Web Bölümlerindeki verileri bağlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Hiçbir özel kod yazmadan veri bağlantıları oluşturmak için bir SharePoint Web Bölümü'ndeki menü ve düğmeleri kullanabilirsiniz. Örneğin, Web Bölümlerini bağlayarak iki Web Bölümünden gelen verilerin alternatif görünümlerini sunabilirsiniz. Buna ek olarak, iki Web Bölümü arasında bağlantılı hesaplamalar yapabilir veya bir Web Bölümüne, başka bir Web Bölümünden gelen değerleri kullanarak filtre uygulayabilirsiniz. Tüm bu bağlantıları tek bir sayfada kullanabilirsiniz. SharePoint Designer gibi sitenizle uyumlu bir Web tasarım programı kullanarak aynı en üst düzey sitedeki farklı sayfalarda bulunan Web Bölümleri arasında bağlantılar da oluşturabilirsiniz.

Bu makalede

Web Bölümü bağlantıları genel bakış

Web Bölümü bağlantıları oluşturma

Oluşturmak veya iki Web Bölümleri arasında bağlantı değiştirme

Web Bölümü bağlantınızı tamamlama

İki Web Bölümleri arasında bağlantı kaldırma

Ortak Web Bölümü bağlantıları tür

Ana ve Ayrıntılar

Özet ve Ayrıntılar

Üst ve alt

Arama ve filtre uygulama

Hesaplamalar

Alternatif veri görünümleri

Verileri geliştirme

Web Bölümü bağlantılarına genel bakış

Web Bölümü bağlantılarını kullanarak, site sayfalarınızı oluşturabilir veya geliştirebilirsiniz. Web Bölümlerini bağlayarak bir Web Bölümünde gerçekleştirdiğiniz bir eylemin başka bir Web Bölümünün içeriğini değiştirmesini sağlarsınız.

Örneğin, Çalışanlar Listesi Web Bölümünü Görüntü Web Bölümüne, iki Web Bölümü arasında verileri geçirerek bağlayabilirsiniz. Çalışanlar Listesi Web Bölümünde bu çalışanın resminin bulunduğu bir sütun içeren bir satırı her seçişinizde, resmi Görüntü Web Bölümünde görüntülenmiş halde görebilirsiniz.

Basit Web Bölümü bağlantısı

Web Bölümü bağlantısı, verileri bir Web Bölümünden başka bir Web Bölümüne geçirmek ve davranışlarını eşzamanlı hale getirmek için bir yoldur.

Verileri bir Web Bölümü sağlar.

Veriler listeler, satırlar, hücreler veya parametre değerleri olabilir.

Diğer Web Bölümü verileri alır.

Web Bölümü bağlantısını, Web Bölümü menüsündeki Bağlantılar komutundan bağlantı türü menüsünü kullanarak her iki Web Bölümünden de oluşturabilirsiniz.

Not: Yalnızca aynı sayfada olan Web Bölümleri arasında bağlantılar oluşturabilirsiniz. Web bölümü başka bir site veya veri kaynağından verilere bağlanmak için SharePoint Designer gibi bir Web tasarım programı kullanarak bir veri görünümü ekleyin.

Örneğin, bir Web Bölümü bağlantısı türü menü komutundan satır sağla gösterebilir ve Web Bölümü bağlantısı türü hedef menü komutu Satırın alınacağıgösterebilir. Aşağıdaki tabloda bağlantıları menüsünde karşılaşabileceğiniz yaygın komutları açıklanmaktadır.

Bağlantıları menüsünde komutu

Açıklama

Veri Satırını Gönder

Liste Görünümü Web Bölümünü, seçili veri satırını diğer Web Bölümüne geçirerek, başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz.

Standart görünümde, bir Öğe Seç sütun Liste Görünümü Web bölümüne bağlandığınızda otomatik olarak eklenir. Diğer Web Bölümüne geçirilecek satırı belirtmenize olanak sağlayan seçenekler içerdiği. Standart görünümde bir kerede yalnızca bir satır seçebilirsiniz. Bazı sütunların gibi sütun düzenleme , Web Bölümü bağlantısı kullanmak için kullanılabilir.

