Web üzerinde Outlook klavye kısayolları

Bu makalede açıklanan klavye kısayolları için ABD klavye düzeni temel alınmıştır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla bire bir aynı olmayabilir.

Web üzerinde Outlook ayarlarında en iyi bildiğiniz klavye kısayolları sürümünü seçebilirsiniz. Bu makale, kullanmak istediğiniz kısayolları sürümünü Outlook olarak seçmeniz durumunda geçerli olacak kısayollar hakkında bilgi verir.

Notlar: 

  • Seçtiğiniz sürümde geçerli klavye kısayollarının tam listesini görmek için, Web üzerinde Outlook kullanırken klavyenizdeki soru işareti tuşuna (?) basın.

  • Web üzerinde Outlook’ta bulunan klavye kısayolları, Outlook.com'dakilerle aynıdır.

Sık kullanılan klavye kısayolları

Aşağıdaki klavye kısayolları, Web’de Outlook’deki kısayolların Outlook sürümünü seçen kişilerce daha sık kullanılan klavye kısayollarıdır.

Bunu yapmak için...

Buna basın...

Yeni e-posta iletisi veya öğesi oluşturma

Ctrl+N veyaN

İleti veya öğe silme

Delete

İletiyi iletme

Ctrl+Shift+F veya Shift+F

Takvime gitme

Ctrl+Shift+2

E-posta iletisinde Tümünü Yanıtlama

Ctrl+Shift+R veyaShift+R

E-posta iletisini yanıtlama

Ctrl+R veyaR

Arama

Alt+Q

E-posta iletisi gönderme

Ctrl+Enter

Posta, Takvim, Kişiler ve Görevler Sekmelerine Gitme

Web’de Outlook uygulamasının farklı özellik ve işlevlerine gezinme çubuklarındaki standart komutları ve düğmeleri kullanarak ulaşabilir ya da birçok klavye kısayolundan yararlanabilirsiniz. Size kolaylık sağlamak için klavye kısayollarını gruplara ayırdık.

Çeşitli klavye kısayolları

Web’de Outlook penceresinin üst kısmındaki öğeler arasında gezinmek için tuş bileşimi kullanabilirsiniz.

  • Posta, Takvim, Kişiler ve Görevler arasında geçiş yapmak için Sağ Ok ve Sol Ok tuşlarını kullanın.

  • Bilgilerinize, Seçenekler'e, Arama’ya ve Yardım'a gitmek için Sekme tuşunu kullanın.

  • Seçerek vurguladığınız bir alana gitmek için Enter tuşuna basın.

Herhangi bir açık formu veya iletişim kutusunu kapatmak için Esc tuşuna basın. Ancak bunu yaptığınızda forma veya iletişim kutusuna eklediğiniz bilgiler kaydedilmeyebilir.

Genel eylemler için klavye kısayolları

Web üzerinde Outlook'ta gezinmek için kullanılan tuşları öğrendiğinize göre şimdi bazı genel eylemleri gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek klavye kısayollarına bakabilirsiniz.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+N veya N

Bulunduğunuz modülle aynı türde yeni bir öğe oluşturur. Örneğin, Takvim'de yeni bir toplantı.

E

E-postayı Arşiv klasörüne taşır.

Alt+Q

Ara kutusuna gider.

Ctrl+F6

Odağı sonraki yer işaretine ayarlayın. Bu, üst düzey gezinmedir.

Ctrl+Shift+F6

Odağı önceki yer işaretine taşıma. Bu, üst düzey gezinmedir.

Bağlam menüsü tuşu (veya Shift+F10)

Seçim yapma işleminin sağ tıklamadaki eşdeğeri. Windows ile uyumlu klavyelerde bağlam menüsü tuşu, ara çubuğunun sağında yer alır.

Enter

İleti, takvim öğesi, kişi veya görevi seçer ve yeni bir pencerede vurgulanan seçeneği açar.

Metin düzenleme klavye kısayolları

Web’de Outlook uygulamasındaki metin düzenleme klavye kısayollarının diğer Microsoft ürünleri ile aynı olduğunu göreceksiniz.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+C

Seçimi Pano'ya kopyalar.

Ctrl+X

Seçtiğiniz metni keser.

Geri al tuşu

İmlecin solundaki metini veya karakterleri siler.

Ctrl+Geri al tuşu

İmlecin solundaki kelimeyi siler ancak kelimeden önceki boşluğu silmez.

Ctrl+K

Köprü ekleme kutusunu görüntüler.

Ctrl+V

Pano içeriğini geçerli konuma yapıştırır.

Ctrl+Y

En son eylemi yineler.

Ctrl+Z

En son eylemi geri alır.

Insert tuşu

Metin ekleme ve üzerine yazma işlevleri arasında geçiş yapma.

Metin biçimlendirme klavye kısayolları:

Web’de Outlook uygulamasında kullanabileceğiniz metin biçimlendirme klavye kısayollarını biliyor olabilirsiniz. Microsoft, çoğu ürünündeki metin biçimlendirme klavye kısayollarını standartlaştırmıştır.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+B

Kalın biçimlendirme uygular.

Ctrl+I

İtalik biçimlendirme uygular.

Ctrl+U

Altı çizili biçimlendirme uygular.

Posta

Klasör listesi klavye kısayolları:

Klasör listesinde en sık kullanılan kısayol tuşları şunlardır:

Klavye kısayolu

Eylem

Sol ok

Seçili klasörü daraltır.

Sağ ok

Seçili klasörü genişletir.

F2

Seçili klasörü yeniden adlandırır.

