Web bölümlerini kullanarak özelleştirme sayfalarına giriş

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale, Web sayfası sahiplerine ve yöneticilerine yöneliktir. Web Bölümleriyle Web Bölümü Sayfalarına genel bir bakış sağlar ve Web Bölümlerini ekleyerek, değiştirerek veya silerek bir sayfayı nasıl özelleştirebileceğinizi açıklar.

Not: Bu makalede, SharePoint Server 2007 ve Windows SharePoint Services 3.0 için geçerlidir. SharePoint Online kullanıyorsanız, Modern sayfalarındaki Web bölümleri kullanmakonusuna bakın.

Bu makalede

Web Bölümlerine ve Web Bölümü Sayfalarına gelen bakış

Web Bölümü Türleri

Web Bölümlerini ve Web Bölümü Sayfalarını kullanma yolları

Web Bölümü Sayfaları için Web tarayıcısı desteği

Web Bölümlerine ve Web Bölümü Sayfalarına genel bakış

Web Bölümü, bir Web Bölümü Sayfasının temel yapı taşlarını oluşturan modüler bir bilgi birimidir. Web Bölümlerini, bir Web Bölümü Sayfasındaki Web Bölümü bölgelerine ekleyebilir ve sonra da tek tek Web Bölümlerini özelleştirerek site kullanıcılarınız için benzersiz bir sayfa oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, Web Bölümü'nün temel özelliklerini açıklamak için Resim Web Bölümü kullanılmıştır.

Görüntü Web Bölümü Örneği

1. Web Bölümü başlık çubuğu, Web Bölümünün başlığını içerir.

2. Web Bölümü menüsü, Web Bölümünü simge durumuna küçültmenizi veya kapatmanızı, Web Bölümünü düzenlemenizi veya belirli bir Web Bölümü için Yardım almanızı sağlayan işlevleri içerir. Sayfa düzenleme modundayken, kullandığınız Web Bölümü türüne bağlı olarak bu menüyü Web Bölümünü silmek veya başka Web Bölümlerine bağlamak için de kullanabilirsiniz.

3. Web Bölümünün gövdesinde, kullanılmaktan olan Web Bölümü türü için belirttiğiniz içerik bulunur. Bu örnekte, Web Bölümü bir Resim Web Bölümüdür ve resim görüntüler.

Web Bölümü Sayfası, içinde Web Bölümlerini kullanarak liste ve grafik gibi verilerle metin ve resimler gibi Web içeriğini ortak bir görev veya özel bir ilgi alanı çerçevesinde oluşturulmuş dinamik bir bilgi portalında bir araya getirebileceğiniz, özel bir Web sayfası türüdür.

Sitenizin giriş sayfası bir Web Bölümü Sayfası örneğidir. Yeni bir site veya çalışma alanı sitesi oluşturduğunuzda, Web Bölümü Sayfası oluşturursunuz. Ayrıca, sağlanan site şablonlarından birini seçerek de Web Bölümü Sayfası oluşturabilirsiniz veya sıfırdan bir Web Bölümü Sayfası oluşturmak için, Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi Microsoft Windows SharePoint Services ile uyumlu bir Web tasarım programı da kullanabilirsiniz.

Web Bölümü Sayfasını kullanarak, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış çeşitli bilgileri düzenli, yararlı ve kullanışlı bir şekilde sunabilirsiniz. Web Bölümü Sayfaları çoğunlukla birkaç Web Bölümü içerir. Böylelikle, istediğiniz sonuçları görmek için verileri ve içeriği dinamik bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, kritik bilgileri görüntülemek için sık sık kullanabileceğiniz Müşteri Siparişleri adlı bir Web Bölümü Sayfası oluşturabilirsiniz. Siparişle ilgili sorusu olan, sipariş numarasını anımsamayan ancak siparişin verildiği tarihi anımsayan bir müşteri arayabilir. Web Bölümü Sayfasını kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Birkaç Web Bölümünün Bulunduğu Müşteri Siparişleri Web Bölümü Sayfası

1. Sipariş numarasıyla veya bu örnekte sipariş tarihiyle bir siparişi arayabilirsiniz.

2. Tüm siparişleri tarihe göre görüntüleyebilirsiniz.

3. Müşterinin adı temelinde doğru siparişi seçebilir ve hem sipariş ayrıntılarına hem de müşteri ayrıntılarına bakabilirsiniz.

4. Siparişteki bir satır öğesini seçebilir (bu örnekte, lamba) ve müşterinin sorusunu onaylamak için ürün resmini görüntüleyebilirsiniz.

