Web Bölümü'nün görünüşünü değiştirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Web sayfası sahibiyseniz, Web bölümlerini birkaç şekilde yapılandırabilirsiniz. Web tarayıcınızdan, Web Bölümü Bakım Sayfasını kullanarak Web Bölümü özelliklerini değiştirebilirsiniz. Microsoft SharePoint Designer 2010 gibi SharePoint uyumlu bir Web tasarım programı kullanarak Web bölümlerini daha fazla özelleştirebilirsiniz.

SharePoint Web bölümleri hakkında bilgi edinmek için Genel bakış, Web Bölümleri SharePoint Foundation 2010'da kullanılabilirve Web Bölümleri görünümlerini ve formları SharePoint Designer 2010'da içinbkz.

Bu makalede

Araç bölmesini kullanarak Web Bölümü özelliklerini değiştirme

Açma ve Web Bölümü Bakım sayfasını kullanma

Web bölümlerinin ortak özellikleri

Görünüm

Düzeni

Gelişmiş

Web Bölümü özelliklerini araç bölmesini kullanarak değiştirmek için

Web Bölümünün özelliklerine değerler atayarak Web Bölümünün özniteliklerini değiştirebilirsiniz. Tüm Web Bölümleri, görünüm, düzen ve diğer bilgilerle ilgili öznitelikleri belirlemenizi sağlayan ortak bir özellik kümesini paylaşır. Her Web Bölümü, yalnızca o Web Bölümü için geçerli olan özel özellikler de içerebilir.

 1. Site eylemleri menüsünü site eylemleri menüsü üzerinde Sayfayı Düzenle'yitıklatın.

 2. Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle. 'yi tıklatın

 3. Web Bölümünün ortak ve özel parametreleri araç bölmesinde görünür. Örneğin, değiştirebileceğiniz ortak özellikler arasında Web Bölümü adı, boyutu ve diğer düzen parametreleri bulunur. Özel özellikler belirli bir Web Bölümüne ait olan ayarlardır.

  Not: Bir Kişisel görünümdeyseniz, Web Bölümü geliştirici için bu Web Bölümü özel özellikleri değiştirilebilir sınırlı.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek ve araç bölmesini kapatmak için Tamam' ı tıklatın. Araç bölmesini kapatmadan değişikliklerinizi görmek için Uygula' yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Web Bölümü Bakım Sayfasını açma ve kullanma

Bir Web Bölümü ile veya bir sayfadaki Web Bölümü bağlantısı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, sorunu belirleyip çözmek için Web Bölümü Koruma Sayfasını kullanabilirsiniz. Web Bölümü Bakımı Sayfası'nı kullanmak için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

İpucu: Web Bölümü Sayfasındaki soruna hangi Web Bölümünün veya Web Bölümü bağlantısının yol açtığından emin değilseniz, her defasında bir Web Bölümünü kapatıp sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için Web Bölümü Sayfasına bakarak (Web Bölümü Sayfasına Dön'ü tıklatın) adım adım bir yaklaşım kullanmanız yerinde olur. Soruna yol açan Web Bölümünü belirledikten sonra Web Bölümünü sıfırlamanız veya silmeniz gerekebilir.

 1. Sayfayı içeren belge kitaplığını açın.

 2. Sayfa adının üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra Özellikleri Düzenle'yitıklatın.

 3. Web Bölümü Bakım Sayfasını görüntülemek için Web Bölümü Sayfasını bakım görünümünde aç'ı tıklatın.

  Not: Site giriş sayfası gibi bir Belge Kitaplığı'nda depolanan not sayfası için Web Bölümü Bakım sayfasını erişmek için ekleme içeriği = 1 sayfa URL'SİNİN sonuna.

 4. İstediğiniz görünümde (kişisel veya paylaşılan) olduğunuzu doğrulayın. Görünümler arasında geçiş yapmak istiyorsanız aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kişisel görünümdeyseniz ve paylaşılan görünüme geçmek istiyorsanız, Paylaşılan görünüme geç'i tıklatın.

