Visio’da bir şekli biçimlendirme

Visio’da bir şekli biçimlendirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Visio'da kendi metin renkleri, yazı tipi, dolgu renkleri ve desenleri, çizgi kalınlığı ve stili veya gölge değiştirerek şekillerin görünümünü özelleştirebilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz şekli tıklatın.

 2. Giriş sekmesindeki Şekil Stilleri grubunda, galerideki stil seçeneklerinden birini belirleyin.
  Visio’da Şekil Stilleri

Stili özelleştirmek için, Şekil Stilleri grubundaki açılır listeleri tıklatın ve biçimlendirme seçeneklerini belirleyin:

 • Dolgu – şekli dolduran renk veya desendir. Renkleri seçin veya belirtin, gradyanları veya şeffaflığı ayarlayın.

 • Çizgi – şeklin anahattıdır. Rengi, çizgi kalınlığını veya türünü ayarlayın ya da hiç çizgi olmayacağını belirtin.

 • Efektler – şekillere gölge, yansıma, parıltı veya 3B efektler ekleyin.

Seçili bir şekil yerine tüm diyagrama biçimlendirme uygulamak için, Tasarım sekmesindeki Temalar grubunda, galerideki temalardan birini seçin.

Visio’da Tema galerisi

Notlar: 

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Şeklin içindeki metni biçimlendirme

Yazı tipi, karakter aralığı, paragraf aralığını ve hizalamayı değiştirme, yapabilirsiniz, madde işareti veya numara, engelleme ve sekme duraklarını şekildeki metnin bir metnin konumlandırılmasını.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Bir şekle metin ekleme

Sayfada şekli seçin ve metninizi yazın.

Bir şekil içinde metin seçme

Biçimlendirmek istediğiniz metni içeren şekli çift tıklatın.

Bir metin bloğu biçimlendirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni içeren şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, yazı tipi ve Paragraf gruplarındaki, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini seçin.

Metin biçimlendirmeyi bir şekilden diğerine kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Biçim Boyacısı Visio 2010'da Biçim Boyacısı. ' ı tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz metni içeren şekli tıklatın.

Metin bloğu arka plan rengini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz metin kutusunu şekli seçin.

 2. Şekli sağ tıklatın, Biçimüzerine gelin ve metniseçin.

 3. Metin iletişim kutusunda, Metin bloğu sekmesinde, metin arka plan, düz bir renkseçin.

 4. Düz renk yanındaki listede, istediğiniz rengi seçin.

 5. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Biçim simgeleri ve noktalama işaretleri

 1. Dosya sekmesine tıklayın.

 2. Visio altında Seçenekler’e tıklayın.

 3. Visio seçenekleri iletişim kutusunda, Yazım Denetleme sekmesinde, Otomatik Düzeltme Seçenekleri' ni tıklatın.

 4. Seçin veya açmak veya kapatmak istediğiniz otomatik biçimlendirme seçeneklerini işaretini kaldırın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Şeklin çizgiyi değiştirme

Çizgi rengini, çizgi kalınlığı, kesik çizgi türü ve bir şeklin kenarlığı saydamlığını değiştirebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Çizgi rengini değiştirme veya biçimlendirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz kenarlığı olan şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Çizgi ' yi tıklatın ve istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

Çizgi şekilden kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz kenarlığı olan şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Çizgi ' yi tıklatın ve Çizgi Yok'useçin.

Yeni dolgu şekle uygulama

Visio 2010içinde dolgu rengi veya dolgu deseni değiştirebilir ve hatta kendi desenleri şekle ekleme.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Dolgu rengini değiştirme

 1. Dolgulu değiştirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Dolgusu'nu tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi seçin.

Dolgu biçimlendirmeyi bir şekilden diğerine kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz dolgu sahip bir şekil seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Biçim Boyacısı Visio 2010'da Biçim Boyacısı. ' ı tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz dolgu içeren şekli tıklatın.

Desen dolgusu uygulama

 1. Dolgulu değiştirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Dolgusu'nu tıklatın ve Dolgu Seçenekleriseçin.

 3. Dolgu iletişim kutusunda, Desen listesinde, istediğiniz düzeni seçin.

 4. Desen rengi listesinde, istediğiniz rengi seçin.

 5. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Yeni dolgu deseni oluşturma

 1. Geliştirici sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Çizim Gezgini'ni seçin.

 2. Çizim Gezgini penceresinde, Dolgu desenlerisağ tıklatın.

