Access'e giriş

Veritabanı nesnelerini tanıma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Access, bir araya geldiklerinde verilerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olan altı veritabanı nesnesi sağlar. Her nesnenin kendine ait rolünü öğrenin.

Tablolar

Access, bilgilerinizi tablolar halinde düzenler: satır ve sütun listeleri bir muhasebecin Pad veya elektronik tablonun listesi. Her tablo belirli bir konuyla ilgili bilgileri depolar, böylece çoğu veritabanı birden çok tablo içerir.

Ürünler, Müşteriler ve Siparişler tablolarından kesitler

Tablolarda bulunan her satır kayıt, her sütun ise alan olarak adlandırılır. Kayıt, müşteri veya sipariş gibi belirli bir varlıkla ilgili tüm özel bilgileri içerir. Sütun, söz konusu varlıkla ilgili tek bilgi öğesidir. Örneğin, Ürünler tablosunda her satır veya kayıt, tek bir ürünle ilgili bilgiyi barındırır. Her sütun veya alan, söz konusu ürünle ilgili ad veya fiyat gibi çeşitli bilgileri barındırır. Bu ayrıntılar hakkında bilgi sahibi değilseniz, veritabanlarıyla ilgili temel bilgileri edinin.

Sorgular

İyi tasarlanmış bir veritabanında, form veya raporla göstermek istediğiniz veriler genellikle birden çok tabloda yer alır. Sorgular, çeşitli tablolardaki bilgileri çekerek bir araya getirip form veya raporda görüntülemek için kullanılır.

Sorgu, veritabanınızdan veri sonuçlarını almaya yönelik bir istek olabileceği gibi, veriler üzerinde eylem gerçekleştirmek amacıyla veya bu işlemlerin ikisi için aynı anda kullanılabilir. Basit sorulara yanıt almak, verileri kullanarak hesaplamalar yapmak, farklı tablolardaki verileri birleştirmek, bir veritabanında veri eklemek, değiştirmek veya silmek için sorguları kullanabilirsiniz.

Birçok sorgu türü olmakla birlikte, iki temel tür bulunur:

Başlıca sorgu türleri

Kullanım

Seçme

Bir tablodan veri getirmek veya hesaplamalar yapmak için kullanılır.

Eylem

Veri ekleme, değiştirme veya silme. Her görevin belirli bir eylem sorgusu türü vardır. Eylem sorguları, Access web uygulamalarında kullanılamaz.

Formlar

Formlar, mağaza virtinlerine benzer; istediğiniz veritabanı öğelerini görüntülemenizi veya ulaşmanızı kolaylaştırır. Kağıt formlar gibi Access formları da sizin veya diğer kullanıcıların, Access masaüstü veritabanınızda depolanan verileri eklemek, düzenlemek veya görüntülemek için kullanabileceği nesnelerdir. Formlarınızı, kullanımını düşünerek tasarlamanız önemlidir. Örneğin formunuz birden çok kullanıcıya yönelikse, iyi tasarlanmış bir form, veri girişinin doğru, hızlı ve verimli olmasına yardımcı olur.

Raporlar

Raporlar, Access veritabanınızdaki bilgileri görüntülemeye, biçimlendirmeye ve özetlemeye yönelik bir yol sunar. Örneğin, tüm kişilerinizin telefon numaraları için basit bir rapor veya farklı bölgelerdeki ve zaman dilimlerindeki toplam satışlarla ilgili özet bir rapor oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek amacıyla veritabanınızdaki bilgileri sunmak istediğiniz durumlarda raporlar kullanışlıdır:

  • Verilerin özetini görüntüleme veya dağıtma

  • Verilerin anlık görüntülerini arşivleme

  • Tek tek kayıtlarla ilgili ayrıntıları sağlama

  • Etiket oluşturma

Makrolar

Makro, görevleri otomatikleştirmenizin yanı sıra formlarınıza, raporlarınıza ve denetimlerinize işlevler eklemenizi sağlayan bir araçtır. Örneğin, bir forma komut düğmesi ekleyip düğmenin OnClick olayını bir makroyla ilişkilendirirseniz, düğmeye her tıklandığında bir komut yürütülür.

Access, makro oluşturmanıza yardımcı olmaya yönelik bir tasarım ortamı sağlar. Burada yapılan asıl işlem, gerçekleştirilecek eylemlerin listesini oluşturmak amacıyla basitleştirilmiş bir programlama dili kullanmaktır. Bazı eylemler, dolgunun hangi alanda gösterileceği gibi ek bilgiler gerektirir. Tasarım ortamı, size eylemler ve dolgu bilgileri listesinden seçim yapma olanağı sunarak makro oluşturmanızı kolaylaştırır.

Makrolar, eylem serisini otomatikleştirmek, veritabanındaki verilerde değişiklik yapmak ve daha fazlası için kullanılır. Tasarım görünümünde makrolar, Visual Basic for Applications’ta (VBA) kullanılabilen komutların bir alt kümesini sağlar. Birçok kişi, formlara, raporlara ve denetimlere işlevler eklemek için VBA kodu yazmaktansa makro oluşturmayı daha kolay buluyor ancak Tasarım görünümü ile makroları VBA’ya dönüştürebilirsiniz.

