Web bölümlerini kullanarak özelleştirme sayfalarına giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makale, Web sayfası sahipleri ve yöneticilerine yönelik olup, Web Bölümleri ve Web Bölümü Sayfaları'na ilişkin genel bir bakış açısı sunar ve Web Bölümleri ekleyerek, bu bölümleri değiştirerek veya silerek bir sayfayı nasıl özelleştirebileceğimizi açıklar.

Not: Bu makalede, SharePoint Server 2007 ve Windows SharePoint Services 3.0 için geçerlidir. SharePoint Online kullanıyorsanız, Modern sayfalarındaki Web bölümleri kullanmakonusuna bakın.

Bu makalede

Web Bölümlerine ve Web Bölümü Sayfalarına gelen bakış

Web Bölümü Türleri

Web Bölümlerini ve Web Bölümü Sayfalarını kullanma yolları

Web Bölümü Sayfaları için Web tarayıcısı desteği

Web Bölümlerine ve Web Bölümü Sayfalarına genel bakış

Web Bölümü, bir Web Bölümü Sayfasının temel yapı bloğunu oluşturan modüler bilgi birimidir. Bir Web Bölümü Sayfasında Web Bölümü bölgelerine Web Bölümleri ekleyebilir ve sonra da tek tek Web Bölümlerini özelleştirerek site kullanıcılarınız için benzersiz bir sayfa oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, Web Bölümü'nün temel özelliklerini açıklamak için Resim Web Bölümü kullanılmıştır.

Görüntü Web Bölümü Örneği

1. Web Bölümü başlık çubuğunda Web Bölümü başlığı bulunur.

2. Web Bölümü menüsü Web Bölümünü simge durumuna küçültmenize veya kapatmanıza, Web Bölümünü düzenlemenize veya belirli bir Web Bölümü için Yardım almanıza olanak tanıyan işlevleri içerir. Sayfa düzenleme modundayken, kullandığınız Web Bölümüne bağlı olarak Web Bölümünü silmek veya bu bölümü diğer Web Bölümlerine bağlamak amacıyla da bu menüyü kullanabilirsiniz.

3. Web Bölümünün parçası, kullanılmakta olan Web Bölümü türü için belirtilen içeriği kapsar. Bu örnekte, Web Bölümü görüntü gösteren Görüntü Web Bölümüdür.

Web Bölümü Sayfası, listeler ve grafikler gibi verileri ve metin ve görüntüler gibi Web içeriğini, ortak bir görev veya özel ilgi merkezinde kurulan bir dinamik bilgi portalında birleştirmek için Web Bölümlerinden yararlanabileceğiniz, özel bir Web sayfası türüdür.

Sitenizin giriş sayfası Web Bölümü Sayfasına bir örnektir.Yeni bir site veya çalışma alanı sitesi oluştururken bir Web Bölümü sayfa da oluşturmuş olursunuz. Bir Web Bölümü Sayfasını kullanılabilir site şablonlarından birini seçerek de oluşturabilirsiniz veya sıfırdan bir Web Bölümü sayfası oluşturmak için Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi Microsoft Windows SharePoint Services ile uyumlu bir Web tasarım programı kullanabilirsiniz.

Bir Web Bölümü Sayfasını, farklı türlerdeki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgileri, düzenli, kullanışlı ve uygun biçimde sunmak için kullanabilirsiniz. Web Bölümü Sayfaları genellikle, istediğiniz sonuçları görmek için verileri ve içeriği dinamik bir şekilde görüntüleyebilmeniz amacıyla birbirine bağlı, çeşitli Web Sayfalarını içerir.

Önemli bilgileri görüntülemek için sık olarak kullandığınız, Müşteri Siparişleri adlı bir Web Bölümü Sayfa oluşturabilirsiniz. Bir sipariş hakkında sorusu olan, sipariş numarasını hatırlamayan, ancak siparişin verildiği tarihi hatırlayan bir müşteriden telefon alırsınız. Aşağıdakileri yapmak için bir Web Bölümü Sayfası kullanabilirsiniz.