Veri Sayfası görünümünde birden çok satır seçebilirsiniz, ancak diğer Web bölümüne yalnızca bir satır geçirilir. Birden çok satır seçiliyse, etkin hücrenin bulunduğu satır diğer Web Bölümüne geçirilir ve diğer tüm satırları yok sayılır. Verileri sağlayamaz Toplam satırı veya Yeni satır için bir Web Bölümü.

Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne bağlı birden çok Web Bölümünüz olabilir.

Parametre değerlerden alma

Bu seçenek sağlayıcı Web Bölümündeki bir sütundaki parametreleri tüketici Web Bölümündeki bir sütuna uygular.

Filtre Değerlerini Al

Standart ve veri sayfası görünümünde, Liste Görünümü Web Bölümünü, ona aşağıdaki bilgileri sağlayabilecek, başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz:

 • Verileri Liste Görünümü Web Bölümünde filtreleyecek bir veya birden çok sütun adı ve veri değeri çifti

 • Verileri Liste Görünümü Web Bölümünde artan veya azalan sırada düzenleyecek veri sütunu

Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne yalnızca bir Web Bölümü bağlanabilir.

Ayrıca, iki farklı Web Bölümü sayfalarında SharePoint Designer gibi bir Web tasarım programı kullanarak Web Bölümleri arasında bağlantılar oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Web Bölümü bağlantıları oluşturma

Web Bölümleri arasında bağlantı oluşturmayı denemeden önce, aşağıdaki üç adımı tamamlamalısınız.

Adım 1: sayfasında kullanılabilir istediğiniz hangi verilerin karar   
çoğu zaman, istediğiniz veri sağlayan bir veya birden çok sitede listeleri vardır. Listeler verilerinizi tablo biçiminde sunma. Bunlar değiştirmek ve verileri yenileme, sıralama düzenini değiştirmek için liste ve verileri toplama içinde filtre kolaylaştırır. Verileri seçme yalnızca istediğiniz biçiminde görüntüleyen bir görünüm oluşturabilirsiniz. Araç bölmesindeki görünüm seçiciyi kullanarak, Liste Görünümü Web Bölümü'nün yalnızca istediğiniz sütun ile çalışmak için Görünüm değiştirebilirsiniz. Şeritte Liste Araçları' nın altında listeden bir görünüm oluşturmak için listeyitıklatın, Görünüm Oluştur'ıtıklatın, istediğiniz görüntüleme biçimini seçin ve sonra görüntülemek istediğiniz verileri seçin.

Adım 2: Sayfasına liste görünümü Web Bölümleri ekleme   
sayfaya Web bölümü olarak ekleyerek bir liste için bir sayfa ekleyebilirsiniz.

Adım 3: istediğiniz sonuçları elde etmek için Web Bölümlerini bağlayarak   
yalnızca Web Bölümü bağlantıları destekleyen bir Web Bölümleri arasında bağlantılar oluşturabilirsiniz. Liste Görünümü Web Bölümü, Form Web Bölümü'nü ve resim Web Bölümü Web Bölümü bağlantıları Destek web bölümlerini ekleyin.

Web Bölümü menüsündeki Bağlantılar menüsü yalnızca oluşturabileceğiniz bağlantı türünü ve kullanılabilir Web Bölümleri menüsüyse yalnızca uyumlu Web Bölümlerini görüntüler. 1 ve 2 numaralı adımları tamamladıktan sonra, komut dosyası veya kod yazma bilgisi kullanmadan Web Bölümü bağlantısını oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İki Web Bölümü arasındaki bağlantı oluşturma veya değiştirme

Menü ve iletişim kutularını kullanarak, Web Bölümlerini bağlayabilir, bunlar arasında veri aktarabilir ve davranışlarını eşitleyebilirsiniz.

 1. Bağlantı oluşturmak istediğiniz iki Web Bölümünü içeren sayfaya gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünde Düğme resmi Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 3. Web bölümleri ya da birinden, Web Bölümü menüsünü tıklatın. Ardından, Bağlantılar'a gidin ve oluşturma veya satır sağla veya sıralamayı/filtreyi Al gibi değiştirmek istediğiniz bağlantı türünün üzerine gelin. Oluşturma veya bir bağlantıyı değiştirmek istediğiniz Web bölümünün adına tıklayın.

