Web için Visio 'da şekilleri ekleme ve bağlama

Web için Visio'da Şekil kümeleri halinde düzenlenmiş birçok şekil vardır. Her diyagramın başlangıç Şekil kümeleri olur. Ama aynı zamanda Şekiller paletine Şekil kümeleri ekleyebilir, böylece istediğiniz diğer şekillere hızla erişebilirsiniz. Örneğin, bilgilendirici bir süreç diyagramı oluşturmak için Temel Akış Çizelgesi Şekilleri kümesini ekleyebilirsiniz. Hızlı Şekiller'i kullanarak diyagram oluşturduğunuzda, Şekiller paletiyle diyagram tuvali arasında çok fazla ileri-geri gitmeden mümkün olan en hızlı ve sorunsuz yöntemle şekilleri ekleyebilir ve birbirine bağlayabilirsiniz. Ayrıca iki tür bağlantı oluşturabilirsiniz: noktadan noktaya ve şekilde şekle. Bağlayıcı çizgileri kesiştiğinde ise, çizgi atmaları ekleyebilir veya bunları kaldırabilirsiniz. Hatta çizginin türünü düz, açılı veya eğimli olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Burada, diyagramı ilk seferde düzgün bir şekilde hazırlamanın temel yolları açıklanmıştır.

Ne yapmak istiyorsunuz?   

Şekilleri paletinde şekilleri yönetme

Hızlı Şekiller’i kullanarak şekilleri ekleme ve bağlama

Bağlantı noktaları kullanarak şekilleri bağlama

Bağlayıcı çizgisinin türünü değiştirme

Bağlayıcı çizgi atlamalarını gösterme veya kaldırma

Ayrıca Bkz:

Şekilleri Paleti'nde şekilleri yönetme

Şekil kümelerini ekleme, görüntülemek ve kaldırmak için Şekiller paletini kullanın.

Şekiller paleti

Şekil kümesi ekleme

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Sekme bölgesinde Şekil Ekle Ekle simgesi 'yi seçin.

 3. Nelerin kullanılabildiğini görmek için, Şekil kümeleri listesini kaydırın.

  Şekil kümeleri listesi
 4. Şekil kümesindeki kullanılabilir şekilleri görmek için Önizleme Önizleme simgesi öğesini seçin.

 5. Şekil kümesi eklemek için Ekle'yi seçin.

Önceden eklenmiş olan bir Şekil kümesini görüntüleme

Önceden eklediğiniz bir Şekil kümesi şu anda görünür durumda olmayabilir.

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Sekme bölgesinde Şekil kümesi simgesini seçin. Simgenin üzerinde durarak Şekil kümesinin adını görebilirsiniz.

  Şekil kümesi simgeleri

Şekil kümesini kaldırma

Şekiller paletini düzenli tutmak için bir Şekil kümesini kaldırmak isteyebilirsiniz. İsterseniz daha sonra Şekil kümesini yeniden ekleyebilirsiniz.

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Şekil sekmeleri bölgesinde şekil kümesi simgesine sağ tıklayın ve sonra Kaldır'ı seçin.

Sayfanın Başı

Hızlı Şekiller’i kullanarak şekilleri ekleme ve bağlama

Sorunsuz bir biçimde diyagram oluşturmak için Hızlı Şekiller’i kullanın. Her Şekil kümesinin, uygun önerilerle iş akışınızı hızlandırmak için tasarlanmış Hızlı Şekiller’i vardır.

Not:    Varsayılan olarak hızlı şekiller açıktır. Hızlı şekilleri, görünüm > hızlı şekiller 'i temizleyerek kapatabilirsiniz.

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Şekil bölmesindeki bir şekli sayfaya sürükleyin ve farenin düğmesini bırakın.

  Şekli, Şekil bölmesinden sayfaya sürükleme
 3. Mavi oklar görünecek şekilde işaretçiyi şeklin üzerinde tutun.

  İmleç şekil üzerinde durduğunda mavi oklar görünmeye başlar
 4. İşaretçinizi, yeni şekli yerleştirmek istediğiniz yeri gösteren mavi okun üzerine taşıyın.

  İşaretçiyi istediğiniz oka götürme
 5. Mini araç çubuğundaki dört şekilden birine tıklayın.

  Otomatik Bağlantı okunun üzerine gelindiğinde, eklenecek şekilleri içeren bir araç çubuğu görüntülenir.

  Yeni şekil diyagrama eklenir ve otomatik olarak özgün şekle bağlanır.

 6. Mini araç çubuğu görüntülenene kadar yeni şeklin üstünde bekleyerek şekil eklemeye devam edin.

  Yeni eklenen bir şeklin üzerine gelindiğinde, başka bir şekil eklemek için Otomatik Bağlantı okları görüntülenir.

İpucu    Eklemek istediğiniz şekil mini araç çubuğunda yoksa, Şekiller bölmesinden istediğiniz şekli sürükleyip bir mavi okun üzerine bırakın. Yeni şekil, mini araç çubuğunda tıklamışsınız gibi özgün şekle bağlanır.

Sayfanın Başı

Bağlantı noktaları kullanarak şekilleri bağlama

Şekilleri birbirine tutkallamak ve şekiller taşındığında veya döndürüldüğünde bile birlikte kalmalarını sağlamak için, şekiller arasında bağlantı noktalarını kullanırsınız. İşaretçiyi şeklin üzerine getirdiğinizde bağlantı noktaları görünür duruma gelir.

Bağlantı noktalarını görünür duruma getirme

İpucu: Küçük ayrıntıları daha iyi görebilmek ve daha hassas denetime sahip olmak için Yakınlaştır özelliğini kullanın: Yakınlaştır (veya CTRL++ tuşlarına basın) ve Uzaklaştır (veya CTRL+- tuşlarına basın).