  • Paylaşılan görünümdeyseniz ve kişisel görünüme geçmek istiyorsanız, Kişisel görünüme geç'i tıklatın.

 5. Bir veya birden çok Web Bölümü seçin ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü Web Bölümü Sayfa Galerisine taşımak için tıklatın Kapat.

  • Kişisel özellik değerlerini kaldırıp Web Bölümünün paylaşılan özellik değerlerine dönmek için Sıfırla'yı tıklatın. Web Bölümü sıfırlanmadan önce işlemi onaylamanız istenir.

  • Web Bölümünü sayfadan kalıcı olarak silmek için, Sil'i tıklatın. Web Bölümü silinmeden önce işlemi onaylamanız istenir.

   Not: Kişisel görünümde düzenlemeye izin ver özelliği kaldırılırsa, Web bölümü yalnızca paylaşılan görünümde silinebilir.

 6. İşlemi bitirdiğinizde, Web Bölümü Sayfasına Git'i tıklatın.

  Not: Statik bir Web Bölümünü (yani bir Web Bölümü bölgesi dışında kalan bir Web Bölümünü) kapatmak, sıfırlamak veya silmek için Web Bölümü Bakım Sayfasını kullanamazsınız.

  Statik bir Web Bölümünü korumak için SharePoint uyumlu bir Web tasarım programı kullanmanız gerekir

Sayfanın Başı

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümleri, yerleşimleri ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Notlar:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izniniz olmalıdır.

 • Belirli bir Web Bölümü için bir Web Bölümü geliştirici bir veya daha yaygın bu özelliklerin göstermemeyi seçmiş olduğunuz veya oluşturup altındaki araç bölmesinin Görünüm, Düzenve Gelişmiş bölümlerinde sıralanmaz ek özellikleri görüntülemek seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik:

Açıklama

Unvan

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümü'nün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümü'nün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümü'nün genişliğini belirtir.

Krom durumu

Kullanıcı sayfa açtığında tüm Web Bölümü sayfasında görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmış olması ve tüm Web Bölümü görüntülenir. Durumu için simge durumuna küçültülmüşolarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğunda görünür.

Krom türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Düzen

Özellik:

Açıklama

Gizli

Web Bölümü Sayfası kullanıcı oturum açtığında görünür olduğunu belirtir. Onay kutusu seçiliyse, Web bölümü yalnızca sayfayı tasarlarken görülebilir ve başlık (gizli) eklenen son bulunur.

Web Bölümünü Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak görüntülemek istemiyorsanız, gizleyebilirsiniz.

Yönü

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 0 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, üstten alta sıralı boş bir bölgesine bir Web Bölümü eklediğinizde, bölge dizini 0' dır. İkinci bir Web Bölümü bölgesi en altına eklediğinizde, kendi bölge dizini 1' dir. İkinci Web Bölümü bölgesi en üstüne taşımak için 0yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Sayfanın Başı

Gelişmiş

Özellik:

Açıklama

İzin simge durumuna küçültme

Web Bölümü'nün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya izin ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin ver

Web Bölümü'nün simge durumuna gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge değişikliğine izin ver

Web Bölümü'nün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara izin ver

Web Bölümü'nün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel görünümde düzenlemeye izin ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisini Web Bölümü başlığında veya Web Bölümü simgesi üzerinde tuttuğunuzda görünecek Ekran İpucu'nu belirler.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren bir dosya konumunu belirtir. Web Bölümü menüsünü Yardım komutunu tıklattığınızda Yardım bilgileri ayrı tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Modal Bu özelliği tarayıcı varsa, ayrı bir tarayıcı penceresi açılır. Bir kullanıcı, Web sayfasına döndürmeden önce penceresini kapatmanız gerekir.

 • Geçici Bu özelliği tarayıcı varsa, ayrı bir tarayıcı penceresi açılır. Web sayfasına döndürmeden önce penceresini kapatmak bir kullanıcının yok. Bu varsayılan değerdir.

 • Gezinme Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açılır.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog simge resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık simge resmi URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma hata iletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×