  Not: Web Bölümü menüsünü, çeşitli nedenlerle etkin veya sayfanızda görünür olmayabilir. Web Bölümü veya bağlantılar, uyumlu olmayan bir tarayıcı veya devre dışı bırakılmış bağlantıları desteklemeyen bir bölge şu nedenlerden dahil,

  Bağlantı türü alt menüsü bir Web Bölümü Sayfasından diğerine ve bir Web Bölümünden diğerine farklılık gösterebilir. Web Bölümü Sayfası, Web Bölümü veya Web Bölümü bölgesinin özellik ayarları arasındaki farklar, sayfadaki Web Bölümlerinin uyumluluğu veya Web Bölümlerinin uyumlu bağlantı türlerine sahip olup olmamaları buna yol açabilir.

Bazı Web Bölümü bağlantıları için, Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda ek bilgiler seçmeniz gerekebilir. Örneğin, kullanmak istediğiniz bağlantı türünü veya filtre uygulamak istediğiniz bir sütunu seçmeniz gerekebilir. Ayrıca, Web Bölümlerinden birinin veya her ikisinin nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak, Web Bölümü bağlantısında benzersiz olan ek iletişim kutuları görebilirsiniz.

İpucu: İpucu bir Web Bölümünü gizleyebilirsiniz. Örneğin, başka bir Web Bölümüne veri sağlamak için kullanmak isteyebileceğiniz ancak görüntülenmesini istemiyorsanız.

Not: Kullanılabilir Web Bölümleri menüsünde yalnızca bağlanabilen Web Bölümleri görünür. Sayfadaki diğer Web Bölümleri bağlantıları desteklemeyebilir veya geçerli Web Bölümüne bağlantıları desteklemeyebilir. Ayrıca sitenizde, aşılan bazı bağlantılar için sınırlamalar olabilir.

Sayfanın Başı

Web Bölümü bağlantınızı tamamlama

Web Bölümleri arasında ilk bağlantı oluşturduğunuzda, Bağlantı Yapılandırma iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusundan, verileri alan Web Bölümü ile verileri sağlayan Web Bölümü arasında sütunları eşleştirebilirsiniz.

Not: Doğru olmasına rağmen anlamlı olmayan bir bağlantı yapabilirsiniz. Örneğin, verileri sağlayan Web Bölümünde bir ürün kimliği sütunu, verileri alan Web Bölümünde ise bir çalışan kimliği sütunu olabilir. Bu farklı kimlik değerlerini eşleştirebilirsiniz, ancak sonuçlar bir anlam ifade etmeyecektir.

Aşağıdaki listede bazı genel Web Bölümü Bağlantısı örnekleri verilmektedir:

Bir hücre veya başka bir Web bölümünde veri alanı bir Web bölümünde veri satırını eşleşen   
bağlantı yaptığınız Web bölümü olan kişiler Liste Görünümü Web Bölümü. Liste görünümündeki sütunlardan birini adlı kişinin resmine URL'sini içeren Fotoğraf, köprü içeren bir sütundur. Görüntü Web resim içeren bir URL'yi görüntüleyebilen bölümüne, bağlama. Resim Web Bölümü için doğru eşleşmeyi sağlamak için kişiler Web bölümünden Fotoğraf sütununu seçin gerekir.

Böylece, filtre uygulayabilirsiniz başka bir Web bölümünde veri sütunu için bir Web bölümünde veri satırını eşleşen   
bağlantı yaptığınız Web Bölümü sipariş verilerini içeren bir liste görünümü Web bölümünü alır. Liste görünümündeki sütunlardan birinde bir çizgi OrdersDetailsIDöğesi içeren bir sütundur. Başka bir liste görünümü Web birkaç sütunlar içeren sipariş ayrıntıları içeren bölümüne bağlama. Şunlardan birini OrdersDetailsIDeşleşen bir sütundur. İki Web Bölümünü bir Web Bölümü'nde düzenini seçtiğinizde, böylece bağlanmak için her satır öğesini bu sipariş için bir Web Bölümü'nde görüntüler. Her bir Web Bölümü OrdersDetailsID sütunları eşleşmelidir.