Bir raporu, doğrudan veri girişi formlarınızdan biri üzerinden açmak istediğinizi varsayalım. Formunuza bir düğme ekleyin ve raporu açan bir makro oluşturun. Makro, düğmenin OnClick olayıyla ilişkili bir tek başına makro (veritabanında ayrı bir nesne) veya doğrudan düğmenin OnClick olayına eklenmiş bir makro olabilir. Her iki durumda da düğmeye tıkladığınızda makro çalışır ve raporu açar.

Modüller

Modüller, uygulamanızda görevleri otomatikleştirmek ve daha üst düzey işlevler gerçekleştirmek için yazdığınız VBA kodudur. Modüller VBA programlama dilinde yazılır. Modül, birlikte bir birim olarak depolanan bildirim, deyim ve yordamlardan oluşan bir koleksiyonudur.

Veriler pek ilginç olmayabilir, hatta üzerinde düzenleme yapmadığınız sürece anlamsız görünebilir. Access, verilerinizi yapılandırarak ve şekillendirerek yararlı ve vazgeçilmez bir hale getirmenizi sağlar. Altı Access bileşeni (veya NESNESİ) arasından istediklerinizi veritabanınıza ekleyerek, verilerinizin girilmesini, bulunmasını, görselleştirilmesini ve başka şekillerde yönetilmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Şimdi, verilerinizle çalışmak için kullanabileceğiniz altı Access nesnesini tanıyalım.

TABLOLAR verilerinizi depolar. Bunlar veritabanınızın temelini oluşturur. ALANLAR, veritabanındaki en küçük veri parçalarıdır ve tablonuzda sütunlar halinde düzenlenir. Alan KOLEKSİYONLARI, KAYITLARI oluşturur ve kayıtlar, tablonuzda satırlar halinde düzenlenir. Böylece, veri alanlarınız ve kayıtlarınız tablo olarak düzgün bir biçimde düzenlenmiş olur.

SORGULAR, verilerinizi soran sorulardır. Örneğin, "dördüncü çeyrek satışları nedir?". Sorgular, toplamları veya iskontoları hesaplama gibi verileri süzebilir ve matematik işlemleri yapabilir. Sonuçlar bir tabloda düzenlenir. Sorgunun türüne bağlı olarak, verileri ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

FORMLAR, veritabanınıza tamamlanmış bir görünüm kazandırır. Formlar, verilerinizi hızlıca girmenize yardımcı olabilir ve veritabanınızda gezinmenizi sağlayan düğmeler içerir.

RAPORLAR, verilerinizi daha iyi şekilde sunmak veya çözümlemek için yaptığınız düzenleme, ayrıştırma ve görselleştirme işlemlerini ifade eder. Verilerinizin bir kısmını gösterecek bir grafiğe ihtiyacınız varsa, raporunuza böyle bir grafik ekleyebilirsiniz.

MAKROLAR, veritabanınızı otomatikleştirir. Yani, bir düğmeyi seçtiğinizde istediğiniz bir eylemin gerçekleştirilmesini sağlar. Yinelenen görevleri sizin yerinize gerçekleştiren makrolar da oluşturabilirsiniz.

MODÜLLER, veritabanınızı makrolardan daha geniş bir ölçekte otomatikleştirmeye yardımcı olur. Modüllerde Visual Basic for Applications aracılığıyla kod yazarak zorlu görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Modüllerin temel işlevi, veritabanınız için özel bir eklenti oluşturmaktır.

Altı veritabanı nesnesine önceden tanıtıldığınıza göre, örneğimizde tekrar bakalım ve görünümler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Burada gördüğünüz tablo, VERI sayfası görünümünde gösterilen tablo nesnesidir. Üzerinde çalıştığınız veritabanı nesnesinin her zaman bir görünümde (nesne oluşturma görünümü veya bu nesneyi kullanmaya yönelik bir görünüm) olduğunu unutmayın.

Başka bir örnek verelim. BU tablo, şu anda Veritabanı Görünümü’nde açık. Sekmeden kolayca Tasarım Görünümü’ne geçerek, tabloyu oluşturmak ve değiştirmek için kullanabileceğiniz seçenekleri görebilirsiniz.

Bu form, temel tabloya hızlı bir şekilde veri eklemek için kullanabileceğiniz FORM görünümünde açıktır. Form eklemek veya formu değiştirmek için formu Düzen görünümünde açabilirsiniz. Bu, formu ilk yerde oluşturduğunuz yerdir.

Sorgular için de aynısı geçerlidir. Sorgu, Tasarım Görünümü’nde ayarlanır. Daha sonra sorguyu çalıştırdığınızda, sonuçlar Veri Sayfası Görünümü’nde görüntülenir. SQL görünümünde sorgu açarak bu işlemi daha da ileriye taşıyabilir ve gerekirse asıl kodu değiştirebilirsiniz.

Bazı görünümlerde her iki işlem de yapılabilir. Örneğin, tahmin edebileceğiniz üzere bu tabloya veri ekleyebilirsiniz. Ancak aynı zamanda, alanlar ekleyerek tasarımı da değiştirebilirsiniz.

Altı Access veritabanı nesnesini ve bu nesneler üzerinde çalışabileceğiniz görünümleri öğrendiniz. Veritabanınızı planlarken, verilerinizle neler yapmak istediğinizi düşünün. Verilerinizin nihai kullanım amacını bilmek, hedeflerinize ulaşmada hangi Access nesnelerinin işinize yarayacağına karar vermenizi kolaylaştırır.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×