Web için PowerPoint’teki klavye kısayolları

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Windows'da Web için PowerPoint ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede Windows’taki Web için PowerPoint için klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir. 

 • Bir kısayol aynı anda iki veya daha çok tuşa basılmasını gerektiriyorsa, bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmıştır. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tablo, büyük olasılıkla Web için PowerPoint‘da sık kullanacağınız kısayolları sunar.

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni slayt ekleme.

Odak küçük resim bölmesindeyken Ctrl+M tuşlarına basın.

Seçili metni, nesneyi veya slaydı silme.

Delete tuşu

Şekli taşıma.

Ok tuşları

Sonraki slayda geçme.

Page Down tuşu

Önceki slayda geçme.

Page Up tuşu

Slayt gösterisinden çıkma.

Esc

Başlangıç yapma

Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

Bir kısayol aynı anda iki veya daha çok tuşa basılmasını gerektiriyorsa, bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmıştır. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Web için PowerPoint web tarayıcınızda çalıştır, bu nedenle masaüstü için PowerPoint’te kullanılanlar gibi erişim tuşlarını kullanmaz. Örneğin, Alt tuşuna basmak odağı tarayıcı menü çubuğuna taşır ve Ctrl+P (Yazdır) ile F1 (Yardım) gibi tanıdık kısayollar Web için PowerPoint komutları yerine tarayıcı komutlarını çalıştırır.

Odağı Web için PowerPoint arabiriminin faklı bölümlerine (örneğin, şeritten küçük resim bölmesine) taşımak ve bir slaydın içeriğinde içeri veya dışarı hareket etmek için, Ctrl+F6 tuşlarına basarak ileri veya Ctrl+Shift+F6 tuşlarına basarak geri gidin. Web için PowerPoint'daki komutlarda gezinmek için, Sekme tuşuna basarak ileri, Shift+Sekme tuşuna basarak geri gidin, seçmek için Enter tuşuna basın.

İpucu: Düzenleme modundayken hızla bir komut vermek için, Alt+Q tuşlarına basarak odağı Göster kutusuna taşıyın ve ardından istediğiniz komutu yazın. Komut seçmek için, Yukarı Ok tuşuna veya Aşağı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

Yalnızca klavye kullanarak gezinme

Okuma Görünümü'nde, belgenin yukarısında, ekranın en üstünde yatay bir komut listesi vardır. Odak komut satırına gelene kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Sekme tuşuyla komutlar arasında gezinin. Komut seçmek için Enter tuşuna basın.

Düzenleme Görünümü'ne geçmek için, Sunuyu Düzenle komutuna gidin, Enter tuşuna basın, sonra Web için PowerPoint'da Düzenle’yi seçin.

Düzenleme Görünümü'nde, şerit, Web için PowerPoint penceresinin en üstündeki şerittir. Şerit, sekmeler halinde düzenlenmiştir. Her sekmede farklı araç ve işlev kümeleri gösterilir; bunlar gruplardan oluşmuştur ve her grup bir veya birden çok komut içerir. Şeridi kullanmak için, odak şeride gelene kadar art arda Ctrl+F6 tuşlarına basın.

Şeridi kullanmayı sağlayan diğer kısayollar şunlardır:

 • Sekmeler arasında gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 • Şeritte seçili durumdaki sekmeye ulaşmak için Enter tuşuna basın.

 • Şeritteki komutlar arasında gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

Denetimler, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirilir:

 • Seçilen komut bir düğme veya bölünmüş düğmeyse, etkinleştirmek için Ara Çubuğu'na basın.

 • Seçili komut bir listeyse (örneğin, Yazı Tipi listesi) bu listeyi açmak için Aşağı Ok tuşuna basın. Daha sonra, öğeler arasında gezinmek için Yukarı Ok tuşuna veya Aşağı Ok tuşuna basın. İstediğiniz öğe seçildiğinde Enter tuşuna basın.

 • Seçilen komut bir galeriyse, galerinin Diğer komutuna gitmek için Sekme tuşuna basın ve ardından galeriyi açmak için Enter tuşuna basın. Öğeler arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın ve birini seçmek için Enter tuşuna basın.