 3. Yeni desen iletişim kutusunda, Ayrıntılarıaltında desen için bir ad yazın.

 4. Davranışıaltında bir seçenek belirleyin.

  Davranış seçenekleri

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Resmi (döşeme görüntüsü) bir şekli dolduracak şekilde birden çok kopyasını oluşturma

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Çizgi boyunca birden çok görüntü bozulur olmadan döşeme.

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Şekli doldurmak için tek bir görüntü uzatma.

 5. Çizim sayfası ölçeği değiştikçe desen ayarlamak için ölçeklendirilmiş onay kutusunu seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. Çizim Gezgini penceresinde, Çizgi desenleri klasörü açın, yeni desen sağ tıklatın ve Desen şekli Düzenle'yitıklatın.

 8. Şekli veya desen olarak belirtmek istediğiniz şekilleri oluşturun. Sıfırdan şekiller oluşturun, varolan şekillerini değiştirme veya bit eşlemler ekleme.

 9. Pencereyi Kapat düğmesini tıklatın ve desen güncelleştirmek için Evet'i tıklatın.

Not: Bunu yapmak için şeritte görünür Geliştirici sekmesi olması gerekir.

Geliştirici sekmesini gösterme

 1. Dosya sekmesine tıklayın.

 2. Visio altında Seçenekler’e tıklayın.

 3. Visio seçenekleri iletişim kutusunda, Şeridi Özelleştir sekmesindeki Şeridi Özelleştir listesinde, Ana Sekmeler'iseçin.

 4. Ana sekmeleraltında Geliştirici' yi seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Dolgu şekilden kaldırma

 1. Dolgulu değiştirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Dolgusu'nu tıklatın ve Dolgu Yok'useçin.

Bir tema uygulamak için şekiller

Biçimlendirme (yazı tipi, metin renkleri, dolgu renkleri, kenarlık ve gölge) her şeklin Visio 2010bir tema uyguladığınızda, çizim sayfasında belirtin.

Yerleşik temalar, renk biçimlendirmeyi (yazı tipi rengi, dolgu rengi) ve Şekil efektleri (Kenarlık stilini, gölge) şekillere uygulayın. Yalnızca efektleri (Kenarlık ve gölge, yazı tipi ve bağlayıcı stillerini) veya yalnızca renklerini (metin, çizgi, bağlayıcı, dolgu ve gölge renkleri) çiziminizdeki şekilleri değiştirmek seçebilirsiniz.

Temalar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Uygulama temaları kullanarak çizimlerinize profesyonel bir görünüm.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Çiziminizdeki şekillere tema uygulama

Tasarım sekmesinde, Tema grubunda, istediğiniz veya daha fazla seçenek için Diğer düğmesi tıklatın temayı tıklatın.

Tema renklerini değiştirme

Tasarım sekmesinde, Tema grubunda Renkler'itıklatın ve istediğiniz rengi seçin.

Tema efektleri değiştirme

Tasarım sekmesinde, Tema grubunda Efektleri'nitıklatın ve istediğiniz efekti seçin.

Kendi temanızı oluşturma

 1. Tasarım sekmesinin Temalar grubunda Renkler'i tıklatın ve Yeni Tema renkleri Oluşturseçin.

 2. Yeni Tema renkleri iletişim kutusunda, Genel, ad kutusuna, altında Yeni temanız için kullanmak istediğiniz yeni bir ad yazın.

 3. İstediğiniz rengi seçin.

 4. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

 5. Temalar grubunda Efektleri'ni tıklatın ve Yeni tema efektleri oluşturmaseçin.

 6. Yeni tema efektleri iletişim kutusunda, Genel, ad kutusuna, altında Yeni temanız için kullanmak istediğiniz yeni bir ad yazın.

 7. İstediğiniz yazı tipi, çizgi, dolgu, gölge ve bağlayıcı ayarlarını seçin.

 8. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Temayı şekilden kaldırma

Şekli sağ tıklatın, Biçimüzerine gelin ve Temayı Kaldır'ıseçin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×