Web üzerinde Outlook'ta ileti klasörleri ile çalışma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İletilerinizi Web’de Outlookdüzenlemek istiyorsanız, yeni klasör oluşturma veya yeniden adlandırma, taşıma veya var olan klasörleri silme. Böylece Web’de Outlook iletileri otomatik olarak belirttiğiniz koşullara bağlı olarak klasörler halinde taşır, kurallar ayarlayabilirsiniz.

Bu makalede

Varsayılan klasörler

Klasörler için kısayol menüleri

Klasör oluşturma

Klasörü yeniden adlandırma

Bir klasöre taşıma

Klasör silme

Sık Kullanılanlar

Bekletme ve Arşiv ilkeleri atama

Silinmiş Öğeler klasörü

İletileri otomatik olarak işleneceği kurallarını ayarlama

Varsayılan klasörler

Varsayılan olarak, hesabınızı bu klasörler ile başlar:

Sık Kullanılanlar altındaki varsayılan posta klasörleri
 • Gelen Kutusu Gelen iletiler, başka bir klasöre yeniden yönlendirmek üzere bir Gelen Kutusu kuralı oluşturulmadıkça veya önemsiz e-posta olarak tanımlanmadıkça Gelen Kutunuza ulaşır.

 • Karışık e-posta Gelen iletileri geçmişte nasıl ele dayalı posta filtreleme yardımcı olur. Açık olduğunda, e-posta sunucusu iletileri okuma veya okuma yoksa izler. İletileri okumadığınızı ikincil klasörüne taşınır.

 • Gönderilmiş Öğeler Varsayılan olarak, gönderdiğiniz her iletinin bir kopyası Gönderilmiş Öğeler klasörünüze eklenir.

 • Silinmiş Öğeler Bir iletiyi sildiğinizde, Silinmiş Öğeler klasörüne taşınır.

Daha fazla Klasörler' in altında seçerseniz Web’de Outlookiçinde bu varsayılan klasörler altında Sık Kullanılanlardüzenlenir bulabilirsiniz. Aynı varsayılan klasörler de kişisel klasörünüze altında listelenir ve klasörlerin birçok nedeni yöneticiniz oluşturmuş olabilir, daha uzun bir listesini parçası haline gelir. Yöneticiniz eklemiş olduğunuz klasörleri şunlardır:

 • Taslaklar Bir ileti oluşturuyor veya bir iletiye yanıt veriyorsanız, ancak bu işlemi hemen bitiremiyorsanız, ileti otomatik olarak Taslaklar klasörünüze kaydedilir. Düzenlemeye devam etmek ve sonra göndermek üzere iletiye daha sonra geri dönebilirsiniz.

 • Önemsiz e-posta Önemsiz e-posta özelliklere sahip ancak kutunuzu ulaşmadan, istenmeyen posta Filtresi tarafından engellenen olmayan iletileri bu klasöre otomatik olarak taşınır. Önemsiz e-posta ve kimlik avı hakkında bilgi edinin makaleyi Önemsiz e-posta klasörünüzü hakkında daha fazla bilgi bulunur.

 • Notlar Salt okunur bir klasördür. Bu klasörde öğeler oluşturmak veya düzenlemek için Outlook'u kullanmalısınız.

 • Konuşma geçmişi Varsayılan olarak, her konuşma içinde Skype Kurumsal sahip bir kopyasını, konuşma geçmişi klasörüne yerleştirilir.

Klasörler için kısayol menüleri

Bir klasör seçin ve sağ tıklattığınızda görüntülenen (içerik) kısayol menüsünde klasör ile neler yapabileceğiniz çoğunu bulunabilir. Hangi kısayol görünür bir klasörü Sık Kullanılanlar altında kişisel klasörünüze veya seçtiğiniz varsa bağlıdır.

Sık Kullanılanlar klasörü

Üst posta klasörlerini Sık Kullanılanlar klasöründe gösterilir. Kısayol menüsünde kullanılan veya bu klasörlerle çalışırken en sık gerekli seçenekleri özellikleri.

Posta gelen kutusuna sağ tıkladığınızda görünen bağlam veya kısayol menüsü

 • Listede yukarı taşı veya listede aşağı taşı kullan daha üst veya alt klasör hiyerarşisi klasörü yeniden konumlandırmak için şu seçeneklerden birini.

 • Sık Kullanılanlardan Kaldır Klasörü Sık Kullanılanlar'dan kaldırır. Klasörü sık kullanılanlardan kaldırma kişisel klasörünüzden kaldırılmaz.

 • Klasörünü boşaltma Herhangi bir alt klasörler dahil klasördeki her şeyi siler.

 • Tümünü okundu olarak işaretle Klasördeki her öğeyi okundu olarak işaretler.

 • İlkesi atama Klasör iletilerinde bir arşiv veya bekletme ilkesi atayın. Bu seçenek yöneticiniz değil etkinleştirilmişse kullanılabilir olmayabilir.

 • İzinleri Diğer kullanıcılara kendi posta kutunuzdaki klasörler için erişim verin.

Kişisel klasör

Kişisel klasörünüze sizin için kullanılabilir tüm posta klasörlerini topluluğudur. Kişisel klasörler için ekli (içerik) kısayol menüsünde Sık Kullanılanlar klasöründe kısayol menüsü'dan daha fazla seçenek sunar. Tüm seçenekleri, Bununla birlikte, tüm klasörler için kullanılabilir ve bazı seçenekler yönetici izinleri nedeniyle kullanılamıyor olabilir.

Kişisel bir klasöre sağ tıkladığınızda görünen bağlam veya kısayol menüsü

Kişisel klasör için kısayol menüsü, Sık Kullanılanlar klasöründe için kısayol menüsünü yaramazsa dört seçenek vardır:

 • Yeni Klasör Oluştur Tıklattığınız klasörde yeni bir alt klasör oluşturmak için kullanın.

 • Yeniden adlandırma Klasörü farklı bir ad verin. Gelen Kutusu klasöründe gibi varsayılan klasörleri yeniden adlandırılamaz.

 • Sık Kullanılanlara Ekle (Bağlantılar) geçerli klasörü Sık Kullanılanlar'a ekler.

 • Taşıma Seçili klasörü klasör hiyerarşisi içinde yeni bir konuma taşıyabilmek bir pencere açılır. Ayrıca seçin ve bir klasör için yeni bir konuma sürükleyin.

  Not: Oturum açtığınızda, oluşturduğunuz klasörleri alfabetik düzende yerleştirilmiş.

Sayfanın Başı

Klasör oluşturma

İstediğiniz kadar iletilerinizi düzenlemek için yeni klasörler oluşturun. Örneğin, belirli bir proje, belirli bir kişiden gelen tüm iletileri veya üyesi olduğunuz bir dağıtım grubuna gönderilen tüm iletileri bir klasör oluşturabilirsiniz.

Klasör oluşturma

 1. Klasörleraltında daha fazlaseçin.

  Web üzerinde Outlook'ta Gezinti Bölmesi'nde daha fazla düğmesinin üzerinde durma imlecin ekran görüntüsü.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sık Kullanılanlar veya kişisel klasörünüze adının yanında Yeni Klasör Oluştur düğmesini tıklatın. Yeni klasör oluştur düğmesi .

  • Kişisel klasörünüze sağ tıklatın ve ardından Yeni Klasör Oluştur'ıseçin.

 3. Yeni klasör kutusuna, klasör için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

İpuçları: 

 • Oluşturduğunuz tüm yeni klasör otomatik olarak varsayılan klasörler altında görüntülenir.

 • Sık Kullanılanlar klasöründe oluşturulan tüm yeni klasör kişisel klasörünüze otomatik olarak eklenir, ancak yalnızca kişisel klasöründen silinebilir.

 • Herhangi bir yeni klasör kişisel klasörünüzde, ancak oluşturulan, sağ tıklatın ve Sık Kullanılanlara Ekleseçin, yalnızca Sık Kullanılanlar klasöründe görüntülenir.

Yeni alt klasör oluşturma

 1. Klasörleraltında daha fazlaseçin.

  Web üzerinde Outlook'ta Gezinti Bölmesi'nde daha fazla düğmesinin üzerinde durma imlecin ekran görüntüsü.

 2. Kişisel klasörünüze bir alt klasöre eklemek istediğiniz klasörü sağ tıklatın ve Yeni bir alt klasör oluştur'ıseçin.

 3. Yeni klasör kutusunda alt klasör için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Klasörü yeniden adlandırma

Not: Gelen kutusu, Taslaklar veya silinmiş öğeler gibi varsayılan klasörleri yeniden adlandıramazsınız.

 1. Klasörleraltında daha fazlaseçin.

  Web üzerinde Outlook'ta Gezinti Bölmesi'nde daha fazla düğmesinin üzerinde durma imlecin ekran görüntüsü.

 2. Kişisel klasörünüzde Yeniden Adlandır' ı seçin ve yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü sağ tıklatın.

 3. Klasör için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Bir klasöre taşıma

Bir klasör için yeni bir noktaya, klasör hiyerarşisi içinde sürükleyebilirsiniz veya kısayol menüsünde taşıma seçeneğini kullanabilirsiniz.

Not: Oturum açtığınızda, oluşturduğunuz klasörleri alfabetik düzende yerleştirilmiş.

 1. Klasörleraltında daha fazlaseçin.

  Web üzerinde Outlook'ta Gezinti Bölmesi'nde daha fazla düğmesinin üzerinde durma imlecin ekran görüntüsü.

 2. Kişisel klasörünüze taşımak istediğiniz klasörü sağ tıklatın ve Taşı' yı seçin.

 3. Klasörü taşıma penceresinde klasörü içine taşıyacağınız yeni bir klasör seçin ve Taşıseçin.

Ayrıca, istediğiniz üst klasörü sağ tıklatıp Yeni Klasör Oluştur'ıseçerek klasörü içine taşıyacağınız yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Otomatik olarak gelen iletilerin seçtiğiniz ölçütlere göre belirli klasörlere taşınması için Gelen kutusu kurallarını kullanın.

Klasör silme

Not: Gelen kutusu ve Gönderilmiş öğeler gibi varsayılan klasörleri silemezsiniz.

 1. Klasörleraltında daha fazlaseçin.

  Web üzerinde Outlook'ta Gezinti Bölmesi'nde daha fazla düğmesinin üzerinde durma imlecin ekran görüntüsü.

 2. Klasör veya silmek istediğiniz alt klasörü sağ tıklatın ve Sil'iseçin.

 3. Onaylamak için Tamam ' ı seçin.

Sık Kullanılanlar

Web’de Outlookiçinde Sık Kullanılanlar klasöründe otomatik olarak bu klasörleri içerir: gelen kutusu, ikincil, Gönderilmiş öğeler, silinmiş öğeler. Sizin için önemli olan klasörleri izlemek kolaylaştırmak için Sık Kullanılanlar klasörler ekleyebilirsiniz. Bir klasörü sık kullanılanlara ekleme klasöre taşımaz, ancak bunun yerine bir bağlantısı oluşturur. Sık Kullanılanlar'a eklediğiniz halen kişisel klasörünüzde klasörlerdir.

 • Sık Kullanılanlar'a klasör eklemek için kişisel klasörünüze'nin altındaki klasörü sağ tıklatın ve Sık Kullanılanlara Ekle'yiseçin.

 • Klasörleri yeniden düzenlemek için bir klasör seçin ve klasör hiyerarşisi içinde yeni bir konuma sürükleyin. Veya bir klasörü sağ tıklatın ve ardından listede yukarı taşı veya listede aşağı taşı' yı seçin.

 • Bir klasörü kaldırmak için Sık Kullanılanlardan Kaldır ve Sık Kullanılanlardan Kaldır' ı seçin, istediğiniz klasörü sağ tıklatın. Bu eylem yalnızca klasörün bağlantısını kaldırır; halen kişisel klasörünüzde klasörüdür.

Kuruluşunuzun ilkelerine bağlı olarak, ortak klasör Sık Kullanılanlara Ekle imkanınız olabilir. Web’de Outlook ortak klasör oluşturma ve sık kullanılanlara ekleme hakkında daha fazla bilgi için Oluştur ve ortak klasör paylaşmakonusuna bakın.

Bekletme ve arşiv ilkeleri atama

Not:  İlkeler, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından denetlenir. Hesabınızda ilkeler kullanılamayabilir.

Arşiv ve bekletme ilkeleri otomatik olarak taşınması veya belirli bir süre, posta kutunuzdaki kaldınız sonra iletileri silme olanak sağlar. Bu ilkeler ve bunları atama hakkında daha fazla bilgi için bkz: bekletme etiketleri ve web üzerinde Outlook'ta arşiv ilkeleri atama.

Silinmiş Öğeler klasörü

Bir ileti sildiğinizde, bu Silinmiş Öğeler klasörüne taşınır. İletileri el ile klasöründen kaldırabilirsiniz veya oturumu kapattığınızda Silinmiş Öğeler klasörünü otomatik olarak boşaltılması için Web’de Outlook ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış bir gün sayısı için oluşmuş sonra yöneticiniz de bir ilke boş öğelere silinmiş öğeler klasörünüzden ayarlamış olabilirsiniz.

Oturumu kapattığınızda Silinmiş Öğeler klasörünüzü boşaltın.

 1. Ekranın üst kısmında, Etiketleri değiştirme adımları Ayarlar' ı tıklatın.

 2. Uygulama ayarlarınızıaltında posta' yı seçin.

 3. Otomatik işleme Seç > İleti seçenekleri > oturumu kapattığımda Silinmiş Öğeler klasörünüzü boşaltın.

 4. Grup oluştur düğmesi Kaydet'itıklatın.

Silinmiş iletileri geri öğrenmek için Silinen web üzerinde Outlook'ta e-posta iletilerini geribakın.

İletileri işleme

Web’de Outlook menü çubuğunda komutlarını kullanın veya Web’de Outlook bunları alma gibi iletileri klasörlerde otomatik olarak taşımak için kurallarını ayarlama.

İletileri otomatik olarak işleneceği komutlar kullanın

Komutları Süpür ve taşıma gibi otomatik olarak silme veya belirli bir gönderenden gelen iletileri taşı sağlar. İletiyi gelen kutunuzda seçtiğinizde komutları Web’de Outlook menü çubuğunda görünür.

Menü çubuğunun ekran görüntüsü.

 • Süpür hızla istenmeyen e-postaları gelen kutunuzda silmenize olanak tanır. Bir ileti seçtiğinizde, otomatik olarak tüm gelen e-posta söz konusu gönderenden gelen silebilir, yalnızca son e-postaları tutmak veya 10 günden daha eski e-postaları silme.

 • Taşıma , ileti belirli bir iletiyi taşıma veya otomatik olarak söz konusu gönderenden gelen tüm iletileri başka bir klasöre taşıma sağlar.

İletileri otomatik olarak işleneceği kurallarını ayarlama

Otomatik olarak, klasörler halinde iletileri taşımak için kuralları kullanma bunları alırsınız.

 1. Gelen kutunuzda, Diğer komutlar simgesi. Web’de Outlook menü çubuğunda tıklatın ve bir kural atama istediğiniz iletiyi seçin.

  Outlook menü çubuğunda daha fazla komut düğmesinin Ekran görüntüsü.

 2. Kural Oluştur'utıklatın. Yeni gelen kutusu kuralı iletişim kutusu (form) açılır.

  • Adı Gönderen kişinin adı gösterilir.

  • İleti geldiğinde, ve bu koşulların tümüne uyan olduğunda Varsayılan olarak, üç koşuldan alınan ileti için ayarlanır. Diğer koşulları seçmek için okları seçin. Daha fazla koşul kullanmak istiyorsanız, Koşul Ekle'yiseçin.

  • Aşağıdakilerin tümünü yapın Varsayılan olarak, üç önceden tanımlı Eylemler biri ayarlanır. Diğer Eylemler seçmek için oku seçin. Başka bir eylem eklemek istiyorsanız, Ekle işlemiseçin.

  • Bu durumlardan herhangi biri eşleşiyorsa dışında Varsayılan olarak, hiçbir özel durum ayarlanır. Yukarıdaki koşullar için bir özel durum ayarlamak için oku seçin. Birden fazla gerekirse, özel durum Ekle'yi seçin.

  • Daha fazla kural işlemeyi durdur Varsayılan olarak, onay kutusu seçilidir. Seçildiğinde, iletiye uygularsanız bile bundan sonra gelen kuralları yoksayılır.

 3. Kuralı kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın. Hesabınızı yapısını bağlı olarak, kurallarınızın değiştirmeyle ilgili bir uyarı alabilirsiniz. Gerekirse, yöneticinize başvurun.

Not: Posta kutunuzu oturumunu iletileri taşı ancak bunları kaydetmek istediğiniz gerekiyorsa, iletilerinizi bir .pst dosyasına kaydetmek için Outlook kullanabilirsiniz. Yalnızca Outlook kullanıyorsanız ve .pst dosyasını erişebilir, iletileri kullanılabilir hale gelir. Daha fazla bilgi için bkz: Outlook veri dosyalarını (.pst ve .ost) girişve bir Outlook veri dosyası (.pst) bilgilerinizi kaydetmek için Oluştur.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×