Birkaç Web Bölümünün Bulunduğu Müşteri Siparişleri Web Bölümü Sayfası

1. Siparişi sipariş kimlik numarasına veya bu örnekte, sipariş tarihine göre arama.

2. O güne kadarki tüm siparişleri görüntüleme.

3. Müşterinin adını temel alarak doğru siparişi seçme ve müşteri ayrıntılarının yanında sipariş ayrıntılarına bakma.

4. Siparişte bir öğe seçme (bu örnekte lamba) ve müşterinin sorusunu onaylamak için bir ürün resmi görüntüleme.

5. Müşterinin siparişiyle ilgili son dakika iş haberlerini tarama.

Web Bölümü özellikleri

Her Web Bölümü araç bölmesinde görünümünü (başlık, yükseklik ve genişlik gibi), yerleşimini (bölgedeki Web Bölümü sırası ve içeriğin yönü gibi) ve gelişmiş özelliklerini (görüntü simgesi ve açıklaması gibi) denetleyen ortak özellikler (temel sınıf özellikleri de denir) kümesini paylaşır.

Çoğu Web Bölümünün aynı zamanda Web Bölümünde benzersiz olan özel özellikleri de vardır. Bunlar genellikle araç bölmesinde ortak Web Bölümü özelliklerinin üzerinde veya altında görüntülenir. Örneğin, Görüntü Web Bölümü, görüntü bağlantısı, yatay ve dikey hizalaması ve arka plan rengi gibi, ek özel özelliklere sahiptir.

Not: Web Bölümünün oluşturulma şekline bağlı olarak, Web Bölümü özel özelliği, araç bölmesindeki ortak özelliklerin altındaki Çeşitli bölümünde görüntülenebilir.

Web Bölümü görünümleri

Bir Web Bölümünü aşağıdaki iki görünümden birinde özelleştirebilirsiniz:

 • Paylaşılan Görünüm    Web Bölümü Sayfasına bir Web Bölümü ekleyip Web Bölümü Sayfasını paylaşılan görünümde düzenleyebilirsiniz. Paylaşılan Web Bölümleri, uygun izinlere sahip tüm Web Bölümü Sayfası kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

 • Kişisel görünüm    Paylaşılan bir Web Bölümünü kendi kişisel görünümünüzü ekleyebilir ve Web Bölümüne ait görünümü düzenleyebilirsiniz. Kişisel görünümdeyken, Web Bölümünde yapacağınız değişiklikler yalnızca sizin tarafınızdan yapılabilir. Değişiklikleri kişisel görünümde yapmayan diğer kullanıcılar Web Bölümünün paylaşılan görünümünü görmeye devam ederler.

Çalıştığınız Web Bölümü görünümü aşağıdaki nedenlerle önemli olabilir:

 • Bazı Web Bölümlerini belirli Web Bölümü Sayfalarında düzenleme izniniz olabilir, ancak başka Web Bölümü Sayfalarında düzenleme izniniz olmayabilir.

 • Bir Web Bölümü Sayfası üzerinde belirli Web Bölümüne bağlanabilir, ancak aynı Web Bölümü Sayfası üzerindeki başka Web Bölümüne bağlanamayabilirsiniz.

Web Bölümleri ve Web Bölümü bağlantıları

Web Bölümlerinin ek bir özelliği de, onları aralarından veri geçirerek ve davranışlarını eşzamanlı hale getirerek kolaylıkla bağlayabilme yetisidir. Web Bölümlerini bağlayarak verileri dinamik ve ilginç şekillerde yönetebilirsiniz. Birçok ürün ve teknolojide, farklı veri kaynaklarındaki veri kümelerini bağlama görevi kolay değildir ve çoğu zaman programlama becerileri gerektirir. Ancak Web Bölümleri, veri bağlantılarını oluşturmayı, menü komutlarını kullanmak kadar basit hale getirir. Örneğin, Web Bölümlerini bağlayarak iki Web Bölümünden gelen verileri alternatif görünümlerde sunabilir, iki Web Bölümü arasında bağlantılı hesaplamalar yapabilir ve bir Web Bölümünü, başka bir Web Bölümünden gelen değerleri kullanarak süzebilirsiniz — üstelik bütün bunları tek bir Web Bölümü sayfasından yaparak.

Web Bölümü bölgeleri ve özellikleri

Web Bölümü bölgeleri, Web Bölümü Sayfasındaki Web Bölümlerini gruplandırmak ve düzenlemek için kullanılan kaplardır. Web Bölümü bölgeleri iki ayrı amaca hizmet eden bir özellikler kümesi de içerir. Özellik alt kümelerinden birini Web Bölümü Sayfasının düzenini ve biçimini belirlemek için kullanabilirsiniz. Diğer özellik alt kümesini ise bölgedeki Web Bölümlerinde değişikliğe karşı ek bir koruma (veya "kilitleme") sağlamak için kullanabilirsiniz.