5. Müşterinin siparişiyle ilgili en son haberleri tarayabilirsiniz.

Web Bölümü özellikleri

Her Web Bölümü, araç bölmesinde bölümler halinde düzenlenmiş olan ve Web Bölümünün görünümünü (başlık, yükseklik ve genişlik gibi), düzenini (bölgede Web Bölümünün sırası ve içeriğin yönü gibi) ve gelişmiş özelliklerini (resim simgesi ve açıklama gibi) denetleyen bir dizi ortak özelliği paylaşır (temel sınıf özellikleri olarak da adlandırılır).

Birçok Web Bölümünün, benzersiz bazı özel özellikleri de vardır. Bunlar, araç bölmesinde çoğunlukla ortak Web Bölümü özelliklerinin üstünde veya altında görüntülenir. Örneğin, Resim Web Bölümünün resim bağlantısı, yatay ve dikey hizalama ve arka plan rengi gibi özel başka özellikleri vardır.

Not: Web Bölümünün nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak, Web Bölümü özel özelliği, araç bölmesindeki ortak özelliklerin altında, varsayılan Çeşitli bölümünde görüntülenebilir.

Web Bölümü görünümleri

Web Bölümünü iki görünümden birinde özelleştirebilirsiniz:

 • Paylaşılan görünüm    Web Bölümü Sayfasına bir Web Bölümü ekleyebilir ve ardından Web Bölümü Sayfasını paylaşılan görünümde düzenleyebilirsiniz. Paylaşılan Web Bölümleri, uygun izinlere sahip olan tüm Web Bölümü Sayfası kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

 • Kişisel görünüm    Kendi kişisel görünümünüze paylaşılan bir Web Bölümü ekleyebilir ve ardından kendi Web Bölümü görünümünüzü düzenleyebilirsiniz. Kişisel görünümdeyken Web Bölümünde yaptığınız değişiklikleri yalnızca siz kullanabilirsiniz. Kişisel görünümde değişiklik yapmamış olan diğer kullanıcılar, Web Bölümünün paylaşılan görünümünü görmeye devam eder.

Üzerinde çalıştığınız Web Bölümü görünümü önemli olabilir, çünkü:

 • Bazı Web Bölümlerini belirli Web Bölümü Sayfalarında düzenleme izniniz olabilir ancak diğer Web Bölümü Sayfalarında düzenleme izniniz olmayabilir.

 • Bir Web Bölümü Sayfasında bazı Web Bölümlerine bağlanabilirken diğerlerine bağlanamayabilirsiniz.

Web Bölümleri ve Web Bölümü bağlantıları

Web Bölümlerinin ek bir özelliği de, aralarında verileri geçirerek ve davranışlarını eşitleyerek bunların kolayca bağlanabilmesidir. Web Bölümlerini bağlayarak, verileri dinamik ve ilgi çekici yöntemlerle yönetebilirsiniz. Pek çok ürün ve teknolojide, farklı veri kaynaklarından gelen veri kümelerini bağlama kolay bir işlem değildir ve sıklıkla programlama becerisi gerektirir. Ama Web Bölümleriyle, veri bağlantıları yapmak menü komutlarını kullanmak kadar kolaydır. Web Bölümlerini bağlayarak, örneğin iki Web Bölümünden verileri alternatif görünümlerde gösterebilir, iki Web Bölümü arasında ilgili hesaplamalar yapabilir ve bir Web Bölümündeki değerleri kullanarak diğer Web Bölümüne filtre uygulayabilirsiniz. Üstelik bunların tümünü tek bir Web Bölümü Sayfasında yapabilirsiniz.

Web Bölümü bölgeleri ve özellikleri

Web Bölümü bölgeleri, Web Bölümü Sayfasındaki Web Bölümlerini gruplandırmak ve düzenlemek için kullanılan Web Bölümü kapsayıcılarıdır. Web Bölümü bölgelerinin ayrıca iki amaca hizmet eden bir özellik kümesi vardır. Özelliklerin bir alt kümesini, Web Bölümü Sayfasındaki Web Bölümlerinin yerleşimini ve biçimini düzenlemek için kullanabilirsiniz. Başka bir özellik alt kümesini de, bölge içindeki Web Bölümlerinin değiştirilmesine karşı ek bir koruma düzeyi sağlamak (veya "kilitlemek") için kullanabilirsiniz.

Web Bölümü bölgesi özelliklerinden her birinin varsayılan ayarları veya davranışları vardır. Web Bölümü Sayfasına Web Bölümleri eklediğinizde, bu özellik değerlerinden bazıları otomatik olarak ayarlanır. Bu özellik değerleri tarayıcıda düzenlenecek şekilde tasarlanmamıştır, ancak Office SharePoint Designer 2007 gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bir Web tasarım programı kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz.