Not: Sütun adlarının aynı olması gerekmez. Ancak alttaki verilerin eşleşmesi veya aynı değere sahip olması gerekir.

Sayfanın Başı

İki Web Bölümü arasındaki bağlantıyı kaldırma

 1. Sayfayı açın.

 2. Site eylemleri menüsünü Düğme resmi üzerinde Sayfayı Düzenle'yitıklatın.

 3. Web Bölümleri arasında, bağlantısını kaldırmak istediğiniz Web Bölümünü seçin.

 4. Web Bölümü menüsünü tıklatın, Bağlantılar'a gidin ve sonra satır sağla veya sıralamayı/filtreyi Al gibi kaldırmak istediğiniz bağlantı türü üzerine gelin.

 5. Ardından, bağlantısını kaldırmak istediğiniz Web Bölümünün adını tıklatın.

  Not: Etkin bağlantı bulunan her seçin için bağlantılar alt menüsünde bir onay işareti görünür. Onay işareti görünmüyorsa, etkin bağlantı yoktur.

 6. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Bağlantı Kaldır'ı tıklatın.

 7. Web Bölümleri arasındaki bağlantıyı kaldırmak istediğinizi onaylamanız istendiğinde, Tamam'ı tıklatın.

Genel Web Bölümü bağlantı türleri

Bir sayfadaki Web Bölümlerini birleştirmenin ve bağlamanın pek çok yolu vardır. Sayfanızda bu Web Bölümü bağlantılarından birkaç tane oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki senaryolarda, Web Bölümleri arasındaki yaygın veri bağlantısı türleri açıklanmaktadır.

Ana ve ayrıntılar

Bir ana veriler listeniz var ve bu ana listeye bağlı, ayrıntılı bilgileri görüntülemeniz gerekiyor.

Ana ve ayrıntılar örneği

 1. Çalışan Temel Bilgileri Web Bölümü, kimlik, ad ve iş unvanı gibi, temel, sık erişilen çalışan verilerini içerir.

 2. Çalışan ayrıntılarına bakmak için, bir satır seçersiniz.

 3. Satır diğer Web Bölümüne geçirilir.

 4. Çalışan Ayrıntıları Web Bölümünde, tüm çalışan ayrıntıları bir formda görüntülenir.

Liste Görünümü Web Bölümünde, satırı seçmeden önce çalışanı bulmakta size yardımcı olması için büyük bir listeyi sıralamanız ve süzmeniz bile mümkündür. Ayrıntılı veriler çok kapsamlıysa, Çalışan Ayrıntıları Web Bölümünü başka bir sayfada dahi görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Özet ve ayrıntılar

Bir özet veri listeniz var ve özet verileri oluşturan ayrıntılı bilgileri görüntülemeniz gerekiyor.

Özet ve ayrıntılar örneği

 1. Yıl Başından Bugüne Ücret Koçanı Web Bölümü, maaş bilgilerinizi içerir.

 2. Birikmiş tatil süreniz ve işe gelmediğiniz günler hakkında özet bilgileri seçersiniz.

 3. Özet bilgiler diğer Web Bölümüne geçirilir.

 4. Haftalık verileri görüntüleyen Ücret Koçanı Ayrıntıları Web Bölümünde, kayıtlı olduğunu gördüğünüz verileri doğrularsınız.

Sayfanın Başı

Üst ve alt

Bir veri listesi (üst) görüntülersiniz ve her satır için başka bir listede görüntülemek istediğiniz bir veya birden çok bağlantılı satır (altlar) vardır.

Üst ve alt örneği

 1. Bir Siparişler Web Bölümü en son müşteri siparişlerinin listesini sağlar.

 2. İncelemek istediğiniz siparişi içeren satırı tıklatırsınız.

 3. Satır diğer Web Bölümüne geçirilir.

 4. Sipariş Ayrıntıları Web Bölümünde, bu sipariş için tüm satır öğeleri görüntülenir.

Sayfanın Başı

Arama ve filtre uygulama

Bir Web Bölümüne arama veya filtre ölçütleri gibi verileri, sonuçları başka bir Web Bölümünde görüntülenecek şekilde girmek istiyorsunuz.