Web Bölümü bölgesinin her özelliğinin varsayılan ayarları veya çalışma biçimleri vardır. Web Bölümü sayfasına Web Bölümleri eklediğinizde, bu özellik değerlerinden bazıları otomatik olarak ayarlanır. Bu özellik değerleri tarayıcıda düzenlenmek üzere tasarlanmamıştır, ancak Office SharePoint Designer 2007 gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bir Web tasarım programını kullanarak üzerlerinde düzenleme yapabilirsiniz.

Web Bölümü bölgesi özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, SharePoint genel geliştirme sitesinden sağlanabilen Windows SharePoint Services 3.0 SDK'ye bakın.

Sayfanın Başı

Web Bölümü türleri

Windows SharePoint Services, sitenizde kullanılmaya hazır birçok Web Bölümü sağlar. Bu yerleşik Web Bölümlerini kullanabilir, gereksinimlerinize uyacak biçimde özelleştirebilir ya da yeni Web Bölümleri oluşturabilir ve bunları sitenizde kullanılmak üzere karşıya yükleyebilirsiniz.

Varsayılan Web Bölümleri

Aşağıdaki Web Bölümlerine varsayılan olarak her sitede yer verilir ve bu bölümler ekibinizin gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Bu Web Bölümlerinin çoğu aynı zamanda, çeşitli benzersiz çözümler oluşturmak üzere birbirine bağlanabilir:

 • İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü     İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nü bir Web Bölümü Sayfasına biçimlendirilmiş metin, tablo, köprü ve resimler eklemek için kullanabilirsiniz.

 • Form Web Bölümü     Form Web Bölümü’nü, başka bir Web Bölümündeki bir veri sütununa bağlanmak ve filtre uygulamak için kullanabilirsiniz. Her iki Web Bölümünün de aynı sunucuda çalıştırılması gerekir.

 • Resim Web Bölümü     Resim Web Bölümü’nü, bir Web Bölümü Sayfasına resim veya grafik eklemek için kullanabilirsiniz. Resmi sayfadaki diğer Web Bölümleriyle daha kolay bağdaştırmak için, paylaşılan görünümde özel özelliklerini düzenleyerek Resim Web Bölümü’nün içindeki resmin dikey hizalamasını, yatay hizalamasını ve arka plan rengini denetleyebilirsiniz.

 • Liste Görünümü Web Bölümü    Liste Görünümü Web Bölümü’nü, sitenizdeki liste veya kitaplık verilerini görüntülemek ve düzenlemek ve diğer Liste Görünümü Web Bölümleri dahil, diğer Web Bölümlerine bağlanmak için kullanabilirsiniz. Listeler, takım üyeleriyle paylaştığınız ve çoğunlukla tablo biçiminde görüntülediğiniz bilgilerdir. Liste görünümleri bu bilgilere filtre uygulama, sıralama, belirli sütunları seçme gibi farklı amaçlar doğrultusunda farklı şekillerde görüntüler.

  Not: Liste Görünümü adlı bir Web Bölümü yoktur. Sitenizde bir liste oluşturduğunuzda, Liste Görünümü Web Bölümü otomatik olarak oluşturulur ve listenin adını alır. Örneğin, Tekneler adlı bir liste oluşturursanız, Site Adı galerisinde Tekneler adlı bir Web Bölümü sağlanır. Oluşturduğunuz listedeki veriler, Web Bölümünde otomatik olarak görüntülenir.

 • Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü     Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü, bir Web Bölümü Sayfasında Web sayfası, dosya veya klasör görüntülemek için kullanabilirsiniz. İçeriğe bağlanmak için bir köprü, dosya yolu veya klasör adı girin.

 • Site Kullanıcıları Web Bölümü    Site Kullanıcıları Web Bölümü’nü, siteyi kullanma izni olan kullanıcı ve grupların listesini görüntülemek için kullanabilirsiniz. Site Kullanıcıları Web Bölümü, Belge Çalışma Alanı sitesinin giriş sayfasında otomatik olarak görüntülenir. Ayrıca, Site Kullanıcıları Web Bölümü’nü herhangi bir Web Bölümü Sayfasına da ekleyebilirsiniz.

  Not: Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ve önceki sürümlerinde çalışan sitelerde, Site Kullanıcıları Web Bölümüne Üyeler Web Bölümü denilmekteydi.

