Web için OneNote’ta klavye kısayolları

Web için OneNote’ta klavye kısayolları

Fare olmadan bile daha etkin bir şekilde çalışmak için klavye kısayollarını kullanın. Bu makalede Web için OneNote için klavye kısayolları açıklanır.

İpuçları: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Birden çok tuşa birlikte basıp bırakmanızı gerektiren komutlar artı işaretiyle (+) gösterilir. Birden çok tuşa sırayla basmanızı gerektiren komutlar virgül işaretiyle (,) gösterilir.

  • Komutların kısayolu olarak, Göster’e atlamak için Ctrl+' (kesme işareti) tuşlarına basın ve istediğiniz komutu yazın (yalnızca Düzenleme görünümünde kullanılabilir). Bir komut seçmek için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın ve Enter’a basın.

Bu konuda

Okuma görünümünde klavye komutları

Düzenleme görünümünde klavye komutları

Okuma görünümü

Şeritte ve bölmelerde gezinme

Yapılacak işlem

Buna basın

Not defteri gezintisinden tarayıcı alanlarına atlama

Shift+F6

Şerit komutları arasında geçiş yapma

Tab

Seçili şerit komutunu yürütme

Enter

Sayfada yukarı veya aşağı kaydırma

PgUp veya PgDn

Sayfanın Başı

Gezinti bölmesi

Bunu yapmak için

Buna basın

Not defterinde sonraki sayfaya gitme (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Not defterinde önceki sayfaya gitme (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Bölümdeki ilk sayfaya gitme

Alt+PgUp

Bölümdeki son sayfaya gitme

Alt+PgDn

Bölümü genişletme

Seçili bölüm üzerinde Enter

Sayfanın Başı

Düzenleme görünümü

Şeritte ve bölmelerde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Geçerli sayfadan şeride gitme ve sonra da komutlar arasında gezinme

Sayfa listesine gitmek için Ctrl+F6 tuşlarına basın. Listeye gittikten sonra, odağı diğer sayfalara taşımak için Sekme tuşuna basın. Bir sayfayı seçmek için Enter tuşuna basın.

Farklı bir şerit sekmesini etkinleştirme

Ctrl+F6 tuşlarına bastıktan sonra, Sekme tuşuyla odağı diğer şerit sekmelerine taşıyın ve sonra Enter tuşuna basın.

Şerit komutları arasında geçiş yapma

Tab

Seçili şerit komutunu yürütme

Enter

Sayfanın Başı

Gezinti bölmesi

Bunu yapmak için

Buna basın

Not defterinde sonraki sayfaya gitme (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Not defterinde önceki sayfaya gitme (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Bölümdeki ilk sayfaya gitme

Alt+PgUp

Bölümdeki son sayfaya gitme

Alt+PgDn

Yeni bölüm

Ctrl+F6 tuşlarına bastıktan sonra Tab tuşuyla bir bölüme gidin, Shift+F10 tuşlarına basın ve Yeni Bölüm komutu için aşağı ok tuşuna basıp Enter tuşuna basın.

Geçerli sayfayı yukarı veya aşağı taşıma

Alt+ÜstKrkt+Yukarı Ok, Alt+ÜstKrkt+Aşağı Ok

Sayfa silme

Tab tuşuyla sayfaya gidin, Shift+F10 tuşlarına basın ve Sil komutu için aşağı ok tuşuna basıp Enter tuşuna basın.

Bölüm silme

Tab tuşuyla bölüme gidin, Shift+F10 tuşlarına basın ve Sil komutu için aşağı ok tuşuna basıp Enter tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Ekleme noktasını taşıma

Bunu yapmak için

Buna basın

Başlık alanından sayfaya

Sekme veya ENTER

Bir karakter sağa

Sağ Ok

Bir karakter sola

Sol Ok

Bir sözcük sağa

Ctrl+Sağ Ok

Bir sözcük sola

Ctrl+Sol Ok

Yukarı doğru bir satır

Yukarı Ok

Aşağı doğru bir satır

Aşağı Ok

Bir paragraf yukarı

Ctrl+Yukarı Ok

Bir paragraf aşağı

Ctrl+Aşağı Ok

Satırın başı

Home

Satırın sonu

End

Sayfa başı (başlık alanı hariç)

