

  Not: Bağımlılık denetimi listesinde seçilen başka seçenekler Web paketine eklenmiş dosyaları kaldırmaz.

 8. Paketi almadan önce başkalarının görebileceği bir bilgi eklemek için Özellikler seçeneğini tıklatın, aşağıdakilerden birini yapın ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın:

  • Başlık kutusuna Web paketi için bir ad yazın.

  • Açıklama kutusuna Web paketinin açıklamasını yazın.

  • Yazan kutusuna Web paketinin özelliklerini görüntüleyen diğer kullanıcıların görmesini istediğiniz adı yazın.

  • Gerekiyorsa, Şirket kutusuna şirketinizin adını yazın.

   Dış bağımlılıklar listesi, Web Paketinin kullandığı ama içermediği dosyaları gösterir.

   Not: Paketi kaydetmeden önce bu özelik bilgisini kaydetmeniz gerekir. Bunu pakete daha sonra ekleyemezsiniz.

 9. Paketteki dosyalar listesine istediğiniz tüm dosyaları ekledikten sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

 10. Dosya adı kutusuna Web paketi için bir ad yazın. Özellikler seçeneğini tıklatıp Web paketi için bir başlık yazdıysanız, varsayılan olarak bu başlık dosya adı olur.

 11. Dosya Kaydet iletişim kutusunda Web paketini kaydetmek istediğiniz konuma gözatın ve sonra Kaydet seçeneğini tıklatın.

  Notlar: 

  • Diğer kullanıcılar Web paketini alırken, SharePoint belge veya resim kitaplıklarındaki dosyaların hedef Web sitesine eklenmesini istemiyorsanız, SharePoint belge veya resim kitaplıklarını paketlemeyin. Örneğin, kitaplığınız kullanışlı belge şablonları içeriyorsa bunları Web paketine eklemek isteyebilirisiniz, ancak gizli bilgi içeren belgeleri paketlemediğinizden emin olun.

  • Web paketine, Universal Data Connection (UDC) dosyaları eklemeyin. UDC dosyası, _fpdatasources klasöründe depolanan bir XML dosyasıdır ve veri kaynağına ait yapılandırma bilgilerini içerir. UDC dosyaları düz metin biçiminde parolalar içerebilir.

Sayfanın Başı


Web paketi alma

Web paketini dağıtmak için, önce hedef Web sitesini açın ve sonra Web paketini bu site içine alın.

 1. Dosya menüsünde Site Aç'ı tıklatın.

 2. Site Aç iletişim kutusunda, Web paketini almak istediğiniz siteye gözatıp siteyi tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

 3. Dosya menüsünde Al üzerine gelin ve sonra Kişisel Web Paketi seçeneğini tıklatın.

 4. Almak istediğiniz siteye gözatıp siteyi tıklatın ve sonra seçeneğini tıklatın.

 5. Hedef kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web sitesinin içine Web paketini dağıtmak için yalnızca Web paketinin adını silin. Örneğin http://Web sitem/Web paketim'i http://Web sitem olarak değiştirin.

  • Web paketi, bu sitenin bir alt klasöre dağıtmak için ya da varsayılan hedef olarak kullanın veya Gözat ' ı tıklatın ve Web sitenizdeki başka bir klasör seçin. Örneğin, hedef URL'de ya da httpolabilir: //My Web sitesi / My Web paketi veya http://My Web sitesi/ekip belgeleri.

 6. Web paketinden alınacak öğeler kutusunda, almak istemediğiniz dosyaların onay kutularını temizleyin. Almak istediğiniz dosyaların onay kutularının işaretli olduğuna dikkat edin.

 7. Web paketini oluşturan kişi tarafından girilen özellik bilgisini görüntülemek için Özellikler seçeneğini tıklatın. Bilgiyi görüntüleme işlemini tamamladıktan sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca Dış bağımlılıklar listesinde, Web paketinin kullandığı ama içermediği dosyaları görebilirsiniz.

 8. İçeri Aktar'a tıklayın.

 9. Güvenlik Uyarısı iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web paketini almaya devam etmek için Çalıştır seçeneğini tıklatın.

  • Almayı iptal etmek için Çalıştırma seçeneğini tıklatın.

   Önemli: Web paketleri kötü bir niyet doğrultusunda kullanılabilecek kod içerdiği için, aldığınız Web paketinin güvenilir bir kaynaktan olduğuna dikkat edin.

 10. Web paketinde ve hedef Web sitesinde dosya adı aynı olan dosyalar mevcutsa, "Mevcut uyumlu liste ve verilerini yeniden kullanma" veya "Listenin yeni bir örneğini yeniden dağıtma ve 'Liste/Bağlantılar'ı, 'Bağlantıların Listeleri/Yedeklenmesi (1)' olarak değiştirme." arasında karar vermeniz istenir. Yeni dosyayı dağıtırsanız, var olan dosya yeniden adlandırılır — örneğin Bildiriler, Bildiriler (1) olur.

Sayfanın Başı


Office SharePoint Server 2007 sitesindeki içeriği taşımak veya paylaşmak için Web paketini kullanabilir miyim?

Bazı sınırlamalar içinde Evet. Paketleme, dışarı aktarma ve bir ekip veya portal sitesinde kişisel site içeriği içeri aktarma. Microsoft Office SharePoint Server 2007 portal sitesi, bir alt siteyi veya Sitem (örneğin, http://sps_server/personal/your_user adı /) Office SharePoint Designer 2007 tipik Windows SharePoint Services site olarak görünür. Bununla birlikte, Sitem mimari farklılıkları Windows SharePoint Services sitelerinden Web paketleri içeri aktarma engelleyin. Web paketi aldığınız Web sitesini daha farklı bir türde bir Web sitesinden verildiyse sorunları oluşabilir. Örneğin:

 • Windows SharePoint Services sitesinden verilen bir Web paketi başka bir Windows SharePoint Services sitesine alınmalıdır.

 • Office SharePoint Server 2007 portal sitesindeki bir ekip veya kişisel siteden verilen Web paketi başka bir Office SharePoint Server 2007 portal sitesindeki bir ekip veya kişisel siteye alınmalıdır.

Sayfanın Başı


Windows SharePoint Services 2.0 sitesinden Windows SharePoint Services 3.0 sitesine içerik taşımak için Web paketi kullanabilir miyim?

Bunu önermiyoruz. Web paketini verdiğiniz Web sitesi ile aldığınız Web sitesinin türü aynı değilse sorun çıkabilir. Örneğin:

 • Windows SharePoint Services 3.0 sitesinden verilen bir Web paketi başka bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesine alınmalıdır.

 • Windows SharePoint Services 2.0 sitesinden verilen bir Web paketi başka bir Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 sitesine alınmalıdır.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×