Visio'ya veri almak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Visio'da, böylece doğrudan bir çizimde şekillere eklenebilir dış verileri içeri. Çizim bilgileri kapalı kalma istatistiklerini görüntüleyen bir ağ diyagramı veya ilerleme durumu çubukları ve proje görevleri özetlemek için metre görüntüleyen akış çizelgesi gibi görsel bir şekilde izlemek için kullanın. Aşağıdaki yönergeler, metin dosyaları ve SQL Server veri kaynakları içindir. Excel çalışma sayfaları, Access tabloları veya sorguları içeri aktarabilirsiniz ve bağlantı dosyası kullanmadan doğrudan bir dosyaya SharePoint listeleri. Daha fazla bilgi için bkz: Excel, SQL Server, SharePoint siteleri ve diğer dış kaynaklardan veri alma.

Bir metin dosyası içeri aktarmak için OLE DB sağlayıcısı kullanma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) içeri aktarma basittir. Varsa, metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir .csv dosyası veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Veri menüsünde Özel Al' ı tıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Diğer/gelişmiş ' i tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Not: Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde, Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısıseçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Bağlantı sekmesinde, veritabanı adını seçin veya girin kutusuna metin dosyasının bulunduğu klasöre tam yolunu girin.

  Klasör bulmanıza yardımcı olmak için kutusunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş özellikler' i seçin ve ardından Değerini Düzenle'yitıklatın.

 7. Özellik değeri kutusunda aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'a tıklayın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 11. Tamam'a tıklayın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 12. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 13. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 15. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 16. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanın ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son'utıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Bir metin dosyası içeri aktarmak için bir ODBC sürücüsünü kullanın

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma, en azından bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC Metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, Kullanıcı DSN kullanarak metin dosyasını içeri aktarın. Metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosya ise veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Windows Arama kutusuna Yönetimsel Araçlar yazın ve Enter tuşuna basın.

 2. Yönetimsel Araçlar klasöründe, 32 bit veya 64-bit olup olmadığını çalıştırdığınız Windows sürümüne karşılık gelen ODBC veri kaynakları simgesini tıklatın. Örneğin, Windows 64 bit çalıştırıyorsanız, ODBC veri kaynakları (64-bit)tıklatmanız gerekir.

 3. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesinde, Ekle'yitıklatın.

 4. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, Microsoft Metin sürücüsü (*.txt; *.csv)seçin ve sonra Son'utıklatın.

  ODBC metin ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Veri kaynağı adıyla ilişkilibir ad girin.

 6. Geçerli dizini kullan onay kutusunu temizleyin.

 7. Dizin Seç' i tıklatın.

 8. Dizin Seç iletişim kutusunda, metin dosyasının Dosya adı kutusuna aşağıdaki listeden gösterildiğinden emin olun, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını içeren klasörü bulun ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 9. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Veri menüsünde Özel Al' ı tıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSN tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, önceki bölümde oluşturduğunuz Kullanıcı DSN seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: sütun üstbilgisini belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

SQL Server veritabanından veri almak için OLE DB sağlayıcısı kullanma

 1. Veri menüsünde Özel Al' ı tıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, Microsoft SQL Server veritabanı' nı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veritabanı sunucusu Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Veritabanı sunucusu adı Sunucu adı kutusuna girin.

   Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

  • Oturum açma kimlik bilgilerialtında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Windows kimlik doğrulamasını kullanın'ıtıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan' ı tıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

 4. İleri'ye tıklayın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlev adı sütununun altındaki seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

SQL Server veritabanından verileri içeri aktarmak için bir ODBC sürücüsü kullanma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server veritabanından verileri içeri aktarma iki adımlı bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından veri aktarma.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Windows Arama kutusuna Yönetimsel Araçlar yazın ve Enter tuşuna basın.

 2. Yönetimsel Araçlar klasöründe, 32 bit veya 64-bit olup olmadığını çalıştırdığınız Windows sürümüne karşılık gelen ODBC veri kaynakları simgesini tıklatın. Örneğin, Windows 64 bit çalıştırıyorsanız, ODBC veri kaynakları (64-bit)tıklatmanız gerekir.

 3. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesinde, Ekle'yitıklatın.

 4. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, SQL Server' ı seçin ve sonra Son'utıklatın.

  SQL Server için yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Ad kutusuna bir veri kaynağı adını girin.

 6. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının bir açıklama girin.

 7. Veritabanı sunucusu adı sunucusu kutusuna girin.

  Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

 8. İleri'ye tıklayın.

 9. Altında nasıl SQL Server doğrulama oturum açma kimlik orijinalliği?, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum açma Kimliğini kullanarak ile Windows NT kimlik doğrulaması' ı tıklatın.

  • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için bir kullanıcı kimliği ve kullanıcı tarafından girilen parola ile SQL Server kimlik doğrulaması kullanaraktıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı oturum açma Kimliğinizi ve parolanızı girin.

 10. Sonraki iki kez tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

 11. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri kaynağını sına'yı tıklatın.

 12. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • İleti "sınamalar başarıyla tamamlandı!" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 13. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

SQL Server veritabanından veri aktarma

 1. Veri menüsünde Özel Al' ı tıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımlanan veri kaynağı adını (DSN kullanıcı) seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya işlevi ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Bir metin dosyası içeri aktarmak için OLE DB sağlayıcısı kullanma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) içeri aktarma basittir. Varsa, metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir .csv dosyası veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Diğer/gelişmiş ' i tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri bağlantısı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde, Microsoft Jet 4.0 OLE DB sağlayıcısıseçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Bağlantılar sekmesinde, veritabanı adını seçin veya girin kutusuna metin dosyasının bulunduğu klasöre tam yolunu girin.