Ctrl+Home

Sayfanın sonu

Ctrl+End

Başlık alanı

PgUp veya Ctrl+A, Ctrl+A, başlık seçilinceye kadar Sekme

Sayfanın Başı

İçerik seçme: seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sağa

ÜstKrkt+Sağ Ok

Bir karakter sola

ÜstKrkt+Sol Ok

Bir sözcük sağa

ÜstKrkt+Ctrl+Sağ Ok

Bir sözcük sola

ÜstKrkt+Ctrl+Sol Ok

Yukarı doğru bir satır

ÜstKrkt+Yukarı Ok

Aşağı doğru bir satır

Üst Karakter+Aşağı Ok

Bir paragraf yukarı

Üst Karakter+Ctrl+Yukarı Ok

Bir paragraf aşağı

Üst Karakter+Ctrl+Aşağı Ok

Paragrafın başına

Üst Karakter+Home

Paragrafın sonuna

Üst Karakter+End

Anahat başına

ÜstKrkt+Ctrl+Home

Anahat sonuna

ÜstKrkt+Ctrl+End

Tüm paragraf, ardından anahat ve sonra sayfa

Her genişletme düzeyi için Ctrl+A

Sayfanın Başı

İçeriği düzenleme

Bunu yapmak için

Tuş

Kesme

Ctrl+X

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Köprü ekleme

Ctrl+K

Geri alma

Ctrl+Z

Yineleme

Ctrl+Y

Yanlış yazılan bir sözcükten diğerine gitme

Alt+F7

Yeni anahat

Ctrl+Shift+F

Bir anahattan diğerine gitme

Ctrl+A, Ctrl+A, Sekme

Değişiklikleri kaydetme

Not: Web için OneNote çalışır durumdayken, notlarınız her değiştirildiğinde otomatik olarak kaydedilir. Notları el ile kaydetmeniz gerekmez.

Ctrl+S

Sayfanın Başı

Tablolar

Bunu yapmak için

Buna basın

Tablonun son hücresinde bulunurken yeni bir hücre oluşturma

Sekme

Aşağıya satır ekleme

Ctrl+Enter

Not: Bir hücre, sütun veya satır seçildiğinde, hizalama seçilen hücrelerin içeriğine uygulanır. Bir tablo seçildiğinde, hizalama tabloya uygulanır ancak hücreler içindeki hizalamayı etkilemez.

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kalın

Ctrl+B

İtalik

Ctrl+I

Altı çizili

Ctrl+U

Madde işaretli liste

Ctrl+Nokta

Numaralandırılmış liste

Ctrl+Eğik Çizgi veya Ctrl+ÜstKrkt+O

Sola hizalama

Ctrl+L

Sağa hizalama

Ctrl+R

Ortaya hizalama

Ctrl+E

Girintiyi artırma

Alt+ÜstKrkt+Sağ Ok

Girintiyi azaltma

Alt+ÜstKrkt+Sol Ok

Sayfanın Başı

Etiket notları

Bunu yapmak için

Buna basın

Yapılacak işlem

Ctrl+1

Önemli

Ctrl+2

Soru

Ctrl+3

Daha sonra hatırla

Ctrl+4

Tanım

Ctrl+5

Vurgula

Ctrl+6

İlgili kişi

Ctrl+7

Adres

Ctrl+8

Telefon numarası

Ctrl+9

Sayfanın Başı

Windows ve Mac klavye eşdeğerleri

Tuş

Değiştirici

Windows

Mac

Geri Al

Alt

Her seferinde bir sözcük geri alma

End

Alt

Ekleme noktasını belgenin veya anahattın en altına taşıma

Enter

Alt

Internet Explorer'da, sayfa özelliklerini görüntüleme

Sekme

Ctrl-Alt

Görevler arasında geçiş yapma

Home

Alt

Giriş sayfasına gitme

Ekleme noktasını belgenin veya anahattın başına taşıma

Sol

Alt

Internet Explorer'da, geri gitme

Bir kerede bir sözcük sola gitme

PageDn

Alt

Bir sonraki sayfaya gitme

Bir sonraki sayfaya gitme

PageUp

Alt

Bir önceki sayfaya gitme

Bir önceki sayfaya gitme

Sağ

Alt

Internet Explorer'da, ileri gitme

Bir kerede bir sözcük sağa gitme

Sekme

Alt

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Odağı tarayıcı ile sayfa öğeleri arasında taşıma (erişilebilirlik döngüsü)

Aşağı

Alt-Üst Karakter

Geçerli sayfayı Gezinti Bölmesi'nde bir konum aşağı taşıma

Ekleme noktasından paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme

End

Alt-ÜstKrkt

Bölümün son sayfasına gitme

Bölümün son sayfasına gitme

Enter

Alt-ÜstKrkt

Internet Explorer'da, tam ekrana geçiş

Sekme

Ctrl-Alt-Üst Karakter

Görev değiştirme

Home

Alt-ÜstKrkt

Bölümün ilk sayfasına gitme

Bölümün ilk sayfasına gitme

Sol

Alt-Üst Karakter

Bir düzey girinti kaldırma

Sola doğru her seferinde bir sözcük seçme

Sağ

Alt-Üst Karakter

Girinti

Sola doğru her seferinde bir sözcük seçme

Sekme

Alt-Üst Karakter

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Odağı tarayıcı ile sayfa öğeleri arasında taşıma (erişilebilirlik döngüsü)