Okuma Görünümünde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki slayda geçme.

N

Önceki slayda geçme.

P

Belirli bir slayda gitme.

G, slayt numarasını yazın, Sekme tuşuna basın ve Enter tuşuna basın

Slayt Gösterisi görünümünde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki slayda geçme.

N

Önceki slayda geçme.

P

Belirli bir slayda gitme.

G, slayt numarasını yazın, Sekme tuşuna basın ve Enter tuşuna basın

Açıklamalı alt yazıları veya alt yazıları açma veya kapatma

J

Slayt Gösterisi'nden çıkma.

Esc

Düzenleme görünümünde gezinme

Şeritte ve bölmelerde gezinme

Web için PowerPoint’da temel komut alanlarında hareket etmek için Ctrl+F6 tuşlarına basın. Bu; Slayt Bölmesi, görev bölmeleri ve çubuklar arasında döngü yapan sıralamadır:

 1. Slayt bölmesi

 2. Açıklamalar bölmesi (açıksa)

 3. Notlar bölmesi (açıksa)

 4. Durum çubuğu

 5. Üst çubuk

 6. Şerit

 7. Küçük Resim bölmesi

  Ctrl+F6 Döngüsü

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Slayt bölmesi, Açıklamalar bölmesi, Notlar bölmesi, durum çubuğu, başlık çubuğu, şerit ve küçük resim bölmesi arasında hareket etme.

Ctrl+F6

Slayt bölmesi, küçük resim bölmesi, şerit, başlık çubuğu, durum çubuğu, Notlar bölmesi ve Açıklamalar bölmesi arasında ters yönde hareket etme.

Shift+Ctrl+F6

Başka bir şerit sekmesine gitme.

Sekme tuşu, Enter

Seçili durumdaki şerit komutunu çalıştırma.

Enter

Şerit komutları arasında gezinme.

Sekme tuşu

Şeritteki özellik grupları arasında gezinme.

Ctrl+Sol Ok tuşu veya Sağ Ok tuşu

Slaytları düzenleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili durumdaki küçük resimden sonra yeni slayt oluşturma.

Ctrl+M

Slayttaki yer tutucular arasında soldan sağa doğru gezinme

Sekme tuşu

Geçerli yer tutucuyu seçme veya düzenleme.

ENTER veya F2

Yer tutucuda metni düzenlemeyi bitirme.

F2

Tek tek birden çok nesneyi seçme.

Ctrl+tıklama veya Shift+tıklama

Birden çok nesne seçme.

Tıklama+sürükleme, Shift+sürükleme veya Ctrl+sürükleme

Sayfadaki tüm nesneleri seçme.

Ctrl+A

Etkin metin kutusundaki tüm nesneleri seçme

Ctrl+A

Slaydı kopyalama

Ctrl+C

Slaydı yapıştırma

Ctrl+V

Geri alma

Ctrl+Z

Yineleme

Ctrl+Y

Küçük Resim Bölmesi geçerli durumdayken küçük resimlerin sırasını değiştirme:

 • Slaydı bir konum yukarı taşıma

 • Slaydı bir konum aşağı taşıma

 • Slaydı 1.konuma taşıma

 • Slaydı en son konuma taşıma

Ctrl+Yukarı

Ctrl+Aşağı

Ctrl+Shift+Yukarı

Ctrl+Shift+Aşağı

Yazı tipi boyutunu daraltma

Ctrl+[

Yazı tipi boyutunu büyütme

Ctrl+]

Yer tutucular ve notlar içinde ekleme noktasını taşıma

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sağa gitme.

Sağ Ok tuşu

Bir karakter sola gitme.

Sol Ok tuşu

Bir sözcük sağa gitme.

Ctrl+Sağ Ok tuşu

Bir sözcük sola gitme.

Ctrl+Sol Ok tuşu

Bir üst satıra ilerleme.

Yukarı Ok tuşu

Bir alt satıra ilerleme.

Aşağı Ok tuşu

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı Ok tuşu

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı Ok tuşu

Satırın başına gitme.