Bağlantı türlerine genel bakış

İki tür bağlantı vardır:

 • Nokta bağlantısı    Statik tutkal olarak da adlandırılır ve noktadan noktaya bağlantı sağlar. Elektrik, telefon ve ağ prizlerinin yerinin önemli olduğu ayrıntılı bir kat planında olduğu gibi, bağlantı noktası konumunun değişmemesi gerektiği durumlarda, nokta bağlantısı kullanın.

 • Dinamik bağlantı    Dinamik tutkal olarak da adlandırılır ve şekilden şekle bağlantı sağlar. Şekil taşındığında veya döndürüldüğünde, bağlantı yeniden yönlendirilir ve en kısa yol kullanılır. Bu, şekiller ve diyagramlardaki güncelleştirmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.

İki şekil arasında hem nokta hem de dinamik bağlantılarınız olabilir. Örneğin PC/yönlendirici diyagramında, yönlendirici şekli üzerindeki belirli bir bağlantı noktası önemlidir ve bu bir nokta bağlantısıdır, ama PC şekli üzerindeki belirli bir bağlantı noktası önemli değildir ve bu bir dinamik bağlantıdır.

Aşağıdaki diyagramda, A şeklinin C şekline bir nokta bağlantısı vardır ve C her taşındığında A şekli C ile aynı noktadan bağlantılı kalır. Buna karşılık B şeklinin C şekline dinamik bir bağlantısı vardır ve B'den gelen bağlayıcı C üzerinde en yakın bağlantı noktasına taşınır.

A'nın C ile nokta bağlantısı vardır, ancak B'nin C ile dinamik bağlantısı vardır.

Nokta bağlantısı oluşturma

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Bağlantı noktaları gösterilene kadar işaretçiyi şeklin üzerinde bekletin.

  Bağlantı noktalarını görünür duruma getirme
 3. İşaretçiyi, yeşil dikdörtgen içine alana kadar bir bağlantı noktasına taşıyın ve işaretçi çapraz İnce artı işaretçisi (veya hassas seçim) dönüşür.

  Yeşil dikdörtgen içine alınmış bağlantı noktası ve ince artıya dönüşen işaretçi
 4. Hedef şeklin tüm bağlantı noktaları görünür duruma gelene kadar işaretçiyi hedef şekle sürükleyin ve ardından işaretçiyi, yeşil bir kutu içine alınana ve Bağlantı Noktasına Tutkalla araç ipucu gösterilene kadar belirli bir bağlantı noktasına taşıyın.

  Hedef şekil ipucunu gösterir: Bağlantı Noktasına Tutkalla
 5. Nokta bağlantısını tamamlamak için işaretçiyi bırakın.

Dinamik bağlantı oluşturma

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Şeklin otomatik bağlantı noktaları (dört üçgen) gösterilene kadar işaretçiyi şeklin üzerine getirin.

  Şeklin otomatik bağlantılarını ortaya çıkarma
 3. İşaretçiyi bir otomatik bağlantı noktasına getirin; işaretçi bir artı simgesine İnce artı işaretçisi (veya hassas seçim) dönüşür.

  Şekilde otomatik bağlantı noktasını yalıtma
 4. Hedef şeklin tüm bağlantı noktaları gösterilene kadar işaretçiyi hedef şekle sürükleyin.

  Bağlayıcıyı hedef şekle sürükleme
 5. Hedef şekil yeşil kenarlık içine alınana ve Şekle Tutkalla araç ipucu gösterilene kadar işaretçinin konumunu ayarlayın.

  Dinamik bağlantıyla hedef şekline bağlama
 6. Dinamik bağlantıyı oluşturmak için işaretçiyi bırakın.

Sayfanın Başı

Bağlayıcı çizgisinin türünü değiştirme

Varsayılan olarak, bağlayıcı çizgisi bağlandığı şekle doğru bir ok ile biten düz bir çizgidir ancak tema uyguladıysanız farklı olabilir. Bağlayıcı çizgisinin türünü değiştirmek isteyebilirsiniz.

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Bağlayıcıyı çizgisini seçin.

 3. Şeritte Giriş'i, ardından Bağlayıcı Türü düğmesini seçin ve sonra da Düz, Açısal veya Eğri’yi seçin.

  Bağlayıcı türleri

Sayfanın Başı

Bağlayıcı çizgi atlamalarını gösterme veya kaldırma

Diyagramı düzenlerken veya daha fazla şekil eklerken bağlayıcı çizgileri kesiştiğinde, Web için Visio’ın çizgi atlamaları oluşturması gerekebilir. Bu çizgi atlamalarını gösterebilir veya kaldırabilirsiniz.

 1. Diyagramı düzenleme için açın.

 2. Şerit üzerinde Giriş’i seçin ve ardından Bağlayıcı Türü Bağlayıcı Türü simgesi öğesini seçin.

 3. Kesişen çizgiler üzerinden atlamaları göstermek için Çizgi Atlamalarını Göster’i seçin.

  Çizgi atlamalarını gösterme
 4. Kesişen çizgiler üzerinden atlamaları kaldırmak için Çizgi Atlamalarını Kaldır’ı seçin.

  Çizgi atlamalarını kaldırma

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Web için Visio Yardımı

Web Için Visio 'da Diyagramı görüntüleme, oluşturma ve düzenleme.

Web için Visio 'da şekilleri seçme, kopyalama ve taşıma

Web için Visio 'da şeklin boyutunu, döndürmesini ve sırasını değiştirme

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×