Yukarı

Alt-Üst Karakter

Geçerli sayfayı Gezinti Bölmesi'nde bir konum aşağı taşıma

Ekleme noktasından paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme

Geri Al

Her seferinde bir sözcük geri alma

Delete

Her seferinde bir sözcük silme

Aşağı

Ekleme noktasını her seferinde bir paragraf aşağı taşıma

End

Ekleme noktasını belgenin veya anahattın en altına taşıma

Home

Belgenin veya anahattın en başına gitme (Safari'de, tarayıcının giriş sayfasına gitme)

Sol

Ekleme noktasını satırın başına taşıma (Firefox'ta, önceki sayfaya gitme)

Sağ

Ekleme noktasını satırın sonuna taşıma (Firefox'ta, ileri gitme)

Sekme

Görevler arasında geçiş yapma (Windows'taki Alt-Sekme gibi)

Yukarı

Ekleme noktasını her seferinde bir paragraf yukarı taşıma

ESC

⌘-Alt

Görev Yöneticisi'ni açma (Uygulamalardan çıkmayı zorlama)

Home

⌘-Alt

Safari'de, tarayıcının giriş sayfasına gitme

Sol

⌘-Alt

Chrome'da, tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yapma

Delete

⌘-Üst Karakter

Firefox'ta, tarayıcı önbelleğini temizler

Aşağı

⌘-Üst Karakter

Aşağı doğru her seferinde bir paragraf seçme

End

⌘-Üst Karakter

Belgenin veya sayfanın en altına kadar olan bölümü seçme

Home

⌘-Üst Karakter

Belgenin veya anahattın başına kadar olan bölümü seçme (Safari'de, tarayıcının giriş sayfasına gitme)

Sol

⌘-Üst Karakter

Satırın başına kadar seçme

Sağ

⌘-Üst Karakter

Satırın sonuna kadar seçme

Sekme

⌘-Üst Karakter

Görevler arasında geçiş yapma (Windows'taki Alt-Sekme gibi)

Yukarı

⌘-Üst Karakter

Yukarı doğru her seferinde bir paragraf seçme

ESC

Ctrl-Üst Karakter

Görev Yöneticisi'ni açma

Sağ

Ctrl-Üst Karakter

Sağa doğru her seferinde bir sözcük seçme

Aşağı

Ctrl

Ekleme noktasını her seferinde bir paragraf aşağı taşıma

Ekleme noktasını satırın sonuna taşıma

Sol

Ctrl-Üst Karakter

Sola doğru her seferinde bir sözcük seçme

ESC

Ctrl

Başlat menüsünü veya Başlat ekranını açma

Delete

Ctrl-Alt

Kilit Ekranı menüsünü açma

Sol

Ctrl

Ekleme noktasını her seferinde bir sözcük sola taşıma

Pencere öğesi panosunu görüntüleme

PageDn

Ctrl

Firefox ve Chrome'da, açık sekmeler arasında geçiş yapma

PageUp

Ctrl

Firefox ve Chrome'da, açık sekmeler arasında geçiş yapma

End

Ctrl

Ekleme noktasını belgenin veya anahattın sonuna taşıma

Sekme

Ctrl

Açık sekmeler arasında geçiş yapma

Açık sekmeler arasında geçiş yapma

Yukarı

Ctrl

Ekleme noktasını her seferinde bir paragraf yukarı taşıma

Ekleme noktasını satırın başına taşıma

Geri Al

Ctrl-Alt

Her seferinde bir harf geri alma

Her seferinde bir harf geri alma

Home

Ctrl

Ekleme noktasını belgenin veya anahattın başına taşıma

Aşağı

Ctrl-Alt

Internet Explorer'da, sayfayı aşağı kaydırma

End

Ctrl-Alt

Internet Explorer'da, sayfanın en altına kadar ilerleme

Home

Ctrl-Alt

Internet Explorer'da, sayfanın en üstüne kadar ilerleme

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Explorer'da, aşağı kaydırma

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Explorer'da, yukarı kaydırma