Web Bölümü bölgesi özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, SharePoint genel geliştirme sitesinden sağlanabilen Windows SharePoint Services 3.0 SDK'ye bakın.

Sayfanın Başı

Web Bölümü türleri

Windows SharePoint Services, sitenizde kullanılmaya hazır çeşitli Web Bölümleri sağlar. Bu yerleşik Web Bölümlerini kullanabilir, gereksinimlerinize uygun olarak özelleştirebilir veya yeni Web Bölümlerin oluşturup bunları sitenizin her yerinde kullanmak üzere karşıya yükleyebilirsiniz.

Varsayılan Web Bölümleri

Aşağıdaki Web Bölümleri tüm sitelere varsayılan olarak eklenir ve bunlar, ekibinizin gereksinimlerine uygun olarak özelleştirilebilir. Ayrıca, bu Web Bölümlerinin birçoğu arasında bağlantı kurularak çeşitli benzersiz çözümler oluşturulabilir:

 • İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü     İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü’nü bir Web Bölümü Sayfasına biçimlendirilmiş metin, tablo, köprü ve resimler eklemek için kullanabilirsiniz.

 • Form Web Bölümü     Form Web Bölümü’nü, başka bir Web Bölümündeki bir veri sütununa bağlanmak ve filtre uygulamak için kullanabilirsiniz. Her iki Web Bölümünün de aynı sunucuda çalıştırılması gerekir.

 • Resim Web Bölümü     Resim Web Bölümü’nü, bir Web Bölümü Sayfasına resim veya grafik eklemek için kullanabilirsiniz. Resmi sayfadaki diğer Web Bölümleriyle daha kolay bağdaştırmak için, paylaşılan görünümde özel özelliklerini düzenleyerek Resim Web Bölümü’nün içindeki resmin dikey hizalamasını, yatay hizalamasını ve arka plan rengini denetleyebilirsiniz.

 • Liste Görünümü Web Bölümü    Liste Görünümü Web Bölümü’nü, sitenizdeki liste veya kitaplık verilerini görüntülemek ve düzenlemek ve diğer Liste Görünümü Web Bölümleri dahil, diğer Web Bölümlerine bağlanmak için kullanabilirsiniz. Listeler, takım üyeleriyle paylaştığınız ve çoğunlukla tablo biçiminde görüntülediğiniz bilgilerdir. Liste görünümleri bu bilgilere filtre uygulama, sıralama, belirli sütunları seçme gibi farklı amaçlar doğrultusunda farklı şekillerde görüntüler.

  Not: Liste Görünümü adlı bir Web Bölümü yoktur. Sitenizde bir liste oluşturduğunuzda, Liste Görünümü Web Bölümü otomatik olarak oluşturulur ve listenin adını alır. Örneğin, Tekneler adlı bir liste oluşturursanız, Site Adı galerisinde Tekneler adlı bir Web Bölümü sağlanır. Oluşturduğunuz listedeki veriler, Web Bölümünde otomatik olarak görüntülenir.

 • Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü     Sayfa Görüntüleyicisi Web Bölümü’nü, bir Web Bölümü Sayfasında Web sayfası, dosya veya klasör görüntülemek için kullanabilirsiniz. İçeriğe bağlanmak için bir köprü, dosya yolu veya klasör adı girin.

 • Site Kullanıcıları Web Bölümü    Site Kullanıcıları Web Bölümü’nü, siteyi kullanma izni olan kullanıcı ve grupların listesini görüntülemek için kullanabilirsiniz. Site Kullanıcıları Web Bölümü, Belge Çalışma Alanı sitesinin giriş sayfasında otomatik olarak görüntülenir. Ayrıca, Site Kullanıcıları Web Bölümü’nü herhangi bir Web Bölümü Sayfasına da ekleyebilirsiniz.

  Not: Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ve önceki sürümlerini çalıştıran sitelerde, Site Kullanıcıları Web Bölümü’nün adı Üyeler Web Bölümü’dür.