Arama ve filtre uygulama örneği

 1. Kitap Arama Web Bölümünde, kitap adı, yazar ve konu gibi kitap bilgilerini girerek kitabı veya kitaplar kümesini bulmaya çalışıyorsunuz.

 2. GÖNDER'i tıklatırsınız.

 3. Arama ölçütleri diğer Web Bölümüne geçirilir.

 4. Kitap Listesi Web Bölümü, arama ölçütlerinizle eşleşen bir veya birden çok kitabı görüntüler.

Sayfanın Başı

Hesaplamalar

Verileri çoğu zaman bir Web Bölümünün içinde hesaplayabilmenize rağmen, bazen hesaplamalarınızı daha esnek bir hale getirmek için iki Web Bölümünü birleştirmek isteyebilirsiniz.

Hesaplama örneği

 1. Bir İpotek Sayıları Web Bölümüne ipotek numaraları girersiniz.

 2. GİT'i tıklatırsınız.

 3. İpotek sayıları diğer Web Bölümüne geçirilir.

 4. İpotek Hesaplayıcı Web Bölümü ipoteği hesaplar ve aylık ödeme çizelgesini görüntüler.

Sayfanın Başı

Alternatif veri görünümleri

Verilerinizi birkaç farklı yolla görüntülemek, olası etkileri, eğilimleri ve ilişkileri anlamanıza yardımcı olabilir. Listeler, satırlar ve hücreleri (veya alanları ve parametreleri) bir Web Bölümünden geçirebilir ve verileri alternatif bir görünümde görüntüleyebilirsiniz.

Alternatif bir liste görünümü

Tüm şirket çalışanlarını bir hiyerarşi grafiğinde görüntülemek istiyorsunuz.

Liste verilerinin alternatif görünümü

 1. Çalışanlar Web Bölümü şirketinizde çalışan herkesin çalışan kimliğini, çalışanın adını, iş unvanını ve yönetici kimliğini görüntüler.

 2. Verilerin tümünü kullandığınızdan, herhangi bir seçim yapmak gerekli değildir.

 3. Verilerin tümü başka bir Web Bölümüne geçirilir.

 4. Kuruluş Grafiği Web Bölümü çalışanlar arasındaki bağlantılarını görüntüler ve bu hiyerarşinin alternatif görünümlerini gösterebilir.

  Bir satırın alternatif Görünüm

Bir demografik veriler satırını, pasta grafiği veya çubuk grafiği gibi bir grafikte görüntülemek istiyorsunuz.

Satır verilerinin alternatif görünümü

 1. Bir Nüfus İstatistikleri Web Bölümü yaş, gelir ve kalıtım gibi demografik verileri görüntüler.

 2. Bir demografik veriler sütunu seçersiniz.

 3. Verileri başka bir Web Bölümüne geçirirsiniz.

 4. Grafik Web Bölümü satır verilerini bir pasta grafiği ve ona alternatif olarak bir çubuk grafiği halinde görüntüler.

  Bir hücrenin alternatif Görünüm

Bir bağış toplama kampanyasının toplamdaki gidişini izlemek istiyorsunuz.

Hücre verilerinin alternatif görünümü

 1. Bir Bağış Toplama Web Bölümünde, grubun her üyesi topladıkları para miktarını girer.

 2. Geçerli toplam bir toplam alanında görüntülenir.

 3. Toplam alanı diğer Web Bölümüne geçirilir.

 4. Grubunuzun genel gidişatını Yardım Hedefi Web Bölümünde denetlersiniz.

Sayfanın Başı

Verileri geliştirme

İnsanlar ve yerler hakkındaki temel verilere ekler yaparak daha ilginç, çekici ve kullanışlı hale getirmek istiyorsunuz.

Verileri geliştirme örneği

 1. Bir Kişiler Web Bölümü iş arkadaşlarınızı takip temek için gereksinim duyduğunuz, ad, adres ve belki bir fotoğraf gibi bilgileri görüntüler.

 2. Bir kişi seçersiniz.

 3. Bir veri satırı diğer Web Bölümüne geçirilir.

 4. Kişinin Görüntü Web Bölümünde görüntülenen bir fotoğrafını görür ve kişinin iş adresini bir Harita Web Bölümünde bulursunuz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×