 • XML Web Bölümü     XML Web Bölümü’nü, içeriği görüntülemeden önce Genişletilebilir Biçimlendirme Dili’ni (XML) görüntülemek ve XML’ye Genişletilebilir Stil Sayfası Dili Dönüşümleri’ni (XSLT) uygulamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, tekneleri, fiyatları ve tekne resimlerinin bağlantılarını içeren bir XML dosyanız olabilir. XSLT’yi kullanarak verileri dönüştürebilir, böylece teknelerle fiyatların listesini görüntüleyebilir ve tekne adını köprüye dönüştürüp resminin ayrı bir pencerede gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Önceden Yapılandırılmış Liste Görünümü Web Bölümleri

Aşağıdaki Web Bölümleri Windows SharePoint Services ekip sitesi şablonunda yerleşik olarak bulunur. Bunlar otomatik olarak yapılandırılır ve yeni bir ekip sitesi oluşturduğunuzda Web Bölümü Sayfasında kullanılmaya hazırdır. Ekip sitesi veya çalışma alanı sitesi oluşturduğunuzda, seçtiğiniz site şablonuna bağlı olarak bu Web Bölümlerinin farklı bileşimleri eklenir.

Not: Bu Web Bölümleri Liste Görünümü Web Bölümü’nden türetilir ve benzersiz düzenleriyle tasarımlarını oluşturmak için önceden yapılandırılmış Web Bölümü şablonları kullanılır. Bu listelere veri eklemek için, Hızlı Başlat’ta Tüm Site İçeriğini Görüntüle’ye tıklayın ve sonra da Listeler’e tıklayın. Tüm Site İçeriği sayfasında, verileri eklemek istediğiniz listenin adına tıklayın.

 • Duyurular     Duyurular Web Bölümü’nü, ekip üyeleriyle paylaşmak istediğiniz haberler, durum ve diğer küçük bilgi parçalarını göndermek için kullanın.

 • Takvim     Takvim Web Bölümü’nü, yaklaşan etkinlikleri veya ekip zamanlamalarını görüntülemek için kullanın.

 • Bağlantılar     Bağlantılar Web Bölümü’nü, ekibinizi ilgilendiren Web sayfalarının köprülerini göndermek için kullanın.

 • Paylaşılan Belgeler     Paylaşılan Belgeler Web Bölümü’nü, varsayılan belge kitaplığındaki dosyaları site kullanıcılarıyla paylaşmak için kullanın.

 • Görevler     Görevler Web Bölümü’nü, ekibinizin bir üyesine görev atamak, görevin son tarihini ve önceliğini belirtmek, durumunu ve ilerleme durumunu göstermek için kullanın.

 • Ekip Tartışması     Ekip Tartışması Web Bölümü’nü, ekibinizi ilgilendiren konuların konuşulacağı bir platform sağlamak için kullanın.

Özel Web Bölümleri

Microsoft Visual Studio gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bir programlama ortamı kullanarak, geliştiriciler Microsoft ASP.NET’in tüm özelliklerinden yararlanarak özel Web Bölümleri oluşturabilir. Web Bölümü Sayfası bir ASP.NET dosyasıdır (.aspx) ve Web Bölümleri de Web Form Denetimlerinden türetilir. Web Bölümü Sayfalarını daha da iyileştirmek için, geliştiriciler yeni işlevler sağlayan kendi Web Bölümlerini oluşturabilir. Ayrıca geliştiriciler Web Bölümlerine özel özellikler ekleyebilir, özelleştirilmiş kullanıcı arabirimleri için araç bölmesine özel oluşturucular ekleyebilir ve Web Bölümü bağlantılarını kullanarak bunları başka Web Bölümlerine bağlayabilir. Web Bölümlerini oluşturma ve dağıtma hakkında daha fazla bilgi için, SharePoint genel geliştirme sitesinden sağlanabilen Windows SharePoint Services 3.0 SDK'ye bakın.

Başka kişi veya şirketlerin oluşturduğu Web Bölümlerini de kullanabilirsiniz. Web Bölümü Sayfanıza veya sitenize üçüncü taraf Web Bölümü eklemek için, uygun izinlere sahip olmalısınız. Bazı Web Bölümlerinin doğrudan sunucuya dağıtılması gerekebilir. Web Bölümü Sayfanıza veya sitenize üçüncü taraf Web Bölümü ekleyemiyorsanız, yardım için yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerini ve Web Bölümü Sayfalarını kullanma yolları

Web Bölümü Sayfalarını aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

 • Farklı veri kaynaklarından gelen verileri birleştirme.

 • Önemli verileri raporlama ve özetleme.

 • Verileri çözümleme ve biriktirme (toplamlar, sayılar gibi).

