Visio’da bir şekli biçimlendirme

Visio’da bir şekli biçimlendirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Visio 'Da şekillerin görünümünü, metin renklerini, yazı tiplerini, dolgu renklerini ve desenlerini, çizgi kalınlığını ve stilini veya gölgeyi değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz şekle tıklayın.

 2. Giriş sekmesinin şekil stilleri grubunda, Galeriden stil seçeneklerinden birini belirleyin.
  Visio’da Şekil Stilleri

Stili özelleştirmek Için, şekil stilleri grubundaki açılan listelere tıklayın ve biçimlendirme seçenekleri 'ni seçin:

 • Dolgu-şekli dolduran renk veya desen. Renkleri seçin veya belirtin, degradeleri veya saydamlığı ayarlayın.

 • Çizgi – şeklin ana hattı. Rengi, çizgi kalınlığını veya türünü ayarlayın ya da çizgi belirtmez seçeneğini belirtin.

 • Efektler: şekillere gölge, yansıma, parlama veya 3-B efektleri ekleyin.

Seçili şekil yerine tüm diyagrama biçimlendirme uygulamak Için, Tasarım sekmesinin Temalar grubunda, Galeriden temalardan birini seçin.

Visio’da Tema galerisi

Notlar: 

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Şeklin içindeki metni biçimlendirme

Bir şekildeki metnin yazı tipini, karakter aralığını, paragraf aralığını ve hizalamayı, metin bloğunun konumunu, madde işaretlerini veya numaraları ve sekme duraklarını değiştirebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Şekle metin ekleme

Sayfada şekli seçin ve metninizi yazın.

Şekildeki metni seçme

Biçimlendirmek istediğiniz metni içeren şekli çift tıklatın.

Metin bloğunu biçimlendirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni içeren şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinde, yazı tipi ve paragraf gruplarında istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

Metin biçimlendirmesini bir şekilden diğerine kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Biçim Boyacısı Visio 2010'da Biçim Boyacısı. öğesini tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz metni içeren şekli tıklatın.

Metin bloğu arka plan rengini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz metin kutusunu içeren şekli seçin.

 2. Şekle sağ tıklayın, Biçim'in üzerine gelin ve metin'i seçin.

 3. Metin iletişim kutusundaki metin bloğu sekmesinde, metin arka planı'nın altında düz renk'i seçin.

 4. Düz renk 'in yanındaki listede istediğiniz rengi seçin.

 5. Uygula 'yı ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Simgeleri ve noktalama işaretlerini biçimlendirme

 1. Dosya sekmesine tıklayın.

 2. Visio altında Seçenekler’e tıklayın.

 3. Visio seçenekleri iletişim kutusunda, Yazım denetleme sekmesinde Otomatik Düzelt Seçenekleri'ni tıklatın.

 4. Açmak veya kapatmak istediğiniz otomatik biçimlendirme seçeneklerinden herhangi birini seçin veya temizleyin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Şeklin çizgisini değiştirme

Şeklin kenarlığının çizgi rengini, çizgi kalınlığını, çizgi türünü ve saydamlığını değiştirebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Çizgi rengini veya biçimlendirmesini değiştirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz kenarlığı içeren şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Şekil grubunda çizgi 'ye tıklayın ve istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirtin.

Şekilden çizgiyi kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz kenarlığı içeren şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Şekil grubunda çizgi 'ye tıklayın ve çizgi yok'u seçin.

Şekle yeni dolgu uygulama

Visio 2010 'ta, dolgu rengini, dolgu desenini değiştirebilir ve hatta kendi dolgu desenlerinizi şekle ekleyebilirsiniz.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Dolgu rengini değiştirme

 1. Dolguyu değiştirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Şekil grubunda doldur 'a tıklayın ve istediğiniz rengi seçin.

Doldurma biçimlendirmesini bir şekilden diğerine kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz dolguyu içeren şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Biçim Boyacısı Visio 2010'da Biçim Boyacısı. öğesini tıklatın.

 3. Doldurmak istediğiniz dolguya sahip şekli tıklatın.

Desen dolgusu uygulama

 1. Dolguyu değiştirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Şekil grubunda doldur 'u tıklatın ve dolgu seçenekleri'ni seçin.

 3. Dolgu iletişim kutusunda, desen listesinde istediğiniz deseni seçin.

 4. Desen rengi listesinde istediğiniz rengi seçin.

 5. Uygula 'yı ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Yeni doldurma deseni oluşturma

 1. Geliştirici sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Çizim Gezgini'ni seçin.

 2. Çizim Gezgini penceresinde, Dolgu desenleri'ni sağ tıklatın.