  Klasör bulmanıza yardımcı olmak için kutusunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş özellikler' i seçin ve ardından Değerini Düzenle'yitıklatın.

 7. Özellik değeri kutusunda aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'a tıklayın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için bağlantı sekmesini tıklatın ve sonra Bağlantıyı Sına'ıtıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Başarılı ileti Bağlantıyı Sına" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 11. Tamam'a tıklayın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı yeniden görüntülenir.

 12. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 13. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 15. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 16. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanın ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son'utıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Bir metin dosyası içeri aktarmak için bir ODBC sürücüsünü kullanın

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma, en azından bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC Metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, Kullanıcı DSN kullanarak metin dosyasını içeri aktarın. Metin dosyanızı makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosya ise veya metin dosyanızı bir .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesinde, Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, Microsoft Metin sürücüsü (*.txt; *.csv)seçin ve sonra Son'utıklatın.

  ODBC metin ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri kaynağı adıyla ilişkilibir ad girin.

 5. Geçerli dizini kullan onay kutusunu temizleyin.

 6. Dizin Seç' i tıklatın.

 7. Dizin Seç iletişim kutusunda, metin dosyasının Dosya adı kutusuna aşağıdaki listeden gösterildiğinden emin olun, içeri aktarmak istediğiniz metin dosyasını içeren klasörü bulun ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

Dosyayı içeri aktarma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, yeni oluşturduğunuz Kullanıcı DSN seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, ad sütununda metin dosyasını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Bir farklı liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanma

Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz girdiler içeren bir metin dosyası Schema.ini dosyasıdır. Genel olarak, bir Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyası içeri aktarılan metin dosyası ile aynı klasörde depolanır.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyanın ilk satırında, ayraç içine alınmış, kurduğunuz metin dosyasının adını yazın.

 • Farklı bir metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgi ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanmaya yönelik genel örnekler gösterir.

Örnek: sütun üstbilgisini belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: bir noktalı virgül (;) karakter belirtin ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: bir sekme karakteri ayırıcı olarak belirtin.

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

SQL Server veritabanından veri almak için OLE DB sağlayıcısı kullanma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, Microsoft SQL Server veritabanı ' nı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veritabanı sunucusu Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Veritabanı sunucusu adı Sunucu adı kutusuna girin.

   Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

  • Oturum açma kimlik bilgilerialtında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Windows kimlik doğrulamasını kullanın'ıtıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan' ı tıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

 4. İleri'ye tıklayın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlev adı sütununun altındaki seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

SQL Server veritabanından verileri içeri aktarmak için bir ODBC sürücüsü kullanma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server veritabanından verileri içeri aktarma iki adımlı bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse, ODBC sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından veri aktarma.

Bir kullanıcı DSN tanımlama

 1. Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve sonra Veri kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC veritabanı yöneticisi iletişim kutusunda, Kullanıcı DSN sekmesini seçin ve ardından Ekle'yitıklatın.

 3. Yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusunda, SQL Server' ı seçin ve sonra Son'utıklatın.

  SQL Server için yeni veri kaynağı oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Ad kutusuna bir veri kaynağı adını girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının bir açıklama girin.

 6. Veritabanı sunucusu adı sunucusu kutusuna girin.

  Bilgisayarınızda veritabanı ise (yerel)girin.

 7. İleri'ye tıklayın.

 8. Altında nasıl SQL Server doğrulama oturum açma kimlik orijinalliği?, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum açma Kimliğini kullanarak ile Windows NT kimlik doğrulaması' ı tıklatın.

  • Veritabanı kullanıcı adı ve parola kullanmak için ile SQL Server kimlik doğrulaması kullanarak oturum açma kimliği ve parola kullanıcı tarafından girilentıklatın ve sonra uygun kutulara veritabanı oturum açma Kimliğinizi ve parolanızı girin.

 9. Sonraki iki kez tıklatın ve sonra Son'utıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri kaynağını sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • İleti "sınamalar başarıyla tamamlandı!" alırsanız, Tamam' ı tıklatın.

 12. Tamam'a iki kez tıklayın.

Çeşitli iletişim kutularında farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım' ı tıklatın.

SQL Server veritabanından veri aktarma

 1. Veri menüsünden, Verileri Şekillere Bağla'ıtıklatın.

 2. Veri Seçici sihirbazının ilk sayfasında, diğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı tıklatın ve İleri' yi tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, ODBC/DSNtıklatın.

 4. ODBC veri kaynağına bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımlanan veri kaynağı adını seçin ve İleri' yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo Seç sayfasında, veritabanını veritabanı kutusunda seçin, tablo, görünüm veya işlevi ad sütununda seçin ve İleri' yi tıklatın.

 6. Veri bağlantısı dosyası'nı kaydedin ve sonlandırın sayfasında, Dosya adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve sonra Son'utıklatın.

  Varsayılan olarak My veri kaynakları klasörüdür, klasör konumunu değiştirmek için Gözat' ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak, bağlantı dosyasını daha bulunabilir olmasını sağlayacak şekilde, ek bilgi Açıklama, Kolay bir adve Anahtar sözcükleri arama kutuları girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçici Sihirbazı görüntülenir.

 9. Veri bağlantısını Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni oluşturduğunuz .odc dosyayı kullanmak için ve tüm satırları ve sütunları veri kaynağındaki kabul etmek için Son' u tıklatın.

  • Veri Seçici Sihirbazı, böylece belirli sütunları ve satırları seçin ve böylece benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilirsiniz kullanmaya devam etmek için İleri' yi tıklatın.

   Veri Seçici Sihirbazı'nda her sayfada daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Ayrıca Bkz:

Office veri bağlantılarına genel bakış

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×