 • Her günün başlangıcında görmek istediğiniz anahtar bilgileri özetleme.

 • Etkili kararlar vermenizde size yardımcı olmak üzere proje veya müşteri verilerinde öncelik belirleme veya bu verileri vurgulama.

 • Gününüzü hızla planlamak için güncel bir çalışma çizelgesi ve toplantı bilgileri görüntüleme.

 • Web tarama işleminizi odaklamak için iş haberlerine, yerel hava durumuna ve sık kullandığınız Web sitelerine hızlı erişim sağlama.

Web Bölümü Sayfasını oluşturma ve özelleştirme yolları

Bir Web Bölümü Sayfasını oluşturmanın ve özelleştirmenin birkaç yolu vardır.

 • Yeni Web Bölümü Sayfası formu    Web Bölümü Sayfası oluşturmanın en yaygın yolu, Yeni Web Bölümü Sayfası formunu kullanmaktır. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Oluştur’a tıklayın ve ardından Web Bölümü Sayfası’na tıklayarak Yeni Web Bölümü Sayfası formunu açın. Bu formu kullanarak sayfayı oluşturduktan sonra, hemen tarayıcıda sayfayı tasarlamaya başlayabilirsiniz. Sayfaya göz atmak istediğinizde, araç bölmesini kapatmanız yeterli olur.

 • Web tasarım programı    Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bir web tasarım programını kullanarak aşağıdaki eylemler dahil Web Bölümü Sayfasında gelişmiş özelleştirmeler yapabilirsiniz:

  • Varsayılan olarak sitenin temasını kullanan bir Web Bölümü Sayfasının temasını özelleştirme.

  • Web Bölümü Sayfası şablonunu düzenleme veya yeni bir şablon oluşturma.

  • Sayfa yerleşimini özelleştirme.

  • Bölge özelliklerini düzenleme.

  • HTML kodu veya Web denetimleri ekleme.

  • Web Bölümlerinin bölge içinde sıralanma şeklini değiştirme.

  • Bölgenin dışına Web Bölümleri ekleme veya Web Bölümü Sayfası olmayan bir Web sayfasına bir Web Bölümü ekleme.

  • Farklı Web Bölümü Sayfalarındaki Web Bölümleri arasında bağlantılar oluşturma.

  • SharePoint Services'ın çalıştığı bir Web sitesinde bir Web Bölümü Sayfası yayımlama.

  • Form Web Bölümünü özelleştirme ve Veri Görünümü Web Bölümünü kullanma.

Sayfanın Başı

Web Bölümü Sayfaları için Web tarayıcı desteği

Web Bölümü Sayfaları için Web tarayıcı desteği iki düzeyde toplanabilir:

 • Düzey 1 destek en yüksek görsel ve işlevsel destek düzeyidir. Düzey 1 desteği sağlayan tarayıcılar arasında Microsoft Windows için Microsoft Internet Explorer'ın daha ileri sürümleri bulunur.

 • Düze 2 destekte, görsel ve işlevsel özelliklerden bazıları bazı tarayıcılarda kullanılamaz ve diğer bazı özelliklerden ödün verilir ve bu özellikler düzey 1 tarayıcılarda olduğu gibi davranmaz. Ancak özelliklerin çoğunluğu hala kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Düzey 2 desteği sunan tarayıcılara Firefox 1.5 ve Windows için daha ileri sürümü ve Netscape Navigator 8.0 ve Windows için daha ileri sürümü dahildir. Düzey 2 tarayıcıları Windows SharePoint Services 3.0 Yönetim Merkezi'ni desteklememektedir.

Not: Düzey 2 tarayıcıları Web Bölümleri arasında bağlantı oluşumunu desteklemez.

Aşağıdaki tabloda bazı yaygın tarayıcıların sağladığı destek düzeyi gösterilir.

En düşük tarayıcı sürümü

İşletim sistemi

Düzey 1

Düzey 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Evet

Evet

Internet Explorer 6.x 64-bit sürümü

Windows

Evet

Evet

Internet Explorer 7

Windows

Evet

Evet

Firefox 1.5

Windows

Hayır

Evet

Netscape 8.0

Windows

Hayır

Evet

Firefox 1.5

Unix

Hayır

Evet

Netscape 7.2

Unix

Hayır

Evet

Mozilla 1.7.12

Unix

Hayır

Evet

Safari 2.0.2

Macintosh

Hayır

Evet

Firefox 1.5

Macintosh

Hayır

Evet

Diğer

Diğer

Hayır

Hayır

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×