 3. Yeni desen iletişim kutusunda, Ayrıntılar'ın altında, örünüzün adını yazın.

 4. Davranışaltında bir seçenek belirtin.

  Davranış seçenekleri

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Şekli doldurmak için resmin birden çok kopyasını oluşturma (resmi döşeme)

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Birden çok resmi deforme etmeden çizgi boyunca Döşe.

  • Yeni Desen iletişim kutusunda düğme. Şekli doldurmak için tek bir görüntüyü uzatın.

 5. Desen çizmek Için çizim sayfası ölçeği değişiklikleri

 6. Tamam'a tıklayın.

 7. Çizim Gezgini penceresinde, çizgi desenleri klasörünü açın, yeni deseni sağ tıklatın ve sonra da desen şeklini Düzenle'yi tıklatın.

 8. Desen olarak atamak istediğiniz şekli veya şekilleri oluşturun. Sıfırdan şekiller oluşturabilir, varolan şekilleri değiştirebilir veya bit eşlemler ekleyebilirsiniz.

 9. Pencereyi güncelleştirmek için pencereyi kapat düğmesini ve ardından Evet 'i tıklatın.

Not: Bunu yapmak için Şeritteki Geliştirici sekmesinin görünür olması gerekir.

Geliştirici sekmesini gösterme

 1. Dosya sekmesine tıklayın.

 2. Visio altında Seçenekler’e tıklayın.

 3. Visio seçenekleri iletişim kutusunda, Şeridi Özelleştir sekmesinin Şeridi Özelleştir listesinde Ana sekmeler'i seçin.

 4. Ana sekmeleraltında Geliştirici'yi seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Bir şekilden Dolguyu kaldırma

 1. Dolguyu değiştirmek istediğiniz şekli seçin.

 2. Giriş sekmesinin Şekil grubunda doldur 'u tıklatın ve Dolgu yok'u seçin.

Şekillerinize Tema uygulama

Visio 2010 'te tema uyguladığınızda, çizim sayfasındaki her şeklin biçimlendirmesini (yazı tipi, metin renkleri, dolgu renkleri, kenarlıklar ve gölgeler) belirtirsiniz.

Yerleşik Temalar, şekillere hem renk biçimlendirmesini (yazı tipi rengi, dolgu rengi) hem de şekil efektlerini (kenarlık stili, gölge) uygular. Yalnızca efektleri (kenarlık, gölge, yazı tipi ve bağlayıcı stilleri) veya çiziminizdeki şekillerin yalnızca renklerini (metin, çizgi, bağlayıcı, dolgu ve gölge renkleri) değiştirmeyi seçebilirsiniz.

Temalar hakkında daha fazla bilgi edinmek Için Temalarla çizimlerinize profesyonel bir görünüm uygulayın.

Hızlı Görevler

Görev

Eylem

Çiziminizdeki şekillere Tema uygulama

Tasarım sekmesinin Tema grubunda, istediğiniz temaya tıklayın veya diğer seçenekler için Diğer düğmesi 'e tıklayın.

Tema renklerini değiştirme

Tasarım sekmesinin Tema grubunda renkler'e tıklayın ve istediğiniz rengi seçin.

Tema efektlerini değiştirme

Tasarım sekmesinin Tema grubunda efektler'e tıklayın ve istediğiniz efektleri seçin.

Kendi temanızı oluşturma

 1. Tasarım sekmesinin Temalar grubunda renkler 'e tıklayın ve Yeni Tema renkleri oluştur'u seçin.

 2. Yeni Tema renkleri iletişim kutusunda, genel'in altında, yeni Temada kullanmak istediğiniz yeni bir ad yazın.

 3. İstediğiniz renkleri seçin.

 4. Uygula 'yı ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 5. Temalar grubunda, efektler 'e tıklayın ve Yeni tema efektleri oluştur'u seçin.

 6. Yeni tema efektleri iletişim kutusunda, genel'in altında, yeni Temada kullanmak istediğiniz yeni bir ad yazın.

 7. İstediğiniz yazı tipi, çizgi, dolgu, gölge ve bağlayıcı ayarlarını seçin.

 8. Uygula 'yı ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Temayı şekilden kaldırma

Şekle sağ tıklayın, Biçim'in üzerine gelin ve Temayı Kaldır'ı seçin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×