Home tuşu

Satırın sonuna gitme.

End

Yer tutucunun veya notların başına gitme.

Ctrl+Home tuşu

Yer tutucunun veya notların sonuna gitme.

Ctrl+End

İçerik seçme: seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

Shift+Sağ

Bir karakter sola doğru seçme.

Shift+Sol

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+Ctrl+Sağ Ok

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+Ctrl+Sol Ok

Yukarıdan bir satır seçme.

Shift+Yukarı Ok

Aşağıdan bir satır seçme.

Shift+Aşağı Ok

Yukarıdan bir paragraf seçme.

Shift+Ctrl+Yukarı Ok

Aşağıdan bir paragraf seçme.

Shift+Ctrl+Aşağı Ok

Paragrafın başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Home tuşu

Paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+End

Yer tutucunun veya notların başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Ctrl+Home tuşu

Yer tutucunun veya notların sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+Ctrl+End

Yer tutucunun veya notların içindeki her şeyi seçme.

Ctrl+A

Metin düzenleme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Değişiklikleri kaydetme.

Web için PowerPoint değişiklikleri otomatik olarak kaydeder.

Seçili metni kesme.

Ctrl+X

Seçili metni kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan metni yapıştırma.

Ctrl+V

Köprü ekleme

Ctrl+K

Son değişikliği geri alma.

Ctrl+Z

Son geri alınan eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Seçili paragrafı sola yaslama (sola hizalama).

Ctrl+J

Seçili şekli taşıma

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Şekli sağa doğru sürükleme.

Sağ Ok tuşu

Şekli sola doğru sürükleme.

Sol Ok tuşu

Şekli yukarı doğru sürükleme.

Yukarı Ok tuşu

Şekli aşağı doğru sürükleme.

Aşağı Ok tuşu

Seçili şekli yerleştirme.

Şekli arkaya gönderme.

Ctrl+Shift+Açma Köşeli Ayracı ( [ )

Şekli geriye doğru gönderme.

Ctrl+Kapatma Köşeli Ayracı ( [ )

Şekli öne gönderme.

Ctrl+Shift+Kapatma Köşeli Ayracı ( ] )

Şekli ileriye doğru gönderme.

Ctrl+Kapatma Köşeli Ayracı ( ] )

Metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili metni kalın yapma.

Ctrl+B

Seçili metni İtalik yapma.

Ctrl+I

Seçili metnin altını çizme.

Ctrl+U

Seçili metni sola hizalama.

Ctrl+L

Seçili metni sağa hizalama.

Ctrl+R

Seçili metni ortalama.

Ctrl+E

Açıklamalarla çalışma

"Yeni Açıklama Ekle" kısayolu dışında, aşağıda listelenen Açıklamalar klavye kısayolları yalnızca Açıklamalar bölmesi mevcutken ve odaktayken çalışıyor.

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni açıklama ekleme.

Ctrl+Alt+M 

(veya MAC Command düğmesi simgesinin görüntüsü + Shift + Mac’te M tuşu)

Sonraki açıklama yazışmasına gitme (Belge, Sayfa, Slayt)  

Aşağı ok 

Önceki açıklama yazışmasına gitme (Belge, Sayfa, Slayt)  

Yukarı ok 

Odak üzerinde olduğunda açıklama yazışmasını genişletme  

Sağ ok 

Açıklama yazışmasını daraltma  

Sol ok 

Açıklama yazışmasında sonraki yanıta gitme  

Aşağı ok 

Yazışmadaki veya üst açıklamadaki önceki yanıta gitme 

Yukarı ok 

Bölmeyi Kapatma  

Sekme 

Yanıt kutusu 

Sekme 

Üst açıklamayı/yanıtı düzenleme

Odak üst açıklamada/yanıtta olduğunda sekme

Açıklama/yanıt gönderme veya düzenlemeyi kaydetme 

Ctrl+Enter 

Taslak açıklamayı/yanıtı atma veya düzenleme 

Esc 

Yazışmadaki “Diğer Yanıtları Görüntüle” tuşu aracılığıyla bir açıklamayı genişletme  

Sekme 

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×