Sağ

Ctrl

Ekleme noktasını her seferinde bir sözcük sola taşıma

Yukarı

Ctrl-Alt

Internet Explorer'da, sayfayı aşağı kaydırma

Geri Al

Ctrl-Alt-Üst Karakter

Her seferinde bir sözcük geri alma

Her seferinde bir sözcük geri alma

End

Ctrl-Alt-Üst Karakter

Internet Explorer'da, sayfanın en altına kadar ilerleme

Home

Ctrl-Alt-Üst Karakter

Internet Explorer'da, sayfanın en üstüne kadar ilerleme

PageDn

Ctrl-Alt-Üst Karakter

Internet Explorer'da, aşağı kaydırma

PageUp

Ctrl-Alt-Üst Karakter

Internet Explorer'da, yukarı kaydırma

ESC

Alt

Pencereyi simge durumuna küçültme

Aşağı

Ctrl-Üst Karakter

Aşağı doğru her seferinde bir paragraf seçme

Satırın sonuna kadar seçme

ESC

Alt-Üst Karakter

Pencereyi simge durumuna küçültme

Home

Ctrl-Üst Karakter

Yukarı doğru her seferinde bir paragraf seçme

Satırın başına kadar seçme

Insert

Yok

Üzerine Yazma modunu başlatma

PageDn

Ctrl-ÜstKrkt

Bir sonraki sayfaya geçme

PageUp

Ctrl-ÜstKrkt

Bir önceki sayfaya geçme

Sekme

Ctrl-Üst Karakter

Açık sekmeler arasında geçiş yapma

Açık sekmeler arasında geçiş yapma

Yukarı

Ctrl-Üst Karakter

Yukarı doğru her seferinde bir paragraf seçme

Satırın başına kadar seçme

Geri Al

Yok

Her seferinde bir harf geri alma

Her seferinde bir harf geri alma

Delete

Yok

Her seferinde bir harf geri alma

Her seferinde bir harf geri alma

Aşağı

Yok

Ekleme noktasını her seferinde bir satır aşağı taşıma

Ekleme noktasını her seferinde bir satır aşağı taşıma

End

Yok

Ekleme noktasını satırın sonuna taşıma

Ekleme noktasını satırın sonuna taşıma

Enter

Yok

Yeni satır ekleme

Yeni satır ekleme

Geri Al

Ctrl

Her seferinde bir sözcük geri alma

Home

Yok

Ekleme noktasını satırın başına taşıma

Safari ve Chrome'da, ekleme noktasını paragrafın başına taşıma

Sol

Yok

Ekleme noktasını her seferinde bir harf sola taşıma

Ekleme noktasını her seferinde bir harf sola taşıma

PageDn

Yok

Ekleme noktasını her seferinde bir ekran aşağı taşıma

Ekleme noktasını her seferinde bir ekran aşağı taşıma

PageUp

Yok

Ekleme noktasını her seferinde bir ekran yukarı taşıma

Ekleme noktasını her seferinde bir ekran yukarı taşıma

Sağ

Yok

Ekleme noktasını her seferinde bir harf sağa taşıma

Ekleme noktasını her seferinde bir harf sağa taşıma

Sekme

Yok

Girinti veya sonraki tablo hücresine gitme

Girinti, sonraki tablo hücresine gitme veya tablo ekleme

Yukarı

Yok

Ekleme noktasını her seferinde bir satır yukarı taşıma

Ekleme noktasını her seferinde bir satır yukarı taşıma

Geri Al

Üst Karakter

Her seferinde bir harf geri alma

Her seferinde bir harf geri alma

Aşağı

Üst Karakter

Aşağı doğru her seferinde bir satır seçme

Aşağı doğru her seferinde bir satır seçme

End

Üst Karakter

Satırın sonuna kadar seçme

Satırın sonuna kadar seçme

Enter

Üst Karakter

Yumuşak satır sonu ekleme

Yumuşak satır sonu ekleme

Home

Üst Karakter

Satırın başına kadar seçme

Satırın başına kadar seçme

Sol

Üst Karakter

Sola doğru her seferinde bir harf seçme

Sola doğru her seferinde bir harf seçme

Sağ

Üst Karakter

Sağa doğru her seferinde bir harf seçme

Sağa doğru her seferinde bir harf seçme

Sekme

Üst Karakter

Bir düzey girinti kaldırma, önceki tablo hücresine gitme

Bir düzey girinti kaldırma, önceki tablo hücresine gitme

Yukarı

Üst Karakter

Yukarı doğru her seferinde bir satır seçme

Yukarı doğru her seferinde bir satır seçme

Sayfanın Başı

Diğer OneNote klavye kısayolları

OneNote Online uygulamasındaki klavye kısayolları, OneNote masaüstü uygulamasındaki kısayollara çok benzer. Bu makalede sıralanan klavye kısayolları, OneNote Online uygulamasında en sık kullanılan görevler içindir. OneNote masaüstü uygulamanızdaki klavye kısayollarının listesi için bkz.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

OneNote’ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×