 • XML Web Bölümü     XML Web Bölümü’nü, içeriği görüntülemeden önce Genişletilebilir Biçimlendirme Dili’ni (XML) görüntülemek ve XML’ye Genişletilebilir Stil Sayfası Dili Dönüşümleri’ni (XSLT) uygulamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, tekneleri, fiyatları ve tekne resimlerinin bağlantılarını içeren bir XML dosyanız olabilir. XSLT’yi kullanarak verileri dönüştürebilir, böylece teknelerle fiyatların listesini görüntüleyebilir ve tekne adını köprüye dönüştürüp resminin ayrı bir pencerede gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Önceden Yapılandırılmış Liste Görünümü Web Bölümleri

Aşağıdaki Web Bölümleri Windows SharePoint Services ekip sitesi şablonunda yerleşik olarak bulunur. Bunlar otomatik olarak yapılandırılır ve yeni bir ekip sitesi oluşturduğunuzda Web Bölümü Sayfasında kullanılmaya hazırdır. Ekip sitesi veya çalışma alanı sitesi oluşturduğunuzda, seçtiğiniz site şablonuna bağlı olarak bu Web Bölümlerinin farklı bileşimleri eklenir.

Not: Bu Web Bölümleri Liste Görünümü Web Bölümü’nden türetilir ve benzersiz düzenleriyle tasarımlarını oluşturmak için önceden yapılandırılmış Web Bölümü şablonları kullanılır. Bu listelere veri eklemek için, Hızlı Başlat’ta Tüm Site İçeriğini Görüntüle’ye tıklayın ve sonra da Listeler’e tıklayın. Tüm Site İçeriği sayfasında, verileri eklemek istediğiniz listenin adına tıklayın.

 • Duyurular     Duyurular Web Bölümü’nü, ekip üyeleriyle paylaşmak istediğiniz haberler, durum ve diğer küçük bilgi parçalarını göndermek için kullanın.

 • Takvim     Takvim Web Bölümü’nü, yaklaşan etkinlikleri veya ekip zamanlamalarını görüntülemek için kullanın.

 • Bağlantılar     Bağlantılar Web Bölümü’nü, ekibinizi ilgilendiren Web sayfalarının köprülerini göndermek için kullanın.

 • Paylaşılan Belgeler     Paylaşılan Belgeler Web Bölümü’nü, varsayılan belge kitaplığındaki dosyaları site kullanıcılarıyla paylaşmak için kullanın.

 • Görevler     Görevler Web Bölümü’nü, ekibinizin bir üyesine görev atamak, görevin son tarihini ve önceliğini belirtmek, durumunu ve ilerleme durumunu göstermek için kullanın.

 • Ekip Tartışması     Ekip Tartışması Web Bölümü’nü, ekibinizi ilgilendiren konuların konuşulacağı bir platform sağlamak için kullanın.

Özel Web Bölümleri

Microsoft Visual Studio gibi Windows SharePoint Services ile uyumlu bir programlama ortamı kullanarak, geliştiriciler Microsoft ASP.NET’in tüm özelliklerinden yararlanarak özel Web Bölümleri oluşturabilir. Web Bölümü Sayfası bir ASP.NET dosyasıdır (.aspx) ve Web Bölümleri de Web Form Denetimlerinden türetilir. Web Bölümü Sayfalarını daha da iyileştirmek için, geliştiriciler yeni işlevler sağlayan kendi Web Bölümlerini oluşturabilir. Ayrıca geliştiriciler Web Bölümlerine özel özellikler ekleyebilir, özelleştirilmiş kullanıcı arabirimleri için araç bölmesine özel oluşturucular ekleyebilir ve Web Bölümü bağlantılarını kullanarak bunları başka Web Bölümlerine bağlayabilir. Web Bölümlerini oluşturma ve dağıtma hakkında daha fazla bilgi için, SharePoint genel geliştirme sitesinden sağlanabilen Windows SharePoint Services 3.0 SDK'ye bakın.

Başka kişi veya şirketlerin oluşturduğu Web Bölümlerini de kullanabilirsiniz. Web Bölümü Sayfanıza veya sitenize üçüncü taraf Web Bölümü eklemek için, uygun izinlere sahip olmalısınız. Bazı Web Bölümlerinin doğrudan sunucuya dağıtılması gerekebilir. Web Bölümü Sayfanıza veya sitenize üçüncü taraf Web Bölümü ekleyemiyorsanız, yardım için yöneticinize başvurun.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerini ve Web Bölümü Sayfalarını kullanma yolları

Web Bölümü Sayfalarını aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

 • Farklı veri kaynaklarındaki verileri birleştirebilirsiniz.

 • Kritik verileri raporlayabilir ve özetleyebilirsiniz.

 • Verileri çözümleyebilir ve toplayabilirsiniz (örneğin, toplamalar, toplamlar veya sayımlar).

 • Her günün başlangıcında görmek istediğiniz önemli bilgileri özetleyebilirsiniz.

 • Etkili kararlar almanıza yardımcı olması için proje veya müşteri verilerinin önceliklerini belirleyebilir ve bunları vurgulayabilirsiniz.

 • Gününüzü hızla planlamak için güncel çalışma zamanlamasını ve toplantı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

 • Web’e göz atarken odaklanmak için iş haberlerine, bölgenizin hava durumuna ve sık kullandığınız Web sitelerine hızlı erişim elde edebilirsiniz.

Web Bölümü Sayfasını oluşturma ve özelleştirme yolları

Web Bölümü Sayfasını oluşturma ve özelleştirmenin çeşitli yolları vardır:

 • Yeni Web Bölümü Sayfası formu    Web Bölümü Sayfası oluşturmanın en yaygın yolu, Yeni Web Bölümü Sayfası formunu kullanmaktır. Site Eylemleri menüsünde Düğme resmi Oluştur’a tıklayın ve ardından Web Bölümü Sayfası’na tıklayarak Yeni Web Bölümü Sayfası formunu açın. Bu formu kullanarak sayfayı oluşturduktan sonra, hemen tarayıcıda sayfayı tasarlamaya başlayabilirsiniz. Sayfaya göz atmak istediğinizde, araç bölmesini kapatmanız yeterli olur.

 • Web tasarımı programı    Windows SharePoint Services ile uyumlu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi bir Web tasarımı programı kullanarak, Web Bölümü Sayfasında aşağıdakiler gibi gelişmiş özelleştirmeler yapabilirsiniz:

  • Varsayılan olarak sitenin temasını kullanan Web Bölümü Sayfasının temasını özelleştirebilirsiniz.

  • Web Bölümü Sayfası şablonunu düzenleyebilir veya yeni bir şablon oluşturabilirsiniz.

  • Sayfa düzenini özelleştirebilirsiniz.

  • Bölge özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

  • HTML kodu veya Web denetimleri ekleyebilirsiniz.

  • Bölgenin içinde Web Bölümlerinin sırasını değiştirebilirsiniz.

  • Bölgenin dışına Web Bölümleri ekleyebileceğiniz gibi, Web Bölümü Sayfası olmayan bir Web sayfasına da Web Bölümü ekleyebilirsiniz.

  • Farklı Web Bölümü Sayfalarındaki Web Bölümleri arasında bağlantılar oluşturabilirsiniz.

  • Web Bölümü Sayfasını, Windows SharePoint Services çalıştıran bir Web sitesine yayımlayabilirsiniz.

  • Form Web Bölümü’nü özelleştirebilir ve Veri Görünümü Web Bölümü’nü kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Web Bölümü Sayfaları için Web tarayıcısı desteği

Web Bölümü Sayfaları için Web tarayıcısı desteği iki düzeye ayrılabilir:

 • Düzey 1 desteği, en yüksek görsel ve işlevsel destek düzeyidir. Düzey 1 desteği sağlayan tarayıcılar, Microsoft Windows için Microsoft Internet Explorer’ın son sürümleridir.

 • Düzey 2 desteğinde, bazı tarayıcılarda birkaç görsel ve işlevsel özellik sağlanmaz ve bazı başka özellikler de bozulur ve düzey 1 tarayıcılarındaki davranışlarından farklı davranır. Bununla birlikte, kullanıcılar özelliklerin çoğunu yine kullanılabilir. Düzey 2 desteği sağlayan tarayıcılar Windows için Firefox 1.5 ve üstü ile Windows için Netscape Navigator 8.0 ve üstü tarayıcılardır. Düzey 2 tarayıcıları, Windows SharePoint Services 3.0 Merkezi Yönetimi için desteklenmez.

Not: Düzey 2 tarayıcıları, Web Bölümleri arasında bağlantı oluşturulmasını desteklemez.

Aşağıdaki tabloda, yaygın kullanılan bazı tarayıcıların sağladığı destek düzeyi gösterilir.

En düşük tarayıcı sürümü

İşletim sistemi

Düzey 1

Düzey 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Evet

Evet

Internet Explorer 6.x 64-bit sürümü

Windows

Evet

Evet

Internet Explorer 7

Windows

Evet

Evet

Firefox 1.5

Windows

Hayır

Evet

Netscape 8.0

Windows

Hayır

Evet

Firefox 1.5

Unix

Hayır

Evet

Netscape 7.2

Unix

Hayır

Evet

Mozilla 1.7.12

Unix

Hayır

Evet

Safari 2.0.2

Macintosh

Hayır

Evet

Firefox 1.5

Macintosh

Hayır

Evet

Diğer

Diğer

Hayır

Hayır

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×