İleti ve okuma listesi klavye kısayolları

Hem ileti listelerinde hem de okuma listelerinde aynı eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz klavye kısayolları şunlardır:

Klavye kısayolu

Eylem

Insert tuşu

Seçili konuşmayı veya iletiyi, bayrak menüsünü açmadan varsayılan bayrakla işaretler.

Not: Konuşma veya ileti zaten bayrakla işaretlenmişse, Insert tuşu konuşmayı veya iletiyi Tamamlandı olarak işaretler. Bu tuş aynı zamanda, birden çok konuşma veya ileti seçildiğinde de çalışır.

Esc

Aramayı iptal eder.

Not: Kısayol menüsü açıksa Esc tuşu kısayol menüsünü kapatır ancak aramayı iptal etmez.

Delete

Seçili iletiyi veya öğeyi siler.

Ctrl+Q veya Q

Seçili konuşmayı veya iletiyi okundu olarak işaretler.

Ctrl+U veya U

Seçili konuşmayı veya iletiyi okunmadı olarak işaretler.

Shift+Delete

Seçili iletiyi veya öğeyi kalıcı olarak siler.

İleti listesi için klavye kısayolları

Klavye kısayolları çoğunlukla aynı anahtar adlarını veya aynı tuş bileşimlerini kullanır. Ancak eylemlerin gerçekleştirilme şekli, üzerinde çalıştığınız yere göre değişir. Aşağıdaki klavye kısayolları, ileti listelerinde kullanılır.

Klavye kısayolu

Eylem

Esc

Aramayı iptal eder.

Not: Kısayol menüsü açıksa Esc tuşu kısayol menüsünü kapatır ancak aramayı iptal etmez.

Shift+Aşağı Ok

Listede geçerli ve sonraki iletileri seçer. Birden fazla bitişik iletiyi seçmek için kullanın.

Shift+Yukarı Ok

Listede geçerli ve önceki iletileri seçer. Birden çok bitişik iletiyi seçmek için kullanın.

Home veya Ctrl+Home

Klasörde ilk iletiyi seçer.

Page down

İki veya daha fazla sayfadan oluşan ileti listelerinde sonraki sayfanın ilk iletisini seçer.

Page up

İki veya daha fazla sayfadan oluşan ileti listelerinde önceki sayfanın ilk iletisini seçer.

End veya Ctrl+End

Klasörde son iletiyi seçer.

Okuma listesi için klavye kısayolları

Bir klavye kısayolunun gerçekleştirdiği eylem, benzer tuş adları ve tuş bileşimleri söz konusu olsa bile çalıştığınız alana göre değişebilir. Aşağıda bir okuma listesi içinde kullanılabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Klavye kısayolu

Eylem

Esc

Yeni iletiyi kapatma

Ctrl+N veya N

Yeni ileti oluşturun.

Ctrl+Shift+F veya Shift+F

Seçili iletiyi iletir.

End veya Ctrl+End

Konuşmanın veya iletinin en altına gider.

Home veya Ctrl+Home

Konuşmanın veya iletinin en üstüne gider.

Page down

İki veya daha fazla sayfadan oluşan konuşmaları veya iletileri bir sayfa aşağı taşır.

Page up

İki veya daha fazla sayfadan oluşan konuşmaları veya iletileri bir sayfa yukarı taşır.

Ctrl+R or R

Seçili iletiyi yanıtlar.

Ctrl+Shift+R or Shift+R

Seçili iletinin gönderenini ve tüm alıcıları yanıtlar.

Ctrl+Enter

İleti gönderir.

Takvim

Aşağıdaki kısayollar takvim görünümünde çalışırken kullanılabilir.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+N

Yeni bir takvim öğesi oluşturur.

Delete

Seçili öğeyi siler.

Ctrl+Shift+2

Takvime gider.

Shift+Sağ Ok

Sıradaki zaman aralığına götürür. Örneğin, ay görünümündeyseniz, Ctrl+Sağ ok tuşları sizi bir sonraki aya götürür.

Shift+Sol Ok

Önceki zaman aralığına götürür. Örneğin, ay görünümündeyseniz, Ctrl+Sol ok tuşları sizi bir önceki aya götürür.

Shift+Alt+Y

Bugüne gider.

Ctrl+F6

Takvimde farklı bir bölgeye götürür.

Sekme

Geçerli görünümde sonraki etkinliğe veya alana götürür.

Shift+Sekme

Geçerli görünümde önceki etkinliğe veya alana götürür.

Enter

Seçili öğeyi açar.

Shift+Alt+1

Gün görünümüne geçiş yapar.

Shift+Alt+3

Tam hafta görünümüne geçer.

Shift+Alt+4

Ay görünümüne geçer.

Shift+Alt+2

Hafta içi görünümüne geçer.

Takvim kısayolları

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+S

Randevuyu kaydeder.

Ctrl+Enter veya Alt+S

Toplantı gönderir.

Görevler

Bazı temel klavye kısayollarını kullanarak işlerinizi halledebilirsiniz.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+N

Yeni görev oluşturur.

Delete

Seçili öğeyi siler.

Page down

İki veya daha fazla sayfadan oluşan listelerde sonraki sayfanın ilk öğesini seçer.

Page up

İki veya daha fazla sayfadan oluşan listelerde önceki sayfanın ilk öğesini seçer.

Giriş

Listedeki ilk öğeyi seçer.

End

Listedeki son öğeyi seçer.

Aşağı Ok

Listedeki sonraki öğeyi seçer.

Yukarı Ok

Listedeki önceki öğeyi seçer.

İlgili Konular

Outlook.com’da